Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Moderní sociální sítě na trhu práce

Moderní sociální sítě na trhu práce

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Filip Komorous
Šetření:30. 05. 2014 - 01. 06. 2014
Počet respondentů:108
Počet otázek (max/průměr):20 / 19.21
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem průzkumu je zmapovat situaci na pracovním trhu se zaměřením na informace, které se nedají získat pomocí analytických nástrojů dostupných na internetu - tedy aktivní využívání sociálních sítí v pracovním prostředí a znalosti relativně široké palety možností, které tyto sítě nabízejí běžným uživatelům. Výsledky průzkumu budou využity při tvorbě mé bakalářské práce.

Odpovědi respondentů

1. Na kterých soc. sítích máte založený profil?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Facebook10597,22 %97,22 %  
LinkedIn6156,48 %56,48 %  
Google+6055,56 %55,56 %  
Twitter4037,04 %37,04 %  
MySpace87,41 %7,41 %  

Graf

2. Ke kterým aktivitám využíváte soukromé sociální sítě, jako je například Facebook?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
udržování kontaktu s přáteli9688,89 %88,89 %  
chat/posílání soukromých zpráv9285,19 %85,19 %  
nahrávání fotek6257,41 %57,41 %  
získávání informací z oboru3734,26 %34,26 %  
kontakt s kolegy z práce nebo s obchodními partnery3734,26 %34,26 %  
získávání informací, které se týkají mých kolegů nebo obchodních partnerů3128,7 %28,7 %  
vyhledávání nových kontaktů3027,78 %27,78 %  
sdílení statusů o sobě2926,85 %26,85 %  
jiné soukromé aktivity2725 %25 %  
jiné aktivity, které se týkají mé práce2422,22 %22,22 %  

Graf

3. Znáte sociální síť LinkedIn?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8982,41 %82,41 %  
ne1917,59 %17,59 %  

Graf

4. Víte, že si na LinkedIn můžete vyplnit celý svůj životopis a díky tomu dáte možnost lidem, kteří nabízejí pracovní příležitosti, aby vás kontaktovali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8594,44 %78,7 %  
ne55,56 %4,63 %  

Graf

5. Víte, že můžete ve velké míře ovlivnit intenzitu a kvalitu nabízených pracovních příležitostí například kvalitou a rozsahem svých vyplněných informací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7280,9 %66,67 %  
ne1719,1 %15,74 %  

Graf

6. Víte, že si můžete pomocí sociální sítě LinkedIn aktivně hledat práci a přímo kontaktovat zaměstnavatele nebo personalisty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7483,15 %68,52 %  
ne1516,85 %13,89 %  

Graf

7. K jakým aktivitám využíváte profesní sociální síť LinkedIn?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ke kontaktu s profesionály ze svého oboru3438,2 %31,48 %  
nevyužívám3438,2 %31,48 %  
hledání zaměstnání2932,58 %26,85 %  
k získání dalších informací o obchodních partnerech, nad/podřízených a dalších2831,46 %25,93 %  
získávám díky němu informace a novinky ze svého oboru2629,21 %24,07 %  
k jiným účelům1516,85 %13,89 %  

Graf

8. Víte, že jsou na sociální síti Facebook skupiny věnující se pracovním nabídkám, jako je například „nabízím/hledám práci“ apod.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6459,26 %59,26 %  
ne4440,74 %40,74 %  

Graf

9. Kterých sociálních sítí využíváte i jako doplňku pro výkon svého povolání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Facebook5349,07 %49,07 %  
žádných4137,96 %37,96 %  
LinkedIn3229,63 %29,63 %  
Twitter1110,19 %10,19 %  
Google+65,56 %5,56 %  
MySpace21,85 %1,85 %  

Graf

10. Kolik máte přátel na Facebooku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
251 - 5004642,59 %42,59 %  
101 - 2503229,63 %29,63 %  
500 a více1211,11 %11,11 %  
51 - 1001110,19 %10,19 %  
0 - 5076,48 %6,48 %  

Graf

11. Kolik máte spojení na LinkedIn?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 - 506465,31 %59,26 %  
251 - 5001111,22 %10,19 %  
101 - 25099,18 %8,33 %  
51 - 10088,16 %7,41 %  
500 a více66,12 %5,56 %  

Graf

12. Na kterých sociálních sítích máte v přátelích/kontaktech přibližně alespoň čtvrtinu svých kolegů nebo obchodních partnerů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádných4440,74 %40,74 %  
Facebook4339,81 %39,81 %  
LinkedIn3431,48 %31,48 %  
Twitter54,63 %4,63 %  
Google+21,85 %1,85 %  
MySpace10,93 %0,93 %  

Graf

13. Máte osobní zkušenosti se zneužitím sociálních sítí (klamavá reklama, falešná identita, hromadné rozesílání nevyžádaných zpráv/emailů atd.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, na Facebooku6055,56 %55,56 %  
ne4238,89 %38,89 %  
ano, na jiné sociální síti1513,89 %13,89 %  
ano, na LinkedIn65,56 %5,56 %  

Graf

14. Máte osobní zkušenost s tzv. kyberšikanou nebo stalkingem (sledování, obtěžování)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8780,56 %80,56 %  
ano, na FB1917,59 %17,59 %  
ano, na jiné soc. síti21,85 %1,85 %  
ano, na LinkedIn10,93 %0,93 %  

Graf

15. Pokud byste si hledali zaměstnání, zvolte, prosím, které způsoby byste při hledání využili:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracovní webové portály (jobs.cz, prace.cz) nebo tištěná inzerce9386,11 %86,11 %  
rodina/přátelé/známí pomocí osobního, telefonického nebo emailového kontaktu8780,56 %80,56 %  
využití vazeb s bývalými kolegy nebo obchodními partnery8175 %75 %  
LinkedIn5349,07 %49,07 %  
služby personální agentury4037,04 %37,04 %  
rodina/přátelé/známí pomocí sociálních sítí (např. napsání statusu na svoji zeď)3330,56 %30,56 %  
Facebook (přidání se do skupiny uchazečů o zaměstnání apod.)2624,07 %24,07 %  
úřad práce2422,22 %22,22 %  
jiné1513,89 %13,89 %  

Graf

16. Jak jste získali své aktuální zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodina/přátelé/známí pomocí osobního, telefonického nebo emailového kontaktu4238,89 %38,89 %  
pracovní webové portály (jobs.cz, prace.cz) nebo tištěná inzerce2119,44 %19,44 %  
jiné1816,67 %16,67 %  
podnikám98,33 %8,33 %  
Využití vazeb s bývalými kolegy nebo obchodními partnery98,33 %8,33 %  
rodina/přátelé/známí pomocí sociálních sítí (např. napsání statusu na svoji zeď)43,7 %3,7 %  
služby personální agentury32,78 %2,78 %  
úřad práce10,93 %0,93 %  
LinkedIn10,93 %0,93 %  

Graf

17. Zajímáte se o příležitosti, které jsou aktuálně na trhu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3532,41 %32,41 %  
ano, alespoň jednou za měsíc3128,7 %28,7 %  
ano, alespoň jednou za půl roku1917,59 %17,59 %  
ano, alespoň jednou týdně1211,11 %11,11 %  
ano, alespoň jednou za rok1110,19 %10,19 %  

Graf

18. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
inženýrské/magisterské3835,19 %35,19 %  
bakalářské3835,19 %35,19 %  
střední2624,07 %24,07 %  
vyšší odborné21,85 %1,85 %  
základní21,85 %1,85 %  
doktorské a vyšší21,85 %1,85 %  

Graf

19. Jaký je váš aktuální pracovní status?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnaný na dobu neurčitou3835,19 %35,19 %  
student2119,44 %19,44 %  
podnikatel2119,44 %19,44 %  
zaměstnaný na dobu určitou1917,59 %17,59 %  
DPP/DPČ65,56 %5,56 %  
nezaměstnaný32,78 %2,78 %  

Graf

20. Jaká je výše vaší průměrné čisté mzdy za poslední rok (příp. v posledním zaměstnání):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25000 – 400002220,37 %20,37 %  
15000 – 250002018,52 %18,52 %  
nechci odpovídat2018,52 %18,52 %  
8000 – 150001715,74 %15,74 %  
0 - 80001312,04 %12,04 %  
60000 a více87,41 %7,41 %  
40000 – 6000087,41 %7,41 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Na kterých soc. sítích máte založený profil?

 • odpověď Google+:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Twitter na otázku 9. Kterých sociálních sítí využíváte i jako doplňku pro výkon svého povolání?
 • odpověď LinkedIn:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi hledání zaměstnání na otázku 7. K jakým aktivitám využíváte profesní sociální síť LinkedIn?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi k získání dalších informací o obchodních partnerech, nad/podřízených a dalších na otázku 7. K jakým aktivitám využíváte profesní sociální síť LinkedIn?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ke kontaktu s profesionály ze svého oboru na otázku 7. K jakým aktivitám využíváte profesní sociální síť LinkedIn?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi získávám díky němu informace a novinky ze svého oboru na otázku 7. K jakým aktivitám využíváte profesní sociální síť LinkedIn?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi LinkedIn na otázku 9. Kterých sociálních sítí využíváte i jako doplňku pro výkon svého povolání?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi LinkedIn na otázku 12. Na kterých sociálních sítích máte v přátelích/kontaktech přibližně alespoň čtvrtinu svých kolegů nebo obchodních partnerů?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi k jiným účelům na otázku 7. K jakým aktivitám využíváte profesní sociální síť LinkedIn?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Twitter na otázku 9. Kterých sociálních sítí využíváte i jako doplňku pro výkon svého povolání?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 251 - 500 na otázku 11. Kolik máte spojení na LinkedIn?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi LinkedIn na otázku 15. Pokud byste si hledali zaměstnání, zvolte, prosím, které způsoby byste při hledání využili:
 • odpověď Twitter:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Twitter na otázku 9. Kterých sociálních sítí využíváte i jako doplňku pro výkon svého povolání?

2. Ke kterým aktivitám využíváte soukromé sociální sítě, jako je například Facebook?

 • odpověď nahrávání fotek:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi sdílení statusů o sobě na otázku 2. Ke kterým aktivitám využíváte soukromé sociální sítě, jako je například Facebook?

5. Víte, že můžete ve velké míře ovlivnit intenzitu a kvalitu nabízených pracovních příležitostí například kvalitou a rozsahem svých vyplněných informací?

 • odpověď ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi k jiným účelům na otázku 7. K jakým aktivitám využíváte profesní sociální síť LinkedIn?

11. Kolik máte spojení na LinkedIn?

 • odpověď 0 - 50:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 51 - 100 na otázku 10. Kolik máte přátel na Facebooku?

15. Pokud byste si hledali zaměstnání, zvolte, prosím, které způsoby byste při hledání využili:

 • odpověď LinkedIn:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 251 - 500 na otázku 11. Kolik máte spojení na LinkedIn?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi získávám díky němu informace a novinky ze svého oboru na otázku 7. K jakým aktivitám využíváte profesní sociální síť LinkedIn?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ke kontaktu s profesionály ze svého oboru na otázku 7. K jakým aktivitám využíváte profesní sociální síť LinkedIn?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Na kterých soc. sítích máte založený profil?

2. Ke kterým aktivitám využíváte soukromé sociální sítě, jako je například Facebook?

3. Znáte sociální síť LinkedIn?

4. Víte, že si na LinkedIn můžete vyplnit celý svůj životopis a díky tomu dáte možnost lidem, kteří nabízejí pracovní příležitosti, aby vás kontaktovali?

5. Víte, že můžete ve velké míře ovlivnit intenzitu a kvalitu nabízených pracovních příležitostí například kvalitou a rozsahem svých vyplněných informací?

6. Víte, že si můžete pomocí sociální sítě LinkedIn aktivně hledat práci a přímo kontaktovat zaměstnavatele nebo personalisty?

7. K jakým aktivitám využíváte profesní sociální síť LinkedIn?

8. Víte, že jsou na sociální síti Facebook skupiny věnující se pracovním nabídkám, jako je například „nabízím/hledám práci“ apod.?

9. Kterých sociálních sítí využíváte i jako doplňku pro výkon svého povolání?

10. Kolik máte přátel na Facebooku?

11. Kolik máte spojení na LinkedIn?

12. Na kterých sociálních sítích máte v přátelích/kontaktech přibližně alespoň čtvrtinu svých kolegů nebo obchodních partnerů?

13. Máte osobní zkušenosti se zneužitím sociálních sítí (klamavá reklama, falešná identita, hromadné rozesílání nevyžádaných zpráv/emailů atd.)?

14. Máte osobní zkušenost s tzv. kyberšikanou nebo stalkingem (sledování, obtěžování)?

15. Pokud byste si hledali zaměstnání, zvolte, prosím, které způsoby byste při hledání využili:

16. Jak jste získali své aktuální zaměstnání?

17. Zajímáte se o příležitosti, které jsou aktuálně na trhu práce?

18. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

19. Jaký je váš aktuální pracovní status?

20. Jaká je výše vaší průměrné čisté mzdy za poslední rok (příp. v posledním zaměstnání):

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Na kterých soc. sítích máte založený profil?

2. Ke kterým aktivitám využíváte soukromé sociální sítě, jako je například Facebook?

3. Znáte sociální síť LinkedIn?

4. Víte, že si na LinkedIn můžete vyplnit celý svůj životopis a díky tomu dáte možnost lidem, kteří nabízejí pracovní příležitosti, aby vás kontaktovali?

5. Víte, že můžete ve velké míře ovlivnit intenzitu a kvalitu nabízených pracovních příležitostí například kvalitou a rozsahem svých vyplněných informací?

6. Víte, že si můžete pomocí sociální sítě LinkedIn aktivně hledat práci a přímo kontaktovat zaměstnavatele nebo personalisty?

7. K jakým aktivitám využíváte profesní sociální síť LinkedIn?

8. Víte, že jsou na sociální síti Facebook skupiny věnující se pracovním nabídkám, jako je například „nabízím/hledám práci“ apod.?

9. Kterých sociálních sítí využíváte i jako doplňku pro výkon svého povolání?

10. Kolik máte přátel na Facebooku?

11. Kolik máte spojení na LinkedIn?

12. Na kterých sociálních sítích máte v přátelích/kontaktech přibližně alespoň čtvrtinu svých kolegů nebo obchodních partnerů?

13. Máte osobní zkušenosti se zneužitím sociálních sítí (klamavá reklama, falešná identita, hromadné rozesílání nevyžádaných zpráv/emailů atd.)?

14. Máte osobní zkušenost s tzv. kyberšikanou nebo stalkingem (sledování, obtěžování)?

15. Pokud byste si hledali zaměstnání, zvolte, prosím, které způsoby byste při hledání využili:

16. Jak jste získali své aktuální zaměstnání?

17. Zajímáte se o příležitosti, které jsou aktuálně na trhu práce?

18. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

19. Jaký je váš aktuální pracovní status?

20. Jaká je výše vaší průměrné čisté mzdy za poslední rok (příp. v posledním zaměstnání):

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Komorous, F.Moderní sociální sítě na trhu práce (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://moderni-socialni-site-na-trh.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.