Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nezletilí rodiče

Nezletilí rodiče

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Chotová
Šetření:28. 04. 2011 - 05. 05. 2011
Počet respondentů:75
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:62,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotázník je důležitý pro mou semestrální práci na téma Nezletilí rodiče:)

Odpovědi respondentů

1. Nezletilé matky pocházejí nejčastěji z:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dysfunkčních rodin5168 %68 %  
není pozorováno souvislost mezi těmito jevy2330,67 %30,67 %  
funkčních rodin11,33 %1,33 %  

Graf

2. Nezletilé maminky vychovávají dítě nejčastěji ve spolupráci s:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s vlastní matkou7498,67 %98,67 %  
s partnerem11,33 %1,33 %  

Graf

3. Jaký je podle Vás hlavní důvod těhotenství náctiletých?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neopatrnost6181,33 %81,33 %  
důvěra v opatrnosti partnera2229,33 %29,33 %  
nedostatečné informace (od rodičů, ze školy)2229,33 %29,33 %  
selhání antikoncepce1621,33 %21,33 %  
nátlak partnera na rizikový sex1216 %16 %  
plánované těhotenství22,67 %2,67 %  

Graf

4. Jaký je podle Vás ideální věk pro první dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23 - 264154,67 %54,67 %  
27 - 302938,67 %38,67 %  
19 - 2234 %4 %  
30 a více11,33 %1,33 %  
15 - 1811,33 %1,33 %  

Graf

5. Znáte ve svém okolí nějakou nezletilou matku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4256 %56 %  
ne3344 %44 %  

Graf

6. Zůstávají podle Vás partneři nezletilých matek (otcové dítěte) i po zjištění těhotenství jejich partnerky, i nadále s nimi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne5573,33 %73,33 %  
spíše ano1520 %20 %  
ne56,67 %6,67 %  

Graf

7. Myslíte si, že je nezletilá maminka schopná se postarat o dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s něčí pomocí ano3648 %48 %  
spíše ne1520 %20 %  
spíše ano1114,67 %14,67 %  
ne79,33 %9,33 %  
ano 68 %8 %  

Graf

8. Jak si myslíte, že reagují rodiče na těhotenství své náctileté dcery?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nátlak k potratu4762,67 %62,67 %  
podpora a porozumění3242,67 %42,67 %  
nátlak k sňatku912 %12 %  
zavrhnutí79,33 %9,33 %  
nátlak k adopci56,67 %6,67 %  

Graf

9. Je podle Vás těžké pro nezletilé maminky dokončit studium?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano 4661,33 %61,33 %  
není to obtížné s individuálním plánem1621,33 %21,33 %  
není to obtížné s něčí pomocí1317,33 %17,33 %  

Graf

10. Myslíte si, že kdyby nezletilé maminky mohly, tak by těhotenství zpětně odložily?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4256 %56 %  
ano2128 %28 %  
spíše ne1114,67 %14,67 %  
ne11,33 %1,33 %  

Graf

11. Kolik Vám je let?:)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 23 4560 %60 %  
15 - 191418,67 %18,67 %  
24 - 301114,67 %14,67 %  
30 a více56,67 %6,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Nezletilé matky pocházejí nejčastěji z:

2. Nezletilé maminky vychovávají dítě nejčastěji ve spolupráci s:

3. Jaký je podle Vás hlavní důvod těhotenství náctiletých?

4. Jaký je podle Vás ideální věk pro první dítě?

5. Znáte ve svém okolí nějakou nezletilou matku?

6. Zůstávají podle Vás partneři nezletilých matek (otcové dítěte) i po zjištění těhotenství jejich partnerky, i nadále s nimi?

7. Myslíte si, že je nezletilá maminka schopná se postarat o dítě?

8. Jak si myslíte, že reagují rodiče na těhotenství své náctileté dcery?

9. Je podle Vás těžké pro nezletilé maminky dokončit studium?

10. Myslíte si, že kdyby nezletilé maminky mohly, tak by těhotenství zpětně odložily?

11. Kolik Vám je let?:)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Nezletilé matky pocházejí nejčastěji z:

2. Nezletilé maminky vychovávají dítě nejčastěji ve spolupráci s:

3. Jaký je podle Vás hlavní důvod těhotenství náctiletých?

4. Jaký je podle Vás ideální věk pro první dítě?

5. Znáte ve svém okolí nějakou nezletilou matku?

6. Zůstávají podle Vás partneři nezletilých matek (otcové dítěte) i po zjištění těhotenství jejich partnerky, i nadále s nimi?

7. Myslíte si, že je nezletilá maminka schopná se postarat o dítě?

8. Jak si myslíte, že reagují rodiče na těhotenství své náctileté dcery?

9. Je podle Vás těžké pro nezletilé maminky dokončit studium?

10. Myslíte si, že kdyby nezletilé maminky mohly, tak by těhotenství zpětně odložily?

11. Kolik Vám je let?:)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Chotová, M.Nezletilí rodiče (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://nezletili-rodice.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.