Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mezilidská komunikace D

Mezilidská komunikace D

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dominika Rýparová
Šetření:05. 05. 2013 - 16. 05. 2013
Počet respondentů:755
Počet otázek (max/průměr):36 / 32.97
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:56,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.17:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-7 PDF-8 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente,
Dostává se Vám do rukou jazykovědný dotazník, jehož cílem je přispět k výzkumu mezilidské komunikace. Podíváte-li se detailněji na své každodenní rozhovory s lidmi v okolí, zjistíte, že ne vždy říkáte přesně to, co chcete ostatním sdělit, a stejně také vy reagujete občas, aniž by Váš protějšek výslovně řekl, co od Vás očekává.
Proč je důležité lidskou komunikaci zkoumat? Kontakt s ostatními je důležitou součástí našeho života. Obvykle si to neuvědomíme, dokud se neobjeví nějaký problém. Své by o tom mohli vyprávět lidé ochrnutí po mozkové mrtvici, pacienti s Alzheimerovou chorobou nebo například ti, kdo se narodili s autismem nebo Aspergerovým syndromem a podobně. Abychom dokázali právě těmto lidem pomoci efektivně komunikovat nebo jen porozumět svým blízkým, je nutné poznat, jak komunikaci vnímají zdraví jedinci.
Rozhodnete-li se pro spolupráci na tomto projektu, pročtěte si pozorně dotazník a do označených polí buď vepište svou odpověď, nebo vyberte možnosti, které jsou podle Vás pro danou otázku platné. U jednotlivých otázek můžete vždy zvolit více odpovědí. Žádné správné řešení neexistuje.
Předem velmi děkuji za spolupráci,
Mgr. Dominika Pospíšilová

Odpovědi respondentů

Dotazník je anonymní, pro statistické účely bychom potřebovali znát věk a pohlaví.

1. Věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23496,49 %6,49 %  
22445,83 %5,83 %  
25405,3 %5,3 %  
24385,03 %5,03 %  
26374,9 %4,9 %  
21334,37 %4,37 %  
19293,84 %3,84 %  
28253,31 %3,31 %  
35243,18 %3,18 %  
27233,05 %3,05 %  
ostatní odpovědi 32
30
37
17
40
31
42
38
20
29
49
41
33
34
39
47
46
18
53
54
44
36
48
51
52
50
15
45
55
43
16
61
58
62
59
66
14
56
64
60
65
13
73
67
69
5
57
588
41354,7 %54,7 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:31.56
Minimum:18
Maximum:55
Variační rozpětí:37
Rozptyl:98.78
Směrodatná odchylka:9.94
Medián:28
Modus:23

Graf

2. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena59578,81 %78,81 %  
muž16021,19 %21,19 %  

Graf

Jirka a Karel, dva dobří kamarádi, sedí ve společnosti dalších blízkých přátel a probírají, co se v poslední době dělo. Jirka se rozpovídá o tom, že chce teď víc odpočívat a dělat to, co ho baví, protože hodně pracoval a teď si chce užít trochu klidu a pohody. Ostatní u stolu poslouchají. Karel najednou zareaguje: „Ty, Jirko, ty ses zul?“ Jirka: „No jo, zul.“ Karel: „No to je ale síla!“ Jirka: „Ale nikdo nic neřikal...“ Karel: „No von už taky nikdo nemůže mluvit!“

3. Myslí si Karel, že všichni ostatní skutečně oněměli kvůli Jirkovým nohám?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne56274,44 %74,44 %  
ano13618,01 %18,01 %  
nevím577,55 %7,55 %  

Graf

4. Byla Karlova poznámka v dané situaci vhodná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, nevímotázka č. 6, neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne50266,49 %66,49 %  
ano14318,94 %18,94 %  
nevím11014,57 %14,57 %  

Graf

5. Proč nebyla Karlova poznámka vhodná?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- protože Jirku přerušil - protože ho zesměšnil zrovna ve chvíli, kdy na něj byla upřena pozornost ostatních

.

... protože se ve společnosti na toto neupozorňuje, spíš v soukromí ...

...protože tam bylo více přítomných lidí.

"nízký humor"

1. poslouchali všichni u stolu 2. vtip se nehodil do situace

1) Karel skočil Jirkovi do řeči. 2) Zesměšnil Jirku.

1) netýkala se tématu 2) nevhodné chování

Absolutně se to nehodí, protože byli ve společnosti cizích lidí.

Asi Jirku trochu ztrapnil.

Bez vhodného přechodového můstku neměla logickou vazbu k dosavadní debatě u stolu a narušila ji.

blbý vtip

Byla agresivní.

byla hloupá

Byla impertinentní a zbytečně ironická.

byla mimo

Byla nediskrétní, nespolečenská, nevhodná, možná měla zesměšnit Jirku před ostatními, hloupá/nesouvisela s tématem o kterém se mluvilo/ současně se ale Karel označil jako "buran nevychovaný" .

byla neomalená, nevhodná

Byla neomalená.

byla netaktni

Byla netaktní

byla netaktní, skočil mu do řeči

Byla netaktní.

Byla neuctivá a Karla ztrapnila. Mohl mu to říct diskrétněji.

Byla pro Jirku potupná.

Byla řečena urážlivě a cílem bylo ztrapnit Jirku přede všemi a ne probrat daný problém.

Byla úplně mimo téma, o kterém Jirka mluvil. Nehodila se k danému tématu.

Byla v od věci.

Byla velmi netaktní - trapná - a sděloval to, co všichni věděli i bez něho.

Byla velmi netaktní a ponižující pro Jirku.

Byli ve společnosti.

Bylo by lepší to Jirkovi před lidmi taktně naznačit, popř. říct mu to v soukromí a jinou formou.

Bylo nevhodné reagovat na Jirkovo téma bez odpovědi tak nemístným upozorněním. Trapné to podle mého nebylo pouze Jirkovi, ale i ostatním přísedícím u stolu. Karel mohl nejdříve reagovat na Jirkův proslov a pak, až by se rozhovor trochu rozběhl, mohl kamarádovi nenápadně poradit, aby si boty zase obul.

Bylo od něj netaktní upozorňovat na skutečnost, že Jirkovi páchnou nohy.

Bylo to na můj vkus příliš sarkastické a rýpavé.

Bylo to neetické, ztrapnil JIrku. Odvedl téma úplně jinam.

Bylo to nelsušné.Možná chtěl jen naznačit kamarádovi,že mluví jen on.Chtěl,aby se bavili i ostatní,ale mohl to udělat nějakým přijatelnějším způsobem.

bylo to netaktní

bylo to netaktní

Bylo to netaktní a Karel mohl dotyčného ponížit ve společnosti.

Bylo to netaktní, mohl tím Jirku ztrapnit a Jirka se pak mohl cítit špatně. Navíc ostatní mohl Karel uvést do rozpaků.

Bylo to nezdvořilé.

bylo to ponižující a naprosto nevhodné

Bylo to pro Jirku ponižující.

Bylo to úplně mimo debatu a myslím, že dost netaktní říkat to přede všemi....

celkem netaktní

čekala bych, že se rozvine diskuze na téma, zda má Jirka "pokračovat" v práci nebo se věnovat koníčkům, ale Karel otočil směr debaty k přízemním ne/zapáchajícím nohám.

člověk by měl brát ohled na druhé,Karlovy by také nebylo přijemné,kdyby někdo ve společnosti řešil jeho páchnoucí nohy.Tohle téma si měli vyřešit mezi čtyřma očima.

Člověk by měl být v takových to situacích taktní a povědět to druhému mezi 4 očima, měl by se vcítit do vědomí toho druhého, kdyby byl on sám v té situaci, asi by se též necítil nejlépe.

Dal tím najevo, že neposlouchal, co Jirka povídá, nebo to udělal naschvál - chtěl ho možná "shodit", třeba proto, že mu záviděl, že Jirka teď bude odpočívat. Nebo to byl nepovedený vtip?

Dalo se to říci jeměji

Dalo se to říci jinak a ne jako urážku.

dává najevo, že ho Jirkův monolog nezajímá

dává nejevo, že ho vůbec nezajímá, co jeho kamarád povídal. trapnou poznámkou chtěl nejspíš pobavit ostatní.

Degradoval Jirkovo vyprávění.

dehonestace mluvčího, směřování pozornosti na karla, narušení toku představ od "krasna" snění do nepříjemné situace

do společnosti se nehodila

dobří kamarádi by na sebe měli brát větší ohledy a netrapňovat se na vzájem na veřejnosti

Domnívám se, že takové věci se prostě jen neříkají - a to ani mezi přáteli.

dostal Jirku do trapné situace

Etiketa to nedovoluje

Choval se nespolečensky. Jirkovo jednání (zutí bot) nebylo správné, ale Jirka na něj neměl upozorňovat.

chtěl ho možná ztrapnit

chtěl ho zesměšnit nebo mu záviděl

chtěl odvést pozornost

Chtěl pobavit,... ale mě moc nepobavil. Je to ohraný fór.

Chtěl přerušit vyprávění Jirky, které ostatní nudilo, ale jako kamarád ho měl nechat domluvit :-)

Chtěl-li Karel stočit hovor jinam, mohl si vybrat jiné téma. Napadnout někoho hlasitě, byť i ve společnosti dobrých přátel, je krajně nevhodné.

i kdyby mu ty nohy opravdu smrděli, je lepší to ve společnosti přejít

I když je to v kruhu přátel, měl by to přejít bez poznámek.

I když jsou přátelé, takové věci se neříkají, pokud by skutečně něco cítili, měli by si to nechat pro sebe. Není to vhodné, můžo to být pro toho koho se to týká, hodně trapné.

I když jsou to blízcí kamarádi, tak poznámka je neetická, ponižuje Jirku a karel se staví do role že chce odvést pozornost od toho co jirka říkal. Tím projevuje i třeba nevědomky závist vůči němu, nebo tomu co Jirka povídal, protože sám to třebe udělat nemůže nebo nedovede, přestože by chtěl.

I mezi dobrymi prateli se da sprymovat na dane tema jemnejsim zpusobem.

I přesto, že jsou kamarádi, by měl být Karel více taktní a neříct to tak naplno před jiným člověkem (byť kamarádem).

i v případě dobrých kamarádů v této situaci byla urážlivá a nevhodně mimo téma

já bych nikdy neupozornila na takovou věc.

Jako jeho přítel by mohl na tuto nevhodnou situaci upozornit Jirku nenápadně nebo alespoň slušně.

Jde o kamarády a jsou ve spolecnosti dalsich lidi.

Jde to i taktněji.

Je jedno, jestli chtěl upozornit na nohy či na fakt, že Jirka mluví příliš dlouho - ve společnosti by se takové poznámky pronášet neměly. Možná chtěl být Karel vtipný, ve skutečnosti ale bude za šaška a konverzace teď bude hodně váznout.

Je mimo téma a může být vnímána negativně, přivádí Jirku do rozpaků a dělá dusno. A nepřináší žádný úžitek.

je netaktní a odvádí pozornost od Jirkova vyprávění

Je netaktní. Pokud by šlo o velmi blízké přátele, kteří byli jen spolu (Karel a Jirka), tak by se to dalo brát jako přátelské srandičky, ale před kolektivem dalších osob došlo ke ztrapnění Jirky.

Je pravděpodobné, že se Jirky dotkla (i když samozřejmě záleží na situaci, možná se všichni ve skupině znají natolik dobře, že vědí, že spolu mohou mluvit zcela otevřeně). Dalo se to říci citlivěji a ne přede všemi.

je to necitlivé, když už by ho na to musel nutně upozornit, měl to udělat potichu v soukromí

Je to neslušné

Je to nespolečenské a ztrapňuje to Jirku

je to netaktní

Je to netaktní, podat to takto.

je to netaktní...

Je to nezdvořilé. Měl upozornit taktně.

je to trapné.

Je to v dané chvíli nemístná recesní legrace

Je urážlivá

je urážlivá

Je urážlivá.

Je-li clovek slusny, nerika vzdy nahlas co si mysli, aby se nekoho nedotknul.

Jedná se o velmi intimní a citlivé téma. Karlova sociální inteligence je velmi nízká.

Jednak byla těžce mimo téma,jednak byla drzá a ten dovětek na konci vyzněl ve smyslu že se všichni bojíá sdílet jeho názor.

jelikož zasáhl nevhodným upozorněním do úplně jiné konverzace

jemu taky občas smrděj nohy

jestli se mluví o následné poznámce "No von už taky nikdo nemůže mluvit!" tak dle mého názoru nebyla vhodná, jelikož mluvil i za ostatní bez toho, aby znal jejich názor

Jestliže jsou dobří kamarádi, tak by to Karel mohl podat nějak lépe.

Jirka asi chtěl povědět, co má v plánu.

Jirka hovoří o svých názorech, otevírá se přátelům a Karel místo aby jej poslouchal a snažil se reagovat na jeho názory, řeší úplně něco jiného.

Jirka je jeho přítel, měl by mu naslouchat a pokud mu vážně vadil smrad nohou, měl ho slušně požádat, aby se obul a další poznámku si měl ušetřit.

Jirka měl potřebu se vypovídat, svěřit se, mluvil o vážných věcech a v dané situaci Karlova reakce vhodná příliš nebyla. Ovšem, když sedí v okruhu blízkých přátel, mohla poznámka dopomoci k "odlehčení" atmosféry a nakonec se na ní mohli všichni, včetně Jirky pobavit.

Jirka mluví o svých plánech a Karel mu do toho skočí s nevhodnou poznámkou.

Jirka mluví vážně o své životní situaci a je náhle Karlem přerušen. Pokud se jedná o důverné přátele, pak zmínka o zutých nohách by snad byla v mezích tolerance jako "vtipná"poznamka akceptovatelná, ale v případě setkání pouze známých je tato poznámka sama o sobě značně nevhodná.

Jirka odhaluje sve vnitrni pocity a otvira sam sebe. Nutno ale podotknout, ze Karlova poznamka sice nemusela byt uplne vhodna, ale to zalezi na typu komunikace tito kamaradi spolu obvykle vedou. Mozna je tento styl zertovani pro ne bezny, jedna se o odlehceni situace a poznamky podobneho typu nejsou mineny tak vazne a tvrde, jak by s nezasvecenemu posluchaci mohlo zdat.

Jirka se chtěl vypovídat přátelům. K uvolnění může pomoci zutí bot.

Jirka se musel cítit trapně a ve společnosti se nehodí říkat takové věci.

Jirka se musel cítit trapně, nepříjemně. I ostatní u stolu.

Jirka vyprávěl o svých snech a plánech. Karlova poznámka byla scestná! Snažil se být vtipný, upoutat na sebe pozornost.

Jirku mohl zesměšnit, ponížit

Jirku to mohlo uvést do rozpaků, mohl si to vyložit tak, že Karla nezajímá, co Jirka povídá, že si z něj jen chce utahovat. Ale na druhou stranu jsou to dobří přátelé, takže mohla být připomínka vnímána jako trefný vtip.

Karel je asi vtipalek s nizkym sebevedomim a shodit kamarada mu prislo vhodne..

Karel je evidentně vtipálek. Takové tvrzení, určené pro pobavení, by měl spíše použít ve velice uvolněné atmosféře. Z popisu mi situace taková nepřijde.

Karel Jirku zesměšnil

Karel měl upozornit Jirku mimo kolektiv

Karel nejspise neunesl Jirkovo rozhodnuti delat to, co ho bavi,a tak ho chtel trochu zesmesnit.

Karel neomaleně upozornil všechny na Jirkův problém v situaci, kdy mluvil o sobě

Karel přerušil běžíci debatu ( i když spí asi monolog), pokud se mu zdálo, že Jirka o sobě mluví dlouho a chtěl sebe i ostatní vysvobodit, měl do udělat diplomatičtěji.

Karel se nudil, hovor přerušil částečným pokusem o vtip.

Karel to měl Jirkovi říct v soukromí, ne před ostatními

Karel vyprávěl pro sebe podstatnou věc, chtěl se podělit s přáteli, kteří bedlivě naslouchali. Ovšem jeho poznámka vyzněla tak, že neposchouchali, nýbrž oněměli ze zápachu jeho nohou.

Karel zasáhl do naprosto jiného tématu, s největší pravděpodobností již Karel nedokončí myšlenku.

Karlova poznámka byla mimo Jirkovo téma . A když se jedná o "problém zapáchajících nohou" mohl to Karel Jirkovi říci taktněji.

Karlova poznámka měla nejspíš vyznít jako vtipná, ale v dané chvíli se nejspíš příliš nehodila.

Karlova poznámka vykazuje známky neslušného chování.

kdyby tam byli sami, tak jako dobrý kamarád by na to mohl upozornit, ale ne ve společnosti dalších lidí

Když je to kamarád neměl

kvůli ostatním u stolu, ne kvůli Jirkovi

Lidé by se neměli ponižovat navzájem. Spíše (když už měl potřebu ho informovat o zápachu nohou) si ho měl vzít stranou.

lze to říci dotyčnému latentně

měl jej upozornit taktněji,snad mimo ostatní

Měl Jirku nejdřív nechat domluvit a vyslechnout ho.

Měl mu spíše něžně naznačit že Jirka ostatní nepotěšil sundáním bot.

měl mu to říci v soukromí

Měl mu to říct taktně = diskrétně

Měl mu to taktně naznačit, a ne probírat před všemi ostatními.

měl nejdříve reagovat na to, co Jirka řekl

měl počkat až Jirka dopoví, nebo mu to sdělit taktnějším způsobem ne nahlas před ostatními.

Měl se mu svěřit v soukromí.

měl si vzít Jirku stranou a říct mu to mezi čtyřma očima

Měl to přejít mlčením, jako ostatní.

Měl to říci v soukromí.

měl to říct diskrétně

Měl upozornit Jirku diskrétněji.

mela být vyřčena v soukromí

měli poslouchat Jirku, svěřoval se

mělo to být v soukromí

mělo to pouze mezi čtyřmi očima

mezi lidmi se to nedělá, pokud není myšlena jako vtip

mezi přáteli se dá použít víc korektnějších a vtipných poznámek

mimo kontext

mimo téma

místo aby podpořil přítele v jeho nároku na odpočinek, poukázal na jeho tělesný nedostatek- tím situaci zesměšnil a jeho pocity, se kterými se svěřoval, udělal méněcennými. I když chtěl možná jen odlehčit situaci, může to spíše vypadat, že Jirku nechce poslochat.

mluvi za všechny a ne sam za sebe, netaktne, da se rici jinak, co chce rict, aniz by vlastne urazil a "zabil" konverzaci, neni zde zadny reseni situace...

Mluvil o svých pocitech a plánech, třeba čekal nějaké vyjádření a názory od přátel. Karlova poznámka vše přerušila.

mluvil za ostatní, kteří ho k tomu nevyzvali ani nezmocnili a řekl něco zbytečně negativního

Mluvit ve zpolecnosti vice lidi o tom že někomu smrdi nohy neni podle me vhodne. Mohl ho jako kamarád upozornit někde v tichosti.

Mohl být taktnejsi...

mohl mu to říci diskrétněji

Mohl mu to říct v soukromí a ne před ostatními.

Mohl si vzít Jirku stranou a povědět mu to mimo společnost - to by mu pomohl, aby se mu ostatní za zády nesmáli, ale zároveň by ho ušetřil veřejné potupy. Chtělo to více taktu.

Mohl to Jikovi říci diskrétně

mohl to naznačit šetrněji

mohl to říct jinak, taktněji

Mohla Jirku urazit.

myslim, ze byla urazliva

Myslím, že on poznámka nebyla příliš vhodná, i když se jedná o společnost blízkých přátel. Myslím, že by to pro Jirku mohlo být hodně ponižující v tu chvíli.

Na takové situace by se podle mme mělo upozornit diskretně.

Na takové věci by se mělo upozornit nenápadně a pouze to směřovat k dané osobě. Na druhou stranu, Karlova poznámka by byla vhodná vpřípadě, že se bude jednat o velmi úzký okruh přátel.

na tyhle věci se má upozornit soukromě, tajněji...

nahlas byla velmi nevhodná, zvlášť pokud nikdo nic neříkal....měl mu to sdělit potichu, že asi vůně jeho ponožek neodpovídá poslednímu parfému od avonu...

Nahlas upozornil na nedostatek kamaráda, který ostatní mlčky tolerovali.

Najednu stranu vhodná byla, ale mohl mu to říci jiným způsobem.

naprostá netaktnost

nazapadala do aktuálního tématu

ne ve chvíli, kdy kamarád rozebírá osobní záležitosti....pokud je samozřejmě nerozebírá půl hodiny a společnost se nenudí.

Nebyl diskrétní, měl to raději říct v soukromý, potichu...

Nebyla k tématu, navíc byla dost osobní, mohla se Jirky dotknout, poukazovala na to, že smrdí

Nebyla k tématu, skočil Jirkovi do řeči, ztrapnil jej před skupinou lidí, nenaslouchal, žádná empatie, chtěl na sebe zřejmě strhnout pozornost a myslel si zřejmě, že je vtipný. Ale byl trapný.

Nebyla k tématu. Dá se taktněji upozornit na nelibý puch, aniž by musel být člověk konkrétní.

nebyla slušná.

nebyla taktní

nebyla taktní

Nebyla taktní. Mohl ji říci Jirkovi stranou.

Nebyla taktní. Pokud by byli sami dva možná by to bylo v pohodě, ale takto nikoliv.

Nebyla to primerena reakce na nastaly stav

Nebyla v hodná, protože by to Jirka moh vzít jako narážku na svou osobu. ALe myslím, si, že je to vhodná reakce, protože mezi muži a kamarády je naprosto běžné takovéto pošťuchování. :)

nebyla zdvořilá

nebyla zrovna v tom okamžiku na místě.bylo to trapné

Nebyla zvolena vhodná forma sdělení, měl na ten smrad upozornit nějak nenápadněji...

Nebylo taktní na danou situaci reagovat veřejně, bylo by vhodnější upozornit Jirku v soukromí.

nebylo to k tématu a nehodilo se to, když tam neseděli sami

Nebylo to od něj, byť je jeho kamarád taktní.

Nebylo to slušné.

nebylo to taktní,mohl mu to říct v soukromí

Nebylo to taktní.

Nebylo to vůbec k tématu...ale zas na druhou stranu, jestli se ten smrad nedal vydržet, bylo nutné něco říct. Možná ale ne zrovna takto.

Nebylo to vudci Jirkovi taktni, Karel zmenil tema za ucelem kompromitovat Jirku pred prateli, protoze mu zda se zavidi jeho novy postoj k praci.

Nebylo vhodné Jirkovi skočit do řeči uprostřed jeho vyprávění (pokud nebylo nudné a Karel tím nechtěl změnit téma :-) )

Něco takového by se mělo přejít a nechat být...

nediskrétní

neexistuje souvislost mezi JIrkovými nohami a tím, že nikdo nic neříká...

nehodí se

Nehodí se do aktuální situace. Navíc je to celkem nevhodné téma do společnosti. Kdyby seděli doma u televize, tak je to velmi vtipná vsuvka. Na druhou stranu nemůžu vědět, jak moc si blízcí jsou a jak jsou jim blízcí ostatní přísedící.

nehodí se do společnosti - etické základy slušnosti

nehodícíse do dané situace

nehodilo se ho přerušit když vypravoval o svém životě, ale zase mi to nepřijde jako nějaký velký prohřešek v chování.

Nehodilo se to

nehodilo se to, bavili se o jiných věcech; ale bylo to v okruhu blízkých přátel, možná jsou zvyklí na podobné poznámky, pak by to nevadilo

nechci se tu rozepisovat

nekonkrétní, těžko je rozpoznat co je skutečným předmětem výtky

Nelze říci, zda byla vhodná, ale nemusel ho upozorňovat přede všemi.

Neměl na zutí bot upozorňovat takto na veřejnosti a takto neotesaně.

Neměla co dělat s kontextem

Nemusel to komentovat před všemi a zeptat se Jirky v soukromí, Jirka se mohl cítit trapně

nenapadlo by mě v dobré společnosti lidí upozorňovat na to že někdo smrdí, tím spíš že to toho dotyčného ztrapňuje, když takhle mluví před jeho blízkými

Není hezké přerušovat něčí konverzaci, ač v okruhu blízkých přátel, nějakou poznámkou, která je urážlivá pro daného člověka.

není slušná

není slušné ignorovat sdělení druhých a reagovat bezprostředně na něco jiného bez odezvy na přijímanou informaci

není slušné skákat lidem do řeči, i kdyby mluvil víc jak nudně...

Není slušné takto někomu skákat do řeči.

Není to slušné.

Není to slušné.

Není to vhodné téma na řešení ve společnosti, ale pokud to byla doopravdy velký pach až to bylo všem nepříjemné, tak je to vcelku snesitelné.

Není vhodné přerušit vypravěče, když je navíc středem pozornosti většího počtu lidí.

Není vhodné řešit takovou situaci s dalšími svědky, lepší říci mu to tak, aby to ostatní neslyšeli. Je to dosti trapné pro Karla a mělo by i pro Jirku.

Není vhodné takovým způsobem a ve společnosti upozorňovat na něčí nedostatky, kamaráda přeci nemůžeme takto schazovat. Karel navíc asi vyprávění Jirky nevěnoval dost pozornosti.

Není vhodné uvádět do rozpaků někoho ve společnosti ostatních lidí.

není vhodné zasahovat někomu do řeči

Nepokračoval v Jirkově tématu o relaxaci.

Nepovažuji ji za vhodnou a slušnou.

Nepřinesla nic pozitivního.

Nereagoval k tématu

Nereagoval na Jirkův příspěvek. Nicméně jedná se o kolektiv přátel, kde se přecijenom poznámky podobného typu snáší s poklidem. Věřím, že se k danému tématu po drobném intermezzu opět vrátili.

Nereagoval na téma, o kterém Jirka hovořil a navíc Jirku mohl přivést k pocitu trapnosti.

Nesluší se to říct mu to tak nahlas, mohl mu to povědět soukromě a ne ztrapnit ho.

neslušná poznámka ,měl to říct mnohem kultivovaněji pouze dotyčnému

neslušné

neslušné

Neslušné, dostal kamaráda do trapné situace

Neslušnost

Nesouvisela s tématem, tudíž jakoby Karel Jirkovi naznačoval, že to o čem Jirka mluví ho nezajímá, Jirku mohla urazit.

nesouvisí s tématem, pseudovtipná, urážející

netakntim zpusobem pred tolika lidi!

netaktní

netaktní

netaktní

netaktni

Netaktní

netaktní

netaktní

netaktní hovořit o tomto problému před více lidmi

netaktní chování ve společnosti více osob

netaktní odpoutat pozornost takovýmto způsobem od tématu

Netaktní poznámka

Netaktní ve společnosti jiných lidí.

Netaktní, drzá, ponižující

netaktní, hrubá

Netaktní, prvotně měl odpovídat na to, o čem Jirka mluvil.

netaktní, trapné

Netaktní.

Netaktnost

netaktnost, prohřešek proti etiketě, neomalenost

Netýkala se tématu, navíc Karel skočil Jirkovi do hovoru.

netýkalo se to tématu

nevhodná odpověď

Nevhodná situace, nemístná poznámka i když byl zřejmě v kolektivu známých lidí nebo přátel

Nevhodná volba slov

nevhodné chování vůči kamarádovi a okolí.Karel chtěl být vtipný a středem zájmu?

nevhodné upozorňování na zápach

nevhodný komentář

neví kdo je u stolu

nevim

Nevychovaná, přidrzlá a sobecká.

Nevychovanost.

nevždy je nutné bez přípravy takto vypálit...ale záleží samozřejmě na kontextu a na vztazích ve skupině obecně

nezdvořilá, ironická

Nikdo se dle popisu situace neošíval či nenaznačil, že by bylo cokoliv cítit.

O takových věcech se nahlas nemluví.

o tomto se musí mluvit s citem jen mezi dobrými kamarády

Obecně vhodná nebyla, protože Karel se mohl před přáteli cítit trapně.Nicméně mezi mými přáteli se takovéto rozhovory odehrávají často, nikdo se trapně (alespoň myslím) necítí, zúčastnění se zasmějí a popichuje se dál. Myslím ale, že to hodně záleží na tom, jací ti lidé jsou,tzn. k jaké se řadí společnosti. Např. mám známé,kteří jsou lidově řečeno "hogo fogo" a těm by to asi způsobilo přinejmenším nemalé rozpaky.

Očividně neposlouchal co Jirka říkal a nevhodně reagoval na jinou situaci.

odbíhá od tématu, prozrazuje, že Karla Jirkovi plány nezajímají

Odbočení od tématu. Což znamená, že ho obsah předchozího rozhovoru nezajímal. Případně, že ho téma nudí a chce hovořit o něčem jiném.

Odbočil od tématu

Odbočil od tématu, protože neměl co říct.

ODVEDLA POZORNOST OD TÉMATU

On touto poznámkou chtěl odvést pozornost od sebe.

ono tedy ani není vhodné, aby se člověk někde venku zul, když ví, že je tam více lidí a většinou si je daná osoba i vědoma, že mu nohy zrovna nevoní. každopádně poznámka kamaráda byla zbytečná, jistě všichni věděli, že "vítr" vane z pod stolu a Karel zbytečně Jirku uvedl do rozpaků a upozornil na jeho nedostatek. z druhé strany...přeci jsou to muži a pokud seděli někde u piva, mají prostě jiná pravidla a měřítka posunuta.

Páč postavil Jirku před dalšími do nepříjemné situace.

Podle toho, kde seděli. Jestli v hospodě, tak se mohl dotázat, zda něco cítí. Ale pokud jsou dobří přátelé, mohl to být dotaz - vtipná hláška z filmu.

Pokud je to pravda, měl upozornit taktněji.

Pokud jsou dobří kamarádi, měl by Karel Jirku upozornit decentně stranou, popř. předem promyslet, zda je situace tak neúnosná, aby vůbec něco Jirkovi říkal. A pokud to myslel ve srandě, nebyl to podle mě moc vydařený vtip vzhledem k Jirkově reakci.

Pokud jsou dobří kamarádi, měl Karel Jirku nějak nenápadně upozornit, aby se zase obul, ne ho ztrapňovat před ostatními.

Pokud mluvil Karel pravdu, měl jí sdělit Jirkovi diskrétnějším způsobem. Pokud šlo o žert, měl ho podat tak, aby tomu všichni porozuměli. Z Jirkova dotazu se zdá, že on to jako vtip nechápal.

Pokud se jedná o dobré kamarády ve společnosti dalších přátel, bylo by vhodné ho upozornit trochu taktně.

Pokud si člověk chce užít poctivě vydělané peníze,je jen hloupá závist odvést trapně pozornost druhých tímto směrem.

Pokud to bylo skutečně tak hrozné, mohl to Karel nějak lehce naznačit, ale takhle napřímo to bylo ponižující (pro chudáka Jirku) a trapné.

Pokud to myslel jako vtip, tak je dost jednoduchý a tak na úroveň čtvrté cenové, pokud jako fráze z filmu, tak mezi dobrými přáteli Ok, pokud jako vážnou poznámku, naprosto nevychované, to se říká mezí čtyřmi očima.

Pokud to myslel Karel vážně, tak si myslím, že Jirky mohl urazit. Pokud by to řekl nějak ironicky, bylo by to třeba na odlehčení situace.

pokud toto rict tak opatrne dotycnymu a ne prede vsema

Ponížil JIrku před přáteli, odvedl pozornost jinam.

Ponížil Jirku.

Ponižuje Jirku před ostatními kamarády

Ponižuje svého bližního

Ponižující pro Jirku

Postrádá takt.

Poukazuje před jinými lidmi i když blízkými na nedostatek.

poznámka byla neslušná

poznámka byla netaktní

protoze Jirka rozebiral sve zivotni plany,coz pro neho muze byt take citliva otazka, anebo prinejmensim osobni

protoze se nehodilo upozornovat na "smrad" nohou takovym zpusobem, kdyz Jirka vypravi o sobe. Je to jako by Karel potreboval presunout pozornost na sebe

protoze se probiralo pro Jirku celkem zasadni tema a Karlova otazka byla v dane chvili zcestna a navic ztrapnujici. Zaroven by ovsem bylo dobre znat ton,jakym byla otazka pronesena

protoze to nikdo nekomentoval

Protože by ho měl na to upozornit jinak, než-li to před všemi začít rešit.

Protože by se v této situaci dalo očekávat, že odpoví něco k tématu.

protože byla dost trapná,teda pokud to ostatní brali jen jako vtip,tak by to bylo v pohřádku

protože byla mimo a nesouvisela s tématem předchozího hovoru, předpokládám, že Karel Jirkovi třeba i nevědomě záviděl jeho možnost volnosti a potřeboval ho "ztrestat"

Protože byla mimo dané téma.

Protože byla mimo téma a jistě to byl Karlův pokus dostat Jirku do rozpaků. Důvodem mohl být Karlův vnitřní nesouhlas s tím co Jiří říká.

Protože byla mimo téma a není slušné upozorňovat na smradlavé nohy přede všema.

protože byla myšlena ironicky nikoli s pochopením a nenapomohla ke zlepšení situace... spíše k vyhrocení...

protože byla nemístná a vulgární

Protože dal najevo, že ho asi vůbec nezajímá, co Jirka zrovna vypráví. Protože Jirku shodil před ostatními přáteli. Ale třeba také vůbec ne. Mohlo to být myšleno k rozveselení a odvedení pozornosti od ponuřejšího tématu, a třeba jsou tyhle hlášky v dané partě kamarádů zvykem.

Protože ho tím ponížil před zraky ostatních a rozhodně to nebylo vhodné. Ale v kruhu kamarádů se to dá přežít.

Protože jde o věc hygieny a takové věci se ve společnosti nerozebírají.

protože je to buran

Protože je to dobrý kamarád a takové věci se neříkají ve společnosti jiných, ne tolik blízkých lidí.

Protože je to jeho kamarád a v rámci jejich vztahu se ho měl tiše zeptat a podotknout, že není vhodné, sundavat si na veřejnosti boty.

Protože je to neslušné. Ať už referoval k čemukoliv.

Protože je to netaktní.

Protože ji řekl v přítomnosti ostatních, kteří si onoho problému ani nemuseli všimnout a tím je na to upozornil. Navíc mohl Jirku přivést do rozpaků.

Protože Jirka mluví o svém osobním životě a předpokládá se, že ho jeho přátelé vyslechnou a zareagují. A jeho dobrý kamarád nemusí upozorňovat na něco podobného jako je zápach nohou. Samozřejmě pokud je mezi nimi normální, že vtipkují a dělají se ze sebe legraci, může takový jednoduchý vtípek uvolnit atmosféru mezi přáteli.

protože Jirka mluvil o něčem jiném, o svých plánech do budoucna. Karel neslušně skočil do řeči, navíc s úmyslem Jirku ponížit. Také mohl Karel Jirkovi jeho krásné plány do budoucna závidět a nechtěl o nich už víc slyšet....?

Protože Jirka se snažil svým přátelům vážně, beze srandy povykládat o svých plánech, pocitech a myšlenkách a Karel mu nevhodně vstoupil do řeči a snažil se Jirku shodit, ztrapnit.

Protože Jirka si chtěl vážně promluvit a čekal třeba i od přátel radu, bylo to zrovna vážnější téma

Protože Jirka zrovna hovořil o svých pocitech, kamarádi mu naslouchali, a nebyla to vhodná situace pro srandičky. Záleží, nakolik se skupinka moc dobře zná, jestli je to v jejich kolektivu běžné, pak mohla být Karlova poznámka vhodná a všichni se společně zasmát.

Protože Jirka zrovna vyprávěl, co by chtěl dělat. A skákání do řeči není slušné.

Protože Jirku zesměšnil.

Protože jsou tam ještě další lidé, ne jen oni dva. Pokud by spolu byli sami a jsou opravdu dobří kamarádi, tak by taková poznámka byla v pohodě, oba by se tomu zasmáli. Ale takhle Karel Jirku před všemi zesměšnil.

Protože kamarád o něčem mluvil a Karel zřejmě chtěl, aby mohl mluvit zase on.

Protože Karel chtěl vztáhnout pozornost na sebe a zlehčit důležitost sdělení Jirky, jakož i jeho osobu.

protože Karel na sebe poutá pozornost, skáče druhému do řeči a nepřímo ho ponižuje

Protože mu Jirka sděloval něco o svém životě to by pro Karla jako kamaráda mělo být důležité.

Protože nebyla k tématu. Jirka se snaží vést vážnou konverzaci se svým kamarádem, od něhož by měla přijít vážná odpověď.

Protože není není příliš vhodné rozebírat ve společnosti věci, co se týče hygieny. Navíc to muselo být pro Jirku nepříjemné.

Protože není vhodné ve společnosti ztrapňovat jinou osobu.

Protože nic neřeší, ale byl to vtip.

Protože ostatní nemuseli mluvit z jiného důvodu

protože poznámka nebyla k věci a mohl ho upozornit na zápach jiným způsobem, míň zesměšňujícím

protože přerušil Jirkovo vypravování

protože se bavili o něčem jiném

Protože se bavili o životě, né o nohách.

Protože se dotkl citlivého tématu a zesměšnil Jirku. Netaktně zapojil celou společnost, místo, aby Jirku v soukromí upozornil a ten mohl situaci vyřešit jinak. Na druhou stranu, je těžké lidem něco takového říkat a Karlova poznámka mohla být myšlena z legrace, aby upozornil na něco, o čem nechtěl mluvit přímo.

protože se Jirka mohl urazit nebo se cítit nepříjemně

protože se Jirky mohla dotknout

Protože se mu jistým způsobem jakoby vysmíval,neposlouchal ho o čem mluví.. (nebo jak to vysvětlit)

protože se nehodí kamaráda shazovat

protože se netýkala tématu

protože se netýkala tématu a byla pronesena pro ztrapnění Jirky.

protože se netýkala tématu a jejím cílem bylo Jirku před ostatními ponížit, protože Karel evidentně závidí.

Protože se netýkala tématu, spíš mu to měl buď taktně naznačit nebo více s nadsázkou. Vše by ale záleželo na tom, jak se u toho oba tvářili a jak to bylo nadneseno.

Protože se o tom nemluví nahlas.

protože se to mezi kamarády nedělá....

protože se to nehodí shazovat ho před ostatníma stačilo mu to pošeptat nebo si ho vzít bokem

Protože se to netýkalo toho, o čem mluvil Jirka a bylo to od Karla netaktní, chtěl Jirku ponížit, zesměšnit...Karel je asi zamindrákovaný a "něco" Jirkovi závidí

Protože se toto ve společnosti neříká.

protože shazovala kamaráda a přivedla ho do trapné situace

Protože svého kamaráda před ostatními ztrapnil a navíc zbytečně upozornil na jeho problém, kterého by si možná jinak nikdo nepovšiml. Chtěl na sebe upozornit a udělat se zajímavým na účet někoho jiného. Je to nevychovanec.

Protože svého kamaráda ve společnosti blízkých přátel přivedl do nepříjemné situace.

Protože tím dal najevo, že se nezabývá tím, co Jirka říká. Dále by se dalo polemizovat o taktních poznámkách na tělesné pachy..., ale to už je jiná věc.

Protože tím Jirku shodil

protože tím Karel Jirku před ostatními ponížil

protože tím uvedl Jirku do velmi trapné situace. Možná si Jirka boty zouvat neměl, ale Karel na to určitě neměl upozorňovat. Karlova reakci mi připadá jako upřímně odzbrojující reakce 3-4 letého dítěte. U dospělého bych ji už ale neočekávala.

Protože tím zcela narušuje Jirkovu konverzaci. Nejen že ji může Jirka zapomenout, ale touto poznámkou může být rozhozen a už nemusí mít ani chuť pokračovat.

Protože to jeho povídání bylo hezké a uklidňující. Ostatní to zaujalo a asi se také zamýšleli nad tím, že by měli zvolnit, odpočívat a užívat si života v klidu a v pohodě.

protože to mohlo Jirku ponížit

Protože to vypadá, že Karel vůbec svého dobrého kamaráda neposlouchá, co vypráví nebo chce pozornost přátel převést na sebe.

Protože to vypadalo tak, že Karel Jirku vůbec neposlouchá .

Protože to vyznělo tak, že Karlovi starnš smrdí ponožky.

protože tohle se mezi dobrými kamarády neříká, Karlovi šlo jen o to změnit téma nebo ho možná nebavilo už Jirku poslouchat

Protože uvedl do rozpaků Jirku před celou společností.

Protože ve společnosti více lidí se tato poznámka mohla Jirky dotknout.

Protože výrazně odbočil od tématu, neprojevil dostatečný cit a empatii pro vyprávění svého kamaráda. Navíc uvrhl Jirku do trapné situace, jistě by mu nebylo příjemné kdyby to někdy v budoucnu udělal naopak Jirka Karlovi.

Protože ztrapnil svého kamaráda.

Protože, předmětem hovoru byla naprosto odlišná věc.

Protože: 1. Skočil mu do řeči. 2. Byl (jak jsem pochopila z daného textu) ve slušnější společnosti, takže o nohách, by se tam nikdo zmiňovat neměl.. 3. Ztrapnil Jirku mezi blízkými přáteli.

Před ostatními bych choulostivou věc neřešil.

Předpokládám z textu výše, že Jirka a Karel jsou opravdu dobří kamarádi. Možná mezi nimi je takovéto popichování běžné, ale pokud se baví s dalšími lidmi se kterými nemají takový vztah jako k sobě, tak můžu soudit, že někdo se cítil pohoršeně a mohl si tak o Jirkovi vytvořit nesprávný názor. Někdo by se mohl cítit pobaveně a tím by Jirku mohl přestat brát vážně.

přerušil jeho povídání,které Jirka očividně považoval za důležité a on teď odvedl pozornost od hlavního tématu

přerušil tím Jirku, který se svěřoval a zároveň ho tím Karel mohl před ostatními ponížit (ovšem možná to celá parta bere s humorem)

přijde mi mimo mísu, snaží se o vtip, ale není to k tématu...jako by ho chtěl zesměšnit

Příjde mi to imertinentní.

Přivádí rozhovor k tématu, které může být Jirkovi silně nepříjemné.

Působí to, že Karel Jirku neposlouchal

Rozhovor byl o něčem jiném, Karel měl nechat Jirku domluvit a nechat vyjádřit se k tématu ostatní.

rozhovor se ubíral jiným směrem. poznámka působila, jako by Karlovi vadilo téma a snažil se Jirku v očích ostatních degradovat.

rušil hovor ostatních odbočením od tématu

Rušil výklad od věci z ne zcela přiměřené příčiny

řekl to nevhodným způsobem a ve špatný čas - ztrapnil tak Jirku před ostatními

řekla bych mu to potichu a ne přede všemi

řeší se plánování budoucnosti, Jirka je uprostřed vyprávění

Řešili úplně jiné téma, které bylo Karlovou poznámkou rázně přerušeno.

Řešily se důležitější věci

S velkou pravděpodobností mohla Karlova poznámka pokazit náladu nejen Jirkovi a další rozhovor už nemusí probíhat tak přátelsky jako doposud.

Skočil do hovoru kamarádovi a je to netaktní, připomínat že mu zapáchají nohy...

skočil do rozhovoru, ztrapnil ho

skočil do řeči

skočil do řeči, mimo téma, osobní poznámka

skočil mu do řeči

Skočil uprostřed vyprávění , zřejmě ho to nebavilo a chtěl být "vtipný" hláškou z filmu

snažil se ho zesměšnit, ve chvíli kdy Karel vyprávěl

snižuje člověka, ukazuje na možné potíže

Společenský takt

Společenským pravidlem je takovéto věci přehlížet, nikoliv o nich hlasitě referovat.

strapnil tak kamaráda JIRKU mohl mu to říci mezi čtyřma očima

Svojí poznámkou ponížil Jirku ve společnosti, tím, že problém nafoukl. Jako dobrý kamarád jej nepodržel.

Svým prohlášení nahlas před celou společností Jirku ponížil a ztrapnil

Tak jak je to podáno je Karel hulvát, v trochu jiném podání by to mohl být rýpanec mezi dobrými přáteli, tedy žert

Taková poznámka je urážlivá a neměla by být použita ani ve společnosti blízkých přátel. Karel mohl být diskrétnější a upozornit Jirku pouze mezi čtyřma očima.

Takové chvíle by se měli přejít bez poznámek,je to krajně neetické a trapné.

Takové věci se mají říkat stranou od ostatních. Měl ho vyzvat, aby s ním někam poodešel - na wc, pro pití, atd. a tam jej na to upozornit.

takové věci se říkají v soukromí s ohledem na Jirkovi pocity, které taková poznámka vyvolá

takové věci se ve společnosti neříkají

Takovéhle věci se neříkají před ostatními.

Taktnější je o těchto věcech pomlčet vzhledem k tomu, že osobu tím, že nemlčíme, uvedeme do rozpaků

Tato poznámka není pro danou situaci ale vůbec vhodná, může si to myslet, ale neměl by to říkat na hlas a tím tak trochu ztrapnit Jirku. Navíc tato otázka s tím vůbec nesouvisí.

Tento vtip už není vtipem.

Těžko si představit situaci, kdy by taková poznámka bylo vhodná ve společnosti. Pokud je to nutné, měli bychom o takovém stavu informovat diskrétně a mezi čtyřma očima. Takhle byl Jirka ponížen, o to víc, že k té poznámce došlo po jeho oznámení o plánech na klidnější život. Závidí mu Karel, že si to může dovolit?

tím ho ponížil

To se dělá jen tehdy, když chci někoho urazit. Lepší by bylo: Ty, Jirko, ty ses zul? ... Prosím Tě, tak se zase obuj, jo?

Tohle se sice běžně mezi kamarády dělá, ale mě by se to asi dotklo, navíc to ztrapní nejen jeho, ale i ty kamarády.

trocha taktu by neškodila

trochu diskrétnosti by neuškodilo

Třeba si toho vážně nikdo jiný nevšiml a Karel tak Jirku před ostatními shodil. Nicméně, pokud byli skutečně dobří kamarádi ve společnosti dalších hodně dobrých kamarádů, tak to zas tak nevhodné být nemuselo... záleží asi na celkové situaci.

udělal mu ostudu

ukazuje tím, že zřejmě nepříliš poslouchal Jirku, není to vhodné před ostatními, ne tak blízkými lidmi, schazuje svého dobrého kamaráda

Úplné shození Jirky z oblačných výšin snění. Netaktní a hrubé.

upozornil na nedostatek někoho jiného, ale když už nikdo nemohl mluvit, tak asi byli všichni pod párou

upozornil na nepříjemnou situaci celou společnost a přivedl Jirku do situace, v které se mohl cítit hloupě a trapně (ačkoli to třeba Karel myslel jako vtip); ale záleží na tom, jaké k sobě mají ve skupině vztahy

upozorňovat na podobné věci se dotyčného může dotknout, i když se jedná o dobré kamarády

urazliva

urážela

Určitě bych ho neshodila před ostatními, řekla bych mu to mezi čtyřma očima.

utekl od tématu, vypadá, že vůbec neposlouchal o čem Jirka hovořil.

uvádí jirku do rozpaků, ale ostatní může pobavit

Uvádí Jiřího i společnost do trapné situace.

Uvedl tím Jiřího do nepříjemné situace... Nejspíš to myslel v legraci, ale dalo by se to respektovat pouze pokud by byli u stolu sami.. Takhle ne..

v dané situaci se to nehodilo

V okamžiku, kdy Jiří mluví o osobním životě, není slušné ho přerušovat takovou nevhodnou poznámkou. Vypadá to, že Karla nezajímá to co Jirka vypráví a přeruší ho, aby se změnilo téma nebo aby se ostatní věnovali jemu a ne Karlovi

v podstate byla, ale mohl zvolit ohleduplnejsi zpusob. Takze pro mne vhodna nebyla.

Ve společnosti asi není vhodné upozorňovat na hygienické nedostatky nota bene kamarádů, když už, tak v soukromí.

Ve společnosti by poznámka takového typu neměla padnout. Mělo by to být řečeno taktněji. Nemělo by se to tak rozebírat.

ve společnosti bych o tom nemluvila

Ve společnosti ho zesměšnil. Poznámku by mohl mít, kdyby spolu byli sami.

Ve společnosti je nevhodné upozorňovat na podobné věci.

ve společnosti najít jiný způsob sdělení

ve společnosti není taktní rozebírat taková témata. Jirku to poškozuje.

Ve společnosti přátel fungují jistá pravidla, Karel mohl Jirkovi říct v soukromí a hlavně diplomaticky, v čem vidí problém.

Ve společnosti přinejmenším velmi netaktní a necitlivá, téměř urážející a zesměšňující.

Ve společnosti se nehodí probírat pachy

ve společnosti se to neříká. existuje určitá etiketa..

Ve společnosti se tyto věci neřeší

Ve společnosti se zachovává dekorum a diskrétnost

Ve své podstatě degradovala celé Jirkovo zaujaté vyprávění na bod mrazu. Ovšem více méně oprávněně. (vůbec nešlo o nohy) Jirka ze natolik zažral do svého povídání,že už to všem přišlo nudné. A tak Jiřího nejbližší přítel využil "vtipně" své hierarchické pozice a ukončil tu trapnou chvíli dříve,než-li by někdo z ostatních blízkých přátel Jirku odpálkoval tak,že by to Jirka nemusel rozdejchat a třeba by se i urazil. Což je mezi blízkými přáteli zcela nevhodné.

veřejná dehonestace

Veřejné upozorňování na nedostatky v chování či projevech je za hranicí společenského taktu - i pokud by ty nedostatky byly zjevné. Nebyl vhodný ani obsah, ani forma poznámky.

Vespolecenska, netaktni, drza, ponizujici

Vespolecenska, netaktni, drza, ponizujici

Vstoupil Jirkovi do řeci a naprosto změnil téma, což nejpravděpodobněji značí, nezájem o to co Jirka říká.

Vůbec se netýkala daného tématu a zároveň byla velmi osobní, vhodná spíše do soukromého rozhovoru.

vůbec to nebylo k danému tématu a navíc společensky nevhodné.

Vůči Jirkovi to bylo netaktní

Vůči Jirkovy nevhodná jsou ve společnosti ..

Vypadá to, jako by Karel neposlouchal co Jirka říká.

výraz neslušného chování, netaktní, situace, společnost danná

Vyrušil přítele z povídání. Netaktně ho přerušil a navíc jakýmsi způsobem ho ponížil.

Vyznělo to, jako kdyby Jirku vůbec neposlouchal a nezajímalo ho, co mu Jirka sděluje. Vyznívá to, jako by chtěl upoutat pozornost na sebe, když do ticha řekl něco takového, ovšem záleží na situaci, je možné, že jen mají takový humor, ostatně, "táto, ty jsi se zul" je oblíbená hláška z filmu slunce seno a mezi přáteli ji používáme..

Za prvé dává najevo, že jeho pozornost je zřejmě (delší dobu) odkloněna jinam; za druhé překročil mez společenského chování; za třetí zřejmě uvedl do rozpaků i ty, kteří si všimli téhož, jen to nepřiznali - záleží ale vždy na konkrétní situaci a vzájemné blízkosti přítomných osob (v případě dlouholetých přátel by se nejednalo tak rozpačitou situaci jako u "známých")

zápach nohou je diskrétní věc a nehodí se na ni upozorňovat daný způsobem

Zaprvé - přerušil ho poznámkou úplně mimo téma aniž by ho nejak upozornil, že ho přeruší nebo se mu omluvil. Za druhé - vypadá to jako by naznačoval, že Jirka moc mluví a nikoho nepustí ke slovu.

Zaprvé je vrchol nevychovanosti skákat do řeči. Zadruhé Jiří se snažil s něčím svěřit a Karel dal jasně najevo, zže ho přítelovi starosti nezajímají. Třetí věc je, že je to shazování a velice urážlivé.

závidí Jirkovi,proto ho chce ponížit a ztrapnit

Zbytečně Jirku ztrapnil.

zdůraznil pach Jiřího nohou

ze slušnosti.

zesměšnil Jirku před dalšími lidmi, i když ten měl být soudný a nezouvat se

Zesměšňování a ponižování

Zesměšňuje Jirku.

změna tématu, které už asi nebavilo,

Změnil důležité téma , pro Jirku .

Značně neomalené, nevhodné a urážející.

Znemožnil kamaráda před ostatními lidmi. Poznámku mohl pronést mnohem diskrétněji.

Zout se mohl kdokoliv jiný

zpovídá se kamarádům a karel ho přerušil, a ted už nemusí být tak otevřený a komunikativní.

zřejmě chtěl být vtipný a naznačit něco o zápachu nohou

Zřejmě to řekl pro odlehčení témy, ale to se dá provést i jiným, vhodnějším způsobem, i když jsou mezi dobrými přáteli.

Ztrapnění před přáteli

ztrapnil ho ve společnosti nahlas

ztrapnil Jirku

ztrapnil Jirku

Ztrapnil kamaráda

Ztrapnil kamaráda.

ztrapnila Jirku

ztrapňuje ho před ostatníma; když už měl takovou potřebu mu to říct, tak aspoň decentně a diskrétně

Ztrapňuje.

Že má někdo problém s tělesným pachem lze říci i taktněji.

6. Představte si, že rozhovor pouze posloucháte: Jak jste se cítil/a, když Karel řekl: „No von už taky nikdo nemůže mluvit!“ Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vesele; uvolněně; vtipně27836,82 %36,82 %  
Smutně; hloupě25734,04 %34,04 %  
Naštvaně; rozzlobeně; pohoršeně; dotčeně17723,44 %23,44 %  
Neutrálně, Karel chtěl pouze upozornit na stav věcí13317,62 %17,62 %  
Trapně314,11 %4,11 %  
trapně za Karla30,4 %0,4 %  
znechuceně20,26 %0,26 %  
trochu trapně20,26 %0,26 %  
rozpačitě20,26 %0,26 %  
trapně za Jirku20,26 %0,26 %  
trapně, styděla bych se10,13 %0,13 %  
Karel si chtěl udělat z Jirky srandu, pokud tomu chtěl Jirka zabránit, tak si neměl sundavat body, je klidně možné, že mu opravdu smrdí nohy...10,13 %0,13 %  
netuším, záleželo by v jaké bych byla náladě a jak by reagoval Jirka10,13 %0,13 %  
Trapně. A rozhodně bych se snažila odvést řeč jinam.10,13 %0,13 %  
vesele, trochu hloupě10,13 %0,13 %  
Zaťukal bych si na čelo a zakroutil hlavou10,13 %0,13 %  
no jo, tak asi nejsem zábavná, nemá smysl to tady probírat10,13 %0,13 %  
záleží na tom jakým tónem byla poznámka pronesena, nicméně asi trapně10,13 %0,13 %  
trapně, hlavně za něj, jak hloupě se v nevhodnou chvíli vyjádřil 10,13 %0,13 %  
Trapně za Karla.10,13 %0,13 %  
Trapně za Jirku a kdybych jeho nohy necítila, ozvala bych se. Pokud by mi smrad vadil, možná bych pocítila vděk, že Karel na to upozornil a Jirka se snad zase obuje.10,13 %0,13 %  
hloupě; osvobozeně; vtipně10,13 %0,13 %  
záleží na situaci10,13 %0,13 %  
trapně za něj10,13 %0,13 %  
styděla bych se, odrazeně10,13 %0,13 %  
Trapně, za Karla10,13 %0,13 %  
Trapně za Karla i Jirku10,13 %0,13 %  
odpověděla bych nějakým vtipným komentářem10,13 %0,13 %  
vděčně, že na to upozornil; pobaveně10,13 %0,13 %  
je to blbec, asi bych nechala blbce blbcem10,13 %0,13 %  
Rozpačitě. Bohužel netuším, jakým tónem/ s jakou intonací mu to Karel sdělil. Situace může vyznít vesele, ale také dost nepříjemně.10,13 %0,13 %  
Rozlobeně na Karla. Karel by neměl mluvit za všechny přítomné, jeho pocity nejsou shodné s pocity ostatních. Jestli chtěl být vtipný, tak se mu to moc nepovedlo.10,13 %0,13 %  
trapně - ze netaktního Karla i poníženého Jirku10,13 %0,13 %  
TRAPNĚ10,13 %0,13 %  
V první chvíli pobaveně, ale pak by záleželo na reakcích Jirky a tónu, jakým Karel podal svou poznámku. Jestli bylo špičkování mezi nimi normální nebo to byla chyba... 10,13 %0,13 %  
Zasmála bych se tomu10,13 %0,13 %  
Překvapilo by mě to a špekuloval bych co to o Karlovi vypovídá10,13 %0,13 %  
poníženě10,13 %0,13 %  
asi bych se pousmála nad vtipnou poznámkou, zároveň ale mi ale přijde, že mluví za mě, prezentuje názor, se kterým se neztotožňuji10,13 %0,13 %  
podle toho,jakym tonem by byla pronesena a jak by reagoval Jirka10,13 %0,13 %  
soucítila bych s Jirkou, neurvalý Karel by si u mě vysloužil černou tečku10,13 %0,13 %  
Trapně (stydím se, že mi nohy nevoní) + naštvaně (Karel mě na ten zápach mohl upozornit diskrétně).10,13 %0,13 %  
ambivalentní pocity, asi trochu trapně, ale pokud jsou to blízcí lidé, jistě to pochopí spíš jako vtip, záleží také na tónu, jakým to Karel řekl.10,13 %0,13 %  
Záleželo by z jakého okruhu kamarádů je. Mezi vtipálky budiž, jinak spíše smutně, kam ten svět spěje... 10,13 %0,13 %  
Zasmála bych se, bylo mi to celkem jedno10,13 %0,13 %  
Asi bych nevydržela na to nereagovat.10,13 %0,13 %  
trapně, litostivě10,13 %0,13 %  
překvapeně10,13 %0,13 %  
mírně trapně10,13 %0,13 %  
Byla bych zvědavá, jak Jirka zareaguje.10,13 %0,13 %  
Bylo by mi to líto - jeho neurvalost.10,13 %0,13 %  
Nemístně10,13 %0,13 %  
nesouhlasně10,13 %0,13 %  
trapně i když by se mne to bezprostředně netýkalo10,13 %0,13 %  
rozpačitě, trapně, nerozhodně10,13 %0,13 %  
rozpačitě, nejsem si jistá, zda to bylo myšleno úplně vážně nebo z lehkou nadsázkou10,13 %0,13 %  
trapně za Karla, proč o tom mluví10,13 %0,13 %  
je to lidské10,13 %0,13 %  
Ve všech odpovědích v této sekci budu předpokládat, že se jedná skutečně o dobré přátele.10,13 %0,13 %  
nastvane; karel mohl jirku nechat domluvit a neskakat mu do reci kvuli takove hlouposti10,13 %0,13 %  
Styděl bych se za něj10,13 %0,13 %  
Trapně za Jirku, byl ponížen a upozorněn špatným způsobem za nevhodné chováni 10,13 %0,13 %  
Dotyčný by mohl mít více taktu a říct to pouze té osobě, aby se vyhnul kamarádově ztrapnění.10,13 %0,13 %  
pocit, že nikoho nezajímá co vykládá. 10,13 %0,13 %  
trapně, za Karla, který je nevychovaný10,13 %0,13 %  
trapně, nelidsky10,13 %0,13 %  
bylo by mi trapně za Karla10,13 %0,13 %  
podle výrazu Jirky10,13 %0,13 %  
Podle vztahu k Jirkovi, případně Karlovi.. v úryvku není specifikovaný10,13 %0,13 %  
pobavena vtipem10,13 %0,13 %  
Urážlivé10,13 %0,13 %  
asi bych se zasmála, ale bylo by mi trapně10,13 %0,13 %  
záleží na okamžité náladě. Jako cizí pozorovatel bych byla znechucená nad Karlovou odpovědí, pokud bych byla součástí skupiny a Karlův mimoslovní projev byl zjevně přátelský, cítila bych se vesele.10,13 %0,13 %  
Nechápala bych, proc mluví o nohách10,13 %0,13 %  
opile10,13 %0,13 %  
záleží na celkové atmosféře10,13 %0,13 %  
V úzké skupině dobrých přátel bych to považoval za vtipné rýpnutí do Jirky.10,13 %0,13 %  
možná to pobaví ale je to trapný10,13 %0,13 %  
udiveně10,13 %0,13 %  
vtipně, s tím že bych něchtěla být na místě jirky 10,13 %0,13 %  
stydím se za Karla10,13 %0,13 %  
Pobaveně, ale zárověň pohoršeně10,13 %0,13 %  
asi trapně10,13 %0,13 %  
pobaveně z nastalé situace10,13 %0,13 %  
Parta kamarádů. Vždy je dobré upozornit na něco co není v pořádku. Příště možná trošku taktněji, ale alespon pobavil.10,13 %0,13 %  
mělo by to být vtipné, ale připadá mi to trapné10,13 %0,13 %  
nevhodně, trapně10,13 %0,13 %  
divně 10,13 %0,13 %  
asi bych se pro sebe zasmála a poté pozorovala, jak se děj vyvíjí dál10,13 %0,13 %  

Graf

7. Představte si, že rozhovor pouze posloucháte: Jak chtěl podle Vás Karel, abyste jako posluchač zareagoval/a, když řekl: „No von už taky nikdo nemůže mluvit!“ Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Abyste se pobavil/a; zasmál/a se; Karel chtěl odlehčit situaci58477,35 %77,35 %  
Nijak, Karel chtěl jen upozornit na stav věcí14919,74 %19,74 %  
Abyste se naštval/a; rozzlobil/a se; pohoršil/a se; dotklo se Vás to537,02 %7,02 %  
Abyste byl/a smutný/á; abyste se cítil/a hloupě395,17 %5,17 %  
Karel chtěl Jirku shodit a ostatní přimět, aby se postavili na jeho stranu10,13 %0,13 %  
Ale záleží na předešlém vztahu mezi Jirkou a Karlem, pokud se mají rádi, tak chtěl pobavit, pokud se moc nemusí, tak to může být urážka.10,13 %0,13 %  
aby se ostatní přidali k jeho postoji a Jirkovo ponížení bylo ještě umocněno10,13 %0,13 %  
Karel chtěl trapně upoutat pozornost na sebe10,13 %0,13 %  
Karel chtěl být za každou cenu vtipný a být středem pozornosti. Chtěl, abychom se smáli.10,13 %0,13 %  
Abych jeho poznámku ještě podpořila10,13 %0,13 %  
abych se ke Karlovi přidala10,13 %0,13 %  
vzbudit pohoršení10,13 %0,13 %  
aby se převedla řeč jinam10,13 %0,13 %  
Abychom řešili něco jiného, než Jirkovu práci.10,13 %0,13 %  
Chtěl pouze ztrapnit Jirku. Nešlo mu o posluchače.10,13 %0,13 %  
nevím10,13 %0,13 %  
Souhlasil s ním10,13 %0,13 %  
chtěl naznačit že se ostatní bojí s ním souhlasit10,13 %0,13 %  
možná to vypadlo, aniž by něco zamýšlel, protože nevěděl co jinak10,13 %0,13 %  
Aby vyřadil ostatní potenciální mluvčí ze hry a mohl pokračovat sám v linii svého hovoru10,13 %0,13 %  
nevhodný způsob ¨pokusu o vtip- nepovedený10,13 %0,13 %  
může to vypadat i tak, že už jsou všichni tak opilí, že nemůžou mluvit10,13 %0,13 %  
Karel chtěl zviditelnit hlavně sám sebe.10,13 %0,13 %  
souhlasně, mít stejný názor jako on10,13 %0,13 %  
jakkoukoliv reakci10,13 %0,13 %  
a trochu to přehnal. Možná některý z pohotových kamarádů mu to odpálkuje zpátky. Já bych Karla asi v tu ránu usadit neuměla.10,13 %0,13 %  
abych souhlasila - třeba neverválně, a potvrdila jeho úsudek10,13 %0,13 %  
Asi by Karel ocenil můj souhlas nebo přitakání10,13 %0,13 %  
abychom všichni útočili na Jirku s ním10,13 %0,13 %  
abychom s ním souhlasili?10,13 %0,13 %  
možná abych přitakala10,13 %0,13 %  
abych Karla obdivovala, jak je "otevřený"10,13 %0,13 %  
shodit Jirku10,13 %0,13 %  
Chtěl to ukončit s pocitem, že má navrch - vlastně nade všemi, staví se do role jejich mluvčího. A Jirku ztrapňuje, ale jakoby ne on, ale ostatní. 10,13 %0,13 %  
aby Jirka zmlknul10,13 %0,13 %  
Bránil bych Jirku -"nic necítím".10,13 %0,13 %  
suchy humor10,13 %0,13 %  
myslel si ,že je vtipný 10,13 %0,13 %  
Chtěl, aby mu lidé dali za pravdu a přisvědčili, že je to hrozné.. aby se necítil jako jediný sám, kterému to vadí. 10,13 %0,13 %  
zesměšnil zle10,13 %0,13 %  
Karel chtěl přitáhnout pozornost na sebe.10,13 %0,13 %  
chtel byt stredem pozornosti10,13 %0,13 %  
abych mu dal za pravdu10,13 %0,13 %  
abychom s nim vyjadrili souhlas10,13 %0,13 %  
Abych se smála Jirkovi10,13 %0,13 %  
aby i ostatní přešli na jinné téma10,13 %0,13 %  
Chtěl být středem pozornosti10,13 %0,13 %  
chtěl změnit téma hovoru10,13 %0,13 %  
chtěl upoutat pozornost na sebe10,13 %0,13 %  
chtěl zlehčit situaci, aby nebyla hloupá10,13 %0,13 %  
Karel u toho nepřemýšlel.10,13 %0,13 %  
vůbec nechtěl,abych zareagovala, chtěl jen "shodit" Jirku10,13 %0,13 %  
chtěl odvést téma jinam10,13 %0,13 %  
abych si myslela jak je zábavný, legrační10,13 %0,13 %  
abych se přidala na jeho stranu10,13 %0,13 %  
Karel chtěl někoho, kdo se k němu přidá a bude s ním otevřeně souhlasit.10,13 %0,13 %  
pro odreagování kamaráda10,13 %0,13 %  
Těžko říct, protože důležitá je také intonace a řeč těla, AKrel to mohl myslet vážně nebo jako pokus si z kamaráda utahovat.10,13 %0,13 %  
Myskím si, že to nebylo určeno nijak pro posluchače, spíše reakce, aby odpověděl, na Jirkovu obhajobu.10,13 %0,13 %  
chrěl upoutat pozornost na sebe10,13 %0,13 %  
abych se zasmála, ale nechtěl odlehčit situaci. Spíše chtěl Jirku asi zesměšnit 10,13 %0,13 %  
Karla zajimal pouze Jirka.10,13 %0,13 %  
Chtěl na sebe upoutat pozornost?10,13 %0,13 %  
Aby vypadal vtipně10,13 %0,13 %  
Asi jsem se měla pobavit, nebo se Jirkovi posmívat.10,13 %0,13 %  
nebo chtěl Jirku zesměšnit10,13 %0,13 %  
Pomyslel bych si: "To je ale vůl"10,13 %0,13 %  
abych se smál, ale ne pro odlehčení situace, ale za účelem ztrapnit Jirku10,13 %0,13 %  
Karel si možná myslel, že to bude vtipná poznámka, ale přestřelil. Možná už ho nebavilo kamarádovo vyprávění a chtěl strhnout pozornost na sebe (a kamaráda případně hloupou poznámkou umlčet)10,13 %0,13 %  
chtěl souhlas10,13 %0,13 %  
chtěl upozornit na sebe10,13 %0,13 %  
Chtěl asi trošku převést téma někam jinam. Ale zajisté pobavil.10,13 %0,13 %  
snažil se být vtipný10,13 %0,13 %  
Karelova poznamka byla trapna,ale hodilo by se mu,kdyby situaci nekdo odlehcil10,13 %0,13 %  
přitakání pozornosti Karlovi10,13 %0,13 %  
Abyste odlehčil situaci tím, že začnete vyvracet nezbytnost tohoto důsledku.10,13 %0,13 %  
abychom se přidali 10,13 %0,13 %  
Možné ve skupině dobrých známých10,13 %0,13 %  

Graf

8. Představte si, že rozhovor pouze posloucháte: Jak myslíte, že Karel chtěl, aby reagoval Jirka, když mu řekl: „No von už taky nikdo nemůže mluvit!“ Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Aby se pobavil; zasmál se; Karel chtěl odlehčit situaci44759,21 %59,21 %  
Aby byl smutný; cítil se hloupě18123,97 %23,97 %  
Nijak, Karel chtěl jen upozornit na stav věcí17423,05 %23,05 %  
Aby se naštval; rozzlobil se; pohoršilo ho to; dotklo se ho to12316,29 %16,29 %  
aby se zas obul 30,4 %0,4 %  
nevím20,26 %0,26 %  
aby zmlknul20,26 %0,26 %  
aby se obul20,26 %0,26 %  
Záleží na jejich vztahu.10,13 %0,13 %  
možná chtěl, aby se zase obul10,13 %0,13 %  
aby napravil situaci10,13 %0,13 %  
Aby se cítil trapně10,13 %0,13 %  
Aby se zase obul :D10,13 %0,13 %  
aby se přestal vytahovat10,13 %0,13 %  
aby bsi boty opět obul10,13 %0,13 %  
Aby to s humorem přijmul a nějak odpověděl, popřípadě se obul.10,13 %0,13 %  
aby přestal mluvit o sobě10,13 %0,13 %  
aby se zase obul10,13 %0,13 %  
chtěl ho pumpnout o energii, kterou J. získal tím, že ho ostatní poslouchají- věnují mu pozornost10,13 %0,13 %  
aby Jirka o tom přestal mluvit10,13 %0,13 %  
možná to vypadlo, aniž by něco zamýšlel, protože nevěděl co jinak10,13 %0,13 %  
aby se obul a omluvil?10,13 %0,13 %  
obul se a omluvil10,13 %0,13 %  
Chtěl ho pouze zesměšnit. 10,13 %0,13 %  
Možná od Jirky neočekával žádnou reakci, spíš se snažil stočit rozhovor jinam. 10,13 %0,13 %  
aby pustil ke slovu taky někoho dalšího10,13 %0,13 %  
Aby se zamyslel nad tím, zda dává ostatním dost prostoru ke konverzaci, zda pouze nemluví sám o sobě.10,13 %0,13 %  
Nevěřím, že by Karel chtěl, aby se Jirka cítl trapně, ale dost se mu to povedlo.10,13 %0,13 %  
aby byl v rozpacích, omluvil se10,13 %0,13 %  
Nevím jistě, ale myslím, že Karel ani nemyslel na to, jak se Jirka bude cítit.10,13 %0,13 %  
aby přestal mluvit, změnil téma10,13 %0,13 %  
asi, aby se Jirka zpátky obul...10,13 %0,13 %  
Karel chtěl, aby Jirka udělal něco se svýma nohama...10,13 %0,13 %  
Aby si ty boty zase obul10,13 %0,13 %  
aby si šel umýt nohy10,13 %0,13 %  
chtěl na sebe strhnout pozornost10,13 %0,13 %  
chtěl na sebe upozornit10,13 %0,13 %  
chtěl by, aby se Jirka obul a už to znovu nedělal10,13 %0,13 %  
Slovní protiútok-"zkuste se také zout"10,13 %0,13 %  
Chtel Jirku upozornit, ze to neni ve spolecnosti vhodne.10,13 %0,13 %  
chtěl změnit téma konverzace10,13 %0,13 %  
Chtěl asi jenom upozornit na problém, ale vyznělo to tak, že chtěl, aby se ho to dotklo. 10,13 %0,13 %  
Aby změnil téma hovoru.10,13 %0,13 %  
odvést řeč na jiné téma10,13 %0,13 %  
Karel chtěl přitáhnout pozornost na sebe.10,13 %0,13 %  
Karel asi jedná impulsivně a nepřemýšlí nad tím co řekne10,13 %0,13 %  
chtěl ho trochu popíchnout, ale tak aby to bylo vtipné10,13 %0,13 %  
snad aby se nad sebou zamyslel a změnil přístup.. nicméně je to dost nešťastný a neomalený způsob10,13 %0,13 %  
aby se nad stavem věci zamyslel a něco s tím udělal10,13 %0,13 %  
nevím, nejsem si jistý... spíše nečekal žádnou reakci ze strany Jirky10,13 %0,13 %  
aby ztichl a omluvil se10,13 %0,13 %  
přestal mluvit o svých plánech10,13 %0,13 %  
aby se radši obul10,13 %0,13 %  
Aby si nazul boty opět.10,13 %0,13 %  
upoutat pozornost na sebe10,13 %0,13 %  
aby nechal prostor druhým vyjádřit názor, uspával.10,13 %0,13 %  
chtěl, aby přestal mluvit10,13 %0,13 %  
Aby přestal mluvit o daném tématu, který Jirka chtěl rozebírat.10,13 %0,13 %  
Karel neřešil, jak bude reagovat Jirka. Poznámka vyla určená spíše publiku.10,13 %0,13 %  
aby mu něak vtipně možná taky odpověděl10,13 %0,13 %  
Těžko říct, protože důležitá je také intonace a řeč těla, AKrel to mohl myslet vážně nebo jako pokus si z kamaráda utahovat.10,13 %0,13 %  
Aby přestal mluvit10,13 %0,13 %  
Aby odvedl hovor na jiné téma10,13 %0,13 %  
nemyslel na to, chtěl udělat vtip10,13 %0,13 %  
aby mu bylo trapne a omluvil se10,13 %0,13 %  
měl říci, ,,se nediv když ůsta stále otevíráš jen ty".10,13 %0,13 %  
nevím, neznám náturu Karla10,13 %0,13 %  
Nijak, Karel chtěl Jirku ponížit!10,13 %0,13 %  
Aby se obul.10,13 %0,13 %  
aby změnil téma 10,13 %0,13 %  
Aby mu Jirka strkal nohy pod nos a nutil je čuchat.10,13 %0,13 %  
Aby se přestal těšit na to odpočívání, zkazit mu radost.10,13 %0,13 %  
Karel jirkovi pocity neřešil10,13 %0,13 %  
aby se omluvil a zase se obul10,13 %0,13 %  
Aby se zastyděl10,13 %0,13 %  
aby dal prostor ostatním10,13 %0,13 %  
asi aby se raději obul10,13 %0,13 %  
aby situaci vyřešil-šel se převléct, umýt si nohy10,13 %0,13 %  
bylo mu to jedno10,13 %0,13 %  
Aby se zase obul.10,13 %0,13 %  
Aby neobtěžoval ostatní10,13 %0,13 %  
Aby se zase s malou omluvou obul a navázal na přerušený předchozí hovor.10,13 %0,13 %  
aby si to uvědomil a něco s tím dělal10,13 %0,13 %  
aby mu to vrátil vtipem10,13 %0,13 %  
aby mu smečoval zpět nějakou podobnou hláškou10,13 %0,13 %  
aby předstíral naštvání/mírné rozrušení pro pobavení okolí10,13 %0,13 %  
Karel chtěl, aby se Jirka obul.10,13 %0,13 %  
Aby Jirka změnil téma.10,13 %0,13 %  

Graf

9. Jak podle Vás skutečně Jirka reagoval? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Byl smutný; cítil se hloupě43056,95 %56,95 %  
Pobavilo ho to; zasmál se; odlehčilo to situaci27836,82 %36,82 %  
Naštval se; rozzlobil se; poznámka ho pohoršila; poznámka se ho dotkla26334,83 %34,83 %  
Nijak, Karel chtěl jen upozornit na stav věcí648,48 %8,48 %  
obul se40,53 %0,53 %  
nevím20,26 %0,26 %  
cítil se trapně20,26 %0,26 %  
Dal Karlovi nohy k nosu.10,13 %0,13 %  
doufám, že se tomu zasmál, a nemrzelo ho to; doufám, že někdo z ostatních našel rychle jiné téma k hovoru10,13 %0,13 %  
pokud měl dobrý smysl pro humor nebo měl popito, tak by mohl i vymyslet fajn zpětnou reakci10,13 %0,13 %  
cítil se trapně, zahambeně10,13 %0,13 %  
přestal mluvit o svých vnitřních pocitech10,13 %0,13 %  
opět záleží jak to Karel řekl 10,13 %0,13 %  
nereagoval nijak, přešel to 10,13 %0,13 %  
uvnitř se jej ta poznámka dotkla; na venek byl pobaven; ve skutečnosti přijal odlehčení situace10,13 %0,13 %  
cokoliv, podle povahy10,13 %0,13 %  
to záleží na povaze. Cholerik by vypěnil, introvert se rozplakal. 10,13 %0,13 %  
jak to můžu vědět?10,13 %0,13 %  
to záleží co je Jirka zač. Idiot se zasměje, normální člověk se bude stydět10,13 %0,13 %  
zastyděl se, ale byl kamarádovi vděčný, že to bere s humorem10,13 %0,13 %  
Možná se zasmál, aby udržel "dekorum"a neshodil sám sebe10,13 %0,13 %  
Záleží od aktiální nálady, typu osobnosti a případných komplexů z minulosti.10,13 %0,13 %  
Nejprve se cítil hloupě, ale vzal to jako žert a vyzval ostatní, aby změnili téma.10,13 %0,13 %  
Vše je možné. Záleží na Jirkově momentálním rozpoložení, břitkosti jazyka, stavu alkoholového opojení.....10,13 %0,13 %  
bránil se.10,13 %0,13 %  
cítil se ponížený, cítil se trapně, těžko říct, to hodně záleží na tom, jaký by Jirka byl - takto popsaná situace je neodhadnutelná10,13 %0,13 %  
myslím, že se zasmál, ale cítil se trapně10,13 %0,13 %  
Nevím, záleží na povaze Jirky a na jeho momentální náladě a zda to taky byla pravda, co Karel řekl.10,13 %0,13 %  
záleží na hloubce vztahu mezi Jirkou a Karlem10,13 %0,13 %  
cítil se trapně a snažil se odvést hovor na jiné téma.10,13 %0,13 %  
záleží na atmosféře u stolu a povaze účastníků10,13 %0,13 %  
poslal ho do háje10,13 %0,13 %  
cítil se trapně.10,13 %0,13 %  
omluvil se a boty si obul, jestli to pochopil to neumím odhadnout, ale takové věci si mezi sebou dovolí říkat jen sehraní přátelé, pokud jsou "dobří" jak bylo na začátku uvedeno10,13 %0,13 %  
Vyloženě záleží na povaze - citlivka nebo vtipálek?10,13 %0,13 %  
Pokud to není přecitlivělý idiot, tak se zase obuje a napříště si koupí nějaký deodorant na nohy či se začne více starat o svůj problém10,13 %0,13 %  
podle společnosti v jaké byl, jakou povahu mají obaaktéři , jak dobře seznají, jaká byla intonace hlasu a neverbální projev....10,13 %0,13 %  
Možná se to pokusil přebít replikou - ty taky nevoníš po fialkách.10,13 %0,13 %  
možná mu vadilo, že nedokončil celou myšlenku10,13 %0,13 %  
stáhl se do sebe10,13 %0,13 %  
podle povahy, mohl se cítit hloupě, ale i zasmát se 10,13 %0,13 %  
Dotklo se ho to, ale navenek se tomu zasmál.10,13 %0,13 %  
Odlehčil to protiútokem-viz výše10,13 %0,13 %  
Bezne. Prislo mu to normalni. 10,13 %0,13 %  
záleží na Jirkové povaze a náladě10,13 %0,13 %  
Stáhl se10,13 %0,13 %  
záleží na povaze Jirky10,13 %0,13 %  
Asi mu bylo trapně, ale pokud má smysl pro humor, tak se z toho dokáže dostat s grácií.10,13 %0,13 %  
Nejspíš nevěděl, co má na to Karlovi říct.. 10,13 %0,13 %  
Nerozhodilo ho to, ale nepobavil se.10,13 %0,13 %  
vrátil mu to10,13 %0,13 %  
povznesl se nad situací10,13 %0,13 %  
Záleží na povaze Jirky a jeho vztahu ke Karlovi10,13 %0,13 %  
burana se takové jemnosti nedotknou10,13 %0,13 %  
Cítil se trochu rozpačitě z Karlovy poznámky.10,13 %0,13 %  
omluvil se10,13 %0,13 %  
byl překvapený, nechápal, o co Karlovi jde10,13 %0,13 %  
Možná se vobul a šel votevřít vokno (máte hodně takových odpovědí?)10,13 %0,13 %  
nelze říci, záleží na povaze10,13 %0,13 %  
uvnitr se zastydel a navenek to bral s humorem10,13 %0,13 %  
přešel s úsměvem a nadhledem, odpověděl "ne to jsou asi tvé nohy Karle"10,13 %0,13 %  
brzy, možní ihned ukončil své vyprávění10,13 %0,13 %  
byl v rozpacích10,13 %0,13 %  
asi mlčel10,13 %0,13 %  
asi se zasmál, ale nemusel se cítit nejlíp10,13 %0,13 %  
nijak, potřeboval ulevit nohám10,13 %0,13 %  
nelze hodnotit, bylo by nutné slyšet tón, výraz (jak to celkově vyzní) a znát povahu Jirky; pravděpodobně Karel Jirku zná a ví, co si dovolit10,13 %0,13 %  
obul se a omluvil se, v partě dobrých známých se zase tak moc nestalo10,13 %0,13 %  
Raději to přešel10,13 %0,13 %  
přešel poznámku s nadhledem10,13 %0,13 %  
Jirka si myslel, že ho Karel nevnímá, když se mu svěřuje s tím, že měl hodně práce..10,13 %0,13 %  
poslal ho do p..10,13 %0,13 %  
Těžko říct, protože důležitá je také intonace a řeč těla, AKrel to mohl myslet vážně nebo jako pokus si z kamaráda utahovat.10,13 %0,13 %  
Zasmál se a vztek si nechal pro sebe.10,13 %0,13 %  
Neřešil to.10,13 %0,13 %  
použil další glosu, a pokračoval rádoby nenuceně v tomto rozhovoru10,13 %0,13 %  
zcervenal, zasmal se a obul se.10,13 %0,13 %  
záleží na tom kolik měl vypito.10,13 %0,13 %  
nevím, neznám náturu Jirky10,13 %0,13 %  
Obul se.10,13 %0,13 %  
přešel to mlčením 10,13 %0,13 %  
Styděl se, cítil se trapně10,13 %0,13 %  
a začalo se mluvit o nohou 10,13 %0,13 %  
cítil se hloupě, ale zasmál se 10,13 %0,13 %  
řekl by, že to přehání a znovu se obul...10,13 %0,13 %  
Přešel to neutrální poznámkou10,13 %0,13 %  
snažil se ale skrýt rozpaky smíchem10,13 %0,13 %  
Podle toho, jak zareagovali ostatní ve skupině. Buď to přešel a pokračoval ve vyprávění, nebo se omluvil ostatním za toto faux pas a odešel...10,13 %0,13 %  
byl by v rozpacích a pak by reagoval podle povahy10,13 %0,13 %  
odešl a umyl si nohy a převlékl ponožky10,13 %0,13 %  
nevím, neznám vztahy mezi oběma10,13 %0,13 %  
Zahájil slovní protiútok.10,13 %0,13 %  
Nereagoval10,13 %0,13 %  
nudˇa nebo - podle naturelu10,13 %0,13 %  
to záleží na jirkovo momentálním rozpoložení a jeho povaze...10,13 %0,13 %  
Obul se, vzal si čisté ponožky atd.10,13 %0,13 %  

Graf

10. Jak se podle Vás nejspíš cítil Karel, když říkal: „No von už taky nikdo nemůže mluvit!“? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vesele; uvolněně; vtipně57476,03 %76,03 %  
Neutrálně, Karel chtěl pouze upozornit na stav věcí14819,6 %19,6 %  
Naštvaně; rozzlobeně; pohoršeně; dotčeně10814,3 %14,3 %  
Smutně; hloupě354,64 %4,64 %  
nadřazeně40,53 %0,53 %  
povýšeně20,26 %0,26 %  
pravděpodobně měl pocit, že je vtipný10,13 %0,13 %  
jako pán situace10,13 %0,13 %  
Záviděl Jirkovi, že je středem zájmu.10,13 %0,13 %  
jako bavič, který umí utnout nudu, což posoudil podle svých pocitů10,13 %0,13 %  
chtěl Jirku urazit10,13 %0,13 %  
Povýšenně10,13 %0,13 %  
Cítil se jako "na koni"10,13 %0,13 %  
nevím10,13 %0,13 %  
znuděně až hloupě uvnitř; na venek uvolněně až vtipně10,13 %0,13 %  
Drsně10,13 %0,13 %  
trapně10,13 %0,13 %  
Z textu nelze zjistit emoční rozpoložení Karla10,13 %0,13 %  
vtipně, ale na úkor jiného10,13 %0,13 %  
Možná tím nemyslel nic zlého, ale asi by si mohl zopakovat pravidla slušného chování.10,13 %0,13 %  
mohl cítit třeba i závist (Jirkovi se zřejmě daří) a vybrat si takovouto boční agresi k odventilování 10,13 %0,13 %  
recesisticky...10,13 %0,13 %  
jako vtipnej borec10,13 %0,13 %  
asi už se nudil posloucháním monologu10,13 %0,13 %  
Chtěl být důležitý - udělal si naschvál srandu z někoho jiného.10,13 %0,13 %  
jako borec10,13 %0,13 %  
nemohl to už čuchat10,13 %0,13 %  
Machroval. Možná si připadal vtipný. Kdyby měl upito, bylo by to pochopitelnější.10,13 %0,13 %  
dominantně před Jirkou10,13 %0,13 %  
Udivene, ze si z toho Jirka nic nedela.10,13 %0,13 %  
chtěl být středem pozornosti10,13 %0,13 %  
trapně, ale vesele10,13 %0,13 %  
Myslím, že když reagoval takhle, ak si ani neuvědomoval, jak se cítí.. prostě řekl, co mu vadí a nemyslel na následky. 10,13 %0,13 %  
ironicky10,13 %0,13 %  
Myslel že je vtipný10,13 %0,13 %  
že má navrch nad Jirkou10,13 %0,13 %  
nejprve zaraženě, pak upozornil na situaci a pak ji odlehčil poznámkou10,13 %0,13 %  
sarkasticky10,13 %0,13 %  
nudil se, proto takto rázně odbočil od tématu 10,13 %0,13 %  
nad věcí10,13 %0,13 %  
napruženě10,13 %0,13 %  
vítězně, spokojeně10,13 %0,13 %  
Řekla bych, že se nudil.10,13 %0,13 %  
Těžko říct, protože důležitá je také intonace a řeč těla, AKrel to mohl myslet vážně nebo jako pokus si z kamaráda utahovat.10,13 %0,13 %  
nijak, řekl , co si myslel10,13 %0,13 %  
nevím, neznám náturu Karla10,13 %0,13 %  
Otráveně10,13 %0,13 %  
dominantně, jako pán situace, který má nad Jirkou převahu10,13 %0,13 %  
Zároveň se mohl trochu obávat, zda se to Jirky nedotkne.10,13 %0,13 %  
Pupek světa, král večírku10,13 %0,13 %  
vybouchl u toho smíchy a celého ho poprskal 10,13 %0,13 %  
Nebyl středem pozornosti - chtěl na sebe upozornit.10,13 %0,13 %  
Dominantně10,13 %0,13 %  
Radostně, jak ho pěkně setřel.10,13 %0,13 %  
znuděně, zřejmě už nechtěl JIrku dál poslouchat10,13 %0,13 %  
důležitě10,13 %0,13 %  
Záleží, jaký je Jirka, jak ho Karel zná. Zvolil takový přístup, protože očekával určitou reakci, by si jistý, že se Jirka zachová tak, jak on chtěl. Věděl, že ho tím dostane tam, kde ho chce mít a získá tím výhody pro sebe.10,13 %0,13 %  
reagoval automaticky,aby na sebe upozornil10,13 %0,13 %  
Chytře10,13 %0,13 %  
záleží zda Karel je "vtipkař" nebo si je vědomý situace10,13 %0,13 %  
divně10,13 %0,13 %  
+ pyšný sám na sebe10,13 %0,13 %  

Graf

11. Ohodnoťte Karlovu poznámku „No von už taky nikdo nemůže mluvit!“? Vyberte na škále 0-5, kde 0 znamená „vůbec“ a 5 „velmi“

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Jak nepříjemná byla Karlova poznámka?3.581.878
Jak příjemná byla Karlova poznámka?1.0571.564
Jak vtipná byla Karlova poznámka?2.0872.575

Graf

12. Umíte si představit, že byste ve stejné situaci použil/a stejnou poznámku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 13, nevímotázka č. 13, neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne49365,3 %65,3 %  
ano14719,47 %19,47 %  
nevím11515,23 %15,23 %  

Graf

13. Použil/a byste ji, pokud by Jirka byl: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přibližně stejně starý19273 %25,43 %  
Mladší12748,29 %16,82 %  
Výrazně mladší7930,04 %10,46 %  
Starší6223,57 %8,21 %  
Výrazně starší103,8 %1,32 %  
dobrý kamarád20,76 %0,26 %  
velmi dobrý kamarád20,76 %0,26 %  
nezáleží na věku20,76 %0,26 %  
na věku nezáleží20,76 %0,26 %  
záleží, jaký je mezi námi vztah. Dobrý kamarád může být výrazně mladší/starší a stejně starý nemusí být tak dobrý, abych si to dovolila10,38 %0,13 %  
Jakéhokoliv věku, pokud bychom byli dobřá přátelé a ve společnosti dobrých přátel. 10,38 %0,13 %  
na stáří nezáleží, záleží na vztahu mezi Karlem a Jirkou10,38 %0,13 %  
a museli bychom se dobře znát10,38 %0,13 %  
jedno jak starý10,38 %0,13 %  
Nedostal bych se do této situace, je tudíž irelevantní si představovat, za jakých okolností bych zmíněnou poznámku v modelové situaci použil10,38 %0,13 %  
výrazně mladší či starší by to nemusel unést, i přesto že si to v dané situaci plně vykoledoval10,38 %0,13 %  
věk nerozhoduje10,38 %0,13 %  
nepoužila10,38 %0,13 %  
možná kdybych byla v pubertě a měla upito10,38 %0,13 %  
pokud máme výborný přátelský vztah10,38 %0,13 %  
když bych to považovala za místné10,38 %0,13 %  
kámoš, nezáleží na věku10,38 %0,13 %  
ve vztahu velice blízký a bezkonfliktní 10,38 %0,13 %  
nezáleží na věku, ale na vztahu mezi námi10,38 %0,13 %  
záleží na konkrétní osobě10,38 %0,13 %  
bez ohledu na věk10,38 %0,13 %  
záleželo by na situaci10,38 %0,13 %  
nezáleželo by na věku..ale na tom jak moc dobře se s určitou osobou znám.10,38 %0,13 %  
rodinný příslušník; velmi dobrý kamarád10,38 %0,13 %  
Záleží na mém vztahu k Jirkovi.10,38 %0,13 %  
opravdu můj dobrý kamarád, který by to pohopil jako vtip, na věku nezáleží, záleží na vztahu10,38 %0,13 %  
Jasný vtipálek10,38 %0,13 %  
byl mi velmi blízký a vím, že by to pochopil (protože podobně žertujeme často)10,38 %0,13 %  
To je fuk, když by to byl vážně dobrý kamarád, tak je věk jedno.10,38 %0,13 %  
Kdyby si zul boty.10,38 %0,13 %  
můj bratr10,38 %0,13 %  
pokud by Jirkův proslov byl tak hloupý10,38 %0,13 %  
kdykoliv bez rozdílu věku10,38 %0,13 %  
mezi kamarády ano, jinak ne10,38 %0,13 %  
Pokud by se jednalo o skutečně důvěrný kolektiv10,38 %0,13 %  
pokud by byl velmi dobrým přítelem, na rozdílu věku by nezáleželo10,38 %0,13 %  
To není o věku, ale o tom, jak blízko k sobě ti dva mají.10,38 %0,13 %  
pokud sv partě dobrých kamarádů, kteří se dobře znají10,38 %0,13 %  
dobrý kamarád, bez ohledu na věk10,38 %0,13 %  
velmi dobrý přítel10,38 %0,13 %  
velice velice dobry pritel ve velmi uvolnene atmosfere lidi, kteri se velmi dobre znaji a nepretvaruji se pred sebou.10,38 %0,13 %  
velmi dobrý kamarád a ve společnosti velmi blízkých kamarádů10,38 %0,13 %  
Stýkám se pouze s lidmi kde se tak to nehovoří10,38 %0,13 %  
záleží na tom, v jakém vztahu vůči sobě jsme, a na společnosti a prostředí, ve kterých se nacházíme.10,38 %0,13 %  
Velmi dobrý kamarád, který se umí smát i sám sobě a je nakloněn k tomuto druhu humoru.10,38 %0,13 %  
nehledím na věk a postavení10,38 %0,13 %  
dobrým přítelem :)10,38 %0,13 %  
záleží na povaze vzájemného vztahu/blízkosti/otevřenosti10,38 %0,13 %  
dobrý kamarád nás všech10,38 %0,13 %  
záleží jak moc dobrý kamarád by to byl10,38 %0,13 %  
Záleží na situaci, osobnosti, vztahu, rozhodně ne navěku10,38 %0,13 %  
záleží jaký bych k jirkovi měla vztah 10,38 %0,13 %  
ve společnosti velmi blízkých přátel10,38 %0,13 %  
Kamarád10,38 %0,13 %  
spíš než na věku by záleželo na typu kamaráda a v jaké polečnosti bychom byli.10,38 %0,13 %  
I starší pokud byl dobrý kamarád.10,38 %0,13 %  
blízký kamarád10,38 %0,13 %  
Záleží na přátelském vztahu, nikoliv věku10,38 %0,13 %  
Nezáleží na věku Jirky, ale na typu společnosti10,38 %0,13 %  
Bylo to ve skupině lidí, kteří se dobře znají10,38 %0,13 %  
Hodně dobrý kamarád a tyto poznámky by byly na denním pořádku.10,38 %0,13 %  

Graf

Na neformálním večírku vypráví Monika svým kamarádům, jak je těžké najít ideálního muže, protože žádný s ní nedokáže držet krok a ona se začne nudit. Petr si vzpomene na jednoho z jejích partnerů, úspěšného podnikatele, nadšeného sportovce a odvážného cestovatele, kterého shodou okolností znal. Petr: „A co Honza Novák? Ten byl přece docela akční...“ Monika: „No to jo, ze začátku to bylo dobrý, ale pak to byla nuda. On pořád spal.“ Petr:„Pořád spal? To jako že nechodil do práce a tak?“ Monika: „No to chodil, ale já jsem třeba vstávala v pět kvůli cvičení nebo tak, a on ještě spal, a když jsem se kolem půlnoci vracela, protože mam nepravidelnou pracovní dobu a ráda zajdu i někam ven s kamarádama, tak on už zase spal. To se nedalo vydržet.“ Petr: „No jo, tak to chápu. Kdo by to byl do něj řekl, že tak moc spí!“

14. Myslí si Petr, že Honza Novák skutečně hodně spí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne69491,92 %91,92 %  
nevím445,83 %5,83 %  
ano172,25 %2,25 %  

Graf

15. Byla Petrova poznámka v dané situaci vhodná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 17, nevímotázka č. 17, neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano58877,88 %77,88 %  
nevím13818,28 %18,28 %  
ne293,84 %3,84 %  

Graf

16. Proč nebyla Petrova poznámka vhodná?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

byla to ironie

Dělá ze sebe chytráka a ponižuje Moniku

Doba spánku není relevantním důvodem k nespokojenosti ve vztahu. Monika je egocentrická kr... :)

fc

Každý má řešit hlavně své věci...

Měl říct své kamarádce pravdu do očí a né ji mazat med kolem pusy :-D

měl se Honzy zastat

místo ironie se dala použít jiná forma - upozornit na podstatu problému bez nějakých ironických poznámek

možná se měl zeptat, proč pořád spal

nebyla moc k tématu ani vtipná

Neodpovídal situaci, Moničiny požadavky byly mimo běžnou realitu, spíše potřebovala usměrnit, než podpořit

Nevím

Nevíme o tom jak je to ve skutečnosti. A nepřísluší nám soudit jiné a jejich zvyky jen proto, že se slečně zdálo, že dost spí. S ohledem na to, že Monika vstává brzy a přichází pozdě je skoro jasné, že honza bude v době odchodu nebo příchodu spát.

nezastal se kamaráda

odvádí pozornost od jádra pudla a přitakavá Monice v sledu , který není pravdivý ani pro jednu stranu

Petr znevažuje osobnost Honzy.

Proč by byla,o půlnoci většina lidí spí.

proč komentovat stav věcí podaný pouze z jedné srany

Protoze neodpovida realite. Ve skutecnosti je zrejme ze Honza spal jako prumerny jedinec - pred patou nevstaval a o pulnoci byl v posteli. Takze tato reakce neni ferova vuci Honzovi. Na druhou stranu je kamarad Moniky a zrejme nechtel stranit druhe strane.

Protože byla přespříliš asertivní. Chybí hrubší sarkasmus.

Protože byla velmi sarkastická a cílem bylo naštvat Moniku, protože si ve skutečnosti myslí, že Honza Novák moc nespal ale jen spal v normální denní dobu, na rozdíl od Moniky.

Protože Honza Novák za to nemůže, má zkrátka rozdílný spánkový režim.

protože ji přitakal, aniž by se zamyslel nad tím co je pravda

Protože lhal. MYslel si něco jiného, ale nechtěl jít s Monikou do konfliktu.

protože se měl Honzi zastat. Evidentně má o Moniku zájem a dal by jí za pravdu v jakékoliv situaci.

Protože si mohl mezi řádky uvědomit, že Monika řekla nástin vhodného řešení partnerského problému. Stačilo se přizpůsobit z obou stran a vztah mohl fungovat dál. Tím pouze řekla, jak je náročná a neochotná se přizpůsobit a vůbec tento typ partnerských problémů řešit. Petr tím zároveň potvrdil své "ne"logické myšlení... Otázkou je intonace, jakou tuto větu pronesl... Pokud to mělo být vtipné, tak se to moc nepovedlo...

protože to nebyla pravda

příliš ironická

S daného vůbec nelze zjistit že Honzo hodně spal. Spíš že Monika hýřila a nebyla schopná si na něj udělat čas a on chodil spát v normálním režimu.

Sarkastická

Trapná poznámka, zároveň lehce poškodil svého známého za jeho zády.

urážející, nevzhodnost k situaci v okruhu svých lidí - debatujících

17. Představte si, že jste Petr: Jak jste se cítil, když jste Monice říkal: „No jo, tak to chápu. Kdo by to byl do něj řekl, že tak moc spí!“Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vesele; uvolněně; vtipně35747,28 %47,28 %  
Neutrálně, pouze jste chtěl upozornit na stav věcí27736,69 %36,69 %  
Naštvaně; rozzlobeně; pohoršeně; dotčeně15220,13 %20,13 %  
Smutně; hloupě628,21 %8,21 %  
ironicky253,31 %3,31 %  
sarkasticky70,93 %0,93 %  
udiveně30,4 %0,4 %  
ironie30,4 %0,4 %  
překvapeně20,26 %0,26 %  
ironicky s tim ze si myslim, ze je uplne blba10,13 %0,13 %  
Sarkasticky, chtěl jsem Moniku popíchnout, že má přehnané požadavky10,13 %0,13 %  
asi nevydržel:-)10,13 %0,13 %  
ironicky...Monice prostě není nikdo dost dobrý, i kdyby byl pozlacený a nepřizná si vlastní spoluúčas, vinu, nereálnost svých požadavků10,13 %0,13 %  
Ironicky. Monika si postěžovala, že Honza pořád jen spí, přitom sama přiznala, že směnuje, poté si zajde někam s kamrády, a až pak se vrací domů, kdy Honza "opět" spí. 10,13 %0,13 %  
neumpřímně10,13 %0,13 %  
Argument Moniky považoval za zvláštní.10,13 %0,13 %  
trochu pohoršeně, ironie, chtěl naznačit, že Monika nemá náhled10,13 %0,13 %  
myslí si něco jiného, ale dá Monice za pravdu10,13 %0,13 %  
nechápavě nad uvažováním Moniky10,13 %0,13 %  
aspoň trochu trapně10,13 %0,13 %  
Rezignovaně.10,13 %0,13 %  
mám plné pochopení pro Honzu; zavtipkoval jsem si touto poznámkou na účet Moniky10,13 %0,13 %  
co na to říct...10,13 %0,13 %  
Trapně, protože to šlo říct mnohem efektivněji.10,13 %0,13 %  
Monika je kráva.10,13 %0,13 %  
myslel že Monika je přehnaně náročná,hloupá a nechápe stav věci10,13 %0,13 %  
jako inteligent - použil ironii10,13 %0,13 %  
poťouchle10,13 %0,13 %  
dělal jsem chytráka, ale věděl jsem, že kecám10,13 %0,13 %  
Pohoršeně, odsuzuje Moniku za sobeckost jejího uvažování.10,13 %0,13 %  
snažil se reagovat nekonfliktně vůči Monice10,13 %0,13 %  
Monika je blbá a myslí jen na sebe10,13 %0,13 %  
Ironicky. 10,13 %0,13 %  
krásná jedovatá poznámka...10,13 %0,13 %  
aby se Monika probrala z ideálů10,13 %0,13 %  
sarkasticky, pobaveně nad logikou Moniky, zklamán nad sobeckostí10,13 %0,13 %  
snaha vyhnout se neprijemne konfrontaci ze je mozna chyba v monice10,13 %0,13 %  
zklamaně10,13 %0,13 %  
ta věta je jako replika dost mimo10,13 %0,13 %  
Petr to šikovně zahrál do autu. Nekomentoval skutečnost, jen to decentně uzavřel.10,13 %0,13 %  
pobaveně, měl z ní srandu10,13 %0,13 %  
chtěla bych vnést do situace trochu nadhledu10,13 %0,13 %  
Možná nemohl uvěřit, že by Honza tolik spal a chtěl to naznačit Monice. 10,13 %0,13 %  
rozčarovaně - ideály Moniky se vůbec neshodují s představami Petra, pravděpodobně si podle mě myslel cosi o sobectví a "Ty to holka budeš mít těžké".10,13 %0,13 %  
ironie, jízlivost10,13 %0,13 %  
sdělil, že pochopil10,13 %0,13 %  
překvapeně, nechápal ji10,13 %0,13 %  
chtěl naznačit Monice, že má "divné" nároky10,13 %0,13 %  
rýpavě10,13 %0,13 %  
Ironicky, sarkasticky10,13 %0,13 %  
Ironická poznámka, sarkasmus, kdo ví, jestli by jí to ovšem došlo10,13 %0,13 %  
neutrálně 10,13 %0,13 %  
myslím si, že je Monika hloupá10,13 %0,13 %  
Snažil se téma ukončit,aby se nemusela probírat podrobně Monika10,13 %0,13 %  
udivene, ze muze monika neco takobeho rict, te nevidi chybu u sebe10,13 %0,13 %  
překvapeně; ironicky reaguje na výroky Moniky10,13 %0,13 %  
Pobaveně10,13 %0,13 %  
Petr to myslel ironicky10,13 %0,13 %  
byla to kousavá, ironická (sarkastická) poznámka, nejspíš mu přišlo, že je Monika hloupá10,13 %0,13 %  
Myslel si, že je sebestředná a netolerantní a neuvědomuje si, co říká ani své nereálné požadavky.10,13 %0,13 %  
posměšně, dělá si z Moniky srandu10,13 %0,13 %  
monika je trouba10,13 %0,13 %  
nijak, prostě se jen snažil vymotat z debaty o Honzově spaní a dát příležitost se posunout jinam10,13 %0,13 %  
bezmocně - prostě co už na to říct?10,13 %0,13 %  
že Monika je "koza" a s Petr sympaťák10,13 %0,13 %  
arogantně10,13 %0,13 %  
uraženě10,13 %0,13 %  
Ta slepička si říká o jízlivost10,13 %0,13 %  
myslel to ironicky10,13 %0,13 %  
v šoku, ze ho takoveho nezna10,13 %0,13 %  
monika resi blbosti10,13 %0,13 %  
překvapeně, ale snaží se projevit empatii10,13 %0,13 %  
věděla jsem, že to s ní nemá cenu rozebírat, protože ona se na to dívá svým sobeckým pohledem a odmítá jiný názor. Nechtěla o tom diskutovat10,13 %0,13 %  
udiveně, sarkasticky10,13 %0,13 %  
rezignovaně10,13 %0,13 %  
Trapně, jelikož ona očekávala souhlas a já bych lhala10,13 %0,13 %  
Cítím, že Petrova poznámka byla spíš ironií na Moničiny řeči.10,13 %0,13 %  
překvapeně, že Monika může něco takového myslet vážně10,13 %0,13 %  
toto nemohlo být myšleno vážně, jinak Petr nemohl býti moc intelektem obdarovaný...Tedy spíše možnost "Vesele"10,13 %0,13 %  
trapně, rozpačitě, co říct, abych kamarádku neurazil10,13 %0,13 %  
znechuceně její hloupostí10,13 %0,13 %  
nejspíš to myslel ironicky10,13 %0,13 %  
sarkazmus10,13 %0,13 %  
pobaveně, zklamaně, pocítil úlevu, že se toto dozvěděl dřív, než začal s Monikou chodit, 10,13 %0,13 %  
udiveně,ironicky10,13 %0,13 %  
vipne, ale chtel upozornit na stav veci, ze ve vztahu chyba nebyla (jen) na strane honzy novaka.10,13 %0,13 %  
myslel bych si, že je to sobecká kráva10,13 %0,13 %  
těžko soudit,nevím co mohlo být mezi nimi v minulosti.10,13 %0,13 %  
cítila bych se udiveně, že někdo může být tak mimo10,13 %0,13 %  
Byl bych "hrdý" na to, že jsem tu poznámku řekl dostatečně ironicky, aby si Monika uvědomila, že může být chyba i na její straně.10,13 %0,13 %  
myslel bych si, že je s Monikou něco špatně... chodit spát kolem půlnoci a stávat kolem páté kvůli čemukoliv. Mi jasně říká, té se nezavděčíš a nebo že něco bere. Protože podle Moniky budou všichni spáči. chtělo by to delší textové pole :/ 10,13 %0,13 %  
sarkastická poznámka10,13 %0,13 %  
že lžu10,13 %0,13 %  
Rezignovaně, stejně jí to nevymluvím.10,13 %0,13 %  
neupřímně10,13 %0,13 %  
trocha ironie?10,13 %0,13 %  
Pobaveně, myslela bych to ironicky10,13 %0,13 %  
nezaujatě, nestranně10,13 %0,13 %  
nechtělo se mu dál rozvádět rozhovor10,13 %0,13 %  
šťouravě10,13 %0,13 %  
Chtěl si trochu rýpnout, protože mu bylo jasné, že je chyba i na straně Moniky, které to ale doposud vůbec nedocházelo.10,13 %0,13 %  
chtěl do ní rýpnout10,13 %0,13 %  
Monča si neuvědomuje svou chybu.10,13 %0,13 %  
V duchu vtipně,odpověď myslím ironicky.10,13 %0,13 %  
myslel bych to ironicky10,13 %0,13 %  
ironizujíce10,13 %0,13 %  
nechápavě, ale chtěla bych zabránit nepříjemným dohadům10,13 %0,13 %  
sarkasmus, nejspíš si o ní myslí, že je hloupá a trochu ho irituje10,13 %0,13 %  
nemohl jsem uvěřit svým uším10,13 %0,13 %  

Graf

18. Představte si, že jste Petr: Jak jste chtěl, aby Monika zareagovala, když jste jí říkal: „No jo, tak to chápu. Kdo by to byl do něj řekl, že tak moc spí!“ Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nijak, chtěl jste pouze upozornit na stav věcí29639,21 %39,21 %  
Aby se pobavila; zasmála se; cítila se uvolněně23430,99 %30,99 %  
Aby byla smutná; cítila se hloupě18824,9 %24,9 %  
Aby se naštvala; rozzlobila se; cítila se pohoršeně; cítila se dotčeně9612,72 %12,72 %  
aby se nad sebou zamyslela70,93 %0,93 %  
aby se zamyslela70,93 %0,93 %  
aby se zamyslela nad tím, co říká20,26 %0,26 %  
aby se chytla za nos20,26 %0,26 %  
aby se zamyslela nad svými nároky20,26 %0,26 %  
Aby se nad sebou zamyslela.20,26 %0,26 %  
aby se probrala z ty diskoteky10,13 %0,13 %  
Aby si uvědomila, že má přehnané požadavky a podivný náhled na věci10,13 %0,13 %  
aby si uvědomila, že je kráva10,13 %0,13 %  
aby si uvědomila, že se nechová správně10,13 %0,13 %  
Aby vycítila ten ironický tón a uvědomila si, co plácla.10,13 %0,13 %  
Aby se nad tím zamyslela.10,13 %0,13 %  
chtěl aby cítila porozumění10,13 %0,13 %  
aby se nad sebou zamyslela a chytila se za nos, je dost náročná10,13 %0,13 %  
Mno, aby se trochu nad sebou zamyslela, že věci nejsou takové, jak se jí můžou zdát.10,13 %0,13 %  
aby si uvědomila, že možná není chyba jen na straně jejích partnerů10,13 %0,13 %  
aby si danou věc uvědomila10,13 %0,13 %  
aby se zamyslela nad sebou10,13 %0,13 %  
aby si uvědomila, že mluví nesmysly10,13 %0,13 %  
ab jí docvaklo, že říká nesmysly10,13 %0,13 %  
Aby pochopila, že je moc náročná.10,13 %0,13 %  
Aby se zamyslela nad absurditou svých slov, kdy obviňuje člověka z toho, že nevede sebedevastující životní styl10,13 %0,13 %  
aby si uvědomila, jaká je pravda10,13 %0,13 %  
aby se zasmála , ale zároveň měla pocit, že chce odemne ještě něco vědět10,13 %0,13 %  
zamyslela se...10,13 %0,13 %  
aby se zamyslela nad svým stylem života10,13 %0,13 %  
aby se zamyslela, kde je chyba10,13 %0,13 %  
Po této větě zřejmě nijak.10,13 %0,13 %  
Aby si uvědomila, co právě řekla - že má tolik časově náročných aktivit ke kterým nepřizve partnera, že s ní vlastně nelze žít10,13 %0,13 %  
krásná ironie ve smyslu chytrého nakopni a hloupého.........10,13 %0,13 %  
reflektovala víc, co říká10,13 %0,13 %  
aby pochopila, že to bylo myšleno ironicky10,13 %0,13 %  
aby se chytla jak se říká za nos....... 10,13 %0,13 %  
aby jí došlo, že je chyba na její straně10,13 %0,13 %  
aby se nad sebou pozastavila10,13 %0,13 %  
aby jí třeba došlo, že je mimo?10,13 %0,13 %  
aby si to uvědomila10,13 %0,13 %  
aby jí došla hloupost jejích požadavků10,13 %0,13 %  
Aby se zamyslela nad tím, co říká a jaké má požadavky10,13 %0,13 %  
aby se zamyslela nad svým nezdravým životním stylem10,13 %0,13 %  
Aby pochopila, že 5 hodin spánku je málo pro plnou regeneraci a že denní dobu mezi 12 a 5 většina lidí normálně využívá ke spánku.10,13 %0,13 %  
Myslel svou poznámku ironicky a nejspíš doufal, že jí to dojde.10,13 %0,13 %  
Doufala bych, co by Petr, že tím tahle ne úplně šikovná debata bude ukončena a nebude se na veřejnosti přepírat, co patří pouze do vztahu těch dvou. Pokud by to Monika řešila s jedním člověkem, tak pak ať si v tom pokračují...10,13 %0,13 %  
aby řekla vtipnou poznámku10,13 %0,13 %  
aby se zamyslela nad tím, jestli nesoudí Honzu jednostranně a nespravedlivě, zda jsou její nároky přiměřené10,13 %0,13 %  
"Neměla by ses nad sebou zamyslet?"10,13 %0,13 %  
aby se zamyslela, co říká10,13 %0,13 %  
aby si uvědomila jaká je koza, že on nespal, ale ona byla pořád pryč10,13 %0,13 %  
aby pochopila, že má problém ona,ne její partneři10,13 %0,13 %  
aby pochopila, že i ona je na vině10,13 %0,13 %  
Aby si uvědomila Honzovo oprávění k spánku10,13 %0,13 %  
aby si uvědomila ironii, co říká za blbosti10,13 %0,13 %  
aby si uvědomila, že dělá něco špatně10,13 %0,13 %  
aby si uvědomila svoji " dokonalost"10,13 %0,13 %  
aby jí došlo, že je mimo10,13 %0,13 %  
aby se nad sebou zamyslela a přehodnotila stav věcí10,13 %0,13 %  
aby se zamyslela, nad tím, zda je skutečně nenormální spát od 12 v noci do pěti do rána, pouhých 5 hodin10,13 %0,13 %  
aby si uvědomila svoje aktivity a časovou náplň10,13 %0,13 %  
Aby ji bylo jasné, že jsem téma uzavřel.10,13 %0,13 %  
aby se zamyslela nad svými slovy10,13 %0,13 %  
Aby si uvědomila, že ne každý vydrží spát třeba jen 5 a méně hodin denně a že spánek mezi půlnocí a pátou ráno je zcela normální10,13 %0,13 %  
aby přemýšlela10,13 %0,13 %  
Snažil se, aby nahlížela na situaci z druhé strany.10,13 %0,13 %  
Aby jí došlo, že ona byla mimo normu,Petr byl zřejmě v pohodě10,13 %0,13 %  
zvídavě, jak to Petr myslel10,13 %0,13 %  
aby pochopila jak hloupě to zní10,13 %0,13 %  
aby pochopila absurdnost svého požadavku10,13 %0,13 %  
aby se nad sebou zamyslela ... aby si Monika uvědomila, že Honza tolik nespal, ale ona spí málo10,13 %0,13 %  
Aby v tématu nepokračovala10,13 %0,13 %  
aby si uvedomila co rika10,13 %0,13 %  
Aby si uvědomila, že to je i její vina10,13 %0,13 %  
aby u ní získal bod, že s ní souhlasí10,13 %0,13 %  
Na ironii bych nečekala odpověď10,13 %0,13 %  
zamyslela10,13 %0,13 %  
Aby si uvědomila, že je blbka :-)10,13 %0,13 %  
Aby se zamyslela!10,13 %0,13 %  
aby se cítila nepříjemně10,13 %0,13 %  
aby se nad svým chováním zamyslela10,13 %0,13 %  
aby se zamyslela nad svým výrokem.10,13 %0,13 %  
aby si uvědomila,že je trouba10,13 %0,13 %  
aby si uvědomila ironii, se kterou to Petr říká10,13 %0,13 %  
aby byla uvědomělá10,13 %0,13 %  
podpořit její stanovisko10,13 %0,13 %  
zřejmě chtěl, aby změnila alespoň mírně téma10,13 %0,13 %  
aby pochopila, že možná chyba ve vztahu byla na její straně10,13 %0,13 %  
aby si uvědomila, co řekla10,13 %0,13 %  
aby se zamyslela nad vlastnim zivotnim stylem10,13 %0,13 %  
aby se nad tím trochu zamyslela10,13 %0,13 %  
nijak10,13 %0,13 %  
aby se zamyslela jak to opravdu je10,13 %0,13 %  
Aby o tom přemýšlela10,13 %0,13 %  
aby se nad tím zamyslela10,13 %0,13 %  
aby si uvědomila. kde je chyba10,13 %0,13 %  
aby se více zamyslela a možná se cítila trochu dotčeně10,13 %0,13 %  
aby si uvědomila, že má přehnané nároky10,13 %0,13 %  
aby se zamyslela nad tím, co po Honzovi vlastně chtěla10,13 %0,13 %  
vztah neni jen o tom aby zenu nenudil10,13 %0,13 %  
aby měla pocit, že jí Petr rozumí10,13 %0,13 %  
Aby si uvědomila, že v tuto dobu většina lidí spí a není to nic nenormálního.10,13 %0,13 %  
aby se nad sebou sama zamyslela10,13 %0,13 %  
Aby se "chytila za nos" a poznala, že chyba byla na její straně10,13 %0,13 %  
aby cítila, že ji chápete10,13 %0,13 %  
Aby začla vyvozovat dlouhý komentář, proč to tak bylo10,13 %0,13 %  
nevím, spíš by mě zajímalo, jestli jí dojde, že to bylo míněno ironicky10,13 %0,13 %  
aby se chytla za nos a uvědomila si, že je divná ona a ne její bývalý přítel10,13 %0,13 %  
aby si uvědomila, že něco dělá špatně10,13 %0,13 %  
aby se zamyslela nad tím co vlastně řekla10,13 %0,13 %  
Chtěl jí otevřít oči, jako třeba že ráno v 5 všichni spí a o půlnoci taky, teda většinou.10,13 %0,13 %  
Aby pochopila, že když použil ironii, tak by se na věci měla podívat trochu jinak10,13 %0,13 %  
chtěl, aby si uvědomila, já opravdu je10,13 %0,13 %  
aby jí došlo, jak to ve skutečnosti je10,13 %0,13 %  
aby už zmlkla a přestala povídat hlouposti10,13 %0,13 %  
aby se chytla za nos, "prozřela"10,13 %0,13 %  
aby jí došlo,že to vidí špatně10,13 %0,13 %  
aby pochopila10,13 %0,13 %  
aby se na to podívala jiným pohledem, přehodnotila a zamyslela se10,13 %0,13 %  
aby si uvědomila, že ostatní to vidí jinak.10,13 %0,13 %  
aby začala myslet10,13 %0,13 %  
aby se zamyslela nad svou sobeckosti10,13 %0,13 %  
aby si uvědomila, že bežně lidi v tuhle dobu spí10,13 %0,13 %  
Monika je asi zlatokopka a s takovými se nestýkám.10,13 %0,13 %  
Aby přiznala, že málo spí, vstává brzy, chodí spát pozdě a možná není ochotná se z části přizpůsobit partnerovi.10,13 %0,13 %  
aby se zamyslela nad svým chováním a myšlením 10,13 %0,13 %  
byla potěšená že ona je ta dobrá10,13 %0,13 %  
Aby se zamyslela, zda skutečně dlouho spí10,13 %0,13 %  
Aby pochopila, že říká nesmysl.10,13 %0,13 %  
Nechtěl věc rozebírat, aby Moniku neurazil, proto s ní v podstatě souhlasil10,13 %0,13 %  
Aby jí třeba něco došlo?10,13 %0,13 %  
aby se trošku zamyslela nad tím, co právě řekla 10,13 %0,13 %  
Ironicky, aby si uvědomila, že ona na něj neměla čas, že on spal v "normální dobu10,13 %0,13 %  
aby se zamyslela nad tím, co říká, aby si uvědomila, že možná přehání10,13 %0,13 %  
Aby se trochu zamyslela nad ostatními a nebyla sebestředná10,13 %0,13 %  
aby si uvědomila, že chyba nemusí být na straně Honzy10,13 %0,13 %  
nechtělo se mu dál rozvádět rozhovor10,13 %0,13 %  
aby se zepltala, jak to myslel10,13 %0,13 %  
Aby si uvědomila, že to bylo rýpnutí a zamyslela se nad sebou, jestli ona a její chování jsou úplně v pořádku.10,13 %0,13 %  
aby ukončil dialog na toto téma10,13 %0,13 %  
aby třeba pochopila ironii a nebo jen byla spokojená se souhlsem10,13 %0,13 %  
aby si uvědomils stav věci10,13 %0,13 %  
Neřekl bych to. Chtěl bych znát pravdu.10,13 %0,13 %  
aby se zamyslela nad svou odpovedi10,13 %0,13 %  
Nepočítám s tím,že Monika po mé ironické poznámce pochopí,kdo byl ve vztahu ten "divný",tak to říkák spíš sobě a ostatním pro pobavení.Myslím,že Monika neodhalí ironii a bude spokojená,že s ní souhlasím.10,13 %0,13 %  
Aby si uvědomila absurditu co řekla10,13 %0,13 %  
Aby se "chytla za nos".10,13 %0,13 %  
chtěl bych aby si uvědomila, že chyba nebyla jen v Honzovi10,13 %0,13 %  
Chtěl, aby pochopila jistou ironii a zamyslela se nad sebou a svým hodnocením.10,13 %0,13 %  
abych ji dal na vědomí, že jí rozumím,proč to udělala10,13 %0,13 %  
aby si uvědomila, jakou hloupost říkala10,13 %0,13 %  
aby se zamyslela, bylo to nejspíše řečeno s ironií v hlase10,13 %0,13 %  
chtěl, aby se nad celou situací a hlavně nad sebou více zamyslela10,13 %0,13 %  
aby si ho všimla jako muže10,13 %0,13 %  
aby se pobavila, ale zároveň si uvědomila své vysoké nároky10,13 %0,13 %  
aby jí došlo, že má moc velké nároky a přestane si už stěžovat10,13 %0,13 %  
pochopení druhého10,13 %0,13 %  
Aby se dovtípila10,13 %0,13 %  
Aby se zamyslela, jak hloupě Honzu ohodnotila.10,13 %0,13 %  

Graf

19. Jak myslíte, že Monika skutečně reagovala? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Naštvala se; rozzlobila se; poznámka ji pohoršila; poznámka se jí dotkla27336,16 %36,16 %  
Nijak, chtěl jste jen upozornit na stav věcí25633,91 %33,91 %  
Pobavilo ji to; zasmála se; odlehčilo to situaci24232,05 %32,05 %  
Byla smutná; cítila se hloupě11715,5 %15,5 %  
nepochopila to81,06 %1,06 %  
Nijak30,4 %0,4 %  
nepochopila poznámku20,26 %0,26 %  
nepochopila20,26 %0,26 %  
nereagovala20,26 %0,26 %  
nedoslo ji to10,13 %0,13 %  
Buď pochopila nebo nepochopila sarkasmus.10,13 %0,13 %  
podle inteligence Moniky - buď jí to došlo a zamyslela se, nebo se zasmála a nebo se naštvala10,13 %0,13 %  
těžko říct. Její IQ asi nebude nic moc, takže se asi zasmála, protože tu poznámku nepochopila 10,13 %0,13 %  
buď se naštvala nebo nepochopila ironii a zasmála se10,13 %0,13 %  
Pokud byla méně chápavá, vzala to jako obyčejné konstatování a mohla si myslet, že s ní Petr soucítí (jaká je chudinka, když Honza celý dny jen prospal). Pokud nebyla úplně pitomá, měla by ten význam odpovědi pochopit i mezi řádky.10,13 %0,13 %  
přitakala10,13 %0,13 %  
vzhledem k sebezahleděnosti Moniky jí to určitě nedošlo10,13 %0,13 %  
vubec ji nenapadlo, že je to narážka10,13 %0,13 %  
jo, na mě jo!10,13 %0,13 %  
asi to nepochopila10,13 %0,13 %  
nepochopila to, je tupá10,13 %0,13 %  
Nepochopila poznámku.10,13 %0,13 %  
zasmála se , ovšem nebyla si jistá, není-li za husičku 10,13 %0,13 %  
přešla to....nebo časem o tom přemýšlela10,13 %0,13 %  
vzala to jako ironii?10,13 %0,13 %  
Nijak.10,13 %0,13 %  
Nepochopila odpověď.10,13 %0,13 %  
Uvědomila si, že možná bude chyba v množství jejích aktivit10,13 %0,13 %  
naprosto Petra nepochopila,ona je ten kdo se cítí v právu10,13 %0,13 %  
"došlo" jí to až doma10,13 %0,13 %  
Monika je zřejmě tolik náročná a egoistická, že si ani neuvědomila, že by měla nějak reagovat.10,13 %0,13 %  
řekla: "Aspoň někdo mě chápe."10,13 %0,13 %  
nasupeně10,13 %0,13 %  
třeba to nepochopila, jak to Petr myslel10,13 %0,13 %  
jak to mám vědět?10,13 %0,13 %  
podle toho co říkala na začátku jí ta ironie vůbec nomohla dojít10,13 %0,13 %  
souhlasně10,13 %0,13 %  
vůbec nepochopila sarkasmus, myslela si, že s ní Petr souhlasí10,13 %0,13 %  
nepochopila ironii10,13 %0,13 %  
nedošlo jí to co Per myslí10,13 %0,13 %  
Záleží od aktuální nálady, typu osobnosti a komplexů. Něco tam zřejmě bude, dobrovolné vstávání v 5 kvůli cvičení není normální, tipl bych masochistic:perfect one.10,13 %0,13 %  
Nedošlo jí to,je hloupá10,13 %0,13 %  
měla pocit, že ona je "ta dobrá"10,13 %0,13 %  
Doufám, že to pochopila a přešla k jinému tématu. Pokud by v debatě na téma Honzovo spaní pokračovala, pak dobře pro Honzu, že tolik spal a teď už je za horama.10,13 %0,13 %  
Myslím si, že tu poznámku mohla špatně pochopit a tím pádem ji "ignorovat"10,13 %0,13 %  
"Měla jsem pravdu."10,13 %0,13 %  
souhlasila, jak hrozné je že tak moc spal10,13 %0,13 %  
dala mu za pravdu10,13 %0,13 %  
brala to, jako že s ní soucítí10,13 %0,13 %  
Monika je asi divná, když chodí s kamarádama a on je doma ?10,13 %0,13 %  
nijak, poznámku nepochopila10,13 %0,13 %  
nedošlo jí to10,13 %0,13 %  
nijak, nedošlo jí to10,13 %0,13 %  
asi to spíš nepochopila10,13 %0,13 %  
nijak, nepochopila to10,13 %0,13 %  
opravdu netuším...10,13 %0,13 %  
nechápala10,13 %0,13 %  
Nejspíš to nepochopila10,13 %0,13 %  
Není napsáno, nelze určit.10,13 %0,13 %  
Jestli je zahleděná jen do sebe, tak se asi urazila.10,13 %0,13 %  
nijak, zřejmě narážku nepochopila10,13 %0,13 %  
myslela si, že jsou všichni muži stejně líní10,13 %0,13 %  
cítila, že má pravdu 10,13 %0,13 %  
neutrálně, vůbec nepochopila narážku10,13 %0,13 %  
byla ráda, že s ní souhlasí10,13 %0,13 %  
Nejspíš nechápavě nechápavě10,13 %0,13 %  
Monika ironii nepochopila10,13 %0,13 %  
Nejspíš to vůbec nepochopila :-)10,13 %0,13 %  
Vzhledem k jejímu nahlížení na věc, asi si ani neuvědomila kousavost poznámky a brala to, jako souhlas s jejím názorem.10,13 %0,13 %  
asi se nervozně zasmála a rychle změnila téma10,13 %0,13 %  
poznámku nepochopila10,13 %0,13 %  
určitě to nepochopila10,13 %0,13 %  
cítila soucit od Petra10,13 %0,13 %  
byla ráda, že ji Petr utvrdil a podpořil v názoru10,13 %0,13 %  
netušila o co jde10,13 %0,13 %  
nelze určit, každý reaguje jinak10,13 %0,13 %  
nepochopila skryty vyznam vety10,13 %0,13 %  
přešla to bez povšimnutí, protože je sebecentrická10,13 %0,13 %  
jela si dál svou...10,13 %0,13 %  
Uvědomila si, že stou svou povrchností by měla něco dělat10,13 %0,13 %  
tak vidíš, to přece musí pochopit každý10,13 %0,13 %  
byla nad věcí10,13 %0,13 %  
Pokud je hloupá, platí 4, pokud je chytrá, třeba se z té poznámky poučila10,13 %0,13 %  
nejspíše poznámku nepochopila10,13 %0,13 %  
sobecky byla spokojena, že s ní Petr souhlasí a utvrdila se v tom, že ona má pravdu10,13 %0,13 %  
Řekla jednoduchou větu v které zmíní něco, jako no jo no, nebo něco podobného10,13 %0,13 %  
cítila se v právu10,13 %0,13 %  
Možná ani nepochopila ironii poznámky od Petra.10,13 %0,13 %  
asi nijak, asi jí to nedošlo10,13 %0,13 %  
nejspíš si ještě přisadila10,13 %0,13 %  
Nijak nezareagovala, možná jí nic nedošlo.10,13 %0,13 %  
nějak10,13 %0,13 %  
dala Petrovi zapravdu10,13 %0,13 %  
nepochopila ironii a myslela, že je v právu10,13 %0,13 %  
asi nepochopila10,13 %0,13 %  
řekla No jo a mluvila dál10,13 %0,13 %  
nevšimla si narážky10,13 %0,13 %  
mohla se urazit10,13 %0,13 %  
pokud jí došlo, že je to ironie, mohla se i trochu naštvat10,13 %0,13 %  
neznám náturu Moniky10,13 %0,13 %  
nepochopila to a reagovala opravdu souhlasně, že stále spí.10,13 %0,13 %  
podle mě to nepochopila10,13 %0,13 %  
Nepochopila, že jde o vtip, takže souhlas.10,13 %0,13 %  
potěšena10,13 %0,13 %  
Měla radost, že s ní konečně někdo souhlasí ohledně bývalého přítele a jeho spánku.10,13 %0,13 %  
Byla ráda, že jí to nevyvracím, že ji chápu.10,13 %0,13 %  
zůstala stejná10,13 %0,13 %  
beze slova poznámku přešla, zastyděla se10,13 %0,13 %  
možná překvapeně10,13 %0,13 %  
uvědomila si skutečnost10,13 %0,13 %  
nijak, Petrova poznámka ji ani příliš nezajímala a už jí neposlouchala10,13 %0,13 %  
Přešla to a pokračovala ve svém monologu, vůbec jí nedošlo, na co chtěl kamarád upozornit...10,13 %0,13 %  
uvědomila si, že její vysvětlení bylo přitažené za vlasy10,13 %0,13 %  
možná zapřemýšlela10,13 %0,13 %  
nevšimla si obsahu10,13 %0,13 %  
Nepochopila ironii a byla spokojená,že Petr s ní souhlasí.10,13 %0,13 %  
Nevšimla si10,13 %0,13 %  
nepochopila sarkasmus10,13 %0,13 %  
záleží na naturelu10,13 %0,13 %  
Je otázka, jestli jí to "došlo".10,13 %0,13 %  
utvrdilo ji to v jejim nazoru10,13 %0,13 %  
byla spokojena, že s ní souhlasí10,13 %0,13 %  
nejspíš narážku ani nepochopila, když už něco takového řekla10,13 %0,13 %  
S odpovědí pouze souhlasila10,13 %0,13 %  
nepochopila to, myslí si, že ona má pravdu10,13 %0,13 %  
Byla spokojená, že s ní Petr souhlasil.10,13 %0,13 %  
Nedošlo jí, co tím mínil.10,13 %0,13 %  

Graf

20. Představte si, že jste Petr: Jak jste chtěl, aby zareagovali ostatní, když jste Monice říkal: „No jo, tak to chápu. Kdo by to byl do něj řekl, že tak moc spí!“ Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Aby je to pobavilo; zasmáli se; odlehčilo to situaci53871,26 %71,26 %  
Nijak, pouze jste chtěl upozornit na stav věcí24232,05 %32,05 %  
Aby byli smutní; cítili se hloupě202,65 %2,65 %  
Aby se naštvali; rozzlobili se; poznámka je pohoršila; poznámka se jich dotkla151,99 %1,99 %  
aby ho podpořili20,26 %0,26 %  
Aby si také uvědomili, že Monika má přehnané požadavky10,13 %0,13 %  
jako Petr bych to řekla tak, aby to slyšela jen ona. Ostatní jsou mi fuk10,13 %0,13 %  
Aby tu ironii vycítili na kilometr daleko.10,13 %0,13 %  
aby přispěli svým postřehem10,13 %0,13 %  
údivem nad Moničinou neskromností10,13 %0,13 %  
aby si uvědomila absurdnost své "stížnosti" na Honzu10,13 %0,13 %  
aby viděli, jaká je M. koza10,13 %0,13 %  
Chtěl bych, aby si uvědomili, že Monika je možná příliš náročná a zároveň neví, co chce10,13 %0,13 %  
Abych rozdělil ostatní na dva tábory10,13 %0,13 %  
aby poznali ironii, se kterou to rikam10,13 %0,13 %  
přidali se a řekli svůj názor10,13 %0,13 %  
aby se k němu přidali10,13 %0,13 %  
Nijak.10,13 %0,13 %  
Aby se vyjádřili k množství Moničiných aktivit10,13 %0,13 %  
Aby to odkývali.10,13 %0,13 %  
Abe se mnou sdíleli odsudek Miničiny sobeckosti.10,13 %0,13 %  
pochopili, že Monika Honzovi křivdí10,13 %0,13 %  
Řekl bych Monice jak je zbabělá10,13 %0,13 %  
Aby mě podpořili10,13 %0,13 %  
aby si to uvědomili10,13 %0,13 %  
aby to nějak okomentovali10,13 %0,13 %  
aby nevěřícně kroutili hlavou10,13 %0,13 %  
souhlasili se mnou10,13 %0,13 %  
aby si uvědomili že to nemusí být chyba pouze v mužích10,13 %0,13 %  
aby to pochopili jako ukončení této debaty10,13 %0,13 %  
Přijde mi to jako ironická poznámka od Petra.10,13 %0,13 %  
aby mu pomohli popostrčit Moniku uvědomit si své nároky10,13 %0,13 %  
Aby pochopili, že se jednalo o sarkasmus, a mysleli si o Monice svoje. ;-)10,13 %0,13 %  
udělali si o Monice obrázek sami10,13 %0,13 %  
aby jí oni řekli, že je mimo10,13 %0,13 %  
zjistit, zda to ostatní také tak vidí10,13 %0,13 %  
aby si uvědomila, že se přítel choval zcela "běžně" (správně)10,13 %0,13 %  
Aby jim bylo jasné, že jsem téma uzavřel.10,13 %0,13 %  
Upozornit na to, že Monika je na palici10,13 %0,13 %  
aby jí řekli svůj názor na situaci, že není úplně normální denně být mimo domov 19hodin a pro partnerské soužití to nepřináší dlouhodobě nic pozitivního a stmelujícího10,13 %0,13 %  
aby uznala i svou chybu10,13 %0,13 %  
aby si mysleli, že je Monika hloupá 10,13 %0,13 %  
aby se pousmali nad Monikou a pochopili, ze Honza spal jako normalni clovek, ale Monika spi velmi malo10,13 %0,13 %  
Aby pochopili, že pokračování je nevhodné už kvůli možným narážkám na Moniku, což by pro ni nemuselo být příjemné10,13 %0,13 %  
aby zareagovali a také podpořili to, že Honza spí úplně normálně10,13 %0,13 %  
Aby podpořili to, že Honza tolik nespí.10,13 %0,13 %  
Aby si uvědomili, jak absurdně její požadavky a argumentace zní.10,13 %0,13 %  
aby si mysleli že je to moničina vina10,13 %0,13 %  
Aby ostatní dosvědčili, že Moničin důvod, že její bývalý přítel nevstával v 5 ráno a o půlnoci spal, je absurdním důvodem k rozchodu.10,13 %0,13 %  
že to co řiká, neni tak uplně objektivní pravda10,13 %0,13 %  
Aby si všimli neupřímnosti Moničina výroku.10,13 %0,13 %  
ne každý reakci určitě pochopil10,13 %0,13 %  
aby si uvědomili, že Monika přehání10,13 %0,13 %  
aby stáli na straně Petra a Honzy10,13 %0,13 %  
To Monika myslí vážně?10,13 %0,13 %  
aby měli prostor říct něco jiného a nerozvádět dál Honzovo spaní/Moničinu přílišnou akčnost10,13 %0,13 %  
aby už o Petrovi a Minice nikdo dále nemluvil, chtěl jsem téma utnout.10,13 %0,13 %  
Aby viděli situaci i z jiného pohledu10,13 %0,13 %  
nevěděl jak reagovat10,13 %0,13 %  
Aby si uvědomili, jak je Monika někdy naivní10,13 %0,13 %  
zkusí jí vysvětlit že má přehnané nároky10,13 %0,13 %  
aby rekli co dela za chyby Monika10,13 %0,13 %  
Pokud jsou chytří, platí odpoveď 4, pokud jsou hloupí,platí 310,13 %0,13 %  
aby s Petrem souhlasili10,13 %0,13 %  
aby se nad tím zamysleli10,13 %0,13 %  
aby Petrovu reakci rozporovali10,13 %0,13 %  
Aby si uvědomili absurditu toho co Monika říká10,13 %0,13 %  
aby viděli, jak je Monika hloupá a povýšená10,13 %0,13 %  
nijak, věta byla určena pouze Monice10,13 %0,13 %  
Asi bych to z úst nevypustil10,13 %0,13 %  
Aby začali přemýšlet, případně i mluvit o tom, kdo co dělá špatně, navrhnout případné kompromisní řešení atd.10,13 %0,13 %  
Tajně jsem doufal, že jí to řekne někdo jiný, že na svém příteli vyhledávala mouchy.10,13 %0,13 %  
Aby pochopili, že si Petr myslí, že je Monika úplně blbá.10,13 %0,13 %  
Aby se toho třeba chytl někdo jiný, když ne sama Monika, a aby to začal rozebírat a Moniku případně navedl na to, že by se měla nad sebou zamyslet.10,13 %0,13 %  
ironicky10,13 %0,13 %  
aby se přidali s argumentací10,13 %0,13 %  
Aby otevřeli debatu na toto téma, kde by Monice pomohli lépe nahlédnout celou situaci.10,13 %0,13 %  
aby se zasmáli a souhlasili s Monikou10,13 %0,13 %  
Chtěl ostatní upozornit na to, že chyba ve vztahu byla spíše na její straně.10,13 %0,13 %  
navázali jiné téma10,13 %0,13 %  
aby se přidali na mou stranu10,13 %0,13 %  

Graf

21. Jak se nejspíš opravdu reagovali ostatní kolem? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pobavilo je to; odlehčilo to situaci56474,7 %74,7 %  
Nijak, pouze jste chtěl upozornit na stav věcí24732,72 %32,72 %  
Byli smutní; cítili se hloupě607,95 %7,95 %  
Naštvali se; rozzlobili se; poznámka je pohoršila; poznámka se jich dotkla334,37 %4,37 %  
každý jinak20,26 %0,26 %  
klepali si na celo10,13 %0,13 %  
řekla bych, že část by se mohla chudáka Honzy zastat a otevřít Monice oči10,13 %0,13 %  
Řekli si, že je Monika blbka a dál to neřešili. 10,13 %0,13 %  
Mlčky souhlasili, co na takové konstatování Moniky o Honzovi jiného říct.10,13 %0,13 %  
Její argument považovali za hloupý.10,13 %0,13 %  
reagovali pokud měli odlišný názor10,13 %0,13 %  
uvědomili si, že Monča je trošku tupá 10,13 %0,13 %  
pokrytecky se bavily, cítili se však hloupě10,13 %0,13 %  
možná se našel někdo kdo řekl svůj pohled10,13 %0,13 %  
Nijak.10,13 %0,13 %  
Pochopili,že Monika je kráva.10,13 %0,13 %  
Přidali se k hovoru - upozornili Moniku na její náročný časový rozvrh10,13 %0,13 %  
jak kdo10,13 %0,13 %  
Naštvali se na Moniku10,13 %0,13 %  
že je blbá10,13 %0,13 %  
záleží na skladbě společnosti, viděl bych to na jemné upozornění, že dáma je tele10,13 %0,13 %  
cítili, že je to ironie10,13 %0,13 %  
komentovali to10,13 %0,13 %  
Nemám žádné informace o lidech z okolí, mohli reagovat různě10,13 %0,13 %  
nevěřícně kroutili hlavou10,13 %0,13 %  
politovali Moniku, že to je opravdu těžké10,13 %0,13 %  
snad pochopili ironii10,13 %0,13 %  
řekli si, že Monika má velké nároky a je škoda, že tak škodí především sama sobě.10,13 %0,13 %  
opět záleží na lidech, kteří sedí u stolui10,13 %0,13 %  
rozproudilo to debatu o tom, co znamená moc spát10,13 %0,13 %  
nijak, přešli mlčením10,13 %0,13 %  
začali přemýšlet o svém chování10,13 %0,13 %  
Monika měla mít pochopení, ne každý může ordinovat pracovní čas podle druhého partnera. Vždyť víkendy snad měli volné oba dva, ne? Stává se, že se přes týden lidé doma pouze potkávají ve dveřích, o to více si pak mají společně užít volné dny.10,13 %0,13 %  
nijak10,13 %0,13 %  
Smutně:Ona to nepochopí!10,13 %0,13 %  
přemýšleli o tom10,13 %0,13 %  
raději nijak,je to zbytečné,je to kráva:)10,13 %0,13 %  
Pokud tam byly jen páry, mohla z toho vzniknout i hádka dvou táborů. Pokud tam byla pestrá společnost (i pokud jde o "akčnost"), spíš to hodili za hlavu.10,13 %0,13 %  
sdělili svůj názor viz otázka 20.10,13 %0,13 %  
mysleli si o Monice, že jí není nikdo dost dobrý 10,13 %0,13 %  
souhlasili by s tím, že Honza spí úplně normálně a Monika je naopak hyperaktivní10,13 %0,13 %  
záleží jaký na to měli ostatní názor, zda souhlasili s Petrem ci ne10,13 %0,13 %  
někteří ironii pochopili, jiní se pobavili na Honzův účet10,13 %0,13 %  
Nijak nezasahovali.10,13 %0,13 %  
Spíš to neřešili. Ne každý má chuť se pouštět do podobných debat, které by následovali. Navíc, pokud ještě onoho muže neznali osobně. 10,13 %0,13 %  
většina to přešla nebo se jen zasmála10,13 %0,13 %  
Zasmáli se, ale situaci to neodlehčilo.10,13 %0,13 %  
Pochopili a pokývali hlavami.10,13 %0,13 %  
většinou to nepochopili,nezájem o problém10,13 %0,13 %  
mlčeli a pak někdo pomohl nějakou bezvýznamnou otázkou10,13 %0,13 %  
nijak, znají Moniku, nyní již dokonce její nároky na partnery10,13 %0,13 %  
pousmáli se a mysleli si o Monice své...10,13 %0,13 %  
Cítili se trapně za odsuzování "všech" expřítelů, o kterých Monika mluvila10,13 %0,13 %  
Ach ta Monika, ale je s ní aspoň legrace10,13 %0,13 %  
zamysleli se10,13 %0,13 %  
tezko rict10,13 %0,13 %  
někteří souhlasili, někteří se zasmáli10,13 %0,13 %  
odpoveď dtto jako u otázky předchozí10,13 %0,13 %  
normálně, spíš neutrálně, případně je to pobavilo10,13 %0,13 %  
Pokrčili rameny, kývli hlavou, řekli jednoduchou větu ve smyslu "No jo no" a podobně10,13 %0,13 %  
mlčeli, usmívali se, dělali, že se jich to netýká10,13 %0,13 %  
měli jízlivé poznámky10,13 %0,13 %  
Blízké zastánkyně-kamarádky Moniky se mohly cítit hloupě a asi měly tendenci Moniku bránit, ale ostatní to pravděpodobně pobavilo.10,13 %0,13 %  
špatně položená otázka.. Ti co Honzu znají věděli a ti co ne se nad tím usmívali 10,13 %0,13 %  
snad upozornili na to, že moc nespím, že je to přirozené v tu dobu co Monika říkala spát a od ní sje sobecké chtít aby nespal10,13 %0,13 %  
Přešli to, nikdo nic neřekl.10,13 %0,13 %  
nezajímalo je to10,13 %0,13 %  
zastali se Honzy, kterého znají10,13 %0,13 %  
možná někdo s Monikou rozebral dopodrobna10,13 %0,13 %  
Nebyla to Honzova chyba, že chodí normálně spát.10,13 %0,13 %  
každý si mohl utvořit vlastní názor jak na Moniku tak i na Honzu10,13 %0,13 %  
Přidali se k Petrově snaze přivést Moniku k poznání pravého stavu věcí.10,13 %0,13 %  
mělo to stmelit partu a vysvětlil situaci10,13 %0,13 %  
souhlasili se mnou10,13 %0,13 %  
Postavili se na Honzovu stranu.10,13 %0,13 %  

Graf

22. Ohodnoťte Petrovu poznámku „No jo, tak to chápu. Kdo by to byl do něj řekl, že tak moc spí!“ Vyberte na škále 0-5, kde 0 znamená „vůbec“ a 5 „velmi“

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Jak nepříjemná byla Petrova poznámka?1.4721.701
Jak příjemná byla Petrova poznámka?2.5971.682
Jak vtipná byla Petrova poznámka?3.3542.287

Graf

23. Umíte si představit, že byste ve stejné situaci použil/a stejnou poznámku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 24, nevímotázka č. 24, neotázka č. 25].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano59678,94 %78,94 %  
ne8711,52 %11,52 %  
nevím729,54 %9,54 %  

Graf

24. Použil/a byste ji, pokud by Monika byla: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přibližně stejně stará55182,49 %72,98 %  
Mladší45167,51 %59,74 %  
Výrazně mladší34251,2 %45,3 %  
Starší29744,46 %39,34 %  
Výrazně starší12819,16 %16,95 %  
na věku nezáleží60,9 %0,79 %  
kdykoliv40,6 %0,53 %  
kdykoli30,45 %0,4 %  
nezáleží na věku30,45 %0,4 %  
věk nerozhoduje20,3 %0,26 %  
vždy20,3 %0,26 %  
kamarádka20,3 %0,26 %  
nezávisle na věku20,3 %0,26 %  
bez ohledu na věk20,3 %0,26 %  
věk nehraje roli20,3 %0,26 %  
Na věku nezáleží, pokud bych jí neměl rád, tak bych to řekl10,15 %0,13 %  
záleží spíše na tom, jak dlouho a jak dobře se známe10,15 %0,13 %  
Kdykoliv. 10,15 %0,13 %  
neyáleží na věku10,15 %0,13 %  
v případě, že by byla hodně dobrá známá, na věku by nezáleželo10,15 %0,13 %  
záleží také, jaký bych k ní měla vztah...10,15 %0,13 %  
kdybychom se dobře znaly10,15 %0,13 %  
na věku nezáleží, pokud jde o bližší osobu10,15 %0,13 %  
jakkoli stará10,15 %0,13 %  
záleží na vztahu s dotyčnou, pokud by byl kamarádský a otevřený, nezáleží na věku.10,15 %0,13 %  
člen rodiny (nezáleží jestli mladší nebo starší)10,15 %0,13 %  
vždy! jsem rád, že jsem s ní nežil... a to jsem o to vždy tak dlouho a neúspěšně bojoval. Vždy ale jen tak lehce, aby si toho nikdo jiný nevšiml. Jenže si toho nevšimla ani Monika. (asi schválně nevšimla)10,15 %0,13 %  
z rodiny10,15 %0,13 %  
záleží na vztahu Moniky a Petra10,15 %0,13 %  
spíše závislé na vztahu a povaze10,15 %0,13 %  
Pokud by Monika byla kráva.10,15 %0,13 %  
moje kamarádka10,15 %0,13 %  
kdybych moniku dobře znal a měl s ní dobrý vztah, pak bych ji položil v každém věku10,15 %0,13 %  
věk Moniky není relevantní10,15 %0,13 %  
je to jedno10,15 %0,13 %  
kdokoliv10,15 %0,13 %  
Na věku v tomto případě nezáleží10,15 %0,13 %  
vždy bych ji použila10,15 %0,13 %  
i starší, ale dobrá přítelkyně10,15 %0,13 %  
nezáleží na věku, pouze na vztahu mezi námi10,15 %0,13 %  
záleží na konkrétní osobě10,15 %0,13 %  
na věku by nezáleželo10,15 %0,13 %  
povrchní, sobecká10,15 %0,13 %  
Asi vždy.10,15 %0,13 %  
Klidně i pokud by byla starší ale jen v případě, že by to byla moje dobrá kamarádka.10,15 %0,13 %  
Nezáleží na věku, ale na vztahu, který je mezi námi. Pokud dotyčného znám dobře a vím, že to pochopí tak, jak to myslím, může být klidně výrazně starší.10,15 %0,13 %  
nezáleží na věku, spíš na tom, jak dobře bych ji znala a podle toho bych věděla, co si můžu dovolit říci a co už je moc10,15 %0,13 %  
Pokud by byla velmi dobrá kamarádka.10,15 %0,13 %  
dobrá kamarádka10,15 %0,13 %  
nejspíš kdyby nebyla nadřízená10,15 %0,13 %  
Záleží na mém vztahu k ní10,15 %0,13 %  
použila v případě že sejinelíbíanevydrží s nikym.Chybu hledá vždy v partnerovi a ne v sobě.Je to ironická poznámka.10,15 %0,13 %  
pitomá10,15 %0,13 %  
totéž co u předchozí situace10,15 %0,13 %  
i starší, ale měly bychom blízký vztah10,15 %0,13 %  
kdybych vedela, ze se Monika neurazi kvuli kazde prkotine10,15 %0,13 %  
věk není překážkou10,15 %0,13 %  
na věku nezáleží, záleží spíš na vztahu, tj. jak moc se známe a odkud10,15 %0,13 %  
vše10,15 %0,13 %  
Nemám problém vyjádřit svůj názor komukoliv. Samozřejmě dle věkové kategorie dané osoby bych tutu poznámku třeba upravila do vhodnějšího znění.. starším přece jen třeba prokazovat úctu a pokoru. 10,15 %0,13 %  
blízká osoba10,15 %0,13 %  
v jakémkoliv případě10,15 %0,13 %  
Na tom nezáleží10,15 %0,13 %  
ano,bez rozdílu věku10,15 %0,13 %  
Když by to byla dobrá kamarádka či blízká.10,15 %0,13 %  
pokud by měla smysl pro humor a nebyla urážlivá10,15 %0,13 %  
dle situce a stupně přátelství10,15 %0,13 %  
věk nerozhoduje,jen názor10,15 %0,13 %  
dobří známí10,15 %0,13 %  
věk nehraje roli, jde o vzájemný vztah aktérů10,15 %0,13 %  
věk není určující faktor, spíše vztah10,15 %0,13 %  
nezáleží na tom10,15 %0,13 %  
podle toho jaký k ní má kdo vztah10,15 %0,13 %  
Nezáleží na věku, ale na vztahu mezi námi10,15 %0,13 %  
věkový rozdíl nerozhoduje10,15 %0,13 %  
Plně si ji zasloužila, rozhodovalo by, jak hodně shovívavosti si zaslouží10,15 %0,13 %  
ve vsech pripadech10,15 %0,13 %  
na věku by nezáleželo,10,15 %0,13 %  
jakéhokoliv věku, pokud bych věděla, že to nemá cenu rozebírat10,15 %0,13 %  
spíš záleží na druhu vztahu než na věku10,15 %0,13 %  
dobrá známá10,15 %0,13 %  
spíše ale podle vztahu k ní než podle věku10,15 %0,13 %  
Věk je mi opravdu ukradený10,15 %0,13 %  
Asi na věku nezáleží, Monika neví, co chce.10,15 %0,13 %  
Opět, to není o věku.10,15 %0,13 %  
v každé situaci10,15 %0,13 %  
kdykoliv, pokud jsem přítele Moniky znal dobře10,15 %0,13 %  
je jedno, jak stará10,15 %0,13 %  
pokud by byla kamarádka, věk by nehrál roli.10,15 %0,13 %  
dobrá kamarádka10,15 %0,13 %  
blondýna10,15 %0,13 %  
dobra pritelkyne ktera si nebere veci osobne a neurazi se.10,15 %0,13 %  
nepoužil10,15 %0,13 %  
optimista se smyslem pro humor, věk by pro mě nebyl důležitý10,15 %0,13 %  
podle vzájemného vztahu s ní, podle prostředí a společnosti10,15 %0,13 %  
Pokud by nebyla moje nadřízená v práci nebo nebyla výrazně starší, ke starším lidem mám úctu.10,15 %0,13 %  
afektovaná a ke všem kromě sebe přehnaně kritická10,15 %0,13 %  
myslím si, že je to dost univerzální odpověď a nemůže urazit a ani pohoršit...10,15 %0,13 %  
Už mě ten dotazník nebaví!10,15 %0,13 %  
nezáleží na stáří10,15 %0,13 %  
vždycky10,15 %0,13 %  
stejně...pokud by šlo o kamarádku všech u stolu10,15 %0,13 %  
nezáležol by na věku10,15 %0,13 %  
Opět věk nehraje roli10,15 %0,13 %  
na věku nezáleží, je kamarádka10,15 %0,13 %  
záleží, jaky bych k ní měla vztah 10,15 %0,13 %  
Pokud by mi záleželo na tom, aby se změnila - uvědomila si své chyby..10,15 %0,13 %  
pokud by byl stv věcí jako v příběhu10,15 %0,13 %  
má velmi blízká kamarádka, která by to správně pochopila10,15 %0,13 %  
dobra znama, bez ohledu na vek10,15 %0,13 %  
znala bych ji dobře bez ohledu na věk10,15 %0,13 %  
na veku nezalezi,ale vypada to,ze je mlada10,15 %0,13 %  
nešťastná, že je sama10,15 %0,13 %  
jakkoliv stará10,15 %0,13 %  
nezáleží na věku, ale vzájemném vztahu10,15 %0,13 %  
to je jedno10,15 %0,13 %  
kamarádka, bez ohledu na její věk10,15 %0,13 %  
Nezáleží na věku, ale na odhadu pochopení u druhého10,15 %0,13 %  
záleželo by na vzájemném vztahu a taky na Moničině inteligenci...10,15 %0,13 %  
Dobrá kamarádka.10,15 %0,13 %  

Graf

Jana, Martina a ještě několik kamarádek se domluvily, že se sejdou v 17:30 a půjdou společně do kina na film, který začíná v 18:00. Janě ujede autobus a na místo dorazí o 20 minut později. Všem se moc omlouvá, ale Martina je neústupná: Martina: „To nemyslíš vážně! Málem jsme tu vystály důlek. Nemůžeš si hlídat čas?“ Jana: „Promiň, mrzí mě to, ale zdržela jsem se v práci a ujel mi autobus.“ Martina: „Tak snad víš, že tu máš být v půl a čeká tu na tebe pět lidí. Jak si můžeš nechat ujet autobus?!“ Jana: „Tak hlavně, že tobě se to nikdy nestalo!“

25. Myslí si Jana, že Martině opravdu nikdy neujel autobus?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne68690,86 %90,86 %  
nevím496,49 %6,49 %  
ano202,65 %2,65 %  

Graf

26. Byla Janina poznámka v dané situaci vhodná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 28, nevímotázka č. 28, neotázka č. 27].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano53771,13 %71,13 %  
nevím11815,63 %15,63 %  
ne10013,25 %13,25 %  

Graf

27. Proč nebyla Janina poznámka vhodná?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

byl ještě čas do začátku filmu

byla myšlena ironicky

byla příliš útočná místo aby naznačila řešení situace se zpožděním

Byla příliš útočná.

byla útočná a nepřispěla k řešení situace

byla vulgární

bylo to příliš hrubé vůči Janě

bylo to urážející a pobořující

Člověk míní, život mění - prostě ne vždy jde vše podle plánu. Navíc kino nejspíš nebude mít takovou prioritu jako práce.

chování bez rozmyslu

Chtěla ztrapnit Martinu a dokázat si jaká je ona dokonalá

Chybí ji tolerance a pochopení k člověku ,kterého jeho chyba mrzí a nedělá ji opakovaně.

ironie nebývá efektivní komunikací

Jak se říká přilévala olej do ohně, je ale logické, že se jí Martina dotkla a proto zřejmě reagovala podrážděně.

jana přišla pozdě a kromě omluvy mohla navrhnout jiné náhradní řešení a poděkovat kamarádkám, že na ní čekaly , i když mohly jít do kina bez ní

Jana se měla omluvit za své zpoždění a nebýt nepříjemná, když jí někdo vytýkal její chybu .

je arogantní

Je přehnaně afetovaná, protže v dnešní uspěchané době se tyto věco stávají běžně každému

Je útočná, odvrací útok útokem, což povede k hádce.

je zbytečná. martina se chová neústupně, takže ji ofenziva jen rozčílí a spor se bude protahovat. na tak pitomé poznámky, jaké dělá martina nemá smysl reagovat.

Jsou to kamarádky, byla to uštěpačná poznámka, která stav věci nemění.

Kazdemu se neco podobneho muze prihodit, ale jsou mobily a mohla zavolat jedne z kamaradek.

každému se občas může stát, že mu ujede dopravní prostředek a bylo ještě dost času na to stihnout kino

každému se to může stát

Každý se může opozdit, nebyla to životně důležitá schůzka.

Každý z nás se může dostat do obdobné situace.

Ke kamarádce to pravděpodobně nebylo fét, pokud se zpožďuje notoricky, je to něco jiného, pokud ale se to stalo poprvé, mohla by být Martina tolerantnější.

logika

Má si hlídat čas a ne urážet ostatní.

Martina byla na Janu příliš přísná. Tato situace se může stát každému.

Martina se omluvila, film stihla, nejde přece o život

měla by pochopit, že to se může stát každému

Měla být tolerantní

Měla spíš uznat svou chybu a ne ještě rejpat ro těch, kteří na nic čekali. Nesnáším, když někdo neumí uznat svou chybu, ale reaguje útokem.

Minimálně polovina konverzace nebyla vhodná, vystály důlek tak maximálně kvůli začátku filmu. To, že se Jana zdržela vůbec není důvodem rozčilování se, když měli půl hodiny k dobru.

Mohla místo ironie lépe vyjádrřit co cítí

Mohla to říci jemněji, opět, moc málo informací na vyhodnocení situace. Pokud se neměly rády, tak to štěkání chápu. Nevíme, jestli film mohly stihnout, nebo ne. Měli na to ještě 10 minut, ale stačilo to? Když by to prošvihly, tak bych chápal větší rozladěnost. atd.. moc málo informací.

Mohly jít do kina sami,Jana by došla později.

může se to stát i jí

může se to stát každémmu

může se to stát každému

může se to stát každému

může se to stát každému

myslím si, že byla vhodná

najela na Maritiny hru a začala také útočit

Nebyla to chyba Jany, že dorazila později,jelikož se zdržela v práci, což je důležitější, než nějaký film. Jana měla být chápavá,

Nebyla vůbec fér. Každému může ujet autobus, snad každému se to stalo!

Nedodržela úmluvu a způsobila ostatním nepříjemnost. Proto by měla mlčet.

nehodilo se to v danou chvíli

Němal situaci vyhrocovat a měly jít do kina

Neměla by reagovat podrážděně, ale měla by se sklidnit, nenechat se ovlivnit negativním chováním své kamarádky a odvést pozornost na něco jiného.

Neměla už více "dráždit hada bosou nohou"

Není nutná, nemusí takhle reagovat, může mlčet.

neodpovídá situaci

nepatří to k dané situaci, nemá cenu na sebe vzájemně házet špínu, pouze vyvolává hádku

neví kdy se ji stena stejná situace

nic neresi

nic se nestalo a byla tm omluva, zbytečné eskalování situace

nic tak vážného se nestalo

ona byla ten, kdo vytvořil problém...na místě byla znova omluva a ,,pokání,,

opravdu přišla pozdě a toto nepomůže lépe vyřešit situaci, je to zbytečné jitření emocí

Otázka byla sarkastická, jedovatá.

Podpořila hádku místo aby ji uklidnila.

Povyšování se nad druhého (aniž zná veškerá fakta PROČ)

Pravděpodobně by vyvolala jen další dohadování.

proto

proto

protoze akorat rozdmychala rozzlobenou atmosferu a prilila olej do ohne. i kdyz na ni jakoby mela pravo.

protoze prisla pozde a uz to jen zhorsuje.

protože byla útočná

Protože i kdyby nestihly začátek filmu, nejde přece o život. Toto není zásadní situace, která by nějak mohla ovlivnit jejich přátelství.

protože je na vině

protože je útočná a dál rozdmýchává konflikt

Protože ji řekla ve vzteku a chtěla od sebe odvrátit pozornost.

Protože Martina nemohla za to, že zůstala déle v práci..

protože přišla pozdě

protože reagovala pouze ze vzteku,sama moc dobře ví že autobus ujede někdy každému

Protože se jí může stát totéž

Protože se Martina omluvila, tak na ni Jana neměla tak vyjet. Neudělala to schválně, i když na druhou stranu je pravda, že měla odejít z práce včas.

protože se to může stát každému, chovala se jako vychovatelka a ne kamarádka

protože se to stává a kino stihli, nim jim neuteklo

protože se zlobila za vlastní chybu na ostatní

Protože tím hádku pouze prohloubí a naštve kamarádku ještě víc.

protože to byla hodně hloupá realce

Protože ujet autobus nebo se přihodit něco jiného nečekaného se může stát úplně každému.

přehazuje svou chybu na druhé

Při omezení skupiny - ne jen jednotlivce - není vykrucování se v podobě sarkasmu na místě.

příště se to může stát jí, mohla to říci mnohem lépe

Reagovala přehnaně.

Reagovala přehnaně.

Reakce byla přehnaná

Rozhodně ne,

stačila omluva - další poznámky mohou vyvolat další reakce

Stačila omluva a pak mlčeti zlato.

Stalo se, proč prudit.

stane se to každému

stane se to každému občas

stát se to může každému

Stát se to může každému a kino v pohodě stihly, takže bych to tak neřešila. Proto se snad dává sraz vždycky dřív...kdyby to někdo nestihl.

stupnuje hádku

taková situace se může stát každéme

To se může stát každému.

To se přece stane a je to kamarádka..

útočí, neřeší konflikt

V dnešní době by ji mnoho lidí použilo. Popravdě bychom ale potřebovali, aby na negativně laděnou otázku přišla pozitivní odpověď. Ne taktéž negativní.

Vybíjela si na

vyhrocuje situaci

Vyostřila konflikt

zbytečně útočná

zbytečně vyvolává konflikt

Že se Martina rozčiluje, je její problém. Takto trochu ztrácí váhu Janiny omluvy, když se nakonec nechá vyprovokovat. Vhodné by bylo zůstat u omluvy a Martiny reakce nechat být. Martinin hněv je pochopitelný - i když by se dalo říct, že malicherný (i ona by mohla mít pochopení pro Janinu situaci). Stupňování nepříjemné atmosféry ničemu nepomůže.

28. Představte si, že jste Martina: Jak jste se cítila, když Vám Jana říkala: „Tak hlavně, že tobě se to nikdy nestalo!“ Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Naštvaně; rozzlobeně; pohoršeně; dotčeně54371,92 %71,92 %  
Smutně; hloupě22029,14 %29,14 %  
Neutrálně, Jana chtěla jen upozornit na stav věcí13417,75 %17,75 %  
Vesele; uvolněně; vtipně192,52 %2,52 %  
snad trochu zahanbeně, že nezvládla negativní emoce10,13 %0,13 %  
já bych hlavně Janu takto ostře neosočila. spíš bych jí připoměla, že mohla poslat sms10,13 %0,13 %  
Trapně10,13 %0,13 %  
Další kráva :D10,13 %0,13 %  
Došlo mi, že má Jana pravdu, zastyděla jsem se10,13 %0,13 %  
bojovně10,13 %0,13 %  
asi se člověk trošlu zmírní a uklidní10,13 %0,13 %  
wtf10,13 %0,13 %  
uvědomila bych si, jak přehnaně reaguji10,13 %0,13 %  
Nijak - nejsem žena.10,13 %0,13 %  
nevim, Martinu neznám10,13 %0,13 %  
naštvaně, v právu10,13 %0,13 %  
začal bych přemýšlet jestli náhodou Jana nemá pravdu, jestli mi někdy taky ujel autobus a já přišel někam pozdě. Ten, kdo nespáchal žádný hřích ať první hodí kamenem. ;)10,13 %0,13 %  
že mě Jana chce "setřít"10,13 %0,13 %  
cítila bych se nepříjemně, protože by mi došlo, že nezvládám vlastní emoce a kamarádku peskuji jako nevychované dítě10,13 %0,13 %  
Jany poznámka mi zní jízlivě, tak záleží na Martiny povaze, jak se jí to dotklo nebo nedotklo.10,13 %0,13 %  
možná bych si uvědomila, že má pravdu a že jsem na ni neměla tak řvát, protože se to přece může stát každému10,13 %0,13 %  
možná provinile, že tak vyvádí - záleží jestli je to namyšlená píp nebo se jen blbě vyspala10,13 %0,13 %  
povýšeně10,13 %0,13 %  
Niják, Jana dle mého argumentovala správně. Na světě jsou horší věci než ujetý autobus. A mimo to, stále přijela 10 minut před začátkem kina, což stačí :)10,13 %0,13 %  
Naštvaně, prostě Jana řekla ironickou větu10,13 %0,13 %  
Je možné, že se jí to opravdu nikdy nestalo...10,13 %0,13 %  
zamyslela bych se, kdy se mi to naposledy také stalo10,13 %0,13 %  
uvědoměle, třeba že to přehnala10,13 %0,13 %  
hloupě, uraženě10,13 %0,13 %  
Směřovala bych další hovor k řešení zpoždění10,13 %0,13 %  
mám držet pec10,13 %0,13 %  
Marina mi přišla jako rozlobená v tu chvíli, ani by si neuvědomila, že do stejné nálady dostala kamarádku a nezamyslela by se, jak by měla. 10,13 %0,13 %  
divně, hloupě10,13 %0,13 %  
"tak ona přijde pozdě a ještě kafrá"10,13 %0,13 %  
běžná výměna na uvítanou, kdy se kámočky slovně poškádlí10,13 %0,13 %  
Přehnala jsem to, reakci jsem si zasloužila10,13 %0,13 %  
Jana mě" zpražila" asi odpoveď 110,13 %0,13 %  
nadřazeně10,13 %0,13 %  
uvědomila bych si, že už jsem to přehnala10,13 %0,13 %  
Jany poznámka byla další výzvou k hádce, teď je otázka zda se chtěla dále hádat. Martina už v tu chvíli naštvaná byla - tedy možnost "Naštvaně"10,13 %0,13 %  
nijak, asi spíše naštvaně, ale ne rozzlobeně10,13 %0,13 %  
Asi bych si uvědomil, že jsem reagoval až zbytečně moc cholericky.10,13 %0,13 %  
překvapeně10,13 %0,13 %  
myslím, že by přestala být naštvaná a uvědomila si, že přehání, že to Jana neudělala schválně, že přišla pozdě10,13 %0,13 %  
ona přišla pozdě, to si mohla nechat10,13 %0,13 %  
snažila se nevhodně odpálit nařčení10,13 %0,13 %  
uvědomila si, že se to může stát10,13 %0,13 %  
záleží na naturelu10,13 %0,13 %  
Zamyslela bych se nad tím, že má pravdu a že další výčitky v tuto chvíli už stejně nic neřeší.10,13 %0,13 %  
ona byla naštvaná už předtím10,13 %0,13 %  
Mohlo jí dojít, že to přehnala10,13 %0,13 %  
ironicky10,13 %0,13 %  

Graf

29. Představte si, že jste Martina: jak myslíte, že Jana chtěla, abyste zareagovala, když Vám řekla: „Tak hlavně, že tobě se to nikdy nestalo!“? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Abyste byla smutná; abyste se cítila hloupě30540,4 %40,4 %  
Nijak, Jana chtěla jen upozornit na stav věcí29038,41 %38,41 %  
Abyste se naštvala; rozzlobila se; pohoršila se; dotklo se Vás to24932,98 %32,98 %  
Abyste se pobavila; zasmála se; Jana chtěla odlehčit situaci537,02 %7,02 %  
aby si uvědomila, že se to může stát každému30,4 %0,4 %  
abych se omluvila20,26 %0,26 %  
aby se nad sebou zamyslela10,13 %0,13 %  
záleží na tónu10,13 %0,13 %  
Jana chtěla připomenou, že všichni jsme jen lidi a děláme chyby.10,13 %0,13 %  
aby se cítila poníženě. kámoška jak se patří...10,13 %0,13 %  
abych si uvědomila svoji chybu10,13 %0,13 %  
abych už skončila nadávat10,13 %0,13 %  
abych přiznala že se to stane10,13 %0,13 %  
abych si uvědomila, že jsem taky jen člověk a odpustila jí, nezlobila se na ni10,13 %0,13 %  
aby jste zavřela pusu a už to nechala tak10,13 %0,13 %  
abyste vzala zpátečku a omluvila se, že tak vyvádíte kvůli kravině10,13 %0,13 %  
abych si uvědomila, že se to může stát každému, abych se uklidnila a trochu možná chtěla i popíchnout.10,13 %0,13 %  
aby už mlčela a negradovala prohřešek bez velkých důsledků do pocitu, že došlo k vraždě10,13 %0,13 %  
abych si uvědomila, jak přehnaně reaguji10,13 %0,13 %  
aby si uvědomila, že už to přehání10,13 %0,13 %  
Aby pochopila, že se to může stát každému.10,13 %0,13 %  
Aby si uvědomila, že je její chyba vážnější, než přiznává.10,13 %0,13 %  
zpytovala svědomí!10,13 %0,13 %  
aby se nad sebou zamyslela, jestli má právo se takhle chovat10,13 %0,13 %  
Nijak - nejsem žena.10,13 %0,13 %  
ulevit si, přenést naštvání10,13 %0,13 %  
Abych nad tím mávla rukou a přiznala, že se mi to taky už stalo. 10,13 %0,13 %  
Aby ukončila nepřiměřeně velké vytýkání a event. se za svou reakci omluvila.10,13 %0,13 %  
aby si to uvědomila10,13 %0,13 %  
Aby jí přestala vyčítat něco, co se může stát každému10,13 %0,13 %  
Sebereflexe. To se prostě stát může, komukoliv..10,13 %0,13 %  
Chtěla, aby se Jana zamyslela nad přehnanými výčitkami.10,13 %0,13 %  
Aby pochopila, že její poznámky byly nevhodné 10,13 %0,13 %  
Chtěla abych si uvědomila, že se to může stát každému.10,13 %0,13 %  
Martina měla asi špatný den, když se tak vytočila. Jana se omluvila a schválně to určitě neudělala.10,13 %0,13 %  
abych skončila s výčitkami a kázáním10,13 %0,13 %  
Asi jen aby byla ticho..10,13 %0,13 %  
aby se Martina přestala povyšovat a dávat kázání10,13 %0,13 %  
Jana se chtěla zbavit provinění10,13 %0,13 %  
aby si uvědomila, že se jí to stalo někdy taky10,13 %0,13 %  
aby si uvědomila, že se to prostě občas může stát10,13 %0,13 %  
abych byla zticha a situaci dál neřešila10,13 %0,13 %  
uvedla mě do reality, že to se prostě někdy stává10,13 %0,13 %  
dobře, nechme to být10,13 %0,13 %  
aby si uvědomila, že i když Jana přijela pozdě, podle toho co je uvedeno tak se několikrát omluvila všem, a Martina by to měla přijmout a ne dál vytvářet konfliktní prostředí, Martiny neústupnost nyla již za hranicí toho, co Jana mohla snést10,13 %0,13 %  
chtěla se tak ospravedlnit10,13 %0,13 %  
chtěla jí upozornit na to, že její vyjadřování k stavu věcí není vhodné10,13 %0,13 %  
Aby pochopila, že se to stát může každému 10,13 %0,13 %  
Třeba měla zkušenost, kdy se to Martině stalo.10,13 %0,13 %  
mělo by mi tím dojít, že ne všichni jsme neomylní, že se nic neděje10,13 %0,13 %  
Chtěla, abych si uvědomila, že to se může stát každému a přestala ju kvůli tomu peskovat.10,13 %0,13 %  
abych se uklidnila a uvědomila si své chyby10,13 %0,13 %  
aby zlehčila martiny výtku, případně ji obrátila do protiútoku10,13 %0,13 %  
nijak, aby ukoncila diskusi10,13 %0,13 %  
chtěla jí pravděpodobně umlčet10,13 %0,13 %  
Abych už mlčela10,13 %0,13 %  
přestala ji obviňovat10,13 %0,13 %  
abych už to dál nerozebírala10,13 %0,13 %  
Aby se zamyslela! Nic se nestalo, byla v kolektivu a nečekala sama a nebylo to snad tak hrozné, mohla se zeptat "Co Tě v práci zdrželo" - projevit zájem a pochopení. 10,13 %0,13 %  
Aby se uklidnila a přestala vyšilovat, aby jí došlo, že toto se může stát každému.10,13 %0,13 %  
Drž hubu!10,13 %0,13 %  
Aby se nad sebou zamyslela.10,13 %0,13 %  
Chtěla se bránit.10,13 %0,13 %  
Nemyslím, že měla v tomto smyslu jakýkoli úmysl, mluvily z ní emoce.10,13 %0,13 %  
abych se uklidnila10,13 %0,13 %  
Chtěla srazit hranu mému rozhořčení v situaci, která za ně nestojí10,13 %0,13 %  
umlčet její adrenalin10,13 %0,13 %  
aby se zamyslela nad svým chováním.10,13 %0,13 %  
abych se zamyslela10,13 %0,13 %  
aby přiznala fakt10,13 %0,13 %  
aby už dala pokoj10,13 %0,13 %  
Prosím víc tolerance10,13 %0,13 %  
aby si uvědomila, že reaguje přehnaně10,13 %0,13 %  
aby prestala rypat a smirila se stavem veci10,13 %0,13 %  
aby si uvědomila, že to přehnala10,13 %0,13 %  
Chtěla upozornit, že se taková situace může stát každému.10,13 %0,13 %  
aby si uvědomila, že i takové věci se stávají10,13 %0,13 %  
abych zmlkla10,13 %0,13 %  
aby si Martina uvědomila, že ona sama občas přijde pozdě10,13 %0,13 %  
aby se zklidnila a přestala nadávat10,13 %0,13 %  
aby si uvědomila, že už to s výčitkami přehání10,13 %0,13 %  
Nemyslela na to, byla uražená10,13 %0,13 %  
abych si uvědomila, že se to může stát každému10,13 %0,13 %  
aby mi došlo, že se to může stát každému10,13 %0,13 %  
Je třeba se zamyslet nad vlastními chybami.10,13 %0,13 %  
Abych zařadil zpátečku, uklidnil se a byl smířlivější.10,13 %0,13 %  
aby se uklidnila a přestala vyčítat 10,13 %0,13 %  
aby se zamyslela10,13 %0,13 %  
Abych už ji přestala kritizovat.10,13 %0,13 %  
abych mlčela10,13 %0,13 %  
abych se uklidnila, stát se to může 10,13 %0,13 %  
Abych se zamyslela a přestala jí nadávat, protože nejsem sama neomylná.10,13 %0,13 %  
ctěla jí to trochu vrátit a možná jí přibrzdit10,13 %0,13 %  
Přestala se hádat.10,13 %0,13 %  
aby zmlkla a zamyslela se nad sebou10,13 %0,13 %  
Abych uznala, že se to může stát (a to i nezaviněně) každému.10,13 %0,13 %  
aby uznala, že se to může stát každému a omluvila se10,13 %0,13 %  
Aby pochopila situaci10,13 %0,13 %  
aby se nad to povznesla a nechala už to být10,13 %0,13 %  
Abyste se cítila trapně10,13 %0,13 %  
Uvědomila si své přehnané chování.10,13 %0,13 %  
Aby jste se omluvila stejěn jako ona.10,13 %0,13 %  

Graf

30. Jak se podle Vás nejspíš cítila Jana sama, když říkala: „Tak hlavně, že tobě se to nikdy nestalo!“ Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Naštvaně; rozzlobeně; pohoršeně; dotčeně62582,78 %82,78 %  
Smutně; hloupě18624,64 %24,64 %  
Neutrálně, Jana chtěla jen upozornit na stav věcí10313,64 %13,64 %  
Vesele; uvolněně; vtipně212,78 %2,78 %  
bránila se20,26 %0,26 %  
Ironicky10,13 %0,13 %  
a měla zkažený zážitek z filmu10,13 %0,13 %  
zostuzeně před kamarádkami, trapně, poníženě10,13 %0,13 %  
zdálo se jí, že je situace nadměrně zveličena a děje se to právě jen u ní - pocit křivdy10,13 %0,13 %  
Pod tlakem10,13 %0,13 %  
Dotčená a rozlobená, protože se omluvila a Martina ji stále dál peskovala10,13 %0,13 %  
Naštvaně na sebe, sama ho chtěla stihnout, ale nevyšlo to.10,13 %0,13 %  
měla pocit, že ona je dokonalá10,13 %0,13 %  
v právu, protože Martina přeháněla10,13 %0,13 %  
provinile10,13 %0,13 %  
bránila se útokem, protože její omluva nebyla přijata10,13 %0,13 %  
Martina je asi pěkně protivná10,13 %0,13 %  
vyčerpaně po práci, vystresovaně10,13 %0,13 %  
Určitě jí to nebylo příjemné a chtěla to odlehčit.10,13 %0,13 %  
Podrážděně! 10,13 %0,13 %  
potřebovala to nějak odpálkovat10,13 %0,13 %  
viz 2910,13 %0,13 %  
Snad se tolik nestalo10,13 %0,13 %  
chce aby martina pochopila ze nekdy clovek musi improvizovat10,13 %0,13 %  
naštvaně, zklamaně, že to nechápe10,13 %0,13 %  
asi se cítila ublížená10,13 %0,13 %  
Naštvaně, že Martina nepřijala její upřímnou omluvu.10,13 %0,13 %  
byla to obrana10,13 %0,13 %  
Naštvaně, protože se nic zas až tak fatálního nestala, tak proč kvůli tomu tolik křičet...10,13 %0,13 %  
podle naturelu10,13 %0,13 %  
Chtěla ukončit výčitky.10,13 %0,13 %  
měla potřebu se bránit10,13 %0,13 %  

Graf

31. Jak chtěla Jana, aby reagovali ostatní, když řekla Martině: „Tak hlavně, že tobě se to nikdy nestalo!“ Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nijak, Jana chtěla jen upozornit na stav věcí32242,65 %42,65 %  
Nijak, Karel chtěl jen upozornit na stav věcí12716,82 %16,82 %  
Aby se pobavili; zasmáli se; Jana chtěla odlehčit situaci11715,5 %15,5 %  
Aby se naštvali; rozzlobili se; pohoršilo je to; dotklo se jich to587,68 %7,68 %  
Aby byli smutní; cítili se hloupě577,55 %7,55 %  
Aby se pobavili; zasmáli se; Karel chtěl odlehčit situaci466,09 %6,09 %  
aby se jí zastali121,59 %1,59 %  
aby ji podpořili40,53 %0,53 %  
nijak30,4 %0,4 %  
aby se jí zastaly20,26 %0,26 %  
aby se jí někdo zastal20,26 %0,26 %  
Aby se někdo z nich postavil na její stranu10,13 %0,13 %  
Ano, Karel chtěl upozornit na stav věcí :D10,13 %0,13 %  
třeba aby se jí zastali10,13 %0,13 %  
čekala zastání od ostatních, zmírnění situace10,13 %0,13 %  
aby byli chápající10,13 %0,13 %  
nevím, co v této odpovědi dělá Karel :D Ten šel s nimi?10,13 %0,13 %  
Myslím, že na ostatní v tu chvíli nemyslela. Byla zaměřená na konfrontaci s Janou.10,13 %0,13 %  
bylo jí jedno, jak zareagují ostatní, mířila svou poznámku jen na Janu10,13 %0,13 %  
nijak nebo se zasmáli; pozn. v odpovědích je uvedeno špatné jméno10,13 %0,13 %  
Ostatní se pobavili, když v možnostech nalezli dvě, které patřily ke Karlovi a Jirkovi z první otázky. A hlavně že mě se to nikdy nestalo. (Omlouvám se, ale pobavilo mě to ;)) Jinak k odpovědi: Jana tímto chtěla ukončit počínající hádku, odlehčit situaci.10,13 %0,13 %  
Karel už v této modelové situaci není, nebo ano?10,13 %0,13 %  
aby se už šlo do kina a zpoždění se dál nepitvalo10,13 %0,13 %  
myslím,že v tu chvíli Jana na ostatní vůbec nemyslela.10,13 %0,13 %  
ten Karel se míchá do všeho, co?10,13 %0,13 %  
Věděla, že se to může stát každému.10,13 %0,13 %  
neutralne10,13 %0,13 %  
aby se jí zastali; případně na ně v danou chvíli nemyslela10,13 %0,13 %  
aby se jí někdo zastal. Ten Karel mi tu nesedí.10,13 %0,13 %  
Nijak, Jana jen chtěla upozornit na stav věcí. Taky chtěla, aby se jí třeba zastali, odlehčit situaci10,13 %0,13 %  
přidali se k jejímu názoru10,13 %0,13 %  
aby se řešení problému ukončilo10,13 %0,13 %  
chtěla se ospravedlnit10,13 %0,13 %  
Aby jí daly za pravdu10,13 %0,13 %  
karel byl smutný10,13 %0,13 %  
aby si uvědomili, že se to může stát každému10,13 %0,13 %  
chtěla jen upozornit na stav věcí10,13 %0,13 %  
těžko říct, myslím, že názor ostatních nebrala v potaz, případně chtěla, aby se za ní postavily10,13 %0,13 %  
mluvíme -li o Janě a ne Karlovi, zní moje odpověď: Nijak, ...10,13 %0,13 %  
KDE SE TAM VZAL ZASE TEN KODL?10,13 %0,13 %  
aby se mne zastali, aspoň Karel10,13 %0,13 %  
Karel, jasně... Chtěla, aby jí ostatní daly za pravdu.10,13 %0,13 %  
že sama vyčítá něco co se jí může kdykoliv stát ne její vinou10,13 %0,13 %  
Jako Karel! :-))10,13 %0,13 %  
Aby se přidali na její stranu10,13 %0,13 %  
Karel? :-)10,13 %0,13 %  
Aby uznali, že Janin prohřešek nebyl vážný.10,13 %0,13 %  
chtěla zmírnit to, že jí takhle peskuje a nebere omluvu10,13 %0,13 %  
přijali Janinu omluvu a přestali to dále řešit10,13 %0,13 %  
aby byli odpustili pozdní příchod10,13 %0,13 %  
Tady máte chybu, žádný Karel zde nefiguruje. Jinak bych čekat souhlasné gesto10,13 %0,13 %  
Aby zastavili Martinino spílání, pousmáli se, přijali omluvu a šli dál10,13 %0,13 %  
Karel tam přece nebyl10,13 %0,13 %  
Co tu dělá Karel:)) 10,13 %0,13 %  
aby situaci komentovali10,13 %0,13 %  
Aby pochopili nastálou situaci a přijali ospravelnění. (V možnostech nad touhle jsou chyby)10,13 %0,13 %  
Chtěla, aby ji pochopili.10,13 %0,13 %  
Aby jí podpořili.10,13 %0,13 %  
chápavě k Janě10,13 %0,13 %  
chápavěji10,13 %0,13 %  
Aby souhlasily10,13 %0,13 %  
Já bych za pozdní příchod nikoho nesoudil. Sám s tím mám problém.10,13 %0,13 %  
nemyslím si, že očekávala další reakci ostatních.10,13 %0,13 %  
Jana myslím chtěla utnoun Martiny výčitky a upozornit na jejich nesmyslnost, ale znělo to dost jedovatě..10,13 %0,13 %  
Prostě klasická obrana, pokud je někdo v něčem "nevinně" a už to chce utnout, posunout situaci dál. Třeba aby Martina zbytečně dalších 15 minut neřešila pozdní příchod a šlo se do kina. 10,13 %0,13 %  
sounáležitě10,13 %0,13 %  
Chtěla, aby se jí zastali.10,13 %0,13 %  
aby pomohly zastavit Martiny proud výčitek10,13 %0,13 %  
kde se tady vzal Karel?10,13 %0,13 %  
Nijak Jana chtěla jen upozornit na stav věci 10,13 %0,13 %  
aby byli shovívaví, stát se to může každému10,13 %0,13 %  
ti ji byli v tu chvili jedno10,13 %0,13 %  
aby utnuli spor mezi Janou a Martinou a vybídli v pokračování na film10,13 %0,13 %  
Karel???10,13 %0,13 %  
omluvně vůči Janě10,13 %0,13 %  
aby uznali její omluvu10,13 %0,13 %  
Nijak, Jana chtěla jen upozornit na stav věcí :)10,13 %0,13 %  
Aby se jí zastali.10,13 %0,13 %  
aby jí chápali10,13 %0,13 %  
aby se jí zastali, aby spolu s ní např. situaci normalizovali10,13 %0,13 %  
nijak, chtěli jít hlavně do kina10,13 %0,13 %  
Aby s ní soucítili, že Martina to přehnala.10,13 %0,13 %  
aby měly pochopené10,13 %0,13 %  
aby se ji zastali, že se to může stát každému10,13 %0,13 %  
aby uznali, že se to může stát10,13 %0,13 %  
V tu chvíli ji ostatní zřejmě vůbec nezajímali10,13 %0,13 %  
Aby jí vyjádřili podporu10,13 %0,13 %  
aby se přidali najejí stranu10,13 %0,13 %  
Tahle věta s nimi nesouvisí.10,13 %0,13 %  
aby projevili souhlas, že se to může stát každému10,13 %0,13 %  
Možná chtěla, aby se jí někdo zastal proto, že o Martině ví, že se jí to už stalo.10,13 %0,13 %  
aby se zamysleli nad situací, že se to může stát každému10,13 %0,13 %  
asi aby s ní souhlasili10,13 %0,13 %  
soucitně 10,13 %0,13 %  
aby se postavili na její stranu10,13 %0,13 %  
QAby přestali Martině zpoždění vyčítat10,13 %0,13 %  
nijak, ale nechtela odejit z rozhovoru porazena10,13 %0,13 %  
aby se ji ostatni zastaly10,13 %0,13 %  
Aby dali za pravdu Janě.10,13 %0,13 %  
Aby se jí zastali nebo hlavně aby se nepřidali k Marině. 10,13 %0,13 %  
Aby ji podpořily.10,13 %0,13 %  
Nemyslela na to.10,13 %0,13 %  
Aby se jí zastlaii - Jany.10,13 %0,13 %  
aby se radši bavili o něčem jiném10,13 %0,13 %  
aby obrátili pozornost k Martině10,13 %0,13 %  
Jana nemusela chtít, aby ostatní reagovali10,13 %0,13 %  
Aby souhlasili s tím, že autobus může ujet každému10,13 %0,13 %  
Nijak, řešila to jen s Martinou10,13 %0,13 %  
Nestojí to za hádku10,13 %0,13 %  
je to zbytečná řeč, která nic neřeší, už se to stalo10,13 %0,13 %  
aby ji neodsuzovali za to, že přišla pozdě10,13 %0,13 %  
mozna chtela, aby se ji nekdo zastal, ale nespoleha na to10,13 %0,13 %  
nijak, aby se sebrali a šli na ten film10,13 %0,13 %  
aby se jí zastali a Martina se po ní nevozila10,13 %0,13 %  
Aby se jí zastali a řekli také, že se jim to stalo a nebo jednoduše "Přesně!"10,13 %0,13 %  
aby se Jany zastali10,13 %0,13 %  
aby zlehčila vážnost situace 10,13 %0,13 %  
Chtěla od nich pochopení a přijetí její omluvy.10,13 %0,13 %  
jestli tohle pokládá Martina za slušné chování a považuje to za "normální" jednání, pak chtěl jen upozornit na stav věcí.10,13 %0,13 %  
aby jí kamarádky pochopily10,13 %0,13 %  
aby pochopili10,13 %0,13 %  
Poznámka podle mě nebyla určena jim, ale pouze Martině.10,13 %0,13 %  
aby si mysleli, že se Martina zlobí neprávem10,13 %0,13 %  
aby si uvědomili, že stát se to může komukoliv10,13 %0,13 %  
aby ji podporily, ze se nic tak hrozneho nestalo, anebo aspon prijaly omluvu a uz to uzavrely10,13 %0,13 %  
nijak, nepřemýšlela o tom10,13 %0,13 %  
nemyslím si, že by se do "sporu" někdo chtěl míchat a bral to nějak osobně10,13 %0,13 %  
Aby se jí zastali, omluvila se a stát se to může každému.10,13 %0,13 %  
aby se kolem toho přestalo dělat takové halo10,13 %0,13 %  
aby stály při ní, že se to může stát každému10,13 %0,13 %  
Aby Martinu už nějak umlčeli, aby přestala vyčítat.10,13 %0,13 %  
aby byli na její straně10,13 %0,13 %  
chtěla aby ostatní soucítili s ní10,13 %0,13 %  
Aby se jí zastaly.10,13 %0,13 %  
aby jí pochopili10,13 %0,13 %  
aby se o tom už nemluvilo10,13 %0,13 %  
Aby uklidnili potyčku.10,13 %0,13 %  
solidárně10,13 %0,13 %  
Aby pochopili, že výčitky nejsou na místě.10,13 %0,13 %  
aby ji pochopili, že to neudělala schválně10,13 %0,13 %  
Aby Janu chválili10,13 %0,13 %  
aby jí pochopily10,13 %0,13 %  
aby se do toho vložili a situaci uklidnili10,13 %0,13 %  

Graf

32. Jak myslíte, že ostatní skutečně zareagovali? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nijak, Jana chtěla jen upozornit na stav věcí41254,57 %54,57 %  
Byli smutní; cítili se hloupě20026,49 %26,49 %  
Pobavilo je to; zasmáli se; Jana chtěla odlehčit situaci18424,37 %24,37 %  
Naštvali se; rozzlobili se; pohoršilo je to; dotklo se jich to739,67 %9,67 %  
různě20,26 %0,26 %  
pochopili20,26 %0,26 %  
Pravděpodobně se snažili mírnit konflikt10,13 %0,13 %  
snad měl někdo dost rozumu, aby tu diskusi ukončil10,13 %0,13 %  
shovívavě se usmáli, protože ví, že Martina je kráva. Nebo jsou to stejné pipiny jako ona a naštvaly se na Janu.10,13 %0,13 %  
Mohli mlčet nebo Janě přitakat, jelikož reakce Martiny byla přepjatá.10,13 %0,13 %  
cítili se hloupě, protože museli být svědky nepříjemné hádky10,13 %0,13 %  
zastali se jany10,13 %0,13 %  
snad někdo z nich řekl Martině, ať se uklidní.10,13 %0,13 %  
podle mě nijak výrazně nereagovali, snažili se to přejít.10,13 %0,13 %  
neutrálně nebo se nechali strhnout Martiny naštváním10,13 %0,13 %  
Uznali Janinu pravdu10,13 %0,13 %  
vadilo jim, že kamarádky se hádají kvůli prkotině a graduje to to vzájemného tahání kostlivců10,13 %0,13 %  
přitakali Janě10,13 %0,13 %  
cítili i s Janou10,13 %0,13 %  
Nezapletli se do hádky.10,13 %0,13 %  
prostě nereagovali10,13 %0,13 %  
byli rozděleni na Ti,jež podléhají silnému postavení Martiny v jejich hierarchii a na Ti,kteří se mnou sympatizují natolik ,že mají konečně důvod Martině připomenout, že se parta dokáže bavit i bez její přítomnosti.10,13 %0,13 %  
mohli se cítit trapně, že jsou svědky celkem zbytečné hádky kvůli prkotině10,13 %0,13 %  
Pokusili se uklidnit situaci zmírněním Martinina hněvu10,13 %0,13 %  
přešli to10,13 %0,13 %  
Někdo z těch odvážnějších možná řekl, že á Martina pravdu. 10,13 %0,13 %  
Vstoupili do konfliktu, nebo jej ukončili.10,13 %0,13 %  
Řekli Martině, ať už toho nechá a vypravili se konečně na kino10,13 %0,13 %  
Pokud to byly všechno ženy, a tak jeto uvedeno v č. 25 , je třeba psát ostatní zareagovaly.10,13 %0,13 %  
situaci komentovali10,13 %0,13 %  
Podle nálady, typu osobnosti, komplexů a vztahu s Martinou či Janou.10,13 %0,13 %  
Zbytečně problém neřešili a šli do kina.10,13 %0,13 %  
neprožívali by to tolik10,13 %0,13 %  
souhlasně10,13 %0,13 %  
Jdeme do kina! Honem! :)10,13 %0,13 %  
byli rádi, že už se sešli10,13 %0,13 %  
záleží, jakou měli náladu. Pokud rýpavou, tak se přidali k Martině, pokud chápající, tak k Janě.10,13 %0,13 %  
chtěli by, aby ta slovní přestřelka už skončila10,13 %0,13 %  
byli v rozpacích, že jsou svědky roztržky kamarádek10,13 %0,13 %  
Asi jak kdo.10,13 %0,13 %  
Zastali se jí...aspoň někteří.10,13 %0,13 %  
záleží na vztahu a rolích ve skupině, pokud je Jana "nejslabší" článek, přidali se k Martině. Pokud jsou role vyrovnané, mohli Martinu přerušit10,13 %0,13 %  
mlčeli, protože bystander je nejčastější jev10,13 %0,13 %  
řekli martině at nevyšiluje, že se jana přeci omluvila a at se hne, aby stihli film10,13 %0,13 %  
Když jdu za zábavou, nebudu si kazit náladu10,13 %0,13 %  
nijak, chtěli jít hlavně do kina10,13 %0,13 %  
pustily to z hlavy a šly do toho kina10,13 %0,13 %  
Soucítili s Janou, pozdní příchod se může stát každému. A lístky mohly holky koupit předem10,13 %0,13 %  
bylo jim to jedno, dali za pravdu janě10,13 %0,13 %  
zastali se jí nebo jí to vyčetli10,13 %0,13 %  
asi se cítili trochu trapně, ale v tomto případě musela Jana na svou obranu něco říct10,13 %0,13 %  
nevím10,13 %0,13 %  
Tahle věta s nimi nesouvisí.10,13 %0,13 %  
doufám, že s ní souhlasili10,13 %0,13 %  
Bylo jim to trochu trapné a možná chtěli odvést konverzaci jiným směrem10,13 %0,13 %  
snažili se ženy usmířit10,13 %0,13 %  
neutrálně10,13 %0,13 %  
Hledáním řešení zpoždění chtěli hádku ukončit10,13 %0,13 %  
cítili se rozladěně kvůli tomuto konfliktu10,13 %0,13 %  
řekly ze se nic neděje10,13 %0,13 %  
nereagovaly vůbec10,13 %0,13 %  
raději mlčeli10,13 %0,13 %  
nevšímali si poznámky10,13 %0,13 %  
Snažili se to nejspíš zamluvit. 10,13 %0,13 %  
nijak, možná se nervozně zasmáli10,13 %0,13 %  
rozpačitě10,13 %0,13 %  
snažili se smířit situaci10,13 %0,13 %  
dali Janě zapravdu10,13 %0,13 %  
Třeba by Janu bránili, tohle se může stát každému. Martina to trochu přehnala.10,13 %0,13 %  
byli rádi, že jich se to netýká10,13 %0,13 %  
Nevměšovali se do toho.10,13 %0,13 %  
nahodili/y jiné téma, například jak se těší na film10,13 %0,13 %  
Stane se10,13 %0,13 %  
nijak, vyslechli si slovní přestřelku na uvítanou10,13 %0,13 %  
Nepříjemně, byli svědkem konfliktu mezi dvěma kamaradkami10,13 %0,13 %  
cítili se trapně z napjaté situace10,13 %0,13 %  
Má pravdu10,13 %0,13 %  
hledali jiné řešení - honem pospěšme si10,13 %0,13 %  
tezko rict10,13 %0,13 %  
Pokývali hlavou, použili mimiku a naznačili, že je to také zajímá.10,13 %0,13 %  
Nijak. Přešli to.10,13 %0,13 %  
zastali se jí10,13 %0,13 %  
Určitě nehysterčili, vzali to.10,13 %0,13 %  
Ostatní spíš Janu utěili, ať si to tak nebere.10,13 %0,13 %  
chtěli, aby se situace už dál neřešila a šlo se do kina10,13 %0,13 %  
cítili, že si to Martina zasloužila10,13 %0,13 %  
To nevím, ale měli běžet do kina10,13 %0,13 %  
nijak, šli do kina10,13 %0,13 %  
Maximálně se mohli cítit hloupě uprostřed cizího sporu, ale jinak se jich ta poznámka netýkala.10,13 %0,13 %  
asi rozpačitě - nevěděli, jestli se zlobit na Janu, že přišla pozdě, nebo na Martinu, jak do Jany "ryje"10,13 %0,13 %  
Neřešili to,a spiše se zasmáli,jde pouze o konstatování.10,13 %0,13 %  
souhlasili s Janou10,13 %0,13 %  
trapne dusno10,13 %0,13 %  
nijak, věta byla určena Martině10,13 %0,13 %  
trapně10,13 %0,13 %  
Snad to byli rozumní lidé a pochopili, že je nejdříve povinnost a pak zábava.10,13 %0,13 %  
neznám je10,13 %0,13 %  
nijak, nekomentovali situaci, hlavně ať už jdou, at stihnou začátek10,13 %0,13 %  
Zastaly se Jany10,13 %0,13 %  
možná se trochu zlobili, že se kamarádky hádají10,13 %0,13 %  
nemyslím si, že by se do "sporu" někdo chtěl míchat a bral to nějak osobně10,13 %0,13 %  
Někdo podpoří Janu, Jiní Martinu, výsledkem by měl být smír.10,13 %0,13 %  
Souhlas, porozumění s Janou10,13 %0,13 %  
bylo jim to jedno protože tam už byla10,13 %0,13 %  
stály při Janě a uklidnily situaci10,13 %0,13 %  
Asi Martině řekli, že má přestat, protože Jana už se omluvila a za své zpoždění opravdu nemohla.10,13 %0,13 %  
asi jak kdo, možná že někteří už jdou do kina :-)10,13 %0,13 %  
překvapeně10,13 %0,13 %  
Záleží na tom, jak dochvilná Jana obvykle je.10,13 %0,13 %  
podpořili Janu, případně se snažili hádku uklidnit10,13 %0,13 %  
Vzhledem k situaci (zdržení) poznámku jen přešli10,13 %0,13 %  
Jana se omluvila, počítám, že o pozdním příchodu informovala, takže bych ten fakt přijal10,13 %0,13 %  
soucítili s Janou10,13 %0,13 %  
Řekly jim, ať se nehádají, hlavně, že stihnou začátek, a že si to chtěly užít, tak ať už na to zapomenou. Že se nikomu nic nestalo a to je nejdůležitější!10,13 %0,13 %  
řekly jim, ať toho nechají10,13 %0,13 %  
zastaly se jí10,13 %0,13 %  
záleží na charakteru10,13 %0,13 %  
Pokusili se zklidnit situaci.10,13 %0,13 %  
zalezi na tom,jak moc ostatnim vadilo,ze cekaly dlouho10,13 %0,13 %  
Šli společně do kina, neboť už jim moc času nezbývalo.10,13 %0,13 %  
v klidu10,13 %0,13 %  
vadila jim tato konverzace10,13 %0,13 %  
pochopili danou situaci10,13 %0,13 %  
to je různé, podle povahy lidí 10,13 %0,13 %  
snažili se situaci uklidnit10,13 %0,13 %  
snažili se spor urovnat10,13 %0,13 %  

Graf

33. Ohodnoťte Janinu poznámku „Tak hlavně, že tobě se to nikdy nestalo!“. Vyberte na škále 0-5, kde 0 znamená „vůbec“ a 5 „velmi“

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Jak nepříjemná byla Janina poznámka?2.772.135
Jak příjemná byla Janina poznámka?1.4791.601
Jak vtipná byla Janina poznámka?1.3742.043

Graf

34. Umíte si představit, že byste ve stejné situaci použil/a stejnou poznámku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 35, nevímotázka č. 35, neotázka č. 36].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano59378,54 %78,54 %  
ne9112,05 %12,05 %  
nevím719,4 %9,4 %  

Graf

35. Použil/a byste ji, pokud by Martina byla: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přibližně stejně stará56484,81 %74,7 %  
Mladší47270,98 %62,52 %  
Výrazně mladší38357,59 %50,73 %  
Starší34151,28 %45,17 %  
Výrazně starší13420,15 %17,75 %  
na věku nezáleží71,05 %0,93 %  
nezáleží na věku50,75 %0,66 %  
bez ohledu na věk40,6 %0,53 %  
věk nerozhoduje30,45 %0,4 %  
vzdy20,3 %0,26 %  
vždy20,3 %0,26 %  
to není o věku20,3 %0,26 %  
kdykoliv20,3 %0,26 %  
podle toho, v jakém jsme vztahu10,15 %0,13 %  
záleží spíš na našem 'kamarádském vztahu' než na věku10,15 %0,13 %  
Kdykoliv. Že přijdu o chvíli později, omluvím se, aby na mě někdo začal takto útočit, to ne. Nikdo kvůli 20 minutovému zpoždění přece neumřel, nejsem doktor z rychlé zachranné.10,15 %0,13 %  
je to jedno, záleží na vztahu mezi mnou a Martinou10,15 %0,13 %  
Záleželo by na tom, jak dobře se známe.10,15 %0,13 %  
spise nepouzil10,15 %0,13 %  
věk v tomto případě nepovažuji za důležitou determinantu10,15 %0,13 %  
opět ale záleží spíš na tom, jak blízký mi ten člověk je a jaký k němu mám respekt10,15 %0,13 %  
to je jedno jak stará10,15 %0,13 %  
opět záleží na tom, jak blízký vztah mám s dotyčnou, ne na věkovém rozdílu10,15 %0,13 %  
Nevím, zda bych poznámku vůbec použila.10,15 %0,13 %  
U výrazně starší bych tuto poznámku bral s pokorou. Štvalo by mne ovšem,že mě v tom tak moc vymáchala...10,15 %0,13 %  
záleží na vztahu a celkové situaci10,15 %0,13 %  
komukoliv s kým se dobře znám10,15 %0,13 %  
Prakticky u všech věkových kategorií, záleží ale na vztahu, v jakém k dotyčnému člověku jsem. Šedesátileté šéfové bych to neřekla, stejně staré babičce však ano.10,15 %0,13 %  
kamarádka10,15 %0,13 %  
kdykoliv komukoliv, zdržení či ujetí autobusu je "normální" a Jana se omluvila, takže taková narážka není od věci.10,15 %0,13 %  
u kohokoli10,15 %0,13 %  
je to jedno10,15 %0,13 %  
n tom nezáleží10,15 %0,13 %  
v každém případě10,15 %0,13 %  
na věku nazáleží10,15 %0,13 %  
záleží na konkrétní osobě10,15 %0,13 %  
pokud bychom se znaly a tykaly bychom si10,15 %0,13 %  
agresivní10,15 %0,13 %  
opět záleží na vztahu než na věku10,15 %0,13 %  
nevím10,15 %0,13 %  
blbá10,15 %0,13 %  
v krajní situaci kdykoliv10,15 %0,13 %  
víc než na věku záleží na tom, jaký máme vztah10,15 %0,13 %  
velmi dobrá kamarádka, ke které si to mohu dovolit.10,15 %0,13 %  
dobrá kamarádka10,15 %0,13 %  
Když se snažím přijít včas a bohužel ne vlastní vinou přijdu pozdě a ještě jsem za to peskována někým, kdo už taky jednou přišel na mou schůzku pozdě. Prostě, když to nebude zcela moje chyba a ještě se do mě někdo naváží.10,15 %0,13 %  
u blízkých přátel, rodin. příslušníků (kteří nejsou výrazně starší než já),...10,15 %0,13 %  
Záleží na mém vztahu k Martině.10,15 %0,13 %  
bez určení věku10,15 %0,13 %  
Je to jedno.10,15 %0,13 %  
pokud by mě Martina naštvala, na věku by nezáleželo10,15 %0,13 %  
je to naprosto jedno, pokud jsme kamarádky, máme stejné pozice10,15 %0,13 %  
totéž co u předchozích situací10,15 %0,13 %  
vždycky, nezáleží na věku10,15 %0,13 %  
jakéholiv věkového rozdílu 10,15 %0,13 %  
blbá otázka10,15 %0,13 %  
osoba která ráda buzeruje ostatní10,15 %0,13 %  
na věku nezáleží, záleží spíš na vztahu, tj. jak moc se známe a odkud10,15 %0,13 %  
asi bych takhle nereagovala10,15 %0,13 %  
jedno jakého věku, byla bych naštvaná10,15 %0,13 %  
Ke komukoliv. Pokud se spozdím, ale není to má vina a ještě se omluvím, nemá nikdo právo se do mě takto navážet! 10,15 %0,13 %  
nesouvisí s věkem10,15 %0,13 %  
podle vztahu k Martině10,15 %0,13 %  
nezáležýí na věku10,15 %0,13 %  
Na tom nezáleží.10,15 %0,13 %  
použil,bez rozdílu věku10,15 %0,13 %  
když by mi to někdo řekl tak bych tu poznámku použila, jelikož nemám ráda když lidi mi vyčítají, když přijdu pozdě.10,15 %0,13 %  
použil bych ji téměř kdykoliv... taky nemám rád zbytečné vytýkání relativních prkotin a zejména od lidí, kteří jsou sami "dokonalí"10,15 %0,13 %  
záleží i na vztahu který mám k Martině !!10,15 %0,13 %  
kamarádi10,15 %0,13 %  
věk nehraje roli, odvíjelo by se to od mého momentálního rozpoležení10,15 %0,13 %  
záleží na vztahu k dané osobě, nikoli věku10,15 %0,13 %  
příbuzná10,15 %0,13 %  
Dle celkové osobnosti Martiny10,15 %0,13 %  
vek nerozhoduje, s vyrazne mladsi a vyrazne starsi bych nesel do kina.10,15 %0,13 %  
Záleží na tom, jak dobře bychom se znaly.10,15 %0,13 %  
jakéhokoliv věku10,15 %0,13 %  
Zrovna by mi navěku nezáleželo, proto bych jí použila vždy, ale protože jsou kamarádky, tak bych logicky řekla, že jsou přibližně starší, ale já mám vyrázně starší kamarádky s kterýma mohu mluvit úplně o všem, takže bych větu užila v každém věku.10,15 %0,13 %  
čím bližší vztah, tím spíš bych si to dovolila, bez ohledu na věk10,15 %0,13 %  
spíše podle vztahu k ní10,15 %0,13 %  
jak říkám, je mi to jedno10,15 %0,13 %  
Na věku nezáleží, Martina je hysterka.10,15 %0,13 %  
dobře známá kamarádka10,15 %0,13 %  
Opět, pokud kamarádka, bez ohledu na věk.10,15 %0,13 %  
pouze v afektu a v pripade, ze by se to martine stavalo velmi casto a muj pozdni prichod by byl opravdu ojedinely.10,15 %0,13 %  
nezáleží na věku, ale na argumentu a tónu toho co říká, Martina jednala arogantně10,15 %0,13 %  
nepoužil10,15 %0,13 %  
záleží na vztahu10,15 %0,13 %  
Nebyla by nadřízenou v práci nebo výrazně starší (úcta).10,15 %0,13 %  
nepříjemná, zaujatá věčně proti mně10,15 %0,13 %  
Vyseru se ti na ten dotazník!10,15 %0,13 %  
kdykoli10,15 %0,13 %  
v jakémkoli věku10,15 %0,13 %  
vždycky10,15 %0,13 %  
jakékoli v danou chvíli "chytré" kamarádce10,15 %0,13 %  
Moje dobrá kamarádka věděla bych, že je to jen normální výměna názorů - bouřka, která se rychle přežene, a že to nic nemění na našem kamarádství.10,15 %0,13 %  
když bych se neovládla10,15 %0,13 %  
blízká kamarádka10,15 %0,13 %  
pokud by casto byla prehnane netolerantni, bez ohledu na vek10,15 %0,13 %  
bez rozdílu10,15 %0,13 %  
na veku nezalezi10,15 %0,13 %  
pouze kdyby to dělala vždy10,15 %0,13 %  
to je jedno10,15 %0,13 %  
kdokoli... aby se chudinka z toho nepomátla10,15 %0,13 %  
takový věci se stávají a nepotřebuji, aby na mě někdo hned křičel.10,15 %0,13 %  
takhle nepříjemnou kamarádku bych neměla10,15 %0,13 %  
Nerozhoduje věk, ale jak dlouho , nebo jak dobře se znají10,15 %0,13 %  

Graf

36. Vaše poznámky: Sem můžete vepsat cokoliv se Vám honí hlavou, k dotazníku i k celému výzkumu.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

:)

Byl bych rád, kdyby v reálu lidé nereagovali hůře než imaginární figuranti.

Nemám poznámky.

v poho...

¨¨

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

---

------

---------------------------------------------

,

:-)

:-)

:-)

:-)

:)

:)

:)

:)

:)

:)

:)

:o)))

?

?

???

???

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

..

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

....

.)

=)

1. není jasné, kde se kamarádi sešli Jsou to situace z běžného života - vlastně každodenní, takže jsem to už i v mém životě zažila nesčetněkrát. Odpovědi související s věkem jsou zbytečné, záleží na vztazích těch přátel.

A komu tim prospěješ? :)

Absolutně nechápu, proč jsem toho musela vyplnit tolik. to snad ani nikoho nezajímá ne?

Abych získal pocit, že jsem zvolil opravdu tu variantu, která odpovídá mému pohledu na situaci, bylo by třeba podrobněji popsat kontext

aha, musím... tak hlava čistá - nebo takto: slova jsou zbraně, které zabíjejí i udržují mír.

Ahoj

Ahoj.

Ani jeden z iniciátorů nebyl příliš taktický.

Asi bych dal více typových možností ve výběru odpovědí. S tou Monikou mě to opravdu dostalo... od takových lidí je lepší jít dál... jsou příliš sebestřetní a mají nezdravě přebujelé ego.

asi nic

Asi se tím zjišťuje otevřenost, upřímnost.., ale není mi jasné, k čemu konkrétně by takový test mohl pomoci..

ať e to k něčemu dobré:-)

at má Vaše práce přínos a nezaloží se jen do šuplíku. Eva P.

Až na pár překlepů v dotazníku, běžná vec

Až na první příběh bych reagovala stejně. Nevím co k tomu víc dodat. Je to prostě test lidí, jak by reagovali na danou situaci, a jestli by reagovali stejně.

b¨la bla

Bez odpovědi.

bez poznámek

bez poznámek

bez poznámek

bez poznámky

Běžné životní situace

Bohužel nejde odhadnout jak bych reagovala v dané situaci, či jak "příjemná" daná situace je. Vždy velmi záleží na tónu hlasu jak je poznámka vyřčena. Napsanou větu si každý může přečíst po svém, podle toho v jakém rozpoložení zrovna je. Tudíž 1 větu si 10 lidí může přečíst vždy jinak.

Bude to mít nějaký vliv na změnu mezilidských vztahů ?

Budou někde dostupné Vaše subjektivní poznatky z tohoto dotazníku?

By mě zajímalo, co se z toho dá vyzkoumat.

byl zvláštní

Bylo to poněkud hloupé.

Celkem dlouhé..

celkem dobrý dotazník :D

celkem zvláštní dotazník, netuším, nakolik může zhodnotit situaci v komunikaci mezi lidmi

Celkově bych řekla, že se jedná o ne příliš dobře sestavený dotazník. Moc dlouze formulované otázky, překliky, celkem nic zajímavého.

celý dotazník a hlavně hodnocení otázek je nějaké divné

Co člověk, to názor, každý je individualita.

Co chcete tímto dotazníkem zjistit?!

co tímto dotazníkem zjistíte?

co to jsou za hloupé otázky,nebaví mě to číst,je to moc dlouhé.....

co z toho kdo vyčte

Čekal jsem podrobnější výzkum, toto je příliš "jednoduché" a možná povrchní. Takto lze "odhalit" jen skutečně nemocné lidi, ale je mnoho lidí, kteří narážejí na mnohem jemnějsí odstíny komunikace a mají s ní problém. Myslím také, že doba si říká o analýzu způsobu komunikace zkorumpovaných médií, práci s podvědomím ap. Takový výzkum bych uvítal a ocenil, to k něčemu je.

člověk de v podobných situací nechová vždy stejně

Člověk musí vycítit, co si může vůči druhému či ostatním dovolit. Je to kus od kusu jiné :-)

člověk reaguje i podle nálady i podle toho jakýje protějšek v dané situaci

díky

Díky, nic nechci.

divnej dotazník, zprvu jsem nepochopila o co tam jde :-)

divný

Divný výzkum.

dlouhé

Dlouhe

Dlouhý dotazník :)

do možností reakcí bych přidala možnost sarkasmu, nadsázky, osobního útoku apod., prostě konkrétnější ostřejší emoce

Dobre otazky.

Dobré příklady z běžného života

dobré to máš

dobrej dotazník

dobrý

dobrý ale docela douhý dotazník

Dobrý dotazník

dobrý dotazník a hlavně téma-konečně něco jiného

Dobrý dotazník, ráda jsem se zúčastnila tohoto výzkumu. Doufám, že jsem alespoň trochu pomohla.

Dobrý nápad, zajímal by mě způsob hodnocení dotazníku a interpretace odpovědí, jde tu asi více o emotivní složku komunikace, důležitá je i její efektivita

Dobrýý !! Zajímavé, propracované a cílevědomé

Docela dobrý dotazník ......

Docela zajímavé ;)

Docházela mi slova, ale předepsané odpovědi mi občas úplně neseděly.

dost stupidní výzkum

dost zamotané musí se u toho dost přemýšlet

Dost zmatené a nehodící se odpovědi k daným situacím.

Dotazník - měl by být bez pravopisných chyb: Sem můžete vepsat, cokoliv se vám honí hlavou, k dotazníku i k celému výzkumu. Provádím KOREKTURY diplomových, bakalářských ap. prací - 2O let praxe. Doporučuji. 732716148

Dotazník bych chtěl důkladněji rozepsat zejména ohledně dalších parametrů - věk účastníků, jejich rozpoložení, sociální cítění, společenské postavení, jak dlouho se tito "kamarádi" vůbec znají atd. Pak je možné na položené otázky odpovědět mnohem přesněji. Každá varianta má hned několik náhledů, v jakém "tónu" byla diskuze vedená"

Dotazník byl dost jednostraný. Na dané otázky sem odpovídal bez znalosti povahových vlastností postav. Pokud sem jen jako pozorovatel a mám se vyjadřovat k tomu, jak se cítí daná osoba, tak potřebuju znát víc detailů o postavách. Takhle to bylo jen jak bych reagoval já, kdybych byl v podobné situaci. Pokud to teda bylo zaměřené na mě, tak např. otázka č.4, atd... je naprosto zbytečná. Uvedu příklad na Karlovi a Jirkovi. Jsem postavem před situaci, kdy Jirka vypráví, jak se chce změnit a do toho mu skočí Karel a přeruší ho větou nesouvisející s Jirkovým vyprávěním. Na to já mám odpovídat, jak to na mě působilo. Jenže Karel to mohl udělat z několika důvodů, o kterých já nic nevím, protože neznám pozadí a povahové vlastnosti postav. Karel mu do vyprávění mohl skočit protože: 1. Jirka je nenapravitelný vorkoholik a mluví o změně už dlluhé roky. Takže je pro všechny už únavné, jak pořád mluví o tom samém dokola a žádná změna se nekoná. 2. Jirka je přesný opak vorkoholika, člověk který si jem užívá, dělá co ho baví a odpočívá. 3. Jirka se zul a nohy mu nesmrdí, ale Karel to chtěl jen odlehčit. 4. Jirka se zul, nohy mu smrdí a Karel na to chtěl jen upozornit. Uvedl sem 4 různé možnosti výkladu textu a na každou je možné reagovat jinak.

Dotazník byl příliž dlouhý, ale já jsem trpělivý člověk. Myslím ale, že plno lidí ho už v půlce zavře, protože nebudou vědět kolik toho ještě zbývá.

Dotazník byl velice odlišný od jiných, zajímalo by mě k jakým závěrům povede.

Dotazník byl velice zajímavý. Dobře situovaný, přehledný. Díky předepsaným možnostem odpovědí, donutil tázaného zamyslet se hlouběji nad danou situácí a dobře ji posoudit z mnoha pohledů.

Dotazník byl velmi zajímavý a dobře napsaný.

dotazník byl zajímavý, do určité míry i zábavný (zamyšlení se nad situacemi, které mohou potkat kohokoliv); přeji hodně štěstí při zpracování a sestavení

dotazník byl zajímavý, těším se na výsledky

Dotazník byl zajímavý.

dotazník fajn, jdu se teď věnovat vlastní diplomce

dotazník je dobře a srozumitelně sestavený, jeho vyplňování mě bavilo

Dotazník je hodně ze života; od mládí (výdělečně činných) až po "stáří" ,ohraničené ještě přítomností vlastních dětí v domácnosti (po většinu adolescenti). Z dotazníku cítím svou věkovou skupinu. Vybízí mne však i k zamyšlení se v případě její větší věkové různorodosti. To pak se člověk chová trošičku méně odvázaně - kontroluje se, ale ještě né natolik, aby to přišlo člověku až nepříjemné (jako třeba na nějakých velkofiremních večírcích - podřízení vs. nadřízení).

dotazník je moc dlouhý

dotazník je zajímavý na zamyšlení, jak člověk by reagoval v dané situaci.

Dotazník je zajímavý, akorát nevím čemu to pomůže. Nazdar !

Dotazník me pobavil. Děkuji

Dotaznik mi prisel prilis schematicky nevystihujici vsechny moznosti a varianty

Dotazník mne skutečně zaujal, chválím nápad, nedostatečnou komunikaci trpí všechny vztahy, od kamarádských, přes partnerské, po vztahy rodičovské. Věřím, že svým výzkumem příjdete na mnoho zajímavých faktů. Hodně štěstí.

Dotazník není moc propracovaný - například chyba u otázky 31 - Karel

Dotazník nepodchycuje veškeré komunikační dovednosti, ve většině případů jde také o nonverbální projevy, intonaci hlasu, ... V dotazníku se také vyskytovaly chyby: při rozhovoru Martiny s Janou byl v možnostech Karel apod. V budoucnu si, prosím, dotazník překontrolujte, než ho rozešlete respondentům.

dotazník obsahuje hloupou chybu s Karlem, která může i zkreslit výsledky. Skutečný význam a efekt jednotlivých (ne)vhodných poznámek pak nelze jakkoli posoudit, pokud člověk nezná konkrétní osoby, konkrétní situaci, konkrétní vztahy. I definice jako "dobří kamarádi" nebo "neformální společnost" může zahrnovat vztahy tak rozdílné, že efekt té samé poznámky může být jen v mírně odlišném kontextu (mírně jiném vztahu osob) zásadně odlišný. Závisí to dost často jen na tom, zda mezi všemi těmi "dobrými kamarády" není třeba jen jeden "méně dobrý" ... it´s complicated žeano

Dotazník rozhodně pobavil. Nedokáži si však představit použití takového dotazníku jako vážného podkladu k disertační práci.

Dotazník se mi nezdá příliš dobře konstruovaný, někdy bylo obtížné vůbec odpovědět.

dotazník se mi zdá lehce nesrozumitelný, ale snad autorovi poslouží k žádaným účelům...

dotazník se mi zdá příliš jednotvárný a díky tomu zdlouhavý

Doufám, že vám mé odpovědi postačí :)

Držím palce k dobrému výsledku. Je potřeba, aby se obnovil určitý komunikační a morální kodex.

Důležitou součástí komunikace je také intonace, která může měnit význam. To mi přišlo zejména u první situace jako podstatné, co může vyznění poznámky o zutých botách úplně obrátit.

emoce, ohleduplnost, slusnost, takt, bezohlednost, agresivita, stres, minule priciny, zavist, hloupost

fáááájny dééén!!!

frrrrrrrrrrrrr

Hezký den. :-)

Hezky pojatý dotazník

Hezky propracovaný dotazník, jen lehce vyčerpávající.

hezky strukturovaný dotazník : ) neobvyklý

hiu

hlavně že jsme zdraví a že nám chutná, všechno nej do dalších "plodných" výzkumů

hodně štěstí

Hodně štěstí

Hodně štěstí :-)

Hodně štěstí při zpracování a obhajobě práce.

Hodně záleží na pohlaví,každé se na to kouká z jiného úhlu a reagovalo by jinak.

Hodnocení příjemnosti a nepříjemnosti je pochybné, lepší by bylo položit otázku jinak, vzhledem k tomu, že to vnímám jako antonyma, takhle otázky nebudou mít takovou výpovědní hodnotu. Myslím, že věk není jediným faktorem, který ovlivňuje to, jestli použiji peprnou poznámku a nebo ne. Je tam chyba v poslední situaci, kdy ve výběru možností figuruje Karel.

Holt mezilidské vztahy jsou někdy velmi složité...

Honí se mi hlavou: Co to je? K čemu to bude? Kdo to dělal? Odpovědi na některé otázky nedávají smysl. Chybí větší kontext otázek. Jsou příliš obecné.

hotovo

hrozná pruda, ale dobré skutky se mají dělat

Chápu, že kvůli lepšímu zpracování dat nemohou být otázky moc podrobné, přesto mi chybělo větší rozlišení u otázek na pocity. Zásadní chybou podle mne je, že mezi možnostmi není "trapně" v kombinaci ve vztahu k oběma aktérům rozhovoru - např. cítil/a jsem se trapně za Karla + cítil/a jsem se trapně za Jirku. Vsadila bych si na to, že takovou možnost by zaškrtla drtivá většina respondentů. Kategorie "smutně, hloupě" nebo "naštvaně, pohoršeně" tohle suplovat nemohou - jsou až příliš hraniční, zmíněné "trapně" je někde na pomezí. Ale jinak - tohle je ohromně zajímavé téma, docela ráda si pak projdu výsledky :)

Chce to zapracovat na způsobu podávání otázek.

Chlapi by asi takové prkotiny neřešili.

chování k člověku moc nesouvisí s jeho absolutním věkem, spíš s vzájemným vztahm komunikujících... +moc černobílé odpovědi. dotazník mi připadá ucelený, otázky přicházely podle očekávání a měly hezky průhledný záměr, takže člověk věděl, jak má "správně" odpovídat :)

Chovaní Martiny vůči Janě bylo dost hnusné.

Chyba v odpovědích otázky 31, objevil se tam Karel .-)

Chybovat je lidské, jsme jen lidé nejsme stroje, ještě jsem nepotkala člověka, který by byl bez chyby...

Ironie je často používáná v řeči mých přátel.

Ironii je někdy těžké pochopit a ještě těžší na ni adekvátně reagovat. Jsem docela zvědavá na vyhodnocení. A jestli se bude výrazně lišit skupina mužů a žen. Mohla byste mi prosím poslat odkaz na vyhodnocení? Děkuji a držím palce ve zkoumání záhad lidského psyché a záludností češtiny. blankarosi@seznam.cz

jaký to má význam

Jde-li o kamarády, tyhle přímé konfrontace se řeší jednodušeji a je lepší je směrovat k odlehčení, aby ani jedna strana nebyla ta "špatná". Takhle si představuji správné řešení každé situace, ale ne vždy to jde zvládnout :-) Chce to trénink.

Je dobře, že se nerezignuje na kvalitu užívání češtiny a na obecnou schopnost jejího správného chápání.

Je docela náročné se v dané situaci vcítit do role daného člověka. Takové situace mě v životě ještě nepotkaly a proto nevím zcela přesně, jakým způsobem bych se zachovala. :)

Je dotazatelka modrooká, nebo hnědooká? ;-)

Je moc dlouhý.

Je těžké odpovídat, protože neznám další okolnosti společnosti, ve které se scénky odehrávají, ale i tak Vám třeba odpovědi v něčem pomůžou....-

je těžké si představit konkrétní situace, když nevíme jaká byla v danou chvíli atmosféra, jak se dotyční tvářili. nevhodnější než věty které byly cílem průzkumu mě zarazily modelové situace- zout se u stolu- nevhodné, nedivím se že na to někdo reagoval tímto způsobem; poznámka kamarádky když se druhá zpozdila v práci- to se může stát každému..

Je těžké zhodnotit názory, které jsou v situacích vytržených z celku. Hodně záleží na hloubce vztahů mezi jednotlivými aktéry. Tedy znají-li se jen letmo, z práce, nebo jsou přátelé již desítky let.

Je to blbé okno, do kterého musím něco povinně napsat.

je to blbost:)

Je to dlouhe

Je to dost subjektivní, jak by kdo zareagoval a proč...

Je to dotazník pro dobré kamarády kteří umí přijmout cokoli

je to jenom legrace

je to zajímavé;)

Je to zajímavý dotazník :)

Je to zajímavý výzkum :)

Je zvláštní, čím se může někdo zabývat a řešit "strašně důležité situace". Ale v dnešní době se asi skutečně plýtvá časem při řešení prkotin a diskutuje se o naprostých nesmyslech. Dámy (myslím zejména matky na mateřské dovolené) například u kávy nebo na dětském hřišti, pánové při sportu atd. Divná doba.

Jednotlivé chování lidí záleží na tom, jak dobře se znají, jak dobré mají mezi sebou vztahy a jaký druh humoru mají jednotlivé osoby.

Jednotlivé odpovědi závisí na povaze osob, se sebereflexí a smyslem pro humor.

ještě pro mě vždy záleží na kontextu celé situace, vzájemných vztazích daných osob, na použité intonaci ve větě...

jhkj

Již nic

jj

Jj ;-) ironii mám ráda

Jo, celkem zajímavé, ale myslím, že každý odpoví podle svého charakteristického naturelu. Přeji hodně úspěchů a radosti z práce.

Jsem člověk od přírody netaktní, ale snažím se to kontrolovat a třeba ze smradlavých nohou bych si nikdy srandu nedělala, protože to je ubohé. Monika si podle mě poznámku Petra zasloužila, protože se zbytečně chvástala a povyšovala. A poslední slovní přestřelka je obvyklá - taková, která mezi holkama vyšumí do 10 minut.

Jsem přesvědčená, že použitá odpověď více než o samotné komunikaci vypovídá o nás, odpovídajících na otázky. Záleží na osobností člověka, jak se kdy zachová.

jsem velmi zvědavá na výsledek a co z tohoto výzkumu vzejde

Jsem zvědavá na jeho smysl. :-)

Jsem zvědavá na vyhodnocení :-) Zajímavý výzkum.

Jsem zvědavá na výsledek

Jsem zvědavá na výsledky :)

jsem zvědavá na výsledky :)

jsem zvědavá na výsledky, velmi zajímavý dotazník pro zajímavý výzkum.

Jsem zvědavá, co budou odpovídat muži. :)

Jsem zvědavá, jak to vidí ostatní :-)

Jsem zvědavý na smysl průzkumu a výsledky :-)

Jsou to otázky, které je nutné přečíst několikrát aby byl pochopen smysl otázky. U předposledních bodů dotazníku by bylo vhodné nahradit slovo "velmi" jiným slovem,do odpovědí nedává smysl.

K čemu asi bude výzkum sloužit? Obstála jsem?

k čemu dotazník slouží?

k čemu dotazník slouží? zvláštní otázky, těžké odpovědi, když o tom vím tak málo.

K čemu je to dobré.

K čemu to je ?

k čemu to je?

K jakému účelu dotazník poslouží? :)

K otázkám- asi bych možnost odpovědi "Byli smutní; cítili se hloupě" rozdělila na dvě samostatné odpovědi :)

K prvnímu příběhu: Tohle zní jako normální situace, kdy si ze sebe dva nejlepší kamarádi dělají legraci. Ale oba by měli věděl, kdy mají přestat a kde je hranice, jinak by se to mohlo někoho dotknout. Druhý příběh: Ta slečna je děsně náročná, není divu, že je pořád sama. Chudák kluk pracuje a asi kvůli ní nebude vstávat dřív. Já být její kamarádkou, tak mluvím jedině sarkasticky. Zní jako naprostá "nána" a myslím, že se Petr držel ještě zpátky. Třetí příběh: Chápu, že je Martina naštvaná - 20 minut je 20 minut. Já bych si taky pěkně dloubla, ale docela to přehnala. "Jak si můžeš nechat ujet autobus?!" <- Tahle věta by mě nesmírně naštvala a taky bych vyletěla jako Jana. Když jedu někam pozdě, tak se cítím provinile a nepotřebuji, aby na mě ještě někdo křičel.

k takovým situacím by mezi přáteli, kteří si vyjdou za zábavou, nemělo vůbec dojít

Karel mohl Jirkovi říct celou věc stranou od ostatních,Jirka by měl být rád, že ho na to upozornil ale rozebíral to před ostatními , že chtěl Jirku shodit. V druhém případě měl Petr pravděpodobně pravdu a Monika se měla zamyslet nad svými nároky a nad tím, že se sama moc nesnaží přizpůsobit svůj čas partnerovi.Monika to měla pochopit a víc situaci nerozebírat. Ve věci Martiny a Jany si myslím, že vůbec nebylo nutné kvůli 20 minutám situaci hrotit, navíc vysvětlení Jany bylo omluvitelné a dostačující a nabylo třeba situaci dál řešit,hlavně, když se jedná o kamarádku a to v jakémkoliv věku.

Každá ze situačních scének by si zasloužila jinou sadu otázek. Zajímá nás výsledek dotazníku - zaslete na info@bi.cz

každodenní situace, nic moc neřeší, jen vlastně rozdmychají situace a není z nich moc jak ven díky dalšímu rozvíření emocí...

Každý to může cítit úplně jinak. Nevím co z toho může vyplynout za výsledek... Možná míra empatie ve společnosti !?

Kdyby... To se dá jenom teoreticky ohodnotit, v praxi to funguje jinak, záleží na mnoha proměnných.

Komunikace je opravdu důležitá, obvzlášť v partnerském vztahu a zaměstnání. :-)

komunikace je opravdu velmi složitá, vždy by záleželo i na ostatních, kteří byli přítomni, jaká atmosféra by z nich vyzařovala

Komunikace je těžká,někdy někdo něco řekne a připadá mu to jako vtipná poznámka,ale druhý se urazí.Hodně asi záleží na momentální náladě:)

komunikace je velmi důležitá věc

komunikace je velmi důležitá, myslím ale, že podstata komunikace je někde jinde než předpokládat, co tím chtěl druhý říci. Navíc, když něco říkám, nenesu zodpovědnost z ato, jak to druhý pochopí. To je jeho věc. Známe všichni situace, kdy na stejnou poznámku ve stejné situaci stejný člověk reaguje různě a někdy i velmi. Takže to není zdaleka o tom, co říkáme nebo jak, ale v jakém jsme momentálně rozpoložení. A na tom, jestli a do jaké míry si uvědomujeme vlastní zodpovědnost za to, jak podobné poznámky bereme.

Komunikace neni legrace. A pritom je tak hodne dulezita! M. :-)

Komunikace pokud není jen písemná zahrnuje i nonverbální složku.Na tyto otázky se nedá odpovědět,protože nezahrnuje všechny aspekty komunikace.Nevíme v jakém vztahu osoby jsou,v jaké náladě,jaké jsou jejich povahové rysy a zda je znají a tolerují přítomní.Takto se podle mě dá zkoumat pochopení textu nebo obsahu zdělované informace.jinak děkuji docela mě to bavilo.

konec

Konečně dotazník, co vypadá smysluplně :)

krasne:)

kravina

Líbí se mi, že dotazník je v částech muž-muž, muž-žena, žena-žena. Škoad, že nebyly ještě v těch částech rozděleny dva úseky na přátele (ať už velmi dobré nebo jen známé) a na formálnější vztahy mezi účastníky konfliktů. Ale to už by asi bylo nekonečně hodnot ke zpracování. Přeji hodně štěstí s dizertační prací!

Líbilo se mi to, zajímají mě výsledky průzkumu :)

Lidé by k sobě měli být více tolerantní.

Lidé by měli být k sobě tolerantnější. To se v dnešní době už nenosí.

Lidé jsou různí:-)

Lidé jsou zlí :(

lidé spolu neumějí moc komunikovat

má to význam ?

mám aspergrův syndrom, odpovědi ohledně mezilidské komunikace nebudou relevantní.

Martina byla prilis hystericka.

Martina je hloupá a všichni mají nemístné poznámky.

Martina je protivná :-)

Máte dobré nápady dělat různé takovéto průzkumy, ale tento byl asi jeden u nejzajímavějších možná i z nejdůležitějších který jsem kdy vyplňoval. Byl jsem rád, že jsem mohl vyplnit tento dotazník, který se týká i současné populace (především dětí; dospívajících)

Máte chybu v 31. otázce "Karel chtěl odlehčit situaci" :D

máte tam pár překlepů v Jana vs. Karel na konci apod. je to dotazník - lidé neodpoví dle reality první modelovou situaci jsem moc nepochopil

mezi přáteli a kamarády nad takovými prkotinami neuvažuji, neberu uvedéné příklady tak smrtelně vážně a v komunikaci tohoto typu bych sázela spíš na vtip.

Mezilidská komunikace je velice složitá, strašně záleží na konkrétních lidech, zda je to muž či žena atd. Navíc v posledních letech komunikace vázne, především ta přímá - osobní. Spousta lidí raději zavolá nebo dokonce jen napíše, hlavně díky mobilům (hovory+smsky) a internetu došlo k omezení přímé - osobní komunikace, což má obrovský vliv na mezilidské vztahy, tedy i na partnerské vztahy, zvýšená rozvodovost atd.

mezilidské vztahy

Mezilidské vztahy jsou těžké, ale myslím si, že když ke všem lidem bude člověk přistupovat pozitivně a né s úmyslem jim slovně ublížit, tak se mezilidské vztahy určitě zlepší, alespoň u svých přátel v okolí.

Mezilidské vztahy jsou v dnešní době zlé, já osobně mám zlé zkušenosti s tím, že ti, co mi byli nejbližší o mně roznášejí špatné věci a teď jsem pro všechny známá jako špatný člověk. Když najdete opravdového přítele a přátelé, tak máte to nejhezčí, pokud jse pro někoho důležitější mít velký majetek, spousta peněz a ne mít hezkou lásku, krásnou oporu a příjemnou společnost a spoléhá se na to, že když má spousta peněz a majetku, tak bude pro všechny nejlepší, tak je to blbec, má se koukat na člověka, né na vzhled, ale na povahu a nejkrásnější je přátelství, které je spolu kvůli podobnosti povah, sice můžu znít až prostě, ale je to tak, snad jste toho také svědkem, že je to doopravdy takto.

Mílé, fandím studujícím.

Mnoho úspěchů při vyhodnocování dotazníku

Moc dlouhé

moc dlouhé, nudné

MOC DLOUHÝ A KE KONCI UŽ NUDNÝ DOTAZNÍK !!!

Moc dobře ty situace znám:-)

moc nechápu, co z podobného dotazníku může vylézt za výsledky, to jsem zvědavá... :)

moc pěkný dotazník!

moc zajímavý dotazník a situace

Moc zajímavý výzkum.

Moc zdlouhavé.. jelikož je každá otázka více méně stejná :) Přeji pěkný den

Modelové situace jsou vybrány dobře, ale posyktují málo informací. V reálném kontaktu průměrný člověk vnímá velmi mnoho vzájemných vztahů či detailů a taky aktuální náladu lidí okolo. Pak tomu přizpůsobuje své chování. Celkem by mě zajímalo, jaké budou výsledky tohoto výzkumu.

Moje odpovedi stavi na faktu, ze s kamarady jsme k sobe uprimni a nebojime si rict nebo vycist i neprijemne veci

Možná by měla být škála odpovědí širší

Možná by nebylo od věci uvést ještě i jiné možnosti,př.u věku nezáleží na věkuapod.

možnosti výběru souvisí s tím, jak důvěrně a dlouho se lidé ve skupině znají, dále na dalších okolnostech (nálada, rozpoložení lidí apod.) za kterých vzniklé situace vyvstaly

Musela jsem tedy hodně přemýšlet, ale tenhle dotazník se mi líbil.

Myslí, že lidé takto detailně své rozhovory nerozebírají ani "před", ani "po". Někdy se cítí ve společnosti špatně a nejsou si schopni přesně uvědomit proč. Někteří zase "plácají" a neuvědomují si, že by se mohli někoho dotknout (a sami taky nebývají dotčeni, ať se řekne cokoliv). Nevím, jestli chlapi jsou na sebe opravdu tak drsní, ale v prvním případě jsem pochybovala, že Jirka a Karel jsou dobří kamarádi.

myslím si ,že na dané situace ,reagujeme také podle momentální nálady a povahy dotyčných lidí.

Myslím si, že by v reakcích a pocitech hodně záleželo na konkrétních lidech a především vztazích mezi nimi + to, jak dlouho a dobře se znají, je-li mezi nimi přátelská atmosféra - co si kdo k sobě může dovolit navzájem a jak se v tom cítí.

Myslím si, že lidská komunikace je nadmíru složitá neboť vyplývá z vnitřního rozpoložení, z našich myšlenek. Které pod návalem emocí častokrát nezvládneme a vede to k tomu, že hovoříme neuváženě. Ke špatné komunikaci která je v této době velkým problémem mnoha lidí podle mého názoru přispívá uspěchané tempo, zaneprázdněnost, velké psychické a fyzické vyčerpání a také technika, která nám však v tom měla paradoxně pomoct.

Myslím si, že použití daných frází záleží i velmi na tom, jak moc dobří známí jsme a jaké jsou charakterové vlastnosti našich přátel, poté bych si dokázala představit, že i poznámku o zutí bot bych dokázala říct i výrazně staršímu známému. Kdybych ho tedy znala dobře a věděla bych přibližně, jak zareaguje. Proto mi nestačili políčka u otázek na použití frází (výrazně mladší, mladší, starší, ...).

Myslím si, že reakce lidí na podněty a situace jsou dány růzností povah, ale také momentálních nálad. Za sebe: špatně se mi hodnotí situace a reakce lidí, když nevidím jejich neverbální projevy.

Myslím si, že u otázky "Použil/a byste ji, pokud by..." je docela i podstatné jak se s daným člověkěm znám, nejenom kolik mu je let.

Myslím si, že vždy záleží na povaze a hloubce vztahu jednotlivých účastníků.

myslim, ze chovani v modelovych situacich by se hodne odvijelo od vzajemneho vztahu ucastniku a take od jejich konkretnich charakterovych vlastnosti - momentalni "jedovata poznamka", ktera ma nejaky konkretni duvod, nebo chovani cloveka, ktery se takto chova casto a je tim okoli az neprijemny.

myslim, ze vsichni jen reagovali na hloupe sdeleni ironickou poznamkou, kterou si chteli jen rejpnout..

myslím, že dávat možnost zaškrtnout všechno, co je možné nemá smysl. možné je totiž opravdu všechno, každá reakce, i taková, která by nás nikdy nenapadla a člověk by pak vyklikal úplně všechna políčka a z průzkumu by vlastně pak nic nevyplynulo.

myslím, že dotazník vám hlavně ukáže, jací lidé jej vyplňovali, jestli více optimistů nebo negativistů, podle toho budou pravděpodobně vybrány i odpovědi

Myslím, že je dobré se bránit jakoukoliv poznámkou, když Nás člověk urazí, ať je straší tak mladší. Já osobně většinou jazyk za zuby nedržím, pokud se nejedná o rodinu:-)

Myslím, že jsem napsala vše :)

Myslím, že Karel je netaktní primitiv. Jirka by si měl umýt nohy a nezouvat se na veřejnosti ve společnosti ostatních lidí. Monika je nevyrovnaná, namyšlená a věčně nespokojená žena, která by se měla nad sebou zamyslet. Petr je celkem vtipný a pohotový muž. Jana by si měla vymezit nějaký čas, aby se trochu bavila, relaxovala a nebyla celý den v práci. A Martina má zjevně nervy v kýblu.

Myslím, že odpověď "Nijak, ... chtěl/a jen upozornit na stav věcí" se u některých otázek příliš nehodí / není dobře použitelná

Myslím,že otázka týkající se věku( vzhledem k ostatním aktérům děje) je bezvýznamná a zavádějící.Podle mě spíš záleží na vztahu k dané osobě,přestože je to kamarád/ka.Jinak mluvím s kamarádkou z práce a jinak s kamarádkou/kamarádem od ohně,protože jsou každý jiný,zažívám s nimi jiné situace,používáme trochu odlišný slovník a většinou je rozdíl i v druhu humoru,který ten který kamarád/ka chápe,toleruje,sdílí.Když tak teď nad tím přemýšlím, hlavní roli bude hrát asi ten humor.

na co to je?

Na můj vkus trošku delší, ale chápu proč

na otázky jsem odpovídala, tak jako by to byli opravdu dobří kamarádi. Jsem optimista.

na použití uvedených poznámek nemná vliv jen věk, ale také postavení (nadřízenost, podřízenost) vztah (kamarádi, kolegové), sebevědomí mluvčího atd.

na výběr málo možností odpovědí

namám co dodat

Narážky na nohy mají jiný ohlas v mužské/ženské společnosti. Chyba je na straně Moniky a pokut ji odpověď urazila, tak není schopna pohledu z více stran. Při omezení skupiny je na místě omluva a vysvětlení, nikoli následované vytáčením.

náročný na soustředění:-)

nebaví mě to!!

Nechápu poentu dotazníku ,ale dobrý ..

Nechápu úplně zvolené alternativy odpovědí :-) Někdy nedávaly na otázky smysl.

nechápu význam

Nechápu, co tím chtěl básník říci :-D

nechápu, proč je tato otázka povinná, považuji to za chybu dotazníku

nechci nic přidat

Nechci, nic se mi momentálně hlavou nehonilo.

někde by možná bylo vhodné pozměnit výčet možných odpovědí (především u chtěné reakce ostatních - účastníci "konfliktů" asi často ani zapůsobit na ostatní nechtěli...)

Někde bych svou odpověď více rozvedla u bodů, kde k tomu nebyl prostor.

Nekdy jde o nemistni vtip, sexualni nadech v situaci mezi prateli ci rychlou reakci vyresit nastalou situaci.

některé odpovědi nesouhlasí se zadáním. Nechápu účel dotazníku.

Některé otázky byly celkem jednoduché, ale v mnoha otázkách jsem si nebyla jista, především u prvního bloku otázek. Je něco jiného vidět to napsané a něco jiného slyšet ty lidi, jakým tónem a způsobem to říkají apod. Zvolila jsem odpovědi, které se mi jevily nejvhodnější, ale třeba, kdybych byla v té situaci s těmi lidmi, možná bych zvolila jiné odpovědi.

Některé poznámky si člověk může dovolit s ohledem na situaci a podle toho jak moc zná své společníky a je schopen předpokládat jejich reakce Poznámka s lehkostí a humorem přijatá v jedné skupině přátel by v jiné mohla vyvolat rozpaky a pohoršení a každý se v průběhu života vlastní zkušeností učí, co je kdy přijatelné

některé situace mi nepřišly moc věrohodné, jsem radši pozitivní a snažím se hrozící konflikty odvrátit nebo aspoň zmírnit

Některé výroky by z mých úst nikdy nevyšly, proto je těžké je posuzovat, jako své.

nelíbí se mi - je nejednoznačný, nepočítá s gestikulací, tónem - ironií - lidi nemluví jen aby někoho naštvali, pobavili, či informovali, třeba maskují své pocity a ačkoli je něco mrzí a jsou smutní, tak třeba agresivně zaútočí, nebo jsou unavení.....slova slouží i zakrývání rozpaků a pocitů viny

nelogické větvení otázek

nemám

nemám

nemám

nemám

Nemám co dodat

nemam co dodat

nemám co dodat :-)

Nemám co dodat, zpracováno je to dobře :)

Nemam co dodat.

Nemám co dodat.

Nemám co doplnit, mezi kamarády a dobré známé takové poznámky patří, jsou to lidské situace a lidské reakce.

nemam co napsat.. :)

Nemám dotazy.

nemám k tomuto dotazníku žádné poznámky

nemam otazky

nemam poznamku

nemám poznámku

nemám poznámky

nemám poznámky :)

nemám připomínek

nemám žádné poznámky

nemám žádné poznámky

Nemám žádné poznámky.

nemám žádné připomínky k výzkumu

Nemám žádné připomínky.

nemám žádné výtky

Nemám žádnou poznámku

nemám žádnou poznámku

Nemám žádnou poznámku

Nemám žádnou poznámku :)

Nemám žádnou poznámku, pouze jsem si všimla, že u otázky č. 31 je v jedné z nabízených odpovědí chybně uvedeno osobní jméno.

Nemám žádnou poznámku.

Nemám žádnou poznámku...

Nemám žádných připomínek, žádné poznámky, odpovídala jsem podle svých pocitů.

Není jasné, co z odpovědí na takové otázky můžete získat

Není zač :-)

Nepohybuji se mezi lidmi, kteří by se takhle chovali. Ne vždy jsem dokázala v odpovědi"jinak" popsat, co si o dané otázce myslím. Ale to je asi moje mínus.

Nepochopila jsem účel otázek...

nepřesnosti v otázkách, autor by si měl po sobě zadání přečíst

Nerozumím tomu, jak může tento dotazník pomoci, ale snad víte co děláte... :-)

nesedí mi škála odpovědí, chtělo by to širší spektrum pocitů. kdo se cítí hloupě, nemusí být hned smutný a když někdo utrousí sarkastickou poznámku, nemusí hned chtít druhého naštvat..

Nesmyslně dlouhej dotazník o hovnu!!!

Nesnáším trapné žertíky, vždycky se mě dotknou, i když nejsou cíleny na mně - cítím se trapně za dotčenou osobu. Většinou k takovým situacím dochází proto, že lidi mají pohotově spíš pusu než mozek a uvtípnou se bez ohledu na toho druhého.

Neuvěřitelně dlouhý dotazník.

nevím

Nevím

nevím

Nevím co bych k dotazníku dodala.

Nevím co napsat

Nevím k čemu to je... 100 lidí 100 názorů

nevim, proc se ve dvou odpovedich ptate na vek,ktery nebyl nikde zmineny

nevím, v dnešní době se setkávám s ironickým, výbušným jednáním, málo - téměř minimálně spolu lidé jednají tolerantně, uctivě

Nevím, zda jsem byl vhodný respondent. Takovýchto debat se pokud možno neúčastním.

Nevíme nic o charakteru účastníků, hodně záleží na temperamentu osob.

nic

nic

nic

nic

nic

nic

NIC

nic

Nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

Nic

nic

Nic

nic

nic

nic

nic

Nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

Nic dalšího nemám, jen se mi zdá,že je to zbytečně dlouhé.

nic konkrétního na mysli nemám, zajímá mě výsledek :)

nic mám prázdno

Nic mě nenapadá

nic mě nenapadá

nic mě nenapadá

nic mě nenapadá

nic mě nenapadá

nic mě nenapadá

nic mě nenapadá, možná trošku dlouhý

NIc mě nenapadá.

Nic mě nenapadá.

Nic mě nenapadá.

nic mě nenapadá...

nic mne nenapadá co dodat

NIC NEDOPLNÍM

nic nemám

nic se mi nehoní hlavou

nic se mi nehoní hlavou

nic se mi vzhledem k dotazníku hlavou nehoní

Nic sem psát nechci.

Nic, hodně štěstí při vyhodnocování.

No, je těžké se "vejít" do škál, když je člověk nejprve pobídnut představit si situaci v různých kontextech. Při rozhodování, zda bych takovouto větu použila v rohovoru pro mě rozhodně není signifikantní to, jak je člověk starý. Spíš je důležité, jaký vztah je mezi námi, co vím, že "snese", jaký má smysl pro humor. Ve svém okolí najdu lidi, které tyto věty pobaví, ale i lidi, jichž se dotkne. Podle toho je buď použiji či ne, s důrazem na to, zda je chci trochu "popíchnout", nebo naštvat, přimět je k sebereflexi, nebo je to prostě forma humoru. Takž emé odpovědi jsou v tomhle ohledu trochu relativní. Dále je těžké zhodnotit "vtipnost" poznámky u posledního případu, Jana sice možná chtěla situaci odlehčit a být vtipná, nicméně každý disponujeme určitými prostředky, Janiny mi pro tuto situaci přijdou víceméně "slabé", a to jak v ohledu vtipnosti, tak i třeba sebeobrany a protiútoku v případě, že by takové jednání bylo opravdu založeno na puntičkářském a neomaleném vyčítání jejího zpoždění. P.S. u otázky 21 máte navíc "se", tak ať to pak někde nepoužijete v práci :-) Přeji mnoho zdaru! :-)

no,že nevím k čemu je to dobré,ale asi k něčemu ano

občas byla otzáka o odpověď položena tak, že jsem musel přečíst zadání alespoň 2x než jsem jej pochopil

občas jsem musela trošku přemýšlet :D

občas mi otázky nepřipadaly úplně jednoznačné

Odpovědi by možná vypadaly jinak v jiném citovém rozpoložení, v jinou denní či roční dobu.

Odpovědi byly málo rozmanité. Člověk dokáže reagovat a cítit se pestřeji, jestli víte jak to myslím. Ale pro všechny případy tam byla odpověď "jinak", takže tato možnost ten nedostatek vyvážila.

odpovědi mi přišly hodně stereotypní...ale možná je to záměr výzkumu.

odpovedi vyzni rozlisne, zalezi na tonu hlasu, vyrazu ve tvari a pohybem celeho tela ...

odpovědi, které máme hodnotit jako příjemné, nepříjemné, či vtipné -většinou vůbec nejsou vtipné a zvolila bych lepší...

odpovědi, které se měly hodnotit, jsou neutrální a nemají za úkol ani nikoho nastvat, ani rozesmát. jsou spíše trapné. Aby řeč nestála. spíše mi připadají jako že je pronesl někdo, kdo musí mít poslední slovo.

Odpovídala jsem spontánně, ale vůbec nevím, jestli bych podruhé odpověděla naprosto stejně; vždycky hodně záleží i na vztazích ve skupině lidí, kde se ta která scénka odehrává. Přeji úspěch v práci, pro kterou vyhodnocení tohoto dotazníku slouží :-)

Ono záleží vždy na situaci

Opkující se.

opozdit se může každý, každý se může zdržet...

Osobně si myslím, že by se lidé měli více věnovat tomu chovat se slušně. A mimochodem poslední situace, byla to Martina, kdo se choval nevhodně. Jana se jí slušně omluvila a taková věc se prostě stát může.

Ot. 31 - místo Karel má být Jana

Otázka 31 - Kde se tu vzal Karel? :)))

Otázka 33: Janina poznámka ...... jak pro koho byla příjemná či nepříjemná. Nevěděla jsem ke komu to mám vztáhnout. Jinak dobrý! Přeju pěknej den Jarmila

Otázka 36 by měla být nepovinná, jinak zde musí každý něco napsat, přestože nemá co sdělit.

otázka k vtipnosti je trochu těžkopádná

otázky a výběr odpovědí bohužel často nedávaly smysl...

Otazky mi prijdou zavadejici, obzvlaste casti, kdy mate uvest vsechny mozne moznosti odpovedi toho ci onoho ucastnika dialogu. V podstate jsou mozne vzdy vsechny odpovedi, zalezi na presnem kontextu a duvernosti ci povrchnosti vztahu zucastnenych stran. Taky se mi nelibilo, ze v dotazniku samotnem jsou chyby - napr. u otazek tykajicich se Jany byly odpovedi tykajici se Karla. Toho by se tvurce dotazniku tohoto typu mel opravdu vyvarovat. Take je dotaznik dost dlouhy a nekolikat v prubehu jeho vyplnovani jsem zvazovala ukonceni vyplnovani. Ale to jsou me osobni dojmy ;) Doufam, ze dotaznik pomuze splnit skryty ucel, ktery jeho vyplneni ma. Hodne stesti.

Otázky mi přijdou poněkud krkolomně formulované.

Otázky nejsou zcel avýstižné.

Otázky nepokrývají celou škálu pocitů, kterou mohou zmíněné poznámky vzbudit.

Otázky typu použila byste tuto poznámku v případě, že by dotyčný byl/a výrazně mladší, mladší atd. mi přijdou nevhodné, v tomto případě, bych poznámku použila bez ohledu na věk.

Otázky, jako byla ta 35., nedávají moc smysl. Tohle není o věku, ale o vztahu těch dvou. Jinak tedy hodně zdaru při zpracovávání. Neumím si představit, co z toho může jít vyvodit za závěry :-)

Pěkně postavené situace, srozumitelné odpovědi.

Pěkný dotazník a ať poslouží :)

Pevné nervy při psaní diplomky! :-)

podle mě mohla být větší výběrová škála něž nepříjemně/hloupě/poukázání na situaci/vesele. Navíc, jestli bych poznámku použila, záleží na tom, s jak blízkou osobou mluvím - př. svým rodičům v takovýchto situacích bych řekla stejné poznámky, ale třeba vzdáleným tetám nebo spolupracovníkům nikdy....apod.

podle mě nesmyslné otázky, které byly shodné u všech příkladů. Jeden z nejhorších dotazníků co jsem kdy vyplňoval.

podle mě odpovídáme subjektivně než objektivně, každý bude reagovat jinak

podle otazek nechapu na co tento dotaznik je a co se z neho vlastne vyzkouma

Pokud se člověk nachází mezi dobrými přáteli, může si dovolit říct skoro všechno, vtipkovat, škádlit a ostatní by se neměli hned urážet, když se znají tak by měli chápat vzájemnou ironii a taky reakce Martiny v posledním případě byla přehnaná, takhle by nejspíš dobrá kamarádka nereagovala

pokud se jedná o jchování mezi opravdu dobrými kamarády, lze použít i peprnější poznámky, ale musí být vtipné, nikoliv urážlivé a zesměšňující

Poměrně těžķé ohodnotit situace...člověk si je představuje na základě svých zkušenosti....

Poměrně zajímavý dotazník.

Poněkud delší než jsem čekala :-) ale bavila jsem se

popisované události vždycky chybí autentičnost, charakteristiky zúčastněných osob...

Poslední ukázka komunikace byla nejednoznačná. Dost by záleželo na tónu hlasu Martiny. jestli to celé myslela vážně nebo v nadsázce. Já jsem volil, že to bylo vážně. :-)

Postavil bych jinou formulaci.

potkávám spoustu takových sobeckých lidí a je mi z toho smutno

pozor na gramatické chyby!

proc je tak dlouhy??

proc si mam predstavovat, ze jednam jako krava?

Proč je tato otázka povinná?

Proč je tohle povinná otázka, když můžeme? (to je to co se mi honí hlavou. ;))

Proč se u otázky o Janě a Martině mluví v odpovedi o Karlovi? Chyba se vloudí ;-)

Prosím o zaslání vyhodnoceni na vituss@seznam.cz

Průměrný dotazník.

Prvně jsem neměl chuť vyplňovat tuto otázku, ale je označená jako povinná.Takže první poznámka je, že otázka č.36 je špatně formulována. Správně by mělo být Sem musíte vepsat .... Ale možná je to také součástí výzkumu. A když již jsem v tom psaní, tak jsem měl trochu problémy s odpovídáním na otázky, např. 31 apod. U některých jsem chtěl někdy dát Nijak, ale s druhou částí odpovědi jsem se neztotožnil. Jinak super dotazník a těším se na výsledky. Snad se nezapomenu podívat.

první dvě poznámky, které se komentovali mě fakt rozesmáli

První konverzace může být dvojsmyslná.

První příběh beru jako kamarádské "škádlení". V druhém příběhu figuruje totální pipina, která mě štve už o ní jen čtu. Ve třetím...myslím, že každý má dneska mobil a mohly se domluvit, že tamty půjdou napřed a Jana dorazí později. Pokud to je 20 let starý příběh a mobily nebyly, tak stejně nechápu naštvanou reakci Martiny. To se prostě stane. A aby na mě byla kamarádka hnusná kvůli takové blbosti, tak to bych se rovnou otočila a jela zase domů.

Předsudky.

předurcene odpovedi jsou misty zavadejici a vypisovat "jinou" se mi fakt nechce svět a komunikace se nedají naškatulkovat do 4 možností a verbální projev řešit jen v písemném zadání je ta největší zcestnost

přeji hodně úspěchu

přeji hodně úspěchů, ale pozor na překlepy v zadání - např. otázka 31

Přeji Vám hodně štěstí! :-)

Přeju hodně úspěchů při obhajobě práce :)

Přemýšlím, proč jsem u všech otázek musela využít políčko "jinak". Možná tam chybí "taktně to přešli mlčením" a "přidali se". Pak by bylo zajímavé další větvení.

Přemýšlím, zda Vám moje odpovědi k něčemu budou.

Přijde mi to jako dobrý nápad, jen by mě docela zajímal způsobem hodnocení a zpracování výsledků :-) Hodně štěstí :-)

příjemný dotazník

Příliš dlouhý.

Příliš jsem nepochopila význam těchto otázek, docela jsem se v tom ztrácela, ale tak snad to poslouží ku prospěchu disertačky:)

příliš složité...

Připadá mi poněkud zvláštní ...

Psané rozhovory je těžké ohodnotit bez kontextu a intonace. Ta samá věta může vyznít jak vtipně, tak urážlivě. Z tohoto důvodu pro mě bylo obtížné na některé otázky odpovědět. Nicméně mi přišlo zajímavé se nad danými otázkami zamyslet. Zajímalo by mě, co má být výstupem tohoto dotazníku, jaký je jeho cíl.

Rád bych věděl, jak by se mezilidská komunikace dala vyučovat. Zatím se lidé učí jenom věkem a to ještě ne všichni - bohužel.

Ráda bych se dozvěděla výsledky průzkumu ;)

Ráda bych věděla, k čemu je tento dotazník dobrý :-)

reakce závisí na povaze člověka, když jsou tři lidé v nějaké situaci, tak každý může reagovat jinak, každého zasáhne něco jiného a něco jiného ho pobaví

různí lidé by se ve stejné sutuaci chovali různě

Řeč a komunikace obecně, je děsná dvojsečná zbraň. Jeden nikdy neví, co se může skrývat za slovy druhého.

S hloupými a omezenými lidmi je komunikace těžká.

Sám jsem zvědav co z toho vyplyne

Shrnuto podtrženo... Kousavé a jízlivé poznámky nemám rád, nevedou většinou k ničemu dobrému, jen k nepříjemné chvíli jak pro adresáta, tak pro ostatní, uvádí všechny okolo do rozpaků a sám mluvčí se mnohdy cítí taky špatně... Vtipnost velmi záleží na tónu hlasu, povaze zúčastněných a dalších věcech. Implicitně to vtipné není a spíš to naštve. Nicméně v některých případech to vtipné je a pak je to na místě. Sám používám podobné poznámky pouze tehdy, když jsem si jistý, že budou dobře přijaty, protože si myslím, že schválně někoho trápit je totální ubohost. Pak vznikají spory tam, kde by nemusely, a na světě přibývá trápení. Zastávám názor, že většinu problémů si člověk přivodí sám nebo navzájem s ostatními. Kdyby toho nebylo, žijeme si tu víceméně jako v ráji. Tak proč se nesnažit aspoň tou svojí troškou dělat svět lepším? :-)

Situace 1: Myslím si, že poznámka o zutých botech byla neadekvátní. Osobně tyto reakce ohledně "smdících nohou" či něčeho jiného osobního v kruhu přátel nemám ráda. Problém by byl, kdyby mu nohy fakt hodně zapáchaly. A i tak bych se mu to snažila říci velice decentně a ne přede všemi. Situace 2: Poznámka mi přišla celkem adekvátní, ona nebyla moc doma, on se jí těžko mohl přizpůsobit a pokud si stěžuje na neaktivitu mužů a přitom není doma, chápu, že kamaráda, který si to vyslechl tím pobouřila. Situace 3: Také nemám ráda, když někdo chodí pozdě, ale v době mobilů, kdy zavoláte, že dorazíte později je to OK. A pokud kino stihly, tak bych to nijak nehrotila.

situace jsou vcelku jasné a je srozumitelné, jak se asi kdo cítil a kdo co jak myslel

Složitý, dlouhý :-) ale možná přínosný :-D

Snad jen, že jinak se chováme k blízkým, známým a jinak k neznámým nebo méně známým lidem

Snad Vám moje odpovědi pomohou :)

Snažila jsem se vžít do děje a odpovědět nejlépe, jak lze dle nabízených možností ;-) Vy víte proč byl právě takto formulován, děkuji za možnost přispět svými odpověďmi, ať Vám to pomůže, hezké dny :-)

Spousta odpovědí je velmi subjektivních, nelze odhadnout, jak který člověk reaguje na příjemné, nepříjemné či vtipné poznámky. Někdo se může cítit dotčeně, trapně, jiný se pobaví, nebere si narážky osobně.

srozumitelný, zajímavý, v pohodě :o) Držím palce ve studiu. Šárka Závodná, Havířov

Stejně by mě zajimalo jestli jsem odpověděla cákle .D ale ja už jsem divný člověk,tak co

Stereotypní a nepříliš vhodné k elektronickému vyplňování. Vede k šizení přemýšlení, protože klade nároky na přemýšlení o otázce.

strašně dlouhý

Strašně se to větvilo. Ale jinak to bylo zajímavé, občas...

struktura dotazníku je velmi matoucí, případové situace nejsou jednoznačné a velice záleží na úhlu pohledu a hlavně na vztazích mezi danými osobami. To samé platí podle mě o věku. Pokud je někdo můj blízký kamarád, kterého znám dlouho nezáleží, jestli je o hondě starší či nikoliv

Super napad, jak naucit lidi akutecne vnimat kontext a podstatu situaci

super.

šikovně položené otázky

Škoda, že otázky jsou složitě formulovány a že u každé situace jsou stejné. I když se ptám na stejné věci, jde otázka formulovat 3xjinak. Tazatel se tak vyvaruje překlepů ( záměna Jana - Karel ) a pro odpovídajícího je průzkum zajímavější.

Špatný typ odpovědí u otázky 31 - jsou to odpovědi na první situaci.

tak nějak přemýšlím nad tou Monikou, přeci jen nechci jí soudit, ale měla by nad sebou přemýšlet. Přeci jen nechat Honzu kvůli tomu že "moc spí" je dost uhozené. Asi znamení pro další muže, že se téhle holce nedá zavděčit. Sice je atraktivní a vtipná, ale proč se honit za něčím co stejně nedoběhnu. Ona to časem zjistí sama a bude jí to užírat. Když náhodou potkáme Honzu, tak ho konec může štvát, může vyjádřit lhostejnost a může co jen bude chtít s vědomím, že si to zkusil a že to vlastně nepotřebuje. Protože jeho nová partnerka je přesně to co mu právě vyhovuje

Takto popsané situace lze jen obtížně vyhodnotit z hlediska, jak kdo interpretoval situaci, stejně tak lze jen obtížně napsat, jak bych zareagovala sama - vždy záleží do značné míry na osobnostech zúčastněných aktérů.

ten dotazník byl pořád stejnej

Těším se na výsledky.

Těžko říci, jestli data z dotazníku k něčemu budou. Bylo by potřeba jej přeformulovat.

Těžko se to hodnotí je to vytržené z kontextu, záleží na spoustě okolností- tónu hlasu, jak dobří známí to jsou....

to bych rád věděl, kam ten dotazník směřuje

To je hloupé, když se člověku nic hlavou nehoní.

to nejde takto vyplnit co by kdo dělal když v té situaci opravdu není, myslím si že tento výzkum nebude vůbec přesný

Tohle asi ani nebylo myšleno vážně:-). U bakalářky bych to ještě možná chápal, ale na disertačku mi to přijde drsně hloupé:-)

Tohle by neměla být povinná otázka.

Trochu mi chyběla podrobnější informace o úrovni/důvěrnosti/trvání přátelství a postavení mluvčích v daných skupinách, abych se lépe mohla vžít do situace.

trochu mi sem nepasuje otázka na věk, ale jinak bych pak určitě ráda znala výsledek výzkumu :-)

trochu více inovace u odpovědí by něškodilo

Trosku dlouhe, cekala jsem zahimavejsi otazky k danym situacim.

trošku zmatené :-)

U každé otázky jsem si musela opravdu představit danou situace a takzvaně se vžít do ní. Bylo to místama opravdu na zamyšlení, co bych já sama řekla nebo bych si myslela.

U některých otázek byly nevhodné možnosti odpovědi.

U otázek 11, 22 a 33 bych možná dopsala, komu ta poznámka podle mě přišla příjemná/nepříjemná/vtipná. Ten, kdo ji pronesl, ji bude vnímat jinak, než zbytek skupiny.

u otázek, zda byly poznámky vhodné, bych škálu rozšířila o možnosti spíše ano a spíše ne, bylo těžké rozhodnout se

U otázky 31 máte chybu, vystupuje tam Karel, který v předmětné historce nevystupuje.

u otázky 31. je špatně uvedené jméno :-)

U otázky č.31 se Vám vloudil Karel místo Jany do odpovědí :-)

U podobných situací hodně záleží na charakteru jednotlivých postav, každý může reagovat různě (také nevíme, jestli na poznámkách není něco pravdivého - např. u autobusu). Nevím, jestli jsou otázky typu 'reagovali byste stejně: A/?/N' formulovány správně, protože záleží na situaci. Také otázka, za jakých podmínek (věkový rozdíl) bychom poznámku použili by spíš měla souviset se vztahem dvou osob (blízcí kamarádi/kolegové/spolužáci/...) a ne jen s věkem. U otázky 31 je v odpovědích použito špatné jméno. Dotazník je zajímavý a nutí k přemýšlení o ostatních i o nás samotných :)

U všech příběhů záleží na povaze lidí...

U všech tří rozhovorů chyběly podstatné podklady, jako charakter daných osob a taktéž intonace hlasu hodně napovídá. Tatáž poznámka se dá pronést neutrálně, vtipně, urážlivě... Takže výsledky budou dost zkreslené faktazií jednotlivých respondentů...

Určitě zajímavé téma, ale je natolik individuální a složité, že je velmi těžké jej nějak uchopit a vyhodnotit. Přeji ať se to podaří a jsem zvědavá na výsledky.

uvedené komentáře bych použila podle toho, s kým a jak dobrými přáteli bych měla schůzku nebo mluvila

Uvědomuji si, že jsem více projikovala své myšlení a vidění situace než, což je logické a normální si myslím, já nemůžu vědět, jak to daná osoba vnímá. Jinak skvělý dotazník i dobré téma! Hodně úspěchů při zpracovávání!

Už jsem jeden vyplňovala, proč jsou si tak podobné?

už jsem se bála,že příjde další příklad

V dnešní době je velmi špatná komunikace mezi lidmi, i mezi cizími i mezi bližními. Lidé už neumí říct pardon, s dovolením, děkuji... kamarádi se hádají, místo, aby drželi spolu, partneři si navzájem neřeknou, co je trápí...

V dotazníku je chyba - v otázce 31 jsou překopírované volby z otázky 10. Osobně pochybuji, že na tak složité téma metodicky postačuje dotazník s polouzavřenými odpověďmi týkající se pouze tří situací (pokud ovšem neskrývá jiný výzkumný záměr, než který deklaruje v úvodu).

V dotazníku máte chyby

V každé situaci záleží na tom, jak moc blízcí si lidé jsou a jak se k sobě chovají, jak berou takové poznámky na jejich osobu. Podle videa by se to dalo třeba odhadnout lépe.

V mém případě opravdu záleží na důvěrnosti ve vztahu než na věku. Dokáži respektovat autoritu staršího do doby, než se stane mým přítelem/přítelkyní, pak je již vzájemné chování oddáno více osobnějšímu jednání.

v některých otázkách (konkrétně - ohodnoťte otázku) nebylo jasné z pohledu koho se na to dívám....

V odpovědi na otázku 31 je překlep ve jméně

v odpovědi u otázky č. 31 je jméno Karel, které tam být nemá.

V otázce 31 je chyba - neměl by tam být Karel. Vadilo mi, že se otázky neustále rozbalovaly, raději vidím vše najednou (rozbalování má být pouze, pokud je otázka ano či ne - a odpovím li např. ne - pak se rozbalí další otázka). Také bych rozdělila do více možností a) naštvala se, rozlobila a za b) pohoršilo ji to, dotko se jich to.

V otázce 31 je uváděn Karel...máte asi chybičku

V otázce 31 máte chybně uvedené jméno u zaškrtávacích položek.

V otázce 31 vystupuje v jedné odpovědi Karel ...

V otázce č. 31 je chyba - ... Karel chtěl...

v pořádku ...

V prvních dvou případech bych použil jiných výrazů

v předposledních otázkách všech tří rozhovorů je jestli si umím představit...představit si to umím , ale ve skutečnosti bych to nikdy neudělala, takže je to vždy o tom ,jaké má dotyčná osobnost zažité modely chování,jestli se snaží být vtipná, jestli jí nevadí veřejně druhého usadit atd.

v psaném textu se nedá rozlišit ironie, jedovatost od v klidu míněné poznámky

V těchto otázkách hodně záleží na povaze dotyčných osob, takže je velmi těžké posoudit, jak by se kdo zachoval. V prvním případě bych řekla, že to byla ironická poznámka. V druhém směřovala k tomu, aby se dotyčná chytili za nos a uvědomila si na čí straně je chyba a třetí už spíše zoufalý pokus o ukončení rozhovoru.

vadily mi neustále se opakující otázky

Váš dotazník je poměrně složitý na orientaci kdo je kdo a zbytečně opakuje stejnou otázku na všechny pohledy na věc. Kdybych to věděl dopředu, tak bych to ani nezapínal. Začněte studovat něco co bude přínos pro společnost a né to, jestli je Martina nasraná kráva co nemá ráda Janu a dává ji to sežrat, prosím.

vaše problémz bych chtěla mít

Ve 31. otázce je v odpovědích místo Jany Karel.

Ve smíšené společnosti si člověk nemusí tolik dávat pozor na pusu, jako v dámské společnosti

Ve všech případech hodně záleží, jak se lidé v daném kolektivu znají. Jak jsou si blízcí a jestli poznámky myslí s humorem, nebo jsou poznámky cílem někoho urazit či ponížit.

Ve všech situacích se jednalo o kamarády, poznámky jsou tedy myšleny spíše ironicky, s nadsázkou. Při otázce, zda bych poznámku použila, když by byl dotyčný/á mladší, starší atd. jsem si nebyla jistá, zda bych ji řekla osobě, která by byla výrazně starší. Pokud bych tuto osobu ale brala jako svého dobrého kamaráda, nebála bych se poznámku aplikovat i na ní, tedy pokud bych věděla, že ji nějakým způsobem neurazím či že ironii v mojem hlase rozpozná.

ve všech třech případech bych doporučovala kurs asertivního chování

Velice zajímavé otázky ze života.

velice zajímavý dotazník hodně dobře zpracovaný konečně člověk nemá pocit že mu chybí třetí možnost protože je to sporné

Velmi zajímavé. Co se týká mezilidských vztahů, jsem pro řešit vše taktně a nikoho se pokud možno nedotknout. Ale někdy to zkrátka nejde. Jana

Velmi zajímavý dotazník, člověk se zamyslí i sám nad sebou, vidí, že opravdu kolikrát něco jiného říká a něco jiného si myslí, ale někdy je velmi těžké se ovládnout a říct opravdu to, co si člověk myslí.... Jen máte asi 2x chybu ve jménech - např. místo Jany, je zmiňován ještě Karel z předešlého příběhu...

Velmi zajímavý výzkum, opravdu by mě zde zajímal kompletní výsledek, nikoliv jen odpovědi.

velmi zajímavý výzkum. Těžko říc jak by člověk reagova, záleží na charakteru osob a znalostí jejich reakcí, rovněž na vztazích mezi zůčastněnými a také na jejich způsobu komunikace. Rovněž celková atmosféra je v daných případech rozhodující. Velmi zajímavé a k zamyšlení. Děkuji

velmi záleží na intonaci, na tom, jak se lidé dobře znají atp. To situace hodně ovlivňuje a je těžké to hodnotit.

Větší rozmanitost odpovědí.

vhodnost a nevhodnost poznámek závisí také na tom, jak moc si byli blízcí všichni lidi ve skupině

více takových oddechových dotazníků :-)))

vsechny moznosti jsou mozne. zalezi na intonaci hlasu, na situaci, na slozeni lidi, jestli to jsou pouze znami ci velmi dobri pratele...

vše podstatné bylo obsaženo v dotazníku

Vše v pořádku.

Vše v tomto dotazníku se dá interprtovat různě, tudíž i výsledky zřejmě nebudou příliš objektivní. Vědět předem o co jde a jak je to dlouhé, už by to bylo v koši. Hezký den přeji.

všechny přihody byly na jedno brdo, ale co už :))

Všechny tyto situace jsou hodně subjektivní. Záleží na společnosti, vztahu k referentům atd. Škála možných reakcí je hodně široká. Možná bych uvažoval spíše o možnosti polostrukturovaných rozhovorů.

Výběr naprosto stejných, totožných odpovědí u různých situací byl trochu zcestný. U každé situace bych volila jinou možnost odpovědi (ta možnost tam byla - vlastní odpověď), ale tím, že byly odpovědi stanoveny a bylo na výběr, byl respondent svázán. Odpovědi měly být raději voleny formou otevřené odpovědi.

vybery odpovedi jsou prilis zobecnene...avsak chapu, ze nebylo mozna dost mista pro vsechny mozne odpovedi.

výborný nápad k průzkumu sociální inteligence; uvítala bych ještě větší pestrost situací a kontextů

Vyplňovala jsem pouze proto, že mám dotazníky ráda, ale i přesto se mi jevil jako velmi nudný.

Vyplňuji poměrně hodně dotazníků a tak "hloupý" jsem ještě neviděl. :D ..jak myslíte, že jsem chtěl, abyste se díky této narážce cítili? Vždy záleží na dané skupině lidí - pokud mají smysl pro humor, tak se dá udělat legrace z čehokoliv.

výše zmíněné modelové situace se těžko hodnotí, protože jsou vytržené z kontextu

výzkum byl srozumitelný

vyznat se v lidech je někdy oříšek :D

Vzdy hodne zalezi na tom, JAK se vec rekne.

Vzpomněl jsem si na knihu Respektovat a být respektován, podobné situace se tam probíraly.

Vždy záleží na konkrétní situaci a temperamentu zúčastněných lidí. Nikdy není všechno černobílé.

Vždycky do toho vstupuje ještě spousta dalších faktorů které se asi nedají bšechny v dostazníku zohlednit, tak to berte jen orientačně :)

Vždycky strašně záleží na intonaci a na tónu, jakým člověk něco řekne, proto se občas špatně posuzuje něco, co je jen napsané (každý si to může ve své představivosti vyložit jinak)

vždycky záleží na momentální situaci a náladě zůčastněných. Komunikaci mezi lidmi nejde zobecňovat ani škatulkovat.

Vždycky záleží na tónu řeči, napsaná věta se dá říci mnoha způsoby.

x

x

x

xxx

Z důvodu studijních asi nešlo volit otázky jinak, ale život jde po křivolakých uličkách a nic není černobílé, ba ani šedivé. Přeji úspěch při obhajobě práce!

Zadání otázky zní, že mohu něco vepsat, a systém mě nutí něco vepsat, takže zadání mělo znít: Sem musíte vepsat...

Zajímá mne vyhodnocení, rád si ho prohlédnu.

Zajímal by mě smysl dotazníku.

Zajímal by mě smysl výzkumu. A jeho výstupy.

zajimala by me diskuze nad vysledky a jejich vypovidaci hodnota..

Zajímalo by mě k čemu výzkum podobných otázek a dotazníků slouží a jak bude využit.

zajímalo by mě, co z toho ve finále vznikne :-) zda to bude mít nějaké jasné řešení.

Zajímalo by mě, k čemu je to dobrý :-)

Zajímavá práce s češtinou

Zajímavá práce s emocemi. Líbilo se mi odpovídat, bylo to k zamyšlení.

zajimave

Zajímavé

zajímavé

Zajímavé

zajímavé

Zajímavé :-)

zajimavé :D

Zajimave ... jsem zvedavy co ma byt vysledkem

Zajímavé a trošku i nutí k zamyšlení, jestli je člověk dostatečně empatický.

zajimavé na zapřemýšlení

zajímavé otázky

Zajímavé otázky, na některé se těžko hledá odpověď. Nevím zda bych se v realitě zachoval stejně podle svých odpovědí.

Zajímavé otázky!

Zajímavé otázky.

zajímavě postaveno, situace poměrně časté v reálu. docela by mě zajímalo celkové vyhodnocení

zajímavé situace

Zajímavé situace a zajímavě kladené dotazy.

zajímavé situace ze života

zajímavé téma

zajímavé téma

Zajímavé téma i zpracování, díky, bavilo mě to!:)

zajímavé téma, jsem zvědavá na výsledky

Zajímavé typy rozhovorů. Myslím, že v mých odpovědích hodně hrála roli vlastní zkušenost a prožité emoce.

Zajímavé, docela by mě zajímal výsledek. Ten první případ jsem opravdu nebrala vážně, ale jako recesi mezi kamarády... On se jeden z nic, (už si nepamatuji který), opravdu zul???

Zajímavé, jen nevím, jestli se to dá posoudit jen tak, když člověk sedí neutrálně před počítačem. Teď se nám nehoní emoce hlavou a nepřemýšlíme ve spěchu.

Zajímavé, jsem zvědavá na konečné vyhodnocení a statistiku.

Zajímavé, k zamyšlení nad denními situacemi..

zajímavé, některé ze situací by možná vyvolaly spíš rozpačité pocity než rozzlobené nebo dotčené

zajímavé, nic mě však nenapadá

Zajímavé, originální pojetí s příběhy

Zajímavé:-)

Zajímavé.

Zajímavé.

Zajímavé. Málo možností.

zajímavý

Zajímavý dotazník.

zajímavý dotaník, líbil se mi

zajimavy dotaznik

Zajímavý dotazník

zajímavý dotazník

zajímavý dotazník

Zajímavý dotazník, občas jsem si nebyla jitá jak odpovědět.

Zajímavý dotazník, podobný jsem ještě nevyplňovala. Budou mě zajímat výsledky.

Zajímavý dotazník, sama mám čas od času problémy orientovat se v sociálních interakcích.

zajímavý dotazník, těším se na výsledky

Zajímavý dotazník.

Zajímavý dotazník. :) Člověk si u toho rozmyslí, jak by reagoval a proč :-)

Zajímavý dotazník. Ale vyplňovat ho večer, bylo těžké. Furt jsem se musela vracet a znova si číst původní zadání.

zajímavý otazník

Zajímavý průzkum.

Zajímavý průzkum...

zajímavý výzkum

Zajímavý výzkum :-)

zajímavý výzkum, a dost na zamyšlení, člověk by opravdu kolikrát nevěděl, jak zareagovat v určitých situacích

Zajímavý výzkum, který vyplývá z reálných životních situací.

Zajímavý výzkum, těším se na vyhodnocení. Jsem zvědavá, jak ostatní lidé vnímají modelové rozhovory.

záleží jak velcí jsme kamarádi, protože k někomu si tyhle poznámky dovolíte, k někomu ne

Záleží na jejich vztazích a "NASTAVENÍ" toho, jak spolu mluví, všechno může být bráno s nadhledem a humorně i smrtelně vážně. Je to těžké.

Záleží na situaci a v jaké jste náladě,když odpovídáte!

záleží na typu člověka, jak kdo zareaguje

zaujimave.... :)

Zbytečně dlouhé a časově náročné.

ze začátku jsem nechápala, jestli se odpovědi mají týkat "jen" té jedné uváděné věty...brala jsem to v kontextu celého konkrétního příběhu...zdálo se mi to tak logické. Čeština je úžasně "hravá".

zvláštní dotazník

zvláštní dotazník, matoucí hodnotit pohledy ostatních...

Zvláštní je hodnotit rozhovor dvou či více lidí aniž bych je znal a věděl jaký mezi sebou mají vztah a jak normálně komunikují, takhle když to nevím byl výběr odpovědí složitější.

Zvláštní situace a okolnosti, těžko odhadnout, jak by se kdo choval nebo chovat měl. Těžko soudit, nikdo není dokonalý.

žádná poznámka

žádné

žádné poznámky

žádné poznámky

Žádné poznámky nemám, jenom máte chybu v otázce 31, není to Karel, ale mluví se o Janě

život je složitý.lidé se chovají v daných situacích různě.ovšem,někdy nevhodně

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 9 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Byla Karlova poznámka v dané situaci vhodná?

 • odpověď ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Trapně na otázku 6. Představte si, že rozhovor pouze posloucháte: Jak jste se cítil/a, když Karel řekl: „No von už taky nikdo nemůže mluvit!“ Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

6. Představte si, že rozhovor pouze posloucháte: Jak jste se cítil/a, když Karel řekl: „No von už taky nikdo nemůže mluvit!“ Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

 • odpověď Vesele; uvolněně; vtipně:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jak nepříjemná byla Karlova poznámka?=1 na otázku 11. Ohodnoťte Karlovu poznámku „No von už taky nikdo nemůže mluvit!“? Vyberte na škále 0-5, kde 0 znamená „vůbec“ a 5 „velmi“

8. Představte si, že rozhovor pouze posloucháte: Jak myslíte, že Karel chtěl, aby reagoval Jirka, když mu řekl: „No von už taky nikdo nemůže mluvit!“ Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

 • odpověď Aby se pobavil; zasmál se; Karel chtěl odlehčit situaci:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jak příjemná byla Karlova poznámka?=4 na otázku 11. Ohodnoťte Karlovu poznámku „No von už taky nikdo nemůže mluvit!“? Vyberte na škále 0-5, kde 0 znamená „vůbec“ a 5 „velmi“
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jak nepříjemná byla Petrova poznámka?=5 na otázku 22. Ohodnoťte Petrovu poznámku „No jo, tak to chápu. Kdo by to byl do něj řekl, že tak moc spí!“ Vyberte na škále 0-5, kde 0 znamená „vůbec“ a 5 „velmi“

11. Ohodnoťte Karlovu poznámku „No von už taky nikdo nemůže mluvit!“? Vyberte na škále 0-5, kde 0 znamená „vůbec“ a 5 „velmi“

 • odpověď Jak příjemná byla Karlova poznámka?=0:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jak nepříjemná byla Karlova poznámka?=5 na otázku 11. Ohodnoťte Karlovu poznámku „No von už taky nikdo nemůže mluvit!“? Vyberte na škále 0-5, kde 0 znamená „vůbec“ a 5 „velmi“
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Trapně na otázku 6. Představte si, že rozhovor pouze posloucháte: Jak jste se cítil/a, když Karel řekl: „No von už taky nikdo nemůže mluvit!“ Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

13. Použil/a byste ji, pokud by Jirka byl: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

 • odpověď Mladší:
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výrazně starší na otázku 13. Použil/a byste ji, pokud by Jirka byl: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Starší na otázku 13. Použil/a byste ji, pokud by Jirka byl: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.
 • odpověď Přibližně stejně starý:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výrazně starší na otázku 13. Použil/a byste ji, pokud by Jirka byl: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Starší na otázku 13. Použil/a byste ji, pokud by Jirka byl: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.
 • odpověď Starší:
  • 12.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výrazně starší na otázku 13. Použil/a byste ji, pokud by Jirka byl: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.
 • odpověď Výrazně mladší:
  • 9.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výrazně starší na otázku 13. Použil/a byste ji, pokud by Jirka byl: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

22. Ohodnoťte Petrovu poznámku „No jo, tak to chápu. Kdo by to byl do něj řekl, že tak moc spí!“ Vyberte na škále 0-5, kde 0 znamená „vůbec“ a 5 „velmi“

 • odpověď Jak nepříjemná byla Petrova poznámka?=0:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jak příjemná byla Petrova poznámka?=5 na otázku 22. Ohodnoťte Petrovu poznámku „No jo, tak to chápu. Kdo by to byl do něj řekl, že tak moc spí!“ Vyberte na škále 0-5, kde 0 znamená „vůbec“ a 5 „velmi“

24. Použil/a byste ji, pokud by Monika byla: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

 • odpověď Mladší:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výrazně starší na otázku 24. Použil/a byste ji, pokud by Monika byla: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Starší na otázku 24. Použil/a byste ji, pokud by Monika byla: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výrazně mladší na otázku 24. Použil/a byste ji, pokud by Monika byla: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.
 • odpověď Starší:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výrazně starší na otázku 24. Použil/a byste ji, pokud by Monika byla: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.
 • odpověď Výrazně mladší:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výrazně starší na otázku 24. Použil/a byste ji, pokud by Monika byla: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

33. Ohodnoťte Janinu poznámku „Tak hlavně, že tobě se to nikdy nestalo!“. Vyberte na škále 0-5, kde 0 znamená „vůbec“ a 5 „velmi“

 • odpověď Jak příjemná byla Janina poznámka?=0:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jak nepříjemná byla Janina poznámka?=5 na otázku 33. Ohodnoťte Janinu poznámku „Tak hlavně, že tobě se to nikdy nestalo!“. Vyberte na škále 0-5, kde 0 znamená „vůbec“ a 5 „velmi“

35. Použil/a byste ji, pokud by Martina byla: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

 • odpověď Mladší:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výrazně starší na otázku 13. Použil/a byste ji, pokud by Jirka byl: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výrazně mladší na otázku 35. Použil/a byste ji, pokud by Martina byla: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Starší na otázku 35. Použil/a byste ji, pokud by Martina byla: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výrazně starší na otázku 35. Použil/a byste ji, pokud by Martina byla: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.
 • odpověď Starší:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výrazně starší na otázku 13. Použil/a byste ji, pokud by Jirka byl: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výrazně starší na otázku 35. Použil/a byste ji, pokud by Martina byla: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.
 • odpověď Výrazně mladší:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výrazně starší na otázku 13. Použil/a byste ji, pokud by Jirka byl: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výrazně starší na otázku 35. Použil/a byste ji, pokud by Martina byla: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk:

2. Pohlaví:

3. Myslí si Karel, že všichni ostatní skutečně oněměli kvůli Jirkovým nohám?

4. Byla Karlova poznámka v dané situaci vhodná?

6. Představte si, že rozhovor pouze posloucháte: Jak jste se cítil/a, když Karel řekl: „No von už taky nikdo nemůže mluvit!“ Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

7. Představte si, že rozhovor pouze posloucháte: Jak chtěl podle Vás Karel, abyste jako posluchač zareagoval/a, když řekl: „No von už taky nikdo nemůže mluvit!“ Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

8. Představte si, že rozhovor pouze posloucháte: Jak myslíte, že Karel chtěl, aby reagoval Jirka, když mu řekl: „No von už taky nikdo nemůže mluvit!“ Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

9. Jak podle Vás skutečně Jirka reagoval? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

10. Jak se podle Vás nejspíš cítil Karel, když říkal: „No von už taky nikdo nemůže mluvit!“? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

11. Ohodnoťte Karlovu poznámku „No von už taky nikdo nemůže mluvit!“? Vyberte na škále 0-5, kde 0 znamená „vůbec“ a 5 „velmi“

12. Umíte si představit, že byste ve stejné situaci použil/a stejnou poznámku?

13. Použil/a byste ji, pokud by Jirka byl: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

14. Myslí si Petr, že Honza Novák skutečně hodně spí?

15. Byla Petrova poznámka v dané situaci vhodná?

17. Představte si, že jste Petr: Jak jste se cítil, když jste Monice říkal: „No jo, tak to chápu. Kdo by to byl do něj řekl, že tak moc spí!“Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

18. Představte si, že jste Petr: Jak jste chtěl, aby Monika zareagovala, když jste jí říkal: „No jo, tak to chápu. Kdo by to byl do něj řekl, že tak moc spí!“ Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

19. Jak myslíte, že Monika skutečně reagovala? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

20. Představte si, že jste Petr: Jak jste chtěl, aby zareagovali ostatní, když jste Monice říkal: „No jo, tak to chápu. Kdo by to byl do něj řekl, že tak moc spí!“ Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

21. Jak se nejspíš opravdu reagovali ostatní kolem? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

22. Ohodnoťte Petrovu poznámku „No jo, tak to chápu. Kdo by to byl do něj řekl, že tak moc spí!“ Vyberte na škále 0-5, kde 0 znamená „vůbec“ a 5 „velmi“

23. Umíte si představit, že byste ve stejné situaci použil/a stejnou poznámku?

24. Použil/a byste ji, pokud by Monika byla: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

25. Myslí si Jana, že Martině opravdu nikdy neujel autobus?

26. Byla Janina poznámka v dané situaci vhodná?

28. Představte si, že jste Martina: Jak jste se cítila, když Vám Jana říkala: „Tak hlavně, že tobě se to nikdy nestalo!“ Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

29. Představte si, že jste Martina: jak myslíte, že Jana chtěla, abyste zareagovala, když Vám řekla: „Tak hlavně, že tobě se to nikdy nestalo!“? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

30. Jak se podle Vás nejspíš cítila Jana sama, když říkala: „Tak hlavně, že tobě se to nikdy nestalo!“ Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

31. Jak chtěla Jana, aby reagovali ostatní, když řekla Martině: „Tak hlavně, že tobě se to nikdy nestalo!“ Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

32. Jak myslíte, že ostatní skutečně zareagovali? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

33. Ohodnoťte Janinu poznámku „Tak hlavně, že tobě se to nikdy nestalo!“. Vyberte na škále 0-5, kde 0 znamená „vůbec“ a 5 „velmi“

34. Umíte si představit, že byste ve stejné situaci použil/a stejnou poznámku?

35. Použil/a byste ji, pokud by Martina byla: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

36. Vaše poznámky: Sem můžete vepsat cokoliv se Vám honí hlavou, k dotazníku i k celému výzkumu.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk:

2. Pohlaví:

3. Myslí si Karel, že všichni ostatní skutečně oněměli kvůli Jirkovým nohám?

4. Byla Karlova poznámka v dané situaci vhodná?

6. Představte si, že rozhovor pouze posloucháte: Jak jste se cítil/a, když Karel řekl: „No von už taky nikdo nemůže mluvit!“ Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

7. Představte si, že rozhovor pouze posloucháte: Jak chtěl podle Vás Karel, abyste jako posluchač zareagoval/a, když řekl: „No von už taky nikdo nemůže mluvit!“ Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

8. Představte si, že rozhovor pouze posloucháte: Jak myslíte, že Karel chtěl, aby reagoval Jirka, když mu řekl: „No von už taky nikdo nemůže mluvit!“ Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

9. Jak podle Vás skutečně Jirka reagoval? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

10. Jak se podle Vás nejspíš cítil Karel, když říkal: „No von už taky nikdo nemůže mluvit!“? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

11. Ohodnoťte Karlovu poznámku „No von už taky nikdo nemůže mluvit!“? Vyberte na škále 0-5, kde 0 znamená „vůbec“ a 5 „velmi“

12. Umíte si představit, že byste ve stejné situaci použil/a stejnou poznámku?

13. Použil/a byste ji, pokud by Jirka byl: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

14. Myslí si Petr, že Honza Novák skutečně hodně spí?

15. Byla Petrova poznámka v dané situaci vhodná?

17. Představte si, že jste Petr: Jak jste se cítil, když jste Monice říkal: „No jo, tak to chápu. Kdo by to byl do něj řekl, že tak moc spí!“Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

18. Představte si, že jste Petr: Jak jste chtěl, aby Monika zareagovala, když jste jí říkal: „No jo, tak to chápu. Kdo by to byl do něj řekl, že tak moc spí!“ Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

19. Jak myslíte, že Monika skutečně reagovala? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

20. Představte si, že jste Petr: Jak jste chtěl, aby zareagovali ostatní, když jste Monice říkal: „No jo, tak to chápu. Kdo by to byl do něj řekl, že tak moc spí!“ Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

21. Jak se nejspíš opravdu reagovali ostatní kolem? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

22. Ohodnoťte Petrovu poznámku „No jo, tak to chápu. Kdo by to byl do něj řekl, že tak moc spí!“ Vyberte na škále 0-5, kde 0 znamená „vůbec“ a 5 „velmi“

23. Umíte si představit, že byste ve stejné situaci použil/a stejnou poznámku?

24. Použil/a byste ji, pokud by Monika byla: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

25. Myslí si Jana, že Martině opravdu nikdy neujel autobus?

26. Byla Janina poznámka v dané situaci vhodná?

28. Představte si, že jste Martina: Jak jste se cítila, když Vám Jana říkala: „Tak hlavně, že tobě se to nikdy nestalo!“ Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

29. Představte si, že jste Martina: jak myslíte, že Jana chtěla, abyste zareagovala, když Vám řekla: „Tak hlavně, že tobě se to nikdy nestalo!“? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

30. Jak se podle Vás nejspíš cítila Jana sama, když říkala: „Tak hlavně, že tobě se to nikdy nestalo!“ Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

31. Jak chtěla Jana, aby reagovali ostatní, když řekla Martině: „Tak hlavně, že tobě se to nikdy nestalo!“ Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

32. Jak myslíte, že ostatní skutečně zareagovali? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

33. Ohodnoťte Janinu poznámku „Tak hlavně, že tobě se to nikdy nestalo!“. Vyberte na škále 0-5, kde 0 znamená „vůbec“ a 5 „velmi“

34. Umíte si představit, že byste ve stejné situaci použil/a stejnou poznámku?

35. Použil/a byste ji, pokud by Martina byla: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

36. Vaše poznámky: Sem můžete vepsat cokoliv se Vám honí hlavou, k dotazníku i k celému výzkumu.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Rýparová, D.Mezilidská komunikace D (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://mezilidska-komunikace-d.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.