Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Motivace a odměňování

Motivace a odměňování

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Rmoutil
Šetření:07. 02. 2014 - 03. 03. 2014
Počet respondentů:189
Počet otázek (max/průměr):22 / 4.16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:56,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentem Vysoké školy Bankovní institut a v současné době dokončuji svou závěrečnou práci.

Tímto bych Vás chtěl požádat o vyplnění krátkého dotazníku, který zabere pouze pár minut. Tento dotazník je vytvořen za účelem zmapování názorů zaměstnanců na systém motivace a odměňování ve zvoleném podniku. Jako zvolený podnik byla vybrána Česká pošta, s. p. Pomocí tohoto průzkumu realizuji analýzu současného systému motivování a odměňování a na jejím základě pomocí vámi získaných poznatků navrhnu optimalizační opatření.

Předem Vám velice děkuji za vyplnění, za Váš čas a za ochotu a přeji hezký den.  

Odpovědi respondentů

1. Kdo je Váš současný zaměstnavatel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Česká poštaotázka č. 4, Jiný zaměstnavatelotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiný zaměstnavatel17693,12 %93,12 %  
Česká pošta136,88 %6,88 %  

Graf

2. Byl Váš předchozí zaměstnavatel Česká pošta?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne16794,35 %88,36 %  
Ano105,65 %5,29 %  

Graf

3. Když jste byl/a zaměstnancem České pošty, byl/a jste v zaměstnání spokojen?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano550 %2,65 %  
Ne550 %2,65 %  

Graf

4. Jste ve svém současném zaměstnání pracovně spokojen/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano753,85 %3,7 %  
Ne646,15 %3,17 %  

Graf

5. Můžete prosím sdělit, co považujete za klíčové faktory ovlivňující výběr tohoto zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1356,52 %6,88 %  
práce s lidmi14,35 %0,53 %  
spolehlivá výplata14,35 %0,53 %  
velká firma a předpoklad stálého zaměstnání (který se nepotvrdil)14,35 %0,53 %  
stabilita zaměstnání14,35 %0,53 %  
státní podnik14,35 %0,53 %  
dostupná brigáda14,35 %0,53 %  
brigada14,35 %0,53 %  
prostředí, finanční odměnu a práci, kterou vykonávám. 14,35 %0,53 %  
jistota státního podniku14,35 %0,53 %  
mám to blízko domů14,35 %0,53 %  

Graf

6. Jste dostatečně motivováni ve svém současném zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1356,52 %6,88 %  
Ne1043,48 %5,29 %  

Graf

7. Jste dostatečně informováni o všech zaměstnaneckých výhodách, které poskytuje Váš zaměstnavatel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pouze částečně1565,22 %7,94 %  
Ano626,09 %3,17 %  
Ne28,7 %1,06 %  

Graf

8. Co považujete za nejdůležitější motivační faktor Vaší práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pracovní poměr na dobu neurčitou1356,52 %6,88 %  
Zajištění stálého příjmu financí, zabezpečení rodiny a vlastních potřeb939,13 %4,76 %  
Příplatky za práci730,43 %3,7 %  
Možnost karierního postupu626,09 %3,17 %  
Zvýšení mzdy626,09 %3,17 %  
Zaměstnanecké výhody a benefity626,09 %3,17 %  
Vlastní seberealizace521,74 %2,65 %  
Operativní a cílové odměny313,04 %1,59 %  
Veřejná pochvala28,7 %1,06 %  
Bonusy za produkty28,7 %1,06 %  
dyska14,35 %0,53 %  
Bohužel, tento se řadí jako jediný.. 14,35 %0,53 %  
Prosazování a dodržování firemních hodnot podniku14,35 %0,53 %  

Graf

9. Jaké formy motivování podle Vás zaměstnavatel nejčastěji používá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Čerpání dovolené 20+5 dní navíc939,13 %4,76 %  
Zaměstnanecké benefity730,43 %3,7 %  
Odměny za výkonost, individuální i týmové626,09 %3,17 %  
Služební automobil, telefon, notebook521,74 %2,65 %  
Úprava pracovní doby521,74 %2,65 %  
Finanční prémie a bonusy za produkty417,39 %2,12 %  
Podnikové vzdělávání a zvýšení kvalifikace313,04 %1,59 %  
Možnost prodloužení pracovní smlouvy při plnění všech pracovních podmínek313,04 %1,59 %  
Vstup do odborů a z toho plynoucí další výhody28,7 %1,06 %  
Povýšení, karierní postup28,7 %1,06 %  
Zvýšení platu14,35 %0,53 %  
zadne14,35 %0,53 %  
žádné14,35 %0,53 %  

Graf

10. Považujete tento motivační proces za vyhovující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1773,91 %8,99 %  
Ano626,09 %3,17 %  

Graf

11. Můžete prosím sdělit důvod, proč jste na otázku tak odpověděl/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne583,33 %2,65 %  
motivuje116,67 %0,53 %  

Graf

12. Myslíte, že podnikové vzdělávání je pro Vás přínosné a využitelné v každodenní praxi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1252,17 %6,35 %  
Ne1147,83 %5,82 %  

Graf

13. Můžete prosím sdělit důvody, co považujete za ideální pracovní podmínky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1565,22 %7,94 %  
spolupráci mezi jednotlivými pracovišti, adekvátní ohodnocení, žádný stres z obavy ze ztráty zaměstnání14,35 %0,53 %  
výše mzdy za odvedenou práci a odměny za práci nad úvazek14,35 %0,53 %  
důvěru mezi lidmi14,35 %0,53 %  
přátelský kolektiv a dobré finanční ohodnocení14,35 %0,53 %  
sedět v klanclu 14,35 %0,53 %  
Pohodové pracovní prostředí, žádné nátlaky, diskuze o problémech14,35 %0,53 %  
nadřízený vzdělaný v oboru-ví co dělají podřízení, nenadřazenost vedení - ochota naslouchat názorům podřízených, inovace systémů (PC, ...), ocenění vlastní iniciativy zaměstnanců, pocit sounálěžitost s firmou, lidský přístup14,35 %0,53 %  
příjemné prostředí, spolupracující pracovní kolektiv, včasná informovanost o plánovaných změnách14,35 %0,53 %  

Graf

14. Jste spokojení s výší Vaší mzdy za odvedenou práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1460,87 %7,41 %  
Ano939,13 %4,76 %  

Graf

15. Souhlasíte s názorem, že nespokojenost s výší mzdy ve Vašem zaměstnání vede k nedostatečné motivaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2086,96 %10,58 %  
Ne313,04 %1,59 %  

Graf

16. Jste spokojeni se zásadami a pravidly odměňování a považujete proces odměňování ve svém současném zaměstnání za vyhovující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1669,57 %8,47 %  
Ano730,43 %3,7 %  

Graf

17. Myslíte si, že je tento proces správně nastaven a vede Vás k motivaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1565,22 %7,94 %  
Ano834,78 %4,23 %  

Graf

18. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou1147,83 %5,82 %  
Vysokoškolské939,13 %4,76 %  
Vyučen28,7 %1,06 %  
Vyšší odborné14,35 %0,53 %  

Graf

19. Na jaké pracovní pozici v současnosti pracujete nebo na jaké jste pracoval/a před odchodem z České pošty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Poštovní doručovatel/ka521,74 %2,65 %  
Pracovník IT systémů, mechanik417,39 %2,12 %  
Odborný referent28,7 %1,06 %  
Liniový management28,7 %1,06 %  
Pracovník na přepážce28,7 %1,06 %  
Pracovník v oblasti obchodu28,7 %1,06 %  
Pracovník v oblasti marketingu28,7 %1,06 %  
vedoucí pošty14,35 %0,53 %  
Personalista14,35 %0,53 %  
Pracovník v logistice14,35 %0,53 %  
nepracuji u pošty14,35 %0,53 %  

Graf

20. Můžete prosím sdělit, jaké navrhujete změny a zlepšení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1982,61 %10,05 %  
spravedlivější rozdělení pracovních úkolů a tím i ohodnocení14,35 %0,53 %  
kompletně nastvit nový systém odměňování 14,35 %0,53 %  
větší otevřenost vedoucího, lepší motivaci, komunikaci. 14,35 %0,53 %  
osobní přístup, ocenění odvedené kvality a množství práce, 14,35 %0,53 %  

Graf

21. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena1669,57 %8,47 %  
Muž730,43 %3,7 %  

Graf

22. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 30 let1043,48 %5,29 %  
31 - 40 let939,13 %4,76 %  
41 - 50 let313,04 %1,59 %  
51 a vícelet14,35 %0,53 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Považujete tento motivační proces za vyhovující?

 • odpověď Ne:
  • 11.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 6. Jste dostatečně motivováni ve svém současném zaměstnání?
  • 10.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 14. Jste spokojení s výší Vaší mzdy za odvedenou práci?

15. Souhlasíte s názorem, že nespokojenost s výší mzdy ve Vašem zaměstnání vede k nedostatečné motivaci?

 • odpověď Ano:
  • 9.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pracovní poměr na dobu neurčitou na otázku 8. Co považujete za nejdůležitější motivační faktor Vaší práce?
  • 9.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 16. Jste spokojeni se zásadami a pravidly odměňování a považujete proces odměňování ve svém současném zaměstnání za vyhovující?
  • 8.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 10. Považujete tento motivační proces za vyhovující?
  • zobrazit další souvislosti
  • 8.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žena na otázku 21. Pohlaví
  • 8.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pouze částečně na otázku 7. Jste dostatečně informováni o všech zaměstnaneckých výhodách, které poskytuje Váš zaměstnavatel?
  • 8.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 17. Myslíte si, že je tento proces správně nastaven a vede Vás k motivaci?
  • 8.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 14. Jste spokojení s výší Vaší mzdy za odvedenou práci?
  • 8.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Česká pošta na otázku 1. Kdo je Váš současný zaměstnavatel?
  • 8.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 12. Myslíte, že podnikové vzdělávání je pro Vás přínosné a využitelné v každodenní praxi?

16. Jste spokojeni se zásadami a pravidly odměňování a považujete proces odměňování ve svém současném zaměstnání za vyhovující?

 • odpověď Ne:
  • 11x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 17. Myslíte si, že je tento proces správně nastaven a vede Vás k motivaci?

17. Myslíte si, že je tento proces správně nastaven a vede Vás k motivaci?

 • odpověď Ne:
  • 12.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 6. Jste dostatečně motivováni ve svém současném zaměstnání?

20. Můžete prosím sdělit, jaké navrhujete změny a zlepšení?

 • odpověď Ne:
  • 9.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 13. Můžete prosím sdělit důvody, co považujete za ideální pracovní podmínky?
  • 9.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 5. Můžete prosím sdělit, co považujete za klíčové faktory ovlivňující výběr tohoto zaměstnání?
  • 9.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 6. Jste dostatečně motivováni ve svém současném zaměstnání?
  • zobrazit další souvislosti
  • 9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Střední s maturitou na otázku 18. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kdo je Váš současný zaměstnavatel?

2. Byl Váš předchozí zaměstnavatel Česká pošta?

5. Můžete prosím sdělit, co považujete za klíčové faktory ovlivňující výběr tohoto zaměstnání?

6. Jste dostatečně motivováni ve svém současném zaměstnání?

7. Jste dostatečně informováni o všech zaměstnaneckých výhodách, které poskytuje Váš zaměstnavatel?

8. Co považujete za nejdůležitější motivační faktor Vaší práce?

10. Považujete tento motivační proces za vyhovující?

12. Myslíte, že podnikové vzdělávání je pro Vás přínosné a využitelné v každodenní praxi?

13. Můžete prosím sdělit důvody, co považujete za ideální pracovní podmínky?

14. Jste spokojení s výší Vaší mzdy za odvedenou práci?

15. Souhlasíte s názorem, že nespokojenost s výší mzdy ve Vašem zaměstnání vede k nedostatečné motivaci?

16. Jste spokojeni se zásadami a pravidly odměňování a považujete proces odměňování ve svém současném zaměstnání za vyhovující?

17. Myslíte si, že je tento proces správně nastaven a vede Vás k motivaci?

18. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

20. Můžete prosím sdělit, jaké navrhujete změny a zlepšení?

21. Pohlaví

22. Věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kdo je Váš současný zaměstnavatel?

2. Byl Váš předchozí zaměstnavatel Česká pošta?

5. Můžete prosím sdělit, co považujete za klíčové faktory ovlivňující výběr tohoto zaměstnání?

6. Jste dostatečně motivováni ve svém současném zaměstnání?

7. Jste dostatečně informováni o všech zaměstnaneckých výhodách, které poskytuje Váš zaměstnavatel?

8. Co považujete za nejdůležitější motivační faktor Vaší práce?

10. Považujete tento motivační proces za vyhovující?

12. Myslíte, že podnikové vzdělávání je pro Vás přínosné a využitelné v každodenní praxi?

13. Můžete prosím sdělit důvody, co považujete za ideální pracovní podmínky?

14. Jste spokojení s výší Vaší mzdy za odvedenou práci?

15. Souhlasíte s názorem, že nespokojenost s výší mzdy ve Vašem zaměstnání vede k nedostatečné motivaci?

16. Jste spokojeni se zásadami a pravidly odměňování a považujete proces odměňování ve svém současném zaměstnání za vyhovující?

17. Myslíte si, že je tento proces správně nastaven a vede Vás k motivaci?

18. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

20. Můžete prosím sdělit, jaké navrhujete změny a zlepšení?

21. Pohlaví

22. Věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Rmoutil, J.Motivace a odměňování (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://motivace-a-odmenovani.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.