Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Negativní vliv internetu na způsob trávení volného času dětí.

Negativní vliv internetu na způsob trávení volného času dětí.

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nikola Odstrčilíková
Šetření:07. 04. 2015 - 15. 04. 2015
Počet respondentů:51
Počet otázek (max/průměr):18 / 15.88
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:59,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

chtěla bych vás poprosit o vyplnění dotazníků k mé bakalářské práci. Dotazník je určen pro studenty 2. stupně ZÁKLADNÍ ŠKOLY ze Zlínského kraje.

Odpovědi respondentů

1. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4180,39 %80,39 %  
Muž1019,61 %19,61 %  

Graf

2. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
14 a více3772,55 %72,55 %  
13713,73 %13,73 %  
1235,88 %5,88 %  
1135,88 %5,88 %  
10 a méně11,96 %1,96 %  

Graf

3. Jak nejčastěji trávíte svůj volný čas? (max. 3 odpovědi)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kamarádi3670,59 %70,59 %  
Internet3364,71 %64,71 %  
Sport1937,25 %37,25 %  
Zájmové kroužky1325,49 %25,49 %  
Studium1223,53 %23,53 %  
Četba1223,53 %23,53 %  
Nic nedělání713,73 %13,73 %  
Televize713,73 %13,73 %  
Nakupování47,84 %7,84 %  
Hudba 23,92 %3,92 %  
Tanec11,96 %1,96 %  
příroda11,96 %1,96 %  
poslech hudby11,96 %1,96 %  

Graf

4. Kolik času denně trávíte volnočasovými aktivitami (nepočítejte úkoly do školy, domácí práce)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-3 hodiny3058,82 %58,82 %  
4 a víc1427,45 %27,45 %  
Hodinu611,76 %11,76 %  
Žádný volný čas nemám11,96 %1,96 %  

Graf

5. Znáte nějaké volnočasové zařízení ve Vašem okolí? (DDM Astra, DDM Sluníčko, atd.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3772,55 %72,55 %  
Ne1427,45 %27,45 %  

Graf

6. Jak jste se dozvěděl/(a) o nabídkách volnočasového zařízení ve Vašem okolí? (max. 3 odpovědi).

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Od kamarádů2567,57 %49,02 %  
Letáky1951,35 %37,25 %  
Internet1232,43 %23,53 %  
Od učitelů821,62 %15,69 %  
Od rodičů821,62 %15,69 %  
No prostě to vím12,7 %1,96 %  

Graf

7. Využíváte nějaké volnočasové zařízení ve Vašem okolí (zájmový kroužek, atd.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano (pokračujte k otázce číslo 9)otázka č. 9, Ne (pokračujte k otázce číslo 8)otázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano (pokračujte k otázce číslo 9)2156,76 %41,18 %  
Ne (pokračujte k otázce číslo 8)1643,24 %31,37 %  

Graf

8. Pokud nenavštěvujete žádné volnočasové zařízení, jaký k tomu máte důvod? (max. 3 odpovědi)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dojíždění743,75 %13,73 %  
Nedostatek času637,5 %11,76 %  
Finanční důvody212,5 %3,92 %  
Nenabízejí pro mě zajímavé aktivity - cokoliv o zvířatech, tak jsme si s kamarády poradili sami, taťka nám pomohl na zahradě postavit překážky pro vycvik psa a máme se psíky činnost i zábavu.16,25 %1,96 %  
Žádný mě nezaujal.16,25 %1,96 %  
nezajímavé16,25 %1,96 %  
nechce se mi16,25 %1,96 %  
Nebaví16,25 %1,96 %  
nenabízí to, o co mám zájem16,25 %1,96 %  

Graf

9. Pokud navštěvujete nějaké volnočasové zařízení, kolik hodin týdně v něm trávíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-3 hodiny1676,19 %31,37 %  
0-1 hodinu419,05 %7,84 %  
4 a víc14,76 %1,96 %  

Graf

10. Máte v rodině počítač s připojením k internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano51100 %100 %  

Graf

11. Máte svůj počítač?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4384,31 %84,31 %  
Ne815,69 %15,69 %  

Graf

12. Jak nejraději trávíte čas na počítači? (max. 3 odpovědi)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sociální sítě (Facebook, Twitter, atd.)4282,35 %82,35 %  
Poslech hudby3364,71 %64,71 %  
Sledování filmů2752,94 %52,94 %  
Surfování po internetu2345,1 %45,1 %  
Studium1121,57 %21,57 %  
Hry713,73 %13,73 %  
Příprava na střední školu (střih videí apod.)11,96 %1,96 %  

Graf

13. Co si představíte pod pojmem internet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Prostředek pro komunikaci3976,47 %76,47 %  
Prostředek pro hledání informací3772,55 %72,55 %  
Zábava (poslech hudby, sledování filmů atd.)3364,71 %64,71 %  
Prostředek potřebný k práci (ke studiu)1835,29 %35,29 %  
Ztráta času23,92 %3,92 %  
Online hry11,96 %1,96 %  
Síť informací11,96 %1,96 %  

Graf

14. Kolik hodin denně trávíte na internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-3 hodiny2549,02 %49,02 %  
4-5 hodin1427,45 %27,45 %  
0-1 hodina1019,61 %19,61 %  
6 a víc23,92 %3,92 %  

Graf

15. Setkal/(a) jste se již s nějakým rizikem hrozícím na internetu? (max. 3 odpovědi)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
S žádným jsem se nesetkal2243,14 %43,14 %  
Hoax (poplašná, falešná zpráva, která se šíří pomocí e-mailů)2039,22 %39,22 %  
Závislost na internetu1427,45 %27,45 %  
Sexting (zasílání materiálů se sexuální tématikou mezi vrstevníky)713,73 %13,73 %  
Kyberšikana (vyhrožování, zastrašování přes internet)713,73 %13,73 %  
Kyberstalking (pronásledování, obtěžování oběti pomocí internetu)47,84 %7,84 %  
Kybergrooming (zmanipulování oběti s cílem donutit ji k osobní schůzce)23,92 %3,92 %  
setkala ale nechci odpovidat 11,96 %1,96 %  

Graf

16. Máte internet v mobilu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 17, Neotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3670,59 %70,59 %  
Ne1529,41 %29,41 %  

Graf

17. Kolik hodin denně trávíte na internetu v mobilu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-1 hodina1952,78 %37,25 %  
2-3 hodiny1027,78 %19,61 %  
4-6 hodin411,11 %7,84 %  
7 a víc hodin38,33 %5,88 %  

Graf

18. Jak byste nejraději trávil/(a) svůj volný čas?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kamarád4078,43 %78,43 %  
Zájmový kroužek2345,1 %45,1 %  
Internet1019,61 %19,61 %  
Nicnedělání815,69 %15,69 %  
sport35,88 %5,88 %  
Florbal :311,96 %1,96 %  
tanec nebo četba11,96 %1,96 %  
holka11,96 %1,96 %  
Tanec11,96 %1,96 %  
Činností okolo psů a to se mi splnilo.11,96 %1,96 %  
přítel11,96 %1,96 %  
Naučit se hrát na kytaru11,96 %1,96 %  
slečna11,96 %1,96 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Využíváte nějaké volnočasové zařízení ve Vašem okolí (zájmový kroužek, atd.)?

  • odpověď Ano (pokračujte k otázce číslo 9):
    • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2-3 hodiny na otázku 9. Pokud navštěvujete nějaké volnočasové zařízení, kolik hodin týdně v něm trávíte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste?

2. Kolik Vám je let?

3. Jak nejčastěji trávíte svůj volný čas? (max. 3 odpovědi)

4. Kolik času denně trávíte volnočasovými aktivitami (nepočítejte úkoly do školy, domácí práce)?

5. Znáte nějaké volnočasové zařízení ve Vašem okolí? (DDM Astra, DDM Sluníčko, atd.)

6. Jak jste se dozvěděl/(a) o nabídkách volnočasového zařízení ve Vašem okolí? (max. 3 odpovědi).

7. Využíváte nějaké volnočasové zařízení ve Vašem okolí (zájmový kroužek, atd.)?

9. Pokud navštěvujete nějaké volnočasové zařízení, kolik hodin týdně v něm trávíte?

10. Máte v rodině počítač s připojením k internetu?

11. Máte svůj počítač?

12. Jak nejraději trávíte čas na počítači? (max. 3 odpovědi)

13. Co si představíte pod pojmem internet?

14. Kolik hodin denně trávíte na internetu?

15. Setkal/(a) jste se již s nějakým rizikem hrozícím na internetu? (max. 3 odpovědi)

16. Máte internet v mobilu?

17. Kolik hodin denně trávíte na internetu v mobilu?

18. Jak byste nejraději trávil/(a) svůj volný čas?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste?

2. Kolik Vám je let?

3. Jak nejčastěji trávíte svůj volný čas? (max. 3 odpovědi)

4. Kolik času denně trávíte volnočasovými aktivitami (nepočítejte úkoly do školy, domácí práce)?

5. Znáte nějaké volnočasové zařízení ve Vašem okolí? (DDM Astra, DDM Sluníčko, atd.)

6. Jak jste se dozvěděl/(a) o nabídkách volnočasového zařízení ve Vašem okolí? (max. 3 odpovědi).

7. Využíváte nějaké volnočasové zařízení ve Vašem okolí (zájmový kroužek, atd.)?

9. Pokud navštěvujete nějaké volnočasové zařízení, kolik hodin týdně v něm trávíte?

10. Máte v rodině počítač s připojením k internetu?

11. Máte svůj počítač?

12. Jak nejraději trávíte čas na počítači? (max. 3 odpovědi)

13. Co si představíte pod pojmem internet?

14. Kolik hodin denně trávíte na internetu?

15. Setkal/(a) jste se již s nějakým rizikem hrozícím na internetu? (max. 3 odpovědi)

16. Máte internet v mobilu?

17. Kolik hodin denně trávíte na internetu v mobilu?

18. Jak byste nejraději trávil/(a) svůj volný čas?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Odstrčilíková, N.Negativní vliv internetu na způsob trávení volného času dětí. (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://negativni-vliv-internetu-na.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.