Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Monitoring gynekologické péče

Monitoring gynekologické péče

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Studentka
Šetření:01. 03. 2020 - 21. 03. 2020
Počet respondentů:170
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Chodíte na pravidelné gynekologické vyšetření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano15289,41 %89,41 %  
Ne1810,59 %10,59 %  

Graf

2. Jak často?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 za rok9354,71 %54,71 %  
1 za půl roku4224,71 %24,71 %  
Při problémech169,41 %9,41 %  
1 za 2 roky116,47 %6,47 %  
Nikdy63,53 %3,53 %  
1 za život21,18 %1,18 %  

Graf

3. Jak dlouho obvykle čekáte na vyšetření pokud jste objednaná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10-20 minut8952,35 %52,35 %  
Nečekám4124,12 %24,12 %  
30 minut3218,82 %18,82 %  
60 minut84,71 %4,71 %  

Graf

4. Jakým způsobem se nejčastěji objednáváte na lékařské prohlídky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Telefonicky12472,94 %72,94 %  
Pomocí rezervačního formuláře na webu ordinace1710 %10 %  
Osobně105,88 %5,88 %  
Jinak105,88 %5,88 %  
E-mailem84,71 %4,71 %  
SMS10,59 %0,59 %  

Graf

5. Jste spokojená s přístupem svého gynekologa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano14685,88 %85,88 %  
Nevím2011,76 %11,76 %  
Ne42,35 %2,35 %  

Graf

6. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23-39 let9555,88 %55,88 %  
19-22 let3520,59 %20,59 %  
40-70 let2917,06 %17,06 %  
15-18 let116,47 %6,47 %  

Graf

7. Jak často má žena chodit na preventivní prohlídku na gynekologii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 za rok13177,06 %77,06 %  
1 za půl roku3520,59 %20,59 %  
1 za 10 let42,35 %2,35 %  

Graf

8. Chcete být informování o blížící se preventivní kontrole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano12573,53 %73,53 %  
Ne4526,47 %26,47 %  

Graf

9. Jakým způsobem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SMS9757,06 %57,06 %  
E-mail3420 %20 %  
Jinak2715,88 %15,88 %  
Telefon127,06 %7,06 %  

Graf

10. Proč někteří nechodí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chodím pravidelně9555,88 %55,88 %  
Zapomínám2112,35 %12,35 %  
Nepotřebuji2011,76 %11,76 %  
Mám strach2011,76 %11,76 %  
Jiný důvod148,24 %8,24 %  

Graf

11. Myslíte si, že pravidelnou lékařskou prohlídkou můžeme předejit různým gynekologickým onemocněním? (např. rakovině děložního čípku)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano15490,59 %90,59 %  
Ne95,29 %5,29 %  
Nevím74,12 %4,12 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Chcete být informování o blížící se preventivní kontrole?

  • odpověď Ne:
    • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jinak na otázku 9. Jakým způsobem?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Chodíte na pravidelné gynekologické vyšetření?

2. Jak často?

3. Jak dlouho obvykle čekáte na vyšetření pokud jste objednaná?

4. Jakým způsobem se nejčastěji objednáváte na lékařské prohlídky?

5. Jste spokojená s přístupem svého gynekologa?

6. Kolik je Vám let?

7. Jak často má žena chodit na preventivní prohlídku na gynekologii?

8. Chcete být informování o blížící se preventivní kontrole?

9. Jakým způsobem?

10. Proč někteří nechodí?

11. Myslíte si, že pravidelnou lékařskou prohlídkou můžeme předejit různým gynekologickým onemocněním? (např. rakovině děložního čípku)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Chodíte na pravidelné gynekologické vyšetření?

2. Jak často?

3. Jak dlouho obvykle čekáte na vyšetření pokud jste objednaná?

4. Jakým způsobem se nejčastěji objednáváte na lékařské prohlídky?

5. Jste spokojená s přístupem svého gynekologa?

6. Kolik je Vám let?

7. Jak často má žena chodit na preventivní prohlídku na gynekologii?

8. Chcete být informování o blížící se preventivní kontrole?

9. Jakým způsobem?

10. Proč někteří nechodí?

11. Myslíte si, že pravidelnou lékařskou prohlídkou můžeme předejit různým gynekologickým onemocněním? (např. rakovině děložního čípku)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

, S.Monitoring gynekologické péče (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://monitoring-gynekologicke-pec.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.