Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Názor studentů na výuku biologie

Názor studentů na výuku biologie

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Jurajdová
Šetření:04. 12. 2008 - 18. 12. 2008
Počet respondentů:180
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.75
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:37 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník má sloužit jako stěžejní část mé seminární práce na téma - Názory dnešních studentů na výuku biologie. Ráda bych zjistila, co studentům na výuce biologie vyhovuje, co se jim líbí a co jim naopak vadí.

Odpovědi respondentů

1. Váš věk

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
163621,3 %20 %  
173118,34 %17,22 %  
182514,79 %13,89 %  
152414,2 %13,33 %  
19116,51 %6,11 %  
21105,92 %5,56 %  
2284,73 %4,44 %  
2074,14 %3,89 %  
1474,14 %3,89 %  
2531,78 %1,67 %  
ostatní odpovědi 23
12
13
24
26
30
74,14 %3,89 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:17.4
Minimum:14
Maximum:22
Variační rozpětí:8
Rozptyl:4
Směrodatná odchylka:2
Medián:17
Modus:16

Graf

2. Biologie jako předmět mě baví

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5028,25 %27,78 %  
souhlasím4625,99 %25,56 %  
spíše nesouhlasím4324,29 %23,89 %  
nesouhlasím2916,38 %16,11 %  
nevím95,08 %5 %  

Graf

3. Biologii považuji za důležitý předmět (vzhledem k budoucnosti)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4224 %23,33 %  
souhlasím4224 %23,33 %  
spíše nesouhlasím3821,71 %21,11 %  
nesouhlasím2816 %15,56 %  
nevím2514,29 %13,89 %  

Graf

4. Svého učitele (učitelku) biologie mám rád(a)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5430,51 %30 %  
souhlasím5028,25 %27,78 %  
nesouhlasím3620,34 %20 %  
spíše nesouhlasím2212,43 %12,22 %  
nevím158,47 %8,33 %  

Graf

5. Hodiny biologie jsou zajímavé a nenudím se

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5732,39 %31,67 %  
nesouhlasím4022,73 %22,22 %  
spíše nesouhlasím3620,45 %20 %  
souhlasím2815,91 %15,56 %  
nevím158,52 %8,33 %  

Graf

6. V hodinách biologie máme dostatek názorných ukázek

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5631,64 %31,11 %  
spíše nesouhlasím4827,12 %26,67 %  
souhlasím3419,21 %18,89 %  
nesouhlasím2413,56 %13,33 %  
nevím158,47 %8,33 %  

Graf

7. Dvě hodiny biologie týdně jsou dostatečné

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím9251,98 %51,11 %  
spíše souhlasím3922,03 %21,67 %  
nesouhlasím2011,3 %11,11 %  
nevím137,34 %7,22 %  
spíše nesouhlasím137,34 %7,22 %  

Graf

8. Některé podněty z hodiny biologie jsem již využila i ve svém volném čase

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím4223,86 %23,33 %  
souhlasím4223,86 %23,33 %  
spíše souhlasím4123,3 %22,78 %  
nesouhlasím3318,75 %18,33 %  
nevím1810,23 %10 %  

Graf

9. Nové pojmy jsou mi dostatečně vysvětleny a rozumím jim (bez dodatečného samostudia či dohledávání informací)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5832,95 %32,22 %  
souhlasím4223,86 %23,33 %  
spíše nesouhlasím3218,18 %17,78 %  
nesouhlasím3017,05 %16,67 %  
nevím147,95 %7,78 %  

Graf

10. Chtěl(a) bych se biologií věnovat i v budoucnu (studium na VŠ apod.)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím9554,29 %52,78 %  
souhlasím2614,86 %14,44 %  
nevím2011,43 %11,11 %  
spíše nesouhlasím1910,86 %10,56 %  
spíše souhlasím158,57 %8,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Chtěl(a) bych se biologií věnovat i v budoucnu (studium na VŠ apod.)

  • odpověď nesouhlasím:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 2. Biologie jako předmět mě baví

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Váš věk

2. Biologie jako předmět mě baví

3. Biologii považuji za důležitý předmět (vzhledem k budoucnosti)

4. Svého učitele (učitelku) biologie mám rád(a)

5. Hodiny biologie jsou zajímavé a nenudím se

6. V hodinách biologie máme dostatek názorných ukázek

7. Dvě hodiny biologie týdně jsou dostatečné

8. Některé podněty z hodiny biologie jsem již využila i ve svém volném čase

9. Nové pojmy jsou mi dostatečně vysvětleny a rozumím jim (bez dodatečného samostudia či dohledávání informací)

10. Chtěl(a) bych se biologií věnovat i v budoucnu (studium na VŠ apod.)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Váš věk

2. Biologie jako předmět mě baví

3. Biologii považuji za důležitý předmět (vzhledem k budoucnosti)

4. Svého učitele (učitelku) biologie mám rád(a)

5. Hodiny biologie jsou zajímavé a nenudím se

6. V hodinách biologie máme dostatek názorných ukázek

7. Dvě hodiny biologie týdně jsou dostatečné

8. Některé podněty z hodiny biologie jsem již využila i ve svém volném čase

9. Nové pojmy jsou mi dostatečně vysvětleny a rozumím jim (bez dodatečného samostudia či dohledávání informací)

10. Chtěl(a) bych se biologií věnovat i v budoucnu (studium na VŠ apod.)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Jurajdová, Z.Názor studentů na výuku biologie (výsledky průzkumu), 2008. Dostupné online na https://nazor-studentu-na-vyuku-biologie.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.