Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Názor na TUL

Názor na TUL

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Kalčíková
Šetření:27. 03. 2012 - 08. 04. 2012
Počet respondentů:66
Počet otázek (max/průměr):12 / 10.77
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:60,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Hezký den,

děkuji, že odpovíte na můj dotazník. Bude sloužit jako vstupní podklad pro zpracování semestrální práce na projektový management. Týká se obecného názoru na Technickou univerzitu v Liberci a toho, jak je veřejnost obeznámena s její činností.

 

Ještě jednou děkuji za Váš čas věnovaný vyplňování.

 

BK

Odpovědi respondentů

1. Jak na vás působí TUL (její pověst, výsledky, ...) jako celek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neutrální dojem (ani výborný, ani špatný)3451,52 %51,52 %  
pozitivní dojem2639,39 %39,39 %  
negativní dojem69,09 %9,09 %  

Graf

2. Přiřaďte fakultám hodnocení, které si podle vás zaslouží na základě úrovně absolventů. (1- výborná, 2 - velmi dobrá, 3 - uspokojivá, 4 - neuspokojivá)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Ekonomická fakulta2.50.583
Strojní fakulta1.7270.501
Fakulta mechatroniky a mezioborových studijí1.8640.724
Fakulta textilní2.4550.854
Fakulta pedagogická2.4850.704
Fakulta umění a architektury2.2420.729
Ústav zdravotních a sociálních studijí2.2880.66

Graf

3. Jak hodnotíte vaši obeznámenost s děním na univerzitě mimo výuku - projekty a granty, výzkum, další činnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý2537,88 %37,88 %  
nedostatečný1827,27 %27,27 %  
dostatečný1218,18 %18,18 %  
chvalitebný1015,15 %15,15 %  
výborný11,52 %1,52 %  

Graf

4. Ocenili byste vyšší informovanost o dění na univerzitě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5177,27 %77,27 %  
ne1522,73 %22,73 %  

Graf

5. Zúčastnili byste se prezentační akce univerzity, která by přibližovala dění na univerzitě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3451,52 %51,52 %  
ano2030,3 %30,3 %  
ne1218,18 %18,18 %  

Graf

6. Jak hodnotíte kvalitu absolventů TUL (pokud jste schopni ohodnotit)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mají průměrnou kvalitu (nevyčnívají nad jinými absolventy)4374,14 %65,15 %  
Mají výbornou kvalitu (připraveni pro praxi)1017,24 %15,15 %  
Mají špatnou kvalitu (ve srovnání s jinými absolventy jsou horší)58,62 %7,58 %  

Graf

7. Uveďte, prosím, kraj vašeho bydliště.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Liberecký2131,82 %31,82 %  
Středočeský1522,73 %22,73 %  
Královéhradecký1522,73 %22,73 %  
Ústecký57,58 %7,58 %  
Praha57,58 %7,58 %  
Pardubický23,03 %3,03 %  
Jihočeský11,52 %1,52 %  
Zlínský11,52 %1,52 %  
Olomoucký11,52 %1,52 %  

Graf

8. Uveďte, prosím, váš věk.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 255481,82 %81,82 %  
15 - 20812,12 %12,12 %  
26 - 3023,03 %3,03 %  
31 - 3511,52 %1,52 %  
36 - 4011,52 %1,52 %  

Graf

9. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3350 %50 %  
muž3350 %50 %  

Graf

10. Jaké je vaše povolání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student VŠ5887,88 %87,88 %  
Zaměstnanec34,55 %4,55 %  
Nezaměstnaný23,03 %3,03 %  
OSVČ11,52 %1,52 %  
Zaměstnavatel11,52 %1,52 %  
Student SŠ11,52 %1,52 %  

Graf

11. Pokud jste student VŠ, uveďte prosím její celý název. (Pokud jím nejste, otázku vynechte.)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Technická univerzita v Liberci2340,35 %34,85 %  
TUL1221,05 %18,18 %  
Technická univerzita Liberec1017,54 %15,15 %  
Technická unoverzita v Liberci11,75 %1,52 %  
TUL Ekonomická faktulta11,75 %1,52 %  
TUL Strojní11,75 %1,52 %  
UPCE11,75 %1,52 %  
Univerzita Karlova v Praze11,75 %1,52 %  
masarykova univerzita11,75 %1,52 %  
VŠE11,75 %1,52 %  
ostatní odpovědi TUL, textilní fakulta
České Vysoké Učení Technické v Praze
vsfs
Karlova univerzita
všh
58,77 %7,58 % 

Graf

12. Pokud jste student SŠ, uveďte prosím její celý název a město, kde studujete. (Pokud jím nejste, otázku vynechte.)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hotelová škola Poděbrady150 %1,52 %  
vysoká škola finanční a správní praha150 %1,52 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak na vás působí TUL (její pověst, výsledky, ...) jako celek?

2. Přiřaďte fakultám hodnocení, které si podle vás zaslouží na základě úrovně absolventů. (1- výborná, 2 - velmi dobrá, 3 - uspokojivá, 4 - neuspokojivá)

3. Jak hodnotíte vaši obeznámenost s děním na univerzitě mimo výuku - projekty a granty, výzkum, další činnosti?

4. Ocenili byste vyšší informovanost o dění na univerzitě?

5. Zúčastnili byste se prezentační akce univerzity, která by přibližovala dění na univerzitě?

6. Jak hodnotíte kvalitu absolventů TUL (pokud jste schopni ohodnotit)?

7. Uveďte, prosím, kraj vašeho bydliště.

8. Uveďte, prosím, váš věk.

9. Jste?

10. Jaké je vaše povolání?

11. Pokud jste student VŠ, uveďte prosím její celý název. (Pokud jím nejste, otázku vynechte.)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak na vás působí TUL (její pověst, výsledky, ...) jako celek?

2. Přiřaďte fakultám hodnocení, které si podle vás zaslouží na základě úrovně absolventů. (1- výborná, 2 - velmi dobrá, 3 - uspokojivá, 4 - neuspokojivá)

3. Jak hodnotíte vaši obeznámenost s děním na univerzitě mimo výuku - projekty a granty, výzkum, další činnosti?

4. Ocenili byste vyšší informovanost o dění na univerzitě?

5. Zúčastnili byste se prezentační akce univerzity, která by přibližovala dění na univerzitě?

6. Jak hodnotíte kvalitu absolventů TUL (pokud jste schopni ohodnotit)?

7. Uveďte, prosím, kraj vašeho bydliště.

8. Uveďte, prosím, váš věk.

9. Jste?

10. Jaké je vaše povolání?

11. Pokud jste student VŠ, uveďte prosím její celý název. (Pokud jím nejste, otázku vynechte.)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kalčíková, B.Názor na TUL (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://nazor-na-tul.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.