Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mobbing, bossing - šikana na pracovišti

Mobbing, bossing - šikana na pracovišti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Kasalová
Šetření:29. 05. 2012 - 15. 06. 2012
Počet respondentů:144
Počet otázek (max/průměr):26 / 20.84
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,ahoj, ráda bych Vás požádala o vyplnění následujícího dotazníku, který bude součástí mé diplomové práce. Dotazník je anonymní.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Pro úplnost uvádím krátké vysvětlení - mobbing - šikana mezi

Odpovědi respondentů

1. V JAKÉM TYPU SPOLEČNOSTI PRACUJETE?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
soukromý sektor (soukromá firma)10069,44 %69,44 %  
státem řízený subjekt4430,56 %30,56 %  

Graf

2. V JAK VELKÉ SPOLEČNOSTI PRACUJETE?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více jak 250 osob6746,53 %46,53 %  
méně než 50 osob3222,22 %22,22 %  
méně než 250 osob2517,36 %17,36 %  
méně než 10 osob2013,89 %13,89 %  

Graf

3. V JAKÉM OBORU PRACUJETE?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bankovnictví, pojišťovnictví a finance3222,22 %22,22 %  
IT technologie, služby1611,11 %11,11 %  
služby149,72 %9,72 %  
státní a veřejná správa117,64 %7,64 %  
zdravotní péče a sociální péče117,64 %7,64 %  
administrativa106,94 %6,94 %  
jiný96,25 %6,25 %  
vzdělání a školství85,56 %5,56 %  
Stavebnictví a reality64,17 %4,17 %  
výroba a průmysl64,17 %4,17 %  
Marketing53,47 %3,47 %  
technika, elektrotechnika vývoj32,08 %2,08 %  
věda a výzkum32,08 %2,08 %  
ekonomika a podnikové finance32,08 %2,08 %  
strojírenství21,39 %1,39 %  
farmacie, chemie a potravinářství21,39 %1,39 %  
média, reklama a PR10,69 %0,69 %  
kultura, umění, tvůrčí práce10,69 %0,69 %  
právní služby10,69 %0,69 %  

Graf

4. NA JAKÉ POZICI PRACUJETE?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [podřízenýotázka č. 6, nadřízenýotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podřízený 12788,19 %88,19 %  
nadřízený1711,81 %11,81 %  

Graf

5. KOLIK PODŘÍZENÝCH ZAMĚSTNANCŮ VEDETE?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-4741,18 %4,86 %  
5-9529,41 %3,47 %  
10-29317,65 %2,08 %  
30-100211,76 %1,39 %  

Graf

6. KOLIK KOLEGŮ (nikoli podřízených) MÁ TÝM, VE KTERÉM PRACUJETE?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 54833,33 %33,33 %  
5-94833,33 %33,33 %  
10-193322,92 %22,92 %  
20 a více1510,42 %10,42 %  

Graf

7. JAK DLOUHO PRACUJETE NA SOUČASNÉ POZICI?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 – 4 roky4833,33 %33,33 %  
5 – 10 let3322,92 %22,92 %  
více jak 10 let2315,97 %15,97 %  
do 6 měsíců2215,28 %15,28 %  
7 měsíců – 1 rok1812,5 %12,5 %  

Graf

8. ZNAL/A JSTE VÝZNAM POJMU MOBBING?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9364,58 %64,58 %  
ne5135,42 %35,42 %  

Graf

9. ZNAL/A JSTE VÝZNAM POJMU BOSSING?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9868,06 %68,06 %  
ne4631,94 %31,94 %  

Graf

10. BYL/A JSTE NĚKDY SVĚDKEM TAKOVÉ ŠIKANY NA SVÉM PRACOVIŠTI?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 11, neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne 8559,03 %59,03 %  
ano5940,97 %40,97 %  

Graf

11. O JAKÝ TYP ŠIKANY SE JEDNALO

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bossing3050,85 %20,83 %  
mobbing2135,59 %14,58 %  
oba23,39 %1,39 %  
šikana11,69 %0,69 %  
oboje11,69 %0,69 %  
kálení do místa mého pracoviště11,69 %0,69 %  
z mé strany pravidelný, preventivní bossing, místo kávy každé ráno. PS: Funguje je to skvěle, doporučuji!11,69 %0,69 %  
obojí11,69 %0,69 %  
fyzické a psychické násilí11,69 %0,69 %  

Graf

12. STAL/A JSTE SE NĚKDY OSOBNĚ OBĚTÍ ŠIKANY NA PRACOVIŠTI?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 13, neotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne 10673,61 %73,61 %  
ano3826,39 %26,39 %  

Graf

13. O JAKÝ TYP ŠIKANY ŠLO?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bossing2155,26 %14,58 %  
mobbing1231,58 %8,33 %  
oba25,26 %1,39 %  
obojí12,63 %0,69 %  
fyzické a psychické násilí12,63 %0,69 %  
šikana od starší kolegyně12,63 %0,69 %  

Graf

14. JAK KONKRÉTNĚ SE TATO ŠIKANA PROJEVOVALA?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ponižování, urážky1128,95 %7,64 %  
pomluvy1128,95 %7,64 %  
záměrné poškozování mé práce1026,32 %6,94 %  
sexuální obtěžování12,63 %0,69 %  
dávání pocitu nadřazenosti a ekonomické moci12,63 %0,69 %  
úmyslné vyhledávání nedostatků před termínem odevzdání12,63 %0,69 %  
naprostá ignorace12,63 %0,69 %  
záměrné poškozování mé práce a osoby, pomluvy, lži, ponižování12,63 %0,69 %  
svádění viny jen na mně, pomluvy12,63 %0,69 %  

Graf

15. SNÍŽIL SE VÁŠ PRACOVNÍ VÝKON V DOBĚ ŠIKANY?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
myslím, že ano2873,68 %19,44 %  
myslím, že ne1026,32 %6,94 %  

Graf

16. MYSLÍTE SI, ŽE JSTE NA ZÁKLADĚ ŠIKANY V PRÁCI VÍCE CHYBOVAL/A?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
myslím, že ano2257,89 %15,28 %  
myslím, že ne1642,11 %11,11 %  

Graf

17. MYSLÍTE SI, ŽE SE V DOBĚ ŠIKANY U VÁS ZVÝŠILA NEMOCNOST (POPŘ. JSTE MĚL/A NĚJAKÝ PRACOVNÍ ÚRAZ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1744,74 %11,81 %  
ano1231,58 %8,33 %  
nevím (neumím posoudit, zda to bylo na základě šikany)923,68 %6,25 %  

Graf

18. JAK BYSTE REAGOVAL/A (JAK JSTE REAGOVAL/A) NA ŠIKANU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
snažil/a bych (jsem) se konflikt řešit sám/a, dialogem s daným agresorem4934,03 %34,03 %  
snažil/a bych (jsem) se konflikt řešit s nadřízeným, v případě bossingu s výše postaveným pracovníkem mého nadřízeného4732,64 %32,64 %  
nevěděl/a bych (jsem), co mám dělat, neřešil/a bych (jsem) to1510,42 %10,42 %  
snažil/a bych (jsem) se ho řešit s odborovou organizací, personálním oddělením společnosti128,33 %8,33 %  
začal/a bych (jsem) se práci vyhýbat – nemocenská apod.96,25 %6,25 %  
řešení je těžké10,69 %0,69 %  
snažila jsem se býti dokonalá10,69 %0,69 %  
Poté co jsem zjistila, že se na pracovišti vyskytuje mobbing, dostala oběť mobbingu výpověď - konflikt se tedy neřešil10,69 %0,69 %  
nemohl vjsem opustit zamestani proste vydrzet10,69 %0,69 %  
změnila jsem zaměstnání10,69 %0,69 %  
s agresorem i nadřízeným a po neúspěch odchodem10,69 %0,69 %  
vytvořím transparent a začnu fandit10,69 %0,69 %  
rozvázání prac. poměru10,69 %0,69 %  
nevím10,69 %0,69 %  
podpořil bych to10,69 %0,69 %  
snažil/a bych (jsem) se konflikt řešit sám/a, dialogem s daným agresorem, následně se šéfem, když to nemělo efekt 10,69 %0,69 %  
změna zaměstnání10,69 %0,69 %  

Graf

19. VYHLEDAL/A BYSTE (JSTE) ODBORNOU POMOC MIMO ZAMĚSTNÁNÍ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne 8559,03 %59,03 %  
ano5940,97 %40,97 %  

Graf

20. O JAKOU ODBORNOU POMOC BY SE JEDNALO?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
psycholog3625,17 %25 %  
právník3020,98 %20,83 %  
poradna zabývající se šikanou2416,78 %16,67 %  
žádnou106,99 %6,94 %  
můj praktický lékař64,2 %4,17 %  
nevyhledala42,8 %2,78 %  
ne42,8 %2,78 %  
ještě nevím10,7 %0,69 %  
POMOC S MÝMI KOLEGY10,7 %0,69 %  
zadnou10,7 %0,69 %  
nevyhledal bych odbornou pomoc. Respektive bych šel na pracovní agenturu apod:-)10,7 %0,69 %  
rodina10,7 %0,69 %  
nevyhledala bych odbornou pomoc, viz otázka č.1910,7 %0,69 %  
žadnou, maximálně bych se poradila s přáteli10,7 %0,69 %  
nevyhledala bych odbornou pomoc10,7 %0,69 %  
ombudsman10,7 %0,69 %  
nevim10,7 %0,69 %  
viz odpověď na otázku 1910,7 %0,69 %  
19) NE10,7 %0,69 %  
přátelé10,7 %0,69 %  
alternativní psychoterapie10,7 %0,69 %  
můj dealer drog10,7 %0,69 %  
žádnou, takové situace si umím řešit sám10,7 %0,69 %  
nevyhledal10,7 %0,69 %  
nikoho10,7 %0,69 %  
.10,7 %0,69 %  
nevyhledala bych10,7 %0,69 %  
to už by muselo být, abych se k tomu uchýlil -> právník10,7 %0,69 %  
nehledala10,7 %0,69 %  
nevyhledal viz. výše10,7 %0,69 %  
nehledal abych10,7 %0,69 %  
viz. odpověď na předchozí otázku10,7 %0,69 %  
nikdo10,7 %0,69 %  
mafie10,7 %0,69 %  
žádná10,7 %0,69 %  
nevyhledala, odešla bych ze zaměstnání10,7 %0,69 %  

Graf

21. ZVAŽOVAL/A BYSTE (JSTE) ODCHOD Z PRÁCE?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale asi bych výpověď nepodal/a6847,22 %47,22 %  
ne, nezvažoval/a4027,78 %27,78 %  
ano, určitě bych podal/a výpověď3625 %25 %  

Graf

22. JAKÉHO JSTE POHLAVÍ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9968,75 %68,75 %  
muž4531,25 %31,25 %  

Graf

23. V JAKÉM VĚKOVÉM ROZMEZÍ SE POHYBUJETE?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25 – 34 let6243,06 %43,06 %  
35 – 44 let3020,83 %20,83 %  
18 – 24 let2618,06 %18,06 %  
45 – 64 let2416,67 %16,67 %  
více jak 65 let21,39 %1,39 %  

Graf

24. JAKÉHO NEJVYŠŠÍHO VZDĚLÁNÍ JSTE DOSÁHL/A?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské7753,47 %53,47 %  
střední s maturitou5034,72 %34,72 %  
vyšší odborné96,25 %6,25 %  
vyučen s výučním listem64,17 %4,17 %  
základní21,39 %1,39 %  

Graf

25. V JAK VELKÉ OBCI/MĚSTĚ DLE POČTU OBYVATEL PRACUJETE?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velké město (více jak 500.000 obyvatel)9364,58 %64,58 %  
malé město (10.000 - 100. 000 obyvatel)3020,83 %20,83 %  
střední město (100.001 až 500.000 obyvatel)128,33 %8,33 %  
obec do 10.000 obyvatel96,25 %6,25 %  

Graf

26. V JAKÉM KRAJI PRACUJETE?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hlavní město Praha9263,89 %63,89 %  
Jihomoravský kraj117,64 %7,64 %  
Moravskoslezský kraj106,94 %6,94 %  
Liberecký kraj64,17 %4,17 %  
Pardubický kraj53,47 %3,47 %  
Královéhradecký kraj53,47 %3,47 %  
Olomoucký kraj42,78 %2,78 %  
Jihočeský kraj42,78 %2,78 %  
Karlovarský kraj32,08 %2,08 %  
Kraj Vysočina (Jihlavský)32,08 %2,08 %  
Plzeňský kraj10,69 %0,69 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 8 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. V JAKÉM TYPU SPOLEČNOSTI PRACUJETE?

 • odpověď státem řízený subjekt:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi státní a veřejná správa na otázku 3. V JAKÉM OBORU PRACUJETE?

10. BYL/A JSTE NĚKDY SVĚDKEM TAKOVÉ ŠIKANY NA SVÉM PRACOVIŠTI?

 • odpověď ano:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi mobbing na otázku 11. O JAKÝ TYP ŠIKANY SE JEDNALO
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi mobbing na otázku 13. O JAKÝ TYP ŠIKANY ŠLO?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi záměrné poškozování mé práce na otázku 14. JAK KONKRÉTNĚ SE TATO ŠIKANA PROJEVOVALA?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi myslím, že ne na otázku 15. SNÍŽIL SE VÁŠ PRACOVNÍ VÝKON V DOBĚ ŠIKANY?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi bossing na otázku 11. O JAKÝ TYP ŠIKANY SE JEDNALO
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 17. MYSLÍTE SI, ŽE SE V DOBĚ ŠIKANY U VÁS ZVÝŠILA NEMOCNOST (POPŘ. JSTE MĚL/A NĚJAKÝ PRACOVNÍ ÚRAZ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi myslím, že ne na otázku 16. MYSLÍTE SI, ŽE JSTE NA ZÁKLADĚ ŠIKANY V PRÁCI VÍCE CHYBOVAL/A?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. STAL/A JSTE SE NĚKDY OSOBNĚ OBĚTÍ ŠIKANY NA PRACOVIŠTI?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ponižování, urážky na otázku 14. JAK KONKRÉTNĚ SE TATO ŠIKANA PROJEVOVALA?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi myslím, že ano na otázku 16. MYSLÍTE SI, ŽE JSTE NA ZÁKLADĚ ŠIKANY V PRÁCI VÍCE CHYBOVAL/A?

11. O JAKÝ TYP ŠIKANY SE JEDNALO

 • odpověď mobbing:
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi mobbing na otázku 13. O JAKÝ TYP ŠIKANY ŠLO?

12. STAL/A JSTE SE NĚKDY OSOBNĚ OBĚTÍ ŠIKANY NA PRACOVIŠTI?

 • odpověď ano:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi mobbing na otázku 13. O JAKÝ TYP ŠIKANY ŠLO?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi pomluvy na otázku 14. JAK KONKRÉTNĚ SE TATO ŠIKANA PROJEVOVALA?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ponižování, urážky na otázku 14. JAK KONKRÉTNĚ SE TATO ŠIKANA PROJEVOVALA?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi záměrné poškozování mé práce na otázku 14. JAK KONKRÉTNĚ SE TATO ŠIKANA PROJEVOVALA?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi myslím, že ano na otázku 15. SNÍŽIL SE VÁŠ PRACOVNÍ VÝKON V DOBĚ ŠIKANY?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi myslím, že ne na otázku 15. SNÍŽIL SE VÁŠ PRACOVNÍ VÝKON V DOBĚ ŠIKANY?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi myslím, že ano na otázku 16. MYSLÍTE SI, ŽE JSTE NA ZÁKLADĚ ŠIKANY V PRÁCI VÍCE CHYBOVAL/A?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi myslím, že ne na otázku 16. MYSLÍTE SI, ŽE JSTE NA ZÁKLADĚ ŠIKANY V PRÁCI VÍCE CHYBOVAL/A?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 17. MYSLÍTE SI, ŽE SE V DOBĚ ŠIKANY U VÁS ZVÝŠILA NEMOCNOST (POPŘ. JSTE MĚL/A NĚJAKÝ PRACOVNÍ ÚRAZ?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 17. MYSLÍTE SI, ŽE SE V DOBĚ ŠIKANY U VÁS ZVÝŠILA NEMOCNOST (POPŘ. JSTE MĚL/A NĚJAKÝ PRACOVNÍ ÚRAZ?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi bossing na otázku 13. O JAKÝ TYP ŠIKANY ŠLO?

15. SNÍŽIL SE VÁŠ PRACOVNÍ VÝKON V DOBĚ ŠIKANY?

 • odpověď myslím, že ano:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ponižování, urážky na otázku 14. JAK KONKRÉTNĚ SE TATO ŠIKANA PROJEVOVALA?
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi myslím, že ano na otázku 16. MYSLÍTE SI, ŽE JSTE NA ZÁKLADĚ ŠIKANY V PRÁCI VÍCE CHYBOVAL/A?

16. MYSLÍTE SI, ŽE JSTE NA ZÁKLADĚ ŠIKANY V PRÁCI VÍCE CHYBOVAL/A?

 • odpověď myslím, že ano:
  • 6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ponižování, urážky na otázku 14. JAK KONKRÉTNĚ SE TATO ŠIKANA PROJEVOVALA?

19. VYHLEDAL/A BYSTE (JSTE) ODBORNOU POMOC MIMO ZAMĚSTNÁNÍ?

 • odpověď ne :
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádnou na otázku 20. O JAKOU ODBORNOU POMOC BY SE JEDNALO?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi IT technologie, služby na otázku 3. V JAKÉM OBORU PRACUJETE?

25. V JAK VELKÉ OBCI/MĚSTĚ DLE POČTU OBYVATEL PRACUJETE?

 • odpověď velké město (více jak 500.000 obyvatel):
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi myslím, že ne na otázku 15. SNÍŽIL SE VÁŠ PRACOVNÍ VÝKON V DOBĚ ŠIKANY?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. V JAKÉM TYPU SPOLEČNOSTI PRACUJETE?

2. V JAK VELKÉ SPOLEČNOSTI PRACUJETE?

3. V JAKÉM OBORU PRACUJETE?

4. NA JAKÉ POZICI PRACUJETE?

6. KOLIK KOLEGŮ (nikoli podřízených) MÁ TÝM, VE KTERÉM PRACUJETE?

7. JAK DLOUHO PRACUJETE NA SOUČASNÉ POZICI?

8. ZNAL/A JSTE VÝZNAM POJMU MOBBING?

9. ZNAL/A JSTE VÝZNAM POJMU BOSSING?

10. BYL/A JSTE NĚKDY SVĚDKEM TAKOVÉ ŠIKANY NA SVÉM PRACOVIŠTI?

11. O JAKÝ TYP ŠIKANY SE JEDNALO

12. STAL/A JSTE SE NĚKDY OSOBNĚ OBĚTÍ ŠIKANY NA PRACOVIŠTI?

13. O JAKÝ TYP ŠIKANY ŠLO?

14. JAK KONKRÉTNĚ SE TATO ŠIKANA PROJEVOVALA?

15. SNÍŽIL SE VÁŠ PRACOVNÍ VÝKON V DOBĚ ŠIKANY?

16. MYSLÍTE SI, ŽE JSTE NA ZÁKLADĚ ŠIKANY V PRÁCI VÍCE CHYBOVAL/A?

17. MYSLÍTE SI, ŽE SE V DOBĚ ŠIKANY U VÁS ZVÝŠILA NEMOCNOST (POPŘ. JSTE MĚL/A NĚJAKÝ PRACOVNÍ ÚRAZ?

18. JAK BYSTE REAGOVAL/A (JAK JSTE REAGOVAL/A) NA ŠIKANU?

19. VYHLEDAL/A BYSTE (JSTE) ODBORNOU POMOC MIMO ZAMĚSTNÁNÍ?

20. O JAKOU ODBORNOU POMOC BY SE JEDNALO?

21. ZVAŽOVAL/A BYSTE (JSTE) ODCHOD Z PRÁCE?

22. JAKÉHO JSTE POHLAVÍ?

23. V JAKÉM VĚKOVÉM ROZMEZÍ SE POHYBUJETE?

24. JAKÉHO NEJVYŠŠÍHO VZDĚLÁNÍ JSTE DOSÁHL/A?

25. V JAK VELKÉ OBCI/MĚSTĚ DLE POČTU OBYVATEL PRACUJETE?

26. V JAKÉM KRAJI PRACUJETE?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. V JAKÉM TYPU SPOLEČNOSTI PRACUJETE?

2. V JAK VELKÉ SPOLEČNOSTI PRACUJETE?

3. V JAKÉM OBORU PRACUJETE?

4. NA JAKÉ POZICI PRACUJETE?

6. KOLIK KOLEGŮ (nikoli podřízených) MÁ TÝM, VE KTERÉM PRACUJETE?

7. JAK DLOUHO PRACUJETE NA SOUČASNÉ POZICI?

8. ZNAL/A JSTE VÝZNAM POJMU MOBBING?

9. ZNAL/A JSTE VÝZNAM POJMU BOSSING?

10. BYL/A JSTE NĚKDY SVĚDKEM TAKOVÉ ŠIKANY NA SVÉM PRACOVIŠTI?

11. O JAKÝ TYP ŠIKANY SE JEDNALO

12. STAL/A JSTE SE NĚKDY OSOBNĚ OBĚTÍ ŠIKANY NA PRACOVIŠTI?

13. O JAKÝ TYP ŠIKANY ŠLO?

14. JAK KONKRÉTNĚ SE TATO ŠIKANA PROJEVOVALA?

15. SNÍŽIL SE VÁŠ PRACOVNÍ VÝKON V DOBĚ ŠIKANY?

16. MYSLÍTE SI, ŽE JSTE NA ZÁKLADĚ ŠIKANY V PRÁCI VÍCE CHYBOVAL/A?

17. MYSLÍTE SI, ŽE SE V DOBĚ ŠIKANY U VÁS ZVÝŠILA NEMOCNOST (POPŘ. JSTE MĚL/A NĚJAKÝ PRACOVNÍ ÚRAZ?

18. JAK BYSTE REAGOVAL/A (JAK JSTE REAGOVAL/A) NA ŠIKANU?

19. VYHLEDAL/A BYSTE (JSTE) ODBORNOU POMOC MIMO ZAMĚSTNÁNÍ?

20. O JAKOU ODBORNOU POMOC BY SE JEDNALO?

21. ZVAŽOVAL/A BYSTE (JSTE) ODCHOD Z PRÁCE?

22. JAKÉHO JSTE POHLAVÍ?

23. V JAKÉM VĚKOVÉM ROZMEZÍ SE POHYBUJETE?

24. JAKÉHO NEJVYŠŠÍHO VZDĚLÁNÍ JSTE DOSÁHL/A?

25. V JAK VELKÉ OBCI/MĚSTĚ DLE POČTU OBYVATEL PRACUJETE?

26. V JAKÉM KRAJI PRACUJETE?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kasalová, Z.Mobbing, bossing - šikana na pracovišti (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://mobbing-bossing-sikana-na-pr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.