Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Názory žadatelů a uživatelů sociálních dávek

Názory žadatelů a uživatelů sociálních dávek

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Gabriela Poskierová
Šetření:04. 10. 2012 - 20. 10. 2012
Počet respondentů:237
Počet otázek (max/průměr):25 / 20.03
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,
jsem studentka 3. ročníku bakalářského studia oboru Veřejná ekonomika a správa na Obchodně podnikatelské fakultě, Slezské univerzity v Karviné.

Sbírám informace pro svou bakalářskou práci na téma „Problematika sociálních dávek v ČR“, v níž zjišťuji názory žadatelů a uživatelů sociálních dávek na tuto problematiku. Předkládaný dotazník mi pomůže nalézt odpověď na základní otázky. Z uvedeného důvodu je důležité, abyste odpovídal/a upřímně.

Dotazník je zcela anonymní.

Předem děkuji za váš čas strávený vyplňováním dotazníku.


Gabriela Poskierová
3.ročník, Veřejná ekonomika a správa, SU OPF Karviná

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena21490,3 %90,3 %  
muž239,7 %9,7 %  

Graf

2. Do jaké věkové kategorie patříte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-259941,77 %41,77 %  
26-348937,55 %37,55 %  
35-433113,08 %13,08 %  
44-52125,06 %5,06 %  
53-6131,27 %1,27 %  
62 a více31,27 %1,27 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské – maturita11347,68 %47,68 %  
středoškolské – vyučen5021,1 %21,1 %  
vysokoškolské4117,3 %17,3 %  
základní2811,81 %11,81 %  
vyšší odborné52,11 %2,11 %  

Graf

4. V kterém kraji bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Moravskoslezský6226,16 %26,16 %  
Středočeský2610,97 %10,97 %  
Plzeňský2410,13 %10,13 %  
Praha218,86 %8,86 %  
Ústecký208,44 %8,44 %  
Jihomoravský177,17 %7,17 %  
Olomoucký145,91 %5,91 %  
Kralovehradecký114,64 %4,64 %  
Pardubický104,22 %4,22 %  
Jihočeský93,8 %3,8 %  
Zlínský83,38 %3,38 %  
Vysočina72,95 %2,95 %  
Liberecký62,53 %2,53 %  
Karlovarský20,84 %0,84 %  

Graf

5. Dovedli byste vlastními slovy napsat, co je to sociální dávka? ( Pokud ne, přejděte k další otázce)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

finanční pomoc státu

Almuzna

almužna

almužna

Almužna

almužna od státu

almužna, o kterou si musím poníženě žádat u státu, kterýmu řádně platím daně.

částka, kterou člověk potřebuje k uspokojení základních potřeb

dávka (peněžitá nebo i věcná), která je určena občanům sociálně nedostačivým nebo znevýhodněným

Dávka (peněžní pomoc) pro sociálně slabé lidi.

Dávka která stát podporuje sociálně slabší lidi a lidi které s nějakého důvodu nemůžou chodit do práce (ženy na RD, postižení lidé.)

davka nejvice zneuzivana romy... urcena pro lidi socialne slabe ale ty ji vetsinou nedostavaji-nejsou cerny!!

dávka plynoucí občanovi z titulu jeho sociání situace, např. bezmocnosti, invalidity, péči o dítě

Dávka plynoucí ze sociálního pojištění podmíněna určitým stavem (rodičovství, hmotná nouze a podobně) u pobírajícícho

Dávka poskytovaná lidem sociálně slabým.

Dávka poskytovaná státem v důsledku nenadálé životní situace.

dávka poskytovaná státem za určitých podmínek (mateřská dovolená, rodičovský příspěvek, hmotná nouze,..)

dávka pro lidi ve finanční nouzy, která by jim měla pomoci zvýšit příjmy pro uplatnění životních nákladů.

Dávka pro lidi, kteří nejsou schopni obstarat si peníze zaměstnáním. Např. hmotná nouze, podpora v nezaměstnanosti, rodičovský příspěvek....

dávka pro lidi,kteří nemají to štěstí mít pořádně placenou práci.Pro některé jen důvod proč do práce nejít.

dávka pro nezaměstnané, dávky pro skupinu obyvatel s nízkými příjmy

Dávka pro ty co si zrovna nevydělávají např matka na mateřské, postižení lidé apod.

dávka pro ty,co jsou sociálně slabší,aby jejich životní úroveň nebyla podprůměrná

Dávka, kterou stát přispívá na živobytí lidem?

dávky hmotné nouze

davky jsou urceny na vyzivu deti a zaplaceni nakladu spojenych s uzivanim bytu,na osaceni a jine zakladni potreby

doplatek, který dopomáhá osobě, aby měla alespoń minimum penez, které by pokrylo její základní potřeby...

finanční částka kterou dostává od státu občan, který nemůže pracovat

finanční podpora od státu

finanční podpora od státu - Správa sociálního zabezpečení - v případě hmotné nouze

Finanční podpora od státu pro lidi, kteří z různých důvodů nemají práci.

finanční podpora pro osoby ve finanční nouzi

Finanční pomoc od státu

Finanční pomoc od státu lidem v hmotných nesnázích.

Finanční pomoc od státu sociálně slabším nebo nepřizpůsobivým spoluobčanům.

finanční pomoc potřebným

finanční pomoc státu člověku, který na přechodnou - krátkou - dobu nemá vlastní zdroj obživy

Finanční pomoct od státu

finanční výpomoc

Hmotná pomoc v nouzi lidem, kteří nemají dostatečný vlastní příjem.

Je dávka kterou stát pomáhá potřebným lidem

je dávka, určena lidem, kteří se ocitli v nějaké situaci - např. na mateřské, bez práce

je finanční podpora státu ve více či méně finančně náročné životní situaci, zároveň "vyplňuje" období, kdy je člověku ztíženo nebo nemožno vydělávat si peníze vlastními silami

je to dávka vyplácena ze sociálního systému ze státního rozpočtu a to bud na základě pojistného systému nebo splnění nároku

je to dávka, která pomáhá lidem, co mají nízké příjmy nebo jsou bez příjmů

Je to dávka, kterou vyplácí stát .

Je to momentální finanční pomoc v případě,kdy si člověk nemůže z nějakého důvodu vlastními silami zabesbečit dostatek finančních prostředků pro žití(zaplacení bydlení a stravy)

Je to peněžní pomoc v případě, kdy nejsme schopni se sami zajistit do té míry, abychom neživořili. Abychom si zajistili základní sociální a životní potřeby. Jsou různé dávky, které jsou dány zákonem a buďto je částka pevně dána, či se vypočítává z platu, který pobírám. Nárok na dávku je posuzován dle příjmů rodiny/osoby

Je to plýtvání, pomocí kterého si za peníze sebrané střední třídě politici kupují přízeň nemyslícího davu.

je to pomoc a zárovň i výsměch státu pro lidi s nízkkými příjmy

je to pomoc od státu jak přežít dle nich:-)

Jedná se o finanční částku, která má pomáhat lidem, kteří kvůli nějaké životní situaci nemohou pracovat a vydělávat si peníze...

jednorázová nebo opakovaná finanční dotace vyplácena státní institucí na základě potřeby konkrétním jedincům

Měla by být materiálním zajištěním jednotlivce po dobu, po kterou nemá možnost vykonávat nebo zastávat pracovní místo, které by mu přineslo materiální zabezpečení.Bohužel nikdy nebude možno dokonale a spravedlivě určit výšku dávky v poměru k vykonané práci, a zohlednit délku, po kterou žadatel odváděl daně a sociální pojištění. U soc. dávek by měl být daný individuální přístup, který by rozhodoval, zda ten který žadatel má nárok a v jaké výši.

mela by pomoc v tezke situci rodiny nebo matky s detma

menší finanční výpomoc pro rodiny s dětmi :)

minimalni castky na zakladni potreby v zivote

Nevratná peněžní pomoc od státu, která je určená osobám v nouzi.

peněžitá "pomoc" od státu

Peněžitá částka k podpoře osoby nezaměstnané, matky samoživitelky atd..

Peněžitá pomoc

peněžitá pomoc

peněžitá pomoc od státu

peněžitá pomoc od státu,

Peněžitá pomoc v době, kdy nemůžete plně vydělávat vlastní prací.

Peněžitá pomoc v nouzi

pěněžitý obnos, který má pomoci člověku ve finanční nouzi

Peněžní částka určena potřebným

Peněžní pomoc od státu

Peněžní pomoc pro socialně slabší, pro ty co se dostaly do těžké životní situace, pro ty kteří potřebují pomoci

peníze od státu

peníze pro sociálně slabší, nebo rodiče

Peníze vzaté násilím jednomu a přes stát přesměrované k někomu jinému.

peníze, ketré mi dáva stát na základě dříve odvedných daní, v nepířznicvé finanční sotuaci

peníze, které zasílá stát každý měsíc lidem, které jsou v sociálně slabé situaci

platba hrazená obyvatelům ze strany státu jako sociální pomoc v určitých situacích

podpora o ktoru si clovek poziada stat ak ma na nu narok v pripade potreby

podpora státu potřebným lidem

Podpora státu pro občany, kteří z nějakého důvodu nevykonávají pracovní činnost (nezaměstnaní, ženy a muži na mateřské, atd.).

podpora určitým sociálním skupinám

podpurna davka obcanum v pripade potreby

pokud člověk žije pod hranicí životního minima dostává od státu určitou finanční pomoc

pomoc

Pomoc lidem kteri pomoc potrebuji.

pomoc od státu

pomoc pro sociálně slabé občany od státu

Pomoc státu osobám, které nemají dostačující příjmy

pomoc v nouzi

pomoc v nouzi, příspěvky od státu

poskytnutí pomoci státem

Pro mě je sociální dávka něco co mne nechává hladem.

prostředek přerozdělování peněz uloupených daněmi, pomocí kterého si socialisté kupují hlasy ve volbách

Předně se to nejmenuje "sociální dávka" ale "dávka státní sociální podpory" , jedná se buď o příspěvky od státu, podmíněné špatnou životní situací (hmotná nouze, doplatky do životního minima) nebo ztrátou zaměstnání, za určitých podmínek, nebo příspěvky na bydlení. Také se jedná o vyplácení rodičovského příspěvku maminkám na rodičovské dovolené. Také přídavky na děti, a zvláštní skupinou jsou dávky pěstounské péče.

převážně je to dávka pro sociálně ( finančně ) slabší obyvatele

Přídavek pro finančně slabší občany

příjem pro lidi bez příjmu

příspěvek k životnímu minimu

příspevek od statu

příspěvek od státu

příspěvek od státu když jste finančne slabí

příspěvek od státu pro sociálně slabší občany

příspěvek od státu, ze státního rozpočtu pro sociálně slabší (ti co nemají určitou mzdu na pokrytí svých výdajů)

sociální dávka = pomoc státu těm, kteří to potřebují, nejčasteji ve forme financní dávky

Sociální dávka je finančí pomoc od státu,kterou dostávají různé skupina obyvatel (mateřská,rodičák,...)

Sociální dávka je finanční pomoc občanovi.

Sociální dávka je hmotná pomoc v nouzi od státu.

Socialní davka je pomocná dávna v životní peněžní nouzi.

Socialni davka je prispevek od statu :-)

sociální dávka je příspěvek,který stát přiznává lidem ve finanční tísni

socialni davka je statni financni podpor, ktrea na zaklade zakona pomaha predchazet ci resi nasledky situaci, aby byla odvracena neprizniva ekonomicka situace rodiny

sociální dávka je typ dávky nějakého příjmu, který slouží k překlenutí závažné sociální situace u člověka

Socialni davka je urcita finnacni castka,ktera se vyplaci lidem,kteri nemohou bud docasne (nemoc,rodicovstvi (prvni 1-3 roky podpora v nezamestnanosti) nebo vubec pracovat (invalidita)

Sociální dávka je určenanapomoclidem, kteří sene vlastní vinou dostali do obtížné situace.

sociální dávka se vyplácí občanům, kteří potřebují vypomoci finančně na své potřeby, nemají dostatečný příjem

Sociální dávka, to je peněžitá pomoc v hmotné nouzi od státu.

socialni davku pobiraji lide kteri jsou finance slabsi davka muze byt na bydleni .materska. ale i na osoby s postizenim.

sociální dvávka je dávka pro lidi, kteří nejsou schopni dostat peníze pomocí zaměstnání. Např. hmotná nouze, rodičovský příspěvek, podpora v nezaměstnanosti

sociílní dávka jsou peněžité prostředky od státu nahrazující třeba plat a podobně

Státem řízený příspěvek a dar od lidí co vydělávají lidem co sami nechtějí nebo nemůžou pracovat a vydělávat si.

Státní finanční podpora poskytovaná jedincům, kteří se ocitli ve finační tísni a nedosahují na životní minimum.

tak ja si myslim ze to je ten kdo pobira nejen materskou ci rodicak,ale take pridavky a dalsi takove veci

to je když je někdo bez práce, tak pobírá sociální dávku.

to jsou peníze od státu pro člověka, který se momentálně není schopen(někdy ochoten) sám živit.

V dnešní době nic. I když pomůže i to málo, ale na dnešní poměry je sociální dávka výsměch.

Výpomoc státu při hmotné nouzi ( při nízkém nebo žádném příjmu)

vypomocní finanční částka

zpusob prerozdelovani majetku

žebrota

životní minimum,rodičovský příspěvek,přídavky na děti,příspěvek na bydlení,hmotná nouze,to jsou vše sociální dávky na bydlení,péče o dítě...stát příspívá těm co jsou na pokraji chudoby,či nepracují...

6. Jste pobiratelem/lkou sociálních dávek?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14460,76 %60,76 %  
ne9339,24 %39,24 %  

Graf

7. Jaké dávky pobíráte? (pokud jste odpověděli u otázky č.6 NE, tuto otázku přeskočte)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

dětské přídavky

hmotnou nouzi a příspěvek na živobytí

invalidní důchod

invalidní důchod, příspěvek na péči

jen socialku v hmotne nouzi.

jsem na mateřské dovolené takže mateřskou

Mateřská

mateřská

mateřská

Mateřská dovolená

mateřská dovolená

Mateřská-rodičák

mateřskou

mateřskou dovolenou, za chvilku rodičák

mateřskou, přídavek na sebe a na dítě

momentálně podporu v nezaměstnanosti

na bydlení rodičovský přídavek

Pěstounská péče

PNŽivobytí, DNBydlení, Příspěvek na péči, Přísp. na mobilitu

Pobírám rodičovský příspěvek

Pobírám rodičovský příspěvěk

Podpora v nezaměstnanosti

podpora v nezaměstnanosti

Podporu v nezaměstnanosti,přídavek na dítě

pridavek na dite

prispevek na dite

přídavek na dítě

Přídavek na dítě

přídavek na dítě

přídavky na děti

přídavky na deti

přidavky na děti ,přispěvek na bydleni ,

Přídavky na děti,příspěvek na bydlení

přígavky,rodičovský příspěvek,inv.důchod 2.stupen

příspěvek na bydlení

Příspěvěk na bydlení

příspěvek na bydlení

příspěvek na bydlení

příspěvek na bydlení

příspěvek na bydlení a přídavek na dítě

Přispěvek na bydleni, přidavky na děti

příspěvek na bydlení, přídavky na děti,hmotnou nouzi -( doplatek na bydlení a sociální dávky)

příspěvek na bydlení,přídavky na děti

příspěvek na dítě

Přispevek na peči.Rodičovský přispěvek,přidavky na děti

příspěvek na živobytí

Rodicak

rodicak

rodicak

Rodicovskou

rodicovsky prispevek

Rodicovsky prispevek

Rodicovsky prispevek

rodicovsky prispevek

Rodicovsky prispevek

Rodicovsky prispevek a pridavek na dite

rodicovsky prispevek,prispevek na bydleni ,hmotna nouze,pridavky na deti

rodičák

rodičák

rodičák

rodíčák,a doufam ze i pridavky budou

rodičovská

rodičovská dávka

Rodičovská dovolená

Rodičovská dovolená.

rodičovskou dovolenou

rodičovský a přídavky

rodičovský a přídavky na děti

Rodičovsky prispevek

Rodičovský přídavek

rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek

rodičovský příspěvek

rodičovský příspěvek

rodičovský příspěvek

rodičovský příspěvek

rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek

rodičovský příspěvek

rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek

rodičovský příspěvek

rodičovský příspěvek

rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek

rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek

rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek

rodičovsky příspěvek

Rodičovský příspěvek

rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek

rodičovský příspěvek

rodičovský příspěvek

rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek

rodičovský příspěvek

rodičovský příspěvek

rodičovský příspěvek

rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek

rodičovský příspěvek

rodičovský příspěvek

rodičovský příspěvek

rodičovský příspěvek

rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek

rodičovský příspěvek

rodičovský příspěvek

rodičovský příspěvek

rodičovský příspěvek a přídavek na dítě

rodičovský příspěvek a přídavky na děti

Rodičovský příspěvek a přídavky na děti.

Rodičovský příspěvěk a příspěvek na dítě

rodičovský příspěvek, přídavek na dítě.

Rodičovský příspěvek, přídavky na dítě

rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení a na dítě

Rodičovský příspěvek, Příspěvek na dítě

Rodičovský příspěvek, příspěvek na dítě

Rodičovský příspěvěk, příspěvěk na dítě

rodičovský příspěvek,přídavky na děti,příspěvek na bydlení,dávky hmotné nouze

rodičovský příspěvek,přídavky,příspěv

rodičovský příspěvek,příspěvek na bydlení,přídavky na děti,doplatek do životního minima

rodičovský příspěvek,příspěvek na péči o osobu blízkou

Rodičovský příspěvek.

rodinné přídavky

RP, přídavky

sirotčí důchod

životní minimum,příspěvek a doplatek na bydlení

8. Jste spokojen/á s výši vašich dávek? (pokud jste odpověděli u otázky č.6 NE, tuto otázku přeskočte)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11978,81 %50,21 %  
ano3221,19 %13,5 %  

Graf

9. Myslíte si, že by měly být dávky navýšeny?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano17975,53 %75,53 %  
ne5824,47 %24,47 %  

Graf

10. Myslíte si, že jsou dávky zneužívány?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano19180,59 %80,59 %  
nevím3514,77 %14,77 %  
ne114,64 %4,64 %  

Graf

11. Pokud jste u otázky č. 10 odpověděl/a ANO, proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- jsou poskytovány i v případech, kdy nejsou potřeba - chybí kontrola , zda jsou opravdu oprávněné

alkohol

Ano sociální dávky jsou zneužívány, Dle mého názoru nejvíce zneužívají dávky romští příslušníci. Vše si dokáží vyřvat. Proč je zneužívají? Jsou líní pracovat. Ale znám i takové romy, slušné, shánějí si práci, ale díky ostatním, těm vyčůraným romům jsou diskriminováni tudíž nemají šanci si práci najít. Upozorňuji, že nejsem rom!!!

bohuzel v CR zijou lidi kteri davku zneuzivaji pracuji takzvane na cerno a nepriznavaji prijem pak maji narok na socialni davky

Bohužel jsou na pracovních úřadech evidovány osoby, které prokazatelně pracují "načerno".

brát lidem násilím peníze je špatné. Daně nikdo dobrovolně neplatí...

Celkově mi přijde zvláštní systém rozdělování dávek, maminky na MD mají peněz že sotva vyžijí samy, natožpak z toho uživit ještě dítě... ale romské rodiny dostávají dávek mnohem víc a chlapi u nich ani pracovat nemusí, je to nespravedlivé a dávky jsou tím rozhodně zneužívány...

cigáni

cikáni

češi jsou vynalézaví a mnoho z nás ví jak si to zařídit. bohužel vesměs jsou to obyvatelé tmavší pleti :-(

davky by se meli davat pouze tem ktery je opravdu potrebuji a misto toho se s nima setri ae treba dejme tomu u nasi romske populace sou nektere davky mnohem vetsi nez ma matka samozivitelka

Dávky dostávají lidé,kteří je nepotřebují a zneužívají-hraji v hernách-kupují si cigerety a alkohol za peníze co májí byt na dítě,vozí si pribuzne aby dostavali přídavky na ně.Jezdí si v drahých autech nikdy nepracovali a mají nárok na více věcí a dostavaji vice než lide co si vše platili a pracovali-protože ty když jsou bílé a mají nějaký příjem nemaji vubec na nic nárok a na nic se nehledí

Dávky hmotné nouze jsou dle mého zneužívány až dost. Lidé si vymýšlí, že nic nevlastní, nepracují a přitom si pro dávky přijedou v octávii a pracují celou dobu na černo.

Dávky jsou určitě zneužívány nepřizpůsobenými občany (cikány) !!!

dávky jsou zneužívané hlavně nepřizpůsobivými lidmi,jelikož dostanou a dosáhnou na veškeré dávky co jsou nebot nikdy nepracovali a ani si práci nehledají ,spolehají na stát a pak když se pracující člověk ocitne bez práce a potřebuje pomoc od státu nedosáhne skoro na žádné dávky nebot si měl našetřit ikdyž měl minimální mzdu,za to člověk který nikdy nepracoval tomu se dají všechny protože on si neměl z čeho našetřit jelikož nikdy nepracoval a to že pracovat nechce a nebude už nikdo nezkoumá....

Dávky jsou zneužívány jistou skupinou obyvatelstva.

dávky mají být pro děti, ale většina rodiču si to neuvědomuje, berou to spíše jako své kapesné:(

dávky se bohužel dostávají k lidem,kteří nemají zájem pracovat a zlepšit tak svou životní situaci a nedostanou se kolikrát pro lidi,kteří pomoc opravdu potřebují.

Dávky se poskytují hromadně, chybí individuální a detailní posouzení jednotlivých případů. Stát se málo zabývá cestami, kterými je podvodně ochuzován o dávky lidmi, kteří je ve skutečnosti nepotřebují nebo je zneužívají na jiné účely, než je zachování životních nutností.

DOSTÁVAJÍ JE I LIDÉ CO SI JE VŮBEC NEZASLOUŽÍ A NIKDY PRO NÁŠ STÁT NIC NEUDĚLALI

flákači nemusí hnout prstem a mají peníze absolutně bez práce a pracující člověk na ně tvrdě doplácí.

hlavně romskými obyvateli

hodně lidí na ně spoléhá a nemá potřebu se snažit zajistit se sám....

Hodně lidí se účelově snaží dosáhnout stavu, kdy se dávka pobírá právě za účelem získání této dávky (namísto aby se třeba hmotné nouzi snažili vyvarovat), toto se týká nejen například hmotné nouze, ale i rodičovství.

Je spousta lidí,kteří by si svou finanční situaci mohli zlepšit vlastními silami,jen se jim nechce -pobírat dávky a sedět doma na zadku je pro ně výhodnější

je to dáno tabulkovým přístupem,nezohledněním dosavadní úrovně-kvality dotyčného na trhu s prací, např. muž 56 let zaměstnán 35 let u jedné firmy -------------- muž 30 let stále měnící zaměstnání, Měla by být zaveden tzv. rozchodný posudek, to jest, aby zaměstnavatel, nebo osoba tím pověřená, vydala na žadatele o soc. dávky posudek, zda je či není hoden, pobírat dávky a v jaké míře.Měl by na to asi být zaveden spec. úřad, kupříkladu ombucman, jehož náplň mi přijde naprosto o ničem, by konečně našel svá uplatnění. V podstatě by "lustroval" jednotlivce. Ačkoliv je tato lustrace jakkoliv nepříjemná, ve finále by to byl asi jediný možný postup, při rozdělování dávek.

Jelikož hodně lidí v tom vidí jednoduchý "výdělek"

Jsou ciganama ja jako matka se dvouma detma pracujicim otcem jsme na hranici a oni nemakaj a dostavaj vsecko mozny i kdyz nemaj narok.Maji z nich strach tak jim to radsi davaj.

Jsou přiznávány lidem, kteří by je pobírat neměli. Je to problém ustupování Evropské unii a minoritním skupinám v ČR, konkrétně romské, která (jak je všeobecně známo) dávky zneužívá, zatímco obyčejní lidé na dávky nedosáhnou, i když celý život poctivě pracují.

jsou rodiny uplné a hrají si na matky samoživitelky :( pak dostane od státu více a jde je propít či co.....mnoho maminek nepoužívá dávky pro své děti ale pro sebe

jsou různá měřítka pro různé skupiny obyvatel

Jsou zneužívány menšinou.

Jsou zneužívány například matkami, které mají napsáno, že bydlí bez partnera, a dostávají všechny možné dávky ,které jen jdou. Přitom ve skutečnosti, žijí s partnerem, který vydělává, hoodně peněz. Známe od známých. A my se dřeme jako koně.

Jsou zneužívány romy. Dostávají víc, než ostatní, jelikož si to dokázají vyřvat. A poté za ně nakupují alkohol, cigarety...... Nehodlají si hledat práci a líbí se jim mít peníze zadarmo

Kazdy obchazi podminky pro jejich ziskani proto, aby je ziskal.....

kdyby bylo více pracovníků na úřadech, mohli by chodit více do terénu a zjištovat situace na vlastní oči kdo je potřebuje a kdo si je jenom na papíře vymýšlí

Když někdo nevydělává, potřebuje z něčeho žít a proto je schopný si najít jakýkoliv způsob jak dávky získat třeba i uváděním nepravdivých skutečností. Není jedno měřítko pro všechny.

Kolem je nekolik matek které klidne zaprou manzela jen aby dostavali davky ja mam manzela TP s nami a nedostavam nic to ho mam prihlasit na OÚ.muj bratr je sam s dcerou a nema narok ani na pridavky to je preci nespravedlnost

kvůli romům, kteří tyto dávky velice zneužívají

Lidé dostanou peníze zadarmo a nemusí hnout prstem nebo je používají k jiným účelům než k jakým je dostávají

Lidi nechtějí pracovat a raději budou pobírat soc.dávky a budou doma a nejvíce romové

lidi obelhávají stát nepřiznáním skutečností

Máme špatný systém vyplácení a kontroly dávek...

matky fingují samoživitelství, obcházení systému, demotivace k partnerskému soužití, ...

mnioho lidí pracuje an černo a pobírá dávky, někteří zatajují spolubydlící (mnohdy až moc spolubydlících).

mnoho lidí dávky zneužívá k alkoholu, ke gamblerství či drogám. Myslím, že stát by se měl zamyslel nad metodou vyplácení dávek a udělat něco, aby nenahrával lidem, kteří nepracují, jsou nepřízpůsobiví. Jak k tomu přijdou lidé pracující třeba 50 let.

Mnoho lidí zneužívá dávky tím, že jsou chyby v zákonech, které se tím dají lehce obejít.

můj názor je takový že pokud někdo nepracoval a tudíž neodváděl nic státu, nemá mít nárok na některé dávky, bohužel v ČR určitá skupina lidí nepracovala (nepracuje a pracovat nebude), neodvádí a přesto berou nehorázné sumy.. tak kde je chyba? :-(

myslím si že sposta matek nevyužívá peníze pro děti ale pro sebe do hospody nebo na cigarety a drogy znám jich samozřejmně sama hodně

Myslím si že ti kteří by opravdu potřebovali dávky trošku větší (mentálně postižení,sociálně slabší atd.)je nedostanou,ale stačí mít tmavou kůži a potom máte všecko a to určitě není spravedlivé,protože oni nikdy nepracovali tak mají nárok na vše..

Myslím si,že jsou lidi,kteří dávek určitým způsobem zneužívají.V práci si nechávají napsat menší plat,aby mohli dávky pobírat...

Myslím že to zneužívají rómové.

Myslím, že ne všichni lidé používají dávky na co mají...např přídavek pro dítě použit na nákup alkoholu, cigaret apod.

myslím, že spousta lidí dá přednost penězům před morálním kreditem...

myslím, že systém často nezhodnotí správně situaci, zda je osoba pobírající dávku opravdu neschopna vydělávat si

myslím,že jsou lidé,kteří pobírají dávky neoprávněně,tím,že dokáží obejít předpisy

nákupy alkoholu+cigaret, hry na autometech

Ne každý využívá dávky ke svému účelu

Ne vždy pobíratelé používají finanční prostředky za účelem, pro který jim jsou vypláceny.

nedostatečná kontrola

nefunguje zpětná kontrola, na co jsou dávky použity; hlavně jsou zneužívány Romy

Nejsem si zcela jistá, ale nejspíš je to způsobeno špatně nastaveným systémem kontrol. Je velmi nesnadné dohledávat konkrétní případy zneužití dávek. Možná je málo úředníků, možná se těmto činnostem vyhýbají a raději sedí na židli v kanceláře - odtud toho bohužel mnoho nezjistí. Těžko mohu soudit, jelikož do jejich systému tzv. nevidím.

Nejsou dostatečně prověřeni ,,problémoví,, žadatelé.

nejsou lidé všichni stejný ale většina je nepoužívá pro děti ale pro svoje potřeby a proč má někdo nárok a někdo né je to trochu divné né hlavně ta menšina ty v tom umí pěkně chodit.

největší příspěvky a veškeré výhody maji jen cikani, kteří nikdy nepracovali a tudíž nedosahuji minima a tak jim stat cpe.

Některé skupiny obyvatelstva zneužívají vyplácení dávek různými podvody, či dokonce výhrůžkami.

nekteri co pobiraji davky na zivobyti a maji deti davky utrati za alkohol prohraji v automatech atd...

některí spoluobčané ty peníze utracejí za nepoctatné věci

některým skupinám obyvatelstva nahrazují trvalý příjem

někteří lidé nepodávají pravdivé informace a tím tak obírají stát a i lidi, kteří tyto prostředky opravdu potřebují

Někteři lide předevšim menšina zneuživa davek nejen k hrani automatu alkoholu a drog

někteří lidé se snaží na ně dosáhnout i za cenu poskytnutí nesprávných informací

Někteří lidé si myslím dostávají dávky tak velké že ani nemusí chodit do práce a člověk který pracuje celý život a ne svou vinou přijde o práci nedostane skoro nic.

někteří občané dávky využívají a ani se tím nijak netajía ti co je potřebují je kolikrát nedostanou,proč se zneužívají protož ejim to náš stát dovolí

Někteří občané pobírají dávky i když by mohli bez problémů nastoupit do zaměstnání. Dávky poté využívají pro svou vlastní potřebu, jako je alkohol, hrací automaty apod. a ne na účely k tomu určené...na což doplácí ostatní, kteří sociální dávky berou, protože jim nic jiného nezbývá.

není motivace k práci

Není třeba dál rozvádět, stačí se podívat na naše spoluobčany...

Není tu nikdo, kdo by opravdu přišel s rozumným nápadem a pořádným bičem na zneuživatele dávek. Vláda vymýšlí nesmyslná, drahá opatření, která stejně zneužití dávek nezmírní, akorád to postihne lidi, kteří dávky nezneužívají, ale potřebují je.

nesprávné údaje poskytnuté žadatelem, nepropojení registrů, práce na černo

Nevím přesnějak se jmenuje soc.dávka (je skrz bydlení) a když tam má člověk trvalý pobyt a žije tam s ním partner, který tam nemá trvalý pobyt, tak dávku stejně dostanou,i když partner vydělává např.20tis./měs - což mi přijde nespravedlivé,vůči těm,kteří o dávku žádají,všichni mají trv.pobyt,vydělávají méně a na dávku nemají nárok.

No protože spousta rodin peníze má radši než aby se pokusily najít práci.

odrazují od přijetí málo placených prací

Plno lidí je bere, i když žijí s partnery, které na úřadech neuvedou. Hodně lidí raději pobírá dávky než by pracovalo.

Plno lidí sedí doma místo toho,aby si vydělávalo tak raději pobírají různé dávky od státu a ty co je potřebuji tak jim vyplaceny nejsou

pobírají je i lidé, kteří na ně nemají nárok.

pobírají je občané kteří je ani zdaleka nepotřebují.

práce na černo

pretoze pre niekoho je vyhodnejsie zdierat stat ako pracovat

problematika romských obyvatel

proc je u nas zamestnano tolik cizincu?

Proč co ? proč jsou zneužívány nebo proč si to myslím ? Dotazy v dotazníku musí být jasně napsané, které neumožńují dvojí výklad.

protoze nekdo ma narok pouze na nejake minimum,vetsinou jde o pracujici lidi,kteri radne plati dane,pro urcitou neprizpusobivou cast obyvatek,kteri ve vetsine nepracuji plati jina pvavidla,dostavaji soc.prispevky na ktere bezni lide nemaji narok,tyto penize vetsinou pouziji na veci na ktere nejsou urcene( alkohol,cigarety atd.) potom nezbyva dost penez a castky nemohou byt navyseny rovnomerne

protože dávky jsou malé, tak se lidé snaží získavat peníze jinak

protože je možné je zneužívat

Protože je fascinující že nicnedělající cikán má víc peněz jak já vidělávající student.

protože jí nejčastěji pobírají "nepřizpůsobivý občané" a není dostatečná kontrola, tč. se systém globálne demotivující a je tedy pro lidi lepší sedet doma a pobirat penize, nez si jej zarobit

protože jim to podmínky pro pobírání umožní

protože jsou takoví lidé,kteří na sociální dávky spoléhají a svou životní úroveň se nasnaží změnit žádným jiným způsobem.Dále je někteří l.idé nevyužívají takovým způsobem,jakému jsou dávky určeny

Protože lidé dělají na černo a pobírají i dávky...

Protože naši nepřizpůsobiví občané dělají vše pro to, aby si žili jako prasata v žitě, aniž by museli hnout brvou... Dostávají takové sociální dávky, o kterých se může nám poctivým lidem jen snít... Chce se mi brečet!!!

protože naši rómští občané je zneužívají a pracovnice na úřadech je v tom podporují.

protože nejsou dostatečně kontrolovány,zaco se utrácí a kým

protože není vytvořena dobrá politika sociálního zabezpečení, proto je lidi logicky zneužívají neboli vyspělost státu se pozná, jak se postará o staré, nemohoucí, děti či mladé rodiny.

Protože se některým občanům ČR nechce pracovat a když dostanou dávky, tak jim to stačí a z toho žijí, když někdo není schopný se o sebe postarat prací, tak ať nečeká, že stát se bude o něho starat!

protože to vím a znám takové lidi

protože většině se nechce pracovat,tak berou a vyřvou si to,kupují cigarety,alkohol,chodí hrát automaty...nač pracovat když je stát dotuje...

protože vše lze zneužít

protože,je dostáváji i lidé kteří mají peněz dost např.romové jsou samé zlato,drahý a auta a jsou i tací kteří mají práci napsanou na někoho jiného a na sebe pobírají dávky,

Především si myslím, že někteří spoluobčané dostávají vyšší soc. dávky kvůli většímu množství dětí, i když nikdy nepracovali narozdíl od jinak pracujících občanů, kteří z nějakého důvodu ztratili práci a nemohou sehnat jinou.

příliš mnoho lidí, kteří mají NÁROK na dávky

Příspěvky jsou vydávány i těm co nesplňují daná kritéria.

romové

romove dostavaji vice

Romská menšina

Romští obyvatelé je velmi často zneužívají

Řekla bych že některý lidi líný pracovat dělají vše možné proto aby nějaké peníze dopstali, tudíž využiji zrovna soc.dávky...

Soc. dávky jsou zneužívány sociálně slabšími občany, kteří místo toho, aby je použili na účely jim určené, prohrávají je v automatech a kupují si za ně návykové látky.

Sociální dávky by měli sloužit jako krátkodobá pomoc například při nezaměstnanosti a když se někomu nechce pracovat dostává sociální dávky celý život a to je podle mě zneužívání.

sociální dávky jsou zneužívány především obyvately tmavší pleti :) a odpovídat proč? myslím že je to více než jasné, nechce se jim pracovat a žijou jen ze sociálních dávek, vím, že je to nefér vůči poctivým lidem, ale je to tak

Sociální dávky pobírají většinou romské menšiny, které je stejně buď propijí, prokouří a minimum toho jde na pomoc, zabezpečení a výchovu dětí.

Současný systém je nastaven tak, že se dávky vyplatí jen rodinám, kde nikdo nepracuje, zatímco u žadatelů, v jejichž rodině někdo pracuje, nárok zaniká a nebo se částky pohybují ve směšných částkách, z nichž nelze vyžít. Systém tedy nemotivuje k hledání práce, ale k přesnému opaku.

Spatny systém, ti co si vse platí nedostanou nic,zádné např. porodné a ti co statu neplati nic tak dostanou.

spousta lidí si přivydělává tzv.načerno

staci napsat slovo romové a nemakčenka

Stačí se podívat kolem sebe a zkušenosti, jak někteří spoluobčané žijí pouze z dávek a záměrně nechtějí pracovat...

Stále jsou nepoctivý lidé

statni byrokracie

systém přidělování dávek nemotivuje ty, co je pobírají, aby se dostali ze situace, kdy dávky potřebují.

špatný kontrolní mechanismus

špatný systém a jeho nastavení

Ti, jež dávky skutečně potřebují, na ně obvykle z různých důvodů "nemají nárok" zatímco ti, jež vše mají, na úřadech lžou, pobírají vše, na co si vzpomenou, stačí jim jen být dostatečně "nepřizpůsobiví"

To by bylo na dlouho...ten kdo je opravdu potřebuje je nedostane a ten kdo umí "očurat" systém se tlemí

To nemohu napsat byl by to rasismus.

třeba přídavky určitě, spousta lidí ví, jak to obejít, aby je dostali..

U spoluobčanů romských si myslím, že jsou dávky zneužívány, protože kdyby dávky neexistovali, romové by se snažili hledat práci a chovat se slušně, ale protože si vydobydou dávky, raději se věnují zábavě a rození dětí.

Určitě nejmenovaná populace občanů ČR, zneužívají dávky. Mají víc dávek než několik maminek dohromady. Slušní lide co makají celý život a jednou potřebují pomoct od státu tak nemají nárok nebo spíše dostají almužnu! A nejmenovaní občané si vše zařídí tak a vydupou, že mají všechny dávky co mohou být.

určitě některými lidmi ano neboť třeba dělají načerno a k tomu berou podporu

Určitý druh obyvatel má na dávky automatický nárok jinak je to rasizmus

v dnešní drahotě nejde vyžít normálně jako člověk

v nasi zemi neni bohuzel spravedlive rozdeleni a prideleni davek obcanum.

v našem státě je zneužíváno kdeco tak proč ne dávky. Hnědočeši zneužívají dávky ve velkém a doslova stát vysávají.

Vidím lidi kolem sebe, kteří dávky podle mého názoru zneužívají a nepoužijí je pro potřeby své nebo dětí.

vidím to u sousedky, která má 4 děti a v životě nepracovala..žije se jí krásně ze sociálních dávek..:)

vlastni zkusenost

vypočítavými černými sviněmi - romové to hlavně zneužívají, ale začínají už i normální lidé, ptž v dnešní době raději budou pobírat dávky než pracovat za minimální mzdu

Z principu, jedná se o násilím vynucené přerozdělování.

zejména romové těchto dávek zneužívají,nepracují a moc dobře vědí,že se stát o ně a jejich hromady dětí postará.A proč by pracovali,znehodnotili by si průměr na důchod,který mají velice pěkný,když nedělají.

znám lidi kteří je pobíraji a nepotřebují je

zneuzivaj je neteri lide

Zneužívají je lidé, kteří ze zásady pracovat nechtějí, jsou společnosti nepřizpůsobiví a stát jim bohužel vychází vstříc.

zneužívají je romové, nemusí pracovat dostanou peníze od státu

12. Pokud jste u otázky č. 10 odpověděl/a NE, proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Dnešní doba je zlá a člověk který žije sám nemá šanci se uživit ani za pomoci dávek.. a i lidé, které žijí v párek dnes peníze nemají..lidé nezneužívají, jen potřebují na přežití..nemluvím zde o bohatých lidech, kteří opravdu dávky nezneužívají.

dostávají je ti kteří je potřebují

jsou tak nízké že se ani nedají zneužít

Myslim ze penize dostawaji ti co je potrebuji a nemaji duvod je zneuzit

nevimm

Peníze kterou jsou uděleny na mateřskou, nejsou tak obrovské aby se daly ještě zneužívat!

pode mne davky nejsou zneuzivany, prtoze davku nekdo priznal ( urednici). osobne bych to sis videla na spatne nastaveny system priznavani davek

posuzování pro přiznání dávky je velmi přísné a vyplácení je podmíněno tolika doložitelnými kriterii, že to již možné není

v životě jsem se nesetkala s tím, že by někdo dávky zneužíval

13. Trestali byste zneuživatele dávek?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano22293,67 %93,67 %  
ne156,33 %6,33 %  

Graf

14. Jak? (Pokud jste u otázky č. 13 odpověděli NE, tuto otázku přeskočte)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Dávku bych jim odebrala a už na ni nikdy neměly nárok

Dávky bych jim nedávala, nebo bych je donutila více pracovat. Hlavně by mělo být pravidlo, že pokud odpracoval určitý počet měsíců tak z toho by se výše dávky měla počítat. Přijde mi dost nesmyslné, že dávky pobírají ti, jež nikdy nepracovali a pracovat nebudou. S tím bych pak spojila i to, pokud by neodpracovali nějakou dobu, tak je prostě vyhostit, nepovolit jim tu trvalé bydliště atd...

Dávky bych jim sebrala a nechala jim opravdu jen minimum na děti více bych hlídala přijem rodiny majetek a vychovu deti atd Dostavaji nehorazne prispevky na bydleni tim ze si zvednou zalohy a nebo se domluvi s majetelem bytu

dávky bych odebrala a chtěla vrátit

dávky ponížit na existenční minimum,a vydávat pouze šekem na jídlo a základní ošacení. šeky by byly rozepsané(jako za války maso,máslo,mléko..)

do vězení s nima

dozivotni stop na jakekoliv socialni davky

exekuce-majetek

Jako při krádeži: pod 5000 jako přestupek, nad jako trestný čin.

jednak vrácením peněz což je asi hodně malá šance a hlavně alespon veřejně prospěšnými pracemi - zadarmo samozřejmě

jednali se o přídavek nebo příspěvěk na dítě, odejmula bych matce či jinému člověku který ho zneuživá pravomoce, a přidělila bych je jiné osobě, která by se postarala aby se peníze využily tak jak mají.

jednoduše nevyplacením dávek

Kladivem přes hnáty a sebrat vše co mají.

Lidem, kteří jsou na sociálních dávkách víc jak půl roku, těm by je vzala uplně, ale jen těm, kteří toho opravdu zneužívají (viz. rómové), ale jsou i tací, kteří se do této situace dostanou nedobrovolně, například kvůli nemoci, takže tady bych to posuzovala individuálně. A že nemají co do huby, Ti co těch dávek zneužívají? Žila jsem v Kanadě a tam to nikoho nezajímá, že nemáte co jíst, nechceš se o sebe postarat, tak si jdi jinam, kde se o tebe postarají.

minimálně odebrat dávky a neprávem již vyplacené dávky vrátit

minimálně veřejně prospěšnou prací

Na určitou dobu odepření jakékoliv finanční podpory ze strany státu.

např.pokutou

například pokutou, nebo odnětím svobody

Navrácení plné hodnoty zneužitých dávek, v případě že peníze již vrátit nelze, bezplatná práce pro stát či město.

nedala bych jim nic..:)

nedala bych jim příště nic

nedala bych jim už žádné

nechala bych je peníze které dostali neprávem vrátit

Nechala bych je vrátit všechny dávky pozpátku

nechala bych jím dát jen poukázky na jídlo pro děti

Nevyplacela bych jim žadnou peněžni pomoc a dala jim jen poukažky s kterymy by mohli zaplatit najem a nutne potraviny

nevyplacení dávek

Nic bych jim nedala.

no přeci navrácení všech dávek

nucené práce, absolutní stop doživotně v nepobírání dávek

od toho jsou placené jiné hlavy

Odebrala bych je a dala potřebným.

Odebrala bych je.

odebrala bych jim davky.

Odebrání davek

odebrání dávek

odebrání dávek a zapsání do rejstříku zneuživatelů, s tím, že po určitou dobu by se jim žádné dávky nebyly vyplaceny

odebrání dávek, vymáhání peněz zpět, případně VPP

odebrání dávky natrvalo

odebrání dávky, nebo její snížení na existenční minimum.

Odebrání veškerých příspěvků

odebráním

odebráním dávak

odebranim davek

Odebráním dávek

odebráním dávek

odebráním dávek

odebráním dávek

odebráním dávek a postihem

ODEBRÁNÍM DÁVEK A POŽADOVÁNÍM VŠECH PENĚZ ZPĚT

odebráním dávek nebo veřejnýma pracema

Odebráním dávek, pokutou, veřejnými pracemi.....

odebráním dávek,doplacení sumy,která byla uznána neoprávněně

Odebráním dávek.

Odebráním dávek.

Odebráním dávyk.

odebráním soc. dávek, doživotní vyškrtnutí z registru, vysoká penalizace

odebráním těchto dávek

Odebráním veškerých dávek a aspoň měsícem práce zdarma- čištění žump, odklízení odpadků...

odebráním veškerých dávek,které pobírají a měli by vrátit to co zneužili

Odebráním, nebo snížením dávky.

odebráním, pokutou

Odebrat dávky a dát pokutu

odebrat jim je

odebrat, nebo snížit na přiměřenou částku

odejmutím dávek

odejmutím dávek

Odnětí svobody na 1rok + veřejně prospěšné práce

odnětím dávky

Odnětím všech dávek na 5 let let a povinnost vrátit zneužité a získané podvodem.

odobratie

odpracováním bez možnosti nároku na mzdu (veřejně prospěšné práce), pokud by neodpracoval, sebrat třeba řidičák.

Odpracováním veřejně prospěšnými pracemi.

Omezení použití finanční prostředků na životně nezbytné věci.

peněžitými tresty jak jinak

Podle míry provinění.. trestat asi zpětně vracet, co si "nakradli" nepravem.

Podobný systém jako má úřad práce. Když se nedostaví na ÚP tak jsou vyřazeni z registru. Tak takovým lidem. By jsem soc. dávky zrušila.

Pokud by se přišlo na zneužívaní odebrat vše...zneužíva je kolem mě spoustu lidí...

pokud by se toto prokazalo odebrala bych davky i deti

Pokud dávky někdo zneužívá, tak bych je odebrala. Oni by si to ostatní rozmysleli, jestli taky budou zneužívat. Myslím, že by stačil jeden takový příklad, dát to do televize, do novin a podle mě by zneužívání dávek kleslo o 80% určitě.

Pokud někdo zneužívá dávky jinak než by měl tak by mu měly být odebrány..

pokuta

pokuta

pokuta, nepodmíněný trest

pokuta, odebrání dávek

pokuta, odpracování

pokuta, veřejné práce

pokutou, případně exekucí, pokud by neměli z čeho hradit pokutu

poslala bych je na dva roky-minimálně- pracovat zadarmo bez možnosti jakéhokoliv státního přízpěvku

Povinností vše vrátit i s úroky

pridelování dávky 1 x týdne jen na nezbytné veci - obživa

prospesne prace

prospěšné práce

Prospěšnými pracemi a dala bych jim pouze určité "stravenky" či jak to nazvat, aby se na ně mohli koupit jídlo nebo uhradit náklady za služby a bydlení.

při zjištění zneužívání sociálních dávek, bych tyto dávky snížil, nebo uplně zakázal

při zneužití by nikdy dávku už nedostali

resila bych to proste jen odejmutim davek

Rohodně, krácením nebo odnětím dávek.

s ohledem na provinění a v jaké životní situaci se dotyčný nachází

Samozřejmě odebráním dávky + finanční pokutou

Sebrala bych jim dávky a dala pořádné prospěšné práce, žádné poflakování, tak jako to dělají teď.

sebrala bych jim je nebo bych jim dávala kupony na sunary jako to bylo za našich matek

sebrala bych jim veskere prispevky a i majetek ktery nabyly v dobe porusovani. V te visi kterou zneuzily.

Sebrala bych takovým lidem veškeré dávky a poslala je uklízet ulice bez mároku na honorář.

snizenim/odebranim davky

Snížením dávek

Snížením pobíráných dávek např. na polovinu alespoň po nějakou dobu, např. 6 měsíců, bez nároku na to, aby byly vyplaceny zpětně peníze, které byly odebrány.

snížením příspěvku, o částku která byla prokazatelně zneužita, na různě dlouhou dobu ( zpočátku např. na měsíc, při opakování zneužití i na více let )

snížila bych dávku nebo úplně vzala

tím,že by je zneuživatelům odebrali

to ještě nevím

trestní čin

trvalé odebrání sociálních dávek

Udělením podmínky a vrácení částky zneužité dávky.

úklid veřejného prostranství,vrácení dávek s úrokama

urcite by se davky ktere byly vyplaceny a dokazalo by se to tak za to obdobi vratit penize.prospesne prace a treba i podminky

určitě vrátit neprávem přiznané dávky, veřejně prospěšné práce, třeba by si to pak lépe rozmysleli

V prvé řadě odnětím dávky, dále, pokud je to možné, vrácením již proplacených dávek (ve výši prokazatelně zneužité částky) a v poslední řadě neposkytnutí jakýhkoliv dávek budoucích, popř. velmi ostré sledování využití případných dalších finančních dotací.

v první řadě odebráním dávek, následně asi větší kontrolou v případě dalšího žádání

v případě,že někomu byla nabídnuta solidní práce,a on ji odmítne pouze z důvodu,že se mu prostě pracovat nechce,dávky bych odebrala

verejne prospesne prace

veřejně prospěšné práce

Veřejně prospěšné práce

veřejně prospěšné práce

veřejně prospěšné práce

Veřejně prospěšné práce + snížení nebo ztráta dávek

veřejně prospěšné práce, vězení

veřejně prosspěšné práce, vyřazenéí z registru, snížení dávky, dávka formou poukázky místo peněz - dle situace a ohrožení i jiných osob

Veškeré dávky jim posbírat a do práce s nimi!!!

Vezeni

Vězením

Vrácení dávek za určité časové období

vrácení dávek, které byly zneužity plus penále

vrácení již vyplacených dávek

Vrácení peněz a odpracování veřejně prospěšných prací

vrácení pěnez,exekuce, veřejně prospěšné práce

Vrácení vybrané částky a pokud by v budoucnu chtěli žádat o dávky, tak před schválením pořádná kontrola.Při opakovaném zneužití už nemít možnost žádat o dávky.

vrácením částky

Vrácením finančních prostředků, které byly neoprávněně vyplaceny. Možná i následným odepřením dalších dávek při opětné příležitosti na jejich čerpání. Ale nejsem si jistá, zda by tento postih nebyl příliš tvrdý a krátkozraký.

vrácením penez a kriminálem

Vrácením peněz, veřejné práce

Vrácením všech dávek + finanční postih

vracenim vyplacenych penez-podminkou ci pokutou

vrácenímvyplacené dávky v plném rozsahu+veřejně prospěšné práce

vrátit peníze zpět

Vrátit peníze, co byly vyplaceny neprávem...

vratit penize, exekuce

Vrátit všechny dávky a už by nikdy nic nedostali

Vrátit zpronevěřenou částku.

vrátit, vězení, prospěšné práce... individuálně

vratkou dávek

Vše bych je nechala vrátit

Vše co by vybrali nedovoleně by museli vrátit bez ohledu na to, co by je to stálo, prací ve veřejném sektoru (veřejně-prospěšné práce)

Všichni by měli pracovat, nebo alespoň se snažit. Někdo nemá majetek, tudiž má nárok na sociální dávky atd. Bydlí za pár korun v městských bytech ..... My máme dům, ale to, že splácíme hypotéku už nikoho nezajímá, tudíž jsme vlastně bohatí, dům můžeme prodat a žít z takto utržených peněz. To je nějaká spravedlnost? Je mi z našich politiků na zvracení.

vysokou pokutou a vrácení všeho co bylo vyplaceno

Vzala bych jim je

Vzala bych jim dávky a ať se starají když neumí využít dávky na to na co je dostaly!

Vzala bych jim deti a davky

vzala bych jim je at si jdou vydělat peníze rukama a né je ždímat ze státu.

za mříže :-)

zabavenim davky v plne vysi a nutnosti navraceni zneuziti, pripadne trestni stihani

záleželo by podle zneužití dávek..

záleží na případě o jakou vinu jde

zastavením dávek do doby než si ten blb(ka) najde práci a vydrží tam aspoň měsíc.

Zbavením dávek.

Zrušením dávek (i když to není trest, ale systémové opatření k nápravě páchaných nespravedlností)

Zrušením dávek...

15. Máte pocit, že jsou dávky vypláceny spravedlivě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne19180,59 %80,59 %  
nevím3414,35 %14,35 %  
ano125,06 %5,06 %  

Graf

16. Chtěli byste změnit vyplácení sociálních dávek?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano19281,01 %81,01 %  
nevím2711,39 %11,39 %  
ne187,59 %7,59 %  

Graf

17. Kdo je dle Vás největším zneuživatelem sociálních dávek?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

:-))

...

"nepřízpusobiví" myslím tím i feťáky atd.

"socialne slabsi" a neprizpusobiví

asi ti, kteří je tolik nepotřebují anebo ti, kteří nechtějí nebo nemohou pracovat

Bohužel romové

cigani

cigani

cigáni

cigáni

cigáni-sice proti nim nemám,ale ty si berou vysoký peníze a pak si ztěžují,že maj málo

cikáni

Cikáni

cikani

Cikáni

cikáni

cikáni

Cikáni a ty lidi s krypl průkazem kterým na první ani další pohledy je totální hovno.

Cikáni, A matky které udají že jsou samy a přitom mají partnery kteří vydělávají hodně

Cikáni, pardon romové!

cikáni, podvodníci, zloději

Cikáni!!!!

Cikáni.

češi

dlouhodobě nezaměstnaní, kteří nemají chuť pracovat a dávky jim stačí

dobrovolně nezaměstnaní

fetáci, sociálně slabí atd.

chytří lidé :)

Jistá sociální skupina.

jsou to různí lidé

Každý, kdo dokáže žádat, a má čas , finance a prostor pro to se po dávkách stále dotazovat. Ten který dávky využívá dočasně, a z důvodu nenadálé životní situace, nebo z důvodu jinak lidsky prostého, nemá ve finále ani čas a ani chuť honit se za přepážkami, byť jen proto, že mu přijde smysluplnější si hledat práci a neztrácet čas s úřadem.Ono samotné vyplňování nestojí nic, ale takové opakované dokládání, kdy člověk aby mohl žádat o dávku pro rodinu, musí najet někdy dost kilometrů a projít hodně úřadů, nepokryje dávka mnohdy ani zpoloviny.

Kde kdo, záleží na rodině..

kdo je pobírá neprávem

kdokoli

Levicové strany. Tím že přerozdělují získávají hlasy příjemců dávek. A tím, že ochuzují ty ostatní pak mohou tvrdit, že je třeba více přerozdělovat, protože se lidé mají špatně.

lidé, kteří je nepotřebují

Lidé, kteří je nepotřebují, přitom mají.....

lidé, kteří nechtějí pracovat

Lidé, kteří vědí na co vše mají nárok a vědí, že se jim vyplatí nepracovat. Jsou to běloši i romové.

lidi

lidi co vi jak na stat :-)

Lidi kteří nemají a nechcou si najít práci a lidi co si myslý že dávky jsou určeny pro ně a né pro dítě

Lidmi, kteří si zvykli na nepracovní život. Jsou na úřadech více než doma a velmi dobře se vyznají v tom, co je třeba k tomu, aby získali každou korunu, kterou jim stát umožní čerpat. A samozřejmě toho zneužívají. Hrají si na nemocné, jsou schopní rodit děti jak na běžícím pásu.... A nevím jak to bude s novou penzijní reformou, ale člověk, který v životě nepracoval bude mít vypočítaný důchod z průměrného příjmu, na který já v životě nedosáhnu. Tuto informaci mám z nějakého deníku, co jsem kdysi četla, nevím, zda je to stoprocentně pravdivé. Pokud ano, tak je to do nebo volající.

menšina

menšina ČR - ale nechci házet všechny do jednoho pytle ..

menšina která u nás žije romové ale najde se i hodně normálních rodin co ji zneužívá

myslím že kdo muže tak to využije i když to zrovna nepotřebuje

Na černo zaměstnaná a matky, ketrí tvrdí, že žijí samy, ale přitom mají parnera.

Na tuto otázku by moje odpověď měla s největší pravděpodobností rasistický podtext, takže bych se raději zdržela odpovědi.

naše menšina obyvatel

Naše národnostní menšina (romové).

Naši romští spoluobčané

Naši romští spoluobčané.

nechci být rasista, ale cigáni

Nejspíš romové.

nejvíc "na očích" jsou Romové

nemakacenka

neprizpusobivi obcane

nepřizbůsobiví občané

nepřizpůsobiví

nepřizpůsobiví občané-romové

nepřizpůsobiví občané,narkomani a zloději

nepřizpůsobiví sociálně slabší lidé

Nepřizpůsobiví, ale ne všichni

Nepřizpůsobivý občani

nepřizpůsobivý, romská menšina

nevim

nevim

Nevim

nevím

nevím

nezamestnani s velkym poctem deti

no coment

nutuším..

Občané romského původu.

občané, kteří si na dávky zvykli v takové podobě, že je už ani nenapadne něco měnit, asi bych je pojmenoval jako tzv. "nepřizpůsobivé" :)

obyvatele ghett a romové

Opět by to byl rasismus.

podle mě romské etnikum.

podnikatelé bohatí

Podnikatelé,romští občané..

Podvodníci a ti co nechtějí pracovat.

politici tyto dávky prosazující

Poslanci!!

Poživatelé dávek hmotné nouze - Romská populace

rodiny s dětmi

rodiny s velkmým počtem dětí, kdy rodiče (téměř) nikdy nepracovali a ani se jim pracovat nechce

romové

Romové

Romové

Romové

Romové

romové

romové

Romove

Rómové

romové

Romové

romové

romove

Romové

romové

Romové

romové

romove

Romové

Romové

Romové

rómové

Romové

romové

romové

Romové

Romové

Romove

Romové

romové

romove

romové

romové

Romové

romové

Romové

romové

romove

romové

Romové

rómové

Romové

Romové

romové

Romové

Rómové

romové

ROMOVÉ

rómové

romové

romové

Romové

romové

rómové

romové

romové

romové

romové

romove

romové

romove

romové

ROMOVÉ

romové :))))

romové !!!!!!!!

romové a ti kterým se nechce dělat

romové a zdechliny

Romové, ale i lidé, kteří jsou schopni obejít zákony (výživné, porodné apod.) Přesněji řečeno : radši se nahlásím jako samoživitelka, abych pobírala soc. dávky, než abych nahlásila otce a o dávky tím přišla.

Romové, díky naší vládě a strachu, který z něj všichni mají

Romové, sociálně slabé rodiny, závislí na alkoholu, drogách apod.

romové!!!!

Romové.

Romové.

Romská komunita,

romská komunita,

Romská menšina a lidé pracující "načerno".

romska populace

romska společnost

romské etnikum

romské etnikum a lidé, kteří jsou finančně zajištěni více než dobře a sociální dávky de facto nepotřebují

Romsky spoluobčané.

romsti spoluobcane

Romští občané

Romští občané.

romští obyvatelé

romští spoluobčané

Romšti spoluobčane

Romští spoluobčané

Romští spoluobčané i když netvrdím,že všichni

Romští spoluobčané, lidé závislý na alkoholu a drogách

Senioři, matky samoživitelky, handikepovaní lidé

simulanti s invalidními důchody

skoro všichni jestly je rom nebo čech je jedno

skupina lidí kteří nepracovali, nepracují, pracovat nechtějí i když médiím tvrdí opak

Socialističtí politici

Sociálně nepřizpůsobiví spoluobčané

sociálně nezpřizpůsobiví občané, kteří již jsou leta zvyklí dávky pobírat, v případě, že jim hrozí neuznání/odejmutí/snížení dávky, působí nátlakově až vydíráním.

spoluobčani

tak jestli to opravdu chcete slyšet, tak minoritní část společnosti - Romové

ten kdo je vezme a jde k automatum nebo na štamprlu a rodina je potom bez přijmu

ten, kdo je líný pracovat

ten, kdo si je dokáže vykřičet!

ti co nechcu pracovat

Ti o kterých se nesmí mluvit

ti, co v tom umí kličkovat

tmaví spoluobčané

tmavší spoluobčané

to by bylo rasistické, takže nic nenapíšu

to se asi nedá určit konkrétně

to se nedá takhle říct..jsou to jak romové tak bohužel i české " bílé" rodiny

Ty co se o deti nestaraji a maji penize jen pro sebe a ty co nechteji delat a jen se prizivuji od statu

urady - spatne riznavaji davku

všichni

vychytralí lidé, občané tmavé pleti a lidé co se jim nechce makat

18. Máte pocit, že by měly být sociální dávky omezeny např. na osobu, částkou apod?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12552,74 %52,74 %  
nevím7632,07 %32,07 %  
ne3615,19 %15,19 %  

Graf

19. Jste spokojen/á s dnešní sociální situací?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne22494,51 %94,51 %  
nevím93,8 %3,8 %  
ano41,69 %1,69 %  

Graf

20. Popište 2 slovy sociální situaci v ČR

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na hovno94,84 %3,8 %  
Na nic 31,61 %1,27 %  
hodně špatná31,61 %1,27 %  
Velmi špatná21,08 %0,84 %  
nic moc21,08 %0,84 %  
na prd21,08 %0,84 %  
katastrofa21,08 %0,84 %  
nemam slov21,08 %0,84 %  
děs a hruza21,08 %0,84 %  
děs běs21,08 %0,84 %  
ostatní odpovědi zoufalá
velká nespravedlnost
neustálý chaos
nedostatečná, chaotická
nejhorší a nejhnusnější
zneužívání, nespravedlivost
nevím
bezvýchodně tragická
diskriminace vůči obyčejným, slušným, pracovitým a mladým lidem...špatná informovanost
zoufale kritická
zneužitelný
nezaměstnanost, nízký plat
male davky
na hranici bídy
neuvěřitelný bordel
mizerie
velky neporadek
nesmyslné škrty
stačí jdno slovo a to bída
stoji za prd
inovátorský chaos
zcela v háji, chtělo by to pomoct více těm co potřebují, například se zaměřit na např matky samoživitelky které jsou navíc na mateřské a nemohou jít pracovat...a jinak ztížených situací
na pi..
jsme v řiti
katastrofalni
Ty co pracují nemají nic,ty co se flakají mají všechno
Hrůza, děs.
k pláči
nespravedlivá,neurčitá
špatně propracovaná
hrozná situace
špatná a nespravedlivá
úplně na hovno
na jednu stranu zneužívání dávek, na druhou nedostatek pro ty, kdo to opravdu potřebují
totální nejistota
nepořádek, nezájem cokoli měnit
stále horší ..
nespravedlnost chaoz
Opravdu Katastrofalni
rodičovský přispěvek
naprosto katastrofalni
špatná
byla bych sprostá
nespravedlivý chaos
v haji
hrůza-katastrofa-bída
špatné zacházení
v prd....
totalni chaos
bída,nouze
v prdeli
hrozná na zblití!!!!
...
tragédie,výsměch slušným lidem
Katastrofa, děs.
velmi kritická
přěžívání
uplně vprdeli
bet komentáře
horší a horší
na nic a na nic
Chaos, nadržování
Děsivá situace
bída,chaos
velky bordel :)
Lidé chudnou.
pro obyčejné lidi je to katastrofa
skurvenej stát
zmatek
Šílený bordel
velký bordel
katastrofání kocourkov
krach a bída
velké rozdíly
neskutečný bordel.
napadají mě jen sprostá slova
hrůza a děs
krize totální
velmi znepokojivá
Nespravedliva, neměří všem rovnym dilem
neudržitelná zmatená
nespravedlnost a nespravedlnost
katastrofa hrůza
Výsměch
na hovno (příšerná krize)
zamotana nikdo nic nevi
strašně nespravedlivá
nehorázný bordel
diskriminace slušných
korupce, bordel
krytý výběh
bordel katastrofa
špatné
kritická, kritická
je rozporuplná
Naprosto zoufalá
velmi nespravedlivá
hrůza,ostuda
chaos a bordel
velkej průšvih
v prdeli :-)
nespravedlivá, nedostatečně kontrolovaná
Hruza, děs
není práce,pořádné platy
špatná, málo řešená
Úplná katastrofa
neprehlednost ,chaos
Velkej průser
nejhorsi v evrope
rozdávačná, socialistická
bujení socialismu
katastrofální situace
no comment
totálně nevyrovnaná
děsivá
momentálně kocourkov
Nespravedlivá, nedořešená
bordel
byrokratický bordel
Děs a hrůza!
trestání zodpovědných
jsme v prdeli
absolutně nepřehledná
Mohla by být lepší
katastrofální, zoufalá
Záleží na srovnávacím měřítku s ostatními zeměmi - např. se Švýcarskem nebo Afrikou
bída, chudoba
stále zhoršující se
neuspokojivá, nepřehledná
Nespravedlivý systém
problémové vyplácení dávek související s novelizací zákona, snižování dávek a úprava stupňů u postižených osob
stojí za hovno
bezmoc a zmar
aktuálně alkohol, a rušení kojenckých ústavů
živíme parazity
hrůza a zlodějina těch nahoře
velmi špatnou
Začínající katastrofa
pár milionářů a politiků a zbytek žebráci
není spravedlivá
Neudržitelná, nerovná
absolutně v prd...
velký rozdíl mezi střední a výšší vrstvou a naopak nižší a střední vrstava je natom podobně
hodně v prdeli
dost bídná
hrůza, politici žijí mimo realitu
bída, krádež
celkom uspokojiva
"Kde komu"
pozitivní rasismus
špatná, asociální
nepořádek, nespravedlnost
Nespravedlivá, zneužitelná
STRAŠNÁ HRŮZA
pravá ruka neví co činí levá
15784,41 %66,24 % 

Graf

21. Jaké máte zkušenosti se zaměstnanci Úřadu práce ČR?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

všelijaké

-

.

50:50 kvůli jedné pracovnici, která mi tvrdila že nemám na nic nárok a ještě se přitom tvářila jako by mi to měla platit ze svého, jsme já a moje dítě přišli o dávky za rok(!) na příspěvku na bydlení.. naštěstí díky jiné pracovnici jsem zjistila že nárok mám a hned se mnou vše potřebné sepsala

Arogantní

Arogantní chování

blbe

byla jsem tam po porodu asi čtyřikrát, pokaždé mi totiž řekli něco jiného. nakonec jsem musela doložit potvrzení o studiu , tři roky zpětně (na jejich formuláři, tzn. dojet 200 km do školy kde jsem studovala, připomínám, že jsem chvilku po porodu), najít rozsudek o výživném (tzn. otravovat rodiče). Kamarádka, který bydlí na druhé straně republiky, došla tedy na jiný úřad (je ve stejné situaci jako já = student) předložila jen klasické potvrzení o studiu. Nic víc. Zajímavé.

byrokraté jako jinde ve státní správě.

celkem dobré

Cělkem dobré, ale práci jsem si vždy našla sama!

celkem dobrou, až na to že zaměstnanci Úřadů nic nevědí (vyzkoušeno na vlastní kůži), řekla bych, že nejsou dostatečně proškoleni a nebo je v tom neochota pomoci při řešení nějaké situace.

Celkem dostačující.

celkem komunikativni, oni za to taky nemuzou, co ti nahore odhlasuji, ale my je volime, tak na co si stezovat

Co se týče po pracovní stránce (vyřizování zaměstnancům různé podklady, tak dobré) ovšem jako osoba, která před 8lety docházela na pracák, tak hrozné!!!

dělají co mohou a musí

dle nálady referentek, v součtu ani kladný, ani záporný

Dobré

dobré

dobré

Dobré

dobré

dobré

dobré

dobré

Dobré

Dobré

Dobré

dobré

dobré

dobré

dobré

Dobré

dobré

dobré

dobré i hodně špatné

Dobré jak s kterymy

Dobré, byli nápomocní na správném místě

dobré, jsem zaměstnaná na ÚP

dobré, vždycky příjemné vystupováni a ochota, zatím sem se nesetkala s nějakou protivnou bábou

dobré,dobrý přístup

dobrou

dobrou

dobrou

Dobrou, neprudili, vysvětlili

dobrou.

Docela dobré, záleží jak se milé dámy vyspí ...

docela dobrou podle situace a jejich nálad..

Dosud nikdy jsem nebyla registrována na ÚP.

ěpatné

hrozné

já mám zkušenosti opravdu jen dobré!

já teda jen kladné

Já za sebe musím uznat,že s větší části jsem byla spokojená,ale taky se mi stalo,že mi slečna na úřadě poradikla velice špatně a přišla jsem díky ní o peníze takže tak půl na půl..

jak kdy

jak kdy nekdy sou mili a usmevy rozdavaji na potkani ae nekdy prijde den kdy bych jim s usmevem na tvari povedela neco opravdu oskliveho

jak kterými, někteří tam nemají co dělat (myšleno arogantní, neochotní)

jak na koho se narazí,já osobně dobré

Jak s kterým, někteří jsou vstřícní a poradí, z některých má člověk pocit, že je obtěžuje.

jak s kterými,ale převážně dobré

jak s kým

Jak s kým. Jsou zaměstnanci, kteří se snaží pomoci jak to jde a jsou zaměstnanci, u kterých máte pocit, že je jenom otravujete. Takoví lidé,kteří jsou nepoříjemní a neochotní by tam neměli pracovat.

jde to

Je nutnost tam přijít, ale nabídky žádné - ztráta času

jeden zákon a každý pracovník si jej vykládá jinak a dle toho mnohdy chybně jedná

Jedním slovem PŘÍŠERNÉ. Před asi 10ti lety jsem mezi prací a nástupem na školu byla na pracovním úřadě. Telefonicky jsem se omlouvala, že z důvodu nemoci se dostavím o týden později. O 3 dny později už jsem měla doma dopis, že jsem z evidence vyřazena z důvodu nedodržování pravidel (nedostavila jsem se). Pracovnice, u které jsem byla vedena měla dovolenou, telefonát vyřizoval kolega. Ten se i následně doznal, že vzkaz nevyřídil (přímo přede mnou). A reakce vedoucí? Já už s tím ale teď bohužel nic neudělám, vše je již uzavřeno.... Nechápu to dodnes.

jelikož studuji, zatím žádný; ale vím (od příbuzných), že nepomáhají s hledáním práce, člověk se musí spoléhat na sebe

Jen krátké, k práci mi nepomohli, nechali mě hledat si sama

jsou nepříjemní

jsou protivne

jsou to jen pracující lidé, kteří když nemusí, tak nedělají. Místo aby pomohli, čekají až si pomůžete sami a oni vám to jen schválí, nebo zamítnou.

jsou to úředníci zpravidla bez osobního zájmu

JSOU VELMI AROGANTNÍ I NA LIDI CO SE OPRAVDU SNAŽÍ NAJÍT PRÁCI A NECHTĚJÍ POUZE ZNEUŽÍVAT DÁVKY

Jsou zahlcení papírováním, proto nemají čas s žadatelem o práci udělat analýzu jeho znalostí, předpokladů atd., aby s ním (např. na internetu) hledali vhodné zaměstnání. Mohli by být aktivnější v nabízení rekvalifikací.

Katastrofální

kazda pracovnice ci pracovnik uradu prace vam vzdy na jednu otazku odpovi jinak . nejsou schopni vas poradne o vsem informovat a dostatecne vysvetlit

Když se oběví Úřadu práce zaměstnanec který sám se nevyzná v zákonech tak je to fakt těžký.Ale s toho jsou zaměstnanci kteří poradí a snaží se pomoc a vysvětlit

kladena velká samostatnost na klienty ÚP, občas by mohli poslat nějakou nabídku oni. v celku neochota v jednání s klientem.

kladné

Kladnou i zápornou

kromě jedné zprostředkovatelky zaměstnání velmi dobré.Vše mi vysvětlí a chovájí se vstřícně.

laxní přístup v případě, že hledáte práci, naopak poměrné dobrá komunikace při řešení rodičovských dávek a problému s nimi spojenými

Laxní, otrávení, ve skutečnosti nechtějí (nemohou?) pomoci.

Mám smíšené pocity... asi záleží, jak se paní vyspí... někdy byla milá a ochotná, jindy jsem měla pocit jako bych ji obtěžovala...

moc dobre nejsou

moc zkušeností nemám, zatím jsem je nenavštěvovala častěji

Na nic

Naprosto špatný.. každá nána totálně na facku, příjemnost sama.. čekací doba 20 let i na blbí razítko.

naštěsí dobré

naštěstí zatím žádné

Ne moc dobré, nedokáží efektivně poradit.

Nebyla jsem nikdy na Úřadě práce.

nedelaji svoji praci jak maji me nyni prisla s karta a pani na urade mi ji vyplnil an ajmeno za svobodna co tam tedy dela kdyz neumi cist?!

negartivní

negativní, služby naprosto zbytečné a drahé

někteří nejsou schopni dělat svou práci, jiní ano - je to v lidech, ovšem management ÚP by si měl lépe vybírat své zaměstnance

nemam

nemám

není nejlepší

Neochota

Neochota..=(

nepobíram soc.dávky,tak nevím,ale párkrát jsem potřebovala něco vyřídít,byly nepříjemne.

Neutrální

neutrální

neutralni

neutrální

Neutrální

nevím zatím jsem nemusela využít

nic moc

nic moc

Nic moc

No nic moc nastesti jsem nebyla dlouho klientkou

no nic moc všechny co žádají sociální dávky háží do jednoho pytle s menšinou

Otevřeně projevují svůj nezájem, nabízí služby, které pro mě nemají význam.

POdle nálady,někteří pomůžou, někteří jsou neochotní

pozitivni

pozitivní, příjemná paní

pro Prahu-západ VÝBORNÉ, pokud to jde nemusím tam a případné formuláře ochotně pošlou

Prozatim dobre

průměrné

Příjemní, ale nepomohli v hledání práce

Relativně dobré, poradí v tom v čem se vyznají...

různé

s některými velmi dobré,jsou příjemní,jiní naopak bohužel vypadají,že jsou v práci za trest,a dávají to najevo i svým klientům

sami neví skoro nic, když vláda věčně mění sociální systém a úřednicím práci stěžuje, že je správně a včas nezaškoluje. Jiak zaměstnanci úřadu práce jsou podle mě vstřícní, ale jsou to taky jen lidé....

Sestře špatně vypláceli podporu v nezam. a měla dostávat nemocenskou spletli se a jen ona musela běhat po úřadech aby bylo vše v pořádku

skoro žádné, moc po člověku nežádají, ale ani nenabízí

snaží se, jejich prácenení jednoduchá

spatne

spatne neochota lzou

spatnou

spatnou

spatny, zamestnanci jsou protivni jakoby davky platili s vlastni kapsy

strašné

šílené

Špatné

špatné

špatné

Špatné

špatné, velmi špatné

Špatné,ale i dobré

špatnou

špatnou

špatnou arogance opovržení

špatnou, jsou arogantní a nedá se s nimi vůbec počítat že by poradily apod.

špatnou! Nemají zájem člověku pomoct.

tak jak u kterych ve Frýdku- Místku jsem mela perfektní ženské,a tady v Ostravě bych řela že tostojí za houby, to jejich jednání

trochu

v nasem obvodu naprosto uzassne. damy jsou prijemne a vzdy poradi

V našem městě jen dobré

V našem městě jen dobré

v našem městě výborrné

vcelku dobré

Vcelku dobré

vcelku dobré

vcelku špatné

velice špatné dokonce po mě chtěli ať si sama dávku vypočítám.......

Velmi dobré

velmi dobre - prijemne zeny, ochotne pomoci

Vesměs pozitivní.

většinou dobré

Většinou dobrou, bohužel oni nemohou za zákony.

většinou kladnou aspon u nás jsou většinou ochotní

většinou špatné

Víceméně dobré, někdy však bohužel vzhledem k neustálým změnám poskytují neúplné informace.

Všude narazite na dobré lidi i špatné

výborné

výborné

Vyhovující

Z externích poznatků dobré, z interních ne moc dobré ( zaměstnanci s plnou čekárnou pijí kávu a povídají si mezi sebou)

Z vlastní zkušenosti si nemohu stěžovat, ale nelíbí se mi, že nás neinformují o změnách u dávek,které pobíráme...na co jim píšeme adresy,emaily apod. když my sami si musíme zjistit, že musíme jít podepsat jeden papír, jinak příští měsíc nedostaneme peníze

zadne

zalezi na konktrenich lidech,nekteri urednici jsou mili,ale neteri dost arogantni a neochotni

záleží na člověku mám jak dobrou tak špatnou

záleží na konkrétní osobě

Záleží na tom kdo zrovna u přepážky sedí.Jen zřídka mi bylo vysvětleno vše co jsem potřebovala vědět

záleží s jakým zaměstnancem přijde člověk do kontaktu..někteří dokážou pomoct a poradit..jiní naopak...

zatím díky bohu jen dobré

zatim dobre .

Zatím jen dobré

Zatím jsem se setkala s ochotnými pracovníky, takže spokojena.

Zkušenosti? Myslim si, že jsou tam uplně zbyteční praci vam nenabidnou tu si v lepšim připadě musite najit sama pokud mate štěsti. mě si pozve jednou za měsic zepta se tak jak našla jste si praci? Ma odpověd ne bohužel hm tak přijdte za měsic a půl supr přistup a za to jsou placení?

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

Žádné zkušenosti nemám - nikdy jsem na ÚP nebyla

22. Poradili a pomohli Vám, pokud jste si nevěděli rady?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

co jsem se vdala a změnila tak paní, je to super

-

.

ale to zase jo

Ani ne

ano

Ano

Ano

ano

ano

ano

Ano

ano

Ano

ano

ano

ANo

ano

ano

Ano

ano

ano

Ano

Ano

Ano

ano

ano

Ano

ano

ano

ano

Ano

ano

ano

ano

ano

Ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Ano

ano

Ano

ano

ano

Ano

ano

Ano - hledejte sama

ano i ne

Ano i ne

Ano i ne, spíše ne. Odkázali mě vždy každý někam jinam - jakoby sami nevěděli kde co se kde vyřizuje

Ano i ne.

Ano to určitě.

ano vzdy

ano vzdy a clovek ani nema pocit ze nekoho obtezuje

ano vždy

ano vždycky byly ochotní

Ano, chovali se velmi vstřícně

Ano, vždy jsou ochotné.

Ano.

Ano.

ano. každý jinak.

byla jsem tam krátce

Částečně ano, částečně jsem si vyhledala potřebné informace na internetu.

jak kdo...někteří ochotně ano a někteří mi řekli ať si to dohledam na internetu.hlavně každý úředník řekne něco jiného

Jak kdy

jak kdy

Jak kdy asi podle toho jak se vyspali většinou jsou nerudni a nepřijemny,ale i mezi nimy se najdou lide se srdičkem a lidskosti

jak kdy, většinoiu ano, snaží se

jak která pracovnice

jak která pracovnice ale většinou jo

Jak si pamatuji tak ano,ale je uz to dávno,co jsem byla na úřadu prace

jak v čem

jak v čem

Jak v čem, zákony se stále mění a zaměstnanci ÚP nejsou roboti, aby měli vše v malíčku, takže nedostatky se občas najdou.

Jako OSVČ si nemohu stěžovat, ochotní. Jako zaměstnanec - naprostá katastrofa.

je to individuální

Jen obecně, žádná konkrétní pomoc.

jo poradili .

malokdy

málokdy

málokdy

moc ne

Moc ne

musim rict ze v urcitych situacich docela ano

musím říct, že jsem na tohle měla vždy kliku

Na 90% ano

na hovno

na úřaě kam chodím já mám velice příjemnou paní,která vždy poradí.

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

Ne

ne

ne

ne

Ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne byly nepříjemný

ne ještě ke mě byli hrubí.... no jo nejsem rom:)

ne nikdy

ne sami nevi

ne vubec neochotni jsou

Ne vždy.

ne, byli arogantní a jednali se mnou jako s póvlem

Ne, naprosto zbytečný úřad

ne, neřekli mi vše potřebné a přišla jsem o peníze

Ne, nikdy!

Ne, prý neni řešení.

ne,pokud tam nemáte známé

Ne.

Ne.

Ne.

Ne. poslali nás do piče, protože potřebovali dělat něco "důležitějšího"

nebyla jsem tam

Někdy

Někdy ano, jindy ne. Záleží na konkrétní osobě.

nekdy jak kdo

někdy jo.Podle toho jakou měly náladu

někteří ano

někteří ano, jiní ne

Někteří ano, někteří ne

nemohu odpovědět

Nepomohli, neznali přesné definice nových zákonů a tak se na jejich rady nespoléhám a hledám informace přímo u zdroje, Ministerstva

nepotřebovala jsem rady

NERADI, ALE ANO

nevím

Nikdy

Nikdy

no malo kdy

obcas ano, vetsinou ne, hledam info po internetu

Obcas jo ....nekdy se mi ale naopak zda ze sami jsou mimo a nevedi co rict

občas

občas ano

Paní ,skrz rodičovský příspěvek,mi hodně pomohla.

pokaždé poradili a i dost pomohli když to bylo v jejich silách

Pokud jde o jednání a pomoc s papírováním, tak ano. Na reálnou pomoc ale nebyl čas.

Poradili i pomohli s vypisováním papíru ale najít práci nepomohli.

poradili, ale nepomohli

poradili, ale špatně

Poradily, pomohly...ale každá říkala něco jiného.

pouze někteří,,,,,jiní dávali najevo,že je mé otázky obtěžují

snad ano

spíše ne, samy nevěděly

spíše zatajili co mohli at nemají práci navíc

téměř vždy

to ne ale byli aspoň milí

úřad práce ne, ale ohledně trvalého bydliště kvůli rodičovské na Praze 2 byli velmi ochotní

V těhotenství mi teda moc nepomohli,když jsem si zařizovala nemocenskou atd,ale nyní,když jsem scháněla informace ohledně skarty,tak jsem byla s přístupem velmi spokojená

ve Frýdku ano,v Ostrave zatím ne

většinou ano

většinou ano

většinou ano

většinou ano

Většinou ano

většinou si musíte pomoc sám :-(

vse je o lidech pokud jsem narazila na hodnou pani tak ano ale take jsem se setkala s tim ze me bylo odpovezeno jak ja mohu mit dite kdyz nejsem schopna vyplnit jeden papir

vůbec ne

vyloženě jsem nepotřeboala

Vždy

zase jak kdo

zatím nemám zkušenost

23. Souhlasíte se zavedením S-karet?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16971,31 %71,31 %  
nevím4619,41 %19,41 %  
ano229,28 %9,28 %  

Graf

24. Proč ano? Pokud jste odpověděli u otázky č.23 NE, přeskočte tuto otázku

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

A proč ne, je to výhodnější, ale musí to být osobnostně diferenciované podle možností příjemce dávek

absolutní nesmysl, který prospěje jen České spořitelně ! pro lidi naprosto k ničemu, pro osoby tělesně postižené nedostupné

ale jen pro osoby, které v minulosti dávky zneužili nebo u nichž je riziko zneužití

Ano, ale jak pro koho. Líbí se mi systém pro lidi s kupény, že budou moct platit pouze jídlo

Ano, pokud by hlídali na co přesně použijí tyto peníze, ale to bohužel nejde, vzhledem k tomu, že se v každém obchodě neplatí kartou.

Částečně se ušetří, ale více bych zajistila jejich zneužití. Prodej pouze potravin, popř. drogistického zboží apod.

dávky nebudou zneužívány

doufám,že se tímto způsobem dosáhne alespoň částečně zneužívání soc.dávek

je to další šance jak spomzorovat českou spořitelnu:-)

je to zbytecna vec penize mohli investovat jinam!

Mohlo by to snížit zneužívání dávek

Ne, protože jsem majitelkou vlastního účtu tak nechápu, proč musím mít další kartu. Pokud ji nemusím využívat dám hned trvalý příkaz tak ta karta je uplně zbytečná. S kartou bych souhlasila, jen pro lidi, který si nechali dávky vyplácet složenkou.

Nevidím důvod, vše řádně platím a nikdy jsem krom rodičovské jiný příspěvěk nedostala...

nevidim v nich zadny problem..

nevím co to je

pokud ty peníze nebudou zneužívané (alkohol apod.) tak ano

Pro mne význam nemá, mám bankovní účet, ale pro ty kteří jej nemají aspon donutí ho mít. Vše se zrychlí (zaneprázdněné úřadnice na poště vyplácením dávek atd.)

Sem ráda že nebudu muset platit za vedení úctu ale vadi mi že nejde na s-kartu posilat penize a posilat z ni penize pres internet na ucty

Snad se tím alespoň trochu omezí zneužívání dávek

snad ušetření

Snižuje náklady na převod peněz (nemusí se platit složenka), možná snižuje i možnost zneužití dávek.

Souhlasím pro osoby, které soc. dávky zneužívali.

třeba to pomůže aby dávky nebyly zneužívány....

vyhneme se ztrácení složenek a mě nepřipadá, že by to bylo něco špatného, peníze budou vyplaceny a upřímně nechápu maminky, které je zavrhují.Jsme jak stédo ovcí, jedna napíše, že je to hrozné a zbytečné a ostatní se přidají, některé ani neví proč...

25. Proč ne? Pokud jste odpověděli u otázky č.23 ANO, přeskočte tuto otázku

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Absolutně nemá vliv na zneužívání dávek.

absolutní nedostatek bankomatů ČS, někteří ani nikdy nepochopí, jak se s tím pracuje a zbytečně se tvoří fronty - když už narazíte na bankomat, tak jsem nezažila, aby nebyla fronta alespoň na 10 min. - a to minimálně

Banka se napakuje a k čemu to jinak bude?

blbost

další kravina

Další zbytečná komplikace.

DAvky budou zneuzivany a pouzivany na nakup alkoholu a cigaret jako do ted

Já kvůli jejich výmyslu budu muset na ÚP, mám na to od nich limit týden. Kam dám dítě? Jejich pracovní doba není kompatibilní s pracovní dobou mého manžela, tj. kdo mi pohlídá a event. jak se tam dostanu (neřídím, pojedu-li busem, tak nízkopodlažní nejezdí v době, kdy to potřebuju já, zbytečně budu obtěžovat lidi prosbou o pomoc s kočárem), není to v místě bydliště.

je nedomyslena ....treba pro osoby postizene(nezbavene sve pravnosti)...nebo pro duchodce malo ktery duchodce umi pracovat s kartou bankomatem

je spousty maminek, ktere to nechteji a maji ucty uplne nekde jinde a stejne si je nechaji akorat preposilat - zbytecne vyhozene penize statni prazdne pokladny

je to zbytecnost !!

je to blbost akorát se napakuje jeden finanční institut

je to blbost...co lidé, kteří si nedojdou do bankomatu ? imobilní apod.

je to další plýtvání peněz ze státní pokladny,,,,s-karty měli dostat pouze ti,kteří z nějakého důvodu nevlastní svůj bankovní učit,a dávky by jim musely být zasílány složenkami

je to degradující

Je to diskriminace,nikdo se nikoho neptá,stát si dělá co chce,hází nás do jednoho pytle s menšinou.Tenhle systém Skaret mě nehorázně rozčiluje,kde je nějaká volba?

je to hovadina,s kterou si opět vydělají č..... tam nahoře a normální lidi to okrádá

je to hovadina. Stát se zabýva hloupostma místo toho aby se soustředily na důležitý věci

je to jen další komplikace pro slušné lidi, ostatní to nějak obejdou....

je to jen další zbytečný tunel a protěžování soukromého sektoru v oblasti bankovnictví, je to protiústavní

Je to k nice,u kdyz clovek je zvykly na svuj ucet a nekteri na pobirani postovni poukazkou

Je to nesmysl. Proč s-kartu každému?? Já mám svůj účet, kam jsem si dávky nechala přeposílat. A tu kartu nemám tedy aktivovanou. Takže ten, kdo dávky zneužívá, to může udělat stejně. Navíc kdo se dostane do bankomatu, pokud bydlí na vesnici daleko od města?? Jak to udělají vozíčkáři? Poprosí kolemjdoucího, ať mu vybere z bankomatu? Jak jsem psala víše, pro zneužitele dávek zavést odebrání dávek a bylo by. Žádný příspěvek na bydlení a podobně. Pak by žádné s-karty a jim podobné opatření nemuselo být. Byl by jen strach, že pokud dávku zneužiji, tak o ní přijdu.

je to omezovni svobody

je to úplný nesmysl,který stejně zneužívaní dávek nezabrání

Je to zbytecne!!!!!!

Je to zbytečná administrativa navíc, zřejmě si výrobou karet někdo zase pomohl ke zneužití.

je to zbytečné a nesystémové opatření

je to zbytečné praní peněz a opět na tom budou špatně maminky,které už i tak mamí pro prcky málo peněz

je to zbytečnost

Je to zbytečnost, obzvlášť pro ty, co už mají svůj účet založený jinde...

je to zbytečnost,která stála pouze jen peníze a nic se tím nedocíly,když si peníze může každý poslat na svůj účet a hlavně polovina lidí je v zemi stejně ještě nemá a to byl první termín v září,teď ho raději přesunuly na prosinec,pač to nestíhaj jak vyrábět tak i rozesílat a referentky na sociálce o nich vcelku nic neví a rovnou říkaj že to je zbytečnost

je to zbytečný náklad

ještě bych pochopila zavedení pro lidi co si dávky nechávají posílat poukázkami, ale absolutně nesouhlasím se zavedením pro ty co si dávky nechávají posílat na svoje účty

Jsou to další zbytečně utracené peníze a stejně to k ničemu nepovede...

jsou to zbytečné výdaje státu na něco co nikdo nepoužije

komplikují mi vyplácení mateřské

kseft pro ceskou sporitelnu

mam svuj ucet nechapu proc musim mit druhy zbytecne vydaje za 2 ucty.omezovani nutu lidi mit ucet u ces. spor. i kdyz ho nechteji!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mám svůj vlastní účet, zbytečně mi peníze přijdou později. Když už tak je měli dát jenom těm, kteří pobírají soc.dávky na složenku a ne to nutit lidem,kterým už chodí na účet.

Měli by dostávat poukázky jen do potravin a drogerie.

Mnoho administrativy pro úředníky na ÚP. Ležící lidé se k bankomatu nedostanou. Negramotní nepochopí, co mají s kartou dělat.

Myslím si,že je to zbytečné vzhledem k tomu,že většina příjemců sociálních dávek,si je dál bude nechávat přeposílat na vlastní bankovní účet. A vzhledem k tomu,že vím,jaká je výrobní cena jedné takové kreditní karty,tak to někomu přineslo zajímavý výdělek :-)

Myslím si,že jsou to vyhozené peníze!!!

Myslím, že je to zbytečné a pro postižené lidi nebo lidi žijící ve vesnicích bez bankomatu to nemá žádný význam.

Myslím, že stát neušetří tolik peněz, jak je tvrzeno. A doufám, že když už se S-karty zavedli, vydrží aspoň nějakou dobu a nebudou pouze dalším výstřelkem, který bude za půl roku zrušen, v horším případě nahrazen dalším podobným systémem.

ne protoze jsou to zbytecne vynalozeny penize ktere by se hodili nam co mame deti a musime se o ne starat.dala bych je piouze tem co tedy nemaji ucty ale my co maem je to preci zbytecna vec

Nechápu proč by měla S-Karta být když si lidé stejnak budou nechávat své peníze posílat na svůj účet.Podle mého je to zbytečné

Nemám tuto problematiku tak nastudovanou, ale velmi laický pohled je, že to jen sežere spoustu dalších peněz a celkem zbytečně. Každého z mého okolí tato praktika spíše deprimuje. Nějak mi uniká smysl.

Nemyslím si, že to je špatný nápad, jen si myslím, že to je příliš uspěchané, tudíž nedomyšlené...proč by měli mít Skartu i lidé, kteří mají vlastní účet? Proč to není jen pro ty, kteří mají složenky? Proč se nás nikdo nezeptal, zda to chceme či nechceme? Dále si myslím, že na některé dávky se to ani neoplatí.

není to vhodné opatření

není zajištěn bezbariérový přístup k bankomatům, nejsou k každé obci - omezují lidem dostatse k peňězům, nic neřeší

Neřeší to situaci, pouze obtěžuje občany, kteří za to nemohou...S-karty ano, ale za úplně jiných podmínek....ne pro ženy na rodičovské dovolené, nemožnost výběru peněz, nákupu alkoholu, cigaret apod. ... potom to teprve bude k něčemu dobré a nejen, pro výdělek české spořitelny....

nevidím rozdíl mezi složenkou a účtem proč ještě náka karta?!

nevidím v tom smysl

nevidím v tom žádný smysl akorát si opět někdo nahrabal do kapsy

nevyužívám

nezabrání zneužívání dávek, žádná kontrola na co jsou soc. dávky vypláceny, akorát na tom vydělá česká spořitelna, jinak jsou úplně k ničemu

Nic se nezmění. Sociální dávky se mohou dále zneužívat. Jen se zas někde potřebovali utopit peníze místo toho aby pomohli matkám, které to potřebují.

Opět se zde nepřistupuje undividuálně k potřebám jednotlivých lidí.

podle mě, zbytečnost,za chvíli si budou chtít lidi i očipovat a sledovat jejich pohyb :(

pokud mám účet u jiné banky je to pro mě zbytečné

Pro pobírání rodičovského příspěvku naprosto zbytečná aktivita za zbytečné peníze. Příspěvek si stejně nechám přeposílat na svůj účet. U ostatních dávek neumím posoudit.

Proč ne? Myslim si že je to plytvani už tak naši zadlužene republiky pořad něco inovuji a stoji to miliony či miliardy korun a v lepšim připadě to nefunguje v horšim se to da lehce zneuživat a je to pak ještě horši každy ma pravo na sve soukromy a ne aby nas stat hlidal co nakupujeme a tak při platbě S-kartou budou miti přehled což se mi nelibi a pokud si neaktivuji S-kartu a necham si to přeposilat na svuj učet tak jsou to zase dalši penize navic za převody prodlouženi doby kdy mi přijdou davky na učet na kterych jsem zavysla jelikož jsem matka samoživitelka prostě si myslim že je to naprosto zbytečne

proč to dělat složitý, když to doted fungovalo, akorát zbytečná komplikace :(

proč vše komplikovat,a ztěžovat..

Proč zavádět něco nového,když to doteď fungovalo?K čemu skarta,když mám účet nebo mi to chodí složenkou.Nikdo si nestěžoval,tak proč to měníte?Jen nás matky honíte po úřadech a přidělláváte zbytečné starosti.A co lidé,kteří jsou na invalidi?Měníte věci,které fungují,ale co by se mělo změnit,tak to přehlížíte.

protoze nejsem stim spokojena jsem spokojena stim jak to dostavam do ted.

protoze nic neresi,pouze je to umele vytrorena prace pro uredniky pokud nekdo davky zneuzival,bude je zneuzivat dal

Protože je dalo řešit jinak a né podporovat další bankovní subjekt, lidi mají další starosti navíc, chci vidět, jak náš děda, který má 86 roků bude chodit vybírat příspěvek na péči a sám se o sebe nepostará a bude muset jezdit každý měsíc do města, které je vzdálené 7 km od bydliště, jenom další starosti pro rodinu, která se o něho stará! Mohli zpoplatnit složenku, stejně co se dá na poplatky bance nebo co dáme za benzín, když ho tam budeme muset vozit, to mohl děda radši zaplatit třicet Kč za složenku. A co Ti lidi, kteří jsou nemohoucí, zas jenom další starosti!

Protože je to naprosto zbytečné! Jsou to naše peníze a máme nárou je používat tak jak my uznáme za vhodné.

protože je to nedořešené a myslím,že i takto se dají zneužít

protože je to omezování osobní svobody,ponižování slušných lidí !!!

Protože je to zbytečné vydávat i pro ty kteří už mají jeden účet takhle zbytečně budou mít dva.. A hlavně pro ty co mají třeba GEbank a nebo jakoukoli jinou banku tak pro ně je to delší přeposílání peněz na tu S- kartu a je to zbytečný mít dva účty ..

protože jsou to zbytečně vyhozené peníze

Protože mám svůj vlastní účet a je to zbytečně zdlouhavé převádět peníze na svůj účet.Tudíž je mi S-karta k ničemu

protože neplní svůj účel.Základní pylíř byl,že se tak přestanou sociální dávky zneužívat,úřad bude mít kontrolu nad tím,co se s dávkama děje,ale výsledek je zcela opačný.Je to zbytečnost.

protože nepřinesou požadovaný výsledek, jsou diskriminující

protože proč by měly všechny házet do jednoho pytle,měli by to dát spíše romům a ti co mají hmotné nouze,chudáci ti co bydlí na vesnici a město daleko,tak díky takovým kravinám zkomplikují všem život a stejně nezabrání v zneuživání dávek,když se to může posílat na svůj účet...

Protože ten kdo dávky zneužíval je bude zneužívat dále.

Protože to je blbost.Česká spořitelna si potřebovala vydělat peníze,tak papaláš nahoře vymyslel s karty.Chtěla bych vidět,kolik mu to hodilo.Stejně si to lidi nechají převezt na svoje učty kde už mají trvalé příkazy atd.Nevím proč se to dělalo.Jsou to zbytečně vyhozené peníze.Prý aby mohli kontrolovat co se kupuje za dávky,ale to je totální blbost.Když si to nechají převést jinam,nebo vyberou částku z bankomatu.Tak na co to je?Nevím.Chtěla bych slyšet rozumnou odpověď.

protože to jsou zbytečně vyhozené peníze, které se mohly využít úplně jinak

přijde mi to blbost, pokud by to chtěli lidé na účet, tak si to nechají poslat, je to dle mého názoru jen dobrý kšeft pro ČS

přijde mi to jako blbost

Přijde mi to jako naprostá zbytečnost

přijde mi to trošku zbytečná věc.. tok peněz na dávky lze dle mého názoru ovlivnit i jinak, než zaváděním nových a nových karet a účtu.

Příjde mi to zbytečně složité.

příjde mi to zbytečné, nelogické a komplikované pro lidi, kteří bydlej na malé vesnici a jsou rádi, že tam mají jeden obchod s potravinama

příjde mi to zbytečné,aby sledovali vůbec na co to používám, právě proto si dávky nechávám zasílat na účet:-)

příjde mi to že to bylo zbytečně vyhozené peníze a havně dávky berou i někteří starší lidé a těm bankomat a platební karty nic neříkají. příjde mi to že to je další hračička v rukou naší "skvělé" vlády

Relativně je to dobrá myšlenka, ale nadržuje pouze jedné bance, lidé si musí zřídit účet u banky, u které nechtějí a musí platit poplatky. Možná už je to jinak, nevím...

rozhodně NE plošně, když tak pro většinu by to mělo být dobrovolné, připadá mi to jako nesmyslné mrhání

S karty vůbec neřeší zneužívání sociálních dávek! Jejich zavedením se jen obohacuje banka na úkor nejchudších. Skutečným účelem jejich zavedení bylo vytvořit veřejnou zakázku a tu přihrát někomu známému známého v bance. Možná za časem získání teplého místečka pro známého známého. S kartami budou monitorovat pohyby prostředků na účtech, a pak časem možná lidem dávky omezí, aby opět ušetřili. Toto jsou opravdové důvody jejich zavedení. To co říkal pan ministr to byly jen vedlejší důvody, které měly maskovat skutečnost. S karty mají účelně lidem co nejvíce komplikovat život, aby se co nejdříve vzdali čerpání sociálních dávek.

S-karu by měl ,mít ten,kdo pobírá od státu veškeré příspěvky a ne i ty co mají jen mateřskou-rodičák...

Sice nevím co to je ale určitě jsem pro nějakou změnu!

sloučení identifikační a platební funkce!

Stejně my peníze chodí na můj účet takže nevidím důvod proč my zakládaly nějaký hloupý účet u ČS a ješte víc mě rozčiluje že budu muset kartu opatrovat i když nebudu žádné dávky pobírat !!

Stejně nejsou řešením pro to, proč vznikly.

V případě, že rodiči pobírajícímu příspěvek chodí peníze na složenku, tak si myslím, že je to pomoc, ale pokud mám vlastní účet, na který dávky chodí, nevidím důvod vlastnit S-Kartu, stejně mi bude ležet v šuplíku...

v tomto provedeni jak bylo vydano nesouhlasim. Je to stejne k nicemu.

Vůbec neřeší zneužívání dávek a pro mě, jakožto zákazníka jiné banky je to jen úkon navíc, který mi zbytečně posune termín příchozích dávek. A jen vyřízení S-karty je s 15ti měsíčním dítětem ve frontě na úřadu práce docela jobovka.

Vyřeší to pouze náklady za doručení peněz, celkový projekt je zbytečný, nevyřeší problém se zneužíváním dávek, zřízení S-karet bylo jen vyhození peněz ze státní kasy někomu do jeho vlastní kapsy.

Vzhledem k tomu, že mám vlastní účet, skarta je mi úplně k ničemu. Nesouhlasím, aby ČS měla mé osobní údaje a byť jediný den spravovala mé peníze, které mi samozřejmě bude držet jeden den na tom pitomém účtě a peníze dojdou se zpožděním. účet skarty je mi k ničemu, nemá internetové bankovnictví (kromě zjištění zůstatku).

zase si nekdo namastil kapsy rodicaky snizujou ale na takovy kraviny jako je s karta prachy jsou to si zase nekdo potreboval vydelat na vanoce.

zbytecne papirovani a pridelavani starosti

zbytecnost

Zbytečná byrokracie. Některé dávky bych naopak nechala vyplácet částečně v poukázkách.

Zbytečná věc akorát zas pro někoho zakázka za velké prachy ale na normální lidi se nemyslí,na co je jim když si můžou nechat peníze posílat zase na svůj učet,a matky aby lítaly a podepisovaly papíry

Zbytečné

Zbytečné

zbytečné náklady

zbytečné a drahé

Zbytečné a nepraktické (zejména u znevýhodněních osob).

zbytečné komplikace, stejně to neohlídají a lidé budou peníze používat na alkohol, cigarety atd..

zbytečné náklady na výrobu,v podstatě situaci jako takovou neřeší,přísun peněz čs UŽ JEN PROTO,ŽEPENÍZE "POTEČPOU"PŘES TENTO ÚSTAV

zbytečné papírování, doteď to také fungovalo

zbytečné peníze

Zbytečné poplatky, např. za složenku, převedení peněz na účet apod.

Zbytečné státní výdaje...

zbytečné tahání peněz ze státního rozpočtu

Zbytečně to bude stát moc peněz, které by měly být použity k důležitějším účelům a opět se tak pozdrží vyplácení sociálních dávek

Zbytečné vyhození peněz do něčeho co stejně nebude fungovat. Zvláště pro senilní občany.

Zbytečné, akorát se vyhazují peníze. Místo této debility měli radši nám maminkám na mateřské přidat.

zbytečné, dávají se peníze na něco, co se nakonec zruší a v praxi to nefunguje

zbytečnost

zbytečnost a zbytečné peníze které by se mohli vložit do něčeho jiného. Stejně si každy nechá přeposlat peníze na svůj učet

Zbytečnost, cílem je jen udělat kšeft vybranému dodavateli, však to daňový poplatník zaplatí.

zbytečnost, když mají lidé svůj účet, zbytečnost, když lidé účet nechtějí a neumějí s ním pracovat, zbytečnost pro invalidy, nevhodnost používat s-kartu jako průkaz ztp. špatně nastavené tarify české spořitelny. beru to jako lobby.

zbytečnost, zbytečně vyhozené státní peníze, komplikace pro držitele Skaret.

Zbytečnost, zbytečné vyřizování, zbytečná karta, zbytečné starosti. Stejně ji nikdo používat nebude

Zbytečný, drahý, nad slunce jasný tunel. Česká spořitelna (nejnevýhodnější banka u nás) si namasti kapsy. Zbytečně, ja chci svoje penize na učet... ktere se ted preposilanim pres ceskou sporitelnu spozdi. Mela by byt jen pro ty, kteri si nechavali vyplacet pres slozenku, navic si nepreji mit "s.kartu" jako "prukaz totoznosti" na urady... je to degradujici. Ponizujici, a to si maminky na materske rozhodne nezaslouzi.

Zcela nepotřebný systém. Starším lidem znatelně ztíží přístup k penězům.

zdá se mi to zbytečné plýtvání penězi státu

zdravý selský rozum nedokáže pochopit využití S-karty, pokud pominu výhody zprostředkovatele,a následného realizátora, tedy české spořitelny,

Ziju z vyplaty do vyplaty, takze pokavad se mi rodicak spozdi o 2-3dny(prevod mezi s-kartou a mym uctem), tak jsem tzv.v haji :-)

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Jste pobiratelem/lkou sociálních dávek?

  • odpověď ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rodičovský příspěvek na otázku 7. Jaké dávky pobíráte? (pokud jste odpověděli u otázky č.6 NE, tuto otázku přeskočte)
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Jste spokojen/á s výši vašich dávek? (pokud jste odpověděli u otázky č.6 NE, tuto otázku přeskočte)
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Jste spokojen/á s výši vašich dávek? (pokud jste odpověděli u otázky č.6 NE, tuto otázku přeskočte)
  • odpověď ne:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádné na otázku 21. Jaké máte zkušenosti se zaměstnanci Úřadu práce ČR?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Do jaké věkové kategorie patříte

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. V kterém kraji bydlíte?

6. Jste pobiratelem/lkou sociálních dávek?

7. Jaké dávky pobíráte? (pokud jste odpověděli u otázky č.6 NE, tuto otázku přeskočte)

8. Jste spokojen/á s výši vašich dávek? (pokud jste odpověděli u otázky č.6 NE, tuto otázku přeskočte)

9. Myslíte si, že by měly být dávky navýšeny?

10. Myslíte si, že jsou dávky zneužívány?

13. Trestali byste zneuživatele dávek?

15. Máte pocit, že jsou dávky vypláceny spravedlivě?

16. Chtěli byste změnit vyplácení sociálních dávek?

17. Kdo je dle Vás největším zneuživatelem sociálních dávek?

18. Máte pocit, že by měly být sociální dávky omezeny např. na osobu, částkou apod?

19. Jste spokojen/á s dnešní sociální situací?

21. Jaké máte zkušenosti se zaměstnanci Úřadu práce ČR?

22. Poradili a pomohli Vám, pokud jste si nevěděli rady?

23. Souhlasíte se zavedením S-karet?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Do jaké věkové kategorie patříte

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. V kterém kraji bydlíte?

6. Jste pobiratelem/lkou sociálních dávek?

7. Jaké dávky pobíráte? (pokud jste odpověděli u otázky č.6 NE, tuto otázku přeskočte)

8. Jste spokojen/á s výši vašich dávek? (pokud jste odpověděli u otázky č.6 NE, tuto otázku přeskočte)

9. Myslíte si, že by měly být dávky navýšeny?

10. Myslíte si, že jsou dávky zneužívány?

13. Trestali byste zneuživatele dávek?

15. Máte pocit, že jsou dávky vypláceny spravedlivě?

16. Chtěli byste změnit vyplácení sociálních dávek?

17. Kdo je dle Vás největším zneuživatelem sociálních dávek?

18. Máte pocit, že by měly být sociální dávky omezeny např. na osobu, částkou apod?

19. Jste spokojen/á s dnešní sociální situací?

21. Jaké máte zkušenosti se zaměstnanci Úřadu práce ČR?

22. Poradili a pomohli Vám, pokud jste si nevěděli rady?

23. Souhlasíte se zavedením S-karet?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Poskierová, G.Názory žadatelů a uživatelů sociálních dávek (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://nazory-zadatelu-a-uzivatelu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.