Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nízkoprahová centra pro děti a mládež

Nízkoprahová centra pro děti a mládež

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Holanová
Šetření:02. 11. 2012 - 04. 11. 2012
Počet respondentů:47
Počet otázek (max/průměr):14 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Vážnení respondenti, 

 

jmenuji se Jana Holanová a jsem studentkou 3. ročníku Pedagogické fakulty UJEP. 

Ráda bych Vás požádala o několik minut Vašeho času k vyplnění následujícího dotazníku.
Dotazník je zaměřen na nízkoprahová zařízení dětí a mládeže. Průzkum je zcela anonymní a jeho výsledky budou použity jako zdroj dat pro moji bakalářskou práci.

Předem děkuji za spolupráci

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2553,19 %53,19 %  
Muž2246,81 %46,81 %  

Graf

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou2246,81 %46,81 %  
Vysokoškolské - magisterské1327,66 %27,66 %  
Vysokoškolské - bakalářské1123,4 %23,4 %  
Střední bez maturity12,13 %2,13 %  

Graf

3. V jakém kraji pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha1123,4 %23,4 %  
Středočeský817,02 %17,02 %  
Olomoucký510,64 %10,64 %  
Pardubický510,64 %10,64 %  
Ústecký48,51 %8,51 %  
Jihomoravský48,51 %8,51 %  
Jihočeský48,51 %8,51 %  
Vysočina24,26 %4,26 %  
Karlovarský24,26 %4,26 %  
Plzeňský12,13 %2,13 %  
Moravskoslezský12,13 %2,13 %  

Graf

4. Domníváte se, že v zařízení kde působíte, je dostatečné vybavení potřebné k trávení volného času klientů? (prostory, pomůcky, nástroje a další)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1634,04 %34,04 %  
spíše nesouhlasím1429,79 %29,79 %  
souhlasím1021,28 %21,28 %  
nevím612,77 %12,77 %  
nesouhlasím12,13 %2,13 %  

Graf

5. Myslíte si, že je dostatečná nabídka dalšího vzdělávání pracovníků působících v zařízeních, které se zabývají problematikou sociálního vyloučení? (Účast na kurzech, seminářích, atd.)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2451,06 %51,06 %  
nevím919,15 %19,15 %  
souhlasím714,89 %14,89 %  
spíše nesouhlasím714,89 %14,89 %  

Graf

6. Jaký je věk Vašich klientů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12-14 let4187,23 %87,23 %  
9-11 let3165,96 %65,96 %  
15-17 let3063,83 %63,83 %  
6-8 let1531,91 %31,91 %  
18-21 let1225,53 %25,53 %  
22-26 let510,64 %10,64 %  

Graf

7. Myslíte si, že děti a mládež navštěvující Vaše zařízení, mají lepší vztah s vlastní rodinou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1634,04 %34,04 %  
nevím1531,91 %31,91 %  
souhlasím714,89 %14,89 %  
spíše nesouhlasím714,89 %14,89 %  
nesouhlasím24,26 %4,26 %  

Graf

8. Myslíte si, že klienti Vašeho zařízení, kteří tráví svůj volný čas organizovaně, dokáží lépe ovládat své emoce, pocity, nálady?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1940,43 %40,43 %  
souhlasím1327,66 %27,66 %  
spíše nesouhlasím817,02 %17,02 %  
nevím612,77 %12,77 %  
nesouhlasím12,13 %2,13 %  

Graf

9. Myslíte si, že děti a mládež navštěvující Vaše zařízení má menší sklony k páchání trestných činů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2859,57 %59,57 %  
souhlasím1327,66 %27,66 %  
spíše nesouhlasím36,38 %6,38 %  
nevím36,38 %6,38 %  

Graf

10. Myslíte si, že většina Vašich klientů pochází z neúplných rodin?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2144,68 %44,68 %  
souhlasím1634,04 %34,04 %  
nevím510,64 %10,64 %  
spíše nesouhlasím48,51 %8,51 %  
nesouhlasím12,13 %2,13 %  

Graf

11. Jakým způsobem nejčastěji tráví klienti svůj volný čas ve Vašem zařízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sportovní aktivity (fotbal, míčové hry, tanec, a další)3676,6 %76,6 %  
PC, internet2961,7 %61,7 %  
Zájmové kroužky2859,57 %59,57 %  
Hudební aktivity (zpěv, hra na hudební nástroje, a jiné)2655,32 %55,32 %  
Konzultace, rozhovory2348,94 %48,94 %  
Doučování2144,68 %44,68 %  
jiné1021,28 %21,28 %  
Účast na besedách, přednáškách919,15 %19,15 %  

Graf

12. V případě, že klient pokračuje ve vzdělání na střední škole, jaký typ školy si vybírá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední odborné učiliště s výučním listem4595,74 %95,74 %  
po ukončení povinné školní docházky nepokračuje ve studiu3472,34 %72,34 %  
střední odborná škola s maturitou2655,32 %55,32 %  
konzervatoř36,38 %6,38 %  
gymnázium36,38 %6,38 %  
jiné24,26 %4,26 %  

Graf

13. Jaké je uplatnění klienta na trhu práce po dokončení středního vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracuje v dělnické profesi4085,11 %85,11 %  
je nezaměstnán3778,72 %78,72 %  
jiné1634,04 %34,04 %  
administrativní práce1429,79 %29,79 %  
pracovníci v terénu (obchodní zástupci, streetworker, prodejci a další)1327,66 %27,66 %  
pokračuje ve studiu na VŠ510,64 %10,64 %  

Graf

14. Poznámky/připomínky

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Myslíte si, že je dostatečná nabídka dalšího vzdělávání pracovníků působících v zařízeních, které se zabývají problematikou sociálního vyloučení? (Účast na kurzech, seminářích, atd.)

 • odpověď spíše souhlasím:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 4. Domníváte se, že v zařízení kde působíte, je dostatečné vybavení potřebné k trávení volného času klientů? (prostory, pomůcky, nástroje a další)

6. Jaký je věk Vašich klientů?

 • odpověď 15-17 let:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 18-21 let na otázku 6. Jaký je věk Vašich klientů?
 • odpověď 9-11 let:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6-8 let na otázku 6. Jaký je věk Vašich klientů?

11. Jakým způsobem nejčastěji tráví klienti svůj volný čas ve Vašem zařízení?

 • odpověď Zájmové kroužky:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 8. Myslíte si, že klienti Vašeho zařízení, kteří tráví svůj volný čas organizovaně, dokáží lépe ovládat své emoce, pocity, nálady?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

3. V jakém kraji pracujete?

4. Domníváte se, že v zařízení kde působíte, je dostatečné vybavení potřebné k trávení volného času klientů? (prostory, pomůcky, nástroje a další)

5. Myslíte si, že je dostatečná nabídka dalšího vzdělávání pracovníků působících v zařízeních, které se zabývají problematikou sociálního vyloučení? (Účast na kurzech, seminářích, atd.)

6. Jaký je věk Vašich klientů?

7. Myslíte si, že děti a mládež navštěvující Vaše zařízení, mají lepší vztah s vlastní rodinou?

8. Myslíte si, že klienti Vašeho zařízení, kteří tráví svůj volný čas organizovaně, dokáží lépe ovládat své emoce, pocity, nálady?

9. Myslíte si, že děti a mládež navštěvující Vaše zařízení má menší sklony k páchání trestných činů?

10. Myslíte si, že většina Vašich klientů pochází z neúplných rodin?

11. Jakým způsobem nejčastěji tráví klienti svůj volný čas ve Vašem zařízení?

12. V případě, že klient pokračuje ve vzdělání na střední škole, jaký typ školy si vybírá?

13. Jaké je uplatnění klienta na trhu práce po dokončení středního vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

3. V jakém kraji pracujete?

4. Domníváte se, že v zařízení kde působíte, je dostatečné vybavení potřebné k trávení volného času klientů? (prostory, pomůcky, nástroje a další)

5. Myslíte si, že je dostatečná nabídka dalšího vzdělávání pracovníků působících v zařízeních, které se zabývají problematikou sociálního vyloučení? (Účast na kurzech, seminářích, atd.)

6. Jaký je věk Vašich klientů?

7. Myslíte si, že děti a mládež navštěvující Vaše zařízení, mají lepší vztah s vlastní rodinou?

8. Myslíte si, že klienti Vašeho zařízení, kteří tráví svůj volný čas organizovaně, dokáží lépe ovládat své emoce, pocity, nálady?

9. Myslíte si, že děti a mládež navštěvující Vaše zařízení má menší sklony k páchání trestných činů?

10. Myslíte si, že většina Vašich klientů pochází z neúplných rodin?

11. Jakým způsobem nejčastěji tráví klienti svůj volný čas ve Vašem zařízení?

12. V případě, že klient pokračuje ve vzdělání na střední škole, jaký typ školy si vybírá?

13. Jaké je uplatnění klienta na trhu práce po dokončení středního vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Holanová, J.Nízkoprahová centra pro děti a mládež (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://nizkoprahova-centra-pro-deti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.