Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Názor veřejnosti na sekty

Názor veřejnosti na sekty

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Holubová
Šetření:22. 09. 2013 - 21. 10. 2013
Počet respondentů:402
Počet otázek (max/průměr):25 / 24.35
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:65,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
ráda bych vás poprosila o věnování kousku vašeho času k vyplnění mého dotazníku, který použiji jako podklad k mé maturitní práci o sektách. Chtěla bych zjistit, kolik toho ví laická veřejnost o sektách.
Dotazník je určen pro všechny věkové kategorie. Velmi mi pomůžou vaše pravdivé odpovědi.

Odpovědi respondentů

1. Setkal/a jste se někdy s někým, kdo byl nebo je v sektě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano24460,55 %60,7 %  
Ne15939,45 %39,55 %  

Graf

2. Pokud ano, byl to člověk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mladý13254,1 %32,84 %  
Střední věk9438,52 %23,38 %  
Starý187,38 %4,48 %  

Graf

3. Názor na působení sekt mám:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Kladnýotázka č. 4, Zápornýotázka č. 4, Neutrálníotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Záporný32680,89 %81,09 %  
Neutrální7217,87 %17,91 %  
Kladný51,24 %1,24 %  

Graf

4. Myslíte si, že téma sekt se týká jen malého množství lidí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne24961,79 %61,94 %  
ano15438,21 %38,31 %  

Graf

5. Koho sekty nabírají jako své nové členy nejraději?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lidi se základním vzděláním23859,06 %59,2 %  
Středoškolsky vzdělané lidi10125,06 %25,12 %  
Vysokoškolsky vzdělané lidi6415,88 %15,92 %  

Graf

6. Myslíte si, že byste poznal/a sektu, kdybyste s ní přišel/přišla do styku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano34385,11 %85,32 %  
Ne6014,89 %14,93 %  

Graf

7. Pokud ano, podle čeho byste ji poznal/a?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

snaha přesvědčovat ostatní o své pravdě, snaha "nenápadně" angažovat okolí do aktivit spojených se sektou, tendence izolovat se od běžné společnosti

- dogmatická nauka

- podle výslechu o postoji k víře, zda jsem věřící, co mi moje víra nabízí, o co přicházím že nejsem u "té dané sektářské" víry

- velmi přátelský a zdvořilý vtzah - až přehnaně - stálá snaha přesvědčovat o svém - stálá snaha vědět co kdo dělá celý den, "starat se" o něj, apod.

.

...

...

...

"kamarádskost"

"Love bombing", lákání, v některých případech "stejnokroj",...

"neprůchodnost" jiných než "jejich stádních" názorů, činností, ...

"vůdce" samozvaný "mesiáš", ostatní názory jsou špatné a zakázané, brainwashing

•jedná se o jev v náboženství, který se vyvíjí patologicky •sekty mají přebuřelou organizaci a řád •kontrola, v sektách se nevolí, nařízení přicházejí shora •Love bombing Sekta dá pocit důležitosti a vážnosti

+-

až příliš stejné názory lidí

bezduché bláboly ukončené omezováním osobní svobody a ziskem z hlouposti oveček

Bezhlavé následování vůdce

Bezvýhradná oddanost vůdci sekty, neochota/neschopnost vést o sektě kritickou diskusi, elitářství členů, většinou odevzdávání části nebo celého majetku, omezování svobody osobní/projevu/... ze strany vůdce, nedůvěra vůči lidem mimo sektu, většina či veškeré soc. kontakty členů se odehrávají uvnitř sekty

brainwash

Bude kladen důraz na odevzdání se sektě, vůdce je neomylný, časem bude požadováno odevzdání aůespoň části majetku ve prospěch sekty, oni jediní "mají pravdu"

Budou mít na chlup stejné názory (většinou naprosto vymykající se zdravému rozumu), které si budou stále prosazovat, aniž by brali ohledy na jiné odlišné názory a argumenty.

Bůh, nepodložená víra, nadpřirozeno

cerne kape, vygumovane mozky

cit

citem

cvoci

Davové chování, nesvobodné chování a argumentace, až demagogie.

Debilních keců

Demagoga člověk pozná na první pohled :)

demagogické názory

Díky své práci poznám, když se se mnou někdo snaží manipulovat.

divné chování

Divného chování lidí

divnejch lidí

divny reci,vzhled a chovani

divnych nazoru

dle manipulativních snah

dle typických znaků sekt,

dle zvláštního chování

dogmata, hierarchie, kult osobnosti

dogmaticka retorika, mentalni zabednenost

Dogmatičnost, netolerance, snaha izolovat jedince a pohltit

extremismus

Fanaticke presvedceni,netolerance

fanaticke reci

chování

chování

chování

chování

chování

Chování

chování a slovní vyjadřování

chování členů

chování členů

chování, jednání a vystupování

chování, jednotné názory

Chování, které vykazuje podporu a zároveň jemný tlak a manipulaci. Je dobré se setkat s větším množstvím lidí z okolí, pohovořit si s nimi a udělat si vlastní názor.

chování, názory

chování, některé všeobecně nepříliš známé pojmy - např. dianetika = scientologie

chování, nesmyslné přesvědčování

chování, popírání vlastního názoru, vnucování "jejich" myšlení...

Chování, výrazy, řeč těla, téma hovoru, celkové působení..

chování! :)

Chtěli by peníze.

Instinkt?

instinkt?

intuice

Intuice.

intuicí

jak to mám kurva vědět

jakákoliv skupina lidí je mi prostě podezřelá

jakékoliv uskupení lidí v náboženském smyslu slova či pseudonáboženském je pro mne sekta

Jakoukoli takovouto řízenou instituci považuju za sektu.

je to uzavřená komunita lidí, kteří se straní ostatních a určitým způsobem se radikálně odlišují.

Jedná se o okruch lidí, který na veřejnost působí sice nenápadně, ale při prvním rozhovoru s těmito lidmi okamžitě poznátě, že jejich zájmy jsou naprosto odlišné.

Jednostranná manipulativní argumentace.

jejich argumenty, propagace

Jejich chování je poněkud zvláštní.

Jiné oblečení,hovory o bohu,jiné chování,

jiný styl života, oblékání, chování, organizovanost členů, podřízenost...

jiný způsob vystupování. Snaha o úzké propojení členů

jsem ateista, velmi racionální, takže podle vytváření závislosti na něčem, bludy a divné názory

jsou až přehněně milí a otevření, a na závěr vytáhnou nějaký ten letáček

jsou prostě jiní, divní

jsou vlezlí

Každá sekta má svá specifika. Na první pohled to možná není zřejmé, ale myslím, že jejich chování a jednání nebude běžné.

kdybych musela někam vstoupit a někoho uctivat a poslouchat

Kontroverzní, nemoderní názory, svazující pravidla,...

l

Lidé se stylem oblékání,než nosí většina lidí

lidé ze sekty umí velmi dobře komunikovat, dávat rozumné argumenty, jsou klidní, mluví zřetelně, nebojí se diskuzí, zdají se velmi inteligentní

lidi budou jiný než ty co obvykle potkávám, buď podezřele hodný nebo (ta lehčí varianta) začnou plácat něco o duchovnu

Love bombing, nekritičnost, uzavřenost...

magori

mají jiné hodnoty než většina lidí ve společnosti

Mají typické názory pro jejich vyznání, některé příznaky v tom co nabízejí

malá velikost či marginálnost hnutí, autoritativní řízení, pochybná východiska

mam na to skolu

mám s tím velké zkušenosti, lidé v sektě mají velmi úzké vidění skutečnosti; buď se před nesektářským okolím zcela uzavřou a odmítají komunikovat mimo svoji sektu, nebo naopak nahlas nutí ostatní přidat se ke společenstvu, často pod pohružkami, všimla jsem i u těchto lidí i velkých výkyvů v náladách, často euforický stav až depresivní stav

manipulace

Manipulace lidi.

manipulace mé osoby

manipulace, fungování organizace, apod.

manipulace, nátlak, zastrašování ( peklo,ďábel a pod.)

Manipulativní chování vůči členům.

Manipulativního způsobu jednání, vyznávání jediného správného pohledu na svět, absence názorové plurality.

Modelové přesvědčovací argumenty a neschopnost reagovat, na jinou argumentaci, než očekávají. Sekty jsou řízeny autoritativně a členové naprosto postrádají schopnost diskuse a uznání nebo odmítnutí nějakého argumentu protivníka.

monolog odpoveď na vše trpělivost kladné povídání

Myslim (a doufam), ze podle chovani jedincu, popr. podle jejich navyku, mluvy,...

náboženská skupina lehce (nebo i silněji) fanatizovaných lidí

Náboženství, tlak na ztrátu kontaktu svých členů s okolním světem, radikální názory

např. podle způsobu předkládání svých názorů aj.

Nařízení, pravidla, dogmatismus.

Násilné vnikání do podvědomí člověka, násilné změňování jeho pohledu na svět.

nátlak

nátlak - vnucování názorů, vzorců chování..

Nátlak, jiné názory, než jejich neexistují

naučené fráze, přílišná oddanost, nekritické myšlení...

Název, názory, typ lidí

názorový fanatismus

Názorů, mluvení

ne

Nedovedu přesně určit (stejné chování u skupiny lidí)

Nejdříve velmi přátelské chování, snaha koupit si mě různými dary a akcemi s "důležitými" lidmi, následně, po vytvoření emočních pout, žádosti o finanční podporu, následně hlubší a hlubší integrace založená na finančním vysávání. Něco jako politika, akorát v menším měřítku.

Nejsou přirození.

nejspíš podle jejich názorů na život

Několik se s mimi pracovně setkávám...

Nesmyslný řád s řadou divných povinností

Neústupnosti v názorech více členů.

nevím

Nevím

nevim

nevím

Nevím

nevim

nevím, mám dobrý odhad na lidi a na tyto věci jsem vnímavý

nezvyklý název, málo lidí ve společenství

normativní vůdce, omezování vlastního myšlení (ale sekta jsou i katolíci)

Nucené chování

Nucení a myslím si, že bych to vycítila.

nutnost podřizování se pro členy, omezování svobody, majetku...

Oblečení,chování

odlišné chování stejné názory ve skupině

odlišný styl v oblékání a chování, vnucování svých názorů (někdy až agresivně)

odlišnými způsoby chování

omezování rozhodovacích pravomocí

omezování svobody myšlení

omezování svobody, konformita názorů

omezuje svobodu člověka

Oni musí... mluvit, nebo přesvědčovat, nabízet, nebo vás zadržet, nebo manipulovat... je toho hodně, nejde jen o náboženskou oblast, to co provádějí lidem ŠMEJDI je zrovna tak na mnoha rovinách čirým sektářstvím, atd

osobní zkušenost, kdy mě do ní lákali

otázky jsou špatně položené,nemyslím si,že vzdělání má až takový vliv na vstup do sekty, jsou jiné důležítější motivy

Ovečky

Ovlivňování

parametrů je několik asi nejdůležitějším znakem je, že velitel sekty má vždy neodiskutovatelnou pravdu a je nejvyšší autoritou.

parta magoru bez vlastního nazoru

Pod záštitou duchovna sahá na majetek, nebo ovládá chování a myšlení, ale hlavně nedává možnost svobodné vůle

podivné praktiky

podľa argumentov, ktoré používajú

podle divných rituálů a toho, jak by se se mnou snažili manipulovat

podle hábitů :-)

Podle hlavního "vůdce", který by měl výhradní moc nad všemi. Dále také podle poslušnosti, která je vynucována danou sektou.

podle chování

podle chování

podle chovani

Podle chování a jednání, konkrétně manipulování s lidmi.

Podle chování a komunikace

podle chování a pokusů vymývání mozku

podle chování a slov

Podle chovani a vyjadrovani

podle chování členů

Podle chování ostatních.

Podle chování ostatních.

Podle chování těch lidí, je to na nich znát...

Podle chování, lidi, stejných názoru, stejne víře,

podle chování, oblečení, mluvy

podle chováni, oblečení, uzavřenosti, pravidel...

Podle chování, příp. vzhledu, mluvy.

podle chování, řeči, vystupování, nízké inteligence

podle chování, vzhledu, názorů, ...

podle chování,nenápadného psychického nátlaku, možné manipulace

Podle chování. Podle tématu rozhovorů.

Podle iracionality předkládaných cílů.

podle jednání v určitých situacích

podle jejich chování a názorů, snažili by se mě zmanipulovat

Podle jejich názorů, stylu oblékání, způsobu vyjadřování a vystupování.

podle jejich názorů, vystupování...

podle jejich vnitřní kultury a toho jak by mě doní zasvěcovali. Samozřejmě vnitřní kulturu má jaká koliv skupina či společnost, ale záleží na jejím rozsahu a šíření.

podle lidí a jejich chování

podle manipulace, všichni se budou snažit mě přesvědčit (nápadně nebo nenápadně), že je něco pravda, přitom každý vzdělaný člověk ví, že je to blbost

podle mluvy

Podle nátlaku, dogmatického dodržování nesmyslných pravidel, podrážděné reakce na odlišné názory, popírání logických souvislostí, zaměření na nějaké centrum (vůdčí osobnost nebo organizace "představených", snahy o deindividualizaci členů.

podle názorů, vyjadřování, žebříčku hodnot, orientaci na druh vůdčí osobnosti

podle názvu společenství

podle neprůhlednosti organizace, fanatismu bez podkladů

podle oblečení

Podle omezování kontaktu s jinými lidmi, pravidelnost a návštěva lidí z oblasti sekty, shánění nových členů .... vždyť jsem odpověděla ....

Podle pravidel, které mají členové mezi sebou určené..ať už chování, oblečení či jiné znaky

Podle priorit člověka, názorů

Podle rozhovoru,ve kterem by vás nutili k jejich sektářství atd.

Podle situace.

Podle snahy nabídnout mi nějaké řešení situace, náhledu na svět, na život, na problémy, podle snahy odříznout mě od rodiny a okolí.

Podle struktury organizace, podle přístupu.

podle svých poměrně slušných znalostí českých a světových náboženských a duchovních společností a související problematiky; dost mě to zajímá

Podle toho jak se mi snaží vymýt mozek.

Podle toho, co by to bylo za sektu. Typické chování..

Podle toho, že by se mě snažili přesvědčit o svých myšlenkách a názorech (nejdřív možná dost nenápadně).

Podle toho, že by se mi snažili vsugerovat něco "náboženského" a chtěli by po mě peníze.

Podle toho, že by se se mnou snažili manipulovat a ovládat mne.

podle typických rysů sekty. Sekty se nedívají na dosažené vzdělání jedince, ale na jeho momentální životní situaci, soustředí se na lidi nestastne, s problemy nebo starostmi nebo lidi, kteří se hledají

Podle vnucování názorů a snahy změnit své názory tak, aby souhlasili s těma jejich.

Podle vnucování nebo žádáná peněz si myslím.

podle vyjadřování a chování

Podle vymývání hlav

Podle vzhledu-oblečení, vystupování, mluva,..

podle zadku

Podle způsobu a témat k hovoru, nejspíš až po čase... začínají nenápadně

podle způsobu chování, jejich přístupu k lidem, díky jejich "rituálům", u každé sekty je to jiné, každá má vlastní "politiku" dle které je lze identifikovat

Podle způsobu jednání a mluvy, vystupování, pravidel chování, požadavků, návrhů, způsobu života, bydlení, jídla, oblékání, podle knih, tiskovin, filmů, atd., atd.

podle zvláštních neracionálních názorů, které by mi určitě vnucovala

pokud by mě nutili do podivných věcí, chtěli by např. přerušit kontakt s vnějším světem apod.

Pokud bych se setkala s neznámým člověkem,který je velmi vlídný,až moc chápající,nabízí pomoc apod.

pokusy o manipulaci

pořád by mluvili o ,,svém" náboženství, nechtěli by slyšet jiný názor

pořád mluví a snaží se přesvědčit člověka, že by mu u nich bylo nejlépe a jak jeho život bez nich za nic nestojí

postupná snaha o izolaci od okolí, vnucování vlastníc myšlenek které jsou jediné správné ...

Poznala bych to intuitivně.

Pozvolný začátek, základ na nějakém společném názoru, který by sekta podporovala a prohlubovala, postupně více zásahů do života ze strany sekty, více nároků na aktivity spojené se sektou, tvoření závislosti, manipulace...

pravidel, autoritářství

pravidla, názory, postoje k něčemu nežádoucímu, co je běžné

prehnana snaha ziskať ma a natlacit mi do hlavy sracky.

program...atd

Prostě to poznám, nedokážu přesně popsat jak. Je to série různých znaků.

protože nejsou normální

protože všichni okolo by nosili šátek přes oko a zdravili se hulaholabublibubli

Prvotně podle podbízivého přístupu typu "když ptáčka lapají...", dále podle začínajících náznaků manipulace, snahy ovlivnit mne, snahy organizovat napřed můj duchovní život a následně veškeré složky života. Snaha učinit člověka závislým na sektě. Po čase pak nemožnost ze sekty vystoupit, neustálé obtěžování. Manipulace osobnosti. Vymývání mozku.

přemlouvání k něčemu

Přesvědčení o jediné správnosti jejich nábožensktví.

příjemné vystupování, letáčky, spirituální zaměření

Příklad - Islám (Největší sekta světa) Uzavřená komunita hledící na vše v okolí nepřátelsky, nekritické přijetí zcela absurdních morálních vzorů(Mohammed), jejichž zla členové obhajují, aniž by připustili, že se jejich morální kompas od morálního vzoru liší, jedinci většinou submisivní povahy.

Příliš organizované chování, pravidelné schůze, přísná pravidla např chování

Přítomnost specifické symboliky, jednání lidí v sevřené komunitě, fanatické jendání, bezpředmětnost diskuze...

Psychický nátlak, pevně dané náboženské vedení, pevná pravidla

rigidita, snaha manipulovat, uzavřenost

Rigidni pravidla a dogmatismus. Nicim nepodlozena pravidla a prikazy.

Říkají nesmysly a buď chtějí peníze, lákají na něco, za co se musí zaplatit, nebo jen tvrdí, že peníze nejsou důležité (takže tedy nebude vadit, když si je od vás vezmou).

Sekty obvykle chtějí, aby lidé byli v kontaktu pouze s jejími členy, aby jim lidé přenechali svůj majetek, šířili své učení dál apod.

silná organizační kultura, pravidla, jednoduché hlavní moto, slibování spokojenosti a štěstí prostřednictvím jednoduchých úkonů

silný vůdce a relativně malá skupina lidí okolo něj, která je skálopevně přesvědčená, že jeho tvrzení jsou pravdivá, i když jde často o podvodníka

Skryté naléhání, zvláštní chování

Skupina, která jde za nějakými ideály, až nezdravě dodržuje určitá pravidla.

Skupina, která ostatním vnucuje své názory a způsob chování, nepřipouští diskusi, jejíž členové se uzavírají před ostatními. Většinou propaguje nějaký druh náboženství nebo spirituálního směřování.

skupinové jednání, nadšení pro věc, bez toho aniž by si připustili jiné možnosti, většinou spojené s vírou v něco...

slov, chování, možná i zevnějšku

snaha manipulovat

snaha o mou izolaci od okolí

snaha o vymytí mozku

Snaha odříznout obět od jejího okolí.

Snaha ovlivnit, donutit k něčemu, s čím nesouhlasím ...

snaha přinutit člověka uvěřit jejich "pravdě", ovládnout myšlení, vnutit své názory

Snaha působit zajímavě, zájem o mou osobu, "přátelské" chování

snaží se mi vnutit (i velmi vstřícným a milým způsobem) nějaké myšlenky či normy chování, které nejsou dané zákony (přírodními, státními apod.)

specifická skupina lidí, typické chování členů sekty

specifické chování i jednání

specifické chování-vnucování názorů

Společné návyky

Stejné znaky např. chování

submisivita členů

šibalský úsměv

Tématem diskuzí

Ti lidé jsou často až nepřirozeně milí, a tím vyvíjejí nepříjemný nátlak.

tím že člověk je přesvědčen o své pravdě a nesouhlasí s jinými ať už s racionálními názory ostatních, chová se podle určitých pravidel

Tlak na vstoupení

To by bylo na dlouho.

to jejich dementní vymývání mozků, a že mě něco určitě trápí a mám ty a ty potíže jsem sám... oni mi pomůžou ...

toho, co by mi říkala

typická hierarchie a objekt uctívání

Typické chování - uzavřená společnost, zprvu né velký nátlak, ale přesvědčování o tom, že jenom oni vás umí přijmout takového jaký jste a bla bla

Typické chování, způsob vedení rozhovoru

typicke nekriticke prijimanie tvrdeni, ktore su podlozene ziadnou alebo len "emocionalnou" argumentaciou

Typické znaky

Typické znaky jako uzavřenost komunity, snaha oddělit člověka od všech známých mimo komunitu, striktní pravidla, ...

typické znaky, to snad každý pozná.

Typický "radostný a šťastný" úsměv, ženy bývají zpravidla oblečené podobným stylem, přesvědčují vás o své pravdě a nic jiného nepřijmou

úporné přesvědčování, vlezlost, celkově jiné chování

Určitě způsobem života a vnitřními pravidly, která v sektách vládnou.

Určitý fanatismus, přesvědčování...absolutní důvěřování tomu svému

urputné domlouvání

Uzavřená komunita, přesvědčování mě o jejich pravdě, snaha mi "nezištně" pomoci

uzavřená skupina se zvláštními praktikami

Uzavřená skupina, vše se dělá v tajnosti

uzavřená společnost

uzavřená společnost, striktní pravidla, tajnosti před veřejností

uzavřená společnost, unifikovaný přístup, nemožnost vlastního myšlení

Uzavřená společnost, vymezování se, "vymyté mozky", zbožštění "vůdce"...

uzavřenost

Uzavřenost skupiny, odsuzování lidí mimo skupinu, psychický teror v případě odchodu

Uzavřenost, nezvyklé vyznání, společný majetek, etc.

uzavřenost, podmínky, pravidla, vnucování, vyhrožování

Velký nátlak

Velmi odlišný styl života, odlišné názory, postoje.

veškerou debatu vedou směrem k náboženství lidem téměř vnucují svoje letáky, časopis Strážní věž v náboženství vytrhávají z Bible jen to co se jim hodí a Bibli si upravují pro sebe

víra v jeden "produkt"

Víra v nějaké hodnoty/dogmata

vlezlým chováním

vnucování

Vnucuje ostatním své názory...

vsechny sekty maji stejne presvedcovaci metody

Všechno vědí, všechno znají, všude byli dvakrát a od všeho mají klíče

Všichni se mě budou snažit přesvědčit o něčem, co není pravda, a zmanipulovat mě.

vtírání názorů, vymývání mozku, povinné "členské" příspěvky, ovlivňování veškeré činnosti člověka, např. příkazy, jak trávit volný čas apod.

vůdcovský princip, uzavřenost

Vykrikuji na ulici, podle obleceni apod.

vymatlanci co melou kraviny dokola

Vymejvali by mi mozek

vymyté mozky, iracionální argumentace

Vymyvani mozku

vymývání mozku neověřitelnými/nepravdivými výroky, ze kterých autoři neuhnou ani při logické argumentaci

Vymývání mozků....

výrazné odlišení členů od ostatních lidí podle osoby "charismatického vůdce" misijní zaměření nabídka jednoduchého řešení globálních problémů nadměrný zájem o osobní život členů To vše a nebo některé z aspektů v extrémní míře

vystupování, jednání s lidmi

Vyznávají naprosto totožné názory, obvykle názory naprosto odlišující se od reality. Stále někoho lanaří, aby se přidali atd.

vyznávání něčeho vyššího,zaslepenost,oddanost vyšší moci,neschopnost myslet sám za sebe

Vzhled příslušníků, jejich názory,...

Z antropologického hlediska je jistou sektou i prakticky každá subkultura, ale dobrá: Relativně jasně určené vedení, společný motiv skupiny, cíle skupiny, lze také nalézt podobnosti v odění, mluvě, častá jsou specifická hesla a znamení, často hierarchizovaná.

Z lidí, kteří jsou v sektě vyzařuje "cosi"

zákonické, nebo naopak uvolněné chování, návyky zabraňující normálnímu chování člověka ( nezmagořenému připadající přímo"debilní")

Záleží, co by to bylo za sektu. Například křesťanské sekty podle názorů na svaté, bibli, peklo.. Někdy podle vzhledu. Většinou pokud bych si s člověkem promluvila. Jednoduše se poznávají sekty, které aktivně získávají stoupence.

Zaměření na konkrétní oblast, specifické zájmy, výběr tématu konverzace směrem k hledání nových členů sekty

zavřenost, jeden z členů je autorita, jehož se musí poslouchat jinak následuje trest, členové jsou uzavření, nemluví o sobě, daná skupina lidí se tváří jako by byli lepší a odmítají názory veřejnosti, atd.

Zjevná či skrytá manipulace, odlišná víra či filozofie

Zmanipulovanost členů

znaku je spousta, od nekritickeho obdivu k zakladateli nejakeho myslenkoveho smeru, pres "love bombing", patent na rozum a reseni vseho, nebo manipulativni techniky az po absenci smyslu pro humor pri debate

způsob chování

způsob jednání

způsob prezentace, manipulace, podmínky, vyjadřování členů

zvlastni chovani, lide jsou zmanipulovani

Zvlastni nazory

zvláštní chování

zvláštní chování, jiný pohled na svět, podle životních priorit

zvláštní chování, zvyky, fanatizmus

8. Znáte termín "vymývání mozků"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano40299,75 %100 %  
Ne10,25 %0,25 %  

Graf

9. Znáte z médií nějaké sekty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 10, Neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano34084,37 %84,58 %  
Ne6315,63 %15,67 %  

Graf

10. Pokud ano, jak se jmenují?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

-

.

.

.

...

...

...

"harekrišna"

Adventiste sedmého dne

Adventisté sedmého dne, Jehovisté

adventisté, svědci Jehovovi atd.

Adventisti sedmeho dne, Jehovisti

Adventisti sedmého dne, svědci jehovovy, mormoni,

Amish, sekta pod vedením Davida Coreshe, Svědci Jehovovi, ICF

andělé světla

Antifa

Aštar

Boko haram

Církev

Děti boží, Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů

Hare krisna

hare krišna

Hare Krišna

Hare Krišna, Mormoni, Satanisté, Jehovisté.

hare krišna, scientologové

Hare Krišna, scientologové, mormoni

Hare Krišna, SPOZ...

Hare Krišna, Svědci Jehovovi, Adventisté sedmého dne

Hare Krišna, Svědci Jehovovi, Scientologie

hare krsna

Hare krsna.

Hare Kršna, Adventisté sedmého dne, Svědkové Jehovovi (nejsou oficiálně sektou, ale praktiky jsou shodné)

hare kršna, rosenkruciáni

Hare Kršna, Svědci Jehovovi, Adventisté, do určité míry Greenpeace,..

Haré Kršna, svědci Jehovovi, Mormoni, Rastafariáni

Hare Kršna, Svědkové Jehovovi

heré krišna

Hnutí Grálů Pak jedna z USA, nevím jak se jmenuje, ale došlo tam několik let zpátky k hromadné sebevraždě. Pro mě jsou sektaři i Adventisti sedmého dne, i když jsou u nás vedeni jako církev, prokazují známky sekty.

Hnutí grálu

Hnutí Grálu, Svědci Jehovovi, Scientologové

http://andele-svetla.cz/

hulaholabublibubli

Ilumináti

Ilumináti

Islám, Scientologie, Vesmírní Lidé.

Jehonoha

jehovist, scientelogové,hnutí grálu

Jehovisté

jehovisté

Jehovisté

jehovisté

jehovisté

jehovisté

Jehovisté

jehovisté

Jehovisté

Jehovisté

Jehovisté

Jehovisté

Jehovisté

jehovisté

jehoviste amišove guru Jára

Jehovisté asi nejznámější

Jehovisté,

Jehovisté, Adventisté sedmého dne, Harekrišna

Jehovisté, Kabala

Jehovisté, Mormoni atp.

Jehovisté, Mormoni, Scientologická církev

jehovisté, rozenkruciáni

jehovisté, satanisté

Jehovisté, satanisté.

Jehovisté, Scientologická církev, Adventisté 7. dne, Satanisté

jehovisté, scientologové, krišna, různé fanatické odnože křesťanství

Jehovisté, squatteři.

Jehoviste,adventiste 7.dne

jehovisti

jehovisti

jehovisti

jehovisti

Jehovisti

jehovisti

Jehovisti

Jehovisti

Jehovisti

jehovisti

Jehovisti

jehovisti

Jehovisti

Jehovisti

jehovisti

jehovisti atd

Jehovisti, Církev živého boha

Jehovisti, Holy Ghost, ...

Jehovisti, Ilumináti

jehovisti, mormoni, jsou jich spousty. A vicemene krestani a muslimove jsou taky sekta.

Jehovisti, náboženské sekty

jehovisti,sientiologiská

Jehovisti...

Jehovistiu, adventisti, sceintologové....

Jehovovi bratři, Kukluxklan

Jména si nepamatuji, ale stačí mi podobné případy jako jsou Jehovisté. Nebo si vzpomeňte na Charlese Mansona...

Katolíci (a jak ti vymývali, upalovali atd), Koreš a ty s hromadnou SV, letniční hnutí, ale vymývaj i komunisti atd.

Katolická církev a řády napojené na tuto sektu zaměřující se na krádeže a pedofilii

Katolická církev, Muslimové, Židi

KKK (kuk-klux-klan), Svědci Jehovovi...

Koreshovci, om shinrikjo, moonovci, svědkové Jehovovi, krisnovci

Korešovci,...

Krišna a jehovisti

Křesťané, Muslimové, Jehovisté, Mormoni, Vesmírní lidé, Scientologové, ...

ku klux klan

Média nebo církve? Pokud směřuje otázka k církvím, tak především scientologická církev a Svědci Jehovovi.

momentálně si nevzpomínám, ale většinou v zahraničí. johovisté už nejsou u nás sekta.

moon, satanisti, mormoni, hare krišna, přátelé z nebe,

Moonova sekta, dříve Svědci Jehovovi (od roku 2011 jsou uznávanou církví), Rodina, Boží děti, Křesťanská věda, Misie Božího světla, Eckankar, Gurdiev, Stoupenci Kršny, MeherBaba, Mormoni, Svatyně lidu, Scientologie, Satanisté, Cesta, Světová církev boží, Bahá´ismus, Svobodní zednáři, Mravní obnova, Rastafariáni, Transcendentální meditace

mormoni

mormoni, jehovisti, jara nadsamec, zide

mormoni, hare kršna na další jména si nevzpomenu

Mormoni, jehovisti,...

mormoni, moonisté, světci jehovovy

mormoni, plzeň věří v Ježíše,...

Mormoni, Scientologie, Jehovisti

mormoni, svědci Jehovovi

Mormoni, svědci Jehovovi

mormoni, svědci jehovovi, vesmírní lidé, v podstatě všichni věřící ať už v Boha, darwinovu teorii nebo mluvící okurku:)

mormoni, svedkove jehovovi

Mormoni, Svědkové Jehovovi, Scientologové,

mormoni, světci jehovovi

Mormoni, Světci jehovovi

Mormoni,Svědkové Jehovovi

Munova sekta, Mormoni

Náboženské

např. Jehovisté, Satanisté

např. mormoni, jehovisté

například scientologové

Názvy neznám

Názvy neznám..

názvy sekt si nepamatuji

Nemám potřebu si pamatovat jak si ti magoří říkají.

nemohu si vzpomenout

Netuším, ale je v ní Tom Cruise a začína na "s".

Nevím

nevim

nevím

Nevím názvy, nicméně o sektách se často mluví (viz případ Barbory Škrlové)

nevím přesně

Nevím to přesně, bylo to podle jednoho muže, který bydlel se členy v rodinném domě

nevím zda se dají označit za sekty, ale asi squateři nebo jehovisti

nevím, nepamatuji se

nevpomenu si přesný název, ale je mnoho takových těch lidí, co udělají kult sami ze sebe a z obýváku udělají svatyni. Četla jsem nějaké ženě z Moravy např. Nebo v Rusku se určitá skupina hromadně zavraždila...

nevybavim si

nevzpomenu si

Nevzpomenu si. Myslím, že scientologická církev?

nevzpomenu si...

new age, jehovisté

New Age, Scientologové, pravděpodobně očekáváte odpověď svědkové Jehovovi, podotýkám, že nejsou sektou www.jw.org

Om shinrikyo, svědkové jehovovi, hare krshna, vesmírní lidé, scientologická církev, new age, wica, satanismus...

óm šinri kjó/svědci jehovovi

óm šinrikjó (útok v japonském metru) z domácích Hnutí grálu, moonisté, jehovisté, scientologové, silvova metoda... vesmírní lidé :o))

Óm Šinrikjó, Svědci Jehovovi, Mormoni, Hare Krišna, Scientologové, Sri Chinmoy, Hnutí Grálu atd atd...

Om šinrikjó...

om širinkjo jehovisti scientologové

OSHO, Jehovisti, Mormoni, Scientologie

Parsifal a jeho sekta, svědci jehovovi,

Počítá se Al-Kaida?

presne nevim

Raeliáni, imanuelité, církev sjednocení,

Raeliáni, Svědci Jehovovi, Boží děti, Mormoni, Hare Kršna

Realiáni, Imanuelité

rodina lásky, považuji za sektu i Jehovisty, kteří jsou registrování jako církev, mormoni

různé

různě

Rytíři

Římsko-katolická sekta, Řecko-katolická sekta, Evangelická sekta, Církev Ježíše posledních dní, Templářská sekta, Scientologická sekta, Husitsko-bratrská sekta, Mormonská sekta, Sunitská sekta, Šiitská sekta,

satanisté

Satanisté, Adventisté, Mormoni, Moonisté aj.

Satanisté, Svědci Jehovovi, Scientoligie (nebo též Scientologická církev)

Satanisté, Svědkové Johovovi

Satanisti

satanisti, jehovisti (asi to není sekta, ale považuji je za to dle chování)

satanisti...

satanisticka sekta

Scientisté, Jehovisté, Hare Krišna, Křesťanské společenství, Adventisté sedmého dne

Scientisti, jehovisti apod.

scientogie

Scientologická církev Jehovisti

Scientologická církev

Scientologická církev, církev Ježíše Krista svatých posledních dní, Svědkové Jehovovi, Moonisté..

Scientologická církev, Háre Kršna, Boží děti, Rastafariáni, Jehovisti

Scientologická sekta, Jehovistická

scientologie jehovisti a další malé

scientologie

scientologie, děti slunce, satinismus

scientologie, církev sjednocení, svědci jehovovi

scientologie, mormoni, satanismus, imanuelite, ...

Scientologie, Raeliáni, Svatyně lidu..

scientologie, svědci jehovovi

Scientologie, Svědci jehovovi

Scientologové

scientologové

Scientologové

scientologové

scientologové

scientologové - pro mě je to sekta ať si říká kdo chce co chce. jehovisti - blázni

scientologové,

scientologové, adventisté, jehovisté,....

scientologové, centrum triumfální víry, mormoni, svědci Jehovovi

Scientologové, církev adventistů sedmého dne, jehovisté

Scientologové, Církev Ježíše Krista (mormoni)... Mnoho odštěpeneckých kvazicirkví vycházejících z křesťanství...

scientologové, Děti Boží

scientologové, jehovisti a pod.

Scientologové, mormoni, církev jezíše krista posledních dní

scientologové, mormoni, jehovisté

Scientologové, svědci Jehovovi, satanisté, Moormoni, Munisté,

Scientologové, Svědkové Jehovovi, Hare Krišna.

Scientologvé, Svědci Jehovovi

Scientology,svedkove jehovovi, mormoni

Sekta

sekta hnuti svateho gralu (aneb pripad anicky a kurimskych deti), mormony, hare krisna, jehovisti

sekta p. Dvorského

sientologové, metodisté osmého dne

Skinheads

snad za všechny Jehovisté

spoustu, napriklad jehoviste, mooniste, scientologove, mormoni, hare krsna, guru jara, imanuelite, davidiani a uz me boli prsty

Svatý grál - nebo tak nějak

svatyně lidu

Svedci jehovovi Hari Krsna Opus dei

svědci jehovovi na dalsi jmena si nevzpomenu

svědci Jehovovi

svědci jehovovi

Svědci Jehovovi

Svědci jehovovi

svědci jehovovi

svědci jehovovi

Svědci Jehovovi

Svedci Jehovovi

Svědci Jehovovi

Svědci Jehovovi

svědci jehovovi

Svědci jehovovi

Svědci Jehovovi

svědci Jehovovi

Svědci Jehovovi

Svědci Jehovovi

Svedci Jehovovi apod.

svědci jehovovi např.

Svědci Jehovovi, scientologové

Svědci Jehovovi, adventisté sedmého dne, scientologové, Hare Krišna, Parsifal, Bergova sekta

Svedci Jehovovi, Armada

Svědci Jehovovi, Hare Krišna

svědci jehovovi, hare krišna, mormoni, adventisté 7. dne

svědci jehovovi, hare krišna, vesmírní lidé

Svědci Jehovovi, Hare Kršna

Svědci Jehovovi, Hare Kršna, Mormoni, Scientologové

Svědci Jehovovi, Hnutí Grálu, moonisté, Rodina

Svědci Jehovovi, Ku klux klan, Háre Kršna, Mormoni

svědci jehovovi, moonisté, scientologové

Svědci Jehovovi, Mormoni

Svědci Jehovovi, Mormoni, Hare Kršna

svědci jehovovi, mormoni, hare kršna,

Svědci Jehovovi, Mormoni, New Age, Hare Kršna

Svědci Jehovovi, mormoni, Óm Šinrikjó - znám jich víc, ale ne jménem

Svědci Jehovovi, nemohu si vzpomenout na další

Svědci Jehovovi, nevzpomínám si teď na víc

Svědci Jehovovi, Satanisti, Rodina lásky

Svědci Jehovovi, Scientologická

Svědci Jehovovi, Scientologická církev

Svědci Jehovovi, scientologie...

Svedci Jehovovi, Scientologove

svědci jehovovi, scientologové,

Svědci jehovovi, Scientologové, Hare krišna, OVB a další finanční poradci...

svědci jehovovi, scientologové, hnutí grálu

Svědci Jehovovi, scientologové, Hnutí Grálu, Vesmírní lidé

Svědci Jehovovi, Scientologové, spousta nejmenovaných sekt

Svědci Jehovovi, sekta Charlese Mansona

Svědci Jehovovi, Vesmírní lidé

Svědci Jehovovi, Vesmírní lidé

Svědci Jehovovi, Vesmírní lidé, Hare Krišna, Scientologové, Adventisté sedmého dne

svědci jehovovi, vesmírní lidé..

svědci jehovovi, víc mě zrovna nenapadá

svědci Jehovovi, znám osobně i větev katolické církve, která je v daném místě totálně sektářská, bylo mi i vyhrožováno členy společenství, dále členové radikální pravice jednají dosti sektářsky

Svědci jehovovi,...

Svědci jehovovy, Moonisté, Hare kršna, Scientologická církev a ....

Svědci Jehovovy, scientistická církev,...

Svědkové jehovoji, Satanisti

Svědkové Jehovovi Scientologická Haré kršna Imanuelité

svědkové jehovovi

svědkové Jehovovi

svědkové jehovovi

Svědkové Jehovovi

Svědkové Jehovovi

Svědkové Jehovovi

Svědkové jehovovi

Svědkové Jehovovi

Svědkové Jehovovi

Svědkové Jehovovi

Svědkové jehovovi,

Svědkové Jehovovi, Boží děti, Imanuelité ....

Svědkové Jehovovi, Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů. Hare Kršna...

Svědkové Jehovovi, hnutí New Age, Mormoni, Moonisté...

Svědkové Jehovovi, Mormoni, Hare Krišna

Svědkové Jehovovi, mormoni, Hare Krišna, Al-Kaida...

Svědkové Jehovovi, Mormoni, Haré Kršna, scientologové, Církev sjednocení, Svatyně lidu, Hnutí grálů, Satanizmus, Dianetika

Svědkové Jehovovi, Satanisté, Mormoni, Scientologové a další. Podle mě jsou sektářská ale i běžná náboženství.

svědkové jehovovi, satanisti, Osho, scientologie, Haré Kršna...

Svědkové Jehovovi, Scientologická církev, Hnutí Haré Kršna

Svědkové Jehovovi, Scientologie

Svědkové Jehovovi, Scientologie....

Svědkové Jehovovi, Scientologisté

svědkové jehovovi, scientologové

Svědkové Jehovovi, Scientologové, Moonisti aj.

Svědkové Jehovovi, scientologové, new age, óm šinrikjó...

svedkové jehovovi, vesmirni lide, skrlova sekta

svědkové jehovovi,Mormoni,Hare Kršna,Ku klux klan

Svědokové Jehovovi

Světci Jehovovi, Mormoni

světci jehovovy

svobodní zednáři

svobodní zednáři, jehovisté, harre krišna

šmejdi

šmejdi, náboženství, nepamatuji si názvy

telemarketing, jehovisti, anjelske bytosti a ine voloviny.

Těžko rozlišit mezi tím co už je jakože církev (i když na lokální úrovni působí často také jako sekta) či skupina vyznávající nějaký životní styl, ale jmenovala bych nejspíš Breathariány, Scientology, Wiccanský coven ( i když tady to nevnímám negativně), Jehovisty, "Harekrišňáky", Satanovu církev atd. Jména menších skupin vedených třeba jedním šarlatánem si nepamatuji, ale čas od času se vyrojí taky.

to nevím ale četla jsem o kuřimské kauze za kterou měla údajně stát nějaká sekta

To si nevzpomenu...

třeba jehovisti, satanisti, mormoni, hare krišna, a asi milion islámských sekt, a další blbci

Věci veřejné, jehovisti

Vesmírní lidé

vesmírní lidé

vesmírní lidé, jehovisti

Vesmírní lidé, scientologická církev, Hare Krišna, svědci Jehovovi...

Vesmírní lidé, Svědkové Jehovovi

Vesmírní lidé, Svědkové Jehovovi, Chabad

Většina českých politickcýh stran, protože po tom svinstvu vymejou lidem znovu mozky a oni je znovu zvolí, to je naprostá demagogie a sektářství

vláda a parlament

všechny

znám, nevzpomenu si na jména

11. Ten, kdo vede sektu, tzv. vůdce, je většinou člověk, který:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Touží po penězích, které ze sekty plynou23458,06 %58,21 %  
je duševně nemocný12029,78 %29,85 %  
Chce zachránit svět4912,16 %12,19 %  

Graf

12. Náchylnější ke vstupu do sekty jsou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ženy33984,12 %84,33 %  
Muži6415,88 %15,92 %  

Graf

13. Jsou to lidé

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mladí19949,38 %49,5 %  
Střední věk16941,94 %42,04 %  
Staří358,68 %8,71 %  

Graf

14. Nejčastěji se do sekty dostanou lidé:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nešťastní36590,57 %90,8 %  
Duševně nemocní338,19 %8,21 %  
Šťastní51,24 %1,24 %  

Graf

15. Nejméně ohroženi jsou ti, kteří:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mají silné sociální (přátelské a rodinné) vazby29773,7 %73,88 %  
Jsou inteligentní9724,07 %24,13 %  
Mají mnoho peněz92,23 %2,24 %  

Graf

16. Napadlo vás někdy, že by váš nejbližší mohl vstoupit do skupiny, která vypadá jako sekta? Co byste dělali, kdyby tam chtěla vstoupit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V klidu bych to s ní/ním probral/a22255,09 %55,22 %  
Rázně bych ho/ji přesvědčoval/a, že je to chyba11027,3 %27,36 %  
Myslím si, že by se to mé rodině a přátelům nemohlo stát7117,62 %17,66 %  

Graf

17. Myslíte si, že lidé vstupující do sekty jsou většinou věřící?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14836,72 %36,82 %  
nevím14134,99 %35,07 %  
ano11428,29 %28,36 %  

Graf

18. Má většina sekt základ v náboženství?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano31177,17 %77,36 %  
ne9222,83 %22,89 %  

Graf

19. Může se sekta stát během let uznávaným náboženstvím?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano24961,79 %61,94 %  
ne15438,21 %38,31 %  

Graf

20. Bývalo klasické náboženství jako křesťanství či buddhismus dříve sektou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano17042,18 %42,29 %  
nevím16941,94 %42,04 %  
ne6415,88 %15,92 %  

Graf

21. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena30074,44 %74,63 %  
Muž10325,56 %25,62 %  

Graf

22. Je vám:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-25 let25964,27 %64,43 %  
26-45 let12029,78 %29,85 %  
46-60 let235,71 %5,72 %  
60-80 let10,25 %0,25 %  

Graf

23. Jste věřící?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne29673,45 %73,63 %  
ano10726,55 %26,62 %  

Graf

24. Vaše vzdělání je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské18646,15 %46,27 %  
Vysokoškolské17543,42 %43,53 %  
Základní4210,42 %10,45 %  

Graf

25. Bydlíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ve velkém městě19949,38 %49,5 %  
V malém městě12330,52 %30,6 %  
Na vesnici8120,1 %20,15 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Setkal/a jste se někdy s někým, kdo byl nebo je v sektě?

  • odpověď Ano:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mladý na otázku 2. Pokud ano, byl to člověk:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Starý na otázku 2. Pokud ano, byl to člověk:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Střední věk na otázku 2. Pokud ano, byl to člověk:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkal/a jste se někdy s někým, kdo byl nebo je v sektě?

2. Pokud ano, byl to člověk:

3. Názor na působení sekt mám:

4. Myslíte si, že téma sekt se týká jen malého množství lidí?

5. Koho sekty nabírají jako své nové členy nejraději?

6. Myslíte si, že byste poznal/a sektu, kdybyste s ní přišel/přišla do styku?

8. Znáte termín "vymývání mozků"?

9. Znáte z médií nějaké sekty?

10. Pokud ano, jak se jmenují?

11. Ten, kdo vede sektu, tzv. vůdce, je většinou člověk, který:

12. Náchylnější ke vstupu do sekty jsou:

13. Jsou to lidé

14. Nejčastěji se do sekty dostanou lidé:

15. Nejméně ohroženi jsou ti, kteří:

16. Napadlo vás někdy, že by váš nejbližší mohl vstoupit do skupiny, která vypadá jako sekta? Co byste dělali, kdyby tam chtěla vstoupit?

17. Myslíte si, že lidé vstupující do sekty jsou většinou věřící?

18. Má většina sekt základ v náboženství?

19. Může se sekta stát během let uznávaným náboženstvím?

20. Bývalo klasické náboženství jako křesťanství či buddhismus dříve sektou?

21. Jste:

22. Je vám:

23. Jste věřící?

24. Vaše vzdělání je:

25. Bydlíte:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkal/a jste se někdy s někým, kdo byl nebo je v sektě?

2. Pokud ano, byl to člověk:

3. Názor na působení sekt mám:

4. Myslíte si, že téma sekt se týká jen malého množství lidí?

5. Koho sekty nabírají jako své nové členy nejraději?

6. Myslíte si, že byste poznal/a sektu, kdybyste s ní přišel/přišla do styku?

8. Znáte termín "vymývání mozků"?

9. Znáte z médií nějaké sekty?

10. Pokud ano, jak se jmenují?

11. Ten, kdo vede sektu, tzv. vůdce, je většinou člověk, který:

12. Náchylnější ke vstupu do sekty jsou:

13. Jsou to lidé

14. Nejčastěji se do sekty dostanou lidé:

15. Nejméně ohroženi jsou ti, kteří:

16. Napadlo vás někdy, že by váš nejbližší mohl vstoupit do skupiny, která vypadá jako sekta? Co byste dělali, kdyby tam chtěla vstoupit?

17. Myslíte si, že lidé vstupující do sekty jsou většinou věřící?

18. Má většina sekt základ v náboženství?

19. Může se sekta stát během let uznávaným náboženstvím?

20. Bývalo klasické náboženství jako křesťanství či buddhismus dříve sektou?

21. Jste:

22. Je vám:

23. Jste věřící?

24. Vaše vzdělání je:

25. Bydlíte:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Holubová, K.Názor veřejnosti na sekty (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://nazor-verejnosti-na-sekty-13.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.