Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Muslimští imigranti

Muslimští imigranti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Anna Hejčlová
Šetření:02. 06. 2012 - 04. 06. 2012
Počet respondentů:74
Počet otázek (max/průměr):14 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, jsem studentkou třetího ročníku gymnázia. Chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku na téma: Muslimští imigranti v Evropě. Výsledky budou zpracovány v mé seminární práci ze Společenských věd. Děkuji za váš čas a odpovědi.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3952,7 %52,7 %  
Muž3547,3 %47,3 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
182837,84 %37,84 %  
19912,16 %12,16 %  
22810,81 %10,81 %  
1779,46 %9,46 %  
1656,76 %6,76 %  
2045,41 %5,41 %  
2622,7 %2,7 %  
3111,35 %1,35 %  
2511,35 %1,35 %  
1411,35 %1,35 %  
ostatní odpovědi 21
37
43
36
42
38
24
23
810,81 %10,81 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:19.81
Minimum:16
Maximum:37
Variační rozpětí:21
Rozptyl:15.68
Směrodatná odchylka:3.96
Medián:18
Modus:18

Graf

3. Zajímáte se o problematiku muslimských imigrantů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne2432,43 %32,43 %  
Spíše ano2331,08 %31,08 %  
Ne1722,97 %22,97 %  
Ano1013,51 %13,51 %  

Graf

4. Pokud jste na otázku číslo 3 odpověděli ano/spíše ano, z jakých informačních zdrojů čerpáte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet3286,49 %43,24 %  
Televize1643,24 %21,62 %  
Přátelé/známí1437,84 %18,92 %  
Noviny1437,84 %18,92 %  
Škola/práce718,92 %9,46 %  
Rozhlas38,11 %4,05 %  
Internet, televize, přátelé/známí12,7 %1,35 %  
Internet a National Geographic12,7 %1,35 %  
Všechny výše zmíněné zdroje.12,7 %1,35 %  
jiné12,7 %1,35 %  

Graf

5. Setkali jste se již osobně s nějakým muslimem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4358,11 %58,11 %  
ne3141,89 %41,89 %  

Graf

6. Pokud jste na otázku č.5 odpověděli ano, jak na vás působil? Poznali jste na něm jeho náboženskou orientaci hned, nebo jste to zjistili až když vám to řekl?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ano, poznal jsem podle oblečení

ano, poznal jsem v něm ihned jinou orientaci co se týče náboženských směrů.

až když mi to řekl

až když se o ní zmínil

až to někdo řekl

Byli z těch mírných, víru mi nijak nepodstrkovali, skoro o ní nemluvili.

bylo to na exkurzi, kde přednášel o islámu, takže jeho náboženská orientace byla zřejmá od začátku.

Dle vzhledu jsem to poznal hned. O naboženství není vhodné mluvit a hlavně s muslimem.

jak který, některý špatně, některý velmi špatně, některý byl bez problému. řekli mi to.

jako terorista, ne poznal jsem to, nesnáším je

Jeho vyznání nebylo na první pohled zřetelné.

Náboženská orientace se u muslimů pozná snad na první pohled.. Působil na mě tak, že jsem cítila určitý respekt.

Náboženskou orientaci jsem nepoznala na první pohled.

Náboženskou orientaci jsem od pohledu vůbec nepoznala. Jako člověk působil příjemně.

Ne, její náboženskou orientaci jsem hned nepoznala, až při bližším seznámení

nemmluvil jsem s ním, potkal jsem ho, orientace byla jasná hned

normálně

podle oblečení

Poznal jsem ji podle oblečení co měla na sobě. Působila na mě jako každý jiný člověk.

Poznal jsem to okamžitě

Poznala jsem ho hned, bylo to na dovolené v Turecku.

Poznala jsem to

Poznala jsem to hned ... a nejak mi neprekazeji (zatím)

poznala jsem to hned-podle oblečení

poznali

působil dost divně, každou zastávku autobusu při cestě na dovolenou se na koberečku modlil k Mecce a to bylo dooost divné

Působil na mne pozitivně. Náboženskou orientaci bych ihned nepoznala. Kdybych nevěděla, že je to muslim z arabské země, domnívala bych se, že je to český Rom.

působil normálně, orientaci jsem nepoznala, ale mohla jsem tipovat a pokud bychom se vídali, tak se to dá poznat

Sympatický a především adaptibilní mladík. Náboženská orientace byla zjevná. Otázkou je, zda se jedná o výjimku nebo pravidlo. Každopádně ne na každém musí být náboženská orientace zjevná a ne každý musí být tak příjemný a sympatický.

v cizině jsem to poznala hned, jelikož jsem byla v muslimské zemi, ale v Čechách se to podle mého náhodně v davu poznat nedá, možná trochu barvou pleti. Muslimové na mě v OSOBNÍM kontaktu působí vstřícně(někdy až moc) a celkově spíše kladně.

V pohodě

v pohodě týpek zjistil jsem to z jinýho zdroje (kamarádi)

Velmi milý člověk, bezprostřední, zásadový. Národností příslušnost šla poznat podle celkovho vzhledu a náboženská orientace pak odvozením od dané národnosti.

Většinou jsou muslimové poznat vzhledově

Vzhledem k jeho fyzickému vzhledu jsem hned věděla, že je pravděpodobně muslim.

Zjistila jsem to až později.

Zjistila jsem to teprve, když mi to bylo řečeno, působil na mě úplně normálním a obyčejným dojmem.

7. Myslíte si, že může kultura islámu obohatit evropskou kulturu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne2939,19 %39,19 %  
Ne2229,73 %29,73 %  
Spíše ano2027,03 %27,03 %  
Ano34,05 %4,05 %  

Graf

8. Myslíte si, že je žádoucí, aby se muslimští přistěhovalci, kteří imigrují do Evropy vzdali některých svých zvyků v rámci začleňování se do evropské společnosti, nebo by měli dále rozvíjet svou kulturu podle svých tradic? Proč?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ano

Ano měli by se vzdát svých zvyků, protože drtivou vetšinu ostatních lidí tím obtěžují a často i ohrožují.

Ano měli, ať si ty svoje zvyky praktikují u sebe.

Ano, je to žádoucí. Když člověk vycestuje do zahraničí, vzdává se tak prakticky svého jazyka, který už nebude tolik užívat. Tím nechci říct, že byl se měli muslimové vzdát svého náboženství, ale že by měli umírnit jeho projevy a podřídit své náboženství zákonům dané země, které by se neměli snažit změnit.

ano, měli by se vzdát svých zvyků - Evropané mají zvyky úplně jiné

ano, musí asimilovat, nebo ať táhnou zpět

ano, vzdali se...my se taky musíme přizpůsobit jejich kutuře v jejich zemi

Ano.

Ano. Jejich tradice často odporují tradičním evropským hodnotám.

Ano. Když my přijedeme do jejich země, musíme se přizpůsobovat také.

Ano. Mají se přispůsobit okolí. U moře v Egyptě taky nenosím čepici, rukavice a bundu

Asi by se některých měli vzdát pokud jsou v rozporu s naším zákonem.

částečně by měli své tradice přizpůsobit

Jelikož rozvíjení například Romské kultury je v ČR programové, domnívám se, že potlačování muslimské kultury by bylo z pozice evropanů pokrytecké. Proto se domnívám, že když už by majoritní společnost chtěla regulovat menšiny, měla by regulovat všechny stejným dílem.

Každý národ má právo na svou kulturu, ale neměl by omezovat ostatní kultury. Pokud je menšinou v jiném státě, měl by respektovat tamní zákony (tzn. respektovat, že tam neplatí právo šaría)

Kdyby nebyli žádné atentáty na Evporu tak ne

Když už imigrují, tak by se měli začlenit co nejlépe do společnosti a příjmout zvyky nového prostředí.

Když už migrují do Evropy, tak by nemuseli islám rozvíjet i tady. Svých zvyků by se ale vzdát nemuseli.

Měli by akceptovat náš právní rámec, zvyky, které nejsou v rozporu se zákonem, ať mají, jaké chtějí.

měli by respektovat evropské zvyky stejně jako my, když přijedeme do muslimské země

Měli by respektovat tradice státu, kam se přistěhovali

Měli by rozvíjet svoji kulturu, ale zároveň respektovat právní řád země, do které se přitěhovali, a nepožadovat z něho pro sebe výjimky.

měli by rozvíjet svou kulturu pouze do té míry, aby nikoho neobtěžovali.

Měli by rozvíjet svou kulturu tak, aby se nedostala do střetu s kulturou země, do které přicházejí.

Měli by se částečně vzdát svých zvyků, protože by jinak výrazně ovlivnily naši kulturu a mohly by způsobit problémy.

Měli by se do určité míry přizpůsobit. Když jsou evropané v muslimské zemi, taky se musí řídit jejich pravidly a nic je neomlouvá.

měli by se některých svých zvyků vzdát. Některé věci např. jejich pohled na ženy.

Meli by se pribusobit nasi spolecnosi .. my se u nich taky musime prizpusobovat

Měli by se přizpusobit evropské společnosti

Měli by se přizpůsobit. Jsou v Evropě, což není jejich původní místo a tak, jako netahají Evropané naše náboženské zvyky k nim, neměli by oni tahat zvyky k nám

Měli by se většiny svých zvyků vzdát. Jejich náboženství a zákony jsou příliš odlišné od těch evropských. Když už sem příjdou, měli by respektovat zákony a zvyky země, kam se přistěhovali. Mimo to, jejich zákony jsou často v rozporu se základními lidskými právy a svobodami!

Měli by se vzdát agresivní části islámu. Např. svaté války.

Měli by se začlenit - Jsou v jiné zemi a ne doma, tak se mají chovat podle předpisů a práv zemi, kam se odstěhovali

měli by se začlenit a zároveň rozvíjet svoji kulturu, ale to jenom napatrně a jen na některých místech

Měli by se začlenit do kultur, které jsou v Evropě zavedeny. V jejich kultuře jsou věci, které omezují některá lidská práva. Muslimové se přistěhovali sem a ne my k nim, tak by měli dodržovat pravidla, která jsou tady zavedena.

Měli by si dělat co sami chtějí...

Měli by své tradice provozovat tak, aby tím nenarušovali kulturu, která je v dané zemi domácí. Např. oblékat se podle svých tradic se mi zdá v pořádku, problém však nastává v zemích, kde zákony zakazují náboženské projevy v určitých prostorách. Přistěhovalci (jakéhokoli náboženství) by měli přijmout zákony země, do které imigrovali.

měli se něčeho vzdát, nikdo netrvá na tom, aby sem chodili

měly by se přizpůsobit evropskému stylu života, což by vedlo ke vzdání se jejich tradic. pokud by nechtěly, ať to provozují doma a netahají to na veřejnost.

Mno, některých asi ano. Třeba zakrývání si celého obličeje (kvůli identifikaci). Ale to se netýká jen muslimů je více skupin, které by se měly přizpůsobit, osobně až tak s muslimy problém nemám, těch co nosí burku je fakt málo

Mohli by si dále rozvíjet svou kulturu do té doby než kvůli té své kultuře začnou někomu ubližovat.

Mohou si vzíti pouze to, co nijak nenarušuje naše pravidla a kulturu. V opačném případě, ať si zůstají tam, kde jsou.

Myslim si že by se měli některých svých zvyků v rámci začleňování se do evropské společnosti vzdát

Myslím si, že částečné přizpůsobení by přeci jen být mělo, přeci jen se chtěli přestěhovat do cizí země a žít tam, já kdybych chtěla žít jinde, tak se taky přizpůsobím zvykm dané země.

Myslím, že by se měli přizpůsobit tradici země, do které se přistěhovali, protože po křesťanech ve své zemi požadují totéž.

Myslím, že je žádoucí, aby se vzdali těch zvyků, které jsou v rozporu s evropskou kulturou.

Na tuto otázku nedokáži odpovědět.

Ne

ne

ne, pokud se chtějí začlenit do evropské společnosti, měli by přijmout jejich tradice, ne rozšiřovat tam svoje

Některé jejich tradice odporují našim zákonům - proč by měl KDOKOLIV mít právo se chovat protizákonně? Ostatní tradice ať si klidně rozvíjejí.

Některé naše zvyky by si měli přisvojit. Ale neměli by ani zapomínat na to, odkud pochází.

Některých extrémních zvyků by se měli vzdát, protože při nejmenším nejsou přípustné Evropskými zákony

Některých tradic by se určitě měli vzdát, a hlavně to jejich náboženství je odlišný od evropských zákonu, a oni berou náboženství víc než zákon.. (třeba to zabíjení a tak..)

nemám názor

Nemusí se přímo vzdávat svých zvyků, ale mohli by respektovat, že je v cizí kultuře a ta občas nemusí přijmou muslimské zvyky.

Není žadoucí. Nezapadá do evropké kultury.

nevím

Podle mého názoru by měli nadále rozvíjet svou kulturu. Kultura by měla být různorodá, ne ovlivňovaná světadílem

Pokud by nás zahltil islám vedlo by to k degradaci společnosti jako celku - nízké postavení žen, málo pracovní síly apod.

Pokud chtějí žít v Evropě, měli by své tradice potlačit, aspoň co se týče života v majoritě. Doma za dveřmi ať si dělají, co chtějí, ale venku by měli respektovat evropské zvyklosti.

Pokud se chtějí začlenit, musí se určitě vzdát takových tradic, které nejsou v souladu s Listinou základních práv a svobod.

pokud tu chtějí žít, měli by se přizpůsobit evropským tradicím a normám

Proces jisté dávky enkulturace je jak žádoucí tak i nevyhnutelný. Jak praví jeden citát "Když jsi v Říme, chovej se jako Římané" a já s ním plně souhlasím na poli jakéhokoliv státu a kultury. Rozvíjení jejich kultury znamená také v některých oblastech ustoupení naší kultury a týká se to především oblékání. A to už není respektování cizích zvyků, ale vnucování jiných hodnot.

spíše bych to viděl aby se některých svých zvyků vzdali protože bití žen a vykazování jejich místa na spaní mě opravdu nepřipadají normální

spíše najít nějaký kompromis mezi oběma kulturama, učit minoritu i majoritu chápat zvyky obou skupin

spíše rozvíjet .. aby zůstali sebou

Toto je velmi obsáhlá otázka na kterou si netroufám jednoznačně odpovědět. Pokud dodržují naše pravidla i ta pro ně "nepříjemná", tak ano. Pokud se nechtějí dodržovat pravidla, tak by asi neměli imigrovat.

Určitě ano, protože Evropani nahlíží na jejich tradice jinak.

Určitě by se měli vzdát tradic, které nejsou v Evropě respektovány a jsou dokonce i proti právnímu řádu evropských zemí

v evropě hodně lidí uráží jiné osoby .... když ale narazí na muslima tak za urážku jeho rodiny či náboženství ..... vyžaduje smrt ! A to nemluvim o počtu dětí !

V současné době nelze uspokojivě integrovat muslimskou a evropskou kulturu k spokojenosti obou zúčasněných stran. Nastavená pravidla a mentalita daná zvyklostmi tomu brání.

Vzdát se některých zvyků (např. zahalování žen) by možná nebylo od věci, protože když už se člověk někam přistěhuje, tak by měl přijmout i určit kulturní tradice země, ve které se rozhodl žít.

zlatá střední cesta, ať si rozvíjejí kulturu, ale ať tím nezasahují do té naší

9. Souhlasíte se stavbou muslimských mešit v evropských velkoměstech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2837,84 %37,84 %  
Spíše ne2331,08 %31,08 %  
Spíše ano1722,97 %22,97 %  
Ano68,11 %8,11 %  

Graf

10. Ve Švýcarsku už je tolik mešit, že švýcarská vláda zakázala výstavbu dalších. Souhlasíte s tímto krokem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4256,76 %56,76 %  
Spíše ano2229,73 %29,73 %  
Spíše ne810,81 %10,81 %  
Ne22,7 %2,7 %  

Graf

11. Jaký máte vztah k muslimským imigrantům v Evropě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neutrální - nezájímám se o ně2533,78 %33,78 %  
Záporný2533,78 %33,78 %  
Neutrální - nevadí mi2128,38 %28,38 %  
Kladný34,05 %4,05 %  

Graf

12. Myslíte si, že může příchod a vzrůstající počet muslimů v Evropě výrazně ovlivnit životy příštích generaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4864,86 %64,86 %  
Spíše ano1317,57 %17,57 %  
Spíše ne1013,51 %13,51 %  
Ne34,05 %4,05 %  

Graf

13. Počet imigrantů v Evropě stále roste. Některé národnosti jsou vnímány jako bezproblémové, jiné spíše naopak. Dle vašeho názoru dejte známku od 1 do 5 každé z uvedených národností podle problematičnosti (1- bezproblémová, 5 - nejproblematičtější):

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Slováci1.3380.413
Arabové3.6080.995
Němci2.1221.566
Romové4.6080.698
Ukrajinci3.2160.872
Poláci2.6491.174
Vietnamci2.1891.099
Maďaři2.3510.958

Graf

14. Myslíte si, že otázka šíření islámu a imigrace muslimů je aktuální i v České republice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano2837,84 %37,84 %  
Ano2635,14 %35,14 %  
Spíše ne2027,03 %27,03 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Pokud jste na otázku číslo 3 odpověděli ano/spíše ano, z jakých informačních zdrojů čerpáte?

  • odpověď Internet:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Televize na otázku 4. Pokud jste na otázku číslo 3 odpověděli ano/spíše ano, z jakých informačních zdrojů čerpáte?
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Noviny na otázku 4. Pokud jste na otázku číslo 3 odpověděli ano/spíše ano, z jakých informačních zdrojů čerpáte?
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přátelé/známí na otázku 4. Pokud jste na otázku číslo 3 odpověděli ano/spíše ano, z jakých informačních zdrojů čerpáte?

10. Ve Švýcarsku už je tolik mešit, že švýcarská vláda zakázala výstavbu dalších. Souhlasíte s tímto krokem?

  • odpověď Ano:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záporný na otázku 11. Jaký máte vztah k muslimským imigrantům v Evropě?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Kolik je Vám let?

3. Zajímáte se o problematiku muslimských imigrantů?

4. Pokud jste na otázku číslo 3 odpověděli ano/spíše ano, z jakých informačních zdrojů čerpáte?

5. Setkali jste se již osobně s nějakým muslimem?

7. Myslíte si, že může kultura islámu obohatit evropskou kulturu?

9. Souhlasíte se stavbou muslimských mešit v evropských velkoměstech?

10. Ve Švýcarsku už je tolik mešit, že švýcarská vláda zakázala výstavbu dalších. Souhlasíte s tímto krokem?

11. Jaký máte vztah k muslimským imigrantům v Evropě?

12. Myslíte si, že může příchod a vzrůstající počet muslimů v Evropě výrazně ovlivnit životy příštích generaci?

13. Počet imigrantů v Evropě stále roste. Některé národnosti jsou vnímány jako bezproblémové, jiné spíše naopak. Dle vašeho názoru dejte známku od 1 do 5 každé z uvedených národností podle problematičnosti (1- bezproblémová, 5 - nejproblematičtější):

14. Myslíte si, že otázka šíření islámu a imigrace muslimů je aktuální i v České republice?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Kolik je Vám let?

3. Zajímáte se o problematiku muslimských imigrantů?

4. Pokud jste na otázku číslo 3 odpověděli ano/spíše ano, z jakých informačních zdrojů čerpáte?

5. Setkali jste se již osobně s nějakým muslimem?

7. Myslíte si, že může kultura islámu obohatit evropskou kulturu?

9. Souhlasíte se stavbou muslimských mešit v evropských velkoměstech?

10. Ve Švýcarsku už je tolik mešit, že švýcarská vláda zakázala výstavbu dalších. Souhlasíte s tímto krokem?

11. Jaký máte vztah k muslimským imigrantům v Evropě?

12. Myslíte si, že může příchod a vzrůstající počet muslimů v Evropě výrazně ovlivnit životy příštích generaci?

13. Počet imigrantů v Evropě stále roste. Některé národnosti jsou vnímány jako bezproblémové, jiné spíše naopak. Dle vašeho názoru dejte známku od 1 do 5 každé z uvedených národností podle problematičnosti (1- bezproblémová, 5 - nejproblematičtější):

14. Myslíte si, že otázka šíření islámu a imigrace muslimů je aktuální i v České republice?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hejčlová, A.Muslimští imigranti (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://muslimsti-imigranti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.