Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Móda vs. balzámy na rty? (Agatha Ruiz de la Prada)

Móda vs. balzámy na rty? (Agatha Ruiz de la Prada)

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ivona Richterová
Šetření:21. 05. 2011 - 23. 05. 2011
Počet respondentů:89
Počet otázek (max/průměr):12 / 8.26
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:88,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Následující dotazník poslouží jako podklad pro seminární práci zavedení španělského produktu značky Agatha Ruiz de la Prada na český trh.

Jeho vyplnění Vám nezabere více než minutku :)

Odpovědi respondentů

1. Používáte balzám na rty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8089,89 %89,89 %  
ne910,11 %10,11 %  

Graf

2. Máte oblíbenou značku balzámu na rty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4556,25 %50,56 %  
ne3543,75 %39,33 %  

Graf

3. Podle čeho si tedy balzámy na rty vybíráte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podle ceny, příp. proto, že balzám potřebuji1337,14 %14,61 %  
podle nálady, chuti1337,14 %14,61 %  
experimentuji514,29 %5,62 %  
je mi to jedno38,57 %3,37 %  
jiné12,86 %1,12 %  

Graf

4. Jakou příchuť balzámu na rty máte nejraději?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ovocnou1431,11 %15,73 %  
raději jemné neutrální vůně1328,89 %14,61 %  
bez příchuti1226,67 %13,48 %  
hledím spíše na složení než vůni511,11 %5,62 %  
jinou12,22 %1,12 %  

Graf

5. Dávate raději přednost kvalitním balzámům na rty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 6, nevímotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5670 %62,92 %  
nevím1518,75 %16,85 %  
ne911,25 %10,11 %  

Graf

6. Kolik jste ochoten/ochotna zaplatit za kvalitní balzám na rty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
51 - 100 Kč4455 %49,44 %  
101 - 200 Kč2126,25 %23,6 %  
1 - 50 Kč1215 %13,48 %  
201 - 300 Kč33,75 %3,37 %  

Graf

7. Znáte balzámy na rty značky Agatha Ruiz de la Prada?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7695 %85,39 %  
ano45 %4,49 %  

Graf

8. Odkud je znáte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velká Británie125 %1,12 %  
od přítelkyně 125 %1,12 %  
zahraničí, duty free shops125 %1,12 %  
od známé :)125 %1,12 %  

Graf

9. Kde byste tyto balzámy v České republice mohl/a dostat?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím150 %1,12 %  
nikde150 %1,12 %  

Graf

10. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6480 %71,91 %  
muž1620 %17,98 %  

Graf

11. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 25 let5771,25 %64,04 %  
do 20 let1518,75 %16,85 %  
26 - 30 let78,75 %7,87 %  
nad 30 let11,25 %1,12 %  

Graf

12. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student4860 %53,93 %  
pracující student1822,5 %20,22 %  
pracující1316,25 %14,61 %  
jiné11,25 %1,12 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Máte oblíbenou značku balzámu na rty?

 • odpověď ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi bez příchuti na otázku 4. Jakou příchuť balzámu na rty máte nejraději?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ovocnou na otázku 4. Jakou příchuť balzámu na rty máte nejraději?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi raději jemné neutrální vůně na otázku 4. Jakou příchuť balzámu na rty máte nejraději?
 • odpověď ne:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi podle ceny, příp. proto, že balzám potřebuji na otázku 3. Podle čeho si tedy balzámy na rty vybíráte?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi podle nálady, chuti na otázku 3. Podle čeho si tedy balzámy na rty vybíráte?

12. Jste

 • odpověď student:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 20 let na otázku 11. Váš věk

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Používáte balzám na rty?

2. Máte oblíbenou značku balzámu na rty?

3. Podle čeho si tedy balzámy na rty vybíráte?

4. Jakou příchuť balzámu na rty máte nejraději?

5. Dávate raději přednost kvalitním balzámům na rty?

6. Kolik jste ochoten/ochotna zaplatit za kvalitní balzám na rty?

7. Znáte balzámy na rty značky Agatha Ruiz de la Prada?

10. Jste

11. Váš věk

12. Jste

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Používáte balzám na rty?

2. Máte oblíbenou značku balzámu na rty?

3. Podle čeho si tedy balzámy na rty vybíráte?

4. Jakou příchuť balzámu na rty máte nejraději?

5. Dávate raději přednost kvalitním balzámům na rty?

6. Kolik jste ochoten/ochotna zaplatit za kvalitní balzám na rty?

7. Znáte balzámy na rty značky Agatha Ruiz de la Prada?

10. Jste

11. Váš věk

12. Jste

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

 • nezjištěno (86,1 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Richterová, I.Móda vs. balzámy na rty? (Agatha Ruiz de la Prada) (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://moda-vs-balzamy-na-rty-agath.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.