Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Názor veřejnosti na finanční poradenství

Názor veřejnosti na finanční poradenství

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vojtěch Pařízek
Šetření:30. 04. 2012 - 07. 05. 2012
Počet respondentů:240
Počet otázek (max/průměr):35 / 9.48
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, velice Vás prosím o vyplnění krátkého dotazníku, který použiju k mé bakalářské práci zaměřující se všeobecně na  finanční poradenství. Práce zkoumá hlavně názor veřejnosti na tuto problematiku. 

Velice Vám děkuji a přeji pěkný den.

Odpovědi respondentů

1. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [15-26otázka č. 2, 26 a víceotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-2619882,5 %82,5 %  
26 a více4217,5 %17,5 %  

Graf

2. Uzavřeli jste někdy nějakou smlouvu s finančním poradcem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne16181,31 %67,08 %  
Ano3718,69 %15,42 %  

Graf

3. Jaký vztah (názor) jste měl/a k finančnímu poradenství před setkáním s poradcem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Spíše kladnýotázka č. 4, Spíše zápornýotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše záporný2259,46 %9,17 %  
Spíše kladný1540,54 %6,25 %  

Graf

4. Změnil se Váš vztah k finančnímu poradenství po setkání s poradcem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, kladným směremotázka č. 5, Ano, záporným směremotázka č. 5, Ne, vše proběhlo podle očekávání (podle původních představ)otázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, vše proběhlo podle očekávání (podle původních představ)2054,05 %8,33 %  
Ano, kladným směrem1232,43 %5 %  
Ano, záporným směrem513,51 %2,08 %  

Graf

5. Přišlo Vám, že se Vám snaží poradce spíše poradit, nebo jen umluvit k podepsání nějáké smlouvy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Poradit2464,86 %10 %  
Umluvit1540,54 %6,25 %  

Graf

6. Podepsali jste někdy smlouvu na produkt, který jste vlastně vůbec nepotřebovali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2567,57 %10,42 %  
Ano1232,43 %5 %  

Graf

7. Staral se o Vás poradce i v budoucnu (zavoláním, setkáním, ..) ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, zavolal, nebo jsme se setkali.otázka č. 8, Ne, už jsem o něm neslyšel.otázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, zavolal, nebo jsme se setkali.2978,38 %12,08 %  
Ne, už jsem o něm neslyšel.821,62 %3,33 %  

Graf

8. Budete i příště využívat služeb poradce, nebo si sjednáte dané produkty sami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Spíše anootázka č. 9, Spíše samiotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano2362,16 %9,58 %  
Spíše sami1437,84 %5,83 %  

Graf

9. Poskytl jste svému finančnímu poradci kontakty na své známé?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 10, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1951,35 %7,92 %  
Ne1848,65 %7,5 %  

Graf

10. Snažil se Vás poradce přemluvit, abyste začal/a také pracovat jako finanční poradce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2259,46 %9,17 %  
Ne1540,54 %6,25 %  

Graf

11. Jak jste se rozhodl/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Zkusit to → konec dotazníku, Nemám zájem → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám zájem2978,38 %12,08 %  
Zkusit to821,62 %3,33 %  

Graf

12. Jaký máte vztah k finančnímu poradenství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Spíše kladnýotázka č. 13, Spíše zápornýotázka č. 13, Žádný, neřeším..otázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše záporný8754,04 %36,25 %  
Žádný, neřeším..5131,68 %21,25 %  
Spíše kladný2314,29 %9,58 %  

Graf

13. Slýchali jste dosud o finančním poradenství spíše v kladném slova smyslu, nebo záporném?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Kladnémotázka č. 14, Zápornémotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Záporném10665,84 %44,17 %  
Kladném5534,16 %22,92 %  

Graf

14. Budete si v budoucnu řešit své finance sami, nebo uvažujete využít služeb poradce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Spíše samiotázka č. 15, Nechám si poraditotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše sami11772,67 %48,75 %  
Nechám si poradit4427,33 %18,33 %  

Graf

15. Kontaktoval Vás někdy v minulosti finanční poradce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 16, Neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10867,08 %45 %  
Ne5332,92 %22,08 %  

Graf

16. Mýslíte si, že většina poradců chce opravdu poradit, nebo jen co uzavřít co nejvíce smluv?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Poraditotázka č. 17, Uzavřít co nejvíce smluvotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Uzavřít co nejvíce smluv14690,68 %60,83 %  
Poradit159,32 %6,25 %  

Graf

17. Snažil se Vás už někdo přesvědčit, že máte zkusit pracovat jako finanční poradce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 18, Neotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10363,98 %42,92 %  
Ne5836,02 %24,17 %  

Graf

18. Přemýšlel/a jste o práci jako finanční poradce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Spíše ano → konec dotazníku, Spíše ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne14288,2 %59,17 %  
Spíše ano1911,8 %7,92 %  

Graf

19. Uzavřeli jste někdy nějakou smlouvu s finančním poradcem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 20, Neotázka č. 29].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2150 %8,75 %  
Ne2150 %8,75 %  

Graf

20. Jaký vztah (názor) jste měl/a k finančnímu poradenství před setkáním s poradcem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Spíše kladnýotázka č. 21, Spíše zápornýotázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše záporný1361,9 %5,42 %  
Spíše kladný838,1 %3,33 %  

Graf

21. Změnil se Váš vztah k finančnímu poradenství po setkání s poradcem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, pozitivním směremotázka č. 22, Ano, negativním směremotázka č. 22, Ne, všechno proběhlo podle představ.otázka č. 22].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, pozitivním směrem1361,9 %5,42 %  
Ne, všechno proběhlo podle představ.523,81 %2,08 %  
Ano, negativním směrem314,29 %1,25 %  

Graf

22. Přišlo Vám, že se Vám snaží poradce spíše poradit, nebo jen umluvit k podepsání nějáké smlouvy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Poradit1466,67 %5,83 %  
Umluvit838,1 %3,33 %  

Graf

23. Podepsali jste někdy smlouvu na produkt, který jste vlastně vůbec nepotřebovali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 24, Neotázka č. 24].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1676,19 %6,67 %  
Ano523,81 %2,08 %  

Graf

24. Staral se o Vás poradce i v budoucnu (zavoláním, setkáním, ..) ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, zavolal, nebo jsme se setkali.otázka č. 25, Ne, už jsem o něm neslyšel.otázka č. 25].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, zavolal, nebo jsme se setkali.1676,19 %6,67 %  
Ne, už jsem o něm neslyšel.523,81 %2,08 %  

Graf

25. Budete i příště využívat služeb poradce, nebo si sjednáte dané produkty sami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Spíše anootázka č. 26, Spíče samiotázka č. 26].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano1466,67 %5,83 %  
Spíče sami733,33 %2,92 %  

Graf

26. Poskytl jste svému finančnímu poradci kontakty na své známé?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 27, Neotázka č. 27].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1571,43 %6,25 %  
Ano628,57 %2,5 %  

Graf

27. Snažil se Vás poradce přemluvit, abyste začal/a také pracovat jako finanční poradce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 28, Neotázka č. 28].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1257,14 %5 %  
Ano942,86 %3,75 %  

Graf

28. Jak jste se rozhodl/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Zkusit to → konec dotazníku, Nemám zájem → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám zájem1780,95 %7,08 %  
Zkusit to419,05 %1,67 %  

Graf

29. Jaký máte vztah k finančnímu poradenství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Spíše kladnýotázka č. 30, Spíše zápornýotázka č. 30, Neřeším..otázka č. 30].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše záporný1885,71 %7,5 %  
Spíše kladný29,52 %0,83 %  
Neřeším..14,76 %0,42 %  

Graf

30. Slýchali jste dosud o finančním poradenství spíše v kladném slova smyslu, nebo záporném?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Kladnémotázka č. 31, Zápornémotázka č. 31].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Záporném1676,19 %6,67 %  
Kladném523,81 %2,08 %  

Graf

31. Budete si v budoucnu řešit své finance sami, nebo uvažujete využít služeb poradce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Spíše samiotázka č. 32, Nechám si poraditotázka č. 32].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše sami1780,95 %7,08 %  
Nechám si poradit419,05 %1,67 %  

Graf

32. Kontaktoval Vás někdy v minulosti finanční poradce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 33, Neotázka č. 33].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1990,48 %7,92 %  
Ne29,52 %0,83 %  

Graf

33. Mýslíte si, že většina poradců chce opravdu poradit, nebo jen co uzavřít co nejvíce smluv?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Poraditotázka č. 34, Uzavřít co nejvíce smluvotázka č. 34].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Uzavřít co nejvíce smluv2095,24 %8,33 %  
Poradit14,76 %0,42 %  

Graf

34. Snažil se Vás už někdo přesvědčit, že máte zkusit pracovat jako finanční poradce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 35, Neotázka č. 35].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1361,9 %5,42 %  
Ano838,1 %3,33 %  

Graf

35. Přemýšlel/a jste o práci jako finanční poradce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano → konec dotazníku, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2095,24 %8,33 %  
Ano14,76 %0,42 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 19 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Kolik je Vám let?

 • odpověď 26 a více:
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše záporný na otázku 20. Jaký vztah (názor) jste měl/a k finančnímu poradenství před setkáním s poradcem?
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, pozitivním směrem na otázku 21. Změnil se Váš vztah k finančnímu poradenství po setkání s poradcem?
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Poradit na otázku 22. Přišlo Vám, že se Vám snaží poradce spíše poradit, nebo jen umluvit k podepsání nějáké smlouvy?
  • zobrazit další souvislosti
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 23. Podepsali jste někdy smlouvu na produkt, který jste vlastně vůbec nepotřebovali?
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, zavolal, nebo jsme se setkali. na otázku 24. Staral se o Vás poradce i v budoucnu (zavoláním, setkáním, ..) ?
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 25. Budete i příště využívat služeb poradce, nebo si sjednáte dané produkty sami?
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 26. Poskytl jste svému finančnímu poradci kontakty na své známé?
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 27. Snažil se Vás poradce přemluvit, abyste začal/a také pracovat jako finanční poradce?
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám zájem na otázku 28. Jak jste se rozhodl/a?
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše záporný na otázku 29. Jaký máte vztah k finančnímu poradenství?
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záporném na otázku 30. Slýchali jste dosud o finančním poradenství spíše v kladném slova smyslu, nebo záporném?
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše sami na otázku 31. Budete si v budoucnu řešit své finance sami, nebo uvažujete využít služeb poradce?
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 32. Kontaktoval Vás někdy v minulosti finanční poradce?
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Uzavřít co nejvíce smluv na otázku 33. Mýslíte si, že většina poradců chce opravdu poradit, nebo jen co uzavřít co nejvíce smluv?
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 34. Snažil se Vás už někdo přesvědčit, že máte zkusit pracovat jako finanční poradce?
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 35. Přemýšlel/a jste o práci jako finanční poradce?
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 19. Uzavřeli jste někdy nějakou smlouvu s finančním poradcem?
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 19. Uzavřeli jste někdy nějakou smlouvu s finančním poradcem?

2. Uzavřeli jste někdy nějakou smlouvu s finančním poradcem?

 • odpověď Ano:
  • 6.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše kladný na otázku 3. Jaký vztah (názor) jste měl/a k finančnímu poradenství před setkáním s poradcem?
  • 6.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Poradit na otázku 5. Přišlo Vám, že se Vám snaží poradce spíše poradit, nebo jen umluvit k podepsání nějáké smlouvy?
  • 6.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 6. Podepsali jste někdy smlouvu na produkt, který jste vlastně vůbec nepotřebovali?
  • zobrazit další souvislosti
  • 6.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše sami na otázku 8. Budete i příště využívat služeb poradce, nebo si sjednáte dané produkty sami?
  • 6.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 9. Poskytl jste svému finančnímu poradci kontakty na své známé?
  • 6.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 10. Snažil se Vás poradce přemluvit, abyste začal/a také pracovat jako finanční poradce?
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, zavolal, nebo jsme se setkali. na otázku 7. Staral se o Vás poradce i v budoucnu (zavoláním, setkáním, ..) ?
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám zájem na otázku 11. Jak jste se rozhodl/a?
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 8. Budete i příště využívat služeb poradce, nebo si sjednáte dané produkty sami?
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 10. Snažil se Vás poradce přemluvit, abyste začal/a také pracovat jako finanční poradce?
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, vše proběhlo podle očekávání (podle původních představ) na otázku 4. Změnil se Váš vztah k finančnímu poradenství po setkání s poradcem?
  • 6.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 9. Poskytl jste svému finančnímu poradci kontakty na své známé?
  • 6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 6. Podepsali jste někdy smlouvu na produkt, který jste vlastně vůbec nepotřebovali?
  • 6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, kladným směrem na otázku 4. Změnil se Váš vztah k finančnímu poradenství po setkání s poradcem?
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše záporný na otázku 3. Jaký vztah (názor) jste měl/a k finančnímu poradenství před setkáním s poradcem?

3. Jaký vztah (názor) jste měl/a k finančnímu poradenství před setkáním s poradcem?

 • odpověď Spíše záporný:
  • 9.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 9. Poskytl jste svému finančnímu poradci kontakty na své známé?

7. Staral se o Vás poradce i v budoucnu (zavoláním, setkáním, ..) ?

 • odpověď Ano, zavolal, nebo jsme se setkali.:
  • 8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Poradit na otázku 5. Přišlo Vám, že se Vám snaží poradce spíše poradit, nebo jen umluvit k podepsání nějáké smlouvy?
  • 8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 8. Budete i příště využívat služeb poradce, nebo si sjednáte dané produkty sami?
  • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 9. Poskytl jste svému finančnímu poradci kontakty na své známé?
  • zobrazit další souvislosti
  • 7.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše kladný na otázku 3. Jaký vztah (názor) jste měl/a k finančnímu poradenství před setkáním s poradcem?

9. Poskytl jste svému finančnímu poradci kontakty na své známé?

 • odpověď Ano:
  • 11.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše kladný na otázku 3. Jaký vztah (názor) jste měl/a k finančnímu poradenství před setkáním s poradcem?

11. Jak jste se rozhodl/a?

 • odpověď Nemám zájem:
  • 7.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše záporný na otázku 3. Jaký vztah (názor) jste měl/a k finančnímu poradenství před setkáním s poradcem?
  • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 9. Poskytl jste svému finančnímu poradci kontakty na své známé?
  • 7.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 10. Snažil se Vás poradce přemluvit, abyste začal/a také pracovat jako finanční poradce?
  • zobrazit další souvislosti
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše sami na otázku 8. Budete i příště využívat služeb poradce, nebo si sjednáte dané produkty sami?
  • 7.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 6. Podepsali jste někdy smlouvu na produkt, který jste vlastně vůbec nepotřebovali?

13. Slýchali jste dosud o finančním poradenství spíše v kladném slova smyslu, nebo záporném?

 • odpověď Záporném:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše záporný na otázku 12. Jaký máte vztah k finančnímu poradenství?

16. Mýslíte si, že většina poradců chce opravdu poradit, nebo jen co uzavřít co nejvíce smluv?

 • odpověď Uzavřít co nejvíce smluv:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše záporný na otázku 12. Jaký máte vztah k finančnímu poradenství?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 15. Kontaktoval Vás někdy v minulosti finanční poradce?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záporném na otázku 13. Slýchali jste dosud o finančním poradenství spíše v kladném slova smyslu, nebo záporném?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše sami na otázku 14. Budete si v budoucnu řešit své finance sami, nebo uvažujete využít služeb poradce?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 17. Snažil se Vás už někdo přesvědčit, že máte zkusit pracovat jako finanční poradce?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne na otázku 18. Přemýšlel/a jste o práci jako finanční poradce?

17. Snažil se Vás už někdo přesvědčit, že máte zkusit pracovat jako finanční poradce?

 • odpověď Ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 18. Přemýšlel/a jste o práci jako finanční poradce?

18. Přemýšlel/a jste o práci jako finanční poradce?

 • odpověď Spíše ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 17. Snažil se Vás už někdo přesvědčit, že máte zkusit pracovat jako finanční poradce?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záporném na otázku 13. Slýchali jste dosud o finančním poradenství spíše v kladném slova smyslu, nebo záporném?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Uzavřít co nejvíce smluv na otázku 16. Mýslíte si, že většina poradců chce opravdu poradit, nebo jen co uzavřít co nejvíce smluv?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádný, neřeším.. na otázku 12. Jaký máte vztah k finančnímu poradenství?

19. Uzavřeli jste někdy nějakou smlouvu s finančním poradcem?

 • odpověď Ano:
  • 11.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, pozitivním směrem na otázku 21. Změnil se Váš vztah k finančnímu poradenství po setkání s poradcem?
  • 11.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Poradit na otázku 22. Přišlo Vám, že se Vám snaží poradce spíše poradit, nebo jen umluvit k podepsání nějáké smlouvy?
  • 11.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 23. Podepsali jste někdy smlouvu na produkt, který jste vlastně vůbec nepotřebovali?
  • zobrazit další souvislosti
  • 11.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, zavolal, nebo jsme se setkali. na otázku 24. Staral se o Vás poradce i v budoucnu (zavoláním, setkáním, ..) ?
  • 11.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 25. Budete i příště využívat služeb poradce, nebo si sjednáte dané produkty sami?
  • 11.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 26. Poskytl jste svému finančnímu poradci kontakty na své známé?
  • 11.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 27. Snažil se Vás poradce přemluvit, abyste začal/a také pracovat jako finanční poradce?
  • 11.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám zájem na otázku 28. Jak jste se rozhodl/a?
  • 10.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše záporný na otázku 20. Jaký vztah (názor) jste měl/a k finančnímu poradenství před setkáním s poradcem?
 • odpověď Ne:
  • 11.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše záporný na otázku 29. Jaký máte vztah k finančnímu poradenství?
  • 11.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záporném na otázku 30. Slýchali jste dosud o finančním poradenství spíše v kladném slova smyslu, nebo záporném?
  • 11.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše sami na otázku 31. Budete si v budoucnu řešit své finance sami, nebo uvažujete využít služeb poradce?
  • zobrazit další souvislosti
  • 11.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 32. Kontaktoval Vás někdy v minulosti finanční poradce?
  • 11.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Uzavřít co nejvíce smluv na otázku 33. Mýslíte si, že většina poradců chce opravdu poradit, nebo jen co uzavřít co nejvíce smluv?
  • 11.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 34. Snažil se Vás už někdo přesvědčit, že máte zkusit pracovat jako finanční poradce?
  • 11.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 35. Přemýšlel/a jste o práci jako finanční poradce?

22. Přišlo Vám, že se Vám snaží poradce spíše poradit, nebo jen umluvit k podepsání nějáké smlouvy?

 • odpověď Poradit:
  • 15.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 25. Budete i příště využívat služeb poradce, nebo si sjednáte dané produkty sami?

24. Staral se o Vás poradce i v budoucnu (zavoláním, setkáním, ..) ?

 • odpověď Ano, zavolal, nebo jsme se setkali.:
  • 13.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 25. Budete i příště využívat služeb poradce, nebo si sjednáte dané produkty sami?

25. Budete i příště využívat služeb poradce, nebo si sjednáte dané produkty sami?

 • odpověď Spíše ano:
  • 15.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Poradit na otázku 22. Přišlo Vám, že se Vám snaží poradce spíše poradit, nebo jen umluvit k podepsání nějáké smlouvy?

28. Jak jste se rozhodl/a?

 • odpověď Nemám zájem:
  • 13.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 26. Poskytl jste svému finančnímu poradci kontakty na své známé?
  • 12.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 27. Snažil se Vás poradce přemluvit, abyste začal/a také pracovat jako finanční poradce?

29. Jaký máte vztah k finančnímu poradenství?

 • odpověď Spíše záporný:
  • 12.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše sami na otázku 31. Budete si v budoucnu řešit své finance sami, nebo uvažujete využít služeb poradce?
  • 12.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záporném na otázku 30. Slýchali jste dosud o finančním poradenství spíše v kladném slova smyslu, nebo záporném?
  • 12x vetší pravděpodobnost při odpovědi Uzavřít co nejvíce smluv na otázku 33. Mýslíte si, že většina poradců chce opravdu poradit, nebo jen co uzavřít co nejvíce smluv?

32. Kontaktoval Vás někdy v minulosti finanční poradce?

 • odpověď Ano:
  • 11.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše záporný na otázku 29. Jaký máte vztah k finančnímu poradenství?
  • 11.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše sami na otázku 31. Budete si v budoucnu řešit své finance sami, nebo uvažujete využít služeb poradce?
  • 11.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záporném na otázku 30. Slýchali jste dosud o finančním poradenství spíše v kladném slova smyslu, nebo záporném?
  • zobrazit další souvislosti
  • 11.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 19. Uzavřeli jste někdy nějakou smlouvu s finančním poradcem?
  • 11.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Uzavřít co nejvíce smluv na otázku 33. Mýslíte si, že většina poradců chce opravdu poradit, nebo jen co uzavřít co nejvíce smluv?
  • 11.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 35. Přemýšlel/a jste o práci jako finanční poradce?

33. Mýslíte si, že většina poradců chce opravdu poradit, nebo jen co uzavřít co nejvíce smluv?

 • odpověď Uzavřít co nejvíce smluv:
  • 12x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše záporný na otázku 29. Jaký máte vztah k finančnímu poradenství?
  • 12x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záporném na otázku 30. Slýchali jste dosud o finančním poradenství spíše v kladném slova smyslu, nebo záporném?
  • 12x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše sami na otázku 31. Budete si v budoucnu řešit své finance sami, nebo uvažujete využít služeb poradce?
  • zobrazit další souvislosti
  • 11.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 19. Uzavřeli jste někdy nějakou smlouvu s finančním poradcem?
  • 11.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 35. Přemýšlel/a jste o práci jako finanční poradce?
  • 11.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 32. Kontaktoval Vás někdy v minulosti finanční poradce?
  • 11.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 34. Snažil se Vás už někdo přesvědčit, že máte zkusit pracovat jako finanční poradce?

35. Přemýšlel/a jste o práci jako finanční poradce?

 • odpověď Ne:
  • 12x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 34. Snažil se Vás už někdo přesvědčit, že máte zkusit pracovat jako finanční poradce?
  • 11.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 19. Uzavřeli jste někdy nějakou smlouvu s finančním poradcem?
  • 11.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Uzavřít co nejvíce smluv na otázku 33. Mýslíte si, že většina poradců chce opravdu poradit, nebo jen co uzavřít co nejvíce smluv?
  • zobrazit další souvislosti
  • 11.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 32. Kontaktoval Vás někdy v minulosti finanční poradce?
  • 11.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše záporný na otázku 29. Jaký máte vztah k finančnímu poradenství?
  • 11.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše sami na otázku 31. Budete si v budoucnu řešit své finance sami, nebo uvažujete využít služeb poradce?
  • 11.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záporném na otázku 30. Slýchali jste dosud o finančním poradenství spíše v kladném slova smyslu, nebo záporném?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik je Vám let?

2. Uzavřeli jste někdy nějakou smlouvu s finančním poradcem?

3. Jaký vztah (názor) jste měl/a k finančnímu poradenství před setkáním s poradcem?

4. Změnil se Váš vztah k finančnímu poradenství po setkání s poradcem?

5. Přišlo Vám, že se Vám snaží poradce spíše poradit, nebo jen umluvit k podepsání nějáké smlouvy?

6. Podepsali jste někdy smlouvu na produkt, který jste vlastně vůbec nepotřebovali?

7. Staral se o Vás poradce i v budoucnu (zavoláním, setkáním, ..) ?

8. Budete i příště využívat služeb poradce, nebo si sjednáte dané produkty sami?

9. Poskytl jste svému finančnímu poradci kontakty na své známé?

10. Snažil se Vás poradce přemluvit, abyste začal/a také pracovat jako finanční poradce?

11. Jak jste se rozhodl/a?

12. Jaký máte vztah k finančnímu poradenství?

13. Slýchali jste dosud o finančním poradenství spíše v kladném slova smyslu, nebo záporném?

14. Budete si v budoucnu řešit své finance sami, nebo uvažujete využít služeb poradce?

15. Kontaktoval Vás někdy v minulosti finanční poradce?

16. Mýslíte si, že většina poradců chce opravdu poradit, nebo jen co uzavřít co nejvíce smluv?

17. Snažil se Vás už někdo přesvědčit, že máte zkusit pracovat jako finanční poradce?

18. Přemýšlel/a jste o práci jako finanční poradce?

19. Uzavřeli jste někdy nějakou smlouvu s finančním poradcem?

20. Jaký vztah (názor) jste měl/a k finančnímu poradenství před setkáním s poradcem?

21. Změnil se Váš vztah k finančnímu poradenství po setkání s poradcem?

22. Přišlo Vám, že se Vám snaží poradce spíše poradit, nebo jen umluvit k podepsání nějáké smlouvy?

23. Podepsali jste někdy smlouvu na produkt, který jste vlastně vůbec nepotřebovali?

24. Staral se o Vás poradce i v budoucnu (zavoláním, setkáním, ..) ?

25. Budete i příště využívat služeb poradce, nebo si sjednáte dané produkty sami?

26. Poskytl jste svému finančnímu poradci kontakty na své známé?

27. Snažil se Vás poradce přemluvit, abyste začal/a také pracovat jako finanční poradce?

28. Jak jste se rozhodl/a?

29. Jaký máte vztah k finančnímu poradenství?

30. Slýchali jste dosud o finančním poradenství spíše v kladném slova smyslu, nebo záporném?

31. Budete si v budoucnu řešit své finance sami, nebo uvažujete využít služeb poradce?

32. Kontaktoval Vás někdy v minulosti finanční poradce?

33. Mýslíte si, že většina poradců chce opravdu poradit, nebo jen co uzavřít co nejvíce smluv?

34. Snažil se Vás už někdo přesvědčit, že máte zkusit pracovat jako finanční poradce?

35. Přemýšlel/a jste o práci jako finanční poradce?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik je Vám let?

2. Uzavřeli jste někdy nějakou smlouvu s finančním poradcem?

3. Jaký vztah (názor) jste měl/a k finančnímu poradenství před setkáním s poradcem?

4. Změnil se Váš vztah k finančnímu poradenství po setkání s poradcem?

5. Přišlo Vám, že se Vám snaží poradce spíše poradit, nebo jen umluvit k podepsání nějáké smlouvy?

6. Podepsali jste někdy smlouvu na produkt, který jste vlastně vůbec nepotřebovali?

7. Staral se o Vás poradce i v budoucnu (zavoláním, setkáním, ..) ?

8. Budete i příště využívat služeb poradce, nebo si sjednáte dané produkty sami?

9. Poskytl jste svému finančnímu poradci kontakty na své známé?

10. Snažil se Vás poradce přemluvit, abyste začal/a také pracovat jako finanční poradce?

11. Jak jste se rozhodl/a?

12. Jaký máte vztah k finančnímu poradenství?

13. Slýchali jste dosud o finančním poradenství spíše v kladném slova smyslu, nebo záporném?

14. Budete si v budoucnu řešit své finance sami, nebo uvažujete využít služeb poradce?

15. Kontaktoval Vás někdy v minulosti finanční poradce?

16. Mýslíte si, že většina poradců chce opravdu poradit, nebo jen co uzavřít co nejvíce smluv?

17. Snažil se Vás už někdo přesvědčit, že máte zkusit pracovat jako finanční poradce?

18. Přemýšlel/a jste o práci jako finanční poradce?

19. Uzavřeli jste někdy nějakou smlouvu s finančním poradcem?

20. Jaký vztah (názor) jste měl/a k finančnímu poradenství před setkáním s poradcem?

21. Změnil se Váš vztah k finančnímu poradenství po setkání s poradcem?

22. Přišlo Vám, že se Vám snaží poradce spíše poradit, nebo jen umluvit k podepsání nějáké smlouvy?

23. Podepsali jste někdy smlouvu na produkt, který jste vlastně vůbec nepotřebovali?

24. Staral se o Vás poradce i v budoucnu (zavoláním, setkáním, ..) ?

25. Budete i příště využívat služeb poradce, nebo si sjednáte dané produkty sami?

26. Poskytl jste svému finančnímu poradci kontakty na své známé?

27. Snažil se Vás poradce přemluvit, abyste začal/a také pracovat jako finanční poradce?

28. Jak jste se rozhodl/a?

29. Jaký máte vztah k finančnímu poradenství?

30. Slýchali jste dosud o finančním poradenství spíše v kladném slova smyslu, nebo záporném?

31. Budete si v budoucnu řešit své finance sami, nebo uvažujete využít služeb poradce?

32. Kontaktoval Vás někdy v minulosti finanční poradce?

33. Mýslíte si, že většina poradců chce opravdu poradit, nebo jen co uzavřít co nejvíce smluv?

34. Snažil se Vás už někdo přesvědčit, že máte zkusit pracovat jako finanční poradce?

35. Přemýšlel/a jste o práci jako finanční poradce?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pařízek, V.Názor veřejnosti na finanční poradenství (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://nazor-verejnosti-na-financni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.