Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Online zpravodajství na sociálních sítích

Online zpravodajství na sociálních sítích

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klára Konopásková
Šetření:16. 08. 2014 - 24. 08. 2014
Počet respondentů:90
Počet otázek (max/průměr):17 / 13.78
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:93,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut vyplnění následujícího dotazníku, kterým se pokouším zjistit, jestli a do jaké míry jsou sociální sítě pro své uživatele zdrojem zpráv. Získaná data mi poslouží k dalšímu studiu.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Pozn.: s pojmem "zprávy" je v dotazníku operováno ve smyslu anglického slova "News", jedná se tedy o zobrazovaný obsah zpravodajského charakteru (politika, společnost, sport, kultura...).

Odpovědi respondentů

1. Jaké médium byste označil/a jako svůj hlavní zdroj zpráv?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [televizeotázka č. 2, rozhlasotázka č. 2, tiskotázka č. 2, internetotázka č. 2, zprávy nesledujiotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet7280 %80 %  
televize77,78 %7,78 %  
zprávy nesleduji55,56 %5,56 %  
rozhlas44,44 %4,44 %  
tisk22,22 %2,22 %  

Graf

2. Kolik času průměrně každý den strávíte zprávami?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-30 min3135,23 %34,44 %  
0-15 min2528,41 %27,78 %  
30-60 min2123,86 %23,33 %  
1-2 h77,95 %7,78 %  
2 a více hodin44,55 %4,44 %  

Graf

3. Sledujete zprávy na internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7785,56 %85,56 %  
ne1314,44 %14,44 %  

Graf

4. Jak se k online zpravodajství dostáváte nejčastěji?

Nepovinná otázka, respondent mohl u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
přímou návštevou zpravodajského serveru (např. idnes.cz)1.4610.933
přes zpravodajský portál (např. Google News)2.9471.602
přes odkaz sdílený na sociální síti (např. facebook)2.2111.35
hledáním konkrétního tématu přes vyhledávač2.6450.992

Graf

5. Používáte nějakou sociální síť?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, nemám profil na žádné soc. sítiotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7785,56 %85,56 %  
nemám profil na žádné soc. síti1314,44 %14,44 %  

Graf

6. Kolik času denně průměrně trávíte na sociálních sítích?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-30 min2635,14 %28,89 %  
30-60 min1824,32 %20 %  
1-2 h1824,32 %20 %  
2 a více hodin1216,22 %13,33 %  

Graf

7. Jsou pro vás sociální sítě zdrojem zpráv?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, částečným4457,89 %48,89 %  
spíše ne, sdílené zprávy většinou nečtu2330,26 %25,56 %  
ne79,21 %7,78 %  
ano, výhradním22,63 %2,22 %  

Graf

8. Sledujete na sociálních sítích nějakou zpravodajskou organizaci či konkrétního novináře? (více možností)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, na facebooku3748,68 %41,11 %  
ne3343,42 %36,67 %  
ano, na twitteru810,53 %8,89 %  
ano, na Google+810,53 %8,89 %  

Graf

9. Používáte facebook?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, mám vytvořený profil, ale nepoužívámotázka č. 11, neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7090,91 %77,78 %  
mám vytvořený profil, ale nepoužívám45,19 %4,44 %  
ne33,9 %3,33 %  

Graf

10. Kdo je nejčastějším původcem odkazů na zprávy, které se vám objevují na facebooku?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přátelé3652,17 %40 %  
mnou sledovaní novináři či zpravodajské organizace2130,43 %23,33 %  
jiné sledované subjekty811,59 %8,89 %  
nevím45,8 %4,44 %  

Graf

11. Používáte twitter?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 12, mám vytvořený profil, ale nepoužívámotázka č. 13, neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5166,23 %56,67 %  
mám vytvořený profil, ale nepoužívám1722,08 %18,89 %  
ano911,69 %10 %  

Graf

12. Kdo je nejčastějším původcem odkazů na zprávy, které se vám objevují na twitteru?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mnou sledovaní novináři či zpravodajské organizace555,56 %5,56 %  
jiné sledované subjekty333,33 %3,33 %  
nevím111,11 %1,11 %  

Graf

13. Používáte Google+?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 14, mám vytvořený profil, ale nepoužívámotázka č. 15, neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3646,75 %40 %  
mám vytvořený profil, ale nepoužívám2532,47 %27,78 %  
ano1620,78 %17,78 %  

Graf

14. Kdo je nejčastějším původcem odkazů na zprávy, které se vám objevují na Google+?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mnou sledovaní novináři či zpravodajské organizace637,5 %6,67 %  
přátelé425 %4,44 %  
nevím318,75 %3,33 %  
jiné sledované subjekty318,75 %3,33 %  

Graf

15. Myslíte si, že se skrz odkazy sdílené na sociálních sítích dostáváte ke zprávám, ke kterým byste se jinak nedostali?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4154,67 %45,56 %  
ne2026,67 %22,22 %  
nevím1418,67 %15,56 %  

Graf

16. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5864,44 %64,44 %  
muž3235,56 %35,56 %  

Graf

17. Věková skupina?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-253134,44 %34,44 %  
26-352730 %30 %  
36-452426,67 %26,67 %  
46-5555,56 %5,56 %  
56 a více33,33 %3,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Jak se k online zpravodajství dostáváte nejčastěji?

  • odpověď přímou návštevou zpravodajského serveru (např. idnes.cz)=1:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi přes odkaz sdílený na sociální síti (např. facebook)=2 na otázku 4. Jak se k online zpravodajství dostáváte nejčastěji?

8. Sledujete na sociálních sítích nějakou zpravodajskou organizaci či konkrétního novináře? (více možností)

  • odpověď ano, na facebooku:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi mnou sledovaní novináři či zpravodajské organizace na otázku 10. Kdo je nejčastějším původcem odkazů na zprávy, které se vám objevují na facebooku?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké médium byste označil/a jako svůj hlavní zdroj zpráv?

2. Kolik času průměrně každý den strávíte zprávami?

3. Sledujete zprávy na internetu?

4. Jak se k online zpravodajství dostáváte nejčastěji?

5. Používáte nějakou sociální síť?

6. Kolik času denně průměrně trávíte na sociálních sítích?

7. Jsou pro vás sociální sítě zdrojem zpráv?

8. Sledujete na sociálních sítích nějakou zpravodajskou organizaci či konkrétního novináře? (více možností)

9. Používáte facebook?

10. Kdo je nejčastějším původcem odkazů na zprávy, které se vám objevují na facebooku?

11. Používáte twitter?

13. Používáte Google+?

15. Myslíte si, že se skrz odkazy sdílené na sociálních sítích dostáváte ke zprávám, ke kterým byste se jinak nedostali?

16. Pohlaví?

17. Věková skupina?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké médium byste označil/a jako svůj hlavní zdroj zpráv?

2. Kolik času průměrně každý den strávíte zprávami?

3. Sledujete zprávy na internetu?

4. Jak se k online zpravodajství dostáváte nejčastěji?

5. Používáte nějakou sociální síť?

6. Kolik času denně průměrně trávíte na sociálních sítích?

7. Jsou pro vás sociální sítě zdrojem zpráv?

8. Sledujete na sociálních sítích nějakou zpravodajskou organizaci či konkrétního novináře? (více možností)

9. Používáte facebook?

10. Kdo je nejčastějším původcem odkazů na zprávy, které se vám objevují na facebooku?

11. Používáte twitter?

13. Používáte Google+?

15. Myslíte si, že se skrz odkazy sdílené na sociálních sítích dostáváte ke zprávám, ke kterým byste se jinak nedostali?

16. Pohlaví?

17. Věková skupina?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Konopásková, K.Online zpravodajství na sociálních sítích (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://news-vs-social-networks.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.