Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Motivace pracovníků v KFC a McDonald's

Motivace pracovníků v KFC a McDonald's

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eliška Šimicová
Šetření:01. 03. 2014 - 27. 03. 2014
Počet respondentů:70
Počet otázek (max/průměr):24 / 22.21
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:37,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentka Univerzity Hradec Králové a píši bakalářskou práci na téma Motivace pracovníků. Rozhodla jsem se porovnat motivaci lidí, kteří pracují v restauracích s rychlým občerstvením jako jsou KFC a McDonald's. Jestliže jste někdy pracoval/a v KFC nebo v McDonald's, máte čas a chuť mi pomoct dotazník vyplnit, má 23 otázek a nezabere Vám tak víc jak 10 minut. (Všechny otázky jsou zaměřeny na dobu, kdy jste buď pracoval/a  nebo stále pracujete v KFC či v McDonald's.) Pokud jste nikdy v KFC či McDOnald's nepracoval/a, dotazník prosím nevyplňujte.

Předem děkuji za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Pracujete (či jste pracoval/a) v KFC nebo McDonald’s?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
McDonald's4462,86 %62,86 %  
KFC2637,14 %37,14 %  

Graf

2. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4970 %70 %  
Muž2130 %30 %  

Graf

3. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
221115,71 %15,71 %  
25811,43 %11,43 %  
21710 %10 %  
1857,14 %7,14 %  
2357,14 %7,14 %  
1945,71 %5,71 %  
2045,71 %5,71 %  
2645,71 %5,71 %  
2445,71 %5,71 %  
2834,29 %4,29 %  
ostatní odpovědi 16
17
30
39
29
43
32
33
35
65
27
1521,43 %21,43 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:22.98
Minimum:17
Maximum:35
Variační rozpětí:18
Rozptyl:15
Směrodatná odchylka:3.87
Medián:22
Modus:22

Graf

4. Jaké máte vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské3651,43 %51,43 %  
Vysokoškolské1217,14 %17,14 %  
Základní1115,71 %15,71 %  
Student/ka710 %10 %  
Vyšší odborné22,86 %2,86 %  
Vyučen/a22,86 %2,86 %  

Graf

5. Pracujete/Pracoval/a jste jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Brigádník/Brigádnice4767,14 %67,14 %  
Zaměstnance/Zaměstnankyně2332,86 %32,86 %  

Graf

6. Máte/Měl/a jste ve Vašem zaměstnání možnost kariérního růstu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5680 %80 %  
Ne1420 %20 %  

Graf

7. Vztahy mezi pracovníky na pracovišti byste hodnotil/a jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobré2332,86 %32,86 %  
Spíše dobré2130 %30 %  
Velmi dobré1521,43 %21,43 %  
Spíše špatné57,14 %7,14 %  
Špatné34,29 %4,29 %  
Velmi špatné34,29 %4,29 %  

Graf

8. Vztah se svým nadřízeným byste hodnotil/a jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobrý2738,57 %38,57 %  
Spíše dobrý1622,86 %22,86 %  
Velmi dobrý1014,29 %14,29 %  
Spíše špatný811,43 %11,43 %  
Velmi špatný57,14 %7,14 %  
Špatný45,71 %5,71 %  

Graf

9. Máte/Měl/a jste možnost ve Vašem zaměstnání hodnotit své spolupracovníky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 10, Neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3854,29 %54,29 %  
Ne3245,71 %45,71 %  

Graf

10. Vadí/Vadila Vám možnost hodnocení Vašich spolupracovníků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3076,92 %42,86 %  
Ano923,08 %12,86 %  

Graf

11. Vadí/Vadilo Vám s tímto hodnocením spojené také hodnocení Vaší osoby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2871,79 %40 %  
Ano1128,21 %15,71 %  

Graf

12. Jste/Byl/a jste dostatečně informován/a o tom, jak máte/jste měl/a pracovat a co se od Vás požaduje/požadovalo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3448,57 %48,57 %  
Spíše ano2840 %40 %  
Spíše ne68,57 %8,57 %  
Ne22,86 %2,86 %  

Graf

13. Jste/Byl/a jste spokojen/a s hodnocením své práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3245,71 %45,71 %  
Spíše ne1724,29 %24,29 %  
Ano1115,71 %15,71 %  
Ne1014,29 %14,29 %  

Graf

14. Co Vás ze všeho nejvíce motivuje/motivovalo k práci?

Prosím, pokud v seznamu není to, co Vás NEJVÍCE motivuje/motivovalo, tak prosím, napište vlastní odpověď. Ale pouze jednu možnost. Jde o to, co Vás ze všeho NEJVÍCE motivuje. Proto je nabídnuta jen jedna možnost odpovědi.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mzdové ohodnocení3144,29 %44,29 %  
Dobré vztahy se spolupracovníky1420 %20 %  
Možnost kariérního růstu811,43 %11,43 %  
Odměny68,57 %8,57 %  
Dobré vztahy s nadřízeným34,29 %4,29 %  
Možnost přesčasů22,86 %2,86 %  
Krize11,43 %1,43 %  
Kromě mzdového ohodnocení vše z tabulky.11,43 %1,43 %  
asi od každého něco kromě přesčasu11,43 %1,43 %  
Možnost výdělku vzhledem k věku, ve kterém jsem byla (16-18 let), tj. při škole.11,43 %1,43 %  
Nic jiného jsem bez praxe bohužel nesehnala11,43 %1,43 %  
Zaplnění prázdnin11,43 %1,43 %  

Graf

Do jaké míry souhlasíte či nesouhlasíte s následujícím tvrzením?

15. Zaměstnavatel mi umožňuje/umožňoval zúčastnit se školení.

(1=souhlasím, 2=spíše souhlasím, 3=nevím, 4=spíše nesouhlasím, 5=nesouhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11622,86 %22,86 %  
51622,86 %22,86 %  
31521,43 %21,43 %  
21318,57 %18,57 %  
41014,29 %14,29 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.95
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:2.01
Směrodatná odchylka:1.42
Medián:3
Modus:1

Graf

Do jaké míry souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzením?

16. Cítím/Cítil/a jsem v práci podporu od svých spolupracovníků.

(1=souhlasím, 2=spíše souhlasím, 3=nevím, 4=spíše nesouhlasím, 5=nesouhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22434,29 %34,29 %  
41622,86 %22,86 %  
11318,57 %18,57 %  
3912,86 %12,86 %  
5811,43 %11,43 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.72
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.51
Směrodatná odchylka:1.23
Medián:2
Modus:2

Graf

Do jaké míry souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzením?

17. Nadřízený je/byl v hodnocení mé práce spravedlivý.

(1=souhlasím, 2=spíše souhlasím, 3=nevím, 4=spíše nesouhlasím, 5=nesouhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21927,14 %27,14 %  
31622,86 %22,86 %  
41420 %20 %  
11217,14 %17,14 %  
5912,86 %12,86 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.83
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.45
Směrodatná odchylka:1.2
Medián:3
Modus:2

Graf

Do jaké míry souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzením?

18. Je/Byla mi poskytnuta pomoc, pokud mam/jsem měl/a nějaký problém.

(1=souhlasím, 2=spíše souhlasím, 3=nevím, 4=spíše nesouhlasím, 5=nesouhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22434,29 %34,29 %  
12231,43 %31,43 %  
41014,29 %14,29 %  
3811,43 %11,43 %  
568,57 %8,57 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.28
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.41
Směrodatná odchylka:1.19
Medián:2
Modus:2

Graf

Do jaké míry souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzením?

19. Jsem/Byl/a jsem informován/a o dění na pracovišti.

(1=souhlasím, 2=spíše souhlasím, 3=nevím, 4=spíše nesouhlasím, 5=nesouhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22738,57 %38,57 %  
11825,71 %25,71 %  
41318,57 %18,57 %  
568,57 %8,57 %  
368,57 %8,57 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.41
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.42
Směrodatná odchylka:1.19
Medián:2
Modus:2

Graf

20. Jste/Byl/a jste spokojen/a se stylem řízení, který je/byl praktikován na Vašem pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3042,86 %42,86 %  
Spíše ne1724,29 %24,29 %  
Ne1622,86 %22,86 %  
Ano710 %10 %  

Graf

21. Myslíte si, že jste/jste byl/a od svého nadřízeného dostatečně motivován/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2941,43 %41,43 %  
Ano1622,86 %22,86 %  
Spíše ano1622,86 %22,86 %  
Spíše ne912,86 %12,86 %  

Graf

22. Zohledňuje/Zohledňoval nadřízený Váš názor při rozhodování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Někdy3550 %50 %  
Nikdy1724,29 %24,29 %  
Zřídka1420 %20 %  
Vždy45,71 %5,71 %  

Graf

23. Co vše Vás motivuje/motivovalo k vyšší pracovní výkonnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyšší mzdové ohodnocení4361,43 %61,43 %  
Dobré vztahy se spolupracovníky3144,29 %44,29 %  
Odměny2434,29 %34,29 %  
Přístup nadříženého1825,71 %25,71 %  
Možnost kariérního růstu1622,86 %22,86 %  
Dobrý vztah s nadřízeným1622,86 %22,86 %  
Nic34,29 %4,29 %  
Možnost přesčasů22,86 %2,86 %  
kromě přesčasů od každého něco11,43 %1,43 %  
volitelnost směn11,43 %1,43 %  
týmová práce, soutěživost,pozitivní zpětná vazba od zákazníků11,43 %1,43 %  
pochvala11,43 %1,43 %  
Nic, šlo mi jen o to nějakou brigádu mít.11,43 %1,43 %  
vůbec nic11,43 %1,43 %  
Vidina vyššího mzdového ohodnocení11,43 %1,43 %  

Graf

24. Máte nějaké poznámky k dotazníku? Rady, jak jej vylepšit?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

:-) vše v pořadku

Ne

Ne, je bez chyby

Podobná otázka č. 14 a 23.

přijde mě, že otázky jsou až moc obecné

U 14. otázky by mělo být na výběr víc možností jako u 23. otázky.

V McDonaldu jsem pracovala půl roku před dvaceti lety, dodnes to pracoviště považuji za vzorové, jak by to mělo fungovat. Dotazník jsem vyplňovala na základě tehdejších zkušeností. Jak to funguje dnes, nevím.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Máte/Měl/a jste možnost ve Vašem zaměstnání hodnotit své spolupracovníky?

 • odpověď Ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi dobrý na otázku 8. Vztah se svým nadřízeným byste hodnotil/a jako:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 11. Vadí/Vadilo Vám s tímto hodnocením spojené také hodnocení Vaší osoby?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 10. Vadí/Vadila Vám možnost hodnocení Vašich spolupracovníků?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 11. Vadí/Vadilo Vám s tímto hodnocením spojené také hodnocení Vaší osoby?

10. Vadí/Vadila Vám možnost hodnocení Vašich spolupracovníků?

 • odpověď Ne:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi dobrý na otázku 8. Vztah se svým nadřízeným byste hodnotil/a jako:

11. Vadí/Vadilo Vám s tímto hodnocením spojené také hodnocení Vaší osoby?

 • odpověď Ne:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi dobrý na otázku 8. Vztah se svým nadřízeným byste hodnotil/a jako:

21. Myslíte si, že jste/jste byl/a od svého nadřízeného dostatečně motivován/a?

 • odpověď Ne:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 na otázku 17. Nadřízený je/byl v hodnocení mé práce spravedlivý.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 20. Jste/Byl/a jste spokojen/a se stylem řízení, který je/byl praktikován na Vašem pracovišti?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pracujete (či jste pracoval/a) v KFC nebo McDonald’s?

2. Jste muž nebo žena?

3. Kolik je Vám let?

4. Jaké máte vzdělání?

5. Pracujete/Pracoval/a jste jako:

6. Máte/Měl/a jste ve Vašem zaměstnání možnost kariérního růstu?

7. Vztahy mezi pracovníky na pracovišti byste hodnotil/a jako:

8. Vztah se svým nadřízeným byste hodnotil/a jako:

9. Máte/Měl/a jste možnost ve Vašem zaměstnání hodnotit své spolupracovníky?

10. Vadí/Vadila Vám možnost hodnocení Vašich spolupracovníků?

11. Vadí/Vadilo Vám s tímto hodnocením spojené také hodnocení Vaší osoby?

12. Jste/Byl/a jste dostatečně informován/a o tom, jak máte/jste měl/a pracovat a co se od Vás požaduje/požadovalo?

13. Jste/Byl/a jste spokojen/a s hodnocením své práce?

14. Co Vás ze všeho nejvíce motivuje/motivovalo k práci?

15. Zaměstnavatel mi umožňuje/umožňoval zúčastnit se školení.

16. Cítím/Cítil/a jsem v práci podporu od svých spolupracovníků.

17. Nadřízený je/byl v hodnocení mé práce spravedlivý.

18. Je/Byla mi poskytnuta pomoc, pokud mam/jsem měl/a nějaký problém.

19. Jsem/Byl/a jsem informován/a o dění na pracovišti.

20. Jste/Byl/a jste spokojen/a se stylem řízení, který je/byl praktikován na Vašem pracovišti?

21. Myslíte si, že jste/jste byl/a od svého nadřízeného dostatečně motivován/a?

22. Zohledňuje/Zohledňoval nadřízený Váš názor při rozhodování?

23. Co vše Vás motivuje/motivovalo k vyšší pracovní výkonnosti?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pracujete (či jste pracoval/a) v KFC nebo McDonald’s?

2. Jste muž nebo žena?

3. Kolik je Vám let?

4. Jaké máte vzdělání?

5. Pracujete/Pracoval/a jste jako:

6. Máte/Měl/a jste ve Vašem zaměstnání možnost kariérního růstu?

7. Vztahy mezi pracovníky na pracovišti byste hodnotil/a jako:

8. Vztah se svým nadřízeným byste hodnotil/a jako:

9. Máte/Měl/a jste možnost ve Vašem zaměstnání hodnotit své spolupracovníky?

10. Vadí/Vadila Vám možnost hodnocení Vašich spolupracovníků?

11. Vadí/Vadilo Vám s tímto hodnocením spojené také hodnocení Vaší osoby?

12. Jste/Byl/a jste dostatečně informován/a o tom, jak máte/jste měl/a pracovat a co se od Vás požaduje/požadovalo?

13. Jste/Byl/a jste spokojen/a s hodnocením své práce?

14. Co Vás ze všeho nejvíce motivuje/motivovalo k práci?

15. Zaměstnavatel mi umožňuje/umožňoval zúčastnit se školení.

16. Cítím/Cítil/a jsem v práci podporu od svých spolupracovníků.

17. Nadřízený je/byl v hodnocení mé práce spravedlivý.

18. Je/Byla mi poskytnuta pomoc, pokud mam/jsem měl/a nějaký problém.

19. Jsem/Byl/a jsem informován/a o dění na pracovišti.

20. Jste/Byl/a jste spokojen/a se stylem řízení, který je/byl praktikován na Vašem pracovišti?

21. Myslíte si, že jste/jste byl/a od svého nadřízeného dostatečně motivován/a?

22. Zohledňuje/Zohledňoval nadřízený Váš názor při rozhodování?

23. Co vše Vás motivuje/motivovalo k vyšší pracovní výkonnosti?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šimicová, E.Motivace pracovníků v KFC a McDonald's (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://motivace-pracovniku-v-kfc-a.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.