Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Motivace v teorii a praxi řízení lidí

Motivace v teorii a praxi řízení lidí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radim Zeman
Šetření:10. 01. 2016 - 08. 02. 2016
Počet respondentů:118
Počet otázek (max/průměr):19 / 19
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

cílem tohoto průzkumu je zjistit rozdíly mezi teorií motivace a jejího využítí v praxi při řízení lidských zdrojů. Výsedky budou použity pro bakalářskou práci. Dotazník je určen převážně pro ty, kteří mají nebo měli zkušenost se řízením či vedením jiných lidí.

Děkuji za Váš čas při jeho vyplnění

 

 

 

 

Odpovědi respondentů

1. 1.Celková délka Vaší pracovní praxe

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 a více3227,12 %27,12 %  
6 až 10 let2823,73 %23,73 %  
11 -19 let2823,73 %23,73 %  
1 až 5 let2420,34 %20,34 %  
do 1 roku65,08 %5,08 %  

Graf

2. 2. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7462,71 %62,71 %  
Muž4437,29 %37,29 %  

Graf

3. 3. Kolik let pracujete nebo jste pracoval/a nejdéle u jednoho zaměstnavatele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4-94840,68 %40,68 %  
1-32924,58 %24,58 %  
10-192622,03 %22,03 %  
20 a více1512,71 %12,71 %  

Graf

4. 4. Velikost vašeho zaměstnavatele v počtu zaměstnaců, kde jste pracoval/a, nejdéle působil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50 - 2493428,81 %28,81 %  
11- 493126,27 %26,27 %  
250 - 10002218,64 %18,64 %  
1000 a více1714,41 %14,41 %  
do 101411,86 %11,86 %  

Graf

5. 5. Řídíte nebo jste řídil/a jiné zaměstnace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8269,49 %69,49 %  
Ne3630,51 %30,51 %  

Graf

6. 6. Byla nejčastějším stylem řízení u vaší společnosti direktiva?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6252,54 %52,54 %  
Ano5647,46 %47,46 %  

Graf

7. 7. Používal Váš přímý nadřízený i jinou formu řízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8370,34 %70,34 %  
Ne3529,66 %29,66 %  

Graf

8. 8. Mezi nejčastější jiné formy odborné přípravy a řízení, které byly na Vás uplatňovány, patřily:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Delegování3933,05 %33,05 %  
Jiné3327,97 %27,97 %  
Koučing1714,41 %14,41 %  
Mentoring119,32 %9,32 %  
Leadership108,47 %8,47 %  
Systemický management65,08 %5,08 %  
Mediace21,69 %1,69 %  

Graf

9. 9. Cítíte se dostatečně pracovně motivován/a svým nadřízeným?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6252,54 %52,54 %  
Ano5647,46 %47,46 %  

Graf

10. 10. Svoji současnou pracovní motivaci hodnotíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobře5849,15 %49,15 %  
Špatně3227,12 %27,12 %  
Velmi dobře2823,73 %23,73 %  

Graf

11. 11. Patří mezi nejčastěji používané motivační metody u vaší společnosti odměna a trest?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8168,64 %68,64 %  
Ano3731,36 %31,36 %  

Graf

12. 12. Ocenil/a byste jinou formu pracovní motivace, než je ta současná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7866,1 %66,1 %  
Ne4033,9 %33,9 %  

Graf

13. 13. Jak by mohl Váš nadřízený lépe poznat Vaše skutečné motivy a potřeby, které by Vás více motivovali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pravidelný pohovor4538,14 %38,14 %  
Neformální setkání3126,27 %26,27 %  
Dobrý nadřízený by to měl sám poznat2823,73 %23,73 %  
Prostě větším zájmem o mne108,47 %8,47 %  
Formou dotazníku43,39 %3,39 %  

Graf

14. 14. Jak hodnotíte zacílení vzdělávacích a rozvojových tréninků u vaší společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Špatné5344,92 %44,92 %  
Dobré5143,22 %43,22 %  
Velmi dobré1411,86 %11,86 %  

Graf

15. 15. Organizuje vaše společnost pravidelně development centra pro střední a nižší management?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7563,56 %63,56 %  
Nevím2319,49 %19,49 %  
Ano2016,95 %16,95 %  

Graf

16. 16. Dělá vaše společnost nějaký jiný průzkum vzdělávacích potřeb zaměstnaců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6958,47 %58,47 %  
Ano4134,75 %34,75 %  
Nevím86,78 %6,78 %  

Graf

17. 17. Komunikaci mezi oddělením řízení lidských zdrojů (HR) a managery považuji za:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobrou6353,39 %53,39 %  
Špatnou4840,68 %40,68 %  
Výbornou75,93 %5,93 %  

Graf

18. 18. Na svém pracovišti vnímám soulad mezi strategií řízení lidských zdrojů a celkovou strategií managementu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6857,63 %57,63 %  
Ano5042,37 %42,37 %  

Graf

19. 19. Řídící pracovníci jsou dostatečně školeni v dovednostech, jak řídit, motivovat a vést své podřízené

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8269,49 %69,49 %  
Ano3630,51 %30,51 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. 9. Cítíte se dostatečně pracovně motivován/a svým nadřízeným?

  • odpověď Ne:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Špatně na otázku 10. 10. Svoji současnou pracovní motivaci hodnotíte:

18. 18. Na svém pracovišti vnímám soulad mezi strategií řízení lidských zdrojů a celkovou strategií managementu

  • odpověď Ne:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Špatnou na otázku 17. 17. Komunikaci mezi oddělením řízení lidských zdrojů (HR) a managery považuji za:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Špatně na otázku 10. 10. Svoji současnou pracovní motivaci hodnotíte:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. 1.Celková délka Vaší pracovní praxe

2. 2. Jste muž nebo žena?

3. 3. Kolik let pracujete nebo jste pracoval/a nejdéle u jednoho zaměstnavatele?

4. 4. Velikost vašeho zaměstnavatele v počtu zaměstnaců, kde jste pracoval/a, nejdéle působil/a?

5. 5. Řídíte nebo jste řídil/a jiné zaměstnace?

6. 6. Byla nejčastějším stylem řízení u vaší společnosti direktiva?

7. 7. Používal Váš přímý nadřízený i jinou formu řízení?

8. 8. Mezi nejčastější jiné formy odborné přípravy a řízení, které byly na Vás uplatňovány, patřily:

9. 9. Cítíte se dostatečně pracovně motivován/a svým nadřízeným?

10. 10. Svoji současnou pracovní motivaci hodnotíte:

11. 11. Patří mezi nejčastěji používané motivační metody u vaší společnosti odměna a trest?

12. 12. Ocenil/a byste jinou formu pracovní motivace, než je ta současná?

13. 13. Jak by mohl Váš nadřízený lépe poznat Vaše skutečné motivy a potřeby, které by Vás více motivovali?

14. 14. Jak hodnotíte zacílení vzdělávacích a rozvojových tréninků u vaší společnosti?

15. 15. Organizuje vaše společnost pravidelně development centra pro střední a nižší management?

16. 16. Dělá vaše společnost nějaký jiný průzkum vzdělávacích potřeb zaměstnaců?

17. 17. Komunikaci mezi oddělením řízení lidských zdrojů (HR) a managery považuji za:

18. 18. Na svém pracovišti vnímám soulad mezi strategií řízení lidských zdrojů a celkovou strategií managementu

19. 19. Řídící pracovníci jsou dostatečně školeni v dovednostech, jak řídit, motivovat a vést své podřízené

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. 1.Celková délka Vaší pracovní praxe

2. 2. Jste muž nebo žena?

3. 3. Kolik let pracujete nebo jste pracoval/a nejdéle u jednoho zaměstnavatele?

4. 4. Velikost vašeho zaměstnavatele v počtu zaměstnaců, kde jste pracoval/a, nejdéle působil/a?

5. 5. Řídíte nebo jste řídil/a jiné zaměstnace?

6. 6. Byla nejčastějším stylem řízení u vaší společnosti direktiva?

7. 7. Používal Váš přímý nadřízený i jinou formu řízení?

8. 8. Mezi nejčastější jiné formy odborné přípravy a řízení, které byly na Vás uplatňovány, patřily:

9. 9. Cítíte se dostatečně pracovně motivován/a svým nadřízeným?

10. 10. Svoji současnou pracovní motivaci hodnotíte:

11. 11. Patří mezi nejčastěji používané motivační metody u vaší společnosti odměna a trest?

12. 12. Ocenil/a byste jinou formu pracovní motivace, než je ta současná?

13. 13. Jak by mohl Váš nadřízený lépe poznat Vaše skutečné motivy a potřeby, které by Vás více motivovali?

14. 14. Jak hodnotíte zacílení vzdělávacích a rozvojových tréninků u vaší společnosti?

15. 15. Organizuje vaše společnost pravidelně development centra pro střední a nižší management?

16. 16. Dělá vaše společnost nějaký jiný průzkum vzdělávacích potřeb zaměstnaců?

17. 17. Komunikaci mezi oddělením řízení lidských zdrojů (HR) a managery považuji za:

18. 18. Na svém pracovišti vnímám soulad mezi strategií řízení lidských zdrojů a celkovou strategií managementu

19. 19. Řídící pracovníci jsou dostatečně školeni v dovednostech, jak řídit, motivovat a vést své podřízené

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zeman, R.Motivace v teorii a praxi řízení lidí (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://motivace-v-teorii-a-praxi-ri.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.