Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Městský bazén v Pelhřimov

Městský bazén v Pelhřimov

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Fučík
Šetření:23. 05. 2012 - 28. 05. 2012
Počet respondentů:268
Počet otázek (max/průměr):10 / 8.75
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:87,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

chtěl bych Vás požádat o vyplnění tohoto krátkého dotazníku. Informace z dotazníku budou použity jako doplňkové údaje k mé bakalářské práci. Dotazník se skládá z 10 krátkých otázek, proto vyplnění zabere opravdu jen okamžik. Chtěl bych na závěr zdůraznit, že tento dotazník je určen jen pro lidi z města Pelhřimov a jeho blízkého okolí.

 

S pozdravem, Jan Fučík.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena17464,93 %64,93 %  
Muž9435,07 %35,07 %  

Graf

2. Jak často chodíte do městského bazénu v Pelhřimově?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Několikrát týdně.otázka č. 3, Několikrát měsíčně.otázka č. 3, Párkrát do roka.otázka č. 3, Do bazénu nechodím. → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Párkrát do roka.15557,84 %57,84 %  
Několikrát měsíčně.5620,9 %20,9 %  
Do bazénu nechodím.4215,67 %15,67 %  
Několikrát týdně.155,6 %5,6 %  

Graf

3. Vyhovuje Vám cena vstupného? (v letní sezóně: 1 dospělý - 40 Kč/hod; v zimní sezóně: 1 dospělý - 50 Kč/hod; pozn. autora)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, cena je přijatelná.16874,34 %62,69 %  
Ne, cena je vysoká.4720,8 %17,54 %  
Nevím.114,87 %4,1 %  

Graf

4. Kdyby bylo vstupné do bazénu vyšší, navštěvoval(a) byste stále bazén?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, navštěvoval(a).9441,59 %35,07 %  
Nevím.7332,3 %27,24 %  
Ne, nenavštěvoval(a).5926,11 %22,01 %  

Graf

5. Kdyby bylo vstupné nižší, chodil(a) byste do bazénu častěji?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10044,25 %37,31 %  
ne6830,09 %25,37 %  
nevím5825,66 %21,64 %  

Graf

6. Víte o možnosti permanentky (na 10 vstupů) na zimní nebo letní sezónu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, vím o možnosti koupit si permanentku.18180,09 %67,54 %  
Ne, nevím.4519,91 %16,79 %  

Graf

7. Využil(a) jste někdy tuto příležitost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.10144,69 %37,69 %  
Ano, koupil(a) jsem si permanentku.9039,82 %33,58 %  
O této příležitosti nevím.3515,49 %13,06 %  

Graf

8. Kdyby byla možnost, koupil(a) byste si na začátku roku celoroční permanentku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, celoroční permanentku bych si nekoupil(a).13760,62 %51,12 %  
Ano, uvažoval(a) bych o koupi permanentky.8939,38 %33,21 %  

Graf

9. Pokud byste o koupi uvažoval(a), kolik byste byl(a) ochotný(á) za ní zaplatit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 1000 Kč10144,69 %37,69 %  
Neuvažoval bych o koupi.7934,96 %29,48 %  
1000 – 2000 Kč4118,14 %15,3 %  
2000 – 4500 Kč52,21 %1,87 %  

Graf

10. Kdyby cena celoroční permanentky byla 2500 Kč , zakoupil(a) byste si permanentku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, tato cena je vysoká.12253,98 %45,52 %  
Možná.5323,45 %19,78 %  
Nevím.3917,26 %14,55 %  
Ano, tato cena je přijatelná.125,31 %4,48 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jak často chodíte do městského bazénu v Pelhřimově?

 • odpověď Párkrát do roka.:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím. na otázku 3. Vyhovuje Vám cena vstupného? (v letní sezóně: 1 dospělý - 40 Kč/hod; v zimní sezóně: 1 dospělý - 50 Kč/hod; pozn. autora)

6. Víte o možnosti permanentky (na 10 vstupů) na zimní nebo letní sezónu?

 • odpověď Ne, nevím.:
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi O této příležitosti nevím. na otázku 7. Využil(a) jste někdy tuto příležitost?

8. Kdyby byla možnost, koupil(a) byste si na začátku roku celoroční permanentku?

 • odpověď Ne, celoroční permanentku bych si nekoupil(a).:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neuvažoval bych o koupi. na otázku 9. Pokud byste o koupi uvažoval(a), kolik byste byl(a) ochotný(á) za ní zaplatit?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím. na otázku 3. Vyhovuje Vám cena vstupného? (v letní sezóně: 1 dospělý - 40 Kč/hod; v zimní sezóně: 1 dospělý - 50 Kč/hod; pozn. autora)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Jak často chodíte do městského bazénu v Pelhřimově?

3. Vyhovuje Vám cena vstupného? (v letní sezóně: 1 dospělý - 40 Kč/hod; v zimní sezóně: 1 dospělý - 50 Kč/hod; pozn. autora)

4. Kdyby bylo vstupné do bazénu vyšší, navštěvoval(a) byste stále bazén?

5. Kdyby bylo vstupné nižší, chodil(a) byste do bazénu častěji?

6. Víte o možnosti permanentky (na 10 vstupů) na zimní nebo letní sezónu?

7. Využil(a) jste někdy tuto příležitost?

8. Kdyby byla možnost, koupil(a) byste si na začátku roku celoroční permanentku?

9. Pokud byste o koupi uvažoval(a), kolik byste byl(a) ochotný(á) za ní zaplatit?

10. Kdyby cena celoroční permanentky byla 2500 Kč , zakoupil(a) byste si permanentku?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Jak často chodíte do městského bazénu v Pelhřimově?

3. Vyhovuje Vám cena vstupného? (v letní sezóně: 1 dospělý - 40 Kč/hod; v zimní sezóně: 1 dospělý - 50 Kč/hod; pozn. autora)

4. Kdyby bylo vstupné do bazénu vyšší, navštěvoval(a) byste stále bazén?

5. Kdyby bylo vstupné nižší, chodil(a) byste do bazénu častěji?

6. Víte o možnosti permanentky (na 10 vstupů) na zimní nebo letní sezónu?

7. Využil(a) jste někdy tuto příležitost?

8. Kdyby byla možnost, koupil(a) byste si na začátku roku celoroční permanentku?

9. Pokud byste o koupi uvažoval(a), kolik byste byl(a) ochotný(á) za ní zaplatit?

10. Kdyby cena celoroční permanentky byla 2500 Kč , zakoupil(a) byste si permanentku?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Fučík, J.Městský bazén v Pelhřimov (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://mestsky-bazen-v-pelhrimov.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.