Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > názor na bezpečnost ČR

názor na bezpečnost ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavlína Svobodová
Šetření:17. 07. 2013 - 28. 07. 2013
Počet respondentů:119
Počet otázek (max/průměr):21 / 19.96
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:73,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
cílem mého výzkumu je zjistit názory veřejnosti na bezpečnost ČR a posoudit důvěru obyvatel ČR k ozbrojeným bezpečnostním sborům a zpravodajským službám našeho státu.
Tento dotazník je anonymní a poslouží mi ke zpracování praktické části diplomové práce. Po skončení šetření bude možné prohlédnout si výsledky.
Děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 – 40 let8672,27 %72,27 %  
do 20 let2319,33 %19,33 %  
41 – 60 let97,56 %7,56 %  
61 – 80 let10,84 %0,84 %  

Graf

2. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6554,62 %54,62 %  
muž5445,38 %45,38 %  

Graf

3. Jaké je Vaše trvalé bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
město (alespoň 3 000 obyvatel)8974,79 %74,79 %  
venkov (méně než 3 000 obyvatel)3025,21 %25,21 %  

Graf

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [základníotázka č. 6, vyučen/aotázka č. 5, vyučen/a s maturitouotázka č. 5, středoškolské s maturitouotázka č. 5, vyšší odbornéotázka č. 5, vysokoškolskéotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou5142,86 %42,86 %  
vysokoškolské4436,97 %36,97 %  
základní97,56 %7,56 %  
vyučen/a65,04 %5,04 %  
vyšší odborné65,04 %5,04 %  
vyučen/a s maturitou32,52 %2,52 %  

Graf

5. Pokud je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání vyšší než základní, jakého zaměření (oboru) toto nejvyšší dosažené vzdělání je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ekonomického2926,36 %24,37 %  
průmyslového1412,73 %11,76 %  
všeobecného1311,82 %10,92 %  
veřejnoprávního109,09 %8,4 %  
IT98,18 %7,56 %  
elektronického54,55 %4,2 %  
právního43,64 %3,36 %  
gastronomického21,82 %1,68 %  
většina z výše uvedených10,91 %0,84 %  
pedagogického10,91 %0,84 %  
Stavebního10,91 %0,84 %  
zdravotní10,91 %0,84 %  
přírodovědného10,91 %0,84 %  
zemědělského10,91 %0,84 %  
pedagogika10,91 %0,84 %  
technického (průmysl???)10,91 %0,84 %  
jazykového (anglické gymnázium)10,91 %0,84 %  
technického10,91 %0,84 %  
pedagogické10,91 %0,84 %  
komunikace, public relations10,91 %0,84 %  
zdravotnického10,91 %0,84 %  
doprava10,91 %0,84 %  
humanitního10,91 %0,84 %  
uměleckého10,91 %0,84 %  
zdravotnictvi10,91 %0,84 %  
chemie10,91 %0,84 %  
pedagog10,91 %0,84 %  
kulturně - pedagogického10,91 %0,84 %  
technické10,91 %0,84 %  
služby10,91 %0,84 %  
opravar10,91 %0,84 %  
sociální10,91 %0,84 %  

Graf

6. Považujete Českou republiku jako celek za bezpečný stát?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ANO6554,62 %54,62 %  
spíše NE2117,65 %17,65 %  
určitě ANO1714,29 %14,29 %  
určitě NE97,56 %7,56 %  
nevím75,88 %5,88 %  

Graf

7. Jak jste spokojen/a s fungováním bezpečnostního systému České republiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše SPOKOJEN/A5042,02 %42,02 %  
spíše NESPOKOJEN/A3731,09 %31,09 %  
nevím1310,92 %10,92 %  
zcela NESPOKOJEN/A1310,92 %10,92 %  
zcela SPOKOJEN/A65,04 %5,04 %  

Graf

8. Na jaké úrovni je dle Vás v ČR zabezpečován VEŘEJNÝ POŘÁDEK?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše na vyšší úrovni5243,7 %43,7 %  
spíše na nižší úrovni4638,66 %38,66 %  
na minimální možné úrovni1210,08 %10,08 %  
nevím86,72 %6,72 %  
na maximální možné úrovni10,84 %0,84 %  

Graf

9. Jak je dle Vás v ČR chráněn MAJETEK osob?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše špatně3932,77 %32,77 %  
spíše dobře3327,73 %27,73 %  
velmi špatně2420,17 %20,17 %  
nevím2117,65 %17,65 %  
velmi dobře21,68 %1,68 %  

Graf

10. Je dle Vás ČR dostatečně chráněna před nelegálním dovozem/vývozem zboží?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše NE5344,54 %44,54 %  
nevím2117,65 %17,65 %  
NE2016,81 %16,81 %  
spíše ANO1815,13 %15,13 %  
ANO75,88 %5,88 %  

Graf

11. Na jaké úrovni je dle Vás v ČR zajišťována ochrana před KORUPCÍ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na minimální možné úrovni6453,78 %53,78 %  
spíše na nižší úrovni4840,34 %40,34 %  
spíše na vyšší úrovni43,36 %3,36 %  
nevím32,52 %2,52 %  

Graf

12. Je dle Vás odůvodněné obávat se v České republice úniku nebezpečných vězňů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše NE6453,78 %53,78 %  
NE2218,49 %18,49 %  
spíše ANO1714,29 %14,29 %  
nevím97,56 %7,56 %  
ANO75,88 %5,88 %  

Graf

13. Na jaké úrovni je dle Vás v ČR zajišťována ochrana před ORGANIZOVANÝM ZLOČINEM?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše na nižší úrovni5445,38 %45,38 %  
spíše na vyšší úrovni3025,21 %25,21 %  
na minimální možné úrovni1915,97 %15,97 %  
nevím1512,61 %12,61 %  
na maximální možné úrovni10,84 %0,84 %  

Graf

14. Na jaké úrovni je v ČR dle Vás zajišťována KONTRAŠPIONÁŽ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím8268,91 %68,91 %  
spíše na vyšší úrovni1714,29 %14,29 %  
spíše na nižší úrovni1411,76 %11,76 %  
na minimální možné úrovni54,2 %4,2 %  
na maximální možné úrovni10,84 %0,84 %  

Graf

15. Jak se domníváte, že je ČR připravena na možný TERORISTICKÝ ÚTOK?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
špatně4537,82 %37,82 %  
nevím2722,69 %22,69 %  
dobře2319,33 %19,33 %  
velmi špatně2117,65 %17,65 %  
velmi dobře32,52 %2,52 %  

Graf

16. Ozbrojeným bezpečnostním sborům ČR, zahrnujícím Policii ČR, Vězeňskou službu a justiční stráž ČR, Celní správu ČR:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše DŮVĚŘUJI6857,14 %57,14 %  
spíše NEDŮVĚŘUJI3428,57 %28,57 %  
zcela NEDŮVĚRUJI97,56 %7,56 %  
nevím43,36 %3,36 %  
zcela DŮVĚRUJI43,36 %3,36 %  

Graf

17. Zpravodajským službám ČR, zahrnujícím Bezpečnostní informační službu, Vojenské zpravodajství, Úřad pro zahraniční styky a informace:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše DŮVĚŘUJI4739,5 %39,5 %  
nevím3327,73 %27,73 %  
spíše NEDŮVĚŘUJI2319,33 %19,33 %  
zcela NEDŮVĚRUJI108,4 %8,4 %  
zcela DŮVĚRUJI65,04 %5,04 %  

Graf

18. Seřaďte následující bezpečnostní složky podle důvěry, kterou k nim máte, přičemž číslo 1.= největší důvěra:

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Policie ČR3.2694.012
Vězeňská služba a justiční stráž ČR3.2522.306
Celní správa ČR3.4032.173
Bezpečnostní informační služba3.5292.451
Vojenské zpravodajství3.4372.935
Úřad pro zahraniční styky a informace4.1093.123

Graf

19. Existuje země, jejíž bezpečnostní systém a jeho složky považujete za lépe fungující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 20, NEotázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO10588,24 %88,24 %  
NE1411,76 %11,76 %  

Graf

20. Jakou zemi máte např. na mysli?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Německo1312,5 %10,92 %  
Švýcarsko 1211,54 %10,08 %  
USA1211,54 %10,08 %  
Norsko65,77 %5,04 %  
-32,88 %2,52 %  
francie21,92 %1,68 %  
izrael21,92 %1,68 %  
Velká Británie21,92 %1,68 %  
Rakousko21,92 %1,68 %  
Nevím21,92 %1,68 %  
ostatní odpovědi záleží na konkrétní složce nebo útvaru, každá země má své speciality a svá slabá místa
Např. Německo (z vlastní zkušenosti).
Skandinavie, Svycarsko
Belgie, Švédsko, Nizozemsko, Lucembursko, Dánsko, Finsko, Švýcarsko, Německo, Francie
Kanada
Británie
Irsko
Německo, Rakousko, V.Británii
Nemecko, Finsko
text
Švýcarsko, Rakousko, Švédsko
Nevím, ale pochybuji, že jsme v tom nejlepší na světě. Tak třeba Finsko.
anglie
Francie, Turecko - ostatní nemohu posoudit
např. Švýcarsko
Dánsko
usa, rakousko, ale vsichni jsou na tom vetsinou zle.
Německo, Anglie
China, RF
Izrael, Švýcarsko,... obecně všechny země, kde je zvykem, že se občané o svou bezpečnost starají sami
vyspělejší zapadni zeme
UK
Spojené státy, Kanada
Německo, Švédsko, Švýcarsko
asi ano, ale nevim
Austrálie
VB
USA, Anglie
skandinávské země
Např. USA
Německo, Francie, Anglie...
Skoro všechny
Švédsko
svycarsko
Španělsko
Slovensko
xy
Spojené Království Velké Británie a Severního Irska
usa, německo
Německo, Rakousko, Izrael, USA...
Švýcarsko, Norsko
Německo, Rakousko, Velká Británie, Kanada, Nizozemí, Švédsko, Norsko, atd.
Švédsko, Švícarsko, Velká Británie
Da se rict kteroukoliv, jen cesko je na urovni niceho!
Švýcarsko, USA
Velká británie, Německo
USA, Japonsko, VB
Skandinávie
4846,15 %40,34 % 

Graf

21. Chcete k danému tématu dodat ještě něco důležitého?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

Celý systém je tu špatně. Vrah a zloděj mají víc práv než jejich oběť, člověk zde nemůže účinně bránit svůj majetek. Korupce je všude, nejvíce ve vládě, a kdo nakrade dost, tak už na něj nemůžou.

Česká republika není právním státem. Spíše než útočník/zloděj, je v ČR potrestán poškozený/okradený.

jelikož vláda není na úrovni, nemohou být na úrovni ani bezpečnostní složky

K tématu ne. Jen myslím, že název dotazníku by měl být spíše "Názor na bezpečnost v ČR", příp. "Názor na bezpečí obyvatel ČR". "Názor na bezpečnost ČR" vyznívá spíše jako "Názor na bezpečnost/nebezpečnost Česka pro ostatní země".

korupce, nizke platy a slabe vzdelani na vedoucich pozicich je hlavnimi pricinami nizke kvality

Kprupce, podpora multikulturismu..

měl by se snížit rozpočet ministerstva vnitra jelikož nejvíce zatěžuje rozpočet státu a měli by přestat stíhat pěstitele konopí a další malé "ryby"

Měly by se zvýšit počty policistů, kteří chodí po ulicích ( zejména v Brně ).

ne

ne

ne

Ne děkuji

Nedávné zásahy v Č.Budějovicích policie hodně podělala a ještě se za to chválí.

nn

Spíše se obávám rasových nepokojů a roztahovačností romů a jejich sociálnímu zvýhodnění

To by bylo na dlouho

To byl nudný dotazník...

Zloděj vstoupí na pozemek, můžeš ho právoplatně zabít. Texas: pro odražení sexuálního útoku, napadení, zneužívání, může řadový občan použít smrtící sílu.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Na jaké úrovni je dle Vás v ČR zajišťována ochrana před KORUPCÍ?

  • odpověď na minimální možné úrovni:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi zcela NESPOKOJEN/A na otázku 7. Jak jste spokojen/a s fungováním bezpečnostního systému České republiky?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik je Vám let?

2. Jakého jste pohlaví?

3. Jaké je Vaše trvalé bydliště?

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Pokud je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání vyšší než základní, jakého zaměření (oboru) toto nejvyšší dosažené vzdělání je?

6. Považujete Českou republiku jako celek za bezpečný stát?

7. Jak jste spokojen/a s fungováním bezpečnostního systému České republiky?

8. Na jaké úrovni je dle Vás v ČR zabezpečován VEŘEJNÝ POŘÁDEK?

9. Jak je dle Vás v ČR chráněn MAJETEK osob?

10. Je dle Vás ČR dostatečně chráněna před nelegálním dovozem/vývozem zboží?

11. Na jaké úrovni je dle Vás v ČR zajišťována ochrana před KORUPCÍ?

12. Je dle Vás odůvodněné obávat se v České republice úniku nebezpečných vězňů?

13. Na jaké úrovni je dle Vás v ČR zajišťována ochrana před ORGANIZOVANÝM ZLOČINEM?

14. Na jaké úrovni je v ČR dle Vás zajišťována KONTRAŠPIONÁŽ?

15. Jak se domníváte, že je ČR připravena na možný TERORISTICKÝ ÚTOK?

16. Ozbrojeným bezpečnostním sborům ČR, zahrnujícím Policii ČR, Vězeňskou službu a justiční stráž ČR, Celní správu ČR:

17. Zpravodajským službám ČR, zahrnujícím Bezpečnostní informační službu, Vojenské zpravodajství, Úřad pro zahraniční styky a informace:

18. Seřaďte následující bezpečnostní složky podle důvěry, kterou k nim máte, přičemž číslo 1.= největší důvěra:

19. Existuje země, jejíž bezpečnostní systém a jeho složky považujete za lépe fungující?

20. Jakou zemi máte např. na mysli?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik je Vám let?

2. Jakého jste pohlaví?

3. Jaké je Vaše trvalé bydliště?

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Pokud je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání vyšší než základní, jakého zaměření (oboru) toto nejvyšší dosažené vzdělání je?

6. Považujete Českou republiku jako celek za bezpečný stát?

7. Jak jste spokojen/a s fungováním bezpečnostního systému České republiky?

8. Na jaké úrovni je dle Vás v ČR zabezpečován VEŘEJNÝ POŘÁDEK?

9. Jak je dle Vás v ČR chráněn MAJETEK osob?

10. Je dle Vás ČR dostatečně chráněna před nelegálním dovozem/vývozem zboží?

11. Na jaké úrovni je dle Vás v ČR zajišťována ochrana před KORUPCÍ?

12. Je dle Vás odůvodněné obávat se v České republice úniku nebezpečných vězňů?

13. Na jaké úrovni je dle Vás v ČR zajišťována ochrana před ORGANIZOVANÝM ZLOČINEM?

14. Na jaké úrovni je v ČR dle Vás zajišťována KONTRAŠPIONÁŽ?

15. Jak se domníváte, že je ČR připravena na možný TERORISTICKÝ ÚTOK?

16. Ozbrojeným bezpečnostním sborům ČR, zahrnujícím Policii ČR, Vězeňskou službu a justiční stráž ČR, Celní správu ČR:

17. Zpravodajským službám ČR, zahrnujícím Bezpečnostní informační službu, Vojenské zpravodajství, Úřad pro zahraniční styky a informace:

18. Seřaďte následující bezpečnostní složky podle důvěry, kterou k nim máte, přičemž číslo 1.= největší důvěra:

19. Existuje země, jejíž bezpečnostní systém a jeho složky považujete za lépe fungující?

20. Jakou zemi máte např. na mysli?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Svobodová, P.názor na bezpečnost ČR (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://nazor-na-bezpecnost-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.