Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > MUŽ NA RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ

MUŽ NA RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Drobna
Šetření:02. 01. 2013 - 03. 01. 2013
Počet respondentů:70
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem studentkou 1. ročníku Vyšší odborné školy obor Sociální-právní činnost. Obracím se na vás s žádostí o vyplnění dotazníku, který slouží k vypracování samostatné práce.

Odpovědi respondentů

1. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5172,86 %72,86 %  
muž1927,14 %27,14 %  

Graf

2. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-303955,71 %55,71 %  
31-401217,14 %17,14 %  
20 a méně1014,29 %14,29 %  
41 a více912,86 %12,86 %  

Graf

3. Znáte nějakého muže ve svém okolí, který je na rodičovské dovolené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6187,14 %87,14 %  
ano912,86 %12,86 %  

Graf

4. Jak vnímáte muže na rodičovské dovolené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kladně5375,71 %75,71 %  
Nemám na to žádný názor.1014,29 %14,29 %  
Záporně710 %10 %  

Graf

5. Myslíte si, že muž na rodičovské dovolené zvládá tuto funkci stejně dobře jako žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3752,86 %52,86 %  
nevím1825,71 %25,71 %  
ne1521,43 %21,43 %  

Graf

6. Kolik % mužů podle Vás čerpá rodičovskou dovolenou v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-5 %4868,57 %68,57 %  
6-10 %2028,57 %28,57 %  
11-15 %22,86 %2,86 %  

Graf

7. Domníváte se, že je u nás dostatečná finanční motivace proto, aby i muži byli na rodičovské dovolené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5071,43 %71,43 %  
nevím1521,43 %21,43 %  
ano57,14 %7,14 %  

Graf

8. Jaký si myslíte, že je hlavní důvod, proč je muž na rodičovské dovolené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Partnerka má vetší příjem.3955,71 %55,71 %  
Muž je nezaměstnaný.1014,29 %14,29 %  
Manželé se dohodli.811,43 %11,43 %  
Muž chce být doma s dítětem.710 %10 %  
Partnerka si chce budovat kariéru.57,14 %7,14 %  
Jiný11,43 %1,43 %  

Graf

9. Domníváte se, že vznikne větší pouto mezi otcem a dítětem, je-li otec na rodičovské dovolené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4361,43 %61,43 %  
nevím2028,57 %28,57 %  
ne710 %10 %  

Graf

10. Myslíte si, že muž na rodičovské dovolené ztrácí svou mužnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5984,29 %84,29 %  
ano710 %10 %  
nevím45,71 %5,71 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž nebo žena?

2. Kolik Vám je let?

3. Znáte nějakého muže ve svém okolí, který je na rodičovské dovolené?

4. Jak vnímáte muže na rodičovské dovolené?

5. Myslíte si, že muž na rodičovské dovolené zvládá tuto funkci stejně dobře jako žena?

6. Kolik % mužů podle Vás čerpá rodičovskou dovolenou v ČR?

7. Domníváte se, že je u nás dostatečná finanční motivace proto, aby i muži byli na rodičovské dovolené?

8. Jaký si myslíte, že je hlavní důvod, proč je muž na rodičovské dovolené?

9. Domníváte se, že vznikne větší pouto mezi otcem a dítětem, je-li otec na rodičovské dovolené?

10. Myslíte si, že muž na rodičovské dovolené ztrácí svou mužnost?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž nebo žena?

2. Kolik Vám je let?

3. Znáte nějakého muže ve svém okolí, který je na rodičovské dovolené?

4. Jak vnímáte muže na rodičovské dovolené?

5. Myslíte si, že muž na rodičovské dovolené zvládá tuto funkci stejně dobře jako žena?

6. Kolik % mužů podle Vás čerpá rodičovskou dovolenou v ČR?

7. Domníváte se, že je u nás dostatečná finanční motivace proto, aby i muži byli na rodičovské dovolené?

8. Jaký si myslíte, že je hlavní důvod, proč je muž na rodičovské dovolené?

9. Domníváte se, že vznikne větší pouto mezi otcem a dítětem, je-li otec na rodičovské dovolené?

10. Myslíte si, že muž na rodičovské dovolené ztrácí svou mužnost?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Drobna, J.MUŽ NA RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://muz-na-rodicovske-dovolene.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.