Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Migrační krize

Migrační krize

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tým FBMI
Šetření:28. 10. 2015 - 20. 11. 2015
Počet respondentů:216
Počet otázek (max/průměr):16 / 16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente,

jsme studenti Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT a tento dotazník je součástí našeho týmového projektu zaměřeného na problematiku migrační krize a možností jejího řešení. Dotazník je anonymní, prosíme o uvedení pravdivých odpovědí.

Děkujeme za čas, který věnujete vyplnní dotazníku

Odpovědi respondentů

1. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena13863,89 %63,89 %  
Muž7836,11 %36,11 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 2614366,2 %66,2 %  
27 - 606128,24 %28,24 %  
Do 1894,17 %4,17 %  
Nad 6031,39 %1,39 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou9644,44 %44,44 %  
Vysokoškolské9343,06 %43,06 %  
Vyšší odborné115,09 %5,09 %  
Základní115,09 %5,09 %  
Středoškolské bez maturity52,31 %2,31 %  

Graf

4. Jaké je místo Vašeho bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Město nad 50 000 obyvatel11251,85 %51,85 %  
Vesnice5023,15 %23,15 %  
Mesto do 50 000 obyvatel2812,96 %12,96 %  
Mesto do 10 000 obyvatel2612,04 %12,04 %  

Graf

5. Zajímáte se aktivně o problematiku migrační krize?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14265,74 %65,74 %  
ne7434,26 %34,26 %  

Graf

6. Myslíte si, že máte o migrační krizi dostatek informací?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11653,7 %53,7 %  
ano10046,3 %46,3 %  

Graf

7. Domníváte se, že česká média informují o migrační krizi objektivně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne18284,26 %84,26 %  
ano3415,74 %15,74 %  

Graf

8. Máte osobní zkušenost s migranty/uprchlíky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne17179,17 %79,17 %  
ano4520,83 %20,83 %  

Graf

9. Souhlasíte s pomocí uprchlíkům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale pouze se zahraniční pomocí7635,19 %35,19 %  
Ano, se zahraniční i s pomocí na území ČR7534,72 %34,72 %  
Ne6027,78 %27,78 %  
Ano, ale pouze s pomocí na území ČR52,31 %2,31 %  

Graf

10. Souhlasíte s přerozdělováním migrantů/uprchlíků dle kvót EU?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16676,85 %76,85 %  
ano5023,15 %23,15 %  

Graf

11. Měla by Česká republika přijímat uprchlíky, kteří projeví zájem o život v České republice?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10850 %50 %  
ano10850 %50 %  

Graf

12. Myslíte si, že je reálně možné integrovat migranty/uprchlíky do české společnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14064,81 %64,81 %  
ano7635,19 %35,19 %  

Graf

13. Měla by Česká republika v souvislosti s řešením migrační krize zcela uzavřít hranice?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11251,85 %51,85 %  
ne10448,15 %48,15 %  

Graf

14. Domníváte se, že Česká republika bude v blízké budoucnosti (do 1 roku) čelit masivní migrační vlně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11854,63 %54,63 %  
ano9845,37 %45,37 %  

Graf

15. Obáváte se o svoji bezpečnost v souvislosti s migrační krizí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13261,11 %61,11 %  
ne8438,89 %38,89 %  

Graf

16. Jak byste hlasovali v případě referenda o vystoupení České republiky z EU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pro vystoupení z EU11050,93 %50,93 %  
Pro setrvání v EU10649,07 %49,07 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Měla by Česká republika přijímat uprchlíky, kteří projeví zájem o život v České republice?

 • odpověď ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Myslíte si, že je reálně možné integrovat migranty/uprchlíky do české společnosti?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, se zahraniční i s pomocí na území ČR na otázku 9. Souhlasíte s pomocí uprchlíkům?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Souhlasíte s přerozdělováním migrantů/uprchlíků dle kvót EU?

12. Myslíte si, že je reálně možné integrovat migranty/uprchlíky do české společnosti?

 • odpověď ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Měla by Česká republika přijímat uprchlíky, kteří projeví zájem o život v České republice?

13. Měla by Česká republika v souvislosti s řešením migrační krize zcela uzavřít hranice?

 • odpověď ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Souhlasíte s přerozdělováním migrantů/uprchlíků dle kvót EU?

14. Domníváte se, že Česká republika bude v blízké budoucnosti (do 1 roku) čelit masivní migrační vlně?

 • odpověď ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 15. Obáváte se o svoji bezpečnost v souvislosti s migrační krizí?

15. Obáváte se o svoji bezpečnost v souvislosti s migrační krizí?

 • odpověď ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 14. Domníváte se, že Česká republika bude v blízké budoucnosti (do 1 roku) čelit masivní migrační vlně?

16. Jak byste hlasovali v případě referenda o vystoupení České republiky z EU?

 • odpověď Pro setrvání v EU:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Souhlasíte s přerozdělováním migrantů/uprchlíků dle kvót EU?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste?

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jaké je místo Vašeho bydliště

5. Zajímáte se aktivně o problematiku migrační krize?

6. Myslíte si, že máte o migrační krizi dostatek informací?

7. Domníváte se, že česká média informují o migrační krizi objektivně?

8. Máte osobní zkušenost s migranty/uprchlíky?

9. Souhlasíte s pomocí uprchlíkům?

10. Souhlasíte s přerozdělováním migrantů/uprchlíků dle kvót EU?

11. Měla by Česká republika přijímat uprchlíky, kteří projeví zájem o život v České republice?

12. Myslíte si, že je reálně možné integrovat migranty/uprchlíky do české společnosti?

13. Měla by Česká republika v souvislosti s řešením migrační krize zcela uzavřít hranice?

14. Domníváte se, že Česká republika bude v blízké budoucnosti (do 1 roku) čelit masivní migrační vlně?

15. Obáváte se o svoji bezpečnost v souvislosti s migrační krizí?

16. Jak byste hlasovali v případě referenda o vystoupení České republiky z EU?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste?

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jaké je místo Vašeho bydliště

5. Zajímáte se aktivně o problematiku migrační krize?

6. Myslíte si, že máte o migrační krizi dostatek informací?

7. Domníváte se, že česká média informují o migrační krizi objektivně?

8. Máte osobní zkušenost s migranty/uprchlíky?

9. Souhlasíte s pomocí uprchlíkům?

10. Souhlasíte s přerozdělováním migrantů/uprchlíků dle kvót EU?

11. Měla by Česká republika přijímat uprchlíky, kteří projeví zájem o život v České republice?

12. Myslíte si, že je reálně možné integrovat migranty/uprchlíky do české společnosti?

13. Měla by Česká republika v souvislosti s řešením migrační krize zcela uzavřít hranice?

14. Domníváte se, že Česká republika bude v blízké budoucnosti (do 1 roku) čelit masivní migrační vlně?

15. Obáváte se o svoji bezpečnost v souvislosti s migrační krizí?

16. Jak byste hlasovali v případě referenda o vystoupení České republiky z EU?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

FBMI, T.Migrační krize (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://migracni-krize.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.