Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Motivace k práci u zaměstnanců

Motivace k práci u zaměstnanců

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Licková
Šetření:21. 10. 2010 - 18. 11. 2010
Počet respondentů:83
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.77
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:42,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Výsledky budou použity pro mou seminární práci z psychologie, ale doufám, že budou zajímavé i pro širokou veřejnost.

Odpovědi respondentů

1. Pracuji v oboru:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ekonomie, obchod, bankovnictví2428,92 %28,92 %  
Technické obory, stavebnictví, průmysl, doprava2024,1 %24,1 %  
Jiné2024,1 %24,1 %  
Humanitní obory, školství, sociální vědy1113,25 %13,25 %  
Zdravotnictví56,02 %6,02 %  
Přírodovědné obory, zemědělství 33,61 %3,61 %  

Graf

2. Práce, kterou dělám:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mě baví a naplňuje4050 %48,19 %  
Mi nestačí k uspokojení, chtěl(a) bych změnu2126,25 %25,3 %  
Je pro mě pouze zdroj peněz1518,75 %18,07 %  
Mě naprosto neuspokojuje45 %4,82 %  

Graf

3. Při práci je pro mě nejdůležitější:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Aby pro mě byla výzvou a naplněním3542,68 %42,17 %  
Aby mi přinášela radost3137,8 %37,35 %  
Vydělávat co nejvíce peněz1214,63 %14,46 %  
Pomoci druhým lidem44,88 %4,82 %  

Graf

4. Otázka peněz:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je pro mě velmi důležitá5263,41 %62,65 %  
Úspěchy, jiné než finanční, jsou pro mne hodnotnější2935,37 %34,94 %  
Mě vůbec nezajímá11,22 %1,2 %  

Graf

5. Práce versus soukromý život:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Snažím se zvládat oboje4556,96 %54,22 %  
Rodinu mám na prvním místě2835,44 %33,73 %  
Nemám rodinu, jde mi pouze o kariéru56,33 %6,02 %  
Jsem v domácnosti11,27 %1,2 %  

Graf

6. Volný čas:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Raději vydělám méně, abych měl(a) čas na sebe4959,76 %59,04 %  
Užívám si, co to jde!1923,17 %22,89 %  
Obětuji svůj volný čas pro peníze1417,07 %16,87 %  

Graf

7. Motivace k dalšímu vzdělávání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Musím se dále vzdělávat, abych práci neztratil(a)3745,12 %44,58 %  
Chci být nejlepší, proto se dobrovolně vzdělávám3239,02 %38,55 %  
Nic nového se neučím1315,85 %15,66 %  

Graf

8. Cílevědomost:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nestanovuji si příliš náročné cíle4455 %53,01 %  
Jsem hodně cílevědomý a ctižádostivý člověk2835 %33,73 %  
Nemám žádné cíle, proplouvám životem810 %9,64 %  

Graf

9. Bojíte se ztráty zaměstnání? (negativní motivace):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám velké obavy, ale stát se může cokoliv4757,32 %56,63 %  
Ano2328,05 %27,71 %  
Ne1214,63 %14,46 %  

Graf

10. Motivuje Vás hodnocení Vašeho nadřízeného?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Někdy důležité3441,46 %40,96 %  
Ano, je pro mne velmi důležité3239,02 %38,55 %  
Spíše zbytečné1113,41 %13,25 %  
Zbytečné56,1 %6,02 %  

Graf

11. O dobrovolnictví a charitě si myslím:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy jsem o tom nepřemýšlel(a)3137,8 %37,35 %  
Určitě bych chtěl(a) něco takového vyzkoušet3036,59 %36,14 %  
Mám zkušenost, v této oblasti se pohybuji a pomáhám 1821,95 %21,69 %  
Tato oblast mě naprosto nezajímá, práce bez peněžní odměny je k ničemu33,66 %3,61 %  

Graf

12. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5364,63 %63,86 %  
Muž2935,37 %34,94 %  

Graf

13. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41-502328,05 %27,71 %  
20-252024,39 %24,1 %  
26-301619,51 %19,28 %  
31-401518,29 %18,07 %  
51 a více67,32 %7,23 %  
do 20 let22,44 %2,41 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pracuji v oboru:

2. Práce, kterou dělám:

3. Při práci je pro mě nejdůležitější:

4. Otázka peněz:

5. Práce versus soukromý život:

6. Volný čas:

7. Motivace k dalšímu vzdělávání:

8. Cílevědomost:

9. Bojíte se ztráty zaměstnání? (negativní motivace):

10. Motivuje Vás hodnocení Vašeho nadřízeného?

11. O dobrovolnictví a charitě si myslím:

12. Pohlaví:

13. Věk:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pracuji v oboru:

2. Práce, kterou dělám:

3. Při práci je pro mě nejdůležitější:

4. Otázka peněz:

5. Práce versus soukromý život:

6. Volný čas:

7. Motivace k dalšímu vzdělávání:

8. Cílevědomost:

9. Bojíte se ztráty zaměstnání? (negativní motivace):

10. Motivuje Vás hodnocení Vašeho nadřízeného?

11. O dobrovolnictví a charitě si myslím:

12. Pohlaví:

13. Věk:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Licková, B.Motivace k práci u zaměstnanců (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://motivace-k-praci-u-zamestnancu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.