Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nákupní spád

Nákupní spád

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Vavrisová
Šetření:05. 04. 2013 - 08. 04. 2013
Počet respondentů:85
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník se zabývá nákupním spádem.

Odpovědi respondentů

1. Kde nejčastěji nakupujete základní potraviny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V místě bydliště5564,71 %64,71 %  
V místě práce1517,65 %17,65 %  
V okolí obce1517,65 %17,65 %  

Graf

2. Frekvence nákupu základních potravin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vícekrát týdně4350,59 %50,59 %  
Denně2327,06 %27,06 %  
1 týdně1416,47 %16,47 %  
Několikrát měsíčně55,88 %5,88 %  

Graf

3. Jakou dopravu volíte pro nákup základních potravin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Autem3844,71 %44,71 %  
Pěšky3338,82 %38,82 %  
Veřejná doprava1416,47 %16,47 %  

Graf

4. Co vás nejvíce ovlivní při výběru prodejny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kvalita a široký výběr nabízených potravin6677,65 %77,65 %  
Ceny6677,65 %77,65 %  
Vzhled prodejny1922,35 %22,35 %  
Reklama a lákevé nabídky1821,18 %21,18 %  
Příjemná obsluha a prostředí1618,82 %18,82 %  
Doprovodné služby (parkoviště, bankomat, platba kartou)1416,47 %16,47 %  
Dopravní obslužnost1416,47 %16,47 %  

Graf

5. Jakou max.vzdálenost jste ochotni akceptovat pro nákup potravin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 5 km4047,06 %47,06 %  
Do 1 km2023,53 %23,53 %  
11 -20 km1112,94 %12,94 %  
6 - 10 km1112,94 %12,94 %  
21 a více km33,53 %3,53 %  

Graf

6. Kolik Kč utratíte měsíčně za potraviny ve vaší domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4001 - 6000 Kč3440 %40 %  
Do 4000 Kč3338,82 %38,82 %  
8001 a více Kč1011,76 %11,76 %  
6001 - 8000 Kč89,41 %9,41 %  

Graf

7. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6880 %80 %  
Muž1720 %20 %  

Graf

8. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 30 let7385,88 %85,88 %  
31 - 45 let1112,94 %12,94 %  
46 - 55 let11,18 %1,18 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kde nejčastěji nakupujete základní potraviny?

2. Frekvence nákupu základních potravin?

3. Jakou dopravu volíte pro nákup základních potravin?

4. Co vás nejvíce ovlivní při výběru prodejny?

5. Jakou max.vzdálenost jste ochotni akceptovat pro nákup potravin?

6. Kolik Kč utratíte měsíčně za potraviny ve vaší domácnosti?

7. Jste:

8. Věk:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kde nejčastěji nakupujete základní potraviny?

2. Frekvence nákupu základních potravin?

3. Jakou dopravu volíte pro nákup základních potravin?

4. Co vás nejvíce ovlivní při výběru prodejny?

5. Jakou max.vzdálenost jste ochotni akceptovat pro nákup potravin?

6. Kolik Kč utratíte měsíčně za potraviny ve vaší domácnosti?

7. Jste:

8. Věk:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vavrisová, M.Nákupní spád (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://nakupni-spad.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.