Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Jandová
Šetření:27. 12. 2014 - 02. 01. 2015
Počet respondentů:55
Počet otázek (max/průměr):13 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o vyplnění tohoto dotazníku, který bude použit jako součást mé seminární práce.

Děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3258,18 %58,18 %  
můž2341,82 %41,82 %  

Graf

2. kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18712,73 %12,73 %  
19610,91 %10,91 %  
17610,91 %10,91 %  
2235,45 %5,45 %  
4535,45 %5,45 %  
2035,45 %5,45 %  
2135,45 %5,45 %  
4223,64 %3,64 %  
3123,64 %3,64 %  
1423,64 %3,64 %  
ostatní odpovědi 29
27
44
28
23
41
43
56
36
35
32
40
51
15
1832,73 %32,73 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:26.14
Minimum:15
Maximum:45
Variační rozpětí:30
Rozptyl:96.72
Směrodatná odchylka:9.83
Medián:21
Modus:18

Graf

3. Znáte někoho ve svém okolí, kdo má dítě v náhradní rodinné péči ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3767,27 %67,27 %  
Ano1832,73 %32,73 %  

Graf

4. Svěřili byste své dítě do ústavní péče ? ( kdybyste se o něj nemohli postarat )

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2751,92 %49,09 %  
Ne2548,08 %45,45 %  

Graf

5. Byli byste ochotni vzít si dítě do náhradní rodinné péče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3563,64 %63,64 %  
Ne2036,36 %36,36 %  

Graf

6. Vzali byste si do péče dítě se zdravotním handicapem ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3978 %70,91 %  
Ano1122 %20 %  

Graf

7. Záleželo by Vám na věku dítěte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3262,75 %58,18 %  
Ne1937,25 %34,55 %  

Graf

8. Záleželo by Vám na barvě pleti dítěte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2650 %47,27 %  
Ano2650 %47,27 %  

Graf

9. Jaký typ náhradní rodinné péče byste upřednostnili ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Adopci3054,55 %54,55 %  
Žádný1527,27 %27,27 %  
Pěstounskou péči individuální814,55 %14,55 %  
Pěstounskou péči skupinovou ( SOS vesničky )23,64 %3,64 %  

Graf

10. Kde byste hledali informace o zprostředkování náhradní rodinné péče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet4683,64 %83,64 %  
V zákonech610,91 %10,91 %  
OSPOD, FOD, organizace zprostředkovávající NRP + odborná literatura11,82 %1,82 %  
u příslušného státního úřadu11,82 %1,82 %  
u příslušného úřadu11,82 %1,82 %  

Graf

11. Věříte v kvalitu náhradních výchovných institucí ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3054,55 %54,55 %  
Ne2545,45 %45,45 %  

Graf

12. Znáte nějakou organizaci, která pomáhá dětem v náhradní rodinné péči ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ne → konec dotazníku, Anootázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3665,45 %65,45 %  
Ano1934,55 %34,55 %  

Graf

13. Jakou?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nadace Terezy Maxové213,33 %3,64 %  
nadace SIRIUS213,33 %3,64 %  
pomoc detem16,67 %1,82 %  
spolu dětem16,67 %1,82 %  
Slezská Diakonie, FOD, Středisko pro NRP, Poradna pro NRP - v jednotlivých krajích je jich spousta16,67 %1,82 %  
nadace naše dítě, nadace terezy maxové, srdce na dlani16,67 %1,82 %  
dědský domov16,67 %1,82 %  
Klokánek Janovice, Světluška Klatovy, Kuře Plzeň,16,67 %1,82 %  
SOS dětské vesničky16,67 %1,82 %  
klokánky16,67 %1,82 %  
ostatní odpovědi Klokánek
nadace partnerství
sos vesnicky
320 %5,45 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. kolik je Vám let?

3. Znáte někoho ve svém okolí, kdo má dítě v náhradní rodinné péči ?

4. Svěřili byste své dítě do ústavní péče ? ( kdybyste se o něj nemohli postarat )

5. Byli byste ochotni vzít si dítě do náhradní rodinné péče?

6. Vzali byste si do péče dítě se zdravotním handicapem ?

7. Záleželo by Vám na věku dítěte?

8. Záleželo by Vám na barvě pleti dítěte?

9. Jaký typ náhradní rodinné péče byste upřednostnili ?

10. Kde byste hledali informace o zprostředkování náhradní rodinné péče?

11. Věříte v kvalitu náhradních výchovných institucí ?

12. Znáte nějakou organizaci, která pomáhá dětem v náhradní rodinné péči ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. kolik je Vám let?

3. Znáte někoho ve svém okolí, kdo má dítě v náhradní rodinné péči ?

4. Svěřili byste své dítě do ústavní péče ? ( kdybyste se o něj nemohli postarat )

5. Byli byste ochotni vzít si dítě do náhradní rodinné péče?

6. Vzali byste si do péče dítě se zdravotním handicapem ?

7. Záleželo by Vám na věku dítěte?

8. Záleželo by Vám na barvě pleti dítěte?

9. Jaký typ náhradní rodinné péče byste upřednostnili ?

10. Kde byste hledali informace o zprostředkování náhradní rodinné péče?

11. Věříte v kvalitu náhradních výchovných institucí ?

12. Znáte nějakou organizaci, která pomáhá dětem v náhradní rodinné péči ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jandová, J.Náhradní rodinná péče (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://nadradni-rodinna-pece.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.