Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mléko

Mléko

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Grasserová
Šetření:02. 03. 2012 - 02. 03. 2012
Počet respondentů:105
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.96
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:96,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

This questionnaire should map the consumption and over all characteristics of milk consumption in CZ. It is for my Bachelor thesis, so please fill it in, it takes approximately 1 minute :-)
Tkank you, Michaela Grasserová.

Odpovědi respondentů

1. How old are you?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-305552,38 %52,38 %  
15-204744,76 %44,76 %  
0-1421,9 %1,9 %  
31-5010,95 %0,95 %  

Graf

2. Did you ever had a fracture?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
No6158,1 %58,1 %  
Yes4441,9 %41,9 %  

Graf

3. Do you drink milk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Yes10095,24 %95,24 %  
No54,76 %4,76 %  

Graf

4. If yes, how do you consume it?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Anything above5351,46 %50,48 %  
In coffee or tea2625,24 %24,76 %  
With cereals etc.2524,27 %23,81 %  
Just milk2423,3 %22,86 %  

Graf

5. If yes, when do you consume it?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Anytime8077,67 %76,19 %  
Morning, breakfast2625,24 %24,76 %  
Evening10,97 %0,95 %  

Graf

6. Which type of milk do you consume?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Semi-skimmed9085,71 %85,71 %  
Whole-fat2927,62 %27,62 %  
Flavoured (chocolate, strawberry, vanilla, hot chocolate etc.)2120 %20 %  
Coffee milk - cream1817,14 %17,14 %  
Skimmed109,52 %9,52 %  

Graf

7. In your opinion, what can substitute milk in the diet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nothing, milk cannot be substituted6763,81 %63,81 %  
Juice and other non-alcoholic beverages3028,57 %28,57 %  
Tea1413,33 %13,33 %  

Graf

8. Do you think that milk is consumed more by children, than by adults? Is it a children drink?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
No5350,48 %50,48 %  
Yes5249,52 %49,52 %  

Graf

9. Do you think that milk consumption is beneficial for your health?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Yes, it is beneficial7066,67 %66,67 %  
I am not sure2624,76 %24,76 %  
No, it rather does harm98,57 %8,57 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. How old are you?

2. Did you ever had a fracture?

3. Do you drink milk?

4. If yes, how do you consume it?

5. If yes, when do you consume it?

6. Which type of milk do you consume?

7. In your opinion, what can substitute milk in the diet?

8. Do you think that milk is consumed more by children, than by adults? Is it a children drink?

9. Do you think that milk consumption is beneficial for your health?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. How old are you?

2. Did you ever had a fracture?

3. Do you drink milk?

4. If yes, how do you consume it?

5. If yes, when do you consume it?

6. Which type of milk do you consume?

7. In your opinion, what can substitute milk in the diet?

8. Do you think that milk is consumed more by children, than by adults? Is it a children drink?

9. Do you think that milk consumption is beneficial for your health?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Grasserová, M.Mléko (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://mleko.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.