Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Další profesní vzdělávání pracovníků v službách sociální péče

Další profesní vzdělávání pracovníků v službách sociální péče

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:marcela šmotková
Šetření:14. 02. 2014 - 20. 02. 2014
Počet respondentů:85
Počet otázek (max/průměr):18 / 17.38
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, vážený pane,

jsem studentkou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a obracím se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku k bakalářské práci psané na téma „Možnosti a přínos dalšího vzdělávání v službách  sociální péče.“ Tento dotazník je zaměřen na pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky. Cílem tohoto dotazníku je zjistit možnosti pracovníka při výběru vzdělávacích témat a přínos profesního vzdělávání. Dotazník je anonymní, obsahuje 18 otázek, na něž vybíráte odpověď z více možností, přičemž zaškrtnete pouze jednu možnost, popřípadě doplníte Vaši variantu (po kud v nabídce není). Vyplnění otázek číslo  8, 15, 18 je závislé na odpovědi předcházející otázky tudíž, když odpovíte ne, tak na ně neodpovídáte.

Předem Vám děkuji za čas věnovaný vyplnění dotazníku a přeji příjemný den.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví respondenta ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7588,24 %88,24 %  
Muž1011,76 %11,76 %  

Graf

2. Věk respondenta ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-30 let3743,53 %43,53 %  
41-50 let2225,88 %25,88 %  
31-40 let2124,71 %24,71 %  
51 a více44,71 %4,71 %  
Do 20 let11,18 %1,18 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské (Bc., Mgr./Ing)4148,24 %48,24 %  
Středoškolské s maturitou2327,06 %27,06 %  
Vyšší odborné (Dis.)1618,82 %18,82 %  
Základní,vyučen55,88 %5,88 %  

Graf

4. Pracovní pozice respondenta ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sociální pracovník4856,47 %56,47 %  
Pracovník v sociálních službách3743,53 %43,53 %  

Graf

5. Celková doba zaměstnání v sociálních službách ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-7 let4755,29 %55,29 %  
8-15 let1618,82 %18,82 %  
Méně než 1 rok1517,65 %17,65 %  
Více než 15 let78,24 %8,24 %  

Graf

6. Vidíte přínos v dalším profesním vzdělávání ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ano6374,12 %74,12 %  
Spíše ano1922,35 %22,35 %  
Spíše ne33,53 %3,53 %  

Graf

7. Máte možnost podílet se na výběru témat dalšího profesního vzdělávání ? (fáze plánování témat)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6272,94 %72,94 %  
Ne2327,06 %27,06 %  

Graf

8. Jakým způsobem si vybíráte vzdělávání které budete absolvovat ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výběrem z více kurzů navržených zaměstnavatelem2832,94 %32,94 %  
Dle potřeby zaměstnavatele2124,71 %24,71 %  
Výběrem vzdělání dle vlastního zájmu2023,53 %23,53 %  
Na základě vypracovaného vzdělávacího plánu78,24 %8,24 %  
ne11,18 %1,18 %  
dle vzdelavacho planu na zaklade dohody (zamereni) se zamestnavatelem11,18 %1,18 %  
podle financí11,18 %1,18 %  
rozhodne vedení 11,18 %1,18 %  
určuje zaměstnavatel11,18 %1,18 %  
podle finaci11,18 %1,18 %  
Dle bodu 2. a 3.11,18 %1,18 %  
kombinací (na základě VP, který je vypracován na základě definovaných potřeb služby a pracovníka11,18 %1,18 %  
nutno skloubit využitelnost v praxi s nabídkou11,18 %1,18 %  

Graf

9. Jste spokojen(a) s pestrostí nabídky vzdělávacích programů od Vašeho zaměstnavatele ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3844,71 %44,71 %  
Spíše ne2731,76 %31,76 %  
Určitě ano1416,47 %16,47 %  
Určitě ne67,06 %7,06 %  

Graf

10. Spolupracujete aktivně se svým nadřízeným na vzdělávacích plánech profesního rozvoje ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4552,94 %52,94 %  
Ne4047,06 %47,06 %  

Graf

11. Souvisejí nabízená témata s potřebami ve Vašem zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4856,47 %56,47 %  
Občas3136,47 %36,47 %  
Ne67,06 %7,06 %  

Graf

12. Má dle Vašeho názoru další profesní vzdělávání vliv na kvalitu Vaší práce ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ano4856,47 %56,47 %  
Spíše ano3136,47 %36,47 %  
Spíše ne55,88 %5,88 %  
Určitě ne11,18 %1,18 %  

Graf

13. Aplikujete získané informace do praxe ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Většinou ano4249,41 %49,41 %  
Někdy ano3440 %40 %  
Většinou ne89,41 %9,41 %  
Určitě ne11,18 %1,18 %  

Graf

14. Umožňuje Vám zaměstnavatel se profesně vzdělávat i nad rámec zákona- 24 hodin za rok?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5665,88 %65,88 %  
Ne2934,12 %34,12 %  

Graf

15. Pokud ano, využíváte této možnosti ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5179,69 %60 %  
Ne1320,31 %15,29 %  

Graf

16. Vzděláváte se formou samostudia ve svém volném čase?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7284,71 %84,71 %  
Ne1315,29 %15,29 %  

Graf

17. Jste motivován(a) zaměstnavatelem k dalšímu profesnímu vzdělávání ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5160 %60 %  
Ne3440 %40 %  

Graf

18. Pokud ano. Jak?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaplacením kurzu, výcvik atd.2750,94 %31,76 %  
Zvýšení kvalifikace1630,19 %18,82 %  
Finanční spoluúčast zaměstnavatele na úhradě kurzu1018,87 %11,76 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Věk respondenta ?

 • odpověď 21-30 let:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně než 1 rok na otázku 5. Celková doba zaměstnání v sociálních službách ?

12. Má dle Vašeho názoru další profesní vzdělávání vliv na kvalitu Vaší práce ?

 • odpověď Určitě ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zvýšení kvalifikace na otázku 18. Pokud ano. Jak?

17. Jste motivován(a) zaměstnavatelem k dalšímu profesnímu vzdělávání ?

 • odpověď Ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zvýšení kvalifikace na otázku 18. Pokud ano. Jak?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaplacením kurzu, výcvik atd. na otázku 18. Pokud ano. Jak?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví respondenta ?

2. Věk respondenta ?

3. Nejvyšší dosažené vzdělání ?

4. Pracovní pozice respondenta ?

5. Celková doba zaměstnání v sociálních službách ?

6. Vidíte přínos v dalším profesním vzdělávání ?

7. Máte možnost podílet se na výběru témat dalšího profesního vzdělávání ? (fáze plánování témat)

8. Jakým způsobem si vybíráte vzdělávání které budete absolvovat ?

9. Jste spokojen(a) s pestrostí nabídky vzdělávacích programů od Vašeho zaměstnavatele ?

10. Spolupracujete aktivně se svým nadřízeným na vzdělávacích plánech profesního rozvoje ?

11. Souvisejí nabízená témata s potřebami ve Vašem zaměstnání?

12. Má dle Vašeho názoru další profesní vzdělávání vliv na kvalitu Vaší práce ?

13. Aplikujete získané informace do praxe ?

14. Umožňuje Vám zaměstnavatel se profesně vzdělávat i nad rámec zákona- 24 hodin za rok?

15. Pokud ano, využíváte této možnosti ?

16. Vzděláváte se formou samostudia ve svém volném čase?

17. Jste motivován(a) zaměstnavatelem k dalšímu profesnímu vzdělávání ?

18. Pokud ano. Jak?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví respondenta ?

2. Věk respondenta ?

3. Nejvyšší dosažené vzdělání ?

4. Pracovní pozice respondenta ?

5. Celková doba zaměstnání v sociálních službách ?

6. Vidíte přínos v dalším profesním vzdělávání ?

7. Máte možnost podílet se na výběru témat dalšího profesního vzdělávání ? (fáze plánování témat)

8. Jakým způsobem si vybíráte vzdělávání které budete absolvovat ?

9. Jste spokojen(a) s pestrostí nabídky vzdělávacích programů od Vašeho zaměstnavatele ?

10. Spolupracujete aktivně se svým nadřízeným na vzdělávacích plánech profesního rozvoje ?

11. Souvisejí nabízená témata s potřebami ve Vašem zaměstnání?

12. Má dle Vašeho názoru další profesní vzdělávání vliv na kvalitu Vaší práce ?

13. Aplikujete získané informace do praxe ?

14. Umožňuje Vám zaměstnavatel se profesně vzdělávat i nad rámec zákona- 24 hodin za rok?

15. Pokud ano, využíváte této možnosti ?

16. Vzděláváte se formou samostudia ve svém volném čase?

17. Jste motivován(a) zaměstnavatelem k dalšímu profesnímu vzdělávání ?

18. Pokud ano. Jak?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

šmotková, m.Další profesní vzdělávání pracovníků v službách sociální péče (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://moznosti-a-prinos-dalsiho-vz.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.