Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Národy a národnostní menšiny v ČR

Národy a národnostní menšiny v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Loudová
Šetření:11. 02. 2011 - 21. 02. 2011
Počet respondentů:101
Počet otázek (max/průměr):36 / 35.64
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům


Dobrý den, jsem studentkou Vyšší odborné školy pedagogické a sociální. Ráda bych Vás poprosila o vyplnění tohoto dotazníku. Vaše odpovědi mi poslouží jako materiál do Absolventské práce na téma Národy a národnostní menšiny v ČR.
Děkuji Vám za spolupráci a čas strávený nad tímto dotazníkem.
 

Odpovědi respondentů

1. Jak často se setkáváte/potkáváte s lidmi jiné národnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
každý den5150,5 %50,5 %  
několikrát za týden2827,72 %27,72 %  
jednou týdně98,91 %8,91 %  
několikrát do měsíce76,93 %6,93 %  
jednou za měsíc43,96 %3,96 %  
nepotkávám21,98 %1,98 %  

Graf

2. Znáte osobně nějakého příslušníka etnické menšiny, žijícího trvale v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6564,36 %64,36 %  
ne3635,64 %35,64 %  

Graf

3. Odkud tento člověk pochází?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vietnam812,31 %7,92 %  
ukrajina710,77 %6,93 %  
Slovensko69,23 %5,94 %  
Rusko34,62 %2,97 %  
nevím23,08 %1,98 %  
Vietnam, Slovensko, romské etnikum11,54 %0,99 %  
Rumunsko11,54 %0,99 %  
Polsko11,54 %0,99 %  
Albánie, Slovensko11,54 %0,99 %  
USA11,54 %0,99 %  
ostatní odpovědi Z Německa.
z ČR
ze Slovenska
pritel z recka a kamaradi z vietnamu
škola
Tunisko, Egypt, Kypr, Chorvatsko, Rusko, Maďarsko
Albánie
Nerozumím dost dobře otázce.
z Ukrajiny, Vietnamu, Německa
čr
Z Ostravy
Prostějov
ze všech možnejch prdelí světa
slovensko, anglie,ukrajina
z Vietnamu
Ukrajina, Vietnam, Slovensko
Anglie, USA, Německo
Jordansko
Romové, Vietnamci, Poláci, Bulhaři, Rusové
afrika
slovensko, polsko, rom
známí a kamardi, spolužáci, adoptované děti známýc
z Afghánistánu
VEITNAM
z mého města
Benin
ruska
z KArviné
z celého světa
Romové ze Slovenska
pakistan
Kuba
VĚTNAQM,SLOVENSKO UKRAJINA
vietnam, ČR
3452,31 %33,66 % 

Graf

4. O které etnické menšině si myslíte, že je v ČR nejvíce zastoupena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
romská6766,34 %66,34 %  
slovenská2120,79 %20,79 %  
vietnamská1211,88 %11,88 %  
jiná10,99 %0,99 %  

Graf

5. O které etnické menšině si myslíte, že je druhou nejvíce zastoupenou v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vietnamská5049,5 %49,5 %  
slovenská2322,77 %22,77 %  
romská1918,81 %18,81 %  
ruská54,95 %4,95 %  
polská32,97 %2,97 %  
jiná10,99 %0,99 %  

Graf

6. O které etnické menšině si myslíte, že je třetí nejvíce zastoupenou v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ruská2524,75 %24,75 %  
vietnamská2120,79 %20,79 %  
slovenská1918,81 %18,81 %  
polská1514,85 %14,85 %  
romská1211,88 %11,88 %  
jiná98,91 %8,91 %  

Graf

7. Považujete Slováky žijící v naší republice za etnickou menšinu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6867,33 %67,33 %  
ano2221,78 %21,78 %  
nevím1110,89 %10,89 %  

Graf

8. Jsou podle Vás regiony (města), kde se některé etnické menšiny více soustředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9291,09 %91,09 %  
nevím54,95 %4,95 %  
ne43,96 %3,96 %  

Graf

9. Dokážete si představit, že byste bydlel/a v lokalitě, kde se soustředí především lidé jiných národností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nedokáži4342,57 %42,57 %  
nevím2827,72 %27,72 %  
ano, dokáži2423,76 %23,76 %  
ano, bydlím v takové lokalitě65,94 %5,94 %  

Graf

10. Pokuste se odpovědět na otázku, proč k nám lidé jiných národností migrují.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
špatná ekonomická situace v jejich zemi7372,28 %72,28 %  
jiné2120,79 %20,79 %  
politické důvody76,93 %6,93 %  

Graf

11. Měli by podle Vás lidé jiné národnosti, dlouhodobě/trvale žijící na našem území přijmout české zvyky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6867,33 %67,33 %  
ne2120,79 %20,79 %  
nevím1211,88 %11,88 %  

Graf

12. Měli by podle Vás lidé jiné národnosti, dlouhodobě/trvale žijící na našem území přijmout české tradice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5554,46 %54,46 %  
ano3029,7 %29,7 %  
nevím1615,84 %15,84 %  

Graf

13. Myslíte si, že by měly příslušníci národnostních menšin přizpůsobit svůj životní styl (např. oblečení, bydlení, trávení volného času) zemi, ve které žijí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6059,41 %59,41 %  
ne2928,71 %28,71 %  
nevím 1211,88 %11,88 %  

Graf

14. Znáte nějakou organizaci/zařízení, která se zabývá problémy etnických menšin nebo kde se tito lidé sdružují?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5049,5 %49,5 %  
ano4140,59 %40,59 %  
nevím 109,9 %9,9 %  

Graf

15. Byl/a jste někdy na nějaké akci organizované některou organizací pro etnické menšiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8887,13 %87,13 %  
ano1312,87 %12,87 %  

Graf

16. Kdybyste si mohl/a vybrat spolupracovníka, hrála by při Vašem výběru roli národnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4544,55 %44,55 %  
ano3231,68 %31,68 %  
nevím2423,76 %23,76 %  

Graf

17. Dokážete si představit partnerský vztah s příslušníkem etnické menšiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, dokáži5150,5 %50,5 %  
ne, nedokáži2524,75 %24,75 %  
nevím2120,79 %20,79 %  
ano, mám takový vztah43,96 %3,96 %  

Graf

18. Jaké jsou Vaše sympatie k bulharské etnické menšině? Vyznačte je, prosím, na škále od 1 do 5, kdy 1 je pozitivní a 5 negativní.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
34948,51 %48,51 %  
22423,76 %23,76 %  
11716,83 %16,83 %  
487,92 %7,92 %  
532,97 %2,97 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.54
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.65
Směrodatná odchylka:0.81
Medián:3
Modus:3

Graf

19. Jaké jsou Vaše sympatie k čínské etnické menšině? Vyznačte je, prosím, na škále od 1 do 5, kdy 1 je pozitivní a 5 negativní.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
33433,66 %33,66 %  
22423,76 %23,76 %  
42019,8 %19,8 %  
11615,84 %15,84 %  
576,93 %6,93 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.76
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.01
Směrodatná odchylka:1
Medián:3
Modus:3

Graf

20. Jaké jsou Vaše sympatie k francouzské etnické menšině? Vyznačte je, prosím, na škále od 1 do 5, kdy 1 je pozitivní a 5 negativní.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
14746,53 %46,53 %  
23231,68 %31,68 %  
31716,83 %16,83 %  
432,97 %2,97 %  
521,98 %1,98 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.73
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.58
Směrodatná odchylka:0.76
Medián:2
Modus:1

Graf

21. Jaké jsou Vaše sympatie k chorvatské etnické menšině? Vyznačte je, prosím, na škále od 1 do 5, kdy 1 je pozitivní a 5 negativní.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23433,66 %33,66 %  
33130,69 %30,69 %  
13029,7 %29,7 %  
443,96 %3,96 %  
521,98 %1,98 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.09
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.66
Směrodatná odchylka:0.81
Medián:2
Modus:2

Graf

22. Jaké jsou Vaše sympatie k maďarské etnické menšině? Vyznačte je, prosím, na škále od 1 do 5, kdy 1 je pozitivní a 5 negativní.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
33332,67 %32,67 %  
22827,72 %27,72 %  
11918,81 %18,81 %  
41716,83 %16,83 %  
543,96 %3,96 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.56
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.92
Směrodatná odchylka:0.96
Medián:3
Modus:3

Graf

23. Jaké jsou Vaše sympatie k německé etnické menšině? Vyznačte je, prosím, na škále od 1 do 5, kdy 1 je pozitivní a 5 negativní.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23332,67 %32,67 %  
32827,72 %27,72 %  
12726,73 %26,73 %  
476,93 %6,93 %  
565,94 %5,94 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.25
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.9
Směrodatná odchylka:0.95
Medián:2
Modus:2

Graf

24. Jaké jsou Vaše sympatie k polské etnické menšině? Vyznačte je, prosím, na škále od 1 do 5, kdy 1 je pozitivní a 5 negativní.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
34544,55 %44,55 %  
22726,73 %26,73 %  
12019,8 %19,8 %  
487,92 %7,92 %  
510,99 %0,99 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.42
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.67
Směrodatná odchylka:0.82
Medián:3
Modus:3

Graf

25. Jaké jsou Vaše sympatie k rakouské etnické menšině? Vyznačte je, prosím, na škále od 1 do 5, kdy 1 je pozitivní a 5 negativní.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
13736,63 %36,63 %  
23231,68 %31,68 %  
32726,73 %26,73 %  
454,95 %4,95 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.95
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.65
Směrodatná odchylka:0.81
Medián:2
Modus:1

Graf

26. Jaké jsou Vaše sympatie k romské etnické menšině? Vyznačte je, prosím, na škále od 1 do 5, kdy 1 je pozitivní a 5 negativní.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
55352,48 %52,48 %  
42423,76 %23,76 %  
31716,83 %16,83 %  
143,96 %3,96 %  
232,97 %2,97 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.3
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.72
Směrodatná odchylka:0.85
Medián:5
Modus:5

Graf

27. Jaké jsou Vaše sympatie k ruské etnické menšině? Vyznačte je, prosím, na škále od 1 do 5, kdy 1 je pozitivní a 5 negativní.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
43635,64 %35,64 %  
33332,67 %32,67 %  
51615,84 %15,84 %  
198,91 %8,91 %  
276,93 %6,93 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.47
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.92
Směrodatná odchylka:0.96
Medián:4
Modus:4

Graf

28. Jaké jsou Vaše sympatie k slovenské etnické menšině? Vyznačte je, prosím, na škále od 1 do 5, kdy 1 je pozitivní a 5 negativní.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16766,34 %66,34 %  
21716,83 %16,83 %  
31211,88 %11,88 %  
532,97 %2,97 %  
421,98 %1,98 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.45
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.52
Směrodatná odchylka:0.72
Medián:1
Modus:1

Graf

29. Jaké jsou Vaše sympatie k ukrajinské etnické menšině? Vyznačte je, prosím, na škále od 1 do 5, kdy 1 je pozitivní a 5 negativní.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
33433,66 %33,66 %  
42928,71 %28,71 %  
21413,86 %13,86 %  
51312,87 %12,87 %  
11110,89 %10,89 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.21
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.06
Směrodatná odchylka:1.03
Medián:3
Modus:3

Graf

30. Jaké jsou Vaše sympatie k vietnamské etnické menšině? Vyznačte je, prosím, na škále od 1 do 5, kdy 1 je pozitivní a 5 negativní.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
33029,7 %29,7 %  
12322,77 %22,77 %  
22322,77 %22,77 %  
41312,87 %12,87 %  
51211,88 %11,88 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.65
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.39
Směrodatná odchylka:1.18
Medián:3
Modus:3

Graf

31. Jaké jsou Vaše sympatie k židovské etnické menšině? Vyznačte je, prosím, na škále od 1 do 5, kdy 1 je pozitivní a 5 negativní.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
14443,56 %43,56 %  
33332,67 %32,67 %  
21716,83 %16,83 %  
454,95 %4,95 %  
521,98 %1,98 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.98
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.89
Směrodatná odchylka:0.94
Medián:2
Modus:1

Graf

32. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7372,28 %72,28 %  
muž2827,72 %27,72 %  

Graf

33. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-25 let6867,33 %67,33 %  
26-35 let1817,82 %17,82 %  
36-45 let98,91 %8,91 %  
46-55 let54,95 %4,95 %  
56-65 let10,99 %0,99 %  

Graf

34. Kde bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obec nad 100 001 obyvatel4140,59 %40,59 %  
obec od 10 001 do 50 000 obyvatel2019,8 %19,8 %  
obec od 50 001 do 100 000 obyvatel1514,85 %14,85 %  
obec do 1 000 obyvatel1413,86 %13,86 %  
obec od 5 001 do 10 000 obyvatel65,94 %5,94 %  
obec od 1 001 do 5 000 obyvatel54,95 %4,95 %  

Graf

35. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou6261,39 %61,39 %  
vysokoškolské2423,76 %23,76 %  
základní76,93 %6,93 %  
vyšší odborné65,94 %5,94 %  
střední odborné s výučním listem21,98 %1,98 %  

Graf

36. Jaká je Vaše národnost?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
česká8483,17 %83,17 %  
ČR43,96 %3,96 %  
moravská21,98 %1,98 %  
ceska21,98 %1,98 %  
cech/srb10,99 %0,99 %  
mama polovicni nemka tata polovicni madar 10,99 %0,99 %  
CZ10,99 %0,99 %  
čechoslovák10,99 %0,99 %  
čech10,99 %0,99 %  
sr10,99 %0,99 %  
ostatní odpovědi narozený Moravák :-) slovenské národnosti
moravačka :)
ceskla
32,97 %2,97 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 9 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

13. Myslíte si, že by měly příslušníci národnostních menšin přizpůsobit svůj životní styl (např. oblečení, bydlení, trávení volného času) zemi, ve které žijí?

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 na otázku 30. Jaké jsou Vaše sympatie k vietnamské etnické menšině? Vyznačte je, prosím, na škále od 1 do 5, kdy 1 je pozitivní a 5 negativní.

14. Znáte nějakou organizaci/zařízení, která se zabývá problémy etnických menšin nebo kde se tito lidé sdružují?

 • odpověď ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vietnamská na otázku 4. O které etnické menšině si myslíte, že je v ČR nejvíce zastoupena?

18. Jaké jsou Vaše sympatie k bulharské etnické menšině? Vyznačte je, prosím, na škále od 1 do 5, kdy 1 je pozitivní a 5 negativní.

 • odpověď 3:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 na otázku 30. Jaké jsou Vaše sympatie k vietnamské etnické menšině? Vyznačte je, prosím, na škále od 1 do 5, kdy 1 je pozitivní a 5 negativní.

20. Jaké jsou Vaše sympatie k francouzské etnické menšině? Vyznačte je, prosím, na škále od 1 do 5, kdy 1 je pozitivní a 5 negativní.

 • odpověď 1:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 18. Jaké jsou Vaše sympatie k bulharské etnické menšině? Vyznačte je, prosím, na škále od 1 do 5, kdy 1 je pozitivní a 5 negativní.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 29. Jaké jsou Vaše sympatie k ukrajinské etnické menšině? Vyznačte je, prosím, na škále od 1 do 5, kdy 1 je pozitivní a 5 negativní.

21. Jaké jsou Vaše sympatie k chorvatské etnické menšině? Vyznačte je, prosím, na škále od 1 do 5, kdy 1 je pozitivní a 5 negativní.

 • odpověď 1:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 29. Jaké jsou Vaše sympatie k ukrajinské etnické menšině? Vyznačte je, prosím, na škále od 1 do 5, kdy 1 je pozitivní a 5 negativní.

24. Jaké jsou Vaše sympatie k polské etnické menšině? Vyznačte je, prosím, na škále od 1 do 5, kdy 1 je pozitivní a 5 negativní.

 • odpověď 1:
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 29. Jaké jsou Vaše sympatie k ukrajinské etnické menšině? Vyznačte je, prosím, na škále od 1 do 5, kdy 1 je pozitivní a 5 negativní.

26. Jaké jsou Vaše sympatie k romské etnické menšině? Vyznačte je, prosím, na škále od 1 do 5, kdy 1 je pozitivní a 5 negativní.

 • odpověď 5:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 na otázku 29. Jaké jsou Vaše sympatie k ukrajinské etnické menšině? Vyznačte je, prosím, na škále od 1 do 5, kdy 1 je pozitivní a 5 negativní.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 16. Kdybyste si mohl/a vybrat spolupracovníka, hrála by při Vašem výběru roli národnost?

28. Jaké jsou Vaše sympatie k slovenské etnické menšině? Vyznačte je, prosím, na škále od 1 do 5, kdy 1 je pozitivní a 5 negativní.

 • odpověď 1:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 29. Jaké jsou Vaše sympatie k ukrajinské etnické menšině? Vyznačte je, prosím, na škále od 1 do 5, kdy 1 je pozitivní a 5 negativní.

31. Jaké jsou Vaše sympatie k židovské etnické menšině? Vyznačte je, prosím, na škále od 1 do 5, kdy 1 je pozitivní a 5 negativní.

 • odpověď 1:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 29. Jaké jsou Vaše sympatie k ukrajinské etnické menšině? Vyznačte je, prosím, na škále od 1 do 5, kdy 1 je pozitivní a 5 negativní.
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 18. Jaké jsou Vaše sympatie k bulharské etnické menšině? Vyznačte je, prosím, na škále od 1 do 5, kdy 1 je pozitivní a 5 negativní.
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 19. Jaké jsou Vaše sympatie k čínské etnické menšině? Vyznačte je, prosím, na škále od 1 do 5, kdy 1 je pozitivní a 5 negativní.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často se setkáváte/potkáváte s lidmi jiné národnosti?

2. Znáte osobně nějakého příslušníka etnické menšiny, žijícího trvale v ČR?

4. O které etnické menšině si myslíte, že je v ČR nejvíce zastoupena?

5. O které etnické menšině si myslíte, že je druhou nejvíce zastoupenou v ČR?

6. O které etnické menšině si myslíte, že je třetí nejvíce zastoupenou v ČR?

7. Považujete Slováky žijící v naší republice za etnickou menšinu?

8. Jsou podle Vás regiony (města), kde se některé etnické menšiny více soustředí?

9. Dokážete si představit, že byste bydlel/a v lokalitě, kde se soustředí především lidé jiných národností?

10. Pokuste se odpovědět na otázku, proč k nám lidé jiných národností migrují.

11. Měli by podle Vás lidé jiné národnosti, dlouhodobě/trvale žijící na našem území přijmout české zvyky?

12. Měli by podle Vás lidé jiné národnosti, dlouhodobě/trvale žijící na našem území přijmout české tradice?

13. Myslíte si, že by měly příslušníci národnostních menšin přizpůsobit svůj životní styl (např. oblečení, bydlení, trávení volného času) zemi, ve které žijí?

14. Znáte nějakou organizaci/zařízení, která se zabývá problémy etnických menšin nebo kde se tito lidé sdružují?

15. Byl/a jste někdy na nějaké akci organizované některou organizací pro etnické menšiny?

16. Kdybyste si mohl/a vybrat spolupracovníka, hrála by při Vašem výběru roli národnost?

17. Dokážete si představit partnerský vztah s příslušníkem etnické menšiny?

18. Jaké jsou Vaše sympatie k bulharské etnické menšině? Vyznačte je, prosím, na škále od 1 do 5, kdy 1 je pozitivní a 5 negativní.

19. Jaké jsou Vaše sympatie k čínské etnické menšině? Vyznačte je, prosím, na škále od 1 do 5, kdy 1 je pozitivní a 5 negativní.

20. Jaké jsou Vaše sympatie k francouzské etnické menšině? Vyznačte je, prosím, na škále od 1 do 5, kdy 1 je pozitivní a 5 negativní.

21. Jaké jsou Vaše sympatie k chorvatské etnické menšině? Vyznačte je, prosím, na škále od 1 do 5, kdy 1 je pozitivní a 5 negativní.

22. Jaké jsou Vaše sympatie k maďarské etnické menšině? Vyznačte je, prosím, na škále od 1 do 5, kdy 1 je pozitivní a 5 negativní.

23. Jaké jsou Vaše sympatie k německé etnické menšině? Vyznačte je, prosím, na škále od 1 do 5, kdy 1 je pozitivní a 5 negativní.

24. Jaké jsou Vaše sympatie k polské etnické menšině? Vyznačte je, prosím, na škále od 1 do 5, kdy 1 je pozitivní a 5 negativní.

25. Jaké jsou Vaše sympatie k rakouské etnické menšině? Vyznačte je, prosím, na škále od 1 do 5, kdy 1 je pozitivní a 5 negativní.

26. Jaké jsou Vaše sympatie k romské etnické menšině? Vyznačte je, prosím, na škále od 1 do 5, kdy 1 je pozitivní a 5 negativní.

27. Jaké jsou Vaše sympatie k ruské etnické menšině? Vyznačte je, prosím, na škále od 1 do 5, kdy 1 je pozitivní a 5 negativní.

28. Jaké jsou Vaše sympatie k slovenské etnické menšině? Vyznačte je, prosím, na škále od 1 do 5, kdy 1 je pozitivní a 5 negativní.

29. Jaké jsou Vaše sympatie k ukrajinské etnické menšině? Vyznačte je, prosím, na škále od 1 do 5, kdy 1 je pozitivní a 5 negativní.

30. Jaké jsou Vaše sympatie k vietnamské etnické menšině? Vyznačte je, prosím, na škále od 1 do 5, kdy 1 je pozitivní a 5 negativní.

31. Jaké jsou Vaše sympatie k židovské etnické menšině? Vyznačte je, prosím, na škále od 1 do 5, kdy 1 je pozitivní a 5 negativní.

32. Jste:

33. Váš věk:

34. Kde bydlíte?

35. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

36. Jaká je Vaše národnost?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často se setkáváte/potkáváte s lidmi jiné národnosti?

2. Znáte osobně nějakého příslušníka etnické menšiny, žijícího trvale v ČR?

4. O které etnické menšině si myslíte, že je v ČR nejvíce zastoupena?

5. O které etnické menšině si myslíte, že je druhou nejvíce zastoupenou v ČR?

6. O které etnické menšině si myslíte, že je třetí nejvíce zastoupenou v ČR?

7. Považujete Slováky žijící v naší republice za etnickou menšinu?

8. Jsou podle Vás regiony (města), kde se některé etnické menšiny více soustředí?

9. Dokážete si představit, že byste bydlel/a v lokalitě, kde se soustředí především lidé jiných národností?

10. Pokuste se odpovědět na otázku, proč k nám lidé jiných národností migrují.

11. Měli by podle Vás lidé jiné národnosti, dlouhodobě/trvale žijící na našem území přijmout české zvyky?

12. Měli by podle Vás lidé jiné národnosti, dlouhodobě/trvale žijící na našem území přijmout české tradice?

13. Myslíte si, že by měly příslušníci národnostních menšin přizpůsobit svůj životní styl (např. oblečení, bydlení, trávení volného času) zemi, ve které žijí?

14. Znáte nějakou organizaci/zařízení, která se zabývá problémy etnických menšin nebo kde se tito lidé sdružují?

15. Byl/a jste někdy na nějaké akci organizované některou organizací pro etnické menšiny?

16. Kdybyste si mohl/a vybrat spolupracovníka, hrála by při Vašem výběru roli národnost?

17. Dokážete si představit partnerský vztah s příslušníkem etnické menšiny?

18. Jaké jsou Vaše sympatie k bulharské etnické menšině? Vyznačte je, prosím, na škále od 1 do 5, kdy 1 je pozitivní a 5 negativní.

19. Jaké jsou Vaše sympatie k čínské etnické menšině? Vyznačte je, prosím, na škále od 1 do 5, kdy 1 je pozitivní a 5 negativní.

20. Jaké jsou Vaše sympatie k francouzské etnické menšině? Vyznačte je, prosím, na škále od 1 do 5, kdy 1 je pozitivní a 5 negativní.

21. Jaké jsou Vaše sympatie k chorvatské etnické menšině? Vyznačte je, prosím, na škále od 1 do 5, kdy 1 je pozitivní a 5 negativní.

22. Jaké jsou Vaše sympatie k maďarské etnické menšině? Vyznačte je, prosím, na škále od 1 do 5, kdy 1 je pozitivní a 5 negativní.

23. Jaké jsou Vaše sympatie k německé etnické menšině? Vyznačte je, prosím, na škále od 1 do 5, kdy 1 je pozitivní a 5 negativní.

24. Jaké jsou Vaše sympatie k polské etnické menšině? Vyznačte je, prosím, na škále od 1 do 5, kdy 1 je pozitivní a 5 negativní.

25. Jaké jsou Vaše sympatie k rakouské etnické menšině? Vyznačte je, prosím, na škále od 1 do 5, kdy 1 je pozitivní a 5 negativní.

26. Jaké jsou Vaše sympatie k romské etnické menšině? Vyznačte je, prosím, na škále od 1 do 5, kdy 1 je pozitivní a 5 negativní.

27. Jaké jsou Vaše sympatie k ruské etnické menšině? Vyznačte je, prosím, na škále od 1 do 5, kdy 1 je pozitivní a 5 negativní.

28. Jaké jsou Vaše sympatie k slovenské etnické menšině? Vyznačte je, prosím, na škále od 1 do 5, kdy 1 je pozitivní a 5 negativní.

29. Jaké jsou Vaše sympatie k ukrajinské etnické menšině? Vyznačte je, prosím, na škále od 1 do 5, kdy 1 je pozitivní a 5 negativní.

30. Jaké jsou Vaše sympatie k vietnamské etnické menšině? Vyznačte je, prosím, na škále od 1 do 5, kdy 1 je pozitivní a 5 negativní.

31. Jaké jsou Vaše sympatie k židovské etnické menšině? Vyznačte je, prosím, na škále od 1 do 5, kdy 1 je pozitivní a 5 negativní.

32. Jste:

33. Váš věk:

34. Kde bydlíte?

35. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

36. Jaká je Vaše národnost?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Loudová, P.Národy a národnostní menšiny v ČR (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://narody-a-narodnostni-mensiny.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.