Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Muzea v přírodě ve Středočeském kraji

Muzea v přírodě ve Středočeském kraji

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna Kalousová
Šetření:29. 11. 2011 - 07. 12. 2011
Počet respondentů:63
Počet otázek (max/průměr):11 / 7.71
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o vyplnění dotazníku, jehož výsledky využiji ve své bakalářské práci.

Velice děkuji za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Která z následujících muzeí v přírodě znáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem3758,73 %58,73 %  
Žádné2133,33 %33,33 %  
Muzeum lidových staveb v Kouřimi914,29 %14,29 %  
Muzeum vesnických staveb středního Povltaví ve Vysokém Chlumci69,52 %9,52 %  
Národopisné muzeum Slánska v Třebízi11,59 %1,59 %  

Graf

2. Navštívili jste někdy některé z výše uvedených muzeí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, návštěva se mi líbilaotázka č. 3, Ano, ale návštěva mě příliš neoslovilaotázka č. 3, Neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2946,03 %46,03 %  
Ano, návštěva se mi líbila2844,44 %44,44 %  
Ano, ale návštěva mě příliš neoslovila69,52 %9,52 %  

Graf

3. Pokud ano, které?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem3397,06 %52,38 %  
Muzeum lidových staveb v Kouřimi38,82 %4,76 %  

Graf

4. Pokud ne, měli byste zájem některé navštívit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2689,66 %41,27 %  
ne310,34 %4,76 %  

Graf

5. Jak jste se o těchto muzeích dozvěděli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z doslechu1338,24 %20,63 %  
Škola1235,29 %19,05 %  
Internet25,88 %3,17 %  
rodiče25,88 %3,17 %  
Maminka me tam vzala12,94 %1,59 %  
exkurze se školou12,94 %1,59 %  
Rodina12,94 %1,59 %  
Tisk12,94 %1,59 %  
zjištovali jsme informace k našemu vlastnímu domu12,94 %1,59 %  

Graf

6. Navštívili jste ve Středočeském kraji jiná muzea/festivaly/pořady/akce, které informují o tradiční lidové kultuře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5587,3 %87,3 %  
Ano812,7 %12,7 %  

Graf

7. Pokud ano, jaké?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Historická vesnice - Ostrá na Labem

Oblastní muzeum Praha - východ občas dělá výstavy spadající do této kategorie

sazavafest

skalni obydli ve lhotce

Skanzen Botanicus v Ostré u Lysé nad Labem

slavnosti na Karlštejně, tradiční trhy v Berouně, Lidice atd..

tradiční lidový jarmark v Mladé Boleslavi vánoční trhy v Brandýse nad Labem jarmark lidových řemesel na zámku Loučeň

v Turnove

8. Místo Vašeho bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středočeský kraj4063,49 %63,49 %  
Praha1523,81 %23,81 %  
Jihomoravský kraj23,17 %3,17 %  
Ústí nad Labem23,17 %3,17 %  
Ústecký kraj11,59 %1,59 %  
Spanelsko11,59 %1,59 %  
Morava11,59 %1,59 %  
České Budějovice11,59 %1,59 %  

Graf

9. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3860,32 %60,32 %  
Muž2539,68 %39,68 %  

Graf

10. Jste ve věkové kategorii:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 30 let5993,65 %93,65 %  
30 - 60 let46,35 %6,35 %  

Graf

11. Další poznámky k tématu:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

Ahoj ;)

žádné

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Která z následujících muzeí v přírodě znáte?

 • odpověď Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Škola na otázku 5. Jak jste se o těchto muzeích dozvěděli?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem na otázku 3. Pokud ano, které?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, návštěva se mi líbila na otázku 2. Navštívili jste někdy některé z výše uvedených muzeí?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Z doslechu na otázku 5. Jak jste se o těchto muzeích dozvěděli?

2. Navštívili jste někdy některé z výše uvedených muzeí?

 • odpověď Ne:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 4. Pokud ne, měli byste zájem některé navštívit?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádné na otázku 1. Která z následujících muzeí v přírodě znáte?

3. Pokud ano, které?

 • odpověď Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Škola na otázku 5. Jak jste se o těchto muzeích dozvěděli?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Z doslechu na otázku 5. Jak jste se o těchto muzeích dozvěděli?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, návštěva se mi líbila na otázku 2. Navštívili jste někdy některé z výše uvedených muzeí?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Která z následujících muzeí v přírodě znáte?

2. Navštívili jste někdy některé z výše uvedených muzeí?

3. Pokud ano, které?

4. Pokud ne, měli byste zájem některé navštívit?

5. Jak jste se o těchto muzeích dozvěděli?

6. Navštívili jste ve Středočeském kraji jiná muzea/festivaly/pořady/akce, které informují o tradiční lidové kultuře?

8. Místo Vašeho bydliště:

9. Jste:

10. Jste ve věkové kategorii:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Která z následujících muzeí v přírodě znáte?

2. Navštívili jste někdy některé z výše uvedených muzeí?

3. Pokud ano, které?

4. Pokud ne, měli byste zájem některé navštívit?

5. Jak jste se o těchto muzeích dozvěděli?

6. Navštívili jste ve Středočeském kraji jiná muzea/festivaly/pořady/akce, které informují o tradiční lidové kultuře?

8. Místo Vašeho bydliště:

9. Jste:

10. Jste ve věkové kategorii:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kalousová, K.Muzea v přírodě ve Středočeském kraji (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://muzea-v-prirode-ve-stredoces.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.