Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nezaměstnanost okresu Beroun - dotazník pro nezaměstnané

Nezaměstnanost okresu Beroun - dotazník pro nezaměstnané

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marcela Jonášová
Šetření:20. 01. 2011 - 10. 02. 2011
Počet respondentů:75
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.57
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:48,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentka VOŠ a jako téma své absolvenské práce jsem si vybrala Nezaměstnanost okresu Beroun. Jednou z částí této práce je i zkušenost nezaměstnaných s trhem práce (délka nezaměstnanosti, obor,...).

Proto žádám všechnya uchazeče o zaměstnání z okr. Beroun, o vyplnění krátkého dotazníku.

 

Předem Vám děkuji a přeji krásný den.

 

                                 Marcela Jonášová

Odpovědi respondentů

1. Jste z okresu Beroun?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7194,67 %94,67 %  
ne45,33 %5,33 %  

Graf

2. V jakém oboru hledáte práci?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v jakémkoliv2028,17 %26,67 %  
Obchod57,04 %6,67 %  
administrativa45,63 %5,33 %  
Stavebnictví34,23 %4 %  
číšník34,23 %4 %  
Kuchař22,82 %2,67 %  
Zahradnictví22,82 %2,67 %  
skladník22,82 %2,67 %  
Řidič22,82 %2,67 %  
nehledám11,41 %1,33 %  
ostatní odpovědi je mi to jedno, něco nenáročného
pečovatelství
Zdravotnictví
média
kultura
Zemědělství
Informatika
Prodavač
Krejčovství
Úklid
Gastronomie
Řeznictví
Plavčík
Služby
Zedník
Kosmetika
Strojírenství
Uklízečka
Ekonomika
Truhlářství
Lesnictví
Polygrafie
truhlář
cukrířství
Servírka
Dělnice
ekonomie
2738,03 %36 % 

Graf

3. Máte praxi v oboru, ve kterém hledáte zaměstnání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3954,93 %52 %  
ne3245,07 %42,67 %  

Graf

4. Jak dlouho jste nezaměstnaný/nezaměstnaná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6-12 měsíců2535,21 %33,33 %  
Do 3 měsíců2129,58 %28 %  
více jak 12 měsíců2028,17 %26,67 %  
3-6 měsíců57,04 %6,67 %  

Graf

5. Jakými způsoby hledáte zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na úřadu práce5374,65 %70,67 %  
Inzercí na internetu4563,38 %60 %  
Inzercí v tisku4259,15 %56 %  
Přátelé a příbuzní3346,48 %44 %  
Personální agentury11,41 %1,33 %  

Graf

6. Jste držitelem ZTP nebo ZTP/P?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7098,59 %93,33 %  
ano11,41 %1,33 %  

Graf

7. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Učňovské studium3143,66 %41,33 %  
Základní1926,76 %25,33 %  
Střední s maturitou1825,35 %24 %  
Vysokoškolské34,23 %4 %  

Graf

8. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21- 30 let2535,21 %33,33 %  
31-40 let2332,39 %30,67 %  
41-50 let1419,72 %18,67 %  
Do 20 let57,04 %6,67 %  
více jak 50 let45,63 %5,33 %  

Graf

9. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4056,34 %53,33 %  
muž3143,66 %41,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste z okresu Beroun?

2. V jakém oboru hledáte práci?

3. Máte praxi v oboru, ve kterém hledáte zaměstnání?

4. Jak dlouho jste nezaměstnaný/nezaměstnaná?

5. Jakými způsoby hledáte zaměstnání?

6. Jste držitelem ZTP nebo ZTP/P?

7. Nejvyšší dosažené vzdělání:

8. Věk:

9. Pohlaví

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste z okresu Beroun?

2. V jakém oboru hledáte práci?

3. Máte praxi v oboru, ve kterém hledáte zaměstnání?

4. Jak dlouho jste nezaměstnaný/nezaměstnaná?

5. Jakými způsoby hledáte zaměstnání?

6. Jste držitelem ZTP nebo ZTP/P?

7. Nejvyšší dosažené vzdělání:

8. Věk:

9. Pohlaví

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Jonášová, M.Nezaměstnanost okresu Beroun - dotazník pro nezaměstnané (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://nezamestnanost-okres.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.