Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Názory a postoje vietnamské komunity na ošetřovatelskou péči v ČR

Názory a postoje vietnamské komunity na ošetřovatelskou péči v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dagmar Čerňanská
Šetření:19. 02. 2015 - 25. 02. 2015
Počet respondentů:68
Počet otázek (max/průměr):22 / 22
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Dagmar Čerňanská a jsem studentkou magisterského oboru Ošetřovatelství na Vysoké škole zdravotníctva s sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, na Ústavě sv. Jana Nepomuka Neumanna Příbram.

Chtěla bych Vás poprosit o chvíli Vašeho času k vyplnění otázek v tomto dotazníku. Získané informace budou použity jako podklady pro výzkumnou část diplomové práce na téma „Názory a postoje vietnamské komunity na ošetřovatelskou péči v České republice “.

Odpovídejte prosím pravdivě, stručně, doplňte a zaškrtejte Vaši odpověď dle Vašeho uvážení a zkušenostmi s tímto problémem.


Předem děkuji za spolupráci, čas a ochotu

Bc. Dagmar Čerňanská

Odpovědi respondentů

1. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské2942,65 %42,65 %  
vysokoškolské2638,24 %38,24 %  
vyšší odborné1319,12 %19,12 %  

Graf

2. Délka praxe

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11-20let2638,24 %38,24 %  
21 a více let1927,94 %27,94 %  
6-10 let1319,12 %19,12 %  
do 5 let1014,71 %14,71 %  

Graf

3. Setkáváte se při své práci s příslušníky vietnamské komunity?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 – 5x za rok2841,18 %41,18 %  
měsíčně1420,59 %20,59 %  
nesetkávám1116,18 %16,18 %  
týdně1116,18 %16,18 %  
denně45,88 %5,88 %  

Graf

4. Zajímáte se o specifika vietnamské komunity vzhledem k jejich kulturní a náboženské odlišnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jen pokud je to nezbytné3652,94 %52,94 %  
ne2739,71 %39,71 %  
ano57,35 %7,35 %  

Graf

5. Navštívila jste v rámci výkonu své praxe nějakou vzdělávací akci ohledně péče o pacienty národnostních menšin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, tuto možnost jsem dosud neměl/neměla5073,53 %73,53 %  
ano jednou1522,06 %22,06 %  
ano pravidelně34,41 %4,41 %  

Graf

6. Uvítala byste informace týkající se specifické péče o pacienta vietnamské komunity?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pokud chci, informace si dohledám sám/sama3145,59 %45,59 %  
ano, tuto možnost v zaměstnání postrádám2130,88 %30,88 %  
ne, nezajímám se o to1623,53 %23,53 %  

Graf

7. Při komunikaci s vietnamským pacientem se nejčastěji dorozumíváte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prostřednictvím tlumočníka (rodina pacienta, kolegyně, lékař)3145,59 %45,59 %  
verbálně, pokud ovládáme oba stejný jazyk2130,88 %30,88 %  
neverbálně, posunky811,76 %11,76 %  
jinak811,76 %11,76 %  

Graf

8. Jak velká je vietnamská komunita v České republice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2130,88 %30,88 %  
druhá nejpočetnější2130,88 %30,88 %  
třetí nejpočetnější1725 %25 %  
nejpočetnější913,24 %13,24 %  

Graf

9. Jaké náboženství je ve Vietnamu nejčastějši zastoupeno?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3652,94 %52,94 %  
buddhismus1623,53 %23,53 %  
taoismus1623,53 %23,53 %  

Graf

10. Jako první u vietnamské komunity pozdraví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž3044,12 %44,12 %  
žena2536,76 %36,76 %  
nezáleží na pořadí1319,12 %19,12 %  

Graf

11. Komunikace s pacientem vietnamské komunity musí být:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
klidná a nehlučná4160,29 %60,29 %  
nevím1319,12 %19,12 %  
výrazná a doplněná gesty913,24 %13,24 %  
přímá a ostrá57,35 %7,35 %  

Graf

12. Za neuctivé je ve vietnamské kultuře považováno:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pohlazení po hlavě a vlasech3145,59 %45,59 %  
obejmutí2130,88 %30,88 %  
podání ruky1217,65 %17,65 %  
pohlazení po ruce45,88 %5,88 %  

Graf

13. Správné podání ruky ve vietnamské komunitě je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pravé a přitisknout lehce levou2841,18 %41,18 %  
pravé1725 %25 %  
podání ruky je neuctivé1725 %25 %  
levé68,82 %8,82 %  

Graf

14. Podávání předmětu ve vietnamské komunitě probíhá:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
oběma rukama2333,82 %33,82 %  
nezáleží na tom1927,94 %27,94 %  
levou rukou1420,59 %20,59 %  
pravou rukou1217,65 %17,65 %  

Graf

15. Pohled do očí příslušníkovi vietnamské komunity musí být:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přímý pohled není zdvořilý3348,53 %48,53 %  
vždy přímý1927,94 %27,94 %  
nezaleží na tom1116,18 %16,18 %  
přímý jen za zvláštních okolností57,35 %7,35 %  

Graf

16. Smrkání do kapesníku se ve vietnamské komunitě považuje za:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neslušné a směšné3247,06 %47,06 %  
přípustné2130,88 %30,88 %  
nezáleží na tom1217,65 %17,65 %  
zakázané34,41 %4,41 %  

Graf

17. Jakým způsobem přivolávají členové vietnamské komunity druhou osobu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy nepřivolávají druhou osobu gesty2130,88 %30,88 %  
nezáleží na tom1927,94 %27,94 %  
dlaň vzhůru, prsty poté pohybují k sobě1623,53 %23,53 %  
dlaň dolů, prsty poté pohybují k sobě1217,65 %17,65 %  

Graf

18. Skřížení rukou na prsou je ve vietnamské komunitě znakem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemá žádný zásadní význam2232,35 %32,35 %  
odmítání1927,94 %27,94 %  
nesouhlasu1522,06 %22,06 %  
rozčilení1217,65 %17,65 %  

Graf

19. Pokud pacient vietnamské komunity trpí bolestí, projevuje to:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bude tichý a usměvavý4566,18 %66,18 %  
neklidem1217,65 %17,65 %  
požádá o léky na bolest811,76 %11,76 %  
řekne to sestře34,41 %4,41 %  

Graf

20. Pacient vietnamské komunity trpící zvracením:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stav tají a zvratky často sám uklidí4972,06 %72,06 %  
vyžaduje lékaře811,76 %11,76 %  
sdělí sestře již stav s pocitem na zvracení710,29 %10,29 %  
požaduje léky45,88 %5,88 %  

Graf

21. Klyzma je při zácpě ve vietnamské komunitě považováno za:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vhodné pokud není jiná varianta3551,47 %51,47 %  
nepřípustné2029,41 %29,41 %  
prevenci zácpy1116,18 %16,18 %  
zcela běžné22,94 %2,94 %  

Graf

22. Nadměrný spánek a únavu příslušníci vietnamské komunity považují při nemoci za projev:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
regenerace organismu3652,94 %52,94 %  
projev slabosti2739,71 %39,71 %  
patologický jev57,35 %7,35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Nejvyšší dosažené vzdělání

2. Délka praxe

3. Setkáváte se při své práci s příslušníky vietnamské komunity?

4. Zajímáte se o specifika vietnamské komunity vzhledem k jejich kulturní a náboženské odlišnosti?

5. Navštívila jste v rámci výkonu své praxe nějakou vzdělávací akci ohledně péče o pacienty národnostních menšin?

6. Uvítala byste informace týkající se specifické péče o pacienta vietnamské komunity?

7. Při komunikaci s vietnamským pacientem se nejčastěji dorozumíváte:

8. Jak velká je vietnamská komunita v České republice?

9. Jaké náboženství je ve Vietnamu nejčastějši zastoupeno?

10. Jako první u vietnamské komunity pozdraví:

11. Komunikace s pacientem vietnamské komunity musí být:

12. Za neuctivé je ve vietnamské kultuře považováno:

13. Správné podání ruky ve vietnamské komunitě je:

14. Podávání předmětu ve vietnamské komunitě probíhá:

15. Pohled do očí příslušníkovi vietnamské komunity musí být:

16. Smrkání do kapesníku se ve vietnamské komunitě považuje za:

17. Jakým způsobem přivolávají členové vietnamské komunity druhou osobu?

18. Skřížení rukou na prsou je ve vietnamské komunitě znakem:

19. Pokud pacient vietnamské komunity trpí bolestí, projevuje to:

20. Pacient vietnamské komunity trpící zvracením:

21. Klyzma je při zácpě ve vietnamské komunitě považováno za:

22. Nadměrný spánek a únavu příslušníci vietnamské komunity považují při nemoci za projev:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Nejvyšší dosažené vzdělání

2. Délka praxe

3. Setkáváte se při své práci s příslušníky vietnamské komunity?

4. Zajímáte se o specifika vietnamské komunity vzhledem k jejich kulturní a náboženské odlišnosti?

5. Navštívila jste v rámci výkonu své praxe nějakou vzdělávací akci ohledně péče o pacienty národnostních menšin?

6. Uvítala byste informace týkající se specifické péče o pacienta vietnamské komunity?

7. Při komunikaci s vietnamským pacientem se nejčastěji dorozumíváte:

8. Jak velká je vietnamská komunita v České republice?

9. Jaké náboženství je ve Vietnamu nejčastějši zastoupeno?

10. Jako první u vietnamské komunity pozdraví:

11. Komunikace s pacientem vietnamské komunity musí být:

12. Za neuctivé je ve vietnamské kultuře považováno:

13. Správné podání ruky ve vietnamské komunitě je:

14. Podávání předmětu ve vietnamské komunitě probíhá:

15. Pohled do očí příslušníkovi vietnamské komunity musí být:

16. Smrkání do kapesníku se ve vietnamské komunitě považuje za:

17. Jakým způsobem přivolávají členové vietnamské komunity druhou osobu?

18. Skřížení rukou na prsou je ve vietnamské komunitě znakem:

19. Pokud pacient vietnamské komunity trpí bolestí, projevuje to:

20. Pacient vietnamské komunity trpící zvracením:

21. Klyzma je při zácpě ve vietnamské komunitě považováno za:

22. Nadměrný spánek a únavu příslušníci vietnamské komunity považují při nemoci za projev:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Čerňanská, D.Názory a postoje vietnamské komunity na ošetřovatelskou péči v ČR (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://nazory-a-postoje-vietnamske.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.