Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Náboženská a kulturní tolerance - prevence antisemitismu

Náboženská a kulturní tolerance - prevence antisemitismu

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Žilková
Šetření:04. 08. 2012 - 12. 08. 2012
Počet respondentů:46
Počet otázek (max/průměr):25 / 24.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:70,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Sbírám data pro bakalářskou práci s názvem: Výchova k náboženské a kulturní toleranci jako součást prevence antisemitismu (se zaměřením na studenty středních škol). Cílem průzkumu se zjištění míry tolerance vůči náboženským a kulturním menšinám. V centru mého zájmu stojí problematika antosemitismu.

Odpovědi respondentů

1. Považujete se za rasistu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3984,78 %84,78 %  
ano715,22 %15,22 %  

Graf

2. Považujete se za antisemitu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4495,65 %95,65 %  
ano24,35 %4,35 %  

Graf

3. Chováte nějaké -jakékoliv - negativní postoje vůči jiným národnostem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2145,65 %45,65 %  
ne1634,78 %34,78 %  
nevím919,57 %19,57 %  

Graf

4. Znáte osobně nějakého Žida?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2758,7 %58,7 %  
ano1941,3 %41,3 %  

Graf

5. Souhlasil/a byste, kdyby se do vašeho města přistěhovala židovská rodina?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4189,13 %89,13 %  
spíše souhlasím36,52 %6,52 %  
nevím24,35 %4,35 %  

Graf

6. Souhlasil/a byste, kdyby se do vašeho města přistěhovalo deset židovských rodin?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3984,78 %84,78 %  
spíše souhlasím36,52 %6,52 %  
nevím36,52 %6,52 %  
spíše nesouhlasím12,17 %2,17 %  

Graf

7. Souhlasil/a byste, kdyby se ve vašem městě postavila synagoga?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3371,74 %71,74 %  
spíše souhlasím510,87 %10,87 %  
nevím48,7 %8,7 %  
spíše nesouhlasím36,52 %6,52 %  
nesouhlasím12,17 %2,17 %  

Graf

8. Souhlasil/a byste, kdyby se ve městě postavila mešita?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1226,09 %26,09 %  
souhlasím1123,91 %23,91 %  
nesouhlasím919,57 %19,57 %  
nevím817,39 %17,39 %  
spíše nesouhlasím613,04 %13,04 %  

Graf

9. Souhlasil/a byste, kdyby se do sousedního bytu přistěhovala židovská rodina?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3984,78 %84,78 %  
spíše souhlasím48,7 %8,7 %  
nevím36,52 %6,52 %  

Graf

10. Souhlasil/a byste, kdyby se do Vaší rodiny přiženil/přivdala Žid/ovka?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3473,91 %73,91 %  
spíše souhlasím919,57 %19,57 %  
nevím36,52 %6,52 %  

Graf

11. Souhlasil/a byste, kdyby se do Vaší rodiny přiženil/přivdala muslim/ka?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
určitě ne4.1524.042
spíše ne3.4352.246
nevím2.8481.129
nezajímá mě to3.872.026
spíše ano3.0222.456
určitě ano3.6744.35

Graf

12. Byl/a byste raději v příbuzenství s židy nebo s muslimy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
s židy vs. s muslimyalternativní-0.870.244
nevím vs. nezajímá mě toalternativní-0.2610.932
s židy i muslimy vs. s nikýmalternativní0.1740.97

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

13. Kdyby došlo k ničení majetku Židů ve vašem městě, souhlasili byste s ním?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4393,48 %93,48 %  
nevím24,35 %4,35 %  
ano12,17 %2,17 %  

Graf

14. Kdyby došlo k ničení majetku Židů ve vašem městě, bylo by vám to jedno?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3882,61 %82,61 %  
nevím510,87 %10,87 %  
ano36,52 %6,52 %  

Graf

15. Kdyby došlo k ničení majetku Židů ve vašem městě, bylo by vám to nepříjemné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3780,43 %80,43 %  
nevím510,87 %10,87 %  
ne48,7 %8,7 %  

Graf

16. Kdyby došlo k ničení majetku Židů ve vašem městě, aktivně byste ho bránili?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2452,17 %52,17 %  
ano1226,09 %26,09 %  
ne1021,74 %21,74 %  

Graf

17. Kdyby došlo k násilnostem proti Židům ve vašem městě, souhlasili byste s tím?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne46100 %100 %  

Graf

18. Kdyby došlo k násilnostem proti Židům ve vašem městě, bylo by vám to jedno?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4291,3 %91,3 %  
nevím36,52 %6,52 %  
ano12,17 %2,17 %  

Graf

19. Kdyby došlo k násilnostem proti Židům ve vašem městě, bylo by vám to nepříjemné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4086,96 %86,96 %  
ne36,52 %6,52 %  
nevím36,52 %6,52 %  

Graf

20. Kdyby došlo k násilnostem proti Židům ve vašem městě, aktivně byste je bránili?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1839,13 %39,13 %  
ano1736,96 %36,96 %  
ne1123,91 %23,91 %  

Graf

21. Cítíte se v souvislosti s židy ohrožen/a?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4393,48 %93,48 %  
nevím24,35 %4,35 %  
ano12,17 %2,17 %  

Graf

22. Cítíte s v souvislosti s muslimy ohrožen/a?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1942,22 %41,3 %  
ne1431,11 %30,43 %  
nevím1226,67 %26,09 %  

Graf

23. Mají podle Vás národy právo na vlastní stát?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3473,91 %73,91 %  
nevím1021,74 %21,74 %  
ne24,35 %4,35 %  

Graf

24. Souhlasíte s existencí státu Izrael?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3371,74 %71,74 %  
nevím1123,91 %23,91 %  
ne24,35 %4,35 %  

Graf

25. Prošli jste nějaký vzděláváním v oblasti holocaustu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2554,35 %54,35 %  
ne2145,65 %45,65 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Souhlasil/a byste, kdyby se do Vaší rodiny přiženil/přivdala muslim/ka?

 • odpověď nevím=4:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nezajímá mě to=3 na otázku 11. Souhlasil/a byste, kdyby se do Vaší rodiny přiženil/přivdala muslim/ka?
 • odpověď nezajímá mě to=3:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím=4 na otázku 11. Souhlasil/a byste, kdyby se do Vaší rodiny přiženil/přivdala muslim/ka?
 • odpověď spíše ano=2:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano=1 na otázku 11. Souhlasil/a byste, kdyby se do Vaší rodiny přiženil/přivdala muslim/ka?
 • odpověď spíše ano=5:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano=6 na otázku 11. Souhlasil/a byste, kdyby se do Vaší rodiny přiženil/přivdala muslim/ka?
 • odpověď spíše ne=5:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím=4 na otázku 11. Souhlasil/a byste, kdyby se do Vaší rodiny přiženil/přivdala muslim/ka?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nezajímá mě to=3 na otázku 11. Souhlasil/a byste, kdyby se do Vaší rodiny přiženil/přivdala muslim/ka?
 • odpověď určitě ano=6:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano=5 na otázku 11. Souhlasil/a byste, kdyby se do Vaší rodiny přiženil/přivdala muslim/ka?
 • odpověď určitě ne=6:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím=4 na otázku 11. Souhlasil/a byste, kdyby se do Vaší rodiny přiženil/přivdala muslim/ka?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne=5 na otázku 11. Souhlasil/a byste, kdyby se do Vaší rodiny přiženil/přivdala muslim/ka?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nezajímá mě to=3 na otázku 11. Souhlasil/a byste, kdyby se do Vaší rodiny přiženil/přivdala muslim/ka?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano=1 na otázku 11. Souhlasil/a byste, kdyby se do Vaší rodiny přiženil/přivdala muslim/ka?

12. Byl/a byste raději v příbuzenství s židy nebo s muslimy?

 • odpověď nevím [alternativní] nezajímá mě to: -1:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nezajímá mě to=6 na otázku 11. Souhlasil/a byste, kdyby se do Vaší rodiny přiženil/přivdala muslim/ka?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 23. Mají podle Vás národy právo na vlastní stát?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Považujete se za rasistu?

2. Považujete se za antisemitu?

3. Chováte nějaké -jakékoliv - negativní postoje vůči jiným národnostem?

4. Znáte osobně nějakého Žida?

5. Souhlasil/a byste, kdyby se do vašeho města přistěhovala židovská rodina?

6. Souhlasil/a byste, kdyby se do vašeho města přistěhovalo deset židovských rodin?

7. Souhlasil/a byste, kdyby se ve vašem městě postavila synagoga?

8. Souhlasil/a byste, kdyby se ve městě postavila mešita?

9. Souhlasil/a byste, kdyby se do sousedního bytu přistěhovala židovská rodina?

10. Souhlasil/a byste, kdyby se do Vaší rodiny přiženil/přivdala Žid/ovka?

11. Souhlasil/a byste, kdyby se do Vaší rodiny přiženil/přivdala muslim/ka?

12. Byl/a byste raději v příbuzenství s židy nebo s muslimy?

13. Kdyby došlo k ničení majetku Židů ve vašem městě, souhlasili byste s ním?

14. Kdyby došlo k ničení majetku Židů ve vašem městě, bylo by vám to jedno?

15. Kdyby došlo k ničení majetku Židů ve vašem městě, bylo by vám to nepříjemné?

16. Kdyby došlo k ničení majetku Židů ve vašem městě, aktivně byste ho bránili?

17. Kdyby došlo k násilnostem proti Židům ve vašem městě, souhlasili byste s tím?

18. Kdyby došlo k násilnostem proti Židům ve vašem městě, bylo by vám to jedno?

19. Kdyby došlo k násilnostem proti Židům ve vašem městě, bylo by vám to nepříjemné?

20. Kdyby došlo k násilnostem proti Židům ve vašem městě, aktivně byste je bránili?

21. Cítíte se v souvislosti s židy ohrožen/a?

22. Cítíte s v souvislosti s muslimy ohrožen/a?

23. Mají podle Vás národy právo na vlastní stát?

24. Souhlasíte s existencí státu Izrael?

25. Prošli jste nějaký vzděláváním v oblasti holocaustu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Považujete se za rasistu?

2. Považujete se za antisemitu?

3. Chováte nějaké -jakékoliv - negativní postoje vůči jiným národnostem?

4. Znáte osobně nějakého Žida?

5. Souhlasil/a byste, kdyby se do vašeho města přistěhovala židovská rodina?

6. Souhlasil/a byste, kdyby se do vašeho města přistěhovalo deset židovských rodin?

7. Souhlasil/a byste, kdyby se ve vašem městě postavila synagoga?

8. Souhlasil/a byste, kdyby se ve městě postavila mešita?

9. Souhlasil/a byste, kdyby se do sousedního bytu přistěhovala židovská rodina?

10. Souhlasil/a byste, kdyby se do Vaší rodiny přiženil/přivdala Žid/ovka?

11. Souhlasil/a byste, kdyby se do Vaší rodiny přiženil/přivdala muslim/ka?

12. Byl/a byste raději v příbuzenství s židy nebo s muslimy?

13. Kdyby došlo k ničení majetku Židů ve vašem městě, souhlasili byste s ním?

14. Kdyby došlo k ničení majetku Židů ve vašem městě, bylo by vám to jedno?

15. Kdyby došlo k ničení majetku Židů ve vašem městě, bylo by vám to nepříjemné?

16. Kdyby došlo k ničení majetku Židů ve vašem městě, aktivně byste ho bránili?

17. Kdyby došlo k násilnostem proti Židům ve vašem městě, souhlasili byste s tím?

18. Kdyby došlo k násilnostem proti Židům ve vašem městě, bylo by vám to jedno?

19. Kdyby došlo k násilnostem proti Židům ve vašem městě, bylo by vám to nepříjemné?

20. Kdyby došlo k násilnostem proti Židům ve vašem městě, aktivně byste je bránili?

21. Cítíte se v souvislosti s židy ohrožen/a?

22. Cítíte s v souvislosti s muslimy ohrožen/a?

23. Mají podle Vás národy právo na vlastní stát?

24. Souhlasíte s existencí státu Izrael?

25. Prošli jste nějaký vzděláváním v oblasti holocaustu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Žilková, B.Náboženská a kulturní tolerance - prevence antisemitismu (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://nabozenska-kulturni-toleranc.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.