Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mikroregion Hustopečsko

Mikroregion Hustopečsko

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eliška Křížová
Šetření:21. 10. 2010 - 28. 10. 2010
Počet respondentů:59
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.08
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, vážený pane,
obracím se na Vás s prosbou o vyplnění tohoto DOTAZNÍKU, pomocí něhož chci zjistit Váš názor. Tento dotazník poslouží jako podklad pro moji bakalářskou práci „Analýza rozvoje cestovního ruchu v mikroregionu Hustopečsko se zamřením na folklor, vinařství a lidovou kulturu“. Dotazník je zcela anonymní. Předem Vám mnohokrát děkuji za Váš čas a ochotu.
Eliška Křížová
 

Odpovědi respondentů

1. V mikroregionu Hustopečsko:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bydlím4983,05 %83,05 %  
jsem turista1016,95 %16,95 %  

Graf

2. Myslíte si, že v mikroregionu je dostatek vinařských a folklorních akcí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4779,66 %79,66 %  
ne915,25 %15,25 %  
nezajímám se35,08 %5,08 %  

Graf

3. Účastníte se pravidelně vinařských a folklórních akcí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zřídka3457,63 %57,63 %  
pravidelně 2237,29 %37,29 %  
neúčastním se vůbec35,08 %5,08 %  

Graf

4. Jste spokojen/á s propagací mikroregionu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3559,32 %59,32 %  
ne1322,03 %22,03 %  
nezajímám se1118,64 %18,64 %  

Graf

5. Domníváte se, že jsou dostačující internetové stránky jednotlivých obcí z hlediska prezentace vinařských a folklórních akcí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3152,54 %52,54 %  
ano1627,12 %27,12 %  
internetové stránky nenavštěvuji1220,34 %20,34 %  

Graf

6. Souhlasíte s tím, že informační centrum (IC) nabízí dostatek propagačních materiálů s touto tématikou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3864,41 %64,41 %  
nesouhlasím2135,59 %35,59 %  

Graf

7. Jste spokojen s prací IC?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
IC nenavštěvuji3355,93 %55,93 %  
ano2033,9 %33,9 %  
ne610,17 %10,17 %  

Graf

8. Které turistické zajímavosti a atraktivity jsou podle Vás v mikroregionu nejzajímavější? (možno více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vinné sklepy a vinařské akce5084,75 %84,75 %  
Vinařské a cyklistické stezky4474,58 %74,58 %  
akce s lidovou tradicí3762,71 %62,71 %  
kulturní zajímavosti2135,59 %35,59 %  
památky1627,12 %27,12 %  
všechen sport11,69 %1,69 %  
Burčákové sl.Hust. Sklepy Velké Bílovice.11,69 %1,69 %  
Burčákové slavnosti11,69 %1,69 %  

Graf

9. Jste v mikroregionu Hustopečsko spokojeni se zázemím v ubytovací sféře?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4576,27 %76,27 %  
ne1423,73 %23,73 %  

Graf

10. Jste v mikroregionu Hustopečsko spokojeni se zázemím ve stravovací sféře?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3966,1 %66,1 %  
ne2033,9 %33,9 %  

Graf

11. Jste spokojeni s rozsahem poskytovaných služeb (volnočasové aktivity) v mikroregionu Hustopečsko?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2847,46 %47,46 %  
ne2033,9 %33,9 %  
nezajímám se1118,64 %18,64 %  

Graf

12. zde je prostor pro Vaše případné návrhy a postřehy:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Bydlím s rodiči, proto je na některé otázky těžké odpovědět. Zatím se happy člověk:D

Málo akcí především pro mládež a malé děti.

Myslím, že je zapotřebí lepší komunikace mezi veřejnou sférou (vedení měst a obcí, podpora státu) a privátním sektorem. Pokud se mikroreginon Hustopečesko chce stát velmi vyhledávanou destinací, tak by mělo podporovat i mladé lidi v udržení tradic a folkloru (např. vinařství - mladí vinaři).

prý má být v Hustopečích otevřený nový obchoďák, někde poblíž penny. vcelku na houby.

V restauracích Hustopečska by mohly být nabízeny regionální speciality. Dosud jsem se s tím nesetkala, ale myslím, že by to mnoho turistů ocenilo.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Jste spokojen/á s propagací mikroregionu?

  • odpověď Ano:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Jste spokojen s prací IC?

5. Domníváte se, že jsou dostačující internetové stránky jednotlivých obcí z hlediska prezentace vinařských a folklórních akcí?

  • odpověď ne:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Jste spokojen/á s propagací mikroregionu?

7. Jste spokojen s prací IC?

  • odpověď IC nenavštěvuji:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nezajímám se na otázku 4. Jste spokojen/á s propagací mikroregionu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. V mikroregionu Hustopečsko:

2. Myslíte si, že v mikroregionu je dostatek vinařských a folklorních akcí?

3. Účastníte se pravidelně vinařských a folklórních akcí?

4. Jste spokojen/á s propagací mikroregionu?

5. Domníváte se, že jsou dostačující internetové stránky jednotlivých obcí z hlediska prezentace vinařských a folklórních akcí?

6. Souhlasíte s tím, že informační centrum (IC) nabízí dostatek propagačních materiálů s touto tématikou?

7. Jste spokojen s prací IC?

8. Které turistické zajímavosti a atraktivity jsou podle Vás v mikroregionu nejzajímavější? (možno více odpovědí)

9. Jste v mikroregionu Hustopečsko spokojeni se zázemím v ubytovací sféře?

10. Jste v mikroregionu Hustopečsko spokojeni se zázemím ve stravovací sféře?

11. Jste spokojeni s rozsahem poskytovaných služeb (volnočasové aktivity) v mikroregionu Hustopečsko?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. V mikroregionu Hustopečsko:

2. Myslíte si, že v mikroregionu je dostatek vinařských a folklorních akcí?

3. Účastníte se pravidelně vinařských a folklórních akcí?

4. Jste spokojen/á s propagací mikroregionu?

5. Domníváte se, že jsou dostačující internetové stránky jednotlivých obcí z hlediska prezentace vinařských a folklórních akcí?

6. Souhlasíte s tím, že informační centrum (IC) nabízí dostatek propagačních materiálů s touto tématikou?

7. Jste spokojen s prací IC?

8. Které turistické zajímavosti a atraktivity jsou podle Vás v mikroregionu nejzajímavější? (možno více odpovědí)

9. Jste v mikroregionu Hustopečsko spokojeni se zázemím v ubytovací sféře?

10. Jste v mikroregionu Hustopečsko spokojeni se zázemím ve stravovací sféře?

11. Jste spokojeni s rozsahem poskytovaných služeb (volnočasové aktivity) v mikroregionu Hustopečsko?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Křížová, E.Mikroregion Hustopečsko (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://mikroregion-hustopecsko.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.