Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > meningokové onemocnění

meningokové onemocnění

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Nedvědova
Šetření:18. 04. 2012 - 21. 04. 2012
Počet respondentů:55
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.31
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentka Gymnázia a chtěla bych Vás poprosit o vyplnění krátkého dotazníku k mé seminární práci.

Moc děkuji za váš čas

Odpovědi respondentů

1. Jste žena nebo muž?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4276,36 %76,36 %  
muž1323,64 %23,64 %  

Graf

2. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-253563,64 %63,64 %  
26-401120 %20 %  
40+916,36 %16,36 %  

Graf

3. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední2952,73 %52,73 %  
základní1323,64 %23,64 %  
vysoké1018,18 %18,18 %  
vyučení35,45 %5,45 %  

Graf

4. Která věková skupina je nejvíce ohrožená meningokokovým onemocněním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
14-253156,36 %56,36 %  
0-131832,73 %32,73 %  
26-4035,45 %5,45 %  
nevim35,45 %5,45 %  

Graf

5. Jaká jsou první lékařské opatření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podávání antibiotik, infuzní léčba, resuscitace oběhu3258,18 %58,18 %  
obklady snížit teplotu, léčba na infekčím onemocnění1527,27 %27,27 %  
nevim47,27 %7,27 %  
odběr krve47,27 %7,27 %  

Graf

6. Jak se nemoc přenáší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kapénkovou infekcí2749,09 %49,09 %  
pouze krví a tělními tekutinami1221,82 %21,82 %  
nevím1120 %20 %  
dotykem59,09 %9,09 %  

Graf

7. Jak se onemocnění přenáší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Šíří se v kolektivech4378,18 %78,18 %  
Šíří se mezi lidmi s nezvykle vysokou zátěží610,91 %10,91 %  
nevím47,27 %7,27 %  
Šíří se v koupalištích23,64 %3,64 %  

Graf

8. Jaké je preventivní opatření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pro některé typy je očkování5090,91 %90,91 %  
pravidelný příjem vitaminu35,45 %5,45 %  
nevím11,82 %1,82 %  
dezinfekce při poranění kůže11,82 %1,82 %  

Graf

9. Jak jinak se meningokokové onemocnění nazývá?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevim2342,59 %41,82 %  
meningitida1120,37 %20 %  
zánět mozkových blan611,11 %10,91 %  
meningokok35,56 %5,45 %  
Nevím.23,7 %3,64 %  
vim já?11,85 %1,82 %  
Nesseria meningitis11,85 %1,82 %  
zánět v krku11,85 %1,82 %  
Neisseria meningitidis11,85 %1,82 %  
Babu, jak to mám asi vědět? =D11,85 %1,82 %  
ostatní odpovědi o jiném názvu nevím
pneumokok
nevím :-)
arabska chripka
47,41 %7,27 % 

Graf

10. Které následky může onemocnění zanechat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
poruchy zraku, sluchu, řeči nebo pohybového aparátu3970,91 %70,91 %  
doživotní problémy se srdcem712,73 %12,73 %  
nevím610,91 %10,91 %  
potřebu pravidelného braní léků35,45 %5,45 %  

Graf

11. Znáte někoho, kdo toto onemocnění prodělal nebo jste jej prodělal/a sám/sama?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4174,55 %74,55 %  
ano1425,45 %25,45 %  

Graf

12. Pokud ano. Byli dotyční vyléčeni bez následků, s následky nebo zemřeli? Popište

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bez následku527,78 %9,09 %  
byli vyléčeni byz následků15,56 %1,82 %  
vyléčena s následky15,56 %1,82 %  
vyléčeni s následky15,56 %1,82 %  
s následky15,56 %1,82 %  
:D15,56 %1,82 %  
otec měl meningokoka, bez následků15,56 %1,82 %  
nikoho takového neznám15,56 %1,82 %  
Vyléčen bez následků15,56 %1,82 %  
vyléčen15,56 %1,82 %  
ostatní odpovědi neznám
byl vyléčen bez následků
-
ńe
422,22 %7,27 % 

Graf

13. Jak rychle se z plného zdraví rozvine onemocnění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Během několika hodin2952,73 %52,73 %  
Během několika dnů až týdnů2341,82 %41,82 %  
Nevím35,45 %5,45 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Kolik Vám je let?

  • odpověď 16-25:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 3. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste žena nebo muž?

2. Kolik Vám je let?

3. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

4. Která věková skupina je nejvíce ohrožená meningokokovým onemocněním?

5. Jaká jsou první lékařské opatření?

6. Jak se nemoc přenáší?

7. Jak se onemocnění přenáší?

8. Jaké je preventivní opatření?

9. Jak jinak se meningokokové onemocnění nazývá?

10. Které následky může onemocnění zanechat?

11. Znáte někoho, kdo toto onemocnění prodělal nebo jste jej prodělal/a sám/sama?

13. Jak rychle se z plného zdraví rozvine onemocnění?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste žena nebo muž?

2. Kolik Vám je let?

3. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

4. Která věková skupina je nejvíce ohrožená meningokokovým onemocněním?

5. Jaká jsou první lékařské opatření?

6. Jak se nemoc přenáší?

7. Jak se onemocnění přenáší?

8. Jaké je preventivní opatření?

9. Jak jinak se meningokokové onemocnění nazývá?

10. Které následky může onemocnění zanechat?

11. Znáte někoho, kdo toto onemocnění prodělal nebo jste jej prodělal/a sám/sama?

13. Jak rychle se z plného zdraví rozvine onemocnění?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Nedvědova, B.meningokové onemocnění (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://meningokove-onemocneni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.