Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Názor na střediska volného času v Brně

Názor na střediska volného času v Brně

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Růžičková
Šetření:27. 11. 2011 - 06. 12. 2011
Počet respondentů:214
Počet otázek (max/průměr):53 / 16.36
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:59,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 

Dobrý den,

výsledky tohoto anonymního dotazníku budou součástí mé bakalářské práce, která je zaměřena na střediska volného času v Brně.

Jste-li rodič dítěte, které dochází do nějakého kroužku či klubu střediska volného času v BRNĚ, samo dítě či mládežník (do 26 let) navštěvující kroužek či klub střediska volného času v BRNĚ nebo pedagogický zaměstnanec, externista nebo dobrovolník střediska volného času v BRNĚ, tak je tento dotazník jako stvořený právě Vám! :)

Pro každou kategorii se vygeneruje zhruba 16 otázek ->nelekejte se, že musíte vyplnit všech 52 :) Dotazník Vám zabere zhruba 7 minut!

Děkuji moc za pomoc!! :)

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [rodič dítěte, které navštěvuje nějaké/á středisko/a volného času v Brněotázka č. 2, dítě či mládežník navštěvující některé/á středisko/a volného časuotázka č. 14, zaměstnanec či dobrovolník střediska volného času v Brněotázka č. 30].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dítě či mládežník navštěvující některé/á středisko/a volného času10448,6 %48,6 %  
zaměstnanec či dobrovolník střediska volného času v Brně9242,99 %42,99 %  
rodič dítěte, které navštěvuje nějaké/á středisko/a volného času v Brně188,41 %8,41 %  

Graf

2. Pobočku kterého střediska v Brně Vaše dítě navštěvuje? (v případě, že navštěvuje více středisek, vyberte to nejvíce navštěvované)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Salesiánské centrum Brno-Líšeňotázka č. 3, Salesiánské centrum Brno-Žabovřeskyotázka č. 3, Lipkaotázka č. 3, DDM Brno, Helceletovaotázka č. 3, DDM Junior Brnootázka č. 3, Lužánkyotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lužánky1583,33 %7,01 %  
DDM Brno, Helceletova15,56 %0,47 %  
DDM Junior Brno15,56 %0,47 %  
Lipka15,56 %0,47 %  

Graf

3. Navštěvuje Vaše dítě středisko volného času:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na Váš popud950 %4,21 %  
z vlastní iniciativy527,78 %2,34 %  
kvůli kamarádům316,67 %1,4 %  
všechny 3 předchozí možnosti :-)15,56 %0,47 %  

Graf

4. Máte představu, čím se středisko zabývá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, mám.18100 %8,41 %  

Graf

5. Zúčastňujete se též akcí pořádaných některým střediskem volného času?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, sem tam se účastním.1055,56 %4,67 %  
Ano, pravidelně.633,33 %2,8 %  
Účastnil/a jsem se jednou či dvakrát.211,11 %0,93 %  

Graf

6. Znáte i jiná střediska volného času v Brně než to, které navštěvuje Vaše dítě? (minimálně 1 možnost)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lipka1688,89 %7,48 %  
DDM Junior950 %4,21 %  
Lužánky844,44 %3,74 %  
Salesiánské centrum Brno-Žabovřesky527,78 %2,34 %  
Salesiánské centrum Brno-Líšeň527,78 %2,34 %  
DDM Brno Helceletova15,56 %0,47 %  

Graf

7. Myslíte si, že jsou pracovníci středisek volného času dostatečně kvalifikovaní?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1688,89 %7,48 %  
nevím211,11 %0,93 %  

Graf

8. Myslíte si, že jsou pracovníci střediska Vašimi pomocníky ve výchově Vašeho dítěte?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1688,89 %7,48 %  
nevím211,11 %0,93 %  

Graf

9. Pozorujete na Vašem dítěti nějakou pozitivní či negativní změnu způsobenou docházením do střediska?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, pozoruji pozitivní změnu.1477,78 %6,54 %  
Nevím.211,11 %0,93 %  
Ne, žádnou změnu nepozoruji.211,11 %0,93 %  

Graf

10. Pozorujete-li změnu, stručně ji popište.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Dítě se lépe zařazuje do kolektivu. Je samostatnější.

hodně se tam naučí a dozvěději

je samostatná a pracovitá

Je veselé když přijde z pionýráku z Lužánek.

Noví kamarádi, zážitky, sociální dovednosti, samostatnost,...

ohleduplné chování k ostatním

rozvoj hudebních schopností, soustředěnost na činnost.

to se asi nedá stručně. Prostě jsou takoví samostatnější a moc se toho tam naučili. Mám kluka i holku.

Učí se vycházet s ostatními, pracovat společně s nimi, učí se trpělivosti, zručnosti.

Větší zájem, motivovanost...

zaujetí pro přírodu, radost z maličkostí

11. Je něco, co byste středisku nebo jeho pracovníkům vytknul/a? (do závorky napište, které středisko myslíte)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ne

ne

ne

ne

ne

Ne.

Ne.

nevím

Snad jen malé zapálení pro věc. Lužánky není práce, ale poslání a tak je třeba to brát! Vždyť kdo by to dělal pro peníze - Lužánky jsou nadčasové, tato doba je nechápe.

to fakt ne

12. Je něco, co byste středisku nebo jeho pracovníkům pochválil/a? (do závorky napište, které středisko myslíte)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

diky za vse co delaji

dobrá informovanost o akcích a činnosti oddílu výborná atmosféra

Dobré nápady při organizování programu pro děti.

nápady a taky to, že jsme o akcích dost dopředu informováni

nasazení, ochota komunikativnost, ochota řešit individuální potíže

neuvěřitelná energie, je vidět, že svoji práci dělají rádi (Lipka)

obětavost a nápaditost

Různorodý program, osobní přístup, vstřícnost, ochota věnovat se dětem i o víkendech.

Staří bardi a bardky z Lužánek jsou oporou celé organizace - ti pamatují jak to bylo když byli všichni ušlechtilí a přátelští.

trpělivost

vstřícné prostředí k dětem i rodičům (Lužánky-pobočka Lesná), široká nabídka aktivit

Zajímavé programy a kroužky.

že jsou obětaví

13. Je něco, co Vám ve středisku chybí? (do závorky napište, které středisko myslíte)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

..nevím, zatím jsem takto neuvažovala...

Je zde málo sportovních aktivit.

Mladým chybí společné táhnutí za provaz Lužánek.

Nabídka tanečních kroužků.

ne

ne

ne

nevím

nic mne nenapadá

pracoviště v jižní části Brna (Lipka)

takový kroužek, jak chodí naše děcka i pro nás seniory :-)

tělocvična (Lužánky)

14. Pobočku kterého střediska volného času v Brně navštěvuješ? (v případě, že jich navštěvuješ víc, uveď to středisko, které navštěvuješ nejvíce)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Salesiánské centrum Brno-Líšeňotázka č. 15, Salesiánské centrum Brno-Žabovřeskyotázka č. 15, Lipkaotázka č. 15, DDM Brno, Helceletovaotázka č. 15, DDM Junior Brnootázka č. 15, Lužánkyotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lužánky2927,88 %13,55 %  
DDM Brno, Helceletova2019,23 %9,35 %  
DDM Junior Brno1514,42 %7,01 %  
Salesiánské centrum Brno-Líšeň1312,5 %6,07 %  
Lipka1211,54 %5,61 %  
Salesiánské centrum Brno-Žabovřesky65,77 %2,8 %  
CVČ Lány10,96 %0,47 %  
Salesiánské středisko mládeže - Žabovřesky10,96 %0,47 %  
Lány10,96 %0,47 %  
kacata v Brne, Hala stars v Trinci10,96 %0,47 %  
Balkám10,96 %0,47 %  
CVČ Bystrouška10,96 %0,47 %  
Sokol Šlapanice10,96 %0,47 %  
Salesiánské středisko Žabovřesky10,96 %0,47 %  
zimní stadion - krasobruslaŕský klub10,96 %0,47 %  

Graf

15. Jak jsi se o středisku dozvěděl/a? (minimálně 1 možnost)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od kamarádů3836,54 %17,76 %  
od rodičů3735,58 %17,29 %  
ve škole3634,62 %16,82 %  
z internetu1211,54 %5,61 %  
od babičky21,92 %0,93 %  
vyrostla jsem tam10,96 %0,47 %  
celý náš oddíl patří do Lužánek10,96 %0,47 %  
chodíme sem se školou na výukové programy10,96 %0,47 %  
já sám10,96 %0,47 %  
od vedoucí10,96 %0,47 %  
od sestřenice10,96 %0,47 %  

Graf

16. Jak často do střediska docházíš?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednou týdně5855,77 %27,1 %  
několikrát týdně3230,77 %14,95 %  
každý den76,73 %3,27 %  
několikrát za měsíc54,81 %2,34 %  
párkrát za rok10,96 %0,47 %  
teď již moc ne10,96 %0,47 %  

Graf

17. Přišel/a jsi poprvé do střediska

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sám/sama3836,54 %17,76 %  
s kamarádem či kamarádkou3634,62 %16,82 %  
s rodinným příslušníkem2019,23 %9,35 %  
nic32,88 %1,4 %  
se školou21,92 %0,93 %  
už si to moc nepamatuju, ale asi s rodiči10,96 %0,47 %  
s mamou10,96 %0,47 %  
na zumbu lektorky, ke které jsem chodila i dřív10,96 %0,47 %  
asi v 5 letech s rodiči10,96 %0,47 %  
s učitelkou10,96 %0,47 %  

Graf

18. Co se ti na středisku nejvíc líbí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vedoucí5350,96 %24,77 %  
rozmanitost aktivit4745,19 %21,96 %  
ostatní účastníci3230,77 %14,95 %  
velké množství různých kroužků3129,81 %14,49 %  
vybavení střediska2625 %12,15 %  
volná zábava2524,04 %11,68 %  
místa, kam můžu (zahrada, tělocvična, bazén...)2221,15 %10,28 %  
všechno21,92 %0,93 %  
hlavně pohodová atmosféra10,96 %0,47 %  
super akce10,96 %0,47 %  
ta zumba10,96 %0,47 %  
vše10,96 %0,47 %  
vše - ping-pong10,96 %0,47 %  
ping-pong10,96 %0,47 %  
dramka10,96 %0,47 %  
sbírám různé inspirace10,96 %0,47 %  
že vyrábíme z korálků10,96 %0,47 %  
domácí prostředí10,96 %0,47 %  

Graf

19. Ovlivňuje tě nějak středisko?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ovlivňuje mě pozitivně.5653,85 %26,17 %  
Nevím.3634,62 %16,82 %  
Ne, neovlivňuje mě nijak.1211,54 %5,61 %  

Graf

20. Ovlivňuje-li tě středisko, stručně popiš jak.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Dívám se na filmy které hrajeme a etudy dramatické situace divadlo

Dobré využití volného času

hezké prostředí

je tu tvůrčí prostředí

je tu tvůrčí prostředí

jsem šikovnější

jsem teď šikovnější umím víc věcí

kulturně mě vzdělává

Mám možnost tam dělat praxi. Také jsem s touto organizací prožila celé dětství a dospívání.

mám pak lepší náladu

mám spoustu výrobků

mám teď menší trému

naučím se spoustu nových věcí

Ovlivnuje me pozivitne, nemam cas na drogy, bavi me sportovat a diky stredisku miluju sport...

Ovlivňují mě kamarádi, lidé, se kterými se stýkám.

Pobyt mě uklidňuje, uvolňuje a dodává inspiraci pro tvoření doma.

pozitivní vztah k přírodě

rozvíjí můj talent a dává mi možnost prezentovat se

Rozvíjí schopnost kolektivní práce.

tak vlastně naučila jsem se tam jak tančit, tak jezdit na tábory a akce a mám tam všechny kamarádky skoro

trávím tam spoustu svého času a vždycky zas ještě něco objevím

učím se o přírodě

užiju si zábavu

v ohledu enviromentálního vzdělávání a chování

ve všem

ve výběru povolání

ve výběru povolání

ve výběru povolání

vyplňuje volný čas, zábava, šport, byť s priateľmi

zdokonaluji se

Získávám zde inspiraci - jak k tvoření, tak k zodpovědnějšímu přístupu k ochraně živ. prostředí.

21. Změnilo se nějak tvoje chování od té doby, co navštěvuješ středisko?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, změnilo se.otázka č. 22, Ne, vůbec se nezměnilo.otázka č. 23].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, změnilo se.6461,54 %29,91 %  
Ne, vůbec se nezměnilo.4038,46 %18,69 %  

Graf

22. Jak se tvoje chování změnilo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vím, co mě baví a zajímá.3453,13 %15,89 %  
Umím využít volný čas.3453,13 %15,89 %  
Jsem teď přátelštější.2335,94 %10,75 %  
Umím si naplánovat, co budu dělat.1320,31 %6,07 %  
Už se nebojím ostatních lidí.1218,75 %5,61 %  
Jsem teď vyrovnanější.1117,19 %5,14 %  
Nejsem teď protivný/á.710,94 %3,27 %  
vím co chci11,56 %0,47 %  
pomáhám mladším11,56 %0,47 %  
naučil jsem se hrát11,56 %0,47 %  
umím vyrábět plno nových věcí11,56 %0,47 %  
vím, jak se chovat k přírodě11,56 %0,47 %  
nevím, jak mě to změnilo11,56 %0,47 %  
jsem zručnější11,56 %0,47 %  

Graf

23. Když máš nějaký problém (ve škole, v rodině nebo kdekoli jinde), jsou zdejší vedoucí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ochotní a schopní ti poradit a pomoci7673,08 %35,51 %  
nevím jací jsou, nikdy jsem žádný problém neměl/a2826,92 %13,08 %  

Graf

24. Líbí se ti zdejší vybavení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9288,46 %42,99 %  
nevím1110,58 %5,14 %  
ne10,96 %0,47 %  

Graf

25. Jsi spokojený/á s nabídkou aktivit a kroužků, které středisko nabízí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9995,19 %46,26 %  
nevím54,81 %2,34 %  

Graf

26. Je něco, co ti tady chybí? Pokud ano, co to je? (do závorky napiš, které středisko myslíš)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

keramika koně - stáj

keramika (Salesko)

Lepší zázemí (sprchy, šatna)

malý výběr korálků (Lipová)

malý výběr materiálu pro tvoření (Lipová)

Na zahradu Lipky bych chtěla trampolínu a získat na ní peníze y mohli tak, že by vymysleli projekt na trhání jablek nebo jiného ovoce a tak by se využila.

Ne.

27. Je něco, co se ti tu nelíbí? Jestli ano, co to je? (do závorky napiš, které středisko myslíš)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Dlouhé čekání přede dveřmi, než někdo otevře. (Lipová)

líbily by se mi větší prostory pro kresbu postav (Helceletova)

malá šatna (Lipová)

malé židličky (Helceletova)

Ne.

Občas zanedbané starání o něpř teplou vodu, osvětlení

Přehnaná starostlivost vedoucích.

v herně bych místo 5 malých stolů dal jeden velký

vždy je zavřeno, musím se dozvonit (Lipová) je málo návleků (Lipová)

28. Jsi:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
holka7168,27 %33,18 %  
kluk3331,73 %15,42 %  

Graf

29. Kolik je ti let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10-145754,81 %26,64 %  
6-92019,23 %9,35 %  
20-261918,27 %8,88 %  
15-1987,69 %3,74 %  

Graf

30. V jakém středisku volného času v Brně pracujete či vypomáháte? (pokud jich je více, vyberte středisko, kde se nacházíte nejvíce)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Salesiánské centrum Brno-Líšeňotázka č. 31, Salesiánské centrum Brno-Žabovřeskyotázka č. 31, Lipkaotázka č. 31, DDM Brno, Helceletovaotázka č. 31, DDM Junior Brnootázka č. 31, Lužánkyotázka č. 31].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lužánky6570,65 %30,37 %  
Lipka1516,3 %7,01 %  
Salesiánské centrum Brno-Žabovřesky55,43 %2,34 %  
Salesiánské centrum Brno-Líšeň55,43 %2,34 %  
DDM Junior Brno22,17 %0,93 %  
DDM Junior11,09 %0,47 %  

Graf

31. Práce s dětmi a mládeží je pro Vás: (seřaďte podle toho, jak byste možnosti seřadil/a v žebříčku hodnot - 1.místo nejvýše...)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
potěšením2.0980.806
možností, jak realizovat své zájmy2.1961.027
možností vydělat si peníze3.2071.099
možností být prospěšný ostatním2.51.315

Graf

32. Práci s dětmi berete jako

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
poslání6267,39 %28,97 %  
povolání1617,39 %7,48 %  
nevím1415,22 %6,54 %  

Graf

33. Kdo Vás přivedl k práci s dětmi a mladistvými?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rodiče66,52 %2,8 %  
kamarádka44,35 %1,87 %  
oddíl33,26 %1,4 %  
Pionýr33,26 %1,4 %  
turistický oddíl33,26 %1,4 %  
sama33,26 %1,4 %  
já sama22,17 %0,93 %  
Otec22,17 %0,93 %  
pionýrský tábornický oddíl22,17 %0,93 %  
kamarád22,17 %0,93 %  
ostatní odpovědi Skauting
salesiáni
kamarádi
Vedoucí v mém bývalém turistickém oddíle
práce v oddíle
matka
PS vinohrady a báječní lidé a kamrádi co jsemnašel
vlastní vedoucí
skautsky oddil
vyhledala jsme si ji sama
učitel
Jeden vedoucí skautského oddílu v Brně v r. 1970
při vlastní hře na flétnu moje paní učitelka

Dětství strávené v pionýrském oddílu
maminka
vedoucí z pionýrského oddílu
moji vedoucí
inzerát - výběrové řízení
skaut
můj vedoucí
Jsem správcem objektu přijatý vedoucí pracoviště
Starší vedoucí
činnost v Pionýrské organizaci
moje maminka
vlastní zkušennost, dobrovolnictví
můj partner - sám vedoucí oddílu
turistický oddíl Kasiopea
výchova
představa či sen už od mlada
Petr Kučera
život :-)
rodiče, moji vedoucí, kamarádi
vedoucí Lanového centra
ani nevím...
vystudoval jsem pajdák :-)
od 1. třídy chodím do pionýrského oddílu, tak asi
mé vlastní děti
Odrostla jsem v souboru a zůstala jako vedoucí
Mikin
vlastní potřeba
můj vedoucí oddílu
Vystudovala jsem PF, předpoklad k práci s dětmi
členství ve skautském oddíly. Knihy J.Foglara
vlastní zájem
moje učitelka,kamarádi a okolí z ČTU
Já sama jsem chtěla. Pedagožka je i moje babička.
shoda různých okolností, ne nějaká konkrétní osoba
v podstatě nikdo
Vedoucí oddílu, který jsem navštěvovala jako dítě
vedoucí práce na VŠ
skauti
studijní obor + do Lužánek jsem chodila jako dítě
vyrostl jsem v jednom takovém oddíle, co vedli naš
asi můj táta, který vedl také oddíl
děti
vyrůstal jsem ve skautském a potom v pionýrském od
škola, kamarádi
moji předchůdci a kamarádi
6267,39 %28,97 % 

Graf

34. Jak dlouho se věnujete práci s dětmi a mládeží?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11 let a více4447,83 %20,56 %  
6-10 let3032,61 %14,02 %  
3-5 let1415,22 %6,54 %  
1-2 roky33,26 %1,4 %  
méně než 1rok11,09 %0,47 %  

Graf

35. Kolik svého VOLNÉHO času (mimo pracovní dobu) věnujete práci s dětmi a mládeží?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-3 hodiny týdně4245,65 %19,63 %  
0-1 hodinu týdně2325 %10,75 %  
4-5 hodin týdně1617,39 %7,48 %  
6 hodin týdně a více1111,96 %5,14 %  

Graf

36. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena969,23 %4,21 %  
muž430,77 %1,87 %  

Graf

37. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36-50 let753,85 %3,27 %  
27-35 let323,08 %1,4 %  
18-26 let215,38 %0,93 %  
51 let a více17,69 %0,47 %  

Graf

38. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské646,15 %2,8 %  
střední s maturitou646,15 %2,8 %  
střední bez maturity17,69 %0,47 %  

Graf

39. S dětmi a mládeží pracujete převážně v oblasti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pobytu v přírodě5054,35 %23,36 %  
sportu a tělovýchově3436,96 %15,89 %  
estetické3032,61 %14,02 %  
přírodovědné2527,17 %11,68 %  
společenských věd77,61 %3,27 %  
technické44,35 %1,87 %  
enviromentální11,09 %0,47 %  
tábornické11,09 %0,47 %  
doučování11,09 %0,47 %  
kulturní akce11,09 %0,47 %  
vzdělávání oddílových instruktorů11,09 %0,47 %  
hudba11,09 %0,47 %  
deskové hry, výukové programy11,09 %0,47 %  
rukodělné11,09 %0,47 %  
vytvářím zázemí pro práci pedagogů a činnost krouž11,09 %0,47 %  
dramatické výchovy11,09 %0,47 %  
volné aktivity11,09 %0,47 %  
hudební 11,09 %0,47 %  
hlídání dětí s programem11,09 %0,47 %  
environmentálně tvořivé11,09 %0,47 %  
vedoucí různých programů11,09 %0,47 %  
tanec není uznán ani sport ani estetično :-)11,09 %0,47 %  
náboženské11,09 %0,47 %  
vzdělávací11,09 %0,47 %  
duchovní-křesťanské11,09 %0,47 %  
volnočasové aktivity11,09 %0,47 %  

Graf

40. Jedním z předpokladů úspěchu v práci s dětmi je i pedagogická připravenost. Pokuste se svou připravenost v jednotlivých oblastech v každém řádku oznámkovat jako ve škole: 1=výborně, 5=nedostatečná.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
pedagogika a psychologie2.2280.828
odborná specializace2.1520.955
organizace činnosti kroužku1.7390.562

Graf

41. Své znalosti a zkušenosti si dále rozšiřujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kurzy a školeními pořádanými jinou organizací7278,26 %33,64 %  
kurzy a školeními pořádanými vlastní organizací6570,65 %30,37 %  
četbou odborné literatury6065,22 %28,04 %  
konzultacemi4953,26 %22,9 %  
nerozšiřuji si33,26 %1,4 %  
praxí22,17 %0,93 %  
praxí s dohledem starších, zkušenějších pracovníků11,09 %0,47 %  
na akcích s jinými oddíly11,09 %0,47 %  
setkáváním s kolegy z oboru11,09 %0,47 %  
náslechy v kroužcích kolegů11,09 %0,47 %  
kde se dá11,09 %0,47 %  
výstavy, cestování11,09 %0,47 %  
od spolupracovníků11,09 %0,47 %  
další studium11,09 %0,47 %  
náslechy a supervizema11,09 %0,47 %  
studiem11,09 %0,47 %  
praxí a od kolegů11,09 %0,47 %  
inspirace na internetu11,09 %0,47 %  
samouk, ráda bych víc, ale nejsou peníze11,09 %0,47 %  
vysokoškolským studiem 11,09 %0,47 %  
studium na PdF MU11,09 %0,47 %  

Graf

42. Jste spokojen/a s vybaveností Vašeho pracoviště?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7783,7 %35,98 %  
ne1111,96 %5,14 %  
nevím44,35 %1,87 %  

Graf

43. V případě, že Vám něco schází, co to je? (do závorky napište, které středisko myslíte)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Jistota, že svou práci budu moci dělat i v budoucnu (Lipka)

Kvalitní vlastní sportoviště

Materiál pro tvoření, technické pomůcky (Salesko)

možnost rekonstrukce skleníků - nejsou peníze :-(

nic mi neschází

nic zásadního mi neschází

novější a pěknější věci, modernější zařízení a učební pomůcky

odpovídající technické zázemí v podobě nové či rekonstruované budovy (Lipka-pracoviště Rozmarýnek)

pevná pravidla

počítačová gramotnost kolegyň

podpora veřejnosti a možnost širšího čerpání financí, vlastní nedokonalost

Prostor - kanceláře i místnosti pro další činnosti, vybavenost - PC

Prostor pro realizaci vlastní práce. Vyučuji tanec. Na pracovišti není volný prostor pro výuku tohoto oboru, což mou práci znesnadňuje. Nemáme šatny, ani místo pro přezutí bot, což způsobuje nepořádek. Působím na více pracovištích a všude narážím na prostorová omezení. Buď nedostatečné či nevhodné učebny a sály.

prostorová nedostatečnost, zastaralost vybavení na které nejsou peníze

Schází dostatečně velké prostory, pro moji činnost - drahé pronájmy. SVČ Lužánky - oddíl MG

Sportovní materiál, literatura, výpočetní technika, výtvarný materiál

škoda, že se musela zborat Alpin Tower :-(((

tak vždycky je co zlepšovat, ale myslím, že si nemáme na co stěžovat (Lanové centrum)

Technické vybavení odpovídající současným trendům.

větší finanční ohodnocení :-)

větší prostory, dostatek materiálů

větší prostory, vhodná by byla dobře zařízená tělocvična peníze pro vhodnější vybavení a možnost bez obav zakoupit něco nového, co zpestří výuku

více dětí vkroužcích a na táborech (Lipka)

Vidím velký rozpor mezi pracovním zadáním zaměstnavatele (včetně zřizovatele) a skutečnými společenskými požadavky na zařízení. Většina činností nelze vykázat jako prac. náplň a jiné činnosti se dělají jen pro vykázání, ač nemají hlubší smysl (normativní činnost).

vlastní bazén

vlastní klubovna jen pro náš oddíl

vlastní prostory

44. Pracoval/a jste nebo pracujete s jedincem vyčnívajícím z normálu? (handicap, talent, problémové chování)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ne, nikdy jsem s žádným nepracoval/a.otázka č. 48, Ano, již jsem se s takovýmto jedincem setkal/a.otázka č. 45].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, již jsem se s takovýmto jedincem setkal/a.7177,17 %33,18 %  
Ne, nikdy jsem s žádným nepracoval/a.2122,83 %9,81 %  

Graf

45. S jakým z následujících případů jste se setkal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jedincem s problémovým chováním6185,92 %28,5 %  
handicapovaným jedincem4259,15 %19,63 %  
talentovaným jedincem3853,52 %17,76 %  
autista22,82 %0,93 %  
jedincem ze sociálně hodně problematického prostře11,41 %0,47 %  
Zejména v organizacích pečujících o zdravotně post11,41 %0,47 %  
po adopci11,41 %0,47 %  
jedinec s psychickou poruchou11,41 %0,47 %  
mentální retardace11,41 %0,47 %  

Graf

46. Pokuste se ohodnotit Vaši schopnost: (1=výborná, 5=nedostatečná)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
poradit si s jedincem2.0420.491
začlenit ho do kolektivu2.4370.753
pomoci mu dohnat mezery či podpořit jeho talent2.3520.651

Graf

47. Napište, prosím, vlastní zkušenost s jedincem vybočujícím z normálu, která Vás nejvíce ovlivnila:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- hyperaktivní děti a jak na ně - děti z problematické rodiny - matka samoživitelka alkoholička, občasný otčím kriminálník - řešeno i s policií, poradnou, fondem ohrožených dětí, sociálkou

- neslyšící dítě v kroužku - dlouhodobá práce s dětmi z Klokánku

dítě bylo nadané na znalosti zvířat, proto se hry a program upravoval tak, aby i tento jedinec našel uplatnění.

Dítě s Downovým syndromem (a všichni kldo jsou svým způsobem jiní). A stačí jen překonat ostych a nejistotu a objevit nový svět.

Hyperaktivní dítě s agresivními sklony

Chlapec (10let) zkratové chování. Měl chvíle, kdy byl agresivní. Bavilo ho ostatním bezdůvodně ubližovat. Nechtěl se zapojovat do žádné z činností. Nebo se naopak chtěl se všemi "mazlit" - pusinkovat, hladit...

chlapec s Aspergerovým syndromem se bez varování sám odebere do lesa, aniž by to nahlásil komukoliv z vedoucích

Je to oboustranný proces. nelze přistupovat se šablonovitým řešením a individuální přístup nutí i k osobnímu rozšiřování obzorů.

Jedinec s problémových chováním - otázka, zda je důležitější začlenit jej za velkého úsilí do kolektivu a nebo raději se věnovat rozvoji ostatních -kolektivu?

jezdí s náma na akce slepá holčička a všichni se o ni společně postaráme

Když na mě na poslední oddílové schůzce problémové dítě záměrně vylilo zbytek horké čokolády.

Nejvíce mě ovlivnila spolupráce na projektu, který byl pro děti z dětských domovů a zároveň pro handicapované sportovce. To, jak do všeho šli naplno i s jejich osudem...

nevím

Patrik Novák, dal bych to nerozebíral, protože je unikátní

Potřeba psychické odolnosti a zapojení sociálního cítění

práce s romským chlapcem ze skupiny olašských Romů (vyjimečný smysl pro spravedlnost a velká zásadovost).

Problematika spolupráce s těžce handicapovanou kolegyní.

přizpůsobit se jeho možnostem

sama mám specku, takže mě nepřekvapí žádný jedinec, mám zkušenosti jak s jedincem s handicapem, tak velmi talentovaným, je to pro mě obrovský přínos a hlavně seberealizace, výzva pracovat s někým, kdo vybočuje

Setkání po několika letech, pokračování v dobrých vztazích, ale zároveň vědomí, že vrozené poruchy chování nelze příliš ovlivnit, jen akceptovat a hledat jiné ztyčné body pro navazování a budování vztahů s druhými. Poznání, že je nutná otevřenost a vytovření dostaečně dobrých podmínek (aby se všichni zúčastnění cítili psychicky komfortně) při začleňování do kolektivu.

Setkání...ze začátku jsem nevěděl jak k němu přistupovat.

schopnost autistických dětí radovat se z pobytu a činností v zahradě

situace, která by mě vyloženě ovlivnila nenastala

specifika romských dětí

spolupráce s osobní asistentkou

Talentovaný jedinec mě naučil zabívat se i přes skupinové vyučování vždy každým zvlášť a bylo zapotřebí přes přichystaný program být vždy připraven více, aby se talentovaný jedinec nenudil.

těch případů bylo vícero a každý mě nějak ovlivnil, zajímavé je sledovat osudy těchto jedinců dále, u některých to dopadlo dobře a u některých bohužel ne

tlustá holčička z tlusté rodiny - motivací a vůlí se z ní stala příjemná mladá plnoštíhlá žádaná slečna

to jsou spíš drobnosti, nic převratného

Vyjímečný talent na moderní gymnastiku.

že z některých kdysi "problémových" dětí se stali mí pokračovatelé a spolupracovníci

48. Máte pocit, že Vaše snaha pozitivně ovlivnit vývoj dítěte či mladistvého, dopadá na úrodnou půdu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Někdy ano někdy ne4852,17 %22,43 %  
ano3841,3 %17,76 %  
nevím44,35 %1,87 %  
ne22,17 %0,93 %  

Graf

49. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6469,57 %29,91 %  
muž2830,43 %13,08 %  

Graf

50. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
27-35 let3436,96 %15,89 %  
18-26 let2931,52 %13,55 %  
36-50 let1920,65 %8,88 %  
51 let a více1010,87 %4,67 %  

Graf

51. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské5761,96 %26,64 %  
střední s maturitou2830,43 %13,08 %  
základní33,26 %1,4 %  
vyšší odborné33,26 %1,4 %  
střední bez maturity11,09 %0,47 %  

Graf

52. Je něco, co byste mi rádi sdělili? Jestli ano, tak mi to sem napište ;)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Ať je Mikin ještě dlouho takový ředitel jaký je! Nechci jiného!!!!

ať se vám to podaří

Bude možné se s výsledky dotazníkového šetření a celou bakalářskou prací někde seznámit? Děkuji.

budou někde výsledky?

Bylo by toho mnoho.

Dotazník je dobře připravený, ráda jsem ho vyplnila a skutečně nezabral mnoho času . Držím palce, ať bakalářka i vše "dále" dobře dopadá. R.L.

Doufám že vám to pomůže :-)

Hezké Vánoce

Hodně štěstí a pevných nervů u Bc:)

jen víc takových vedoucích!

Jsem rodič, proto je nesmyslné, abych musela povinně vyplnit otázku, ve kterém středisku volného času pracuji či vypomáhám. Něco jsem zatrhnout musela, zatrhla jsem Helceletovu, ale není to pravda, nepracuji a nevypomáhám nikde.

K otázce: 44. Máte pocit, že Vaše snaha pozitivně ovlivnit vývoj dítěte či mladistvého, dopadá na úrodnou půdu? U některých jedinců ano, u některých ne. Na tuto otázku se nedá odpovědět jednoznačně. K otázce 42. Pokuste se ohodnotit Vaši schopnost poradit si s jedincem začlenit ho do kolektivu pomoci mu dohnat mezery či podpořit jeho talent Tato otázka je spíše na osobní konzultaci. Takto se špatně odpovídá. Bylo by dobré, přijít se podívat, zdohnotit a doplnit rozhovorem.

Miluju tě :)

Na otázky by se precizněji odpovídalo, pokud by byly zaměřeny i na technickohospodářský a provozní personál, bez kterého se organizace neobejdou a jejichž činnost má značný vliv na kvalitu poskytovaných služeb.

rád bych, aby se to jednou stalo mým povoláním

Samozřejmě, že odpovědi na otázky nejsou jednoznačné a konkrétní práce je trošku složitější. Výsledky dotazníku lze použít pro statistický výpočet, ale nelze asi dělat hlubší závěry.

V Lužánkách přímo s dětmi nepracuji, ale vedu oddíl v Pionýru, který s Lužánkami spolupracuje a dalo by se říct "žije v symbióze" :-)

zajímají mě výsledky dotazníku.

zajímavá možnost tak vyplňovat dotazníček. Díky.

Zaujala mě otázka, jestli si myslím, že moje snaha padá na úrodnou půdu. Kdybych v té práci neviděla jakýkoliv odraz na dětech, nedělala bych ji. Myslím, že dlouhodobá zájmová činnost děti vychovává a mění. Jedná-li se o krátkodobé programy, musí být opravdu intenzivní, aby toto dokázali. U dlouhodobé činnosti jsem si tím ale naprosto jistá :)

53. Pobočku kterého střediska volného času v Brně navštěvuješ? (v případě, že jich navštěvuješ víc, uveď to středisko, které navštěvuješ nejvíce) [odvozená]

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lužánky3131 %14,49 %  
DDM Brno, Helceletova2121 %9,81 %  
DDM Junior Brno1515 %7,01 %  
Salesiánské centrum Brno-Líšeň1313 %6,07 %  
Lipka1212 %5,61 %  
Salesiánské centrum Brno-Žabovřesky88 %3,74 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Pobočku kterého střediska v Brně Vaše dítě navštěvuje? (v případě, že navštěvuje více středisek, vyberte to nejvíce navštěvované)

4. Máte představu, čím se středisko zabývá?

5. Zúčastňujete se též akcí pořádaných některým střediskem volného času?

6. Znáte i jiná střediska volného času v Brně než to, které navštěvuje Vaše dítě? (minimálně 1 možnost)

7. Myslíte si, že jsou pracovníci středisek volného času dostatečně kvalifikovaní?

8. Myslíte si, že jsou pracovníci střediska Vašimi pomocníky ve výchově Vašeho dítěte?

9. Pozorujete na Vašem dítěti nějakou pozitivní či negativní změnu způsobenou docházením do střediska?

14. Pobočku kterého střediska volného času v Brně navštěvuješ? (v případě, že jich navštěvuješ víc, uveď to středisko, které navštěvuješ nejvíce)

15. Jak jsi se o středisku dozvěděl/a? (minimálně 1 možnost)

16. Jak často do střediska docházíš?

17. Přišel/a jsi poprvé do střediska

18. Co se ti na středisku nejvíc líbí?

19. Ovlivňuje tě nějak středisko?

21. Změnilo se nějak tvoje chování od té doby, co navštěvuješ středisko?

22. Jak se tvoje chování změnilo?

23. Když máš nějaký problém (ve škole, v rodině nebo kdekoli jinde), jsou zdejší vedoucí:

24. Líbí se ti zdejší vybavení?

25. Jsi spokojený/á s nabídkou aktivit a kroužků, které středisko nabízí?

28. Jsi:

29. Kolik je ti let?

30. V jakém středisku volného času v Brně pracujete či vypomáháte? (pokud jich je více, vyberte středisko, kde se nacházíte nejvíce)

31. Práce s dětmi a mládeží je pro Vás: (seřaďte podle toho, jak byste možnosti seřadil/a v žebříčku hodnot - 1.místo nejvýše...)

32. Práci s dětmi berete jako

34. Jak dlouho se věnujete práci s dětmi a mládeží?

35. Kolik svého VOLNÉHO času (mimo pracovní dobu) věnujete práci s dětmi a mládeží?

39. S dětmi a mládeží pracujete převážně v oblasti:

40. Jedním z předpokladů úspěchu v práci s dětmi je i pedagogická připravenost. Pokuste se svou připravenost v jednotlivých oblastech v každém řádku oznámkovat jako ve škole: 1=výborně, 5=nedostatečná.

41. Své znalosti a zkušenosti si dále rozšiřujete:

42. Jste spokojen/a s vybaveností Vašeho pracoviště?

44. Pracoval/a jste nebo pracujete s jedincem vyčnívajícím z normálu? (handicap, talent, problémové chování)

45. S jakým z následujících případů jste se setkal/a?

46. Pokuste se ohodnotit Vaši schopnost: (1=výborná, 5=nedostatečná)

48. Máte pocit, že Vaše snaha pozitivně ovlivnit vývoj dítěte či mladistvého, dopadá na úrodnou půdu?

49. Jste:

50. Kolik je Vám let?

51. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

53. Pobočku kterého střediska volného času v Brně navštěvuješ? (v případě, že jich navštěvuješ víc, uveď to středisko, které navštěvuješ nejvíce) [odvozená]

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Pobočku kterého střediska v Brně Vaše dítě navštěvuje? (v případě, že navštěvuje více středisek, vyberte to nejvíce navštěvované)

4. Máte představu, čím se středisko zabývá?

5. Zúčastňujete se též akcí pořádaných některým střediskem volného času?

6. Znáte i jiná střediska volného času v Brně než to, které navštěvuje Vaše dítě? (minimálně 1 možnost)

7. Myslíte si, že jsou pracovníci středisek volného času dostatečně kvalifikovaní?

8. Myslíte si, že jsou pracovníci střediska Vašimi pomocníky ve výchově Vašeho dítěte?

9. Pozorujete na Vašem dítěti nějakou pozitivní či negativní změnu způsobenou docházením do střediska?

14. Pobočku kterého střediska volného času v Brně navštěvuješ? (v případě, že jich navštěvuješ víc, uveď to středisko, které navštěvuješ nejvíce)

15. Jak jsi se o středisku dozvěděl/a? (minimálně 1 možnost)

16. Jak často do střediska docházíš?

17. Přišel/a jsi poprvé do střediska

18. Co se ti na středisku nejvíc líbí?

19. Ovlivňuje tě nějak středisko?

21. Změnilo se nějak tvoje chování od té doby, co navštěvuješ středisko?

22. Jak se tvoje chování změnilo?

23. Když máš nějaký problém (ve škole, v rodině nebo kdekoli jinde), jsou zdejší vedoucí:

24. Líbí se ti zdejší vybavení?

25. Jsi spokojený/á s nabídkou aktivit a kroužků, které středisko nabízí?

28. Jsi:

29. Kolik je ti let?

30. V jakém středisku volného času v Brně pracujete či vypomáháte? (pokud jich je více, vyberte středisko, kde se nacházíte nejvíce)

31. Práce s dětmi a mládeží je pro Vás: (seřaďte podle toho, jak byste možnosti seřadil/a v žebříčku hodnot - 1.místo nejvýše...)

32. Práci s dětmi berete jako

34. Jak dlouho se věnujete práci s dětmi a mládeží?

35. Kolik svého VOLNÉHO času (mimo pracovní dobu) věnujete práci s dětmi a mládeží?

39. S dětmi a mládeží pracujete převážně v oblasti:

40. Jedním z předpokladů úspěchu v práci s dětmi je i pedagogická připravenost. Pokuste se svou připravenost v jednotlivých oblastech v každém řádku oznámkovat jako ve škole: 1=výborně, 5=nedostatečná.

41. Své znalosti a zkušenosti si dále rozšiřujete:

42. Jste spokojen/a s vybaveností Vašeho pracoviště?

44. Pracoval/a jste nebo pracujete s jedincem vyčnívajícím z normálu? (handicap, talent, problémové chování)

45. S jakým z následujících případů jste se setkal/a?

46. Pokuste se ohodnotit Vaši schopnost: (1=výborná, 5=nedostatečná)

48. Máte pocit, že Vaše snaha pozitivně ovlivnit vývoj dítěte či mladistvého, dopadá na úrodnou půdu?

49. Jste:

50. Kolik je Vám let?

51. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

53. Pobočku kterého střediska volného času v Brně navštěvuješ? (v případě, že jich navštěvuješ víc, uveď to středisko, které navštěvuješ nejvíce) [odvozená]

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Růžičková, L.Názor na střediska volného času v Brně (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://nazor-na-strediska-volneho-c.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.