Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Návštěvnost cukráren

Návštěvnost cukráren

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Perlička Nadně
Šetření:08. 12. 2015 - 13. 12. 2015
Počet respondentů:122
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.71
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník o návštěvnosti cukráren a kaváren 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9073,77 %73,77 %  
Muž3226,23 %26,23 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-306553,28 %53,28 %  
15-202621,31 %21,31 %  
30-401310,66 %10,66 %  
40-50119,02 %9,02 %  
50-6054,1 %4,1 %  
60 a více21,64 %1,64 %  

Graf

3. Jak často navštěvujete cukrárny?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x měsíčně6858,12 %55,74 %  
1x ročně2823,93 %22,95 %  
1x týdně1714,53 %13,93 %  
2x týdně43,42 %3,28 %  

Graf

4. Při jaké příležitosti navštěvujete cukrárny?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné důvody5546,22 %45,08 %  
schůzka4638,66 %37,7 %  
oslava (narozeniny, svátek,vysvědčení,...)1815,13 %14,75 %  

Graf

5. Využíváte možnosti objednání zákusků na zakázku?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy6655,93 %54,1 %  
ano občas4638,98 %37,7 %  
ano často65,08 %4,92 %  

Graf

6. Preferujete tradiční cukrářské výrobky nebo dáváte přednost moderním zákuskům (cheesecake,panacotta,cupcake,...)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je mi to jedno8570,83 %69,67 %  
pouze tradiční3125,83 %25,41 %  
pouze moderní43,33 %3,28 %  

Graf

7. Při návštěvě cukrárny si objednávám také:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
káva6857,14 %55,74 %  
čaj1915,97 %15,57 %  
limonáda1411,76 %11,48 %  
nic1310,92 %10,66 %  
alkoholické nápoje54,2 %4,1 %  

Graf

8. Co při návštěvě cukrárny nejčastěji postrádáte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příjemný personál4543,27 %36,89 %  
zahrádka3230,77 %26,23 %  
denní tisk1615,38 %13,11 %  
dětský koutek1110,58 %9,02 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Jak často navštěvujete cukrárny?

4. Při jaké příležitosti navštěvujete cukrárny?

5. Využíváte možnosti objednání zákusků na zakázku?

6. Preferujete tradiční cukrářské výrobky nebo dáváte přednost moderním zákuskům (cheesecake,panacotta,cupcake,...)?

7. Při návštěvě cukrárny si objednávám také:

8. Co při návštěvě cukrárny nejčastěji postrádáte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Jak často navštěvujete cukrárny?

4. Při jaké příležitosti navštěvujete cukrárny?

5. Využíváte možnosti objednání zákusků na zakázku?

6. Preferujete tradiční cukrářské výrobky nebo dáváte přednost moderním zákuskům (cheesecake,panacotta,cupcake,...)?

7. Při návštěvě cukrárny si objednávám také:

8. Co při návštěvě cukrárny nejčastěji postrádáte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Nadně, P.Návštěvnost cukráren (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://navstevnost-cukraren.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.