Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Moderní léčba v hojení chronických ran

Moderní léčba v hojení chronických ran

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Kubová
Šetření:12. 02. 2016 - 02. 03. 2016
Počet respondentů:112
Počet otázek (max/průměr):18 / 17.89
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:47,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,  jsem studentkou Vyšší odborné školy zdravotnické ve Znojmě v oboru Všeobecná diplomovaná sestra.
Dovoluji si touto cestou po
žádat o vyplnění tohoto dotazníku, který je součástí mé diplomové práci na téma “Moderní léčba v hojení chronických ran”. Vyplnění dotazníku je dobrovolné a anonymní.

Získané informace budou použity ke zpracování mé diplomové práce.

Tento dotazník je pouze pro zdravotní sestry.

Odpovědi respondentů

1. Jaké máte nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysoká škola4842,86 %42,86 %  
střední škola4842,86 %42,86 %  
vyšší odborná1614,29 %14,29 %  

Graf

2. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-35 let3833,93 %33,93 %  
36-45 let3127,68 %27,68 %  
více než 45 let2219,64 %19,64 %  
18-25 let2118,75 %18,75 %  

Graf

3. Délka praxe?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-5 let3632,14 %32,14 %  
21 a více let3430,36 %30,36 %  
11-20 let2925,89 %25,89 %  
6-10 let1311,61 %11,61 %  

Graf

4. Na jakém oddělení pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ARO, JIP2320,54 %20,54 %  
Interní2118,75 %18,75 %  
LDN, ODN, domov pro seniory1210,71 %10,71 %  
Chirurgické1210,71 %10,71 %  
Ambulance87,14 %7,14 %  
Neurologické54,46 %4,46 %  
domácí péče21,79 %1,79 %  
ORL21,79 %1,79 %  
Dětské21,79 %1,79 %  
Neurochirurgie 10,89 %0,89 %  
odběr.sestra10,89 %0,89 %  
Spinální rehabilitační jednotka10,89 %0,89 %  
Ortopedie10,89 %0,89 %  
gerontopsychiatrické10,89 %0,89 %  
Studuji VŠ10,89 %0,89 %  
domaci zdravotnicka pece10,89 %0,89 %  
domácí pece10,89 %0,89 %  
TRN10,89 %0,89 %  
Kardiovaskulární chirurgie10,89 %0,89 %  
Kardiologie10,89 %0,89 %  
Domov pro seniory10,89 %0,89 %  
ambulance praktického lékaře10,89 %0,89 %  
neonatologie JIRP10,89 %0,89 %  
Nefrologie10,89 %0,89 %  
Onkologie10,89 %0,89 %  
Infekce Jip10,89 %0,89 %  
ZZS10,89 %0,89 %  
Popáleninová JIP10,89 %0,89 %  
Domácí zdravotní péče10,89 %0,89 %  
Gynekologicko-porodnické10,89 %0,89 %  
OCHRIP pro děti10,89 %0,89 %  
mobilní hspic, domácí péče10,89 %0,89 %  
speciální pedagog10,89 %0,89 %  
Kožní10,89 %0,89 %  

Graf

5. Město, vesnice, městys kde pracujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha2017,86 %17,86 %  
Liberec 1412,5 %12,5 %  
Ostrava98,04 %8,04 %  
brno 43,57 %3,57 %  
Mladá Boleslav32,68 %2,68 %  
České Budějovice32,68 %2,68 %  
Teplice32,68 %2,68 %  
Město21,79 %1,79 %  
Šumperk 21,79 %1,79 %  
Strakonice21,79 %1,79 %  
ostatní odpovědi hradec Králové
Uherské Hradiště
Zlín
SN OPAVA
Hrabyně
Kosmonosy
pce
melnik
Třebíč
Karlovarský kraj
Chrudim
Říčany a velké okolí Praha východ
Jilemnice
Karviná
Trutnov
Kladno
nechci uvést
Brandýs nad Labem
Kolín
Pacov
Bystřice nad Pernštejnem
KNL
Orlová
Škvorec
Havířov
VFN Praha
Domažlice
Nymburk
Pardubice
obstarává
okres Rokycany
Bilina
Vesnice
Opava
plzen
Příbram
Soběslav
Valašské Meziříčí
Břeclav
Město Kyjov
Nový Jičín
Olomouc
Sokolov
Hořovice
Hranice na Moravě
okolí region Rajhrad, Brno- venkov
Otrokovice
5044,64 %44,64 % 

Graf

6. Zajímáte se o nové trendy v oblasti chronických ran? (pokud odpovíte ano, upřesněte v další otázce odkud)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9786,61 %86,61 %  
Ne1311,61 %11,61 %  
Nevim21,79 %1,79 %  

Graf

7. Odkud?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
semináře5757 %50,89 %  
Internet4444 %39,29 %  
Odborné časopisy4343 %38,39 %  
pokud na tyto informace narazím, zajímám se4343 %38,39 %  
kurzy4040 %35,71 %  
v rámci pracovní doby- materiály na oddělení3939 %34,82 %  
Od kolegyň2929 %25,89 %  
aktivní vyhledávání informací ve volném čase2828 %25 %  

Graf

8. Využiváte moderní metody hojení ran při ošetřování chronických ran?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, někdy7667,86 %67,86 %  
ano, vždy3228,57 %28,57 %  
ne, nikdy43,57 %3,57 %  

Graf

9. Jaké máte kompetence při ošetřování lokálních ran?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spolupráce s lékařem4035,71 %35,71 %  
samostatně2724,11 %24,11 %  
dle ordinace2017,86 %17,86 %  
spolupráce se sestrou specialistkou2017,86 %17,86 %  
neprovádím54,46 %4,46 %  

Graf

10. Souhlasíte se zvýšením kompetencí sester při ošetřování chronických ran?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9584,82 %84,82 %  
nejsem si jistý/á1513,39 %13,39 %  
ne21,79 %1,79 %  

Graf

11. Jste přesvědčena o nutnosti postgraduálního vzdělávání všeobecných sester, které se ošetřováním chronických ran zabývají, v oblasti péče o chronickou ránu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6961,61 %61,61 %  
ne2219,64 %19,64 %  
nejsem si jistý/á2118,75 %18,75 %  

Graf

12. Používáte klasické obvazové materiály?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9887,5 %87,5 %  
ne119,82 %9,82 %  
nevim32,68 %2,68 %  

Graf

13. Co znamená metoda vlhkého hojení ran?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
metoda, při které se využívá vlhkého prostředí10997,32 %97,32 %  
je to neinvazivní metoda, která vytváří v ráně podtlak32,68 %2,68 %  

Graf

14. Proč je dobré využívat vlhké hojení rány?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
má pozitivní vliv na každou fázi hojení8676,79 %76,79 %  
má pozitivní vliv pouze na fázi granulační2017,86 %17,86 %  
má pozitivní vliv pouze na fázi epitelizační32,68 %2,68 %  
vlhké hojení lze použít pouze jako débridement32,68 %2,68 %  

Graf

15. Používáte metody vlhkého hojení ran na vašem oddělení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8172,32 %72,32 %  
ne2825 %25 %  
nevim32,68 %2,68 %  

Graf

16. Hydrogely používáme na rány?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
slabě až středně secernující, autolytický a enzymatický débridemen5347,32 %47,32 %  
lze používat na všechny typy ran2925,89 %25,89 %  
nevim2219,64 %19,64 %  
silně exsudující a infikované87,14 %7,14 %  

Graf

17. Které druhy krytí na vašem oddělení užíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
antiseptické krytí7970,54 %70,54 %  
hydrogely7566,96 %66,96 %  
obvazy s aktivním uhlím7566,96 %66,96 %  
hydrokoloidy4842,86 %42,86 %  
filmové obvazy3833,93 %33,93 %  
algináty3833,93 %33,93 %  
hydropolymery, polyuretanové pěny3026,79 %26,79 %  
jiné87,14 %7,14 %  
nepoužíváme žadné54,46 %4,46 %  
žádné10,89 %0,89 %  

Graf

18. Myslíte si, že máte dostatek materiálu k léčbě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5448,21 %48,21 %  
ano5145,54 %45,54 %  
nevim76,25 %6,25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Váš věk?

  • odpověď 26-35 let:
    • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6-10 let na otázku 3. Délka praxe?

3. Délka praxe?

  • odpověď 0-5 let:
    • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 18-25 let na otázku 2. Váš věk?
  • odpověď 21 a více let:
    • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi více než 45 let na otázku 2. Váš věk?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké máte nejvyšší dosažené vzdělání?

2. Váš věk?

3. Délka praxe?

4. Na jakém oddělení pracujete?

5. Město, vesnice, městys kde pracujete?

6. Zajímáte se o nové trendy v oblasti chronických ran? (pokud odpovíte ano, upřesněte v další otázce odkud)

7. Odkud?

8. Využiváte moderní metody hojení ran při ošetřování chronických ran?

9. Jaké máte kompetence při ošetřování lokálních ran?

10. Souhlasíte se zvýšením kompetencí sester při ošetřování chronických ran?

11. Jste přesvědčena o nutnosti postgraduálního vzdělávání všeobecných sester, které se ošetřováním chronických ran zabývají, v oblasti péče o chronickou ránu?

12. Používáte klasické obvazové materiály?

13. Co znamená metoda vlhkého hojení ran?

14. Proč je dobré využívat vlhké hojení rány?

15. Používáte metody vlhkého hojení ran na vašem oddělení?

16. Hydrogely používáme na rány?

17. Které druhy krytí na vašem oddělení užíváte?

18. Myslíte si, že máte dostatek materiálu k léčbě?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké máte nejvyšší dosažené vzdělání?

2. Váš věk?

3. Délka praxe?

4. Na jakém oddělení pracujete?

5. Město, vesnice, městys kde pracujete?

6. Zajímáte se o nové trendy v oblasti chronických ran? (pokud odpovíte ano, upřesněte v další otázce odkud)

7. Odkud?

8. Využiváte moderní metody hojení ran při ošetřování chronických ran?

9. Jaké máte kompetence při ošetřování lokálních ran?

10. Souhlasíte se zvýšením kompetencí sester při ošetřování chronických ran?

11. Jste přesvědčena o nutnosti postgraduálního vzdělávání všeobecných sester, které se ošetřováním chronických ran zabývají, v oblasti péče o chronickou ránu?

12. Používáte klasické obvazové materiály?

13. Co znamená metoda vlhkého hojení ran?

14. Proč je dobré využívat vlhké hojení rány?

15. Používáte metody vlhkého hojení ran na vašem oddělení?

16. Hydrogely používáme na rány?

17. Které druhy krytí na vašem oddělení užíváte?

18. Myslíte si, že máte dostatek materiálu k léčbě?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kubová, V.Moderní léčba v hojení chronických ran (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://moderni-lecba-v-hojeni-chron.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.