Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Naučné stezky - financování

Naučné stezky - financování

Popkorn
Jaký Vám chutná?

(veřejné výsledky v polovině dubna)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:jana petrová
Šetření:02. 03. 2020 - 16. 03. 2020
Počet respondentů:45
Počet otázek (max/průměr):5 / 5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 prosim Vás o vyplnění dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro zpracování společensko-ekonomických přínosů naučnýc stezek.

Odpovědi respondentů

1. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2657,78 %57,78 %  
Muž1942,22 %42,22 %  

Graf

2. Do které věkové kategorie spadáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-35 let3168,89 %68,89 %  
36-55 let1022,22 %22,22 %  
Nad 55let48,89 %8,89 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské2453,33 %53,33 %  
Středoškolské2044,44 %44,44 %  
Vyučení12,22 %2,22 %  

Graf

4. Kolik byste byli ochotni zaplatit za vstup na naučnou stezku? (Kvalitně zpracovanou a zajímavou)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
501124,44 %24,44 %  
100920 %20 %  
0511,11 %11,11 %  
2048,89 %8,89 %  
1036,67 %6,67 %  
20036,67 %6,67 %  
8024,44 %4,44 %  
15012,22 %2,22 %  
4012,22 %2,22 %  
3012,22 %2,22 %  
ostatní odpovědi 180
60
300
5
500
511,11 %11,11 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:67.93
Minimum:0
Maximum:200
Variační rozpětí:200
Rozptyl:3101.22
Směrodatná odchylka:55.69
Medián:50
Modus:50

Graf

5. Pokud by byla ve vašem okolí možnost vybudovat naučné stézky, které by se každý rok rozšiřovaly, kolik byste byli ochotni za rok přispět na jejich stavbu a údržbu?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1001226,67 %26,67 %  
0920 %20 %  
1511,11 %11,11 %  
50511,11 %11,11 %  
50048,89 %8,89 %  
100036,67 %6,67 %  
30012,22 %2,22 %  
0.0112,22 %2,22 %  
3012,22 %2,22 %  
2012,22 %2,22 %  
ostatní odpovědi 2000
200
10
36,67 %6,67 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:146.71
Minimum:0
Maximum:1000
Variační rozpětí:1000
Rozptyl:59536.44
Směrodatná odchylka:244
Medián:50
Modus:100

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Do které věkové kategorie spadáte?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Kolik byste byli ochotni zaplatit za vstup na naučnou stezku? (Kvalitně zpracovanou a zajímavou)

5. Pokud by byla ve vašem okolí možnost vybudovat naučné stézky, které by se každý rok rozšiřovaly, kolik byste byli ochotni za rok přispět na jejich stavbu a údržbu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Do které věkové kategorie spadáte?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Kolik byste byli ochotni zaplatit za vstup na naučnou stezku? (Kvalitně zpracovanou a zajímavou)

5. Pokud by byla ve vašem okolí možnost vybudovat naučné stézky, které by se každý rok rozšiřovaly, kolik byste byli ochotni za rok přispět na jejich stavbu a údržbu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

petrová, j.Naučné stezky - financování (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://naucne-stezky-financovane.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.