Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Motivace zaměstnanců v automobilovém průmyslu

Motivace zaměstnanců v automobilovém průmyslu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Hanišová
Šetření:24. 02. 2012 - 04. 03. 2012
Počet respondentů:79
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je určený všem lidem, kteří pracují v automobilovám průmyslu (nejlépe ve firmě či pobočce firmy Škoda Auto). Je zaměřený na pracovní motivaci. Neobsahuje žádné příliš osobní dotazy, pouze běžné otázky. Výsledky dotazníku potřebuji pro výzkumnou část své bakalářské práce na toto téma. Vyplněním dotazníku mi moc pomůžete. Předem děkuji za cca 5 minut vašeho času a vyplnění :)

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž6075,95 %75,95 %  
Žena1924,05 %24,05 %  

Graf

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 30 let3645,57 %45,57 %  
51 a více let1620,25 %20,25 %  
31- 40 let1417,72 %17,72 %  
41 -50 let1316,46 %16,46 %  

Graf

3. Jakou vykonáváte pozici v podniku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dělník3848,1 %48,1 %  
Administrativa1721,52 %21,52 %  
Prodejce1518,99 %18,99 %  
Management911,39 %11,39 %  

Graf

4. Baví Vás Vaše práce v podniku, přijde Vám:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zajímavá4556,96 %56,96 %  
Velmi zajímavá2126,58 %26,58 %  
Spíše nezajímavá1012,66 %12,66 %  
Nezajímavá, nudná33,8 %3,8 %  

Graf

5. Jste spokojen/a s informovaností o dění ve Vaší firmě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano5873,42 %73,42 %  
Spíše ne1417,72 %17,72 %  
Ano, velmi67,59 %7,59 %  
Vůbec11,27 %1,27 %  

Graf

6. Jak byste hodnotil/a vztahy s nadřízenými?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobré, občas s drobnými výměnami názorů5063,29 %63,29 %  
Velmi dobré2531,65 %31,65 %  
Špatné, časté spory33,8 %3,8 %  
Spíše špatné, občasné spory11,27 %1,27 %  

Graf

7. Jak byste hodnotil/a vztahy se svými spolupracovníky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobré, občas s drobnými výměnami názorů4455,7 %55,7 %  
Velmi dobré3139,24 %39,24 %  
Spíše špatné, občasné spory33,8 %3,8 %  
Špatné, časté spory11,27 %1,27 %  

Graf

8. Jste spokojen/a s pracovními podmínkami na Vašem pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano6075,95 %75,95 %  
Ano, velmi1012,66 %12,66 %  
Spíše ne810,13 %10,13 %  
Vůbec11,27 %1,27 %  

Graf

9. Jakou pracovní dobu byste preferoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
8 – 165974,68 %74,68 %  
6 - 141924,05 %24,05 %  
14 - 2211,27 %1,27 %  

Graf

10. Jste spokojen/a s finančním ohodnocením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4253,16 %53,16 %  
Spíše ne3139,24 %39,24 %  
Vůbec33,8 %3,8 %  
Ano, velmi33,8 %3,8 %  

Graf

11. Máte zkušenosti s péčí Vaší firmy o zaměstnance?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, dobré4556,96 %56,96 %  
Žádné1822,78 %22,78 %  
Ano, skvělé1113,92 %13,92 %  
Ano, ale špatné56,33 %6,33 %  

Graf

12. Co Vás nejvíce motivuje k pracovním výkonům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Peníze4151,9 %51,9 %  
Spokojenost klientů2227,85 %27,85 %  
Kariérový postup (možnost seberealizace)911,39 %11,39 %  
Pochvala78,86 %8,86 %  

Graf

13. Jaká zaměstnanecká výhoda (benefit) je pro Vás nejdůležitější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanecké slevy na firemní produkty3037,97 %37,97 %  
Zdravotní péče2126,58 %26,58 %  
Dotované stravování1822,78 %22,78 %  
Odměny za odchod do důchodu a při narození dítěte1012,66 %12,66 %  

Graf

14. Jakou další zaměstnaneckou výhodu byste ocenil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Delší dovolenou4556,96 %56,96 %  
Zdarma zapůjčení nových řad vozů na 3 měsíce (na zkoušku)1822,78 %22,78 %  
Vyšší příspěvek na důchodové spoření911,39 %11,39 %  
Hrazenou týdenní rekreaci v lázních78,86 %8,86 %  

Graf

15. Kdybyste měl/a možnost změnit něco ve Vaší firmě, co by to bylo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Způsob odměňování4759,49 %59,49 %  
Nic bych neměnil/a1417,72 %17,72 %  
Zaměstnanecké benefity1113,92 %13,92 %  
Pracovní dobu78,86 %8,86 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

3. Jakou vykonáváte pozici v podniku?

4. Baví Vás Vaše práce v podniku, přijde Vám:

5. Jste spokojen/a s informovaností o dění ve Vaší firmě?

6. Jak byste hodnotil/a vztahy s nadřízenými?

7. Jak byste hodnotil/a vztahy se svými spolupracovníky?

8. Jste spokojen/a s pracovními podmínkami na Vašem pracovišti?

9. Jakou pracovní dobu byste preferoval/a?

10. Jste spokojen/a s finančním ohodnocením?

11. Máte zkušenosti s péčí Vaší firmy o zaměstnance?

12. Co Vás nejvíce motivuje k pracovním výkonům?

13. Jaká zaměstnanecká výhoda (benefit) je pro Vás nejdůležitější?

14. Jakou další zaměstnaneckou výhodu byste ocenil/a?

15. Kdybyste měl/a možnost změnit něco ve Vaší firmě, co by to bylo?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

3. Jakou vykonáváte pozici v podniku?

4. Baví Vás Vaše práce v podniku, přijde Vám:

5. Jste spokojen/a s informovaností o dění ve Vaší firmě?

6. Jak byste hodnotil/a vztahy s nadřízenými?

7. Jak byste hodnotil/a vztahy se svými spolupracovníky?

8. Jste spokojen/a s pracovními podmínkami na Vašem pracovišti?

9. Jakou pracovní dobu byste preferoval/a?

10. Jste spokojen/a s finančním ohodnocením?

11. Máte zkušenosti s péčí Vaší firmy o zaměstnance?

12. Co Vás nejvíce motivuje k pracovním výkonům?

13. Jaká zaměstnanecká výhoda (benefit) je pro Vás nejdůležitější?

14. Jakou další zaměstnaneckou výhodu byste ocenil/a?

15. Kdybyste měl/a možnost změnit něco ve Vaší firmě, co by to bylo?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hanišová, J.Motivace zaměstnanců v automobilovém průmyslu (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://motivace-zamestnancu-v-autom.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.