Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Návštěvnické centrum - Nový Jičín

Návštěvnické centrum - Nový Jičín

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Sabina Brablecová
Šetření:17. 04. 2012 - 24. 04. 2012
Počet respondentů:63
Počet otázek (max/průměr):7 / 6.9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:95,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

 

dotazník se týká projektu Návštěvnického centra města Nového Jičína. Hlavním záměrem dotazníku je zjištění všeobecného podvědomí o tomto projektu převážně obyvatel Moravskoslezského kraje. 

Údaje budou použity v mé absolventské práci.

 

Děkuji za spolupráci :)

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3860,32 %60,32 %  
Muž2539,68 %39,68 %  

Graf

2. Věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-303657,14 %57,14 %  
31-401219,05 %19,05 %  
50 a více69,52 %9,52 %  
41-5069,52 %9,52 %  
15-2034,76 %4,76 %  

Graf

3. Už jste slyšeli o nově vytvořeném Návštěvnickém centru v Novém Jičíně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3758,73 %58,73 %  
ano2641,27 %41,27 %  

Graf

4. Kde se dozvěděli o vytvoření Návštěvnického centra?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůbec nevím, že Návštěvnické centrum existuje3047,62 %47,62 %  
Přátelé/známí2336,51 %36,51 %  
Internet1015,87 %15,87 %  
Tisk57,94 %7,94 %  
Leták46,35 %6,35 %  
Rádio23,17 %3,17 %  
Televize11,59 %1,59 %  

Graf

5. Navštívili jste už Návštěvnické centrum?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5688,89 %88,89 %  
ano711,11 %11,11 %  

Graf

6. Jaký byl hlavní důvod návštěvy?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Centrum jsem nenavštívil/a4884,21 %76,19 %  
Výstava klobouků47,02 %6,35 %  
Klobouková kavárna47,02 %6,35 %  
Workshop / ukázka výroby klobouků47,02 %6,35 %  
Informační centrum35,26 %4,76 %  

Graf

7. Uvítali byste nějaké speciální akce pořádané Návštěvnickým centrem? Které?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Módní přehlídka v rámci některé letní akce konané na náměstí3555,56 %55,56 %  
Kloboučnický (tématický) ples 3047,62 %47,62 %  
Tématicky zaměřené divadlo pro studenty/žáky místních škol2234,92 %34,92 %  
Exkurze/přednáška o historii kloboučnictví pro studenty/žáky místních škol1930,16 %30,16 %  
žádná z uvedených možností1015,87 %15,87 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Už jste slyšeli o nově vytvořeném Návštěvnickém centru v Novém Jičíně?

  • odpověď ne:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůbec nevím, že Návštěvnické centrum existuje na otázku 4. Kde se dozvěděli o vytvoření Návštěvnického centra?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví?

2. Věk?

3. Už jste slyšeli o nově vytvořeném Návštěvnickém centru v Novém Jičíně?

4. Kde se dozvěděli o vytvoření Návštěvnického centra?

5. Navštívili jste už Návštěvnické centrum?

6. Jaký byl hlavní důvod návštěvy?

7. Uvítali byste nějaké speciální akce pořádané Návštěvnickým centrem? Které?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví?

2. Věk?

3. Už jste slyšeli o nově vytvořeném Návštěvnickém centru v Novém Jičíně?

4. Kde se dozvěděli o vytvoření Návštěvnického centra?

5. Navštívili jste už Návštěvnické centrum?

6. Jaký byl hlavní důvod návštěvy?

7. Uvítali byste nějaké speciální akce pořádané Návštěvnickým centrem? Které?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Brablecová, S.Návštěvnické centrum - Nový Jičín (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://navstevnicke-centrum-novy-ji.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.