Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nežádoucí obsah na internetu

Nežádoucí obsah na internetu

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Honza Procházka
Šetření:06. 12. 2014 - 05. 01. 2015
Počet respondentů:262
Počet otázek (max/průměr):15 / 13.22
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Kvantitativní šetření týkající se některých oblastí, které souvisí s nežádoucím obsahem na internetu.

Šetření vychází z následujících tezí:

-  že někteří uživatelé svým chováním potenciálně ulehčují činnost útočníka v prostoru internetu (soiciální inženýrství, počítačová kriminalita)

- že někteří rodiče nedostatečně či vůbec neřídí přístup svých dětí k nevhodnému obsahu na internetu (násilí, pornografie)

- že i legitimní a legální reklama či obchodní sdělení jsou z velké míry povážována za nežádoucí obsah (a uživatelé použivájí prostředky pro blokování tohoto obsahu)

    

Odpovědi respondentů

1. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena15759,7 %59,92 %  
muž10640,3 %40,46 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-3016763,5 %63,74 %  
31-455520,91 %20,99 %  
méně než 18 let238,75 %8,78 %  
46-60186,84 %6,87 %  

Graf

3. Jak lze nejlépe popsat Váš vztah k obecným doporučením týkajících se složitosti volených hesel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Doporučení znám, striktně je však nedodržuji, ale přesto se domnívám, že mé hesla jsou dostatečně "silná". Například: "Televizor44", "NaskenovatA4".15358,17 %58,4 %  
Dbám na doporučení a hesla mám složitá, dostatečnědlouhá a obsahující speciání znaky. Například: "n@skenovAt_227".6022,81 %22,9 %  
Doporučení týkající se komplexity hesel striktně dodržuji nebo jej převyšuji. Například: "xTrhxqp!3#sTqi".249,13 %9,16 %  
Hesla používám spíše jednodušší. Například: "svoboda", "Fernet", "computer"176,46 %6,49 %  
Hesla mám jednoduchá a dobře "odvoditelná". Například: "heslo", "12345", "7905" (kde 79 je rok a 05 měsíc narození apod.)93,42 %3,44 %  

Graf

4. Lze tvrdit, že složitost hesla tvořím na základě možných rizik vyplývajících z podstaty dané služby, ke které se přihlašuji? (Například: u banky mám heslo složité a u diskuzního klubu akvaristů mám heslo slabší nebo slabé)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano19975,67 %75,95 %  
ne5119,39 %19,47 %  
nevím134,94 %4,96 %  

Graf

5. Můžete rezolutně říci, že pro všechny Vaše různé služby, které na interentu užíváte, máte zvoleno jedinečné a neopakující se heslo?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne21280,61 %80,92 %  
ano5119,39 %19,47 %  

Graf

6. Mám (v péči) minimálně jedno dítě mladší 15 let

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne22685,93 %86,26 %  
Ano3714,07 %14,12 %  

Graf

7. Má Vaše dítě k dispozici zařízení (počítač, mobil, tablet), které je možné připojit k internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2257,89 %8,4 %  
Ne1642,11 %6,11 %  

Graf

8. Jak je upraven přístup Vašeho dítěte k nevhodnému obsahu na internetu (násilí, pornografie)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přístup má, zařízení je připojeno k internetu (nebo může být) a nejsou přijata významnější opatření k omezení přístupu k nevhodnému obsahu.1045,45 %3,82 %  
Přístup má, zařízení je připojeno k internetu, ale dítě je vždy pod kontrolou rodičů.836,36 %3,05 %  
Přistup má, zařízení je připojeno k internetu, ale provedli jsme taková nastavení, která omezují přístup k nevhodnému obsahu (nebo jej snižují na přijatelnou míru).522,73 %1,91 %  
Nemá vůbec přístup k takovému zařízení.313,64 %1,15 %  

Graf

9. Považujete obsah zobrazující násilí a/nebo pornografii za obsah, který je nevhodný pro děti do 15 let? (Bez kontroly rodičů/učitelů či nějakého klasifikačního systému - jako třeba přístupnost u filmů v kině)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano20276,81 %77,1 %  
ne3914,83 %14,89 %  
nevím228,37 %8,4 %  

Graf

10. Domníváte se, že neřízený přístup dětí do 15 let k obsahu zobrazujícímu násilí a/nebo pornografii může pro ně znamenat nezanedbatelné riziko?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím15458,56 %58,78 %  
nesouhlasím5721,67 %21,76 %  
nevím5219,77 %19,85 %  

Graf

11. Jak lze nejlépe popsat Váš vztah k elektronickým nabídkám obchodních subjektů (obchodní sdělení: novinky, prodejní bulletiny, letáky, akční prodeje)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Považuji je za nežádoucí a nevyžádané, obtěžují mě a často se odhlašuji z jejich odběru.15358,17 %58,4 %  
Nepovažuji je za nevyžádané (souhlasil jsem s obchodními podmínkami subjektu) a mám spíše neutrální postoj anebo někdy některou nabídku shledám jako užitečnou.6022,81 %22,9 %  
Považuji je za nevyžádané, ale neobtěžují mě.4215,97 %16,03 %  
Aktivně tyto nabídky procházím a shledávám je užitečné.72,66 %2,67 %  
Aktivně tyto nabídky procházím, shledávám je užitečné a pokud je možnost, volím jejich zasílání v nastavení při registraci .10,38 %0,38 %  

Graf

12. Považujete obchodní sdělení, která nejsou v rozporu se zákonnou normou (dle příslušné normy tedy nejsou "spamem") i tak jako spam, tedy nevyžádané sdělení z hlediska významu slova "nevyžádaný, nechtěný" ?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano19174,32 %72,9 %  
nevím3312,84 %12,6 %  
ne3312,84 %12,6 %  

Graf

13. Používáte aktivně nějaký prostředek zcela či významně blokující reklamu na webu (AdBlock, doplněk prohlížeče, který jste sami nainstalovali, například protože množství reklamy Vás začalo obtěžovat)?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13451,54 %51,15 %  
ne12648,46 %48,09 %  

Graf

14. Znáte a dokážete vysvětlit podstatu pojmu "Nigerijský dopis"?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15057,69 %57,25 %  
ano8733,46 %33,21 %  
nevím238,85 %8,78 %  

Graf

15. Znáte a dokážete správně vysvětlit pojem "Phishing" v souvislosti s prostorem internetu?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11745 %44,66 %  
ano11243,08 %42,75 %  
nevím3111,92 %11,83 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Mám (v péči) minimálně jedno dítě mladší 15 let

  • odpověď Ano:
    • 7.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 7. Má Vaše dítě k dispozici zařízení (počítač, mobil, tablet), které je možné připojit k internetu?
    • 7.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přístup má, zařízení je připojeno k internetu (nebo může být) a nejsou přijata významnější opatření k omezení přístupu k nevhodnému obsahu. na otázku 8. Jak je upraven přístup Vašeho dítěte k nevhodnému obsahu na internetu (násilí, pornografie)?
    • 6.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 7. Má Vaše dítě k dispozici zařízení (počítač, mobil, tablet), které je možné připojit k internetu?

7. Má Vaše dítě k dispozici zařízení (počítač, mobil, tablet), které je možné připojit k internetu?

  • odpověď Ano:
    • 11.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přístup má, zařízení je připojeno k internetu (nebo může být) a nejsou přijata významnější opatření k omezení přístupu k nevhodnému obsahu. na otázku 8. Jak je upraven přístup Vašeho dítěte k nevhodnému obsahu na internetu (násilí, pornografie)?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsem:

2. Věk:

3. Jak lze nejlépe popsat Váš vztah k obecným doporučením týkajících se složitosti volených hesel?

4. Lze tvrdit, že složitost hesla tvořím na základě možných rizik vyplývajících z podstaty dané služby, ke které se přihlašuji? (Například: u banky mám heslo složité a u diskuzního klubu akvaristů mám heslo slabší nebo slabé)?

5. Můžete rezolutně říci, že pro všechny Vaše různé služby, které na interentu užíváte, máte zvoleno jedinečné a neopakující se heslo?

6. Mám (v péči) minimálně jedno dítě mladší 15 let

7. Má Vaše dítě k dispozici zařízení (počítač, mobil, tablet), které je možné připojit k internetu?

8. Jak je upraven přístup Vašeho dítěte k nevhodnému obsahu na internetu (násilí, pornografie)?

9. Považujete obsah zobrazující násilí a/nebo pornografii za obsah, který je nevhodný pro děti do 15 let? (Bez kontroly rodičů/učitelů či nějakého klasifikačního systému - jako třeba přístupnost u filmů v kině)

10. Domníváte se, že neřízený přístup dětí do 15 let k obsahu zobrazujícímu násilí a/nebo pornografii může pro ně znamenat nezanedbatelné riziko?

11. Jak lze nejlépe popsat Váš vztah k elektronickým nabídkám obchodních subjektů (obchodní sdělení: novinky, prodejní bulletiny, letáky, akční prodeje)?

12. Považujete obchodní sdělení, která nejsou v rozporu se zákonnou normou (dle příslušné normy tedy nejsou "spamem") i tak jako spam, tedy nevyžádané sdělení z hlediska významu slova "nevyžádaný, nechtěný" ?

13. Používáte aktivně nějaký prostředek zcela či významně blokující reklamu na webu (AdBlock, doplněk prohlížeče, který jste sami nainstalovali, například protože množství reklamy Vás začalo obtěžovat)?

14. Znáte a dokážete vysvětlit podstatu pojmu "Nigerijský dopis"?

15. Znáte a dokážete správně vysvětlit pojem "Phishing" v souvislosti s prostorem internetu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsem:

2. Věk:

3. Jak lze nejlépe popsat Váš vztah k obecným doporučením týkajících se složitosti volených hesel?

4. Lze tvrdit, že složitost hesla tvořím na základě možných rizik vyplývajících z podstaty dané služby, ke které se přihlašuji? (Například: u banky mám heslo složité a u diskuzního klubu akvaristů mám heslo slabší nebo slabé)?

5. Můžete rezolutně říci, že pro všechny Vaše různé služby, které na interentu užíváte, máte zvoleno jedinečné a neopakující se heslo?

6. Mám (v péči) minimálně jedno dítě mladší 15 let

7. Má Vaše dítě k dispozici zařízení (počítač, mobil, tablet), které je možné připojit k internetu?

8. Jak je upraven přístup Vašeho dítěte k nevhodnému obsahu na internetu (násilí, pornografie)?

9. Považujete obsah zobrazující násilí a/nebo pornografii za obsah, který je nevhodný pro děti do 15 let? (Bez kontroly rodičů/učitelů či nějakého klasifikačního systému - jako třeba přístupnost u filmů v kině)

10. Domníváte se, že neřízený přístup dětí do 15 let k obsahu zobrazujícímu násilí a/nebo pornografii může pro ně znamenat nezanedbatelné riziko?

11. Jak lze nejlépe popsat Váš vztah k elektronickým nabídkám obchodních subjektů (obchodní sdělení: novinky, prodejní bulletiny, letáky, akční prodeje)?

12. Považujete obchodní sdělení, která nejsou v rozporu se zákonnou normou (dle příslušné normy tedy nejsou "spamem") i tak jako spam, tedy nevyžádané sdělení z hlediska významu slova "nevyžádaný, nechtěný" ?

13. Používáte aktivně nějaký prostředek zcela či významně blokující reklamu na webu (AdBlock, doplněk prohlížeče, který jste sami nainstalovali, například protože množství reklamy Vás začalo obtěžovat)?

14. Znáte a dokážete vysvětlit podstatu pojmu "Nigerijský dopis"?

15. Znáte a dokážete správně vysvětlit pojem "Phishing" v souvislosti s prostorem internetu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Procházka, H.Nežádoucí obsah na internetu (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://nezadouci-obsah-na-internetu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.