Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Názor obyvatelstva na těžební limity

Názor obyvatelstva na těžební limity

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Žáková
Šetření:15. 03. 2015 - 31. 03. 2015
Počet respondentů:249
Počet otázek (max/průměr):23 / 21.7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsme studentky Hornicko-geologické fakulty a chtěly bychom Vás poprosit o vyplnění tohoto dotazníku. Cílem výzkumu je zjištění Vašeho názoru na těžební limity a zodpovězení otázky zda preferujete práci nebo životní prostředí. Rády bychom Vám přiblížily pojem, který se v tomto dotazníku vyskytuje. Tímto pojmem jsou těžební limity, což jsou hranice, za které se nesmí těžit.

Dotazník vyplňte zaškrtnutím správné odpovědi, není-li uvedeno jinak. Děkujeme předem za vyplnění.

Odpovědi respondentů

Oblast Životní prostředí

1. Ve kterém kraji České republiky máte trvalý pobyt?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Moravskoslezský kraj13453,82 %53,82 %  
Ústecký kraj6526,1 %26,1 %  
Praha124,82 %4,82 %  
olomoucký83,21 %3,21 %  
Středočeský52,01 %2,01 %  
Jihomoravský52,01 %2,01 %  
Zlínský41,61 %1,61 %  
Plzeňský31,2 %1,2 %  
Vysočina20,8 %0,8 %  
jm10,4 %0,4 %  
pce10,4 %0,4 %  
jihomoravský ( brněnský )10,4 %0,4 %  
Plzeňský kraj10,4 %0,4 %  
Pzeňský10,4 %0,4 %  
Liberecký10,4 %0,4 %  
Pardubický10,4 %0,4 %  
Olomoucký kraj10,4 %0,4 %  
Jihomoraskýv10,4 %0,4 %  
Královéhradecký10,4 %0,4 %  
Pardubický kraj10,4 %0,4 %  

Graf

2. Jak byste ohodnotil/a kvalitu ovzduší v místě Vašeho bydliště?

Ohodnoťte podle důležitosti. (1 nejčistší - 5 nejhorší)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
Nejčistší vs. Nejhorší1-2-3-4-53.1731.283

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

3. Co Vás nejvíce znepokojuje na stavu životního prostředí?

Ohodnoťte podle důležitosti. (1 nejvíce znepokojuje, 5 nejméně znepokojuje)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

4. V jakém typu obydlí bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Panelový dům11847,39 %47,39 %  
Rodinný dům9638,55 %38,55 %  
Bytovka3012,05 %12,05 %  
Chata31,2 %1,2 %  
Bytový dům10,4 %0,4 %  
činžovní dům10,4 %0,4 %  

Graf

5. Jaký zdroj používáte k vytápění?

Možnost zaškrtnout více odpovědí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ústřední topení11546,18 %46,18 %  
Zemní plyn7329,32 %29,32 %  
Dřevo5522,09 %22,09 %  
Elektřina197,63 %7,63 %  
Černé uhlí197,63 %7,63 %  
Hnědé uhlí135,22 %5,22 %  
Koks72,81 %2,81 %  
Tepelné čerpadlo62,41 %2,41 %  
Dálkové vytápění s různámi primárními palivy10,4 %0,4 %  
Biomasa10,4 %0,4 %  
slunce10,4 %0,4 %  
krb10,4 %0,4 %  
radiator, deka, teple fusky10,4 %0,4 %  

Graf

6. Která z následujících věcí podle Vás ohrožuje kvalitu životního prostředí, v rámci těžby nerostných surovin?

Ohodnoťte podle důležitosti. (1 nejvíce ohrožující, 5 nejméně ohrožující)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

Oblast hornictví

7. Jak byste ohodnotili kvalitu uhlí v České republice?

Ohodnoťte na stupnici, jako známkou ve škole. (1 kvalitní - 5 nekvalitní)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
kvalitní vs. nekvalitní1-2-3-4-52.2670.756

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

8. Jak byste ohodnotili významnost těžebních limitů pro následující sektory?

Ohodnoťte podle důležitosti. (1 nejvíce významný, 4 nejméně významný)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

9. Jste pro prolomení těžebních limitů?

V případě odpovědi Ano za určitých podmínek, přejděte na následující otázku, v opačném případě jí ignorujte.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Ano, za určitých podmínekotázka č. 10, Nevímotázka č. 11, Neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8534,14 %34,14 %  
Ano, za určitých podmínek7429,72 %29,72 %  
Nevím5622,49 %22,49 %  
Ano3413,65 %13,65 %  

Graf

10. Za jakých podmínek jste pro prolomení těžebních limitů?

Možnost zaškrtnutí více odpovědí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Po vytěžení ložiska bude provedena rekultivace území6484,21 %25,7 %  
Dostatečné odškodnění obyvatel dotčených území5471,05 %21,69 %  
Efektivní využití uhlí3343,42 %13,25 %  
zanechání práce pro zaměstnance!11,32 %0,4 %  
Po vytěžení ložiska bude provedena pořádná (nikoliv formální) rekultivace území11,32 %0,4 %  
Že dotyčný těžař bude provozovat ten důl na Ostravsku, který se má zavřít. 11,32 %0,4 %  
Nepřípustnost vyvlasňování pozemků11,32 %0,4 %  
těžila by pouze státní firma11,32 %0,4 %  

Graf

11. Jakou důležitost přikládáte k uvedeným příkladům, kdyby došlo k prolomení těžebních limitů?

Ohodnoťte podle důležitosti. (1 nejvíce důležitý, 5 nejméně důležitý)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

12. 12. Zúčastnili byste se referenda, které by se týkalo prolomení těžebních limitů?

Pokud jste odpověděli ano, přejděte na následující otázku. Pokud jste odpověděli jinak, následující otázku ignorujte.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 13, Nevímotázka č. 14, Neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9738,96 %38,96 %  
Nevím8433,73 %33,73 %  
Ne6827,31 %27,31 %  

Graf

13. Myslíte si, že by v případném referendu o prolomení těžebních limitů měli hlasovat pouze obyvatelé dotčeného kraje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3434,69 %13,65 %  
Ano3030,61 %12,05 %  
Ne2424,49 %9,64 %  
Spíše ne1010,2 %4,02 %  

Graf

Oblast Preference práce nebo životního prostředí

14. Pracujete Vy, nebo někdo z Vašeho okolí ve společnosti, jehož se týká tato problematika?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne17570,28 %70,28 %  
ano6626,51 %26,51 %  
nevím83,21 %3,21 %  

Graf

15. Co by podle Vás měl stát brát v úvahu, při rozhodování o těžebních limitech?

Možnost zaškrtnout více odpovědí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ochrana životního prostředí19076,31 %76,31 %  
Zvýšení zaměstnanosti12951,81 %51,81 %  
Zachování přírodních zdrojů12449,8 %49,8 %  
Podpora surovinové politiky státu6325,3 %25,3 %  
Budoucnost země, zachování i kulturního dědictví10,4 %0,4 %  
Zda musíme vyvážet elektřinu do zahraničí.10,4 %0,4 %  
postavení lidí co tam žijí - bydlení10,4 %0,4 %  
Historické dědictví, vazba obyvatel na lokalitu10,4 %0,4 %  
rušení sídelních jednotek - stěhování obyvatel10,4 %0,4 %  
Ztráta prac.míst UNIPETROL 10000!10,4 %0,4 %  
A jak se to dotkne (hluk ap.) lidí v okolí..10,4 %0,4 %  
renovace tezeneho mista zalesneni10,4 %0,4 %  
tržní odškodnění obyvatel10,4 %0,4 %  
svoboda rozhodnutí mezi majiteli pozemků a těžební společností10,4 %0,4 %  
Nic, stát nesmí do vztahu majitel pozemku - zájemce o těžbu nijak zasahovat10,4 %0,4 %  
Zachování domů, obcí, zemědělské a lesní půdy10,4 %0,4 %  
Obyvatele 10,4 %0,4 %  

Graf

16. Jak jsou pro Vás důležité následující faktory?

Ohodnoťte podle stupně důležitosti. (1 nejvíce důležitý, 5 nejméně důležitý)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

17. Byli byste ochotní se přestěhovat ze svého domova o několik kilometrů v případě nabídky práce v těžební společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9939,76 %39,76 %  
Spíše ne6626,51 %26,51 %  
Spíše ano4919,68 %19,68 %  
Ano145,62 %5,62 %  
Je mi to jedno104,02 %4,02 %  
vyšší plat10,4 %0,4 %  
Přestěhovat se za prací by problém nebyl, opustit rodinné památky ano.10,4 %0,4 %  
nepracoval bych v těžební společnosti, ale přestěhuji se klidně i na jiný kontinent10,4 %0,4 %  
extrémní mzda10,4 %0,4 %  
platové10,4 %0,4 %  
dostatečné odškodnění10,4 %0,4 %  
kdybych omládl(jsem starobní důchodce)10,4 %0,4 %  
Nabídka smlouvy na dobu neurčitou, lukrativní plat, možnost lázní ap., ekologické a revitalizační programy10,4 %0,4 %  
ubytovani, plat previsujici stAndart10,4 %0,4 %  
Když to bude pro mě dlouhodobě výhodné10,4 %0,4 %  
Za předpokladu, že by to byla práce, která mě baví a dostatečně finančně zabezpečí.10,4 %0,4 %  

Graf

Oblast Identifikace respondenta

18. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena13855,42 %55,42 %  
Muž11144,58 %44,58 %  

Graf

19. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36-456827,31 %27,31 %  
26-356124,5 %24,5 %  
46-605522,09 %22,09 %  
18-255321,29 %21,29 %  
61 a více124,82 %4,82 %  

Graf

20. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou10140,56 %40,56 %  
Vysokoškolské9839,36 %39,36 %  
Středoškolské bez maturity3112,45 %12,45 %  
Základní124,82 %4,82 %  
Vyšší odborné52,01 %2,01 %  
Bc.10,4 %0,4 %  
student10,4 %0,4 %  

Graf

21. V jakém pracovním poměru se nacházíte?

Možnost zaškrtnout více odpovědí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanecký poměr15963,86 %63,86 %  
Student4016,06 %16,06 %  
OSVČ218,43 %8,43 %  
Nezaměstnaný197,63 %7,63 %  
Zaměstnavatel72,81 %2,81 %  
invalidní důchodce41,61 %1,61 %  
Důchodce41,61 %1,61 %  
důchod41,61 %1,61 %  
Mateřská dovolená31,2 %1,2 %  
investor10,4 %0,4 %  
rentier10,4 %0,4 %  
prduch (pracující důchodce)10,4 %0,4 %  
důchodkyně10,4 %0,4 %  

Graf

22. Pracujete v oblasti hornictví?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne23895,58 %95,58 %  
ano114,42 %4,42 %  

Graf

23. Kdo Vás oslovil s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Martina Žáková3514,06 %14,06 %  
Sabina Šebestová3012,05 %12,05 %  
Lucie Stupková2911,65 %11,65 %  
Věra Slabá2510,04 %10,04 %  
nikdo176,83 %6,83 %  
Lukáš Hruška145,62 %5,62 %  
Michaela Havránková135,22 %5,22 %  
Stupková Lucie114,42 %4,42 %  
Alena Skalová114,42 %4,42 %  
Olga Klokočová104,02 %4,02 %  
ostatní odpovědi Bc. Stupková Lucie
Klokočová Olga
Olina Klokočová
Patrik Vašička
nikdo, našel jsem ho na internetu
vyplň to
Provozovatel vyplnto
Nikdo, narazila jsem na něj náhodně na vyplnto.cz.
Zaujalo mě téma na vyplnto.cz.
sám aktivně vyplňuji na www.vyplnto.cz co si sám vyberu - k čemu mám co říct
nikdo, je to jen moje iniciativa
Žáková Martina
Šebestová Sabina
Bc. Sabina Šebestová
Sestra
spolupracovnice
Věrka
Věrka Slabá
Kolegyně
kolega
Lucie Stupilová
studentka horního oboru
Sabina Sebestova
dcera
Kamarádka
dotazník jsem našel sám
kolegyně z práce
Olga Klokocova
Martina Žáková - neteř
kolega v práci (dálkově studující)
Student
Hruška Lukáš
nikdo, zajímá mě tzo
Havránková Michaela
Bc. Olina Klokočová
Náhodou jsem jej našel, předtím jsem vyplňoval jinou anketu o úplně jiném tématu
Lucinka Stupková
Lukáš Makrela Hruška
Bc. Lucie Stupková
kamarád
Andrea Kotrcová
zájem o tuto problematiku
nikdo, našla jsem ho na vyplnto.cz
Vy
Simona Šebestová
múza
Nikdo, našla jsem ho na vyplň.to
nikdo, prokrastinuji a tak si procházím dotazníky na vyplnto :)
známý (narodila jsem se v Ústeckém kraji)
Šárka Žáková
5421,69 %21,69 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 8 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Ve kterém kraji České republiky máte trvalý pobyt?

 • odpověď Moravskoslezský kraj:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sabina Šebestová na otázku 23. Kdo Vás oslovil s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Stupková Lucie na otázku 23. Kdo Vás oslovil s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Věra Slabá na otázku 23. Kdo Vás oslovil s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nejčistší [1-2-3-4-5] Nejhorší: 5 na otázku 2. Jak byste ohodnotil/a kvalitu ovzduší v místě Vašeho bydliště?
 • odpověď Ústecký kraj:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Alena Skalová na otázku 23. Kdo Vás oslovil s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Michaela Havránková na otázku 23. Kdo Vás oslovil s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Olga Klokočová na otázku 23. Kdo Vás oslovil s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lukáš Hruška na otázku 23. Kdo Vás oslovil s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku?

4. V jakém typu obydlí bydlíte?

 • odpověď Rodinný dům:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dřevo na otázku 5. Jaký zdroj používáte k vytápění?

8. Jak byste ohodnotili významnost těžebních limitů pro následující sektory?

 • odpověď Stát=neumím posoudit:
  • 7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Těžební společnost=neumím posoudit na otázku 8. Jak byste ohodnotili významnost těžebních limitů pro následující sektory?
 • odpověď Těžební společnost=1:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Praha na otázku 1. Ve kterém kraji České republiky máte trvalý pobyt?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Michaela Havránková na otázku 23. Kdo Vás oslovil s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku?
 • odpověď Zaměstnanci=neumím posoudit:
  • 8.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Těžební společnost=neumím posoudit na otázku 8. Jak byste ohodnotili významnost těžebních limitů pro následující sektory?

9. Jste pro prolomení těžebních limitů?

 • odpověď Ano, za určitých podmínek:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Po vytěžení ložiska bude provedena rekultivace území na otázku 10. Za jakých podmínek jste pro prolomení těžebních limitů?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dostatečné odškodnění obyvatel dotčených území na otázku 10. Za jakých podmínek jste pro prolomení těžebních limitů?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Efektivní využití uhlí na otázku 10. Za jakých podmínek jste pro prolomení těžebních limitů?

11. Jakou důležitost přikládáte k uvedeným příkladům, kdyby došlo k prolomení těžebních limitů?

 • odpověď Nižší cena uhlí=neumím posoudit:
  • 12.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnání=neumím posoudit na otázku 11. Jakou důležitost přikládáte k uvedeným příkladům, kdyby došlo k prolomení těžebních limitů?
 • odpověď Proniknutí na zahraniční trh=neumím posoudit:
  • 7.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zvýšení zásoby uhlí=neumím posoudit na otázku 11. Jakou důležitost přikládáte k uvedeným příkladům, kdyby došlo k prolomení těžebních limitů?
  • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nižší cena uhlí=neumím posoudit na otázku 11. Jakou důležitost přikládáte k uvedeným příkladům, kdyby došlo k prolomení těžebních limitů?
  • 7.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnání=neumím posoudit na otázku 11. Jakou důležitost přikládáte k uvedeným příkladům, kdyby došlo k prolomení těžebních limitů?

12. 12. Zúčastnili byste se referenda, které by se týkalo prolomení těžebních limitů?

 • odpověď Ano:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 13. Myslíte si, že by v případném referendu o prolomení těžebních limitů měli hlasovat pouze obyvatelé dotčeného kraje?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 13. Myslíte si, že by v případném referendu o prolomení těžebních limitů měli hlasovat pouze obyvatelé dotčeného kraje?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne na otázku 13. Myslíte si, že by v případném referendu o prolomení těžebních limitů měli hlasovat pouze obyvatelé dotčeného kraje?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 13. Myslíte si, že by v případném referendu o prolomení těžebních limitů měli hlasovat pouze obyvatelé dotčeného kraje?

15. Co by podle Vás měl stát brát v úvahu, při rozhodování o těžebních limitech?

 • odpověď Zvýšení zaměstnanosti:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 22. Pracujete v oblasti hornictví?

19. Kolik je Vám let?

 • odpověď 18-25:
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student na otázku 21. V jakém pracovním poměru se nacházíte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Ve kterém kraji České republiky máte trvalý pobyt?

2. Jak byste ohodnotil/a kvalitu ovzduší v místě Vašeho bydliště?

3. Co Vás nejvíce znepokojuje na stavu životního prostředí?

4. V jakém typu obydlí bydlíte?

5. Jaký zdroj používáte k vytápění?

6. Která z následujících věcí podle Vás ohrožuje kvalitu životního prostředí, v rámci těžby nerostných surovin?

7. Jak byste ohodnotili kvalitu uhlí v České republice?

8. Jak byste ohodnotili významnost těžebních limitů pro následující sektory?

9. Jste pro prolomení těžebních limitů?

10. Za jakých podmínek jste pro prolomení těžebních limitů?

11. Jakou důležitost přikládáte k uvedeným příkladům, kdyby došlo k prolomení těžebních limitů?

12. 12. Zúčastnili byste se referenda, které by se týkalo prolomení těžebních limitů?

13. Myslíte si, že by v případném referendu o prolomení těžebních limitů měli hlasovat pouze obyvatelé dotčeného kraje?

14. Pracujete Vy, nebo někdo z Vašeho okolí ve společnosti, jehož se týká tato problematika?

15. Co by podle Vás měl stát brát v úvahu, při rozhodování o těžebních limitech?

16. Jak jsou pro Vás důležité následující faktory?

17. Byli byste ochotní se přestěhovat ze svého domova o několik kilometrů v případě nabídky práce v těžební společnosti?

18. Jaké je Vaše pohlaví?

19. Kolik je Vám let?

20. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

21. V jakém pracovním poměru se nacházíte?

22. Pracujete v oblasti hornictví?

23. Kdo Vás oslovil s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Ve kterém kraji České republiky máte trvalý pobyt?

2. Jak byste ohodnotil/a kvalitu ovzduší v místě Vašeho bydliště?

3. Co Vás nejvíce znepokojuje na stavu životního prostředí?

4. V jakém typu obydlí bydlíte?

5. Jaký zdroj používáte k vytápění?

6. Která z následujících věcí podle Vás ohrožuje kvalitu životního prostředí, v rámci těžby nerostných surovin?

7. Jak byste ohodnotili kvalitu uhlí v České republice?

8. Jak byste ohodnotili významnost těžebních limitů pro následující sektory?

9. Jste pro prolomení těžebních limitů?

10. Za jakých podmínek jste pro prolomení těžebních limitů?

11. Jakou důležitost přikládáte k uvedeným příkladům, kdyby došlo k prolomení těžebních limitů?

12. 12. Zúčastnili byste se referenda, které by se týkalo prolomení těžebních limitů?

13. Myslíte si, že by v případném referendu o prolomení těžebních limitů měli hlasovat pouze obyvatelé dotčeného kraje?

14. Pracujete Vy, nebo někdo z Vašeho okolí ve společnosti, jehož se týká tato problematika?

15. Co by podle Vás měl stát brát v úvahu, při rozhodování o těžebních limitech?

16. Jak jsou pro Vás důležité následující faktory?

17. Byli byste ochotní se přestěhovat ze svého domova o několik kilometrů v případě nabídky práce v těžební společnosti?

18. Jaké je Vaše pohlaví?

19. Kolik je Vám let?

20. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

21. V jakém pracovním poměru se nacházíte?

22. Pracujete v oblasti hornictví?

23. Kdo Vás oslovil s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Žáková, M.Názor obyvatelstva na těžební limity (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://nazor-tezebni-limity.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.