Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Motivace a stabilizace zaměstnanců

Motivace a stabilizace zaměstnanců

Použití násilí v různých situacích
11 situací k zamyšlení.

[6 min., veřejné výsledky 27. dubna]

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:David Srb
Šetření:21. 03. 2016 - 31. 03. 2016
Počet respondentů:64
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.39
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 

jsem student oboru "Personální řízení" na VOŠ a rád bych Vás požádal o účast na dotazníkovém šetření, které se zabývá tématem ohledně pracovní motivace a stabilizace zaměstanců. 

S přáním krásného dne

David Srb

Odpovědi respondentů

1. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4976,56 %76,56 %  
Muž1523,44 %23,44 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 303554,69 %54,69 %  
31 - 401523,44 %23,44 %  
41 - 501320,31 %20,31 %  
60 a více let11,56 %1,56 %  

Graf

3. Jste spokojen/a s oceněním a uznáním Vaší práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše spokojený/á2945,31 %45,31 %  
Spíše nespokojený/á1828,13 %28,13 %  
Spokojený/á914,06 %14,06 %  
Nespokojený/á812,5 %12,5 %  

Graf

4. Jste spokojen/a s tím, jak se Váš nadřízený zapojuje do rozhodnutí a přijímá Vaše názory?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše spokojený/á2539,06 %39,06 %  
Spokojený/á1625 %25 %  
Spíše nespokojený/á1320,31 %20,31 %  
Nespokojený/á1015,63 %15,63 %  

Graf

5. Jste spokojen/a s kolegy a pracovní atmosférou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše spokojený/á3148,44 %48,44 %  
Spokojený/á2234,38 %34,38 %  
Spíše nespokojený/á69,38 %9,38 %  
Nespokojený/á57,81 %7,81 %  

Graf

6. Jste spokojen/a se způsobem podávání zpětné vazby na Váš pracovní výkon?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spokojený/á1828,13 %28,13 %  
Spíše spokojený/á1828,13 %28,13 %  
Spíše nespokojený/á1625 %25 %  
Nespokojený/á1218,75 %18,75 %  

Graf

7. Jak jste spokojen/a s využitím Vašeho potenciálu, dovedností a znalostí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše spokojený/á2234,38 %34,38 %  
Spíše nespokojený/á1929,69 %29,69 %  
Spokojený/á1320,31 %20,31 %  
Nespokojený/á1015,63 %15,63 %  

Graf

8. Obecně s benefity u Vašeho zaměstnavatele jste spokojen/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše spokojený/á2132,81 %32,81 %  
Spokojený/á1726,56 %26,56 %  
Spíše nespokojený/á1625 %25 %  
Nespokojený/á1015,63 %15,63 %  

Graf

9. Systém odměňování na Vašem pracovišti shledáváte za:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Spravedlivýotázka č. 10, Poměrně spravedlivýotázka č. 10, Spíše nespravedlivýotázka č. 10, Velmi nespravedlivýotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Poměrně spravedlivý2234,38 %34,38 %  
Spíše nespravedlivý2132,81 %32,81 %  
Spravedlivý1218,75 %18,75 %  
Velmi nespravedlivý914,06 %14,06 %  

Graf

10. Kdybyste měli zhodnotit práci u současného zaměstnavatele, řekli byste, že…

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Špatně organizovaná2742,19 %42,19 %  
Pestrá a bohatá2640,63 %40,63 %  
Vás naplňuje2234,38 %34,38 %  
Je významná pro podnik1625 %25 %  
Nenaplňuje Vás1421,88 %21,88 %  
Stereotypní1218,75 %18,75 %  
Neuznávaná1117,19 %17,19 %  
Je dobře organizovaná710,94 %10,94 %  
Uznávaná34,69 %4,69 %  
Nevýznamná23,13 %3,13 %  

Graf

11. Existují nějaké faktory, s kterými jste na pracovišti nespokojeni?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

a

arogantní chování!

Je to robotárna

Kolegové,kteří nepracují jak mají a přesto jsou oceňováni

kolektiv je líný, netýmový, podvádí v docházce, kurví se mezi s sebou navzájem

kolektiv zamestnancu

minimální mzda a neochota to měnit (i když je práce rozmanitá a náročná)

mzda

ne

neexistuje odměňování za práci navíc, popř. dle výše výkonu.

niekedy nuda

nízká kvalita výrobku ku ceně

osvětlení a prostorové řešení kanceláře

penízky a benefity

Protekce kvůli vzhledu a jistým “službám“ namísto schopností pro pracovní místo (jako za bolševiků).

protekce, neobjektivní hodnocení, šikana mezi zaměstnanci

Přístup k práci některých kolegů.

rozhodnutí vedení firmy či akcionářů vedoucí k chaosu, zhoršení služeb a velké fluktuaci zaměstnanců jiných útvarů

Rozvrh pracovní doby a jeho velmi časté změny

Škatulkování a špatně hodnocená matka s dětmi

úřednická byrokracie

vedení společnosti

velké množství práce u mých podřízených

Vrchní sestra,reditelka nemocnice

Že tam musím chodit

12. Je pro Vás důležitý osobní rozvoj v rámci zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi důležitý3351,56 %51,56 %  
Poměrně důležitý2234,38 %34,38 %  
Spíše nedůležitý914,06 %14,06 %  

Graf

13. Máte u stávajícího zaměstnavatele možnosti k osobnímu růstu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3656,25 %56,25 %  
Ne2843,75 %43,75 %  

Graf

14. Je pro Vás důležité Vaše hodnocení v zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi důležité3859,38 %59,38 %  
Poměrně důležité2437,5 %37,5 %  
Spíše nedůležité23,13 %3,13 %  

Graf

15. Jste spokojen/a s platem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3046,88 %46,88 %  
Ne1320,31 %20,31 %  
Spíše ne1117,19 %17,19 %  
Ano1015,63 %15,63 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

13. Máte u stávajícího zaměstnavatele možnosti k osobnímu růstu?

  • odpověď Ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spokojený/á na otázku 7. Jak jste spokojen/a s využitím Vašeho potenciálu, dovedností a znalostí?
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spravedlivý na otázku 9. Systém odměňování na Vašem pracovišti shledáváte za:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste?

2. Věk:

3. Jste spokojen/a s oceněním a uznáním Vaší práce?

4. Jste spokojen/a s tím, jak se Váš nadřízený zapojuje do rozhodnutí a přijímá Vaše názory?

5. Jste spokojen/a s kolegy a pracovní atmosférou?

6. Jste spokojen/a se způsobem podávání zpětné vazby na Váš pracovní výkon?

7. Jak jste spokojen/a s využitím Vašeho potenciálu, dovedností a znalostí?

8. Obecně s benefity u Vašeho zaměstnavatele jste spokojen/a?

9. Systém odměňování na Vašem pracovišti shledáváte za:

10. Kdybyste měli zhodnotit práci u současného zaměstnavatele, řekli byste, že…

12. Je pro Vás důležitý osobní rozvoj v rámci zaměstnání?

13. Máte u stávajícího zaměstnavatele možnosti k osobnímu růstu?

14. Je pro Vás důležité Vaše hodnocení v zaměstnání?

15. Jste spokojen/a s platem?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste?

2. Věk:

3. Jste spokojen/a s oceněním a uznáním Vaší práce?

4. Jste spokojen/a s tím, jak se Váš nadřízený zapojuje do rozhodnutí a přijímá Vaše názory?

5. Jste spokojen/a s kolegy a pracovní atmosférou?

6. Jste spokojen/a se způsobem podávání zpětné vazby na Váš pracovní výkon?

7. Jak jste spokojen/a s využitím Vašeho potenciálu, dovedností a znalostí?

8. Obecně s benefity u Vašeho zaměstnavatele jste spokojen/a?

9. Systém odměňování na Vašem pracovišti shledáváte za:

10. Kdybyste měli zhodnotit práci u současného zaměstnavatele, řekli byste, že…

12. Je pro Vás důležitý osobní rozvoj v rámci zaměstnání?

13. Máte u stávajícího zaměstnavatele možnosti k osobnímu růstu?

14. Je pro Vás důležité Vaše hodnocení v zaměstnání?

15. Jste spokojen/a s platem?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Srb, D.Motivace a stabilizace zaměstnanců (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://motivace-a-stabilizace-zames.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.