Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Názor veřejnosti na satanismus

Názor veřejnosti na satanismus

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 21. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Hurníková
Šetření:10. 12. 2012 - 17. 12. 2012
Počet respondentů:116
Počet otázek (max/průměr):10 / 8.47
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Výsledky dotazníku budou použity k mé seminární práci. Poprosila bych Vás tedy o vyplnění.

 

Odpovědi respondentů

1. Máte negativní vztah k satanismu a jeho sektám?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4942,24 %42,24 %  
ne4135,34 %35,34 %  
nevím2622,41 %22,41 %  

Graf

2. Pokud ano, můžete uvést proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

"Oblbování" lidí, především mladých teenagerů v pubertě, kteří to bohužel berou vážně a může to u nich vést k různým patologickým jevům (drogy, sebepoškozování, šikana)

Ano, ale ze stejných důvodů jako mám negativní vztah ke všem sektám (a náboženstvím)

bojím se

Bojím se jich

bojím se toho

Jakákoliv sekta je velmi nebezpečná

Je to hřích proti Bohu, nechápu jak někdo může uctívat satana, představitele zla !!

je to nebezpečné

Je to nesmysl.

je to zahrávání si s ohněm, lidé si neuvědomují následky...

Jedná se o sekty s cílem konat zlo. ubližovat sobě a okolí, potlačovat radost a bojují proti náboženstvím... pro mě zásadní důvod pro negativní vztah...

Jsem přesvědčen, že organizovaná náboženství a víry (nemluvě o sektách) potlačují individuální rozhodování, zodpovědnost a schopnost racionálně uvažovat.

Jsem věřící, Satana vnímám jako zlo

jsou nebezpeční

Jsou to sviňe!

magořina

mám ho spojený se zlem a krví

Mám negativní vztah ke všem druhům náboženství a sekt bez rozdílu.

Mám rád konstruktivní přístup k životu a směřování k jednotě.

ne

ne

Nebudí ve mně důvěru, zdá se mi příliš negativní a kategoristický, omezující i vlastní vyznavače

negativní zaměření, agresivní sklony

nechápu je

nelíbí se mi

Nemám rád církve a sekty, jakékoliv.

nevěřím žádným sektám

Podle mne jde o nemocné lidi.

pouze, pokud se jedná o extremní případy a fanatismus.

PR, negativní vnímání

Protože si myslím že je to nehumánní, neetické a nelidské

Přijdou mi nesmyslně zlí

Satanská víra je založena na touhách a jejich ukájení bez ohledu na názory okolí. Tedy neplatí základní myšlenka svobody - kdy svoboda jednotlivce končí tam, kde začíná svoboda druhého jednotlivce. Záleží pouze zda-li je jedinec schopný prosadit si svou vůli. Nastává tedy vláda mocných - bez jakékoli kontroly.

3. Jste obeznámen/a s filozofií satanismu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6253,45 %53,45 %  
ano5446,55 %46,55 %  

Graf

4. Četli jste někdy Satanskou Bibli nebo některé její části?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8976,72 %76,72 %  
ano2723,28 %23,28 %  

Graf

5. Víte kdo je jejím autorem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9481,03 %81,03 %  
ano2218,97 %18,97 %  

Graf

6. Pokud ano, napište kdo.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
LaVey627,27 %5,17 %  
Anton Szandor LaVey522,73 %4,31 %  
Anton LaVey418,18 %3,45 %  
la vey29,09 %1,72 %  
A.S. La Vey14,55 %0,86 %  
Absolutně mě to nezajímá. 14,55 %0,86 %  
složitá odpověď - v dnešní době je prezentován jako autor satanské bible LaVey avšek když se podíváme do histori jednoznačně není prvním autorem který ze zabývá touto tématikou14,55 %0,86 %  
Anton Szandor LaVey (pokud tedy jde o LaVeyovův satanismus)14,55 %0,86 %  
Anton S. Lavay14,55 %0,86 %  

Graf

7. Jste věřící?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8270,69 %70,69 %  
ano3429,31 %29,31 %  

Graf

8. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 257968,1 %68,1 %  
26 - 402925 %25 %  
více než 4086,9 %6,9 %  

Graf

9. Z jakého jste kraje?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha2319,83 %19,83 %  
Moravskoslezský1613,79 %13,79 %  
jihomoravský86,9 %6,9 %  
Pardubický65,17 %5,17 %  
Vysočina65,17 %5,17 %  
Jihočeský65,17 %5,17 %  
Plzeňský54,31 %4,31 %  
Liberecký54,31 %4,31 %  
Zlínský43,45 %3,45 %  
Ústecký43,45 %3,45 %  
ostatní odpovědi Moravskoslezský kraj
MS
Královéhradecký
ústecký kraj
Středočeský
Olomoucký
SMK
ov
Karlovarský
Karlovarsky kraj
xxx
jihomoravského
Moravskoslezského
Hl. město Praha
Olomoucký kraj
JMK
Hl.m.Praha.
Jižní Čechy
Vysočina.
stc
slovensko
Jihočeský kraj
OL
Moravsko-slezský kraj
3328,45 %28,45 % 

Graf

10. Vaše dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou5446,55 %46,55 %  
Vysokoškolské3832,76 %32,76 %  
Základní2420,69 %20,69 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte negativní vztah k satanismu a jeho sektám?

3. Jste obeznámen/a s filozofií satanismu?

4. Četli jste někdy Satanskou Bibli nebo některé její části?

5. Víte kdo je jejím autorem?

7. Jste věřící?

8. Jaký je váš věk?

9. Z jakého jste kraje?

10. Vaše dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte negativní vztah k satanismu a jeho sektám?

3. Jste obeznámen/a s filozofií satanismu?

4. Četli jste někdy Satanskou Bibli nebo některé její části?

5. Víte kdo je jejím autorem?

7. Jste věřící?

8. Jaký je váš věk?

9. Z jakého jste kraje?

10. Vaše dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hurníková, M.Názor veřejnosti na satanismus (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://nazor-verejnosti-na-satanism.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.