Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mimosoudní způsoby řešení sporů v České republice

Mimosoudní způsoby řešení sporů v České republice

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martin Neoral
Šetření:22. 01. 2014 - 29. 01. 2014
Počet respondentů:76
Počet otázek (max/průměr):15 / 11.89
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

velice rád bych Vás požádal o několik minut Vašeho času k vyplnění mého dotazníku, který se zabývá problematikou mimosoudního řešení sporů na území České republiky.

Velice Vám děkuji za Váš čas a ochotu.

Přeji mnoho úspěchů !

Odpovědi respondentů

1. Uveďte prosím Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 30 let3951,32 %51,32 %  
31 - 40 let2330,26 %30,26 %  
41 - 50 let79,21 %9,21 %  
15 - 20 let79,21 %9,21 %  

Graf

2. Označte prosím, pod kterou kategorii spadáte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student/ka2634,21 %34,21 %  
Pracuji v soukromém sektoru2330,26 %30,26 %  
Pracuji ve veřejném sektoru1519,74 %19,74 %  
Nezaměstnaný/á67,89 %7,89 %  
Podnikatel/ka67,89 %7,89 %  

Graf

3. Domníváte se, že stav českého soudnictví (délkou procesu / finančními náklady) je uspokojivý ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, stav českého soudnictví není uspokojivý6889,47 %89,47 %  
Ano, stav českého soudnictví je uspokojivý67,89 %7,89 %  
Nevím22,63 %2,63 %  

Graf

4. Je Vám známo, že v České republice existují i mimosoudní způsoby řešení sporů ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6484,21 %84,21 %  
Ne1215,79 %15,79 %  

Graf

5. Znáte nějaké mimosoudní způsoby řešení sporů ? Pokud ano, pokuste se vyjmenovat všechny, které znáte:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- mimosoudní vyrovnání

Arbitráž, mediace, uzavření smíru, finanční arbitr

Arbitráž; Rozhodčí řízení

arbitráže

arbitráže, využití služeb rozhodců

dohoda

dohoda mezi osobami, které se přou řešení udělená policií

financni vyrovnani

finanční vyrovnání

finanční vyrovnání,náhrada škody,náprava škoédy

Inkasní společnosti, mediace

mediace

Mediace

mediace

mediace

Mediace

mediace, arbitráž

Mediace, rozhodci rizeni

mediace, rozhodčí doložka

Mediace, rozhodčí řízení

mediace, rozhodčí soud

mediační a probační řízení

Mediační řízení a Rozhodčí řízení (Arbitráž)

Mediátoři, arbitráže a rozhodci

meidátor, arbitráž, smír, různé typy dohod - o narovnání, o započtení...

mimo soudni dohody

ne

ne

neuznaná reklamace

neznám

reseni sporu za ucasti prostrednika, kterym je odborna osoba

rozhodčí řízení

rozhodčí řízení - mediace arbitráž

rozhodčí řízení, mediace

Rozhodčí soudy, mediátoři

6. Slyšel/a jste někdy o MEDIACI ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4761,84 %61,84 %  
Ne2938,16 %38,16 %  

Graf

7. Víte, co to je mediace a co je její podstatou ?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

2 obhajci obou stran a může být přizvaných i několik nestranných subjektů, jako je například mediátor, který se snaží přijít na nejlepší mimosoudní vyřešení

ano

ano

Ano

ano

Ano, nestranný prostředník komunikuje s dvěma stranami, které se snaží spolu dohodnout. Usměrňuje konverzaci, dopomáhá dojík k nějakému řešení, pracuje spíše jako rádce. Sám zůstává nestranný.

dohoda

Dohoda na řešení řízená prostředníkem

Dohoda účastníků ( v tr. řízení - dohoda mezi pachatelem a poškozeným ) o náhradě škody

jde o osobu, přes níž se jedinci v soudním řízení snaží dohodnout

klidné řešení konfliktů a sporů tak, aby se všechny zúčastněné strany dohodly na východisku

Mediace je mimosoudní řešení sporů, prostřednictvím mediátora.

mimosoudní jednání stran os míru za účasti mediátora

Mimosoudní řešení konfliktu mezi dvěma stranami za pomoci odborníka, který vede diskuzi a snaží se účastníky mediace dovést k oboustranně výhodné dohodě, kterou si sami navrhnou.

mimosoudní řešení sporů

Mimosoudní řešení sporů, snaha o domluvu mezi stranami...

mimosoudní vyrovnání, časově výhodnější

ne

Někdo kdo se snaží přimět strany k domluvě

neutrální prostředník při vyjednávání

nevím

nevím

Nevzpomínám si

nezávislý prostředník umožní dohodu mezi protistranami

prostřednictvím mediátora se sporné strany dohodnou

reseni sporu, ktere vyhovuje jednotlivym stranam

smírné řešení prostřednictvím mediátora

Snaha urovnání sporu a nelezení společného řešení za pomoci třetí nestranné osoby.

urovnání sporu mimosoudní cestou - dohoda stran, kompromis

vim co to je, ale nikdy jsem se s tim nesetkal

viz odpoved ot.5

Zprostředkování dohody stran za pomoci nestranné osoby, mediátora.

zprostředkovatel domluvy mezi dvěma stranami

8. Znáte nějaké výhody spojené s mediací ? Pokud víte, vyjmenujte prosím (případně vysvětlete):

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- finanční úspora a rychlost narozdíl od soudů

- v tr. řízení - nedojde k adhéznímu řízení, které je pro poškozeného v praxi stejně k ničemu, neboť soud v rozsudku odkáže poškozeného na občanskoprávní řízení - dojde k odklonu, věc se projedná mimo soud

kratší doba řešení sporu, individuálnější přístup (mediátor toho nemá tolik), může zde být i jistá finanční výhodnost (záleží ale na typu sporu)

levnejsi, rychlejsi, primejsi...nez soudni proces

levnější, kratší a méně psychicky náročné pro zúčastněné

menší náklady soudního řízení, které by nemuselo případně proběhnout

mimosoudní vyrovnání, časově výhodnější.

Musí to být někdo, kdo u sporu nebyl

nejsou

není tak časově, finančně náročné

neutralita

nevím

Pokud se podaří dojít k dohodě, vyjde to podsatatně levněji, než soudní řízení.

Rychlejší; pro stát levnější; v případě provinění se na jiné osobě participace oběti i pachatele; větší šance nápravy pachatele, než ve výkonu trestu odnětí svobody; oběť se může lépe vyrovnat s traumatem; oproti klasickému průběhu soudního řízení je zde větší zaměření se na oběť, apod.

Rychlost (soudy melou pomalu), nižší náklady než za advokáta (a advokáti k tomu přistupují zhusta tak, že: je to stejně prohrané, ale mám si vydělat já nebo někdo jiný?), pokud je mediátor schopný, mohl by dokázat rozhádané lidi i usmířit.

Rychlost procesu.

rychlost, méně finančně náročné

Rychlost, nižší náklady, lidštější způsob řešení sporů..

Řízení mimo soud, bez nustnosti úhrady soudního poplatku (ovšem s náslůednou nutností uhradit hodinovou sazbu mediátora, tudíž tato výhoda se poté smazává).

sance na win-win

úspora peněz za řízení před soudem, + úspora času

Výhodou je, že se nejedná o soudní řízení, tudíž nejsou tak vysoké náklady. Mediace šetří i čas a hlavně mediace končí dohodou stran, to soudní řízení většinou ne.

9. Znáte nějaké nevýhody spojené s mediací ? Pokud víte, vyjmenujte prosím (případně vysvětlete):

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- není možné se odvolat

- pachatel není odsouzen, není výkon trestu

jedna strana může ovlinit výsledek.

malá součinnost stran

ne vždy se obě strany dohodnou

nedůvěryhodnost, lidé vůči tomuto řešení sporu mají předsudky, bojí se neznámého, tento institut není v povědomí lidí

nehodi se pro vsechny, komu jde predevsim o skodu druhemu, je mediace zbytecna/nesmyslna

Nemusí se podařit k dohodě dojít.

nenapadá mě nic

nevím

nevím .

objektivita mediátora,zmírnění emocí

pokud se nejde k dohodě, tak to jen oddálí pravomocné rozhodnutí

prodloužení doby soudního procesu

V ČR ještě není dostatečně zakotvena, možnost pokusu u zneužití

Viz otázka výše.

Výsledek mediace není soudně závazný a v mněkterých případech se o jeho úspěšnosti dá pochybovat (třeba otázky péče o dítě při nevraživosti rodičů to nemusí pomoci vyřešit ani sebelepší mediátor).

10. Víte, kdo je mediátor a co je jeho úkolem ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano - vím kdo je mediátor a co je jeho úkolem4863,16 %63,16 %  
Ne - nevím kdo je mediátor a co je jeho úkolem2836,84 %36,84 %  

Graf

11. Víte, jakým způsobem probíhá proces mediace a jak je mediace ukončena ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne - proces mediace neznám a nevím jak je ukončen4255,26 %55,26 %  
Ano - proces mediace znám a vím jak je ukončen3444,74 %44,74 %  

Graf

12. Je Vám známo, že soudce je v klasickém soudním řízení nadán pravomocí nařídit stranám sporu zúčastnit se procesu mediace a tím mj. výrazně přispět k tomu, aby jejich spor byl vyřešen rychleji a se značně nižšími náklady ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne - nevím o tom5268,42 %68,42 %  
Ano - vím o tom2431,58 %31,58 %  

Graf

13. Myslíte si, že soudci v klasickém soudním řízení možnosti nařídit stranám sporu povinnou účast v mediačním procesu využívají ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, myslím si, že soudci jsou s využitím této možnosti zdrženliví6281,58 %81,58 %  
Ano, podle mého názoru soudci této možnosti dostatečně využívají1418,42 %18,42 %  

Graf

14. Pokud mediace přinese sporným stranám rychlejší vyřešení jejich sporu, a to se značně nižšími náklady, nebylo by vhodné stanovit zákonem povinnost řešit všechny spory (svými znaky typickými pro mediaci) v první fázi právě prostřednictvím tohoto mimosoudního způsobu a až tehdy, pokud nedojde k vyřešení sporu mediací, následně přistoupit v druhé fázi k soudnímu řízení ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, souhlasím4153,95 %53,95 %  
Nevím2127,63 %27,63 %  
Ne, nesouhlasím1418,42 %18,42 %  

Graf

15. Závěrem - máte představu o tom, jak dlouho trvá průměrná délka soudního řízení v České republice a v jakém horizontu je naproti tomu možné vyřešit spor prostřednictvím mediace ? Uveďte prosím níže Váš názor:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- 3 roky

- délka u soudu alespon jeden rok

2 roky SŘ 6 měsíců M

2,5 let a prostřednictvím mediace za cca 1 rok

3 měsíce u soudu, měsíc u mediace

ano, soudní řízení je otázkou minimálně tří měsíců, častěji několika let. Mediace by měla spor vyřešit do roku.

cca 2 roky,s šest měsíců

hádám 2 roky soud, tři měsíce mediace

ma zkusenost delka soudu 1-5let.

Mám představu. Ale i tak některé případy řešené mediátorem budou muset projít i plným soudním řízením, protože mediátor nemůže direktivně ve sporu rozhodnout a je tu nutná i vůle účastníků tohoto řízení.

Mediace může trvat jen několik sezení, spor se může táhnout i roky.

Myslím si, že délka soudního řízení v ČR je kolem 1-2 roky, ale mediace je rychlejší. Řádově měsíce.

myslim si, že soudního řízení je omnoho delší...než mediace - do půl roku?

několik let až desítky let

Nemám ponětí

nemám představu, jak dlouho trvá průměrná délka soudního řízení..odhadem 4-6 let..pomocí mediátora se může doba zkrátit až o polovinu..

Nemám představu. Jsou i spory přesahující deset let. Plácnout něco od boku je k ničemu. Otázka 14 je zavádějící, konkrétně výraz "nebylo by vhodné...". Souhlasím s tím, že by to nebylo vhodné? Nebo ano, souhlasím, bylo by to vhodné???

nemám představu..

Netusim

No, jelikož můj soudní spor s celkem jasnými důkazy proti žalované straně trval bez týdne dlouhých 5 let, mám v této otázce celkem zkreslený odhad:-D:-D:-D...

opravdu jen tip - soud 4 roky, mediace 6 mesicu?

průměrná délka - 3 roky mediace - 6 měsíců

průměrná délka soudního řízení je v průměru jeden rok, a to ještě když to právník popohání. Prostřednictvím mediace nevím.

průměrná délka soudního řízení v České republice cca 6-10měsíců spor řešený prostřednictvím mediace cca hodiny, dny dle závažnosti sporu

soud - 1 a více let mediace - otázka týdnů, s přibývajícím počtem mediací otázka měsíců

Soud - 1 rok Mediace - 2 měsíce

soud 2 roky, mediace 6 měsíců.

Soud je minimálně na rok, mediace může trvat max. týdny.

Soud- 5 let Mediace - do 1 roku

soudni rizeni roky vs. mediace mesice ci dokonce tydny?

soudní řízení - 2 roky meidace - 6 měsíců

soudní řízení 3-5 let prostřednictvím mediace - 2 roky max

soudní řízení asi necelé dva roky mediační řízení nevím

soudní řízení trvá průměrně 2 roky, mediace nic neřeší, protože reálně je tak vyřešeno minimum případů (mluvím o obchodních sporech)

Soudní spor cca půl roku, mediace 3 měsíce, dle spolupráce stran...

Statistiky neznám, ale bude to v řádu let. Průměr soudního řízení tipuji tak na 3 roky.

v řádu měsíců, let; řádově ve dnech, týdnech

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Slyšel/a jste někdy o MEDIACI ?

 • odpověď Ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, nesouhlasím na otázku 14. Pokud mediace přinese sporným stranám rychlejší vyřešení jejich sporu, a to se značně nižšími náklady, nebylo by vhodné stanovit zákonem povinnost řešit všechny spory (svými znaky typickými pro mediaci) v první fázi právě prostřednictvím tohoto mimosoudního způsobu a až tehdy, pokud nedojde k vyřešení sporu mediací, následně přistoupit v druhé fázi k soudnímu řízení ?
 • odpověď Ne:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 4. Je Vám známo, že v České republice existují i mimosoudní způsoby řešení sporů ?

10. Víte, kdo je mediátor a co je jeho úkolem ?

 • odpověď Ano - vím kdo je mediátor a co je jeho úkolem:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano - proces mediace znám a vím jak je ukončen na otázku 11. Víte, jakým způsobem probíhá proces mediace a jak je mediace ukončena ?

11. Víte, jakým způsobem probíhá proces mediace a jak je mediace ukončena ?

 • odpověď Ne - proces mediace neznám a nevím jak je ukončen:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne - nevím kdo je mediátor a co je jeho úkolem na otázku 10. Víte, kdo je mediátor a co je jeho úkolem ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Uveďte prosím Váš věk:

2. Označte prosím, pod kterou kategorii spadáte:

3. Domníváte se, že stav českého soudnictví (délkou procesu / finančními náklady) je uspokojivý ?

4. Je Vám známo, že v České republice existují i mimosoudní způsoby řešení sporů ?

6. Slyšel/a jste někdy o MEDIACI ?

10. Víte, kdo je mediátor a co je jeho úkolem ?

11. Víte, jakým způsobem probíhá proces mediace a jak je mediace ukončena ?

12. Je Vám známo, že soudce je v klasickém soudním řízení nadán pravomocí nařídit stranám sporu zúčastnit se procesu mediace a tím mj. výrazně přispět k tomu, aby jejich spor byl vyřešen rychleji a se značně nižšími náklady ?

13. Myslíte si, že soudci v klasickém soudním řízení možnosti nařídit stranám sporu povinnou účast v mediačním procesu využívají ?

14. Pokud mediace přinese sporným stranám rychlejší vyřešení jejich sporu, a to se značně nižšími náklady, nebylo by vhodné stanovit zákonem povinnost řešit všechny spory (svými znaky typickými pro mediaci) v první fázi právě prostřednictvím tohoto mimosoudního způsobu a až tehdy, pokud nedojde k vyřešení sporu mediací, následně přistoupit v druhé fázi k soudnímu řízení ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Uveďte prosím Váš věk:

2. Označte prosím, pod kterou kategorii spadáte:

3. Domníváte se, že stav českého soudnictví (délkou procesu / finančními náklady) je uspokojivý ?

4. Je Vám známo, že v České republice existují i mimosoudní způsoby řešení sporů ?

6. Slyšel/a jste někdy o MEDIACI ?

10. Víte, kdo je mediátor a co je jeho úkolem ?

11. Víte, jakým způsobem probíhá proces mediace a jak je mediace ukončena ?

12. Je Vám známo, že soudce je v klasickém soudním řízení nadán pravomocí nařídit stranám sporu zúčastnit se procesu mediace a tím mj. výrazně přispět k tomu, aby jejich spor byl vyřešen rychleji a se značně nižšími náklady ?

13. Myslíte si, že soudci v klasickém soudním řízení možnosti nařídit stranám sporu povinnou účast v mediačním procesu využívají ?

14. Pokud mediace přinese sporným stranám rychlejší vyřešení jejich sporu, a to se značně nižšími náklady, nebylo by vhodné stanovit zákonem povinnost řešit všechny spory (svými znaky typickými pro mediaci) v první fázi právě prostřednictvím tohoto mimosoudního způsobu a až tehdy, pokud nedojde k vyřešení sporu mediací, následně přistoupit v druhé fázi k soudnímu řízení ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Neoral, M.Mimosoudní způsoby řešení sporů v České republice (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://mimosoudni-zpusoby-reseni-sp.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.