Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > nezaměstnanost romských spoluobčanů

nezaměstnanost romských spoluobčanů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbara Vymerová
Šetření:09. 05. 2012 - 26. 05. 2012
Počet respondentů:101
Počet otázek (max/průměr):20 / 20
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Pro toto téma jsem se rozhodla, protože mě velice zajímá.

Prosím o vyplnění mého dotazníku :) předem děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Prosím o uvedení pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6968,32 %68,32 %  
Muž 3231,68 %31,68 %  

Graf

2. Prosím o uvedení věku:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-206160,4 %60,4 %  
20-302221,78 %21,78 %  
Méňě než 15 let76,93 %6,93 %  
40-5043,96 %3,96 %  
50-65 let32,97 %2,97 %  
30-4021,98 %1,98 %  
65 let a více21,98 %1,98 %  

Graf

3. Jaké je vaše nejvyšší(dokončené) vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
základní6261,39 %61,39 %  
středoškolské s maturitou3635,64 %35,64 %  
vysokoškolské32,97 %2,97 %  

Graf

4. Počet dětí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné9392,08 %92,08 %  
jedno,dvě54,95 %4,95 %  
více než dvě32,97 %2,97 %  

Graf

5. Žijete ve:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
městě6261,39 %61,39 %  
na vesnici3938,61 %38,61 %  

Graf

6. Máte problémy s Romy ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6160,4 %60,4 %  
ano4039,6 %39,6 %  

Graf

7. Pracuje ve vaší práci romský spoluobčan?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8281,19 %81,19 %  
ano1918,81 %18,81 %  

Graf

8. Jaké máte zkušenosti s Romy ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
špatné5251,49 %51,49 %  
žádné3332,67 %32,67 %  
dobré1615,84 %15,84 %  

Graf

9. Pracoval byste v práci , kde by byl váš nadřízený Rom ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je mi to jedno3736,63 %36,63 %  
ne3635,64 %35,64 %  
ano 2827,72 %27,72 %  

Graf

10. Žije ve vaší vesnici či městě nějaká romská rodina?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7877,23 %77,23 %  
ne1514,85 %14,85 %  
nejsem si jistý/á87,92 %7,92 %  

Graf

11. Setkal/a jste se někdy ve svém okolí s problematikou nezaměstnanosti romských spoluobčanů ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6463,37 %63,37 %  
nejsem si jistý/á1615,84 %15,84 %  
možná1413,86 %13,86 %  
ne76,93 %6,93 %  

Graf

12. Myslíte si , že v dnešní době je nezaměstnanost romských spoluobčanů rozsáhlý problém ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7473,27 %73,27 %  
možná1716,83 %16,83 %  
ne65,94 %5,94 %  
nevím43,96 %3,96 %  

Graf

13. Jaké máte názory ohledně nezaměstnanosti romských spoluobčanů ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nechtějí pracovat7473,27 %73,27 %  
chtěli by pracovat ale nemají dostatek pracovních příležitostí2726,73 %26,73 %  

Graf

14. Setkal jste se s Romem ,který je v součastné době nezaměstnaný ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6362,38 %62,38 %  
nevím2524,75 %24,75 %  
ne1312,87 %12,87 %  

Graf

15. Jaký máte vztah s Romy ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neutrální6059,41 %59,41 %  
Špatný2928,71 %28,71 %  
Dobrý1211,88 %11,88 %  

Graf

16. Nabídl byste romskému spoluobčanu příležitost k práci ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3332,67 %32,67 %  
ano 2928,71 %28,71 %  
ne2625,74 %25,74 %  
je mi to jedno1312,87 %12,87 %  

Graf

17. Myslíte si , že by romští spoluobčané měli mít stejné postavení ve společnosti jako jiní ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4948,51 %48,51 %  
ne3433,66 %33,66 %  
je mi to jedno1817,82 %17,82 %  

Graf

18. Myslíte si ,že by chtěli Romové mít stejnou příležitost k praci jako jiní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne3938,61 %38,61 %  
spíše ano3029,7 %29,7 %  
nevím1817,82 %17,82 %  
možná1413,86 %13,86 %  

Graf

19. Myslíte si , že je nezaměstnanost romských spoluobčanů důsledkem lenosti nebo diskriminace ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lenost7776,24 %76,24 %  
diskriminace2423,76 %23,76 %  

Graf

20. Chtěl byste spolupracovat v zaměstnání s romským spoluobčanem ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je mi to jedno 4241,58 %41,58 %  
ne3231,68 %31,68 %  
možná2120,79 %20,79 %  
ano65,94 %5,94 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jaké je vaše nejvyšší(dokončené) vzdělání:

  • odpověď středoškolské s maturitou:
    • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 20-30 na otázku 2. Prosím o uvedení věku:

15. Jaký máte vztah s Romy ?

  • odpověď Neutrální:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádné na otázku 8. Jaké máte zkušenosti s Romy ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Prosím o uvedení pohlaví:

2. Prosím o uvedení věku:

3. Jaké je vaše nejvyšší(dokončené) vzdělání:

4. Počet dětí:

5. Žijete ve:

6. Máte problémy s Romy ?

7. Pracuje ve vaší práci romský spoluobčan?

8. Jaké máte zkušenosti s Romy ?

9. Pracoval byste v práci , kde by byl váš nadřízený Rom ?

10. Žije ve vaší vesnici či městě nějaká romská rodina?

11. Setkal/a jste se někdy ve svém okolí s problematikou nezaměstnanosti romských spoluobčanů ?

12. Myslíte si , že v dnešní době je nezaměstnanost romských spoluobčanů rozsáhlý problém ?

13. Jaké máte názory ohledně nezaměstnanosti romských spoluobčanů ?

14. Setkal jste se s Romem ,který je v součastné době nezaměstnaný ?

15. Jaký máte vztah s Romy ?

16. Nabídl byste romskému spoluobčanu příležitost k práci ?

17. Myslíte si , že by romští spoluobčané měli mít stejné postavení ve společnosti jako jiní ?

18. Myslíte si ,že by chtěli Romové mít stejnou příležitost k praci jako jiní?

19. Myslíte si , že je nezaměstnanost romských spoluobčanů důsledkem lenosti nebo diskriminace ?

20. Chtěl byste spolupracovat v zaměstnání s romským spoluobčanem ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Prosím o uvedení pohlaví:

2. Prosím o uvedení věku:

3. Jaké je vaše nejvyšší(dokončené) vzdělání:

4. Počet dětí:

5. Žijete ve:

6. Máte problémy s Romy ?

7. Pracuje ve vaší práci romský spoluobčan?

8. Jaké máte zkušenosti s Romy ?

9. Pracoval byste v práci , kde by byl váš nadřízený Rom ?

10. Žije ve vaší vesnici či městě nějaká romská rodina?

11. Setkal/a jste se někdy ve svém okolí s problematikou nezaměstnanosti romských spoluobčanů ?

12. Myslíte si , že v dnešní době je nezaměstnanost romských spoluobčanů rozsáhlý problém ?

13. Jaké máte názory ohledně nezaměstnanosti romských spoluobčanů ?

14. Setkal jste se s Romem ,který je v součastné době nezaměstnaný ?

15. Jaký máte vztah s Romy ?

16. Nabídl byste romskému spoluobčanu příležitost k práci ?

17. Myslíte si , že by romští spoluobčané měli mít stejné postavení ve společnosti jako jiní ?

18. Myslíte si ,že by chtěli Romové mít stejnou příležitost k praci jako jiní?

19. Myslíte si , že je nezaměstnanost romských spoluobčanů důsledkem lenosti nebo diskriminace ?

20. Chtěl byste spolupracovat v zaměstnání s romským spoluobčanem ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vymerová, B.nezaměstnanost romských spoluobčanů (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://nezamestnanost-romskych-spol.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.