Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nezaměstnanost osob se zdravotním postižením

Nezaměstnanost osob se zdravotním postižením

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nikol Severinová
Šetření:17. 05. 2015 - 26. 05. 2015
Počet respondentů:107
Počet otázek (max/průměr):17 / 16.94
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je určen pro širokou veřejnost. Cílem je zjistit vztah společnosti k zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Odpovědi respondentů

1. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6459,81 %59,81 %  
muž4340,19 %40,19 %  

Graf

2. V jakém věkovém rozmezí se nacházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
46-60 let3532,71 %32,71 %  
31-45 let3431,78 %31,78 %  
21-30 let2321,5 %21,5 %  
15-20 let98,41 %8,41 %  
více než 60 let65,61 %5,61 %  

Graf

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské4340,19 %40,19 %  
střední s maturitou3936,45 %36,45 %  
vyučen, střední bez maturity1110,28 %10,28 %  
vyšší odborné87,48 %7,48 %  
základní43,74 %3,74 %  
praktická škola21,87 %1,87 %  

Graf

4. Kde bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve městě6661,68 %61,68 %  
na předměstí2422,43 %22,43 %  
na vesnici1715,89 %15,89 %  

Graf

5. V jakém pracovním odvětví pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné2220,56 %20,56 %  
školství1917,76 %17,76 %  
veřejná správa1614,95 %14,95 %  
průmysl1413,08 %13,08 %  
služby1413,08 %13,08 %  
samostatné podnikání1110,28 %10,28 %  
zdravotnictví76,54 %6,54 %  
zemědělství43,74 %3,74 %  

Graf

6. Jste osoba se zdravotním postižením?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9992,52 %92,52 %  
ano87,48 %7,48 %  

Graf

7. Máte v práci kolegu se zdravotním postižením?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7771,96 %71,96 %  
ano3028,04 %28,04 %  

Graf

8. Znáte ve svém okolí firmy či organizace zaměstnávající osoby se zdravotním postižením?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7166,36 %66,36 %  
ne3633,64 %33,64 %  

Graf

9. Kde přicházíte nejčastěji do kontaktu s osobami se zdravotním postižením?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Doma.

Doma.

Jen náhodně, spíše vůbec nepřicházím.

Jen náhodně, třeba na ulici nebo u lékaře.

Jen náhodou ve městě.

když je náhodně potkám

lázně, nemocnice

Maximálně občas ve městě.

Meta

mhd

MHD,škola,město

Moc nepřicházím.

Moc s nima nepřichazim do styku.

na akcích organizovanými klubem Sluníčko, v lázních

na internetu

na parkovišti

Na poliklinice

na různých akcích pořádaných na jejich finanční podporu

Na svém pracovišti nebo ve městě.

na ulici

NA ULICI

na ulici

na ulici

na ulici

na ulici

na ulici

na ulici

na ulici, u lékaře, v MHD

Na ulici, v MHD, na různých akcích

Na ulici.

Na uradu prace

na veřejnosti

Na veřejnosti.

Na veřejnosti.

Na vrátnici

na vrátnicích

nemocniční zařízení

Nepřicházím do kontaktu.

Nepřicházím.

netuším, moc je nepotkávám, a už vůbec ne jako pracující, práce není ani pro zdravé, natož pak pro zdravotně postižené:-(

nevím

Nevím.

nikde

pouze na veřejnosti

Práce pro charitativní organizace

praxe ve škole

Přátelé, soused.

rodina

S lidmi pracuji, takže každýá pracovní den

Služby

Tak maximálně někoho potkám ve městě, jinak ne.

Téměř nikde, jen náhodou venku.

u lékaře

U lékaře

u lékaře

u lékaře, na ulici, v dopravě

U mě v práci, kolega.

Ulice

v běžném životě. v rodině.

v MHD

v MHD

V nemocnici.

V obchodě, při cestování

v obchodech

V práci

v práci

v práci

V práci

v práci

v práci

v práci

V práci, v soukromém životě.

V práci.

V práci.

V práci.

V práci.

v rodině

v rodině

V různých sociálních podnicích

V soukromém životě.

V zamestnani

V zaměstnání

V zaměstnání

V zaměstnání.

V zaměstnání.

V zaměstnání.

V zaměstnání.

V zaměstnání.

V zaměstnání.

Ve firmách obchodních partnerů.

ve firmě

Ve městě

Ve městě

Ve městě

ve městě

ve městě, v plaveckém bazénu, divadlo, kino

Ve městě.

ve své práci-škola

Ve svém zaměstnání.

ve škole

Ve škole na své! Pracovišti

Ve škole.

ve školském zařízení

Ve veřejných prostorách.

Venku, v obchodech...

Zaměstnání

10. Zaměstnali byste osobu se zdravotním postižením?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9992,52 %92,52 %  
ne87,48 %7,48 %  

Graf

11. V čem vidíte největší problém u zaměstnávání osob se zdravotním postižením?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

nevím

Případná menší výkonnost z důvodu zdravotního postižení.

administrativa

administrativa, pomalejší tempo

Asi mají často problém dostat se vůbec do práce, když to mají třeba daleko a jsou na vozíčku...

Asi toho tolik nezvládnou.

Castejsi absence

Diskriminace

Dneska chtějí všude dravé lidi, kteří budou pracovat asi tak na 200 %, což u osoby se zdravotním postižením není možné, navíc jimi není možné obsazovat "náročnější pozice".

dohled a upravení prac.místa

doprava do práce

Doprava do zaměstnání.

finance

financování

fyzická zátěž, kratší pracovní úvazek, psychická neodolnost vůči prostředí, ve kterém se mají pohybovat

je třeba brát ohled na jejich postižení, případnou nižší výkonnost

Jejich zdravotní postižení jako omezující faktor k výkonu některých manuálních činností, to však není na závadu u administrativy a podobně.

jenom částečné využití

jsou pomalí

Kvůli případným potížím, které jsou spojeny s postižením třeba nemohou docházet do práce pravidelně.

Lidé s postižením většinou nemůžou odvádět stejnou práci jako ostatní.

Lidé se zdravotním postižením mají omezené možnosti při výběru zaměstnání - tedy velmi úzký okruh možností.

Mají strašně úzký okruh výběru práce a s dnešním stupněm nezaměstnanosti je to skutečně obtížné.

Malá flexibilita osob se zdravotním postižením.

Málo míst.

Málo míst.

Málo možností v tom, co by mohli dělat.

Málo odpovídajících míst.

Málo pracovních míst.

málo příležitostí

minimální poptávka oborů, málo praocvních příležitostí pro osoby se ZP

Mnoho lidí má předsudky vůči takovému zaměstnanci, ale je to o člověku.

Mnoho pracovišť nemá bezbariérový přístup.

mobilita

Najít vhodnou činnost pro zdravotně postižené

nákladné počáteční investice podnikatelů. Jde o specifické práce.

nedostanou šanci se uplatit a většina zaměstnavatelú soudí člověka skrz handicap, než to, co umí

nedostatečná kvalifikace

Nedostatečnou celkovou propracovanost systému zaměstnávání osob se szdravotním postižením.

Nedostatek pracovních míst i pro osoby bez postižení

Nedostatek pracovních možností.

Nedostatek pracovních příležitostí, předsudky spolupracovníků, složitější začlenění pracovníka do kolektivu.

Nedostatek příležitostí pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Nedostatek příležitostí.

Neinformovanost zaměstnavatelů

Nejsou pro ně vhodná pracovní místa.

Nejsou schopni vykonávat všechny funkce a mít plné nasazení

nemůže dělat vše

Není podpora státu ,malá informovanost veřejnosti - pak vzniká strach a neochota .

NEOCHOTA DĚLAT NĚCO NOVÉHO

neochota firem (majitele) zaměstnat osobu se zdravotním postižením

nepochopení ze strany kolegů

Neschopnost dotyčných osob k určitým dovednostem

Nespolehlivost

Nespolehlivost u některých postižení (častá nepředvídaná absence).

nespolehlivost, potřebnost časté kontroly

netuším, nevím, jak je upraveno zákonem

Neudělaji stejnou praci jako zdravy lidi

Nevidím v tom problém

Nevim

nevím

Nevyhovující prostředí pro zaměstnávání osob s postižením.

Nízká flexibilita ve výkonu povolání.

občas je potřeba jim pomoci

omezené možnosti nabídky a poptávky, ne vždy se lze přizpůsobit

Omezení manuálních a fyzických možností jedince podle stupně postižení.

omezený okruh pracovních činností v souvislosti se stupněm a druhem postižení

Omezený pohyb apod.

podceňování,lítost

Podle druhu postižení - u tělesného je to prostor a u mentálního zase problém s porozuměním

pokrytectví, předsudky

pomalé pracovní tempo

pri manuálnej práci

problém vidím v tom, že málokterá OZP je ochotna pravidelně docházet na pracoviště (samozřejmě mluvím o těch, jimž to zdravotní stav umožňuje), na inzerci pracovního místa příliš nereagují, a když už jsou přijati, mají pocit, že se v práci pracovat nemusí, vychtívají ohledy, schovávají se za zařazení mezi OZP atd. Firma by jim ráda vyšla vstříc, upraví pracovní místo, dá odpovídající mzdu, domluví se na úvazku a typu práce atd., šlo o to udělat dobrý skutek, ale OZP jako by o to nestály.

problémy s dopravou do zaměstnání

Předsudky na výkonnost osob se zdravotním postižením.

předsudky ohledně neschopnosti hendikepovaných

Přeprava do zaměstnání

případná doba dočasné pracovní neschopnosti

přizpůsobení pracoviště, socializace v kolektivu

Přizpůsobení pracovního prostředí dle potřeb a možností postiženého. Ne vždy je to možné s ohledem na zaměření zaměstnavatele.

přizpůsobení se jejich potřebám

Riziko nepřítomnosti na pracovišti - častější neschopenka

samotný hendikep, bariéry

Složitá doprava do práce.

státní podpora, špatně nastavené podmínky, plná huba soucítění a žvanění a skutek utek...

systém

šikana od kolegů

tak záleží na typu postižení...ale často je asi problém s fyzickou pohyblivostí a zdatností...nejsem papírově omezena, ale mám nemocné kyčle už ve 20 a vidim jak je nemožné sehnat práci kde se to nenamáhá, nedovedu si představit, jak práci shání lidé s pořádným omezením

Těžkosti s dopravou do práce, úzkoprofilové zaměření, nedostatek pracovních příležitostí.

úprava pracovního prostředí

úprava pracovního prostředí na bezbariérové

Úzkoprofiloví lidé, tím pádem málo pracovních pozic.

V nedostatku vhodných pracovních pozic.

V odvedené práci

ve vhodné volbě pracovní zátěže vzhledem k postižení

Většinou je nutná pružná pracovní doba, což u mnohých zaměstnání není možné, a proto se zužuje okruh možností.

Vyrovnání pracovního tempa ostatním zaměstnancům

Vysoke pozadavky zamestnavatele

Vytvoření podmínek na pracovišti (dostupnost, hygiena atd.)

vytvoření podmínek pro výkon zaměstnání

Zajištění bezbariérového vstupu do budov.

zákony je příliš chrání. je riskantní takového člověka zaměstnat

záleží na druhu postižení

Záleží na druhu zdravotního postižení. Problémem může být přizpůsobení pracovního prostředí....

Zhoršená mobilita

žádný nevidím

12. Je podle vašeho mínění nabídka práce pro osoby se zdravotním postižením dostatečná?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6157,01 %57,01 %  
nevím4441,12 %41,12 %  
ano21,87 %1,87 %  

Graf

13. Co by podle vás mohlo pomoci k rozšíření informací o možnostech zaměstnávání osob se zdravotním postižením?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
propagace organizací, které pomáhají se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením5956,73 %55,14 %  
více informací na internetu, v tisku...2927,88 %27,1 %  
více informací od pracovníků na úřadech práce1615,38 %14,95 %  

Graf

14. Máte povědomí o jiných organizacích nebo institucích (kromě úřadů práce), které pomáhají osobám se zdravotním postižením s hledáním zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

nemám

---

\nemám...

ano

Ano

Ano

ano

Ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Ano (z médií)

ano, ale problém je, že většina organizacích je specifikovaná pro vozíčkáře a už se nebere v úvahu, že jsou i jiné formy tělesného postižení !

Ano, různé agentury a sdružení

Ano.

Ano.

APZ - SPOLU olomouc, Spolek Trend vozíčkářů - Sociální rehabilitace, Internet poradna a jiné

AV Institut, Arkadie...

Bílá pastelka

Bílá pastelka, Helpless

Bílá pastelka, Světluška

Bohužel nemám...

Dobrý Anděl, Klokánek

globálně ne, sem tam se objeví nějaká zpráva

Helpless, Bílá pastelka

Helpless, Svaz vozíčkářů, Joker

helpnet

Helpnet, Helpless, Joker

Helpnet, Helpless, Joker

Charita

Joker, Helpness

Liga vozíčkářů

Liga vozíčkářů, světluška

mám, ale teď si nemohu vzpomenout

Moc ne

Moc ne.

Moc ne.

Moc ne.

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

např. Tyfloservis

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

NE

ne

ne

NE

ne

ne

Ne

ne

Ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

Ne.

Ne.

Ne.

Ne.

Ne.

Ne.

Ne.

Nemám

nemám

Nemam

nemam

nemám

nemám tušení

Nemám, nebo jen málo

Nemám.

Nesetkal jsem se s žádnou s jiných organizací.

nevím

Nevím jistě. Bílá pastelka, Helpnet?

Obrátili jsme se pro pomoc na Radu osob se zdravotním postižením a byli velmi nevstřícní, až neochotní, a neporadili nic jiného, než běžnou inzerci.

Organizace tělesně postižených, Bílá pastelka

Pastelka, Světluška

Poradenská zařízení

Práce pro ZP

různé kavárny, restaurace

Rytmus Benešov, Oblastní charita - Maják K.Hora, Duha -Praha

Siemens, neziskovky

Svaz postižených a humanitární organizace.

Svaz tělesně postižených

Svaz tělesně postižených

Svaz tělesně postižených v ČR o.s.

Svaz vozíčkářů

Svaz vozíčkářů, Světluška

Svaz vozíčkářů, Světluška

Svaz zdravotně postižených

světluška

Světluška

Světluška, Bílá pastelka, Svaz vozíčkářů

Tak to nevim, možná ta pastelka?To je myslím pro slepé.

15. Znáte nebo setkali jste se někdy s těmito formami zaměstnávání osob se zdravotním postižením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chráněná pracovní dílna8276,64 %76,64 %  
chráněné pracovní místo5046,73 %46,73 %  
společensky účelné pracovní místo3028,04 %28,04 %  
pracovní rehabilitace1816,82 %16,82 %  
neznám žádnou z forem109,35 %9,35 %  

Graf

16. Jaký si myslíte, že má přínos zaměstnávání osob se zdravotním postižením pro firmu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

menší odvody na daních

1. diverzita. 2. povinné plnění smysluplnou formou 3. společenská odpovědnost, dobrý skutek

1. možná dobrá pověst 2. žádný extra přínos, osoba se zdravotním postižením může působit jako normální zaměstnanec s obvyklým přínosem pro firmu

ano

Asi nějaké peníze navíc od úřadu

buď to musí být výjimečný člověk nebo dotace

daně

daně

Daňová zvýhodnění.

daňové úlevy

Daňové zvýhodnění

DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ?

daňový? A samozřejmě záleží na kvalitách zaměstnance.

dobrá atmosféra na pracovišti

Dobré renomé

dobrý pocit, snížení daňí

Dostanou peníze na plat, snížení daně a tak...

Dotace

dotace

dotace

dotace na výplatu

Dotace na vytvoření pracovního místa pro zdravotně postiženého. Firma může svým odběratelům z řad veřejného sektoru a státní správy nabízet tzv. program náhradního plnění (odběr zboží a výrobků od firem zaměstnávajících osoby ZPS).

Dotace, prestiž.

Dotace.

Finance navíc.

finanční

finanční dotace

finanční dotace

Finanční kompenzace.

Finanční pomoc na mzdy, snížení daní.

Finanční pomoc na vytvoření odpovídající pracovní pozice.

finanční přínos asi ne, ale pokud se obě strany dohodnou, firma získává loajální zaměstnance

finanční příspěvek státu

Finanční příspěvek.

Firma dostává peněžní dotaci od státu za vytvoření takového místa.

Jasne že prachy, co jinyho

je to pracovník jako každý jiný, jen vykonává práci v rámci svých možností

jen dobrý pocit (a splnění povinnosti), obvykle by to mohlo stačit, nikoliv však ve zlodějistánu...

Jistě finanční dotaci

Kladné hodnocení firmy ze strany veřejnosti, že je schopna tyto osoby zaměstnat. Možnost získání dotací od státu.

Kladný

kromě dotací apod. žádný nevidím (zároveň ale nevidím větší negativa, jsou to prostě zaměstnanci jako ostatní)

loajální, pracovitý, snaživý zaměstnanec

menší daně,socializace handik.osob

minimálně daňové (sleva na dani z příjmů právnických osob), u firem nad 25 zaměstnanců při nesplnění limitu vliv na odvod do státního rozpočtu

Morální

může to využít jako reklamu - společenská odpovědnost + dostane od státu nějakou kompenzaci, ale nejsem si jistá, zda se to vyplatí

nejenom pro firmu

nemá přínos

nevím

nevím

Nevím

Nevím přesně, tuším že to obnáší nějaké finanční zvýhodnění pro firmu a možná něco s pojištěním... mimo to si myslím, že osoby se zdravotním postižením se v práci opravdu snaží, chtějí si místo udržet a jsou vděční - tak jsem to vnímala u těch, se kterými jsem se v práci osobně setkala, navíc to byly velmi nekonfliktní a milé osoby.

nevím, možná firma dostává nějaké peníze od státu, ale nevim

Nevím.

Nevim. Snad dobry pocit zamestnavatele

Nižší daně?

Nižší náklady z důvodu dotace pracovního místa

Obdržení dotací.

Obětaví pracovníci, vděční za to, že jim forma umožní vést v rámci možnosti "normální" život

Obvykle žádný.

Peněžní dotace za vytvoření místa.

Peněžní přínos, snížení daně, příspěvek na mzdy apod.

Peněžní příspěvky spojené s vytvořením pracovního místa pro osoby s postižením.

peníze

Peníze navíc.

Peníze?

Peníze.

Peníze.

Peníze.

pomineme-li nějakou finanční úlevu, tak by se především mělo hovořit o tom, že pro člověka tělesně postiženého práce znamená zdroj příjmů a především sociální kontakty a integraci do společnosti.. na to se bohužel nepoukzaje a většina těchto lidí je vyloučena !!!!

Povznesení morální, finanční bonus.

pozitivněji naladěné zaměstnance

Pozitivní sociální politika firmy má vliv na všechny zaměstnance.

Příspěvek na mzdy, možnost zvýhodnění dané firmy ve veřejných zakázkách.

Příspěvek na mzdy.

příspěvek od státu

Reklama

Různé finanční příspěvky.

Samozřejmě finanční.

Samozřejmě mimo jiné peníze navíc.

Sleva

slevy na dani a z příjmu a roční dotaci

smysluplná pomoc druhému - jsou pracovití a vděční. Firma tak ukáže svou tvář !

Snížení daně.

Snížení daní

snížení odvodů daní

spolupráce zdravých a hendicapovaných osob - ukázání co vše zvládnoui přes svůj hendicap, potom určité i odpočty za zaměstnávání OZP

Stejný jako u jakéhokoli jiného zaměstnance....

šetří peníze

učíme se být víc pokorní, akceptujeme i někoho "jiného", než jsme my sami

Úleva na dani

úleva na daních

úlevy na daních, může pozitivně ovlivňovat kolektiv, protože má jiný hodnotový žebříček

určitý společenský kredit

úspory

V prvé řadě finanční příspěvek za vytvoření takového místa.

vděčný, pracovitý zaměstnanec, příspěvky, úlevy na daních

velký

Větší oddanost práci. Nějaké státní příspěvky.

Větší prestiž a tím lepší postavení firmy na trhu.

vytvoření nového pracovního místa a možnost dotace od ÚP

využívají pouze dodací od státu

Zlepšení její pověsti, možnost oslovení od sponzorů či nadací na podporu pro zaměstnaní další osoby postižené

zodpovědný zaměstnanec

zvýšení společenské odpovědnosti

17. Jaký si myslíte, že má přínos zaměstnávání osob se zdravotním postižením pro společnost?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

nevím

?

1. méně vyčerpaných peněz z rozpočtu na sociální dávky, 2. důkaz, že pracovat je normální, pokud to jen trochu jde 3. postižení neznamená, že je člověk hloupý, nepoužitelný, že nemá čím přispět atd.

Ano

Ano, stávají se součástí společnosti. Lidé získávají povědomí o různých typech postižení...

Asi se lidi cítí líp, že někomu můžou pomoct.

celkově bychom se k sobě měli chovat dobře... snažit se pomáhat...nediskriminovat.

Dobrý pocit.

finanční

I člověk se zdravotním postižením si může vydělat peníze na živobytí a není závislý na příspěvcích státu.

integrace do společnosti

Integrace handicapovaných je celkově přínosem

Integrace osoby se zdravotním postižením do běžného života a společnosti, morální uspokojení.

Integrace postižených do společnosti, zlepšení života postižených.

integrace ZP do společnosti, socializace osob se ZP, respektování a tolerance handicapovaných osob ve společnosti, vznikající nová pracovní místa a seberealizace osob se ZP

jedině tím, že jim pomůžeme zařadit se do společnosti

jejich lepší integrita ve společnosti

Jejich začlenění do společnosti a pracovního procesu. Je dobré, když je jejich potenciál nějak využit a nehloubají nad svým osudem zbytečně doma v izolaci, vždyť jsou to normální lidé, i zdravotně znevýhodněný člověk přeci patří do normálního běžného života.

Jistě pozitivní.

JISTOTA, ŽE ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ NENÍ VYLOUČENÍ ZE SPOLEČNOSTI

Kladný

Krásný pocit, že se o osoby s různým postižením dovede společnost postarat, dá jim pocit, že můžou i při svém hendikepu být prospěšní, pro jejich pocit uplatnění se

Lépe než platit jim důchod a sociální dávky.

lépe se tak integrují, pro jednotlivce i společnost je lepší, když je zdr. postižený aktivní, než když "sedí doma na dávkách", možná se tak společnost učí větší toleranci

lepší atmosféra

morální

morální

Morální aspekt.

Morální povznesení společnosti, lidi se cítí lépe.

morální přínos

Morální přínos, integrace do společnosti.

Morální přínos.

Morální,schoppnost s prijetim do spolecnosti

Můžou něco dělat a jsou tak na tom lépe.

Myslím, že pozitivní.

nechápu otázku

nejenom pro společnost

nejsou na pracovním úřadě

Nerozumím dotazu. Úplně stejný, jako zaměstnání kohokoliv jiného. Postižený nerovná se méněcenný.

Nevim

Nevím

nevím jaký pro společnost, ale to není podstatné, důležité je, že to má přínos pro tu nemocnou osobu

Nevím.

Nevím.

Nevím.

Nevím.

Nevím.

Nevím.

Nevím.

Nevím.

Nevím.

Nevím.

OZP by nebyli žádnou zvláštní kategorií, kdyby nebyli přehnaně chráněni. Stát jim poskytuje medvědí službu. Také si nemyslím, že zrovna OZP by měli být nějak zvýhodňováni. Je zde celá řada kategorií lidí, kteří jsou znevýhodněni, rodiče, starší, bez praxe či s málo praxí, málo vzdělaní, příliš vzdělaní, prakticky kdokoli...

OZP nejsou závislí na dávkách, které jim vyplácí stát, ale můžou si něco vydělat / přivydělat

peníze

Pobírají menší dávky od státu

Poctivá práce

pokles nezamestnanosti

postižený není vždy úplně neschopný práce, potřebuje uplatnění, nehledě na to, že mu vlády našeho zlodějistánu berou prostředky k životu

pozdvihnutí morálky

Pozitivní.

pozná, že i handicapovaní dokáží pracovat a nejsou to jen lidé, co potřebují 24h péči, ale i handicapovaní dokáží pracovat a chtějí pracovat a veřejnost by se neměla dívat skrz prst, že někdo handicapovyný chce vůbec pracovat a nejen sedět doma a brát důchod...

rovnoprávnost, sjednocení

snížení nákladů na podporu

Snížení nákladů na sociální dávky, zdrav. postižené osoby jsou tak schopny si část nebo všechny životní náklady zajistit vlastní prací. Začlenění postižených do kolektivu.

snižuje to stres obou stran

Spokojenost o užitečnosti člověka

Společnost musí brát zdravotně postižené jako plnohodnotné spoluobčany

Tak to fakt netušim

Též reklama

Tito lidé nebudou tak izolovaní a můžou do společnosti, kterou mají rádi, navíc často jsou to velmi veselí lidé - takže zlepšení nálady, pokud takového člověka potkáte

to je ale blbá otazka :(

to nevím

Tolerance, nevyčleňování těchto osob, sociální cítění

tyto osoby nejsou závislé na sociálních dávkách , vytvářejí společenské hodnoty

Učíme se koexistenci.

úlevy na daních

úspora financí

Uvědomění, že postižení jsou normální součástí lidské společnosti.

Vedle daňových slev velký. Jsou-li zaměstnány, pak nejsou financovány pouze ze sociálních dávek. Jsou to osoby jako ostatní a proto by neměly být vyčleňovány. Pokud se jedná o fyzické postižení, nemá to většinou vliv na pracovní výkony. Navíc si zaměstnání a práce dokáží vážit více než osoby bez zdravotního postižení.

velký

velký-musí se také začlenit do společnosti

Velmi dobrý.

Vyšší zaměstnanost a chuť zdrav. postiž. pracovat

Využije se jejich kvalifikace, dovednosti a zkušenosti, mohou být cenné pro společnosti. Vyspělá společnost se pozná podle toho, jak je postaráno o její nejslabší jedince.

Vznikne méně závislosti na dávkách,bude méně sociálních problému,méně kriminality,ukáže s světu kde naše společnost je v rámci tolerance a inkluze ...

z morálního hlediska

začlenění do kolektivu

Začlenění do kolektivu.

začlenění do společnosti

Začlenění do společnosti.

Začlenění lidí s handicapem do společnosti

Začlenění lidí s postižením do společnosti.

začlenění na trh práce, společenský a sociální přínos

Začlenění osob se zdravotním postižením do společnosti.

Začlenění postižených do "běžného vzorku" populace, ne diskriminační přístup. Vytváření obecného povědomí, že i postižený jedinec má potřebu sebeuplatnění. V oborech, kde zdravotní postižení není v konfliktu s vykonávanou činností, může být takový pracovník stejně výkonný jako zdravý jedinec.

začlenění postižených do společnosti a s tím souvisí snížení diskriminace

Začlenení postižených do společnosti, osvěta ("že jsou lidi a ne exoti").

Začlenění zdravotně postižené osoby do společnosti.

Začleňování do kolektivu.

zapojení osob

zapojení těchto osob do společnosti, nejsou na okraji - závislí pouze na dávkách, vlastní příjem, zvýšení sebevědomí....

zapojení těchto osob mezi ostatní, společnost není jen skupina naprosto zdravých lidí, je třeba umět zdravotně postižené respektovat, komunikovat s nimi, podat pomocnou ruku

Zařazení co nejvíce osob ZPS do běžného života a odstraňování diskriminačních překážek je jedním z měřítek vyspělosti společnosti.

zlepšení společenských vztahů

žádný

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž nebo žena?

2. V jakém věkovém rozmezí se nacházíte?

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Kde bydlíte?

5. V jakém pracovním odvětví pracujete?

6. Jste osoba se zdravotním postižením?

7. Máte v práci kolegu se zdravotním postižením?

8. Znáte ve svém okolí firmy či organizace zaměstnávající osoby se zdravotním postižením?

10. Zaměstnali byste osobu se zdravotním postižením?

12. Je podle vašeho mínění nabídka práce pro osoby se zdravotním postižením dostatečná?

13. Co by podle vás mohlo pomoci k rozšíření informací o možnostech zaměstnávání osob se zdravotním postižením?

14. Máte povědomí o jiných organizacích nebo institucích (kromě úřadů práce), které pomáhají osobám se zdravotním postižením s hledáním zaměstnání?

15. Znáte nebo setkali jste se někdy s těmito formami zaměstnávání osob se zdravotním postižením?

17. Jaký si myslíte, že má přínos zaměstnávání osob se zdravotním postižením pro společnost?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž nebo žena?

2. V jakém věkovém rozmezí se nacházíte?

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Kde bydlíte?

5. V jakém pracovním odvětví pracujete?

6. Jste osoba se zdravotním postižením?

7. Máte v práci kolegu se zdravotním postižením?

8. Znáte ve svém okolí firmy či organizace zaměstnávající osoby se zdravotním postižením?

10. Zaměstnali byste osobu se zdravotním postižením?

12. Je podle vašeho mínění nabídka práce pro osoby se zdravotním postižením dostatečná?

13. Co by podle vás mohlo pomoci k rozšíření informací o možnostech zaměstnávání osob se zdravotním postižením?

14. Máte povědomí o jiných organizacích nebo institucích (kromě úřadů práce), které pomáhají osobám se zdravotním postižením s hledáním zaměstnání?

15. Znáte nebo setkali jste se někdy s těmito formami zaměstnávání osob se zdravotním postižením?

17. Jaký si myslíte, že má přínos zaměstnávání osob se zdravotním postižením pro společnost?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Severinová, N.Nezaměstnanost osob se zdravotním postižením (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://nezamestnanost-osob-se-zdrav.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.