Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Možnosti rozvoje náboženského CR ve vybrané lokalitě ČR

Možnosti rozvoje náboženského CR ve vybrané lokalitě ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavla Studená
Šetření:11. 09. 2011 - 18. 09. 2011
Počet respondentů:45
Počet otázek (max/průměr):10 / 6.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:51,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Chtěla bych Vás poprosit o pomoc při vypracování mé bakalářské práce na téma: „Možnosti rozvoje náboženského cestovního ruch ve vybrané lokalitě ČR“. K rozvoji náboženského cestovního ruchu pomůže zájezd, který mám za úkol k bakalářské práci sestavit. Proto bych Vás chtěla poprosit o vyplnění dotazníku, který mi poslouží jako návod při sestavování tohoto zájezdu.
Předem děkuji za Váš čas.
 

Odpovědi respondentů

1. Účastníte se náboženského cestovního ruchu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, protože nejsem věřící1635,56 %35,56 %  
Ano1431,11 %31,11 %  
Ne, protože dávám přednost jinému druhu cestovnímu ruchu (např.: rekreačnímu) 1328,89 %28,89 %  
Ne, protože mi program zájezdů tohoto typu připadá monotónní a nezajímavý24,44 %4,44 %  

Graf

2. Pokud ANO, jak často se náboženského cestovního ruchu účastníte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně často844,44 %17,78 %  
2x ročně633,33 %13,33 %  
1x ročně211,11 %4,44 %  
4x ročně15,56 %2,22 %  
1x měsíčně15,56 %2,22 %  

Graf

3. Využíváte za tímto účelem služeb cestovních kanceláří?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1878,26 %40 %  
Uvažuji o tom313,04 %6,67 %  
Ano28,7 %4,44 %  

Graf

4. Pokud ANO, kolikrát a kde jste byli?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mariazell (1x)116,67 %2,22 %  
3x, medjugorje116,67 %2,22 %  
mnohokrát Polsko a Francie; dále 1x Něm.,Rak.,Itál116,67 %2,22 %  
milionkrát116,67 %2,22 %  
1x Krakov, 3x Hostýn (ČR), 2x Medžugorje,1xPaříž 116,67 %2,22 %  
různá poutní místa, Křtiny, Velehrad a td.116,67 %2,22 %  

Graf

5. Uvažujete poutní místa i v zahraničí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1568,18 %33,33 %  
Ne418,18 %8,89 %  
Ne, ale chtěl/a bych313,64 %6,67 %  

Graf

6. Kolik peněz nejčastěji za zájezd na osobu utratíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než 5000Kč2351,11 %51,11 %  
5000 – 10000Kč1328,89 %28,89 %  
Více než 10000Kč715,56 %15,56 %  
Jiná částka24,44 %4,44 %  

Graf

7. Pokud byste měli možnost jet za náboženským cestovním ruchem s cestovní kanceláří, která by za-jistila vše potřebné, využili byste ji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2964,44 %64,44 %  
Ano1635,56 %35,56 %  

Graf

8. Pokud ANO, které z těchto zemí byste dali přednost?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Itálie630 %13,33 %  
Francie630 %13,33 %  
Španělsko525 %11,11 %  
Bosna a Herzegovina315 %6,67 %  

Graf

9. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3577,78 %77,78 %  
Muž1022,22 %22,22 %  

Graf

10. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-302555,56 %55,56 %  
Méně než 20817,78 %17,78 %  
41-50511,11 %11,11 %  
31-40511,11 %11,11 %  
51-6012,22 %2,22 %  
61-7012,22 %2,22 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Účastníte se náboženského cestovního ruchu?

3. Využíváte za tímto účelem služeb cestovních kanceláří?

5. Uvažujete poutní místa i v zahraničí?

6. Kolik peněz nejčastěji za zájezd na osobu utratíte?

7. Pokud byste měli možnost jet za náboženským cestovním ruchem s cestovní kanceláří, která by za-jistila vše potřebné, využili byste ji?

9. Pohlaví?

10. Věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Účastníte se náboženského cestovního ruchu?

3. Využíváte za tímto účelem služeb cestovních kanceláří?

5. Uvažujete poutní místa i v zahraničí?

6. Kolik peněz nejčastěji za zájezd na osobu utratíte?

7. Pokud byste měli možnost jet za náboženským cestovním ruchem s cestovní kanceláří, která by za-jistila vše potřebné, využili byste ji?

9. Pohlaví?

10. Věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Studená, P.Možnosti rozvoje náboženského CR ve vybrané lokalitě ČR (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://moznosti-rozvoje-nabozenskeh.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.