Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Motivace k práci u zaměstnanců

Motivace k práci u zaměstnanců

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Licková
Šetření:21. 10. 2010 - 18. 11. 2010
Počet respondentů:83
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.77
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:42,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Výsledky budou použity pro mou seminární práci z psychologie, ale doufám, že budou zajímavé i pro širokou veřejnost.

Odpovědi respondentů

1. Pracuji v oboru:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ekonomie, obchod, bankovnictví2428,92 %28,92 %  
Technické obory, stavebnictví, průmysl, doprava2024,1 %24,1 %  
Jiné2024,1 %24,1 %  
Humanitní obory, školství, sociální vědy1113,25 %13,25 %  
Zdravotnictví56,02 %6,02 %  
Přírodovědné obory, zemědělství 33,61 %3,61 %  

Graf

2. Práce, kterou dělám:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mě baví a naplňuje4050 %48,19 %  
Mi nestačí k uspokojení, chtěl(a) bych změnu2126,25 %25,3 %  
Je pro mě pouze zdroj peněz1518,75 %18,07 %  
Mě naprosto neuspokojuje45 %4,82 %  

Graf

3. Při práci je pro mě nejdůležitější:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Aby pro mě byla výzvou a naplněním3542,68 %42,17 %  
Aby mi přinášela radost3137,8 %37,35 %  
Vydělávat co nejvíce peněz1214,63 %14,46 %  
Pomoci druhým lidem44,88 %4,82 %  

Graf

4. Otázka peněz:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je pro mě velmi důležitá5263,41 %62,65 %  
Úspěchy, jiné než finanční, jsou pro mne hodnotnější2935,37 %34,94 %  
Mě vůbec nezajímá11,22 %1,2 %  

Graf

5. Práce versus soukromý život:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Snažím se zvládat oboje4556,96 %54,22 %  
Rodinu mám na prvním místě2835,44 %33,73 %  
Nemám rodinu, jde mi pouze o kariéru56,33 %6,02 %  
Jsem v domácnosti11,27 %1,2 %  

Graf

6. Volný čas:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Raději vydělám méně, abych měl(a) čas na sebe4959,76 %59,04 %  
Užívám si, co to jde!1923,17 %22,89 %  
Obětuji svůj volný čas pro peníze1417,07 %16,87 %  

Graf

7. Motivace k dalšímu vzdělávání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Musím se dále vzdělávat, abych práci neztratil(a)3745,12 %44,58 %  
Chci být nejlepší, proto se dobrovolně vzdělávám3239,02 %38,55 %  
Nic nového se neučím1315,85 %15,66 %  

Graf

8. Cílevědomost:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nestanovuji si příliš náročné cíle4455 %53,01 %  
Jsem hodně cílevědomý a ctižádostivý člověk2835 %33,73 %  
Nemám žádné cíle, proplouvám životem810 %9,64 %  

Graf

9. Bojíte se ztráty zaměstnání? (negativní motivace):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám velké obavy, ale stát se může cokoliv4757,32 %56,63 %  
Ano2328,05 %27,71 %  
Ne1214,63 %14,46 %  

Graf

10. Motivuje Vás hodnocení Vašeho nadřízeného?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Někdy důležité3441,46 %40,96 %  
Ano, je pro mne velmi důležité3239,02 %38,55 %  
Spíše zbytečné1113,41 %13,25 %  
Zbytečné56,1 %6,02 %  

Graf

11. O dobrovolnictví a charitě si myslím:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy jsem o tom nepřemýšlel(a)3137,8 %37,35 %  
Určitě bych chtěl(a) něco takového vyzkoušet3036,59 %36,14 %  
Mám zkušenost, v této oblasti se pohybuji a pomáhám 1821,95 %21,69 %  
Tato oblast mě naprosto nezajímá, práce bez peněžní odměny je k ničemu33,66 %3,61 %  

Graf

12. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5364,63 %63,86 %  
Muž2935,37 %34,94 %  

Graf

13. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41-502328,05 %27,71 %  
20-252024,39 %24,1 %  
26-301619,51 %19,28 %  
31-401518,29 %18,07 %  
51 a více67,32 %7,23 %  
do 20 let22,44 %2,41 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pracuji v oboru:

2. Práce, kterou dělám:

3. Při práci je pro mě nejdůležitější:

4. Otázka peněz:

5. Práce versus soukromý život:

6. Volný čas:

7. Motivace k dalšímu vzdělávání:

8. Cílevědomost:

9. Bojíte se ztráty zaměstnání? (negativní motivace):

10. Motivuje Vás hodnocení Vašeho nadřízeného?

11. O dobrovolnictví a charitě si myslím:

12. Pohlaví:

13. Věk:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pracuji v oboru:

2. Práce, kterou dělám:

3. Při práci je pro mě nejdůležitější:

4. Otázka peněz:

5. Práce versus soukromý život:

6. Volný čas:

7. Motivace k dalšímu vzdělávání:

8. Cílevědomost:

9. Bojíte se ztráty zaměstnání? (negativní motivace):

10. Motivuje Vás hodnocení Vašeho nadřízeného?

11. O dobrovolnictví a charitě si myslím:

12. Pohlaví:

13. Věk:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Licková, B.Motivace k práci u zaměstnanců (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://motivace-k-praci-u-zamestnancu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.