Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mladá fronta Dnes

Mladá fronta Dnes

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Miloslava Nosková
Šetření:14. 01. 2011 - 13. 02. 2011
Počet respondentů:80
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Zajímá mě Váš názor na jeden z nejčtenějších deníku u nás Mladá fronta Dnes.

Názory na témata, rubriky, jazyk, komerčnost a pod.

Výsledek Vašich odpovědí pak použiji v bakalářské práci na téma Jazyk a styl ve zpravodajství.

Předem Vám moc děkuji za pomoc.

Odpovědi respondentů

1. Jak často kupujte MF Dnes?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jen někdy, různé důvody2733,75 %33,75 %  
nekupuji, ale znám MF Dnes2531,25 %31,25 %  
jen když mě zaujme titulní strana nebo reklama v televizi (např. na přílohu)1721,25 %21,25 %  
denně1113,75 %13,75 %  

Graf

2. Za jaký druh novin považujete Mf Dnes?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
za méně seriózní deník (některé zprávy jsou bulvárního charakteru, které do seriózního deníku nepatří)3746,25 %46,25 %  
za seriózní deník3442,5 %42,5 %  
za jiný (osobní specifický názor)56,25 %6,25 %  
za bulvární deník45 %5 %  

Graf

3. Co si myslíte o pravdivosti článků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
myslím si, že některé články jsou přikrášlené lží, pro lepší prodej5062,5 %62,5 %  
myslím si, že všechny články jsou naprosto pravdivé2835 %35 %  
myslím si, že všechny články jsou příkrášlené lží, pro lepší prodej22,5 %2,5 %  

Graf

4. Jak na Vás působí názvy článků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
názvy článků jsou psány tak, aby nalákaly čtenáře3847,5 %47,5 %  
názvy článků někdy neodpovídají dalšímu textu3037,5 %37,5 %  
názvy článků vždy odpovídají dalšímu textu2733,75 %33,75 %  
názvy článků nikdy neodpovídají dalšímu textu11,25 %1,25 %  

Graf

5. Jsou články Mf Dnes psané spisovnou češtinou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas shledávám v článcích nespisovné výrazy5467,5 %67,5 %  
občas shledávám v článcíh tipické zpravodajské fráze1822,5 %22,5 %  
všechny články jsou napsané naprosto spisovně1215 %15 %  
velmi často shledávám v článcích zpravodajské fráze67,5 %7,5 %  
velmi často shledávám v článcích nespisovné výrazy67,5 %7,5 %  

Graf

6. Jak chcete, aby podoba jazyka Mf Dnes vypadala?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
akceptuji občas nějaký nespisovný výraz5163,75 %63,75 %  
všechny články by měly být napsány naprosto spisovně2835 %35 %  
články by vůbec nemusely být psány spisovně11,25 %1,25 %  

Graf

7. Vadí vám zpravodajské fráze v článcích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zpravodajské fráze do novin patří, nevadí mi, nevšímám si jich3746,25 %46,25 %  
zpravodajské fráze do novin patří, souhlasím s nimi naprosto1518,75 %18,75 %  
zpravodajské fráze patří jen do mluveného zpravodajství, v tisku mi vadí1518,75 %18,75 %  
nevím, co je zpravodajská fráze, je mi to jedno, čtu jen obsah článku1316,25 %16,25 %  

Graf

8. Má pro Vás Mf Dnes dostatečný počet rubrik?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem spokojen s rubrikami, některé bych mohl i vynechat4050 %50 %  
naprosto mi vyhovuje tento počet2835 %35 %  
některé rubriky mi chybí 1215 %15 %  

Graf

9. Které rubriky čtete nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zprávy z domova6378,75 %78,75 %  
zprávy ze světa5467,5 %67,5 %  
kultura4961,25 %61,25 %  
regionální zpravodajství4860 %60 %  
ekonomika3341,25 %41,25 %  
názory3037,5 %37,5 %  
ostatní (zábava, křížovky, aj.)2936,25 %36,25 %  
sport1417,5 %17,5 %  

Graf

10. Je některá rubrika, kterou byste rozšířili? Pokud ano, kterou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
regionální zpravodajství2430 %30 %  
kultura2227,5 %27,5 %  
žádnou, všechny jsou dostatečně dlouhé1518,75 %18,75 %  
ekonomika1316,25 %16,25 %  
zprávy ze světa1215 %15 %  
ostatní (zábava, křížovky, aj.)1215 %15 %  
názory1012,5 %12,5 %  
zprávy z domova911,25 %11,25 %  
sport33,75 %3,75 %  

Graf

11. Prosím zaškrtněte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5670 %70 %  
muž2430 %30 %  

Graf

12. Prosím zaškrtněte, do jaké patříte věkové kategorie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-254758,75 %58,75 %  
26-351215 %15 %  
0-18911,25 %11,25 %  
35-50810 %10 %  
51-6545 %5 %  

Graf

13. Prosím zaškrtněte, do jaké kategorie patříte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolský student3543,75 %43,75 %  
pracující2328,75 %28,75 %  
středoškolský student1113,75 %13,75 %  
pracující i studující (dálkoví studenti, ne brigádnici při prezenčním studiu)1012,5 %12,5 %  
důchodce (pracující důchodce)11,25 %1,25 %  

Graf

14. Vaše nejvyšší vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou 4050 %50 %  
vysokoškolské2632,5 %32,5 %  
základní1012,5 %12,5 %  
středoškolské bez maturity, učňovské45 %5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Které rubriky čtete nejčastěji?

 • odpověď ekonomika:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ekonomika na otázku 10. Je některá rubrika, kterou byste rozšířili? Pokud ano, kterou?
 • odpověď kultura:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi kultura na otázku 10. Je některá rubrika, kterou byste rozšířili? Pokud ano, kterou?
 • odpověď regionální zpravodajství:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi regionální zpravodajství na otázku 10. Je některá rubrika, kterou byste rozšířili? Pokud ano, kterou?

12. Prosím zaškrtněte, do jaké patříte věkové kategorie

 • odpověď 19-25:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysokoškolský student na otázku 13. Prosím zaškrtněte, do jaké kategorie patříte

13. Prosím zaškrtněte, do jaké kategorie patříte

 • odpověď středoškolský student:
  • 7.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 14. Vaše nejvyšší vzdělání?

14. Vaše nejvyšší vzdělání?

 • odpověď základní:
  • 7.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi středoškolský student na otázku 13. Prosím zaškrtněte, do jaké kategorie patříte

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často kupujte MF Dnes?

2. Za jaký druh novin považujete Mf Dnes?

3. Co si myslíte o pravdivosti článků?

4. Jak na Vás působí názvy článků?

5. Jsou články Mf Dnes psané spisovnou češtinou?

6. Jak chcete, aby podoba jazyka Mf Dnes vypadala?

7. Vadí vám zpravodajské fráze v článcích?

8. Má pro Vás Mf Dnes dostatečný počet rubrik?

9. Které rubriky čtete nejčastěji?

10. Je některá rubrika, kterou byste rozšířili? Pokud ano, kterou?

11. Prosím zaškrtněte

12. Prosím zaškrtněte, do jaké patříte věkové kategorie

13. Prosím zaškrtněte, do jaké kategorie patříte

14. Vaše nejvyšší vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často kupujte MF Dnes?

2. Za jaký druh novin považujete Mf Dnes?

3. Co si myslíte o pravdivosti článků?

4. Jak na Vás působí názvy článků?

5. Jsou články Mf Dnes psané spisovnou češtinou?

6. Jak chcete, aby podoba jazyka Mf Dnes vypadala?

7. Vadí vám zpravodajské fráze v článcích?

8. Má pro Vás Mf Dnes dostatečný počet rubrik?

9. Které rubriky čtete nejčastěji?

10. Je některá rubrika, kterou byste rozšířili? Pokud ano, kterou?

11. Prosím zaškrtněte

12. Prosím zaškrtněte, do jaké patříte věkové kategorie

13. Prosím zaškrtněte, do jaké kategorie patříte

14. Vaše nejvyšší vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Nosková, M.Mladá fronta Dnes (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://mlada-fronta-dnes.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.