Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Montessori školka

Montessori školka

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Filipová
Šetření:01. 10. 2014 - 30. 10. 2014
Počet respondentů:156
Počet otázek (max/průměr):13 / 5.51
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:88,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ v Mostě obor Předškolní a mimoškolní pedagogika a toto je dotazník, který slouží k mému zápočtu. Proto bych Vás tímto chtěla požádat o pár minut k vyplnění několika krátkých otázek, dotazník je zcela anonymní.

 
 

Odpovědi respondentů

1. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena13586,54 %86,54 %  
Muž2113,46 %13,46 %  

Graf

2. Mohl(a) byste prosím zapsat, kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
241811,54 %11,54 %  
231610,26 %10,26 %  
21127,69 %7,69 %  
25117,05 %7,05 %  
2795,77 %5,77 %  
2885,13 %5,13 %  
1974,49 %4,49 %  
2063,85 %3,85 %  
2263,85 %3,85 %  
4053,21 %3,21 %  
ostatní odpovědi 32
35
29
18
36
44
45
37
30
26
33
43
17
38
31
15
55
16
52
48
46
51
41
53
5837,18 %37,18 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:27.26
Minimum:18
Maximum:45
Variační rozpětí:27
Rozptyl:45.95
Směrodatná odchylka:6.78
Medián:25
Modus:24

Graf

3. V jakém kraji bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha4226,92 %26,92 %  
Jihomoravský1811,54 %11,54 %  
Ústecký1610,26 %10,26 %  
Moravskoslezský159,62 %9,62 %  
Středočeský148,97 %8,97 %  
Jihočeský95,77 %5,77 %  
Olomoucký85,13 %5,13 %  
Pardubický74,49 %4,49 %  
Královehradecký63,85 %3,85 %  
Vysočina63,85 %3,85 %  
Zlínský53,21 %3,21 %  
Plzeňský42,56 %2,56 %  
Liberecký42,56 %2,56 %  
Karlovarský21,28 %1,28 %  

Graf

4. Velikost místa bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nad 100.000 obyvatel5333,97 %33,97 %  
Do 5.000 obyvatel3220,51 %20,51 %  
50.000 - 99.000 obyvatel2918,59 %18,59 %  
5.000 - 19.999 obyvatel2616,67 %16,67 %  
20.000 - 49.000 obyvatel1610,26 %10,26 %  

Graf

5. Máte dítě ve věku 3-7 let, které navštěvuje Montessori školku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne14693,59 %93,59 %  
Ano106,41 %6,41 %  

Graf

6. Navštěvoval/a jste Vy a Vaše ratolest Montessori kurz od 0-3 let?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne550 %3,21 %  
ano550 %3,21 %  

Graf

7. Máte pocit, že výdaje za Montessori školku odpovídají službám, které Vaše dítě dostává?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím660 %3,85 %  
nesouhlasím330 %1,92 %  
nevím110 %0,64 %  

Graf

8. Podle jakých kritérií jste se rozhodl/a vybrat Montessori školku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na základě informací o MŠ z médií.440 %2,56 %  
Na základě doporučení od známých.440 %2,56 %  
Zaujala mne.440 %2,56 %  
Jiné.330 %1,92 %  
Na základě dobrých ohlasů jiných rodičů.330 %1,92 %  

Graf

9. Doporučil/a byste Montessori školku svým blízkým?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano550 %3,21 %  
nevím330 %1,92 %  
ne220 %1,28 %  

Graf

10. Jaká je dostupnost Montessori školky ve vašem místě bydliště?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný550 %3,21 %  
dobrý220 %1,28 %  
dostatečný110 %0,64 %  
nedostatečný110 %0,64 %  
chvalitebný110 %0,64 %  

Graf

11. Je něco s čím v Montessori školství nesouhlasíte?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano550 %3,21 %  
ne330 %1,92 %  
nevím220 %1,28 %  

Graf

12. Uvažujete o tom, že byste poslali Vaše dítě do Montessori ZŠ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne550 %3,21 %  
ano440 %2,56 %  
nevím110 %0,64 %  

Graf

13. Myslíte si, že Montessori výuka je ta pravá pro všechny děti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne880 %5,13 %  
ano220 %1,28 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste

2. Mohl(a) byste prosím zapsat, kolik Vám je let?

3. V jakém kraji bydlíte?

4. Velikost místa bydliště

5. Máte dítě ve věku 3-7 let, které navštěvuje Montessori školku?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste

2. Mohl(a) byste prosím zapsat, kolik Vám je let?

3. V jakém kraji bydlíte?

4. Velikost místa bydliště

5. Máte dítě ve věku 3-7 let, které navštěvuje Montessori školku?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Filipová, B.Montessori školka (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://montessori-skolka.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.